JERZY RÓŻAŃSKI

Przygoda wrocławskiego artysty Jerzego Różańskiego (ur. 1947 r.) z ekslibrisem trwa już czterdzieści lat. Pierwszy ekslibris jaki artysta wykonał datowany jest na 1975 rok i był to autoekslibris wykończony w linorycie. Przedstawiał akt kobiecy z książką i zapaloną świecą. Od tej pory linoryt będzie dominującą techniką tego niepospolicie skromnego rytownika.

Każdy kto ma tę wyjątkową okazję poznać Jerzego Różańskiego, pozostanie pod oszałamiającym wrażeniem człowieka o nieprzeciętnej życzliwości, serdeczności i otwartości. Będzie mógł bez końca słuchać pasjonujących opowieści zawsze uśmiechniętego gawędziarza o subtelnym poczuciu humoru, który jest obecny także w jego pracach ekslibrisowych. Artysta nie znosi przesady, rutyny, konwencjonalizmu. Widać to również w jego twórczości ekslibrisowej.

Artysta nieustannie tworzy. Jest autorem prawie tysiąca ekslibrisów. czy to dużo, czy mało – trudno powiedzieć. Każdy księgoznak wykonuje w niewielkiej liczbie odbitek. Jest przy tym zaciętym przeciwnikiem tworzenia „na akord”, beznamiętnie, aby więcej. Nigdy i z nikim nie prześcigał się, nigdy też nie rywalizował i nie zabiegał o uznanie, nagrody, popularność i tytuły. Jeśli już takowe zostały jemu przyznane zawsze były miłą niespodzianką. Jest niezwykle skromny, możnaby powiedzieć, że za skromny. Nie ukończył żadnej szkoły artystycznej, nie przywiązywał też nigdy wagi do tytułów, dyplomów i specjalizacji. Niewielu kolekcjonerów posiada też jego ekslibrisy w swoich kolekcjach. Ale absolutnie nie jest twórcą zapomnianym; po prostu artysta nie przywiązuje zbytniej wagi do rozpowszechniania swoich pięknych księgoznaków. Jerzy Różański uważa ten fakt za swój wielki atut. Tworzy bowiem z miłości do sztuki, nie zaś dla kolekcjonerów i kolekcji.

Jerzy Różański, C4, 1981
Jerzy Różański, C4, 1981

W artystycznej drodze Jerzego Różańskiego jest kilka istotnych wydarzeń. Niewątpliwie pierwszym takim wydarzeniem stał się rok 1979, kiedy artysta został przyjęty do wrocławskiej grupy grafików „RYS”. Choć wówczas w swoim dorobku nie ma wielu prac, te które tworzył rozpoczął pokazywać na wystawach krajowych i zagranicznych. W 1981 r. otrzymuje I nagrodę w międzynarodowym konkursie na ekslibris Centralnej Biblioteki w Mediolanie, a w 1987 r. I nagrodę w Luksemburgu na międzynarodowym konkursie na ekslibris heraldyczny. Od tego momentu o Jerzym Różańskim usłyszała cała Europa i otrzymał on wiele zaproszeń na międzynarodowe wystawy i konkursy. I w tym miejscu można by długo wymieniać owe miejsca wystaw i konkursów, nie czas i miejsce jednak ku temu. Nadmienię jedynie ostatnie wyróżnienie jakie artysta otrzymał – medal i Nagrodę Specjalną Dyrektora Biblioteki Śląskiej na V Międzynarodowym Przeglądzie Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera w Katowicach w 2006 r..

Artysta tworzy w wielu technikach, ale każdą technikę, którą stosuje, sam odkrywał, sam się jej uczył i sam poznawał. Jest samoukiem, który warsztat trudnych, a nierzadko nie stosowanych już dzisiaj przez młode pokolenie, technik opanował z wielką dokładnością i perfekcją. Twórczość ekslibrisowa bowiem to nie tylko jego pasja, ale także sposób na wartościowe i ciekawe przeżycie kolejnej części żywota. Dla Jerzego Różańskiego to również wyrażanie siebie, swojego alter ego. Stworzył własny, niepowtarzalny styl – wyrazisty, jakże wymowny i jakże niepospolity. Jego twórczość odznacza się wielkim talentem, ogromną pomysłowością i fantazją oraz cierpliwością. Każdy ekslibris jest bardzo starannie dopracowany w szczegółach, a litery i rysunek perfekcyjnie współgrają z sobą i uzupełniają się. Wyróżnia ją też doskonała precyzja cięcia w linoleum – ulubionym materiale artysty.

Jerzy Różański jest zafascynowany artyzmem Albrechta Dürera, ale nie spotkamy w jego księgoznakach naśladownictwa renesansowego mistrza. Trzeba podkreślić, że tworzenie sprawia Jerzemu Różańskiemu ogromną satysfakcję. Nieustannie poszukuje nowych motywów, które mógłby wykorzystać w swojej twórczości. Wykorzystanych dotychczas przez artystę tematów oczywiście jest wiele, nawet bardzo wiele, ale nie ma w jego ekslibrisach takiego motywu, który byłby obecny zawsze, niezmiennie. Autor uznałby to za koniec swojej sztuki, gdyż stałaby się ona – według niego – monotonna, nudna. Toteż mimo licznych dotychczasowych motywów, żaden nie dominuje. Są oczywiście nieznacznie powtarzające się tematy, można by rzec cykle przedstawień, ale te powstają w krótkich okresach czasu i pod chwilowym wpływem emocji, na przykład fascynacji, żalu, podziwu, tęsknoty, czy radości.

Jerzy Różański, X3, 1985
Jerzy Różański, X3, 1985

W tworzeniu ekslibrisów Jerzy Różański odnajduje sens dnia codziennego. Powiada, że jest szczęśliwy mogąc tworzyć. Z dumą podkreśla fakt, że rzemiosła uczył się absolutnie sam i sam każdą technikę odkrywał. Pozwoliło mu to czuć każdą technikę, tworzyć nie mechanicznie, a sercem i z sercem, z otwartym umysłem i emocjonalnie. Również i same ekslibrisy nie pozostają anonimowe. Artysta nie tworzy „w ciemno”, nie poznawszy wpierw właściciela. Księgoznaki bardzo jaskrawo oddają cechy, czy też zamiłowania konkretnych adresatów. Przy tym rytownik wykazuje się pomysłowością; nie stroni od powagi, ale też i humoru, odważnie eksponuje tak zalety, jak i wady właściciela, w całej względności tego pojęcia. Jeśliby więc pod tym kontem patrzeć na księgoznaki Jerzego Różańskiego, można by wyróżnić co najmniej dziesięć „działów”, takich jak autoekslibrisy, orient i mitologia, przyroda, erotyka, kobieta i jej akt, wydarzenia i historia, instytucje, in memoriam, sacrum, kolekcjonerstwo… Trzeba by też stworzyć osobną kategorię „pozostałe”, w których znalazłyby się te motywy i tematy, których nie można ująć we wcześniej wymienionych. Świadczy to niewątpliwie o bogactwie treści stosowanych przez wrocławskiego mistrza. Równie bogaty jest też świat właścicieli jego ekslibrisów: wiele znaków wykonał dla żony i pozostałej części rodziny, są także wśród właścicieli przyjaciele, wrocławscy artyści, kolekcjonerzy oraz instytucje. Osobną, niewielką, grupę stanowią ekslibrisy powstałe dla uczczenia osób zmarłych, in memoriam.

Jerzy Różański, X3, 1990
Jerzy Różański, X3, 1990

Ekslibrisy to także sam artysta. Odzwierciedlają one niezwykle złożoną jego osobowość. Są też formą zwierzenia się z jego przeżyć i przemyśleń. Jerzy Różański jest wielkim patriotą, jest związkowcem, zapalonym podróżnikiem, miłośnikiem kaligrafii i przyrody, a także człowiekiem o dużej wrażliwości oraz pozostającym pod impresją kobiecego piękna. Wszystkie te cechy można odnotować w jego ekslibrisach. I tak, patriotyzm przewija się dość często, ale szczególnie mocno zaakcentowany jest w ekslibrisach powstałych w okresie stanu wojennego i upadku komunizmu; ekslibrisy z tych okresów odzwierciedlają jego postawę, zaangażowanie w aktualne sprawy państwa, dostrzegane znaczenie wydarzeń dla historii kraju oraz wyrażają postawę patriotyczną i ludzką przeciwstawiającą się przemocy. Nie ulega wątpliwości, że Jerzy Różański jest człowiekiem bardzo wrażliwym, nie obojętny jest mu los Polaków i Polski. Nie pozostają też bez śladu (jasno artykułowane w twórczości) tak ważne wydarzenia, jak choćby sprawa Katynia, śmierć Jana Pawła II, katastrofa hali w Katowicach, kolejne rocznice „Solidarności”. Jako związkowiec, członek NSZZ „Solidarność” pozostaje wierny pierwotnym ideom związku, czemu od czasu do czasu daje wyraz w swoich pracach. Widzimy na nich symbole „Solidarności” lub też nawiązanie do nich w sposób oczywisty i niewątpliwy. Jako zapalony podróżnik i miłośnik przede wszystkim krajów oraz architektury i kultury skandynawskiej i italskiej, a także miłośnik gór i górskiej przyrody, nie omieszka także zawierać w swoich pracach elementów i motywów z tym związanych. Przykładem mogą być choćby detale takie jak kwiaty i drzewa gór Polski i Europy, zwierzęta lądowe i morskie, architektura historyczna.

Z fascynacją podróżniczą wiąże się bezpośrednio zamiłowanie artysty do kaligrafii, szczególnie celtyckiej oraz arabskiej. Dawno temu, po powrocie ze Skandynawii, gdzie twórca zetknął się bezpośrednio z pradawnymi miejscami kultu Celtów, powstały znakomite dzieła z motywami runicznymi; nie tylko znakami kultowymi Celtów, ale również same napisy w tym pradawnym alfabecie. Z kolei niektóre ekslibrisy powstałe w drugiej połowie lat 80. oraz początkowych latach 90. są efektem wyrażania pełnego podziwu rytownika dla niezwykłej pracy kaligraficznej Arabów, który zachwycając się miękkością i subtelnością arabskiego pisma, postanowił zgłębić tajniki sztuki kaligrafii arabskiej. Wtedy to powstało wiele niepospolitych i jedynych w swoim rodzaju autoekslibrisów (na których także imię i nazwisko artysty pisane po arabsku) oraz ekslibrisów głównie dla Giuseppe Mirabelli. Część z nich prezentowana jest na dzisiejszej wystawie. Zawierają one autentyczne wypisy z Koranu, fragmenty historii arabskiej oraz podpisy Sulejmana Wspaniałego.

Jerzy Różański, X3, 1987
Jerzy Różański, X3, 1987

Jerzy Różański jest także miłośnikiem piękna przyrody, co nie pozostaje bez wpływu na jego zamiłowania podróżnicze, a właściwie jest ich nieodłącznym elementem. Nasz wrocławski artysta, zawsze kiedy znajdzie się na łonie przyrody, szuka w niej motywów do ekslibrisów. Szuka ich wszędzie: w górach, w wodzie, w roślinach, zwierzętach, w stawach, rzekach i kępach traw. Motywy te są w jego pracach wszechobecne. Nie można też nie zauważyć oglądając znaki książkowe Jerzego Różańskiego kolejnego motywu, jakim jest kobieta, szczególnie jej akt, która stanowi dla niego ważną inspirację. Nie ma przy tym żadnych negatywnych skojarzeń, wyuzdania, „seksistowskiego” eksponowania kobiety; kobieta bowiem jest otaczana przez naszego twórcę szczególnym szacunkiem i podziwem, i czcią. To kult kobiecego aktu, wyraz niezwykłej estymy i piękna aktu kobiety oraz pełnego i szczerego szacunku dla kobiety, jej pracy, wartości, a także ciała.

Jerzy Różański, C4, 1984
Jerzy Różański, C4, 1984

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o technikach stosowanych przez Jerzego Różańskiego. Na jego warsztat składa się zasadniczo sześć technik graficznych: linoryt (klasyczny, czarno-biały), plastikoryt, akwaforta, sucha igła, akwatinta i mezzotinta. Artysta nie uznaje technik drukowanych. Uważa, że księgoznaki wykonane takimi technikami są bez duszy, bez wyrazu i niewielki w nim jest udział autora. Artysta lubi także łączyć swoje techniki, co czyni z dużą umiejętnością.

Udział w wystawach

ROK WYSTAWA Ilość prac wystawionych Miasto    Kraj
1978 Ludzie nauki i kultury Wrocławia. Wystawa ekslibrisu 5 Wrocław Polska
1978 Wystawa ekslibrisu 4 Eberswald Niemcy
1978 Ekslibris Wrocławski. 12 Wrocław Polska
1979 Grupa „RYS” wystawa prac graficznych, Wrocław 1979 3 Wrocław Polska
1979 Wrocław – wystawy RYS-u – wyróżnienie 6 Wrocław Polska
1979 Wyróżnienie 3 Rawicz Polska
1979 Teka „RYS-u” : ekslibrisy dla bibliotek dziecięcych we Wrocławiu. Także wystawa w Bibliotece Psie Pole. 2 Wrocław Polska
1979 Pokonkursowa Wystawa Ekslibrisów „Rawicz `79” 10 Rawicz Polska
1980 Ekslibrisy ze zbiorów Czesława Rodziewicza 3 Wrocław Polska
1980 Wrocław – wystawy RYS-u – wyróżnienie 6 Wrocław Polska
1980 Wyróżnienie 3 Rawicz Polska
1980 Ekslibris Wrocławski. 7 Wrocław Polska
1980 Współczesny Ekslibris Polski. V Ogólnopolska Wystawa 6 Rzeszów Polska
1980 Teka „Czesławowi Miłoszowi”. Wy. Koło Miłośników Ekslibrisu we Wrocławiu 1 Wrocław Polska
1980 Współczesny Ekslibris Polski. V Ogólnopolska Wystawa 2 Rzeszów Polska
1981 Miłoszowi 2 Rzeszów Polska
1981 Exlibris Biblioteca – I nagroda (op. 120 – 122) 3 Mediolan Włochy
1981 Ex librisy dla Ojca Świętego Jana Pawła II 3 Rzeszów Polska
1981 Wrocław – wystawy RYS-u – wyróżnienie 6 Wrocław Polska
1981 Wyróżnienie 3 Rawicz Polska
1981 Pokonkursowa Wystawa Ekslibrisów „Rawicz `81” 17 Rawicz Polska
1981 Miłoszowi. [wystawa PAX] 1 Rzeszów Polska
1982 Wystawa zbiorowa 3 Oxford Wielka Bryt.
1982 Wyróżnienie 3 Sulejówek Polska
1982 „Niezależność, samorządność…” (ekslibris, PF, In memoriam … Wystawa ze zbiorów R.M. Łuczyńskiego[wystawa nielegalna, konspiracyjna; 20 prac, katalog 4-stronicowy, mps.] 8 Krzeszowice Polska
1983 Wystawa zbiorowa Sint Niklaas
1983 Wystawa zbiorowa Frederikshavn Dania
1983 Wystawa zbiorowa Vincey
1983 Wystawa zbiorowa Warszawa Polska
1983 Współczesny Ekslibris Polski. VI Ogólnopolska Wystawa 11 Rzeszów Polska
1983 Sacrum w polskiej sztuce współczesnej. Ze zbiorów Marka Czarnoty 1 Łańcut Polska
1984 X Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 4 Malbork Polska
1984 Kwiaty w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego 12 Żagań Polska
1984 Kwiaty w ekslibrisie polskim. Muzeum Okręgowe Lublin Lublin Polska
1985 „Mail Art.” – Muzeum Poczty 4 Sztokholm Szwecja
1985 3 Toronto Kanada
1985 Motywy architektoniczne w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego 4 Wrocław Polska
1985 Kwiaty w ekslibrisie światowym z kolekcji J. T. Czosnyki 4 Wałbrzych Polska
1986 Motywy muzyczne i teatralne w ekslibrisie . Ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego 3 Kłodzko, Wrocław Polska
1986 Ekslibrisy ludzi kultury i sztuki 2 Wałbrzych Polska
1986 Współczesny Ekslibris Polski. VII Ogólnopolska Wystawa 2 Rzeszów Polska
1986 Concorso Internazionale Ex Libris Lago Maggiore 1 Milano Włochy
1986 Ekslibrisy grafików Polski północnej i zachodniej. Ze zbiorów T.J. Czosnki 5 Kołobrzeg Polska
1986 Ekslibris polityczny. Idea – ludzie – czyny z kolekcji J. T. Czosnki z Wojcieszowa 5 Dzierżoniów Polska
1986 Ekslibris polityczny. Idea – ludzie – czyny z kolekcji J. T. Czosnki z Wojcieszowa 5 Wałbrzych Polska
1986 Ekslibris polityczny. Idea – ludzie – czyny z kolekcji J. T. Czosnki z Wojcieszowa 5 Ząbkowice Śląskie Polska
1986 Akt i erotyka w ekslibrisie. Wystawa ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego Świdnica Polska
1986 Jerzy Różański: wystawa ekslibrisów. Wystawa ze zbiorów Romualda M. Łuczyńskiego 90 Legnica Polska
1987 I nagroda za ekslibris heraldyczny (op. 383, 384, 386, 387) 4 Luksemburg Luksemburg
1988 Orzeł na ekslibrisach. Ze zbioru Mirosława Z. Wojalskiego w 70 rocznicę odzyskania niepodległości 5 Łódź Polska
1991 Grafika Pour Feliciter 2 Kraków Polska
1992 Znaki książkowe Józefa Tadeusza Czosnyki 1 Kraków Polska
1993 Ekslibris heraldyczny Luksemburga 4 Luksemburg Luksemburg
1993 Wystawa ekslibrisów o tematyce sakralnej ofiarowanych przez Klemensa Raczaka Muzeum Archidiecezjalnemu w Poznaniu 16 Poznań Polska
1994 International Exlibris „Goethe und Schiller im Exlibris” 2 Kronach Niemcy
1998 Cracoviana V 4 Kraków Polska
1998 III Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego 5 Kraków Polska
1998 Miasto Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli III 1 Kraków Polska
1998 Międzynarodowa Wystawa Grafiki i Ekslibrisu „Adam Mickiewicz w 200 rocznicę urodzin” 1 Kalisz Polska
1998 III Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego 6 Kraków Polska
1999 Podgórze na ekslibrisach 2 Kraków Polska
2000 Pisarze na ekslibrisach (Galeria Ekslibrisu) 2 Kraków Polska
2000 Motywy marynistyczne na ekslibrisach 1 Kraków Polska
2000 Kraków na ekslibrisach 2 Kraków Polska
2000 Pisarze na ekslibrisach (Targi Książki w Krakowie) 1 Kraków Polska
2000 VIII Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu Muzycznego „Chopin i Jego Muzyka” 1 Ostrów Wielkopolski Polska
2000 Ekslibrisy ludzi znanych. 20 Tłuszcz Polska
2001 Pisarze na ekslibrisach (Ognisko Polskie YMCA) 1 Kraków Polska
2002 Juliusz Słowacki i jego dzieło na ekslibrisach (Ognisko Polskie YMCA) 4 Kraków Polska
2002 V Krakowskie Biennale Ekslibrisu Polskiego 4 Kraków Polska
2002 Juliusz Słowacki i jego dzieło na ekslibrisach (Galeria) 4 Kraków Polska
2003 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – w 185 lecie 1 Kraków Polska
2003 Grafika Okolicznościowa Pour Feliciter Kraków Polska
2003 Miasto Wieliczka – zabytkowa kopalnia soli V 2 Kraków Polska
2003 U progu Trzeciego Millenium – ekslibris sakralny 16 Kraków Polska
2003 Juliusz Słowacki i jego dzieło na ekslibrisach – II 4 Kraków Polska
2003 V Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris Gliwice 2003 1 Gliwice Polska
2004 Grafika i druczki świąteczno-noworoczne ze zbiorów Mieczysława Bielenia 1 Warszawa Polska
2004 Ekslibrisy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza 2 Kraków Polska
2004 Ekslibrisy dla Jana Pawła II 1 Kraków Polska
2004 Cracoviana VII 4 Kraków Polska
2004 Ekslibrisy Zygmunta Koniecznego i Piwnicy Pod Baranami 2 Kraków Polska
2004 960 lat Opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu 5 Kraków Polska
2004 Ekslibrisy Czesława Miłosza 2 Kraków Polska
2005 Atrybuty filmu na ekslibrisach 1 Kraków Polska
2005 Ekslibrisy Czesława Miłosza 2 Chrzanów Polska
2006 Jerzy Różański i jego ekslibrisy. Wystawa indywidualna 350 Kraków Polska
2006 Ex libris. Gubernia Saules ziedu nuo 1665 3 Siauliai Litwa
2006 Śladami Jana Pawła II 1 Kraków Polska
2006 Goście 15 – lecia 352 Kraków Polska
2006 Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris Centrum Paderewskiego in memoriam Anny Knapik 3 Tarnów – Kąśna Dolna Polska
2007 Jerzy Różański i jego ekslibrisy. Wystawa indywidualna 105 Środa Śląska Polska
2007 Cracovia urbs celeberrima na ekslibrisach 4 Kraków Polska
2007 V Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera – Dyplom Nagrody Specjalnej Dyrektora Biblioteki Śląskiej 2 Katowice Polska
2007 Motywy roślinne na ekslibrisach 3 Kraków Polska
2007 Motywy lotnicze na ekslibrisach 6 Kraków Polska
2007 Wielcy Polacy na ekslibrisach 13 Kraków Polska
2007 Ekslibris I LO we Wrocławiu. Jubileusz 100-lecia budynku 3 Wrocław Polska
2007 I Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu na Zaproszenie Fu Xian Zhai 2007 4 Pekin Chiny
2007 VII Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris Gliwice 2007 1 Gliwice Polska
2007 Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris poświęcony Wincentemu Polowi 2 Gdańsk Sobieszowo Polska
2007 XV Tarptautinė Vilniaus Ekslibrisų Biennalė  – Dyplom 5 Wilno Litwa
2007 Tarptautinis Ekslibrisų Konkursas – Tauragė – 500 Wyróżnienie 2 Taurage Łotwa
2007 International Exlibris Invitation Exhibition of Fu Xian Zhai – Wyróżnienie 4 Szanghaj Chiny
2008 III Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej im. Henryka Grajka 2 Boguszów-Gorce Polska
2008 Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris „Gdańskie Lwy” 2 Gdańsk Polska
2008 Polskie miasta i zabytki na liście światowego dziedzictwa UNESCO 2 Kraków Polska
2008 Signum libri decorum. Wrocław i wrocławianie we współczesnym i dawnym exlibrisie. 4 Wrocław Polska
2008 2nd International Exlibrisu Triennale of Lefaks 2 Lefaks Grecja
2008 Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów Kościuszkowskich – I miejsce 5 Wrocław Polska
2008 Góry w ekslibrisie 2 Mediolan Włochy
2008 Kolarstwo w ekslibrisie 2 Lomnago Włochy
2008 Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów 4 Belgia
2008 II Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów zorganizowana przez Fu Xian Ziai Exlibris Museum w Szanghaju 4 Szanghaj Chiny
2008 Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów 3 Siauliai Litwa
2008 Latarnie morskie 2 Serbia
2009 Wystawa indywidualna Warszawa Polska
2009 Wystawa indywidualna Kraków Polska
2009 VII Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera 3 Katowice Polska
2009 XIII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu 1 Ostrów Wlkp. Polska
2009 III Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisów zorganizowana przez Fu Xian Ziai Exlibris Museum w Szanghaju 2 Szanghaj Chiny
2009 Międzynarodowy Festiwal „Chopin w brawach jesieni” 9 Antonin Polska
2009 I Międzynarodowy Konkurs Towarzystwa Ekslibrisowego w Vojvodinie – wyróżnienie 2 Nowy Sad Vojvodina (Pn Serbia)

 

Wykaz ekslibrisów zobacz tutaj

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.