KOŁO MIŁOŚNIKÓW EKSLIBRISÓW w LEGNICY

Inicjatywę utworzenia ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej kolekcjonerów ekslibrisu podjęto w latach 80. XX w. na Dolnym Śląsku w Legnicy. W dniu 7 grudnia 1985 roku odbyło się spotkanie miłośników ekslibrisu, które zwołane zostało specjalnie w celu powołania nowego koła miłośników ekslibrisów. Jego rezultatem było faktyczne utworzenie nowej organizacji, która przyjęła nazwę Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów (PTME) z siedzibą w Legnicy. Temat powołania Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów dojrzewał kilka lat. Po raz pierwszy pojawił się w 1982 roku podczas Pierwszego Ogólnopolskiego Spotkania Miłośników Ekslibrisów w Nowym Sączu w dniach 21-22 sierpnia 1982 r., który zwołano na okoliczność odbywającego się w Oksfordzie XIX Międzynarodowego Kongresu Ekslibrisu. Podstawowym celem tego spotkania było przedstawienie statutu i poinformowanie o trwających pracach przygotowawczych do powołania PTME. Wybrano wówczas komisję organizacyjną, która miała przygotować kolejne spotkanie w 1983 roku zbiegające się z Biennale w Malborku, gdzie miało dojść do powołania ogólnopolskiej organizacji miłośników ekslibrisu. Z perspektywy historycznej wiadomo, że do planowanego na rok następny spotkania nie doszło i sprawa powołania PTME odwlokła się w czasie. Dopiero legnickie spotkanie w 1985 roku utworzyło Towarzystwo.

Członkami – założycielami PTME byli prawie wszyscy uczestnicy legnickiego spotkania: Józef Tadeusz Czosnyka (Wojcieszów), Halina i Zdzisław Dąbkowie (Żary), Andrzej Kajzerski (Lubin), Anna Masojć (Legnica), Jerzy Piosicki (Szczecin), Tadeusz Sasin (Tłuszcz), Helena Sawicka (Ostrów Wielkopolski), Bogusław Szczepańczyk (Wodzisław Śląski), Mirosław Wojalski (Łódź), Czesław Woś (Ostrów Wielkopolski), Jan Paweł Zborucki (Lubin) i Edward Rogala (Legnica). Jedyną osobą spośród uczestników spotkania przeciwną powołaniu PTME był Tadeusz Kurpaski ze Środy Śląskiej. Pomysłodawcą powołania nowej organizacji był Józef Tadeusz Czosnyka, który na zjazd przywiózł gotowy projekt statutu oraz deklaracji członkowskich. Wybrano również pierwszy zarząd PTME w osobach: J.T. Czosnyka jako przewodniczący oraz jako członkowie zarządu – Z. Dąbek, A. Masojć, J. Piosicki i M.Z. Wojalski. Celem PTME w Legnicy było popularyzowanie ekslibrisu oraz stworzenie ogólnopolskiego centrum rejestrującego dzieje ekslibrisu. Czosnyka zwrócił się z apelem do polskich twórców i kolekcjonerów ekslibrisu oraz bibliotek o nadsyłanie na jego adres prywatny, będący równocześnie adresem do korespondencji PTME, wszystkich ekslibrisów współczesnych, katalogów oraz publikacji na temat ekslibrisu w celach dokumentacyjnych. Inicjatywa Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów nie spotkała się z szerszym zainteresowaniem i nie rozwinęła swej działalności. Po 1985 roku nie słyszymy już o PTME w Legnicy.

 

 

 ◊

Oprac. na podstawie: Tomasz Suma, Ekslibrisowa Pasja. Sztuka, prywatne kolekcjonerstwo i badania ekslibrisu w Polsce od XIX wieku do współczesności, Warszawa 2014 (e-book)