KOŁO MIŁOŚNIKÓW EKSLIBRISÓW w ŻARACH

Koło Miłośników Ekslibrisu w Żarach założono w listopadzie 1982 roku z inicjatywy Żarskiego Towarzystwa Kultury. Równocześnie założono w Towarzystwie Galerię ekslibrisu. Koło skupiało kilkunastu twórców, kolekcjonerów i miłośników znaku książkowego. Nie zachowały się żadne inne informacje o działalności KME w Żarach.

 

Oprac. na podstawie: Tomasz Suma, Ekslibrisowa Pasja. Sztuka, prywatne kolekcjonerstwo i badania ekslibrisu w Polsce od XIX wieku do współczesności, Warszawa 2014 (e-book)