KOŁO MIŁOŚNIKÓW EKSLIBRISÓW w ŁODZI

Sekcja Miłośników Ekslibrisu (SME) przy Łódzkim Towarzystwie Przyjaciół Książki powstała w 1967 roku. Jej działania obejmowały popularyzację i upowszechnianie ekslibrisu, inspirowanie łódzkich twórców w kierunku tworzenia znaków książkowych oraz wyrażono chęć i potrzebę dokumentowania zbiorów ekslibrisowych łódzkich kolekcjonerów. Sekcja świadomie ograniczała więc swoją działalność tylko i wyłącznie do środowiska łódzkiego. Największe sukcesy przyniosły licznie organizowane wystawy, którym patronowało i wspierało je Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Pierwsza wystawa odbyła się jeszcze w 1967 roku pod nazwą „Współczesny ekslibris za granicą”. Dalsze – w kolejnych latach – prezentowały m.in. ekslibrisy radzieckie, dorobek twórczy Wojciecha Jakubowskiego i Ludwika Tyrowicza, ekslibrisy medyczne i drukarskie. Do najbardziej znanych członków Sekcji należeli: Andrzej Kempa, Janusz Dunin, Cecylia Dunin, Michał Kuna i Marian Leszczyński.

Członkowie SME brali też udział w przygotowywanej w 1967 r. przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi wystawie prezentującej pełny dorobek artystyczny wybitnego twórcy Karola Hillera (1891-1939) przygotowując ekspozycję ekslibrisów oraz pomagając w kwerendzie biobibliograficznej.

Sekcja Miłośników Ekslibrisu prowadziła również działalność wydawniczą i wystawienniczą. W latach 70. XX wieku jej staraniem ukazały się dwie teki pt. „Ekslibrisy Łodzian” (Łódź 1975 i 1976), zawierające oryginalne księgoznaki dedykowane, bądź wykonane dla mieszkańców miasta Łodzi. Z inspiracji łódzkiego środowiska kolekcjonerów i miłośników księgoznaku zorganizowano kilka wystaw autorskich, prezentujących dorobek Wojciecha Jakubowskiego, Henryka Płóciennika, Ewy Hanny Stańskiej, Zbigniewa Dolatowskiego i Stasysa Eidrigeviciusa. Prezentowano również ekslibris międzynarodowy na wystawach pn. „Ekslibris w Niderlandach”, „Ekslibris radziecki” oraz „Małe formy grafiki czeskiej i słowackiej”.

 

 ◊

Oprac. na podstawie: Tomasz Suma, Ekslibrisowa Pasja. Sztuka, prywatne kolekcjonerstwo i badania ekslibrisu w Polsce od XIX wieku do współczesności, Warszawa 2014 (e-book)