HISTORIA KÓŁ MIŁOŚNIKÓW EKSLIBRISÓW

Trudną do przecenienia działalność popularyzującą ekslibris prowadziły istniejące w Polsce od 1924 roku koła miłośników ekslibrisu (KME). Działały one w trojaki sposób: albo niezależnie jako samodzielne, świadomie i statutowo powołane organizacje społeczno-kulturalne, albo jako integralna część większego stowarzyszenia, albo wreszcie jako samoistne, spontaniczne i bez wyraźnego planu działania koła powołane przez entuzjastów i sympatyków ekslibrisu. Działalność kół miłośników ekslibrisu związana była ściśle z działalnością towarzystw bibliofilskich, przy których koła istniały i których liczni członkowie byli równocześnie kolekcjonerami ekslibrisu.

Omówione zostały tutaj chronologicznie Koła Miłośników Ekslibrisów istniejące w następujących miastach:

WARSZAWA  ♦  KRAKÓW  ♦  KATOWICE   ♦   LUBLIN   

ŁÓDŹ   ♦   WROCŁAW   ♦   ŻARY   ♦   LEGNICA