SANOCKA GALERIA EKSLIBRISU W SANOKU

Uroczyste otwarcie Sanockiej Galerii Ekslibrisu (SGE) nastąpiło 10 marca 2003 roku. Tę najmłodszą w Polsce galerię ekslibrisu utworzono przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Grzegorza z Sanoka z inspiracji kolekcjonera i artysty, Zbigniewa Osenkowskiego (ur. 1943; główny pomysłodawca) oraz kolekcjonera, Tadeusza Ortyla (1939-2011) przy aprobacie i wsparciu dyrektora MBP, Leszka Puchały. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz miasta Sanoka. Galeria od razu pozyskała mecenasa, którym do dziś pozostaje Firma „HERB” również z Sanoka. To przede wszystkim dzięki niej każda wystawa w Galerii opatrzona jest najlepiej wydawanym w Polsce katalogiem, wydawanym na najwyższym poziomie edytorskim i estetycznym. Bogaty w perfekcyjne reprodukcje, z wyważonym tekstem i profesjonalnie przygotowanym spisem prezentowanych ekslibrisów jest nie tylko cennym źródłem ekslibrisoznawczym, ale też wyjątkową pozycją wydawniczą. Jedynym celem Sanockiej Galerii Ekslibrisu jest popularyzacja znaku książkowego poprzez ekspozycje. W ostatnich, niespełna ośmiu latach jej istnienia (2003-2011), w sumie urządzono trzynaście miesięcznych wystaw. Nie jest to znacząca ilość, świadcząca bardziej o marazmie Galerii, aniżeli o jej aktywności, ale mimo wszystko przyczyniająca się do popularyzacji ekslibrisu w Polsce. Obecnie działalność SGE zanika, nie dzieje się tam nic, co przyciągałoby twórców i kolekcjonerów ekslibrisu, a ostatnia wystawa miała tu miejsce w 2008 roku.

Wystawą inaugurującą otwarcie Galerii był pokaz znaków książkowych z kolekcji Zbigniewa Osenkowskiego pod tytułem „Kobieta w ekslibrisie”. W 2003 roku prezentowano w niej jeszcze trzykrotnie znaki książkowe: dwukrotnie farmaceuty i krakowskiego grafika, Krzysztofa Kmiecia, oraz wystawę 296 ekslibrisów dedykowanych Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu. W następnym roku prezentowano z kolei dwie wystawy autorskie: jedną miedziorytów Wojciecha Łuczaka (luty) i drugą ekslibrisów i grafiki Czesława Wosia (sierpień). Ponadto przedstawiono również dwie wystawy tematyczne dotyczące konia w ekslibrisie (kwiecień) i ekslibrisów historycznych (wrzesień). Eksponaty do pierwszej z nich udostępnił Zbigniew Osenkowski, zaś do drugiej Zygmunt Gontarz. W latach następnych wystaw w SGE było coraz mniej. W 2005 roku nie było żadnej, rok później trzy, a w 2007 i 2008 roku – po jednej. Pokazywano na nich ekslibrisy, grafikę i akwarele Małgorzaty Seweryn (2006), ekslibrisy i grafikę Bohdana Rutkowiaka (2006), ekslibrisy Zbigniewa Jóźwika (2006) i Bogdana Pikulickiego z Ukrainy (2008) oraz znaki książkowe z motywem patrona sanockiej MBP, Grzegorza z Sanoka (2007).

◊ 

Oprac. na podstawie: Tomasz Suma, Ekslibrisowa Pasja. Sztuka, prywatne kolekcjonerstwo i badania ekslibrisu w Polsce od XIX wieku do współczesności, Warszawa 2014 (e-book)