WIDZEWSKA GALERIA EKSLIBRISU W ŁODZI

aut. Kazimierz Zbigniew Łoński
aut. Kazimierz Zbigniew Łoński

Łódzka Galeria powstała 23 października 1990 roku przy Domu Kultury „502” na Osiedlu Widzew – Wschód w Łodzi. Jej twórcą był łódzki społecznik, autor licznych publikacji o Łodzi i kolekcjoner ekslibrisów, Mirosław Zbigniew Wojalski, który prowadzi ją społecznie do dziś. Przy Galerii ustanowiono w 1991 roku Radę Galerii, której zadaniem jest merytoryczna i techniczna opieka nad Galerią. Od 1991 r. tworzyli ją: Stanisław Bulkiewicz, Wojciech Cieślak, Henryk Górski, Henryka Jóźwiak, Zofia Radzikowska, Włodzimierz Rudnicki, Henryka Sobierajska, Krystyna Szczepkowska, Mirosław Zbigniew Wojalski i Eugeniusz Zduniewski. Ten ostatni zaprojektował w 1992 r. znak graficzny Galerii. Logo Galerii zaproponowane przez Eugeniusza Zduniewskiego przestało funkcjonować ok. 2000 r., obecnie stosowane jest logo autorstwa Kazimierza Zbigniewa Łońskiego. W tzw. międzyczasie logo zaproponował również Włodzimierz Rudnicki i było ono czas jakiś stosowane. Przez lata nawiązała szerokie kontakty z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi w Łodzi, jak Ośrodek Informacji i Edukacji Nauczycieli, Autorska Galeria Ekslibrisów M.Z. Wojalskiego, czy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, a także z pracownikami łódzkich bibliotek i uczelni, i z inspiracji Rady Galerii utworzono w tych ośrodkach stałe miejsca ekspozycji ekslibrisów.

Widzewska Galeria Ekslibrisu organizuje liczne wystawy ekslibrisów, co stanowi naturalnie priorytetową działalność tej placówki. Prawie każdej wystawie towarzyszy drukowany katalog, zawierający we wstępie m.in. stałą informację o krótkiej historii ekslibrisu oraz popularyzatorskiej działalności samej Galerii. Katalogi przedstawiają różnorodną wartość i nie należą do wzorcowych, mimo to stanowią istotny dokument działalności popularyzatorskiej i graficznej w zakresie sztuki ekslibrisu. O wszystkich wystawach można przeczytać w lokalnej prasie. Artykuły na ich temat oraz wzmianki informacyjne zamieszczane są na łamach „Kalejdoskopu”, łódzkiego wydania „Co jest grane?”, a także w „Gazecie Łódzkiej” i „Dzienniku Łódzkim – Wiadomościach Dnia”. O wystawach pisał również w łódzkim dzienniku „Express Ilustrowany” Stanisław Bulkiewicz, który na jej łamach prowadził cotygodniową rubrykę „Bazar Zbieraczy”. Widzewska Galeria Ekslibrisu prezentuje także swe osiągnięcia na internetowej stronie łódzkich domów kultury. Tam przede wszystkim można prześledzić wykaz wszystkich wystaw ekslibrisów, jakie w ciągu ostatniego dwudziestolecia jej działalności miały miejsce w Galerii. Dla potrzeb niniejszej książki nadmienię jedynie, że głównym motywem prezentacji ekslibrisowych w Widzewskiej Galerii Ekslibrisów jest Łódź i jej zabytki oraz artyści i kolekcjonerzy Łodzi, choć oczywiście wystawy nie zamykają się w niedostępnym dla innych kręgu. Do stałych współpracowników Galerii należą tacy artyści, jak Kazimierz Zbigniew Łoński z Łodzi, Ryszard Bandosz z Warszawy, Juliusz Szczęsny Batura z Augustowa, Krzysztof Kmieć z Krakowa, Józef Golec z Sopotu, Zbigniew Jóźwik z Lublina, Zbigniew Osenkowski z Sanoka, Helena Sawicka z Ostrowa Wielkopolskiego, Henryk Płóciennik z Łodzi, Jan Tadeusz Czech ze Starego Sącza oraz Leszek Frey – Witkowski ze Świebodzina. W pierwszym roku swego istnienia Galeria zorganizowała trzy wystawy tematyczne: podbój kosmosu na ekslibrisach z okazji 33 rocznicy startu pierwszego sputnika, orły na ekslibrisach i ekslibrisy Andrzeja Kota. W dalszych latach liczba wystaw systematycznie rosła i do dziś zorganizowano ich w widzewskiej galerii ponad siedemdziesiąt, skupiając się głównie na pokazach tematycznych, ale także i organizując wystawy autorskie takim artystom, jak Zbigniew Dolatowski, Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Kazimierz Zbigniew Łoński, Anna Czapska, Henryk Górski, Wojciech Cieślak, Juliusz Szczęsny Batura, Krzysztof Kmieć, Bogusław Szczepańczyk, Małgorzata Seweryn, Ryszard Bandosz, Henryk Płóciennik i Józef Golec.

 

 ◊

Oprac. na podstawie: Tomasz Suma, Ekslibrisowa Pasja. Sztuka, prywatne kolekcjonerstwo i badania ekslibrisu w Polsce od XIX wieku do współczesności, Warszawa 2014 (e-book)