HISTORIA GALERII EKSLIBRISÓW

Historia pierwszych polskich specjalistycznych galerii przeznaczonych na prezentację ekslibrisu jest bardzo młoda i jej początków należy upatrywać w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Wszystkie galerie, bez względu na to kiedy i gdzie powstały, stawiały sobie jeden zasadniczy i naczelny cel w swojej działalności, mianowicie upowszechnianie i popularyzowanie ekslibrisu i małej sztuki graficznej wszelkimi dostępnymi środkami i metodami. Tworzone były z różnym skutkiem – jedne prężnie działają od kilkunastu lat, inne zaprzestały swej działalności wraz ze śmiercią ich organizatorów bądź w wyniku burzliwych transformacji dziejowych. Jeszcze inne działają sporadycznie i nie rozwijają prężnej, ogólnopolskiej inicjatywy, ale mimo to ich obecność jest potrzebna. Opisane galerie ekslibrisu są, czy też były w swoim czasie, inicjatywami trwałymi w panoramie historii sztuki i kolekcjonerstwa ekslibrisu w Polsce, ale nie jedynymi. W czasach współczesnych inicjatywę taką przejawiał również choćby Zbigniew Nasiłowski, który założył w Międzyrzeczu „Galerię Jednej Ściany”, czy Zbigniew Markiewicz, twórca „Galerii Mini Ekslibrisu i Grafiki TAWA” w Chełmie. Obie galerie prezentowały przez krótki czas ekslibris, nie zdołały jednak, mimo szczerych chęci i zapału ich twórców, rozwinąć swej działalności. Jednak sam fakt ich powołania godny jest odnotowania. Ponadto istnieją galerie ekslibrisu we wszystkich ośrodkach wystawienniczych organizujących cykliczne biennale i inne pokazy sztuki ekslibrisowej, jednak w praktyce ich działalność ogranicza się przeważnie do organizowania wystawy pokonkursowej przypadającej po biennale. Tych galerii nie będę tutaj omawiał. 

MAŁA GALERIA EKSLIBRISU W GRUDZIĄDZU

GALERIA MAŁYCH FORM GRAFICZNYCH „AS” WE WROCŁAWIU

WIDZEWSKA GALERIA EKSLIBRISU „502” W ŁODZI

GALERIA EKSLIBRISU W KRAKOWIE

WARSZAWSKA GALERIA EKSLIBRISU W WARSZAWIE

SANOCKA GALERIA EKSLIBRISU W SANOKU

GALERIA „PRZYSTANEK GRAFIKA” W CIESZYNIE