BIENNALE WSPÓŁCZESNEGO EKSLIBRISU LUBELSKIEGO W LUBLINIE, LUBLIN (1984 – nadal)

Popularyzacji wyłącznie lokalnego ekslibrisu lubelskiego służy organizowane od 1984 roku Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego. Jego twórcą jest artysta Zbigniew Jóźwik, zaś odbywa się ono pod auspicjami Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Stałym miejscem wystaw Biennale była w latach 1984-1994 Galeria „Ex Libris” Klubu MPiK, natomiast od 1994 roku jest nim Wojewódzki Dom Kultury. Wystawy integrują lubelskie środowisko twórcze oraz inspirują nowych grafików do tworzenia ekslibrisów. Zalążkiem lubelskiego Biennale była wystawa „Współczesny ekslibris lubelski” Zorganizowana w 1982 roku. Dwa lata później wystawa przekształciła się w regularną i cykliczną prezentację dorobku lubelskich twórców. Łącznie w piętnastu wystawach Biennale wzięło udział ponad 60 grafików z terenu Lublina i Lubelszczyzny, a wśród nich m.in. Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Zbigniew Jóźwik, Alfred Gauda, Roman Mucha i Zbigniew Strzałkowski uczestniczący we wszystkich edycjach wystaw. W Biennale biorą udział zarówno twórcy profesjonalni, absolwenci uczelni artystycznych i członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków, jak i nieprofesjonalni, przedstawiciele różnych zawodów, których łączy jedna pasja ekslibrisowa. Każdej wystawie towarzyszy katalog, zaproszenie i afisz opracowane przez najwybitniejszych grafików lubelskich.

 

Dotychczas zorganizowano następujące edycje Biennale:

I. 1984

II. 1986

III. 1988

IV. 1990

V. 1992

VI. 1994

 

VII. 1996

VIII. 1998

IX. 2000

X. 2001

XI. 2003

XII. 2005

XIII. 2006

XIV. 2008

XV. 2010

XVI. 2012

XVII. 2014

XVIII. 2016

 ◊

Oprac. na podstawie: Tomasz Suma, Ekslibrisowa Pasja. Sztuka, prywatne kolekcjonerstwo i badania ekslibrisu w Polsce od XIX wieku do współczesności, Warszawa 2014 (e-book)