Jerzy Piosicki, Ludwik Piosicki, Ex libris szczeciński

Ex libris szczeciński / Jerzy Piosicki, Ludwik Piosicki. — Szczecin : Zakład Usług Poligraficznych i Wydawniczych Plewnia Jacek, Plewnia Maria, 2010. — ISBN:978-83-883-9829-2, s. 271.

Bogato ilustrowana monografia ekslibrisu szczecińskiego. Zawiera historię ekslibrisu w Szczecinie i na Pomorzu Szczecińskim, materiały prasowe dotyczące tematu, a także spisy ekslibrisów dwudziestu trzech artystów szczecińskich i pomorskich.

Piosicki, Ekslibris szczeciński

Publikację można kupić tutaj