Hic liber mihi est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki

Hic liber mihi est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki. Katalog wystawy

Oprac. Agnieszka Fluda – Krokos, Kraków 2010, s. 112, il. 

 

Dnia 19 marca 2010 r. została otwarta wystawa pt. Hic liber mihi est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki, zorganizowana przez Bibliotekę Naukową PAU i PAN i Archiwum Nauki PAN i PAU. Wystawa podzielona była na cztery części tematyczne – wprowadzającą oraz trzy związane z tytułem wystawy. W pierwszej części prezentowano ekslibrisy jednostek naukowych: instytucji, bibliotek uczelni wyższych, bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz muzeów. Kolejny dział poświęcony został znakom wykonanym dla uczonych – przedstawicieli nauk filologicznych, historycznych, filozoficzno-teologicznych, społecznych, bibliologicznych, technicznych, biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych oraz sztuki. W ostatniej części ekspozycji przedstawiono przykłady funkcjonowania ekslibrisów. Przedstawione eksponaty pochodzą z trzydziestu trzech źródeł – osób prywatnych i instytucji. W gronie darczyńców znaleźli się m.in. Rajmund Aszkowski, Andrzej Buchaniec, Zygmunt Gontarz, Zbigniew Jóźwik, Krzysztof Kmieć, Lech Kokociński, Jerzy Kowalczuk, Czesław Woś. Wśród twórców ekslibrisów odnajdziemy m.in. takie nazwiska jak: Wojciech Jakubowski, Krzysztof Kmieć, Rudolf Mękicki, Jerzy Napieracz, Zbigniew Osenkowski, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Ferdynand Ruszczyc.

A. Fluda 1

Publikację można kupić tutaj