Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku

Praca zbiorowa; Redakcja naukowa: Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak, Wielość w jedności. Techniki wklęsłodruku w Polsce po 1900 roku. Materiały z sesji naukowej

Bydgoszcz 2013, ss. 204, kreda mat, 148 ilustracji barwnych i czarno-białych, oprawa miękka

 

Materiały w publikacji zawierają teksty wystąpień o charakterze monograficznym zaprezentowanych podczas sesji – wspólnego spotkania praktyków, teoretyków i miłośników wklęsłodruku. Druga już edycja wpisana została w cykliczny program i przesłanie Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie i udokumentowana, jak poprzednia, wydaniem materiałów posesyjnych. Referaty podzielono na trzy bloki tematyczne poświęcone twórczości artystów, środowiskom graficznym i zagadnieniom technicznym.
W pierwszym bloku omówione zostały: zapomniana twórczość graficzna Bolesława Bałzukiewicza, twórczość w technikach metalowych Jerzego Hulewicza, działalność artystyczna i pedagogiczna Ludwika Tyrowicza oraz przykłady transpozycji rysunków Albrechta Dürera na matryce miedziorytnicze przez Geta Stankiewicza.
Kolejny blok zawiera opracowania dotyczące środowisk artystycznych: „Szkoły Łopieńskiego” w Warszawie, środowiska krakowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, pracowni Karola Mondrala w Poznaniu, powojennej grafiki Wybrzeża oraz grafiki toruńskiej.
W części trzeciej przybliżono sylwetki artystek graficzek uprawiających akwatintę w dwudziestoleciu międzywojennym, poddano analizie porównawczej grafikę europejską i polską, omówiono współpracę grafików łódzkich z Accademią di Belle Arti di Urbino i Międzynarodowym Centrum Grafiki KAUS w Urbino. W tym bloku znajdujemy ponadto artykuły o suchorycie jako paradygmacie wklęsłodruku, technice intaglio i nowoczesnych koncepcjach artystycznych oraz ciekawe dywagacje dotyczące związków zmysłu technicznego z intuicją i rytuałem w twórczości artystów parających się grafiką, zaś w szczególności wklęsłodrukiem.
Wydawnictwo zostało starannie przygotowane merytorycznie i edytorsko, ubogacone wyrafinowanym materiałem ilustracyjnym, barwnym i czarno-białym, reprezentatywnym dla poruszanego tematu.
 
Wielość w jedności. Wklęsłodruk

Publikację można kupić tutaj