Wielość w jedności. Drzeworyt w Polsce po 1900 roku

Barbara Chojnacka, Michał F. Woźniak, Wielość w jedności. Drzeworyt w Polsce po 1900 roku. Materiały z sesji naukowej

Bydgoszcz 2009, ss. 195, 166 reprodukcji barwnych i czarno-białych, kreda mat., oprawa miękka

Materiały zawierają teksty wszystkich wystąpień zaprezentowanych podczas sesji, a rozszerzone zostały o trzy artykuły, uzupełniające problematykę ekspozycji. Uwagami o polskim drzeworycie w kontekście wystawy zechciał się z nami podzielić profesor Franciszek Bunsch, nieobecny na sesji, ale szczególnie – jako drzeworytnik praktyk i teoretyk – zaangażowany w ideę ekspozycji, obecny w roli autora prezentowanych drzeworytów i linorytów.

Kamilla Pijanowska
Ostatni mohikanie drzeworytnictwa interpretacyjnego – ksylografowie reprodukcyjni na Wystawie Graficznej II Konkursu im. Henryka Grohmana w 1914 roku

Maryla Sitkowska
Drzeworyty Władysława Skoczylasa (Kilka uwag i spostrzeżeń)

Anna Manicka

Drzeworyt barwny w dwudziestoleciu międzywojennym, epigoni i nowatorzy 

Katarzyna Kulpińska

Drzeworyt polskich artystek w dwudziestoleciu międzywojennym 

Agnieszka Salamon-Radecka

Od  Zdroju do Fausta. Linoryty i drzeworyty Jerzego Hulewicza z lat 1917-1938

Ewa Liszka

Życie i twórczość Pawła Stellera (1895-1974) – śląskiego Skoczylasa i polskiego Dürera

Jarosław Mulczyński

Drzeworyty i linoryty Franciszka Burkiewicza (1910-2002)

Małgorzata Krzyżanowska

Polska szkoła drzeworytu nowoczesnego w powojennej twórczości Grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960)

Katarzyna Kułakowska

Kolekcja dzieł Józefa Gielniaka w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze oraz Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka  

Magdalena Szafkowska

Cykl linorytów Teresy Jakubowskiej – prace o charakterze symbolicznym i egzystencjonalnym

Agata Rissmann

Grafika toruńska – drzeworyt i linoryt po 1945 roku 

Dorota Folga-Januszewska

Od postmodernizmu do drzeworytu

Dariusz Kaca

Dwie tradycje drzeworytnicze z punktu widzenia praktyka

Andrzej Marian Bartczak

Stanisław Fijałkowski i Łódzka Szkoła Drzeworytu

Janusz Akermann

Linoryt kolorowy – łamanie reguł i stereotypów

Jerzy Jędrysiak

Świat widziany i opisany, notatki o linorycie

Andrzej Kalina

Gipsografia – grafika unikatowa 

Mariusz Pałka

Magia matrycy

Ryszard Grazda

Matryca w procesie …tworzenia na przykładzie cyklu grafik i kolaży graficznych RÓŻE

Marek Jaromski, artysta grafik, Warszawa

Matryca świata
Wielość w jedności. Drzeworyt
Publikację można kupić tutaj