Od Stanisława Ostoi-Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego

Barbara Chojnacka, Od Stanisława Ostoi-Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego. Ekslibris ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Katalog, Bydgoszcz 2005, ss. 80, 98 il.

 

Katalog Od Stanisława Ostoi-Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego. Ekslibris ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy został wykonany do wystawy czasowej w ramach VI Bydgoskiego Trójkąta Literackiego. Muzeum rozpisało również konkurs na ekslibris własny z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 85-lecia. Wydawnictwo zatem obejmuje dwie podstawowe, integralnie tematyczne części: Od Stanisława Ostoi-Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego oraz Wystawa pokonkursowa na ekslibris. W części pierwszej pomieszczono dziewięćdziesiąt barwnych księgoznaków, w części drugiej zaś zaprezentowano osiem nagrodzonych i wyróżnionych prac. Fotografie wykonali: Wojciech Woźniak i Łukasz Maklakiewicz.
W części merytorycznej publikacji znajdują się: wstęp dyrektora Muzeum – Michała Woźniaka, O kolekcji ekslibrisów w zbiorach bydgoskiego Muzeum – pióra Barbary Chojnackiej, noty biograficzne twórców księgoznaków: Andrzeja Borkowskiego, Stanisława Brzęczkowskiego, Tadeusza Cieślewskiego syna, Piotra Gojowego, Wojciecha Jakubowskiego, Franciszka Konitzera, Wiktora Langnera, Stanisława Lejkowskiego, Stanisława Łuczaka, Bronisława Z. Nowickiego, Stanisława Ostoi-Ckrostowskiego, Łukasza Płotkowskiego, Stefana Szmaji oraz Bronisława J. Tomeckiego wraz z notami katalogowymi i bibliografią, jak również wprowadzenie do części pokonkursowej przewodniczącego jury – Jana Szmatlocha, lista uczestników oraz werdykt jurorów.
Obecnie Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy posiada kolekcję 777 eksponatów ekslibrisów autorstwa ponad trzydziestu grafików.

Od Stanisława Ostoi-Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego

Katalog można kupić tutaj.