KATALOGI

Góry na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia (1950-2011)

Ekslibris polski. Między herbem a obrazem. Katalog

Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork. Katalog

IX Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera Katowice 2014

15 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska-Łódź 2014. Katalog

Od Stanisława Ostoi-Chrostowskiego do Wojciecha Jakubowskiego. Ekslibris ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Katalog

Hic liber mihi est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki. Katalog wystawy

Secesja. Młoda Polska. Art déco. Ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Katalog wystawy

Józef Gielniak. Katalog wystawy

Karol Hiller (1891-1939). Nowe widzenie. Katalog wystawy

Eros & Thanatos. Katalog wystawy, t. 1-2