MIGRACJE PRYWATNYCH KOLEKCJI EKSLIBRISÓW DO INNYCH ZBIORÓW PRYWATNYCH

 

PIERWOTNY

WŁAŚCICIEL

KOLEKCJI

 

PIERWOTNA

WIELKOŚĆ KOLEKCJI

 

 

CHARAKTER MIGRACJI

 

M I G R A C J A  K O L E K C J I

 

DALSZE LOSY zbioru migrowanego

ROK MIGRACJI SPOSÓB MIGRACJI

(dar, przekaz, spadek, zapis, sprzedaż itp.)

WIELKOŚĆ

ZBIORU migrowanego

NOWY WŁAŚCICIEL (nabywca)
Stanisław Adolf Aulich

(1883-1964)

30.000 Pośmiertna Po 1964 Dar wdowy, Zofii Część Rodzina z Krakowa 1969 r. ekslibrisy wystawiono na publiczną sprzedaż
Po 1964 Dar wdowy, Zofii Część Julia Mękicka Przeszły do zbiorów Mękickich
Po 1964 Spadek Część Zofia Aulichowa Po jej śmierci ekslibrisy przekazano do Muzeum Zamkowego w Malborku
Aleksander Konstanty Batowski

(1799-1862)

b.d. Przedśmiertna 1860 Zapis testamentowy całość Wiktor Baworowski
Maksymilian Borkowski

(1872-1926)

2000 Przedśmiertna Ok. 1910 Sprzedaż Część Dominik Witke – Jeżewski
Michał Eustachy  Brensztejn

(1874-1938)

2661 Pośmiertna 1938/1939 Sprzedaż przez wdowę Niewielka część Róża z Branickich Tyszkiewiczowa
Od 1938 Spadek Większa część wdowa, Jadwiga z Andrzejewskich Brensztejnowa (1875-1957) Kolekcję wdowa przewiozła ze Lwowa do Polski w 1945 r. Zbiór został przez nią przekazany 10 XI 1945 r. Muzeum Narodowemu w Warszawie.
Wiktor Dziulikowski

(1913-2006)

33.000 Pośmiertna 2007 Sprzedaż przez córki – spadkobierczynie 15.000 Tomasz Suma W zbiorach TS do dziś
Włodzimierz Egiersdorff

(1901-1977)

5900 Przedśmiertna Przed 1939 Sprzedaż 900 Tadeusz Szpakowski Spalona w 1939 r.
Romuald Erzepki

(1948-1929)

1500-2000 Pośmiertna 1929 Spadek 1500-2000 Bronisława Erzepki (córka) w 1985 zbiór ten zakupiła od anonimowego kolekcjonera Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Paweł Ettinger

(1866-1948)

5535 Przedśmiertna Pocz. lat 20. XX w. Sprzedaż Niewielka część Kazimierz Reychman Po jego śmierci cała kolekcja trafiła do Muzeum Sztuk Pięknych w Moskwie.
Leon Formanowicz

(1872 – 1942)

2500-3000 Pośmiertna 1942 Spadek 800 Zbiory rodziny Formanowiczów W zbiorach rodzinnych do dziś
Wiktor Teofil Gomulicki

(1848-1919)

Kilkadziesiąt Przedśmiertna Ok. 1910 Sprzedaż Całość Maksymilian Borkowski
Stanisław Jerzy Gruczyński

(1937 – 1983)

b.d. Pośmiertna 1983 Spadek Całość Rodzina Gruczyńskich Nadal w zbiorach rodziny
Albert Jolowicz

(1869 – po 1939)

1900 Przedśmiertna Przed 1922 Sprzedaż Całość Kazimierz Reychman
Stanisław Piotr Koczorowski

(1888-1958)

900 Pośmiertna 1958 Spadek Całość Rodzina Koczorowskich W 1975 całą kolekcję przekazano do BN w Warszawie
Julia Mękicka

(1899-1987)

4000 Pośmiertna 1987 Spadek Całość Rodzina Mękickich Nadal w zbiorach rodziny
Rudolf Mękicki

(1887-1942)

5000 Pośmiertna 1942 Spadek Całość Julia Mękicka

(żona)

Stanisław Niewitecki

(1904 – 1969)

3000 Pośmiertna 1969 Spadek Całość Rodzina Niewiteckich W 1990 kolekcję otrzymał Zygmunt Gontarz
Gwalbert Pawlikowski

(1793-1852)

b.d. Pośmiertna 1852 Spadek Całość syn, Mieczysław (1834-1903) a po nim wnuk Jan w 1903 odziedziczył Gwalbert, wnuk Gwalberta, który przekazał ją wraz z całą biblioteką do Ossolineum we Lwowie
Reychman Kazimierz

(1882-1936)

I zbiór: kilkaset Przedśmiertna 1913 Sprzedaż Całość Róża z Branickich Tyszkiewiczowa
II zbiór: 6000 Pośmiertna 1937 Sprzedaż przez spadkobierców Całość Zofia Landau Zbiór rozproszony w czasie II wojny.  Dwa zachowane fragmenty tej kolekcji zakupione zostały w 1948 r. przez Andrzeja Ryszkiewicza (część ekslibrisów dawnych i królów polskich; obecnie w zbiorach Zbigniewa Zarywskiego) oraz Adam Łysakowski dla Państwowego Instytutu Książki (ekslibrisy rosyjskie i pieczątki biblioteczne; obecnie w Bibliotece Narodowej).
Czesław Rodziewicz (1922-2013) Ok. 1000 Przedśmiertna 2010 Dar Całość Tomasz Suma W zbiorach TS
Stefan Rygiel

(1887-1945)

b.d. Przedśmiertna Przed 1939 Sprzedaż Całość Tadeusz Szpakowski Spalona w 1939 r.
Andrzej Ryszkiewicz (1922-2005) 30.000 Przedśmiertna Lata 70./80. XX w. Dar Całość Zbigniew Zarywski W zbiorach ZZ
Gustaw Schmager

(1904-1983)

b.d. Pośmiertna 1985 Sprzedaż przez spadkobierców Całość Rozproszona, sprzedana na aukcji
Stanisław Józef Siennicki

(ok. 1834-1897)

300 Przedśmiertna 1890 Sprzedaż Całość Jakub Kazimierz Gieysztor JKG sprzedał 107 ekslibrisów Brytyjczykowi, Augustynowi Wollastonowi Franksowi (1826-1897), kuratorowi zbiorów graficznych British Museum. Franks umieścił zbiór ekslibrisów w British Museum, gdzie pozostaje do dziś.
Przecław Smolik

(1877-1947)

b.d. Przedśmiertna Między 1935 a 1939 Sprzedaż Całość Tadeusz Szpakowski Spalona w 1939 r.
Gustaw Soubise – Bissier (1849 – 1937) b.d. Przedśmiertna Przed 1937 Sprzedaż Całość podzielona na dwie części Franciszek Zygarłowski,

Tadeusz Szpakowski

Spalona w 1939 r.
Maksymilian Stępowski

(1867-1946)

b.d. Przedśmiertna Przed 1939 Sprzedaż Część Tadeusz Wolski Spłonęła w 1944
Jan Benedykt Tyszkiewicz

(1875-1948)

b.d. Przedśmiertna 20. lecie międzywojenne Dar Całość Róża z Branickich Tyszkiewiczowa (żona)
Róża z Branickich Tyszkiewiczowa

(1881-1953)

6000 Przedśmiertna Przed 1939 Dar Całość Benedykt Tyszkiewicz (syn) W czasie II wojny światowej całą kolekcję sprzedał  Włodzimierzowi Egiersdorffowi
Feliks Wagner

(1907-1992)

 

Ok. 30.000 Pośmiertna 1995 Dar spadkobierców Większa część Arkadiusz Wagner Po bezpotomnej śmierci Wagnera niewielka część jego kolekcji została sprzedana do Biblioteki PAN w Kórniku i Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz na aukcjach w Poznaniu i Krakowie. Najcenniejsza część zbiorów pozostała w rodzinie. Kolekcję od rodziny otrzymał w 1995  roku Arkadiusz Wagner, wnuk starszego brata Stefana.
Wiktor Windyk – Wittyg

(1857-1921)

Kilkadziesiąt Przedśmiertna 1920 Sprzedaż Całość Kazimierz Reychman
Zygmunt Wolski

(1862-1931)

3000 Przedśmiertna Przed 1939 Sprzedaż Część Tadeusz Szpakowski Spalona w 1939
Pośmiertna 1931 Spadek Część Tadeusz Wolski (syn) Spalona w 1944
Bolesław Wysłouch

(1885-1935)

800 Pośmiertna 1935 Spadek Całość Maria Wysłouchowa (żona) Kolekcja zaginęła podczas II wojny światowej.
Ludwik Zalewski

(1878-1952)

b.d. Przedśmiertna dwudziestolecie lecie międzywojenne Sprzedaż Całość Kazimierz Reychman Po śmierci Reychmana  kolekcję nabyła Zofia Landauowa. Zbiory Landauowej spłonęły między 1939 a 1944 r.
Franciszek Zygarłowski

(1883-1954)

2000 Pośmiertna 1954 Spadek Całość Rodzina Zygarłowskich W 1982 kolekcję tą sprzedano Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
Tadeusz Sebastian Żerański

(1880-1947)

1100 Przedśmiertna Poł. lat 30. XX w. Sprzedaż Całość Tadeusz Szpakowski Spłonęła w 1939