Tadeusz Roman Żurowski (1908 – 1985)

Wykaz kompletny

 

LITERATURA:

  1. Ekslibris Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog, Wrocław 1971 (op. 1 – 373).
  2. Zabytki w ekslibrisie Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog wystawy, Legnica 1975 (op. 374 – 559).
  3. Zabytki w ekslibrisie Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog wystawy, Wrocław 1976 (op. 560 – 619).
  4. Ekslibris Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog wystawy, Poznań 1977 (op. 620 – 707).
  5. Ekslibris Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog wystawy, Przemyśl 1978 (op. 708 – 804).
  6. Ekslibris Tadeusza Romana Żurowskiego. Katalog wystawy, Wrocław 1982 (op. 805 – 989).
  7. Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, Warszawa 1999.

 

 

 

1926

Ex libris Kazimierza Józefa Żurowskiego, X3, 1926, 55 x 31, op. 1.

 

1928

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, L/3, 1928, 150 x 100, op. 1a.

 

1929

Ex libris Tadeusz de Żurowiczki Żurowski, L/3, 1929, 90 x 77, op. 1b.

 

1936

Ex libris Joanny Żurowskiej, X2, 1936, 94 x 74, op. 2.

Ex libris Wiktor Frantz, L, 1936, 55 x 60, op. 2a.

Ex libris Jadwiga Żurowska, X2, 1936, 94 x 74, op. 3.

Ex libris Józef Treszka, X2, 1936, 90 x 70, op. 4.

Ex libris inż. lotn. Edwin Amurat Bernat, X2, 1936, 90 x 70, op. 5.

Ex libris Marian Kędzierski, X2, 1936, 90 x 70, op. 6.

Ex libris dr Adam Fastnacht, X2, 1936, 70 x 90, op. 7.

Ex libris S. Skwarczyński, X2, 1936, 90 x 70, op. 8.

Ex libris Aleksander Rybicki, X2, 1936, 90 x 70, op. 9.

Ex libris Irena Siwekówna, X2, 1936, 90 x 70, op. 10.

Ex libris mgr M. Kruszelnicka, X2, 1936, 90 x 70, op. 11.

Ex libris F. Szwed, X2, 1936, 90 x 70, op. 12.

 

1937

Ex libris Danuta Żurowska, X2, 1937, 48 x 48, op. 13.

Ex libris mgr pharm. Zofii Ciesielskiej, X2, 1937, 90 x 70, op. 14.

Ex libris Zofii Ciesielskiej, X2, 1937, op. 14 a.

Ex libris A. Wierzbicki, X2, 1937, 94 x 63, op. 15.

Ex libris St. Pazyra, X2, 1937, 88 x 57, op. 16.

Ex libris Chóru Zbycha, X3/2, 1937, 84 x 62, op. 17.

Ex libris Włodzimierz Buć, X2, 1937, 88 x 57, op. 18.

Ex libris Związku Legionistów w Krakowie, X2, 1937, 118 x 89, op. 19.

Ex libris L. Krajewskiego, X2, 1937, 49 x 84, op. 20.

Ex libris Aleksander Rybicki, X2, 1937, 47 x 105, op. 21.

Ex libris ks. W. Wójcika, X2, 1937, 148 x 72, op. 22.

Ex libris dr M. Wąsowicz, X2, 1937, 125 x 87, op. 23.

Ex libris dr M. Wąsowicz, X2, 1937, 89 x 59, op. 24.

Ex libris N. Hellerówna, X2, 1937, 89 x 59, op. 25.

Ex libris inż. górnik Zbigniew Szczepański, X2, 1937, 72 x 70, op. 26.

Ex libris mgr St. Gebus, X2, 1937 83 x 53, op. 27.

Ex libris mgr Z. Witkowska, X2, 1937, 175 x 90, op. 28.

Ex libris mgr Z. Lipińska, X2, 1937, 99 x 72, op. 29.

 

1938

Ex libris Zbigniew Czekański, X2, 1938, 91 x 53, op. 30.

Ex libris T. Słowikowski, X2, 1938, 91 x 73, op. 31.

Ex libris W. Skoczylas, X3/2, 1938, 107 x 95, op. 32.

Ex libris A. Wierzbicki, X2, 1938, 70 x 97, op. 33.

Ex libris prof. dr J. Kleinera, X2, 1938, 46 x 46, op. 34.

Ex libris dr Tomaszewski, X2, 1938, 52 x 71, op. 35.

Ex libris dr A. Jędrzejowska, X2, 1938, 75 x 53, op. 36.

Ex libris dr R. Kotula, X2, 1938, 80 x 70, op. 37.

Ex libris dr R. Kotula, X2, 1938, 75 x 34, op. 38.

Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie – ze zbiorów Józefa Saby hr. Koziebrodzkiego, T/2, 1938, 61 x 63, op. 39.

Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie – ze zbiorów Józefa Saby hr. Koziebrodzkiego, T/2 z ozdobnikiem, 1938, 61 x 63, op. 40.

Ex libris mgr Zofia Żurowska, X2, 1938, 71 x 52, op. 41.

Ex libris Aleksander Rybicki, X2, 1938, 93 x 25, op. 42.

Ex libris prof. inż. Bartoszewicz, X2, 1938, 80 x 70, op. 43.

Ex libris prof. dr M. Smiszko, X2, 1938, 80 x 70, op. 44.

Ex libris W. Lam, X2, 1938, 73 x 52, op. 45.

Ex libris Jan Kregiel, X2, 1938, 100 x 71, op. 46.

Ex libris ZPT Lwów [Związek Popierania Turystyki], X2, 1938, 64 x 32, op. 47.

Ex libris ZPT Lwów [Związek Popierania Turystyki], X2, 1938, 67 x 43, op. 48.

Ex libris ZPT Lwów [Związek Popierania Turystyki], X2, 1938, 48 x 43, op. 49.

Ex libris ZPT Lwów [Związek Popierania Turystyki], X2, 1938, 50 x 32, op. 50.

Ex libris ZPT Lwów [Związek Popierania Turystyki], X2, 1938, 62 x 50, op. 51.

Ex libris w Słaby, X2, 1938, 72 x 54, op. 52.

Ex libris Adam Wisłocki, X2, 1938, 66 x 48, op. 53.

Ex libris Jerzy Bagniewski, X2, 1938, 59 x 49, op. 54.

Ex libris mgr N. Hellerówna, X2, 1938, 82 x 47, op. 55.

Ex libris mgr Zofia Kotulanka, X2, 1938, 68 x 49, op. 56.

Ex libris prof. dr S. Witkowski, X2, 1938, 75 x 26, op. 57.

Ex libris mgr J. Rappè, X2, 1938, 55 x 47, op. 58.

Ex libris dr St. Krzaklewski, X3, 1938, 61 x 77, op. 59.

 

1939

Ex libris T. Kleszczyński, X2, 1939, 78 x 68, op. 60.

Ex libris Adam Wisłocki, X3/2, 1939, 55 x 47, op. 61.

Ex libris Adam Wisłocki, X2, 1939, 55 x 47, op. 62.

Ex libris Tadeusz Solski, X2, 1939, 117 x 84, op. 63.

Ex libris mgr O. Popowiczówna, X2, 1939, 30 x 48, op. 64.

Ex libris J. Kratochwila – Widymska, X2, 1939, 55 x 48, op. 65.

Ex libris dr Wilhelm Rappè, X2/2, 1939, 71 x 52, op. 66.

Ex libris Edward Czech, X2, 1939, 40 x 78, op. 67.

Ex libris mgr Alina Chodaczkówna, X2/2, 1939, 62 x 49, op. 68.

Ex libris dr Alina Chodaczek, X2, 1939, 44 x 26, op. 69.

Ex libris ST. Ciechanowski, X2, 1939, 41 x 80, op. 70.

Ex libris mgr Kaz.[Kazimierz] Krzysik, X2, 1939, 80 x 70, op. 71. (parowóz, paragraf)

Ex libris mgr Kaz.[Kazimierz] Krzysik, cynkografia, 1939, 57 x 50, op. 72. (parowóz)

Ex libris Tadeusz W. Dobrowolski, X2, 1939, 47 x 102, op. 73.

Ex libris Tadeusz W. Dobrowolski, X2, 1939, 87 x 65, op. 74.

Ex libris inż. arch. Bogdan Treter, X2, 1939, 98 x 57, op. 75.

Ex libris Z. Wyskiel, X2, 1939, 40 x 40, op. 76.

Ex libris dr inż. arch. Feliks Markowski, X2, 1939, 81 x 56, op. 77.

Ex libris M. Zimny, X3, 1939, 84 x 39, op. 78.

Ex libris Wilhelm Pichler, X3, 1939, 81 x 81, op. 79.

Księgozbiór dr inż. F. Markowski, X2, 1939, 84 x 54, op. 80.

Ex libris dr med. Karol Blaustein, X2, 1939, 50 x 90, op. 81.

 

1942

Ex libris inż. Ludwik Biliński, X3, 1942, 65 x 44, op. 82.

Ex libris inż. Ludwik Biliński, X3/2, 1942, 65 x 44, op. 82.

Ex libris inż. Ludwik Biliński, X3/3, 1942, 65 x 44, op. 82.

Ex libris inż. Ludwik Biliński, X3, 1942, 75 x 54, op. 83.

Ex libris inż. Ludwik Biliński, X3/3, 1942, 75 x 54, op. 83.

Ex libris Roman Żurowski Leszczków, X2, 1942, 83 x 62, op. 84.

Ex libris Jerzy Bagniewski, X3, 1942, 32 x 75, op. 85.

Ex libris Jerzy Bagniewski, X3/2, 1942, 32 x 75, op. 85.

Ex libris Jerzy Bagniewski, X3, 1942, 32 x 75, op. 86.

Ex libris inż. Tadeusz Bagniewski, X3, 1942, 72 x 63, op. 87.

Ex libris inż. Tadeusz Bagniewski, X3/3, 1942, 72 x 63, op. 88.

 

1943

Ex libris Jan Popowicz, X3, 1943, 61 x 44, op. 89.

Ex libris Z. Wisłockiego, X3, 1943, 73 x 51, op. 90.

Ex fabulis Ajki Żurowskiej, X3, 1943, 88 x 65, op. 91.

Ex libris Aleksander Kisielewicz, X2, 1943, 63 x 40, op. 92.

Ex libris Piotr Dembowski, X3, 1943, 64 x 57, op. 93.

Ex libris Zofii Żurowskiej, X3, 1943, 65 x 55, op. 94.

Ex libris Wisłockiego Zygmunta, X3, 1943, 73 x 72, op. 95.

 

1944

Ex libris Fr. Próchenko, X2, 1944, 55 x 82, op. 96.

Ex libris W. Nuyken, X3, 1944, 57 x 49, op. 97.

Ex libris mgr pharm. R. Bautscha, X2, 1944, 62 x 70, op. 98.

 

1945

Ex libris BOS [Biuro Odbudowy Stolicy], X3, 1945, 102 x 74, op. 99.

Ex libris inż. arch. Stan. Żaryna, X3, 1945, 88 x 65, op. 100.

 

1958

Ex libris E. A. [Elżbieta i Andrzej] Kempisty, X3, 1958 77 x 55, op. 101.

Ex libris Elżbieta i Andrzej Kempisty, X3, 1958, 50 x 54, op. 102.

Ex libris AB, X2, 1958, 48 x 63, op. 103.

 

1962

Ex libris Z. Pągowski, X2, 1962, 62 x 48, op. 104.

Ex libris mgr Mieczysław Ptaśnik, X3, 1962, 70 x 59, op. 105.

Ex libris mgr Jadwiga Bogucka, X3, 1962, 75 x 58, op. 106.

Ex libris mgr Jadwiga Bogucka, X3/2, 1962, 75 x 58, op. 106.

 

1963

Ex libris dr Krzysztof Wolski, X2, 1963, 99 x 43, op. 107.

Ex libris doc. dr A. Gardawski, X2, 1963, 115 x 63, op. 108.

Ex libris Jerzy Zawieyski, X3, 1963, 94 x 65, op. 109.

Ex libris Jerzy Zawieyski, X3, 1963, 88 x 72, op. 110.

Ex libris Jerzy Zawieyski, X3, 1963, 98 x 72, op. 111.

Ex libris doc. dr Krzysztof Serkowski, X2, 1963, 101 x 71, op. 112.

Ex libris mgr Józef Janowski, X2, 1963, 101 x 71, op. 113.

Ex libris Grzegorz Sinko. English Theatre, X3, 1963, 69 x 115, op. 114.

Ex libris Włodzimierz Egiersdorff, X3, 1963, 96 x 68, op. 115.

Ex libris Z. i G. Sinkowie, X3, 1963, 36 x 58, op. 116.

Ex libris Wanda Groniowska, X2, 1963, 48 x 36, op. 117.

Ex libris dr Zdz. Teneta, X2, 1963, 52 x 83, op. 118.

Ex libris mgr K. Moskwa, X2, 1963, 66 x 48, op. 119.

 

1964

Ex libris T. Żurowski, X2, 1964, 150 x 100, op. 120.

Ex musicis H. Kisielewicz, X3, 1964, 126 x 55, op. 121.

Ex libris L. J. Łuka, X3, 1964, 73 x 60, op. 122.

Ex libris dr Leon Jan Łuka, X3, 1964, 62 x 33, op. 123.

Ex libris dr Leon Jan Łuka, X3, 1964, 63 x 34, op. 124.

Ex libris dr Leon Jan Łuka, X3/2, 1964, 63 x 34, op. 124.

Ex libris mgr Anna Uzarowicz, X2, 1964, 67 x 45, op. 125.

Ex libris mgr Teresa Olińska, X2, 1964, 95 x 55, op. 126.

Ex libris Muzeum w Nowogrodzie, X6, 1964, 124 x 66, op. 127.

Biblioteka Publiczna Powiatowa i Miejska w Łomży , X6, 1964, 75 x 100, op. 128.

Ex libris mgr Maria Jarosz, X3, 1964, 80 x 60, op. 129.

Ex libris dr Michał Szymański, X2, 1964, 96 x 60, op. 130.

Ex libris doc. dr Adam Chętnik, X2, 1964, 116 x 98, op. 131.

 

1965

Ex libris Wanda Szokalska, X3, 1965, 102 x 50, op. 132.

Ex libris Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 1895 – 1965, X2, 1965, 97 x 74, op. 133.

Ex libris Andrzej Żurowski, X3, 1965, 101 x 75, op. 134.

Ex libris płk mgr inż. arch. Narcyz Szwedziński, X3, 1965, 96 x 70, op. 135.

Ex libris Andrzej i Elżbieta Tomaszewscy, X2, 1965, 75 x 150, op. 136.

Ex libris Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 1895 – 1965, X2, 1965, 95 x 50, op. 137.

Ex libris Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży 1895 – 1965 – Warszawa 25 VI 1965, X3, 1965, 98 x 58, op. 138.

Ex libris Helena Czernekowa, X2, 1965, 148 x 100, op. 139.

Ex libris Tadeusz Aksamit, X3, 1965, 57 x 40, op. 140.

Ex libris Seweryn Knape, X3, 1965, 49 x 107, op. 141.

Ex libris Jan Au, X3, 1965, 43 x 29, op. 142.

 

1966

Ex libris dr J. Gałuszka, X3, 1966, 54 x 42, op. 143.

Ex libris Tadeusz Lubański, X3, 1966, 40 x 85op. 144.

Ex libris Barbara Michniowska, X3, 1966, 95 x 46, op. 145.

 

1967

Ex libris prof. dr Włodzimierz Antoniewicz, X2, 1967, 85 x 60, op. 146.

Biblioteka Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, X3, 1967, 98 x 125, op. 147.

Ex libris Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, X3, 1967, 95 x 70, op. 148.

Ex libris Janina Domańska, X3, 1967, 95 x 68, op. 149.

Ex musicis Tadeusz A. Żurowski, X3, 1967, 64 x 56, op. 150.

Ex musicis Tadeusz Adam Żurowski, X3, 1967, 70 x 60, op. 151.

Ex libris mgr Zbigniew Dobrowolski, X3, 1967, 71 x 101, op. 152.

Ex libris Roman K. Żurowski – Warszawa, X3, 1967, 82 x 120, op. 153.

Z książek mgr Jadwigi Stachowskiej, X3, 1967, 85 x 80, op. 154.

Ex libris Centralna Biblioteka Rolnicza, X2, 1967, 100 x 117, op. 155.

 

1968

Ex libris fredriana dr Wiktor Dziulikowski, X3, 1968, 90 x 70, op. 156.

Ex libris dr S. Żurowski, X3, 1968, 85 x 61, op. 157.

Ex libris Casimiri Radwański, X3, 1968, 113 x 67, op. 158.

Ex libris mgr Casimiri Radwański, X3, 1968, 92 x 80, op. 159.

Ex libris Jan Quest, X3, 1968, 40 x 40, op. 160.

Ex libris Tadeusza Kaletyna, X3, 1968, 80 x 60, op. 161.

Ex libris doc. dr W. Sarnowska, X3, 1968, 68 x 34, op. 162.

Ex libris K. Jażdżewski, X3, 1968, 66 x 63, op. 163.

Ex libris Janina Domańska, cynkografia, 1968, 49 x 35, op. 164.

Ex libris mgr Zbigniew Dobrowolski, cynkografia, 1968, 34 x 52, op. 165.

Ex libris Roman K. Żurowski, cynkoryt, 1968, 40 x 54, op. 166.

Z książek mgr Jadwigi Stachowskiej, cynkografia, 1968, 44 x 22, op. 167.

Ex libris Stanisław Grzelecki, X2, 1968, 114 x 130, op. 168.

Ex libris Ant. Grzelecki, X2, 1968, 114 x 130, op. 169.

Ex libris mgr Ewa Groniowska, X3, 1968, 68 x 48, op. 170.

 

1969

Ex libris Kazimierz Gorayski, X3, 1969, 70 x 57, op. 171.

Ex libris Antoni Kunysz, X3, 1969, 80 x 68, op. 172.

Ex libris Antoni Kunysz, cynkografia, 1969, 80 x 68, op. 173.

Ex libris doc. dr Jana Gurby, X3, 1969, 90 x 59, op. 174.

Ex libris prof. dra Stanisława Herbsta, X3, 1969, 80 x 60, op. 175.

Biblioteka Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, cynkoryt, 1969, 49 x 61, op. 176.

Biblioteka Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, cynkografia, 1969, 66 x 82, op. 177.

Ex libris Muzeum w Nowogrodzie, cynkografia, 1969, 97 x 50, op. 178.

Ex libris doc. dr Adam Chętnik, cynkografia, 1969, 83 x 70, op. 179.

Ex libris Tadeusza R. Żurowskiego, X2+X3, 1969, 74 x 125, op. 180.

Ex libris Zygmunta Ślusarskiego, X3, 1969, 90 x 90, op. 181.

Ex libris mgr Andrzej Kutyłowski, X3, 1969, 58 x 84, op. 182.

Ex libris prof. dr Witold Hensel, X3, 1969, 70 x 74, op. 183.

Ex libris Jadwigi Chętnikowej, X3, 1969, 115 x 115, op. 184.

Ex libris Henryk Syska, X3, 1969, 115 x 115, op. 185.

Ex libris Henryk Syska, X3, 1969, 125 x 125, op. 186.

Ex libris Ryszarda Kurpiewskiego, X3, 1969, 137 x 105, op. 187.

Ex libris prof. dr Anna Kutrzeba – Pojnarowa, X3, 1969, 190 x 83, op. 188.

 

1970

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, X3, 1970, 183 x 100, op. 189.

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, X3, 1970, 190 x 83, op. 190.

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, X3, 1970, 157 x 157, op. 191.

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, X3, 1970, 190 x 93, op. 192.

Ex libris doc. dr Janiny Kamińskiej, X3, 1970, 70 x 67, op. 193.

Ex libris mgr Tadeusz Kufel, X3, 1970, 55 x 47, op. 194.

Ex libris mgr R. Odoj, X3, 1970, 72 x 47, op. 195.

Ex libris mgr A. Orłowski, X3, 1970, 76 x 45, op. 196.

Ex libris mgr D. Szlifirska, X3, 1970, 83 x 51, op. 197.

Ex libris mgr Stefan Woyda, X3, 1970, 85 x 27, op. 198.

Ex libris Marek konopka, X3, 1970, 115 x 45, op. 199.

Ex libris Leon Getz, X3, 1970, 60 x 16, op. 200.

Ex libris prof. dr Tadeusz Sulimirski, X6, 1970, 70 x 43, op. 201.

Ex libris familiae Z. Jóźwik, X3, 1970, 42 x 55, op. 202.

Ex libris Stefan Stefański, X3, 1970, 70 x 70, op. 203.

Ex libris Włodzimierz Strasburger – SOZ – PTTK, X3, 1970, 101 x 53, op. 204.

Ex libris Danuty i Jana Jaskanisów, X3, 1970, 85 x 80, op. 205.

Ex libris mgr S. Brzostowski – ZMOZ, X3, 1970, 64 x 77, op. 206.

Ex libris dr W. Filipowiak, X3, 1970, 57 x 61, op. 207.

Ex libris dr W. Filipowiak, X3, 1970, 60 x 63, op. 208.

Ex libris Lucjan Czubiel, X3, 1970, 83 x 66, op. 209.

Ex libris Elżbiety Piwockiej, X3, 1970, 60 x 50, op. 210.

Ex libris Rudolf Jamka, X3, 1970, 65 x 68, op. 211.

Ex libris Jerzego Jasiuka, X3, 1970, 65 x 68, op. 212.

Ex libris T. Wieczorowski, X3, 1970, 69 x 93, op. 213.

Ex libris dr Maria Dembińska, X3, 1970, 52 x 35, op. 214.

Ex libris mgr Ewa Nawrolska, X3, 1970, 37 x 59, op. 215.

Ex libris Stefan Kwilecki, X3, 1970, 102 x 40, op. 216.

Ex libris Wł. Garczyński, X3, 1970, 38 x 67, op. 217.

Ex libris R. Wołągiewicz, X3, 1970, 27 x 56, op. 218.

Ex libris R. Kiersnowski, X3, 1970, 35 x 73, op. 219.

Ex libris doc. dr J. Wielowiejski, X3, 1970, 48 x 63, op. 220.

Ex libris Mirosław Przyłęcki, X3, 1970, 83 x 83, op. 221.

Ex libris Eug. Cnotliwy, X3, 1970, 71 x 55, op. 222.

Ex libris Jerzy Szwed, X3, 1970, 80 x 45, op. 223.

Ex libris Barbary Wiącek, X3, 1970, 50 x 64, op. 224.

Ex libris Mirosław Pietrzak, X3, 1970, 67 x 77, op. 225.

Ex libris prof. dr Helena Hołubowiczowa, X3, 1970, 83 x 49, op. 226.

Ex libris Maria Śmigielska, X3, 1970, 71 x 100, op. 227.

Ex libris P.M. dr Józef Żurowski, X3, 1970, 63 x 52, op. 228.

Ex libris M. Żurowska, X3, 1970, 35 x 50, op. 229.

Ex libris Stanisław Żurowski, X3, 1970, 38 x 68, op. 230.

Ex libris Józef Kuszewski, X3, 1970, 42 x 59, op. 231.

Ex libris Tomasz Dwernicki, X3, 1970, 40 x 48, op. 232.

Ex libris Zdzisław Rajewski, X3, 1970, 57 x 67, op. 233.

Ex libris Aleksander Rybicki, X3, 1970, 70 x 57, op. 234.

Ex libris mgr inż. mech. Henryk Gajewski, X3, 1970, 48 x 27, op. 235.

Ex libris Stanisław Pawlak, X3, 1970, 85 x 42, op. 236.

Ex libris Jolanty Sobiech, X3, 1970, 70 x 60, op. 237.

Ex libris Kazimiery i Władysława Żurowskich, X3, 1970, 89 x 89, op. 238.

Ex libris Haliny Leonowiczowej, X3, 1970, 70 x 80, op. 239.

Ex libris Dorota Partyka, X3, 1970, 75 x 65, op. 240.

Ex libris dr Stefan Kotarski, X3, 1970, 78 x 100, op. 241.

Ex libris Andrzej Ryszkiewicz, X3, 1970, 69 x 79, op. 242.

Ex libris A. Michałowski – Szydłów, X3, 1970, 92 x 45, op. 243.

Ex libris Jerzy Friemann, X3, 1970, 98 x 90, op. 244.

Ex libris Lubomira Madejska, X3, 1970, 70 x 50, op. 245.

Ex libris Czesław Wycech, X3, 1970, 115 x 61, op. 246.

Ex libris Jadwiga Adamowa Chętnikowa, X3, 1970, 60 x 65, op. 247.

Ex libris R. Łazarowicz, X3, 1970, 89 x 36, op. 248.

Ex libris Marii Borowskiej, X3, 1970, 36 x 82, op. 249.

Ex libris mgr Maria Zielińska – Durda, X3, 1970, 28 x 69, op. 250.

Ex libris Adam Krauss, X3, 1970, 60 x 60, op. 251.

Ex libris Igor Swiesznikow, X3, 1970, 99 x 32, op. 252.

Ex libris Anna Pawłowska, X3, 1970, 42 x 43, op. 253.

Ex libris Boško Babić, X3, 1970, 48 x 48, op. 254.

Ex libris Boško Babić, X3, 1970, 76 x 44, op. 255.

Ex libris dr P. Miljković – Pepek, X3, 1970, 70 x 53, op. 256.

Ex libris Marta Młynarska – Kaletynowa, X3, 1970, 42 x 49, op. 257.

Ex libris Vande Vandeski, X3, 1970, 53 x 57, op. 258.

Ex libris I. Sowa, X3, 1970, 30 x 65, op. 259.

Ex libris Bruno Miszkiewicz, X3, 1970, 64 x 84, op. 260.

Ex libris Blagoja Kitanovski, X3, 1970, 52 x 63, op. 261.

Ex libris Nada Gernota Babić, X3, 1970, 59 x 75, op. 262.

Ex libris Dimitar Ćornakov, X3, 1970, 70 x 66, op. 263.

Ex libris Boško Babić, X3, 1970, 95 x 54, op. 264.

Ex libris Ivo Kučić, X3, 1970, 43 x 66, op. 265.

Ex libris dr Štefka Cobelj, X3, 1970, 60 x 83, op. 266.

Ex libris Marija Hadži Jordanova, X3, 1970, 55 x 78, op. 267.

Ex libris Krzysztof Janiszewski, X3, 1970, 76 x 101, op. 268.

Ex libris Renée Machulska – Ledwos, X3, 1970, 68 x 85, op. 269.

Ex libris ks. Antoni Pakosz, X3, 1970, 59 x 50, op. 270.

Ex libris Klementyna Żurowska, X3, 1970, 54 x 81, op. 271.

Ex libris El. Żdżańska, X3, 1970, 46 x 65, op. 272.

Ex libris Władysław Paszkowski, X3, 1970, 55 x 55, op. 273.

Ex libris Paweł Pawluczuk, X3, 1970, 64 x 80, op. 274.

Ex libris Urszula Huszcza, X3, 1970, 70 x 61, op. 275.

Ex libris Maria Perskiewicz, X3, 1970, 63 x 70, op. 276.

Ex libris Marian Kaczyński, X3, 1970, 66 x 48, op. 277.

Ex libris Peter Kunz, X3, 1970, 96 x 33, op. 278.

Ex libris Elżbieta Żurowska, X3, 1970, 68 x 68, op. 279.

Ex libris Renaty i Stanisława Żurowskich, X3, 1970, 126 x 88, op. 280.

Ex libris Jan Gromnicki, X3, 1970, 88 x 45, op. 281.

Ex libris dr Stanisław Buratyński, X3, 1970, 51 x 64, op. 282.

Ex libris Janusz K. Kozłowski, X3, 1970, 54 x 65, op. 283.

Ex libris Krzysztof Petrozolin, X3, 1970, 59 x 69, op. 284.

Ex libris Daniela Halina Saniewska, X3, 1970, 75 x 65, op. 285.

Ex libris Marian Paździor, X3, 1970, 64 x 69, op. 286.

Ex libris Adam Piesio, X3, 1970, 30 x 50, op. 287.

Ex libris Krystyny Chilmon, X3, 1970, 91 x 55, op. 288.

Ex libris M. Kędzierski, X3, 1970, 67 x 48, op. 289.

Ex libris Jerzy Fellmann, X3, 1970, 50 x 56, op. 290.

Ex libris Elżbieta Żurowska, X3, 1970, 53 x 68, op. 291.

 

1971

Ex libris Muzeum Archeologiczne w Krakowie, X3, 1971, 168 x 70, op. 292.

Ex libris Klementyna Żurowska, X3, 1971, 63 x 123, op. 293.

Ex libris K. Dąbrowski, X3, 1971, 112 x 68, op. 294.

Ex libris H. Dąbrowski, X3, 1971, 112 x 68, op. 295.

Ex libris Julia Mękicka, X3, 1971, 62 x 62, op. 296.

Ex libris Anatol Gupieniec, X3, 1971, 59 x 57, op. 297.

Ex libris Danuta Żurowska, X3, 1971, 73 x 62, op. 298.

Ex libris Krzysztof Żurowski, X3, 1971, 96 x 59, op. 299.

Ex libris Ewy i Jana Tropiłów, X3, 1971, 34 x 83, op. 300.

Ex libris dr St. Serwatka, X3, 1971, 66 x 81, op. 301.

Ex libris mgr Lech Kokociński, X3, 1971, 86 x 81, op. 302.

Ex libris T. Gumiński, X3, 1971, 79 x 77, op. 303.

Ex libris E. Paliński, X3, 1971, 61 x 45, op. 304.

Ex libris Bogdan Guerquin, X3, 1971, 80 x 65, op. 305.

Ex libris A. Hunicz, X3, 1971, 112 x 40, op. 306.

Ex libris Mikołaj Taratyka, X3, 1971, 85 x 60, op. 307.

Ex libris Agnieszka Świdzińska, X3, 1971, 67 x 102, op. 308.

Ex libris Stefania Gurba, X3, 1971, 108 x 44, op. 309.

Ex libris Jan Trynkowski, X3, 1971, 52 x 55, op. 310.

Ex libris M. Łyjak, X3, 1971, 67 x 25, op. 311.

Ex libris Regina Majtlis, X3, 1971, 80 x 80, op. 312.

Ex libris mgr Inga Sapeta, X3, 1971, 63 x 57, op. 313.

Ex libris mgr inż. architekt Danuta Trynkowska, X3, 1971, 80 x 62, op. 314.

Ex libris Konserwator Zabytków Archeologicznych woj. wrocławskiego, X3, 1971, 107 x 87, op. 315.

Ex libris Tadeusz Kaletyn, X3, 1971, 95 x 53, op. 316.

Ex libris Edward Paliński, X3, 1971, 76 x 36, op. 317.

Ex libris Tadeusz Polak, X3, 1971, 130 x 80, op. 318.

Ex libris S. Darłakowa, X3, 1971, 70 x 43, op. 319.

Ex libris Fr. Błoński, X3, 1971, 72 x 72, op. 320.

Archeološko Društwo na S. R. Makedonija, X3, 1971, 174 x 110, op. 321.

Ex libris Czesława Gozdalika, X3, 1971, 90 x 55, op. 322.

Ex libris Børge Elwi Carlson, X3, 1971, 80 x 80, op. 323.

Ex libris Lech Leciejewicz, X3, 1971, 50 x 58, op. 324.

Ex libris mgr D. Wojciechowska, X3, 1971, 93 x 41, op. 325.

Ex libris L. F. Turczak, X3, 1971, 70 x 36, op. 326.

Ex libris Jan Fabiański, X3, 1971, 120 x 60, op. 327.

Ex libris D. Sielicka, X3, 1971, 75 x 55, op. 328.

Ex libris H. Grocholski, X3, 1971, 50 x 70, op. 329.

Ex libris Galambos Ferenc, X3, 1971, 53 x 65, op. 330.

Ex libris S. Chmielewska, X3, 1971, 47 x 66, op. 331.

Ex libris Mieczysław Majewski, X3, 1971, 83 x 45, op. 332.

Ex libris Janusz Podgórski, X3, 1971, 73 x 73, op. 333.

Ex libris B. Radłowska, X3, 1971, 75 x 50, op. 334.

Ex libris Elżbiety Skarbek, X3, 1971, 40 x 120, op. 335.

Ex libris Aleksandra Szymańska, X3, 1971, 77 x 62, op. 336.

Ex libris Jolanty Szachnowicz, X3, 1971, 100 x 99, op. 337.

Ex libris Hanna Strukowa, X3, 1971, 75 x 47, op. 338.

Ex libris Krystyny Andruszkiewicz, X3, 1971, 95 x 47, op. 339.

Ex libris Siostry Karmelitanki Bose w Warszawie, X3, 1971, 70 x 60, op. 340.

Ex libris Halina Paluszczak, X3, 1971, 68 x 38, op. 341.

Ex libris W. Niedźwiecki, X3, 1971, 65 x 80, op. 342.

Ex libris Muzeum Kurpiwskie – Nowogród Łomżyński, X3, 1971, 106 x 106, op. 343.

Ex libris Janusz Sowiński, X3, 1971, 53 x 68, op. 344.

Ex libris Adam Żurowski, X3, 1971, 35 x 65, op. 345.

Ex libris W. Jankowski, X3, 1971, 65 x 70, op. 346.

Ex libris Marian Haisig, X3, 1971, 57 x 90, op. 347.

Ex libris S. Orysiak, X3, 1971, 55 x 50, op. 348.

Ex libris S. Jasnosz, X3, 1971, 71 x 62, op. 349.

Ex libris Xawery Krasicki, X3, 1971, 97 x 65, op. 350.

Ex libris Wojciech Janiszewski, X3, 1971, 85 x 60, op. 351.

Ex libris Antoni Kraiński, X3, 1971, 80 x 55, op. 352.

Ex libris Leszek Itman, X3, 1971, 53 x 60, op. 353.

Ex libris Fr. Buhl, X3, 1971, 67 x 77, op. 354.

Ex libris dr B. Zielonka, X3, 1971, 60 x 45, op. 355.

Ex libris Tomasz Radomski, X3, 1971, 70 x 35, op. 356.

Ex libris Tadeusz Banasik, X3, 1971, 78 x 52, op. 357.

Ex libris B. Harasimowicz, X3, 1971, 50 x 54, op. 358.

Ex libris Krystyna Maksymowicz, X3, 1971, 56 x 40, op. 359.

Ex libris Aleksander Rybicki, X3, 1971, 58 x 90, op. 360.

Ex libris B. Balke, X3, 1971, 58 x 50, op. 361.

Ex libris Tadeusza Romana Żurowskiego, X3, 1971, 91 x 91, op. 362.

Ex libris mgr Anna Jankowska, X3, 1971, 55 x 94, op. 363.

Ex libris A. Szałapata, X3, 1971, 57 x 55, op. 364.

Ex libris mgr Anna Kisielewska, X3, 1971, 85 x 70, op. 365.

Ex libris Michał Smulski, X3, 1971, 68 x 55, op. 366.

Ex libris Henryk Dąbrowski, X3, 1971, 35 x 57, op. 367.

Ex libris Barbara Strzelczyk, X3, 1971, 80 x 60, op. 368.

Ex libris Eugeniusz Lenart, X3, 1971, 40 x 77, op. 369.

Ex libris Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, X3, 1971, 87 x 75, op. 370.

Ex libris Tomasz Dąbrowski, X3, 1971, 80 x 60, op. 371.

Ex libris Żywii Marczyńskiej, X3, 1971, 80 x 47, op. 372.

Ex libris Adam Więcek, X3, 1971, 90 x 76, op. 373.

Ex libris G. Matusza, X3, 1971, 38 x 55, op. 374.

Ex libris Z. Garstecki, X3, 1971, 94 x 74, op. 375.

Ex libris F. Lachowicz, X3, 1971, 84 x 72, op. 376.

Ex libris S. Wojciechowski, X3, 1971, 43 x 53, op. 377.

Ex libris H. Gawarecki, X3, 1971, 49 x 77, op. 378.

Ex libris Stefa Gurba, X3, 1971, 35 x 54, op. 379.

Ex libris S. Pawelec, X3, 1971, 35 x 54, op. 380.

Ex libris Czesław Wajdzik, X3, 1971, 58 x 78, op. 381.

Ex libris Z. Jóźwik, X3, 1971, 90 x 77, op. 382.

Ex libris Jan Gurba, X3, 1971, 50 x 100, op. 383.

Ex libris Stefania Latosińska, X3, 1971, 79 x 60, op. 384.

Ex libris Joanna Wegnerowa, X3, 1971, 91 x 55, op. 385.

Ex libris Krystyna Kluźniakowa, X3, 1971, 107 x 112, op. 386.

Ex libris Czesław Gawdzik, X3, 1971, 62 x 76, op. 387.

Ex libris Pracownie Konserwacji Zabytków 1951-1971, X3, 1971, 127 x 127, op. 388.

Ex libris W. Sarnowska, X3, 1971, 87 x 67, op. 389.

Ex libris Pracownie Konserwacji Zabytków 1951-1971, X3, 1971, 140 x 85, op. 390.

Ex libris Pracownie Konserwacji Zabytków. XX. 1951-1971, X3, 1971, 128 x 82, op. 391.

Ex libris Ewa Rostafińska, X3, 1971, 71 x 60, op. 392.

Ex libris Danuta Flemming, X3, 1971, 73 x 76, op. 393.

Ex libris Maria Magdalena Konopka, X3, 1971, 85 x 75, op. 394.

Ex libris Krystyny Madeyskiej, X3, 1971, 85 x 86, op. 395.

Ex libris Aleksander Śnieżko, X3, 1971, op. 396.

Ex libris Joanna Toth, X3, 1971, 112 x 90, op. 397.

Ex libris Adam Fastnacht, X3, 1971, 87 x 57, op. 398.

Ex libris W. Szymański, X3, 1971, 111 x 65, op. 399.

 

1972

Ex libris Halina Odyńcowa, X3, 1972, 145 x 67, op. 400.

Ex libris M. Radojewski, X3, 1972, 117 x 63, op. 401.

Ex libris Janusz Albin, X3, 1972, 109 x 82, op. 402.

Ex libris Janina Rosen – Przeworska, X3, 1972, 130 x 86, op. 403.

Ex libris J. Mękicka, X3, 1972, 113 x 57, op. 404.

Ex libris A. Nawrot, X3, 1972, 98 x 67, op. 405.

Ex libris M. Chalimoniuk, X3, 1972, 100 x 80, op. 406.

Ex libris Jerzy Gąssowski, X3, 1972, 105 x 66, op. 407.

Collectio Heraldica Stephani Stanislai Kotarski, X3, 1972, op. 408.

Collectio Heraldica St. St. Kotarski, X3, 1972, 115 x 115, op. 409.

Ex libris Jan Machnik, X3, 1972, 89 x 59, op. 410.

Ex libris Jan Machnik, X3, 1972, 23 x 64, op. 411.

Ex libris Anna Dzieduszycka Machnikowa, X3, 1972, 40 x 140, op. 412.

Ex libris Witold Bender, X3, 1972, 40 x 120, op. 413.

Ex libris Witold Bender, X3, 1972, 44 x 84, op. 414.

Ex libris M. Grońska, X3, 1972, 183 x 63, op. 415.

Ex libris Teresa Kubuj, X3, 1972, 57 x 42, op. 416.

Ex libris Fr. Śloser, X3, 1972, 82 x 103, op. 417.

Ex libris K. Bielenin, X3, 1972, 86 x 45, op. 418.

Ex libris Marian Fita, X3, 1972, 69 x 52, op. 419.

Ex libris Sławomir Wojak, X3, 1972, 70 x 50, op. 420.

Ex libris familiae Żółkiewski, X3, 1972, 113 x 60, op. 421.

Ex libris Wiktor Jerzyk, X3, 1972, 60 x 82, op. 422.

Ex libris dr Włodzimierz Kulesza, X3, 1972113 x 65, op. 423.

Ex libris dr Stanisław Zamecki, X3, 1972, 44 x 71, op. 424.

Ex libris Rudolf Kozłowski, X3, 1972, 88 x 69, op. 425.

Ex libris Elżbieta Mierzejewska, X3, 1972, 72 x 60, op. 426.

Ex libris Kazimierz Antecki, X3, 1972, 74 x 65, op. 427.

Ex libris Elżbieta Modrzewska, X3, 1972, 74 x 64, op. 428.

Ex libris B. Deptuła, X3, 1972, 44 x 40, op. 429.

Ex libris Cecylia Błońska, X3, 1972, 65 x 87, op. 430.

Ex libris W. Jasiński, X3, 1972, 51 x 40, op. 431.

Ex libris Tadeusz Kaczmarek, X3, 1972, 58 x 41, op. 432.

Ex libris H. Szymańska, X3, 1972, 44 x 47, op. 433.

Ex libris Stanisław Górski, X3, 1972, 90 x 76, op. 434.

Ex libris Franciszek Dębski, X3, 1972, 85 x 82, op. 435.

Ex libris Antoni Adamski, X3, 1972, 78 x 72, op. 436.

Ex libris Jadwiga Jakubińska, X3, 1972, 92 x 37, op. 437.

Ex libris I. Cieszyńska, X3, 1972, 91 x 42, op. 438.

Ex libris D. Konopka, X3, 1972, 114 x 71, op. 439.

Ex libris mgr Artur Bata, X3, 1972, 101 x 62, op. 440.

Ex libris Józef T. Frazik, X3, 1972, 125 x 72, op. 441.

Ex libris Czesław Gontarczyk, X3, 1972, 65 x 83, op. 442.

Ex libris Miłosz Filipowiak, X3, 1972, 123 x 55, op. 443.

Ex libris Przemysław Filipowiak, X3, 1972, 84 x 90, op. 444.

Ex libris T. Jabłoński, X3, 1972, 83 x 65, op. 445.

Ex libris Aleksandra Żaryn, X3, 1972, 83 x 68, op. 446.

Ex libris Tadeusz Szweycer, X3, 1972, 87 x 73, op. 447.

Ex libris Barbara Sierżęga, X3, 1972, 65 x 42, op. 448.

Ex libris W. Wawszczak, X3, 1972, 73 x 50, op. 449.

Ex libris Szymon Barna, X3, 1972, 50 x 90, op. 450.

Ex libris Szymon Barna, X3, 1972, 64 x 71, op. 451.

Ex libris Bronisław Cmela, X3, 1972, 77 x 45, op. 452.

Ex libris Kazimiera Muszał, X3, 1972115 x 91, op. 453.

Ex libris Lidia Bielecka, X3, 1972, 122 x 84, op. 454.

 

1973

Ex libris Kazimierz Kłoś, X3, 1973, 85 x 33, op. 455.

Ex libris B. Rymaszewski, X3, 1973, 90 x 84, op. 456.

Ex libris Alfred Majewski, X3, 1973, 82 x 82, op. 457.

Ex libris Nada Eleksić, X3, 1973, 67 x 69, op. 458.

Ex libris T. Kędzierski, X3, 1973, 95 x 43, op. 459.

Ex libris Kazimierz Ktoś, X3, 1973, 95 x 43, op. 460.

Ex libris Julian Konar, X3, 1973, 71 x 65, op. 461.

Ex libris Aniela Jankowska, X3, 1973, 90 x 63, op. 462.

Ex libris K. Kuc, X3, 1973, 57 x 27, op. 463.

Ex libris A. Spychała, X3, 1973, 57 x 47, op. 464.

Ex libris Marta Dybiec, X3, 1973, 56 x 46, op. 465.

Ex libris Janina Trojanowska, X3, 1973, 61 x 40, op. 466.

Ex libris Bolesław Trojanowski, X3, 1973, 68 x 51, op. 467.

Ex libris J. i B. Trojanowscy, X3, 1973, 46 x 74, op. 468.

Ex libris Stanisław Szczepański, X3, 197375 x 66, op. 469.

Ex libris Jacek Cydzik, X3, 1973, 102 x 62, op. 470.

Ex libris Ludwik Mościcki, X3, 1973, 99 x 100, op. 471.

Ex libris M. Sikora, X3, 1973, 73 x 65, op. 472.

Ex libris Danuta Ptaszyńska, X3, 1973, 105 x 60, op. 473.

Ex libris Zofia Sulerzyska, X3, 1973, 90 x 59, op. 474.

Ex libris Romualda Lachowicz, X3, 1973, 42 x 47, op. 475.

Ex libris Barbara Zdrojewska, X3, 1973, 90 x 65, op. 476.

Ex libris Jerzy Miller, X3, 1973, 49 x 50, op. 477.

Ex libris Stanisław Mach, X3, 1973, 91 x 45, op. 478.

Ex libris W. Olkowska, X3, 1973, 82 x 48, op. 479.

Ex libris Stanisław Wroński, X3, 1973, 90 x 110, op. 480.

Ex libris Olga Romanowska – Grabowska, X3, 1973, 100 x 75, op. 481.

Ex libris prof. dr hab. Kazimierz Michałowski, X3, 1973, 85 x 85, op. 482.

Ex libris dr Jerzy Czajkowski, X3, 1973, 66 x 117, op. 483.

Ex libris mgr Edward Zając, X3, 1973, 94 x 83, op. 484.

Ex libris Wł. Żurowska, X3, 1973, 64 x 74, op. 485.

Ex libris Mieczysław Sroka, X3, 1973, 97 x 73, op. 486.

Ex libris Lucyna Smolińska – Sroka, X3, 1973, 98 x 72, op. 487.

Ex libris T. Aksamit, X3, 1973, 56 x 42, op. 488.

Ex libris Andrzej Żydaczewski, X3, 1973, 40 x 101, op. 489.

Ex libris Bogdan Balcer, X3, 1973, 47 x 88, op. 490.

Ex libris Roman Żurowski, X3, 1973, 75 x 110, op. 491.

Ex libris Tadeusz Kaletyn, X3, 1973, 73 x 65, op. 492.

Ex libris Jolanta Nowakowska, X3, 1973, 88 x 53, op. 493.

Ex libris Adam Szafraniec, X3, 1973, 54 x 71, op. 494.

Ex libris Anna Żurowska, X3, 1973, 97 x 92, op. 495.

Ex libris Adam Kołodziejski, X3, 1973, 80 x 70, op. 496.

Ex libris O. Gierlach, X3, 1973, 67 x 50, op. 497.

Ex libris Krystyna Potocka – Suwalska, X3, 1973, 77 x 48, op. 498.

Ex libris Klemens Macewicz, X3, 1973, 92 x 30, op. 499.

Ex libris Jerzy Augustyniak, X3, 1973, 99 x 34, op. 500.

Ex libris D. Durczewski, X3, 1973, 88 x 82, op. 501.

Ex libris W. Hrebenda, X3, 1973, 45 x 53, op. 502.

Ex libris J. Romanow, X3, 1973, 73 x 23, op. 503.

Ex libris Andrzej Rożek, X3, 1973, 90 x 80, op. 504.

Ex libris J. Kolendo, X3, 1973, 44 x 50, op. 505.

Dar prof. Wł. Antoniewicza, X3, 1973, 78 x 44, op. 506.

Ex libris Ludwik Mościcki, cynkoryt, 1973, 59 x 60, op. 507.

Ex libris Jan Soyta, X3, 1973, 76 x 46, op. 508.

Ex libris Bosko Babić, X3, 1973, 45 x 108, op. 509.

Ex libris Wandy Przeorskiej, X3, 1973, 100 x 37, op. 510.

Ex libris Waldemara Chmielewskiego, X3, 1973, 82 x 133, op. 511.

 

1974

Ex libris Władysław Jakubowski, X3, 1974, 73 x 43, op. 512.

Ex libris dr med. Krzysztof Hoszowski, X3, 1974, 101 x 44, op. 513.

Ex libris Sylwia Wuszkan, X3, 1974, 108 x 47, op. 514.

Ex libris dr med. Jerzy Chmielewski, X3, 1974, 78 x 41, op. 515.

Ex libris Krzysztof Pawłowski, X3, 1974, 64 x 103, op. 516.

Ex libris Hanna Geremek, X3, 1974, 71 x 58, op. 517.

Ex libris Z. Wartołowska, X3, 1974, 60 x 65, op. 518.

Ex libris Elżbieta Baniukiewicz, X3, 1974, 65 x 64, op. 519.

Ex libris Witold Dobrowolski, X3, 1974, 110 x 64, op. 520.

Ex libris Ignacy Krasicki, X3, 1974, 108 x 63, op. 521.

Ex libris X. dr Bronisław Dembowski, X3, 1974, 82 x 57, op. 522.

Ex libris Anna Trynkowska, X3, 1974, 89 x 88, op. 523.

Ex libris Tomasz Jurasz, X3, 1974, 84 x 90, op. 524.

Ex libris J. Kaźmierczyk, X3, 197466 x 98, op. 525.

Ex libris Elżbieta Szydłowska, X3, 1974, 77 x 53, op. 526.

Ex libris Tomasz Radomski, X3, 1974, 73 x 62, op. 527.

Ex libris D. Jaskanis, X3, 1974, 51 x 81, op. 528.

Ex libris Kazimierz Majewski, X3, 1974, 89 x 43, op. 529.

Ex libris Lucia Marinescu, X3, 1974, 89 x 98, op. 530.

Ex libris J. Wapiński, X3, 1974, 71 x 56, op. 531.

Ex libris WOAK [Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski we Wrocławiu], X3, 1974, 56 x 43, op. 532.

Ex libris WOAK [Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski we Wrocławiu], X3, 1974, 185 x 165, op. 533.

Ex libris Józef Florczak, X3, 1974, 73 x 81, op. 534.

Ex libris Stanisław Pater, X3, 1974, 80 x 44, op. 535.

Ex libris Andrzej Szeller, X3, 1974, 60 x 59, op. 536.

Ex libris familiae Teodorowicz – Khatshasirt, X3, 1974, 106 x 84, op. 537.

Ex libris Mieczysława Teodorczyk, X3, 1974, 64 x 110, op. 538.

Ex libris L. Pawłowski, X3, 1974, 103 x 54, op. 539.

Ex libris J. Opaliński, X3, 1974, 87 x 71, op. 540.

Ex libris Stanisława Mączyńska, X3, 1974, 65 x 105, op. 541.

Ex libris Krystyna Kuzan – Drecka, X3, 1974, 90 x 50, op. 542.

Ex libris Grzegorz Zylbersztejn, X3, 1974, 46 x 100, op. 543.

Ex libris Andrzej Sayfried, X3, 1974, 166 x 75, op. 544.

Ex libris Krzysztof Nowiński, X3, 1974, 61 x 72, op. 545.

Ex libris Andrzej Sayfried, X3, 1974, 101 x 73, op. 546.

Ex libris Janusz Siezieniewski, X3, 1974, 57 x 60, op. 547.

 

1975

Ex libris Tadeusz Podwiński, X3, 1975, 50 x 110, op. 548.

Ex libris Zdzisław Ciara, X3, 1975, 84 x 54, op. 549.

Ex libris Jerzy Sosnowski, X3, 1975, 70 x 57, op. 550.

Ex libris Januariusz Janikowski, X3, 1975, 86 x 40, op. 551.

Ex libris Anna Kulczycka – Leciejewiczowa, X3, 1975, 84 x 61, op. 552.

Ex libris Maciej Roman de Zurowiczki Żurowski 31 XII 1974 natus est, X3, 1975, op. 553.

Ex libris Maria Kustasz, X3, 1975, 87 x 110, op. 554.

Ex libris mgr Edward Wróbel, X3, 1975, 80 x 70, op. 555.

Ex libris Marian Kot, X3, 1975, 80 x 70, op. 556.

Ex libris mgr Tadeusz Sznerch, X3, 1975, op. 557.

Ex libris mgr Antoni Bojakowski, X3, 1975, 65 x 100, op. 558.

Ex libris Czesław Kowalik, X3, 1975, 94 x 50, op. 559.

Ex libris Stanisław Dunajewski, X3, 1975, 65 x 53, op. 560.

Ex libris dr Stanisław Gorzkowicz, X3, 1975, 93 x 60, op. 561.

Ex libris Maria Agnieszka Kostrzębska, X3, 1975, 91 x 56, op. 562.

Ex libris dr Alina Skorykow – Sapińska, X3, 1975, 87 x 63, op. 563.

Ex libris Beata Dziekońska, X3, 1975, 71 x 75, op. 564.

Ex libris Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski we Wrocławiu WOAK, X3, 1975, 99 x 85, op. 565.

Ex libris Dorota Partyka – Żurowska, X3, 1975, 109 x 66, op. 566.

Ex libris Felicja Żurowska, X3, 1975, 102 x 84, op. 567.

Ex libris prof. dr inż. arch. Bohdan Guerquin, X3, 1975, 107 x 80, op. 568.

Ex libris Krystyna Knopp – Warchulska, X3, 1975, 80 x 53, op. 569.

Ex libris Władysław Sieroszewski, X3, 1975, 73 x 50, op. 570.

Ex libris Grażyna Wilczyńska, X3, 1975, 61 x 111, op. 571.

Ex libris Danuta Rauhut, X3, 1975, 60 x 90, op. 572.

Ex libris Anna Piwko, X3, 1975, 66 x 64, op. 573.

Ex libris Hanna Śledzik, X3, 1975, 74 x 75, op. 574.

Ex libris Stefan Kozłowski, X3, 1975, 46 x 42, op. 575.

Ex libris Franciszek Cemka, X3, 1975, 52 x 50, op. 576.

Ex libris Grażyna Szalaty, X3, 1975, 85 x 62, op. 577.

Ex libris Delfina Krasicka, X3, 1975, 87 x 78, op. 578.

Ex libris Sztab Akcji Ślęża WOAK, X3, 1975, 80 x 56, op. 579.

Ex libris Aleksander Karolczuk, X3, 1975, 80 x 85, op. 580.

Ex libris Małgorzata Pilch, X3, 1975, 90 x 52, op. 581.

Ex libris Urszula Makarczukowa, X3, 1975, 114 x 70, op. 582.

Ex libris Waldemar Makowski, X3, 1975, 67 x 79, op. 583.

Ex libris ks. Bronisław Błaszczuk, X3, 1975, 100 x 60, op. 584.

Ex libris Tadeusz Kaletyn, X3, 1975, 108 x 55, op. 585.

Ex libris Wojciech Trzybulski, X3, 1975, 89 x 75op. 586.

Ex libris Janusz Starke, X3, 1975, 80 x 99op. 587

Ex libris Danuta Wielebińska, X3, 1975, 112 x 80op. 588.

Ex libris Jerzy Kostecki, X3, 1975, 116 x 51op. 589.

Ex libris Tadeusz Kaletyn, X3, 1975, 83 x 79, op. 590.

Ex libris Wojciech Trzybulski de Sobótka, X3, 1975, 95 x 77, op. 591.

Ex libris Tomasz Przeorski, X3, 1975, 72 x 47, op. 592.

Ex libris Krystyna Juszkiewiczowa, X3, 1975, 46 x 108, op. 593.

Ex libris Marian Juszkiewicz, X3, 1975, 30 x 85, op. 594.

Ex libris Henryk Janocha, X3, 1975, 75 x 64, op. 595.

Ex libris Stanisław Łyczewski, X3, 1975, 72 x 57, op. 596.

Ex libris Stanisław Białowszewski, X3, 1975, 80 x 95, op. 597.

Ex libris Zofia Springer, X3, 1975, 55 x 85, op. 598.

Ex libris Tadeusz Jarek, X3, 1975, 95 x 70, op. 599.

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, X3, 1975, 70 x 40, op. 600.

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, X3, 1975, 140 x 110, op. 601.

Ex libris Hubl Stanisław, X3, 1975, 62 x 51, op. 602.

Ex libris Władysław Witkoś, X3, 1975, 73 x 66, op. 603.

Ex libris Jerzy Okulicz, X3, 1975, 70 x 55, op. 604.

Ex libris Marek Łoś, X3, 1975, 82 x 72, op. 605.

Ex libris Krajowa Rada Konserwatorów Zabytków Archeologicznych we Wrocławiu 15-16.I.1976 r., X3, 1975, 115 x 113, op. 606.

Ex libris Władysław Filipowiak, X3, 1975, 90 x 54, op. 607.

 

1976

Ex libris Zbigniew Nadratowski, X3, 1976, 105 x 90, op. 608.

Ex libris Tadeusz Chandruszko, X3, 1976, 74 x 70, op. 609.

Ex libris Leszek Zaremba, X3, 1976, 58 x 60, op. 610.

Ex libris Zdzisław Kujawski, X3, 1976, 71 x 67, op. 611.

Ex libris Danuta Wielebińska, X3, 1976, 95 x 60, op. 612.

Ex libris Andrzej Benesz, X3, 1976, 72 x 68, op. 613.

Ex libris Jan Majerski, X3, 1976, 82 x 88, op. 614.

Ex libris Janina Zającowa, X3, 1976, 120 x 52, op. 615.

Ex libris inż. Leon Zając, X3, 1976, 116 x 72, op. 616.

Ex libris Józef Fajkowski, X3, 1976, 93 x 74, op. 617.

Ex libris Józef Tejchma, X3, 1976, 47 x 68, op. 618.

Ex libris Józef Szocki, X3, 1976, 78 x 99, op. 619.

Ex libris Ludwik Dróżdż, X3, 1976, 155 x 130, op. 620.

Ex libris Andrzej Biegański, X3, 1976, 89 x 60, op. 621.

Ex libris Jadwiga Chudziakowa, X3, 1976, 88 x 61, op. 622.

Ex libris Monika i Maciej Orkan – Łęccy, X3, 1976, 108 x 50, op. 623.

Ex libris Włodzimierz Błaszczyk, X3, 1976, 103 x 103, op. 624.

Ex libris Aleksander Żółkiewski, X3, 1976, 92 x 50, op. 625.

Ex libris Aleksander Kawalec, X3, 1976, 75 x 51, op. 626.

Ex libris Marzanna Kawalec, X3, 1976, 80 x 56, op. 627.

Ex libris Elżbieta Tomaszewska, X3, 1976, 81 x 69, op. 628.

Ex libris Gabi Mikołajczyk, X3, 1976, 92 x 70, op. 629.

Ex libris prof. dr Krzysztof Serkowski, X3, 1976, 50 x 30, op. 630.

Ex libris Jantar Kurpiowski 1976, X3, 1976, 71 x 154, op. 631.

Ex libris Franciszek Łukasiewicz, X3, 1976, 80 x 138, op. 632.

Ex libris Tadeusz Derej, X3, 1976, 70 x 50, op. 633.

Ex libris Stefan Janasik, X3, 1976, 100 x 77, op. 634.

Ex libris Eliza Naumowicz – Śmigielska, X3, 1976, 90 x 75, op. 635.

Ex libris Maria Zeylandowa, X3, 1976, 92 x 48, op. 636.

Ex libris Aleksandra Lipińska, X3, 1976, 78 x 51, op. 637.

Ex libris Przemysław Michałowski, X3, 1976, 60 x 88, op. 638.

Ex libris Mirosław Spychalski, X3, 1976, 55 x 75, op. 639.

Ex libris WOAK PTTK, X3, 1976, 81 x 115, op. 640.

Ex libris 700 lat Bolkowa, X3, 1976, 131 x 105, op. 641.

Ex libris pro memoria doc. dr Bogdan Kostrzewski, X3, 1976, 97 x 34, op. 642.

Ex libris Anna Kufel – Dzierżgowska, X3, 1976, 103 x 53, op. 643.

Ex libris pro memoria prof. dr Józef Kostrzewski, X3, 1976, 86 x 56, op. 644.

Ex libris Zbigniew Federowicz, X3, 1976, 73 x 80, op. 645.

Ex libris Zbigniew Pieczyński, X3, 1976, Ø 80, op. 646.

Ex libris Michał Dessoulavy, X3, 1976, 85 x 72, op. 647.

Ex libris Zofii Herwy, X3, 1976, 94 x 70, op. 648.

Ex libris Hanka Osińska, X3, 1976, 86 x 65, op. 649.

Ex libris Maria Kurowska, X3, 1976, 42 x 84, op. 650.

Ex libris Bożysław Kurowski, X3, 1976, 117 x 54, op. 651.

Ex libris Anna Kurowska, X3, 1976, 94 x 38, op. 652.

Ex libris Zofia Kurowska, X3, 1976, 92 x 61, op. 653.

Ex libris Roman Kurowski, X3, 1976, 75 x 70, op. 654.

Ex libris Wincenty Stanisław Leliwa de Żurowiczki Żurowski, X3, 1976, 98 x 98, op. 655.

Ex libris Bronisław Naleśniak, X3, 1976, 94 x 60, op. 656.

Ex libris Anna i Jan Chętnikowie, X3, 1976, 101 x 60, op. 657.

Ex libris Wawrzyniec Michał de Żurowiczki Żurowski 27 VIII 1976 natus est, X3, 1976, 101 x 64, op. 658.

Ex libris Roland Esaiasson, X3, 1976, 103 x 69, op. 659.

Ex libris Jadwiga Kurowska [Esaiasson], X3, 1976, 103 x 65, op. 660.

Ex libris Maria z Żurowskich Kurowska, X3, 1976, 101 x 65, op. 661.

Ex libris Dorota Cholewa, X3, 1976, 104 x 81, op. 662.

Ex libris Pelagia Cholewa, X3, 1976, 102 x 78, op. 663.

Ex libris Krystyna de Żurowiczki Żurowska – Nowara, X3, 1976, 104 x 75, op. 664.

Ex libris Anna i Stanisław Żurowscy, X3, 1976, 91 x 75, op. 665.

Ex libris Karolina z Krasińskich Żurowska – Leszczków, X3, 1976, 104 x 80, op. 666.

Ex libris Anna Chętnik, X3, 1976, 75 x 45, op. 667.

Ex libris Tadeusz Chojecki, X3, 1976, 98 x 34, op. 668.

Ex libris Jerzy Głosik, X3, 1976, 95 x 31, op. 669.

Ex libris Alina Modrzewska, X3, 1976, 60 x 50, op. 670.

Ex libris Franciszek Midura, X3, 1976, 85 x 41, op. 671.

Ex libris Krystyna Musianowicz, X3, 1976, 61 x 58, op. 672.

Ex libris Mieczysław Nowara, X3, 1976, 100 x 31, op. 673.

Ex libris Teresa Węgrzynowicz, X3, 1976, 82 x 49, op. 674.

Ex libris Maria i Aleksander Kawalcowie, X3, 1976, 114 x 77, op. 675.

Ex libris Halina Nowara, X3, 1976, 100 x 37, op. 676.

Ex libris Iwona Nowara, X3, 1976, 104 x 34, op. 677.

Ex libris Lidia Nowara, X3, 1976, 104 x 33, op. 678

Ex libris Krystyna Nowara, X3, 1976, 94 x 41, op. 679.

Ex libris Gabryela Nowara, X3, 1976, 95 x 30, op. 680.

Ex libris Jerzy Nowara, X3, 1976, 100 x 36, op. 681.

Ex libris Zbigniew Nowara, X3, 1976, 100 x 36, op. 682.

Ex libris Irena Pietrzak, X3, 1976, 75 x 57, op. 683.

Ex libris Arkadiusz Sosnowski, X3, 1976, 92 x 77, op. 684.

Ex libris Herman Gijsemans micket hoghe, X3, 1976, 112 x 79, op. 685.

Ex libris Emiel Gijsemans micket hoghe, X3, 1976, 108 x 75, op. 686.

Ex libris Halina Rachubka, X3, 1976, 94 x 79, op. 687.

Ex libris Barbara i Wojciech Adamieccy, X3, 1976, 128 x 61, op. 688.

Ex libris mgr Zenon Głogowski, X3, 1976, 76 x 44, op. 689.

Ex libris Jan Żak, X3, 1976, 61 x 50, op. 690.

Ex libris Anna Dębińska, X3, 1976, 91 x 31, op. 691.

Ex libris Aleksandra Cofta – Broniewska, X3, 1976, 79 x 51, op. 692.

Ex libris Dorota Cholewa et Gijsemans, X3, 1976, 121 x 89, op. 693.

Ex libris Karl Graf von Hardenberg, X3, 1976, 105 x 80, op. 694.

 

1977

Ex libris Zenon Woźniak, X3, 1977, 95 x 45, op. 695.

Ex libris Olga Lipińska, X3, 1977, 77 x 44, op. 696.

Ex libris Jerzy Halicki, X3, 1977, 92 x 87, op. 697.

Ex libris Halina Różańska, X3, 1977, 78 x 63, op. 698.

Ex libris Krystyna Siejowa, X3, 1977, 84 x 103, op. 699.

Ex libris Kazimierz Żurowski, X3, 1977, 58 x 81, op. 700.

Ex libris Ewa Stelmachowska, X3, 1977, 100 x 60, op. 701.

Ex libris Wojciech Kočka, X3, 1977, 93 x 59, op. 702.

Ex libris Lech Kokociński, X3, 1977, 65 x 97, op. 703.

Ex libris Anna Błaszczyk, X3, 1977, 137 x 47, op. 704.

Ex libris Stanisław Jasnosz, X3, 1977, 89 x 100, op. 705.

Ex libris Muzeum Archeologiczne w Poznaniu w służbie nauki i kultury 1857-1977, X3, 1977, 87 x 135, op. 706.

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski, X3, 1977, 144 x 81, op. 707.

Ex libris Danuta Skwonik – Janeczko, X3, 1977, 102 x 80, op. 708.

Ex libris Marta Żurowska – Danyluk, X3, 1977, 60 x 110, op. 709.

Ex libris Stefan Danyluk, X3, 1977, 110 x 55, op. 710.

Ex libris Paweł Danyluk, X3, 1977, 106 x 60, op. 711.

Ex libris Stanisław Hiż, X3, 1977, 101 x 62, op. 712.

Ex libris Tadeusz Kędzierski, X3, 1977, 85 x 50, op. 713.

Ex libris Aleksander Kawalec, X3, 1977, 83 x 62, op. 714.

Ex libris Bożysław Kurowski, X3, 1977, 108 x 70, op. 715.

Ex libris Roman Kurowski, X3, 1977, 108 x 70, op. 716.

Ex libris Barbara Kędzierska, X3, 1977, 102 x 75, op. 717.

Ex libris Tadeusz Kędzierski, X3, 1977, 105 x 75, op. 718.

Ex libris Ryszard Kędzierski, X3, 1977, 106 x 75, op. 719.

Ex libris Mieczysław Kędzierski, X3, 1977, 106 x 75, op. 720.

Ex libris doc. dr hab. med. Jerzy Woy – Wojciechowski, X3, 1977, 106 x 75, op. 721.

Ex libris Jerzy Woy – Wojciechowski, X3, 1977, 111 x 70, op. 722.

Ex libris Zofia Żurowska, X3, 1977, 117 x 74, op. 723.

Ex libris Władysława Żurowska, X3, 1977, 117 x 74, op. 724.

Ex libris Maria Żurowska, X3, 1977, 117 x 74, op. 725.

Ex libris Stanisław Żurowski, X3, 1977, 117 x 75, op. 726.

Ex libris Kazimierz Józef Żurowski, X3, 1977, 115 x 74, op. 727.

Ex libris Tadeusz Roman Żurowski. Maj 1978, X3, 1977, 80 x 80, op. 728.

Ex libris Barbara Zielińska, X3, 1977, 107 x 64, op. 729.

Ex libris Anna Orzeł, X3, 1977, 89 x 48, op. 730.

Ex libris Andrzej Biernat, X3, 1977, 77 x 58, op. 731.

Ex libris Władysław de Żurowiczki Żurowski, X3, 1977, 118 x 74, op. 732.

Ex libris Wojciech de Żurowiczki Żurowski, X3, 1977, 118 x 74, op. 733.

Ex libris Jerzy Chmielewski, X3, 1977, 95 x 65, op. 734.

Ex libris Maria Chmielewska, X3, 1977, 100 x 61, op. 735.

Ex libris Tadeusz Chmielewski, X3, 1977, 95 x 65, op. 736.

Ex libris Hanna Żurowska, X3, 1977, 53 x 77, op. 737.

Ex libris Jan Pazdur, X3, 1977, 90 x 65, op. 738.

Ex libris Teresa Zając, X3, 1977, 103 x 53, op. 739.

Ex libris Muzeum Okręgowe w Przemyślu, X3, 1977, 94 x 79, op. 740.

Ex libris Janina Pietrzyk, X3, 1977, 104 x 50, op. 741.

Ex libris Zbigniew de Żurowiczki Żurowski, X3, 1977, 118 x 174, op. 742.

Ex libris Maria Cabalska, X3, 1977, 90 x 90, op. 743.

Ex libris Andrzej Koperski, X3, 1977, 47 x 103, op. 744.

Ex libris Bohdan Graczyk, X3, 1977, 129 x 56, op. 745.

Ex libris Stanisław Piskorski, X3, 1977, 102 x 72, op. 746.

Ex libris Maria Ziębińska, X3, 1977, 105 x 115, op. 747.

Ex libris Ogólnopolskie seminarium przewodników PTTK „Obronność wczoraj i dziś” WOAK 1977, X3, 1977, 123 x 181, op. 748.

Ex libris Maria Graczyk, X3, 1977, 166 x 55, op. 749.

Ex libris Elżbieta Charazińska, X3, 1977, 119 x 89, op. 750.

Ex libris Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski we Wrocławiu Dosiego Roku 1978 życzą pracownicy i dyrektor mgr Tadeusz Kaletyn, X3, 1977, 186 x 134, op. 751.

Ex libris Janina i Tadeusz Burzyńscy, X3, 1977, 63 x 47, op. 752.

Ex libris Marie Eve Cohen, X3, 1977, 115 x 45, op. 753.

Ex libris Zofia Kędzierska – Abgarowicz, X3, 1977, 78 x 58, op. 754.

Ex libris Marian Grendysa, X3, 1977, 88 x 62, op. 755.

Ex libris Stanisław Lewandowski, X3, 1977, 84 x 85, op. 756.

Ex libris Maria Michałowska, X3, 1977, 107 x 87, op. 757.

Ex libris Ewa Łuczak, X3, 1977, 100 x 63, op. 758.

Ex libris Zbigniew Dydek, X3, 1977, 104 x 53, op. 759.

Ex libris Jan Sieklicki, X3, 1977, 71 x 44, op. 760.

Ex libris Krystyna Kunyszowa, X3, 1977, 94 x 62, op. 761.

Ex libris Krzysztof Burek, X3, 1977, 96 x 69, op. 762.

Ex libris Antoni Kunysz, X3, 1977, 88 x 59, op. 763.

Ex libris Cezary Kotowicz, X3, 1977, 92 x 64, op. 764.

Ex libris Wojciech Sobocki, X3, 1977, 112 x 62, op. 765.

Ex libris Jadwiga Budzińska, X3, 1977, 84 x 62, op. 766.

Ex libris Irena Sadowska, X3, 1977, 95 x 74, op. 767.

Ex libris Janina Machowska, X3, 1977, 83 x 84, op. 768.

Ex libris Zdzisław Konieczny, X3, 1977, 69 x 128, op. 769.

Ex libris Władysław Dziedzic, X3, 1977, 93 x 44, op. 770.

Ex libris Janina Chościłowicz, X3, 1977, 114 x 68, op. 771.

Ex libris Andrzej Frey, X3, 1977, 77 x 62, op. 772.

Ex libris Bogusław Gębarowicz, X3, 1977, 94 x 69, op. 773.

Ex libris Michał Proksa, X3, 1977, 77 x 60, op. 774.

Ex libris Jan Wąsacz, X3, 1977, 105 x 58, op. 775.

Ex libris Krzysztof Szuwarowski, X3, 1977, 11 x 83, op. 776.

Ex libris Ludmiła Erdowa, X3, 1977, 77 x 80, op. 777.

Ex libris Karol Erd, X3, 1977, 58 x 103, op. 778.

Ex libris Adam Erd, X3, 1977, 104 x 53, op. 779.

Ex libris Adam Herwy, X3, 1977, 128 x 51, op. 780.

Ex libris Xawera Ostaszewska, X3, 1977, 97 x 72, op. 781.

Ex libris Stanisław Żółkiewicz, X3, 1977, 67 x 41, op. 782.

Ex libris Urszula Perlikowska, X3, 1977, 60 x 60, op. 783.

 

1978

Ex libris Roman Leśniak, X3, 1978, 101 x 60, op. 784.

Ex libris Zdzisława v. Zadora Schmitt, X3, 1978, 93 x 85, op. 785.

Ex libris Hans Schmitt, X3, 1978, 53 x 66, op. 786.

Ex libris Peter Boeckel, X3, 1978, 79 x 43, op. 787.

Ex libris Marian Joswig, X3, 1978, 74 x 57, op. 788.

Ex libris Rüdiger Falz, X3, 1978, 62 x 76, op. 789.

Ex libris Gabriela Schneck, X3, 1978, 68 x 100, op. 790.

Ex libris Zdzisława v. Zadora Schmitt, X3, 1978, 145 x 101, op. 791.

Ex libris Zdzisława v. Zadora Schmitt, X3, 1978, 117 x 88, op. 792.

Ex libris Hans Schmitt, X3, 1978, 129 x 100, op. 793.

Ex libris Rüdiger Falz, X3, 1978, 139 x 107, op. 794.

Ex libris Gabriela Schneck, X3, 1978, 152 x 110, op. 795.

Ex libris Peter Böckel, X3, 1978, 135 x 78, op. 796.

Ex libris Marian Joswig, X3, 1978, 134 x 85, op. 797.

Ex libris Jerzy Piórecki, X3, 1978, 76 x 60, op. 798.

Ex libris Mieczysław Pietrzak, X3, 1978, 90 x 48, op. 799.

Ex libris Maria Ryglowska – Bluj, X3, 1978, 76 x 41, op. 800.

Ex libris Mieczysław Kassan, X3, 1978, 74 x 84, op. 801.

Ex libris Janina Kotułowa, X3, 1978, 62 x 49, op. 802.

Ex libris Krystyna Cieszyńska, X3, 1978, 85 x 40, op. 803.

Ex libris Andrzej Cieszyński, X3, 1978, 75 x 57, op. 804.

Ex libris prof. dr inż. Adam Morecki, X3, 1978, 103 x 46, op. 805.

Ex libris Jadwiga Kaczorowska, X3, 1978, 76 x 64, op. 806.

Ex libris Marek Boruta, X3, 1978, 90 x 50, op. 807.

Ex libris Stanisław Kaczorowski, X3, 1978, 58 x 107, op. 808.

Ex libris WOAK Wrocław, Jatki, X3, 1978, 113 x 88, op. 809.

Ex libris Danuta Wielebińska, X3, 1978, 113 x 59, op. 810.

Ex libris Czesław Audycki, X3, 1978, 87 x 62, op. 811.

Ex libris Janusz Siezieniewski, X3, 1978, 82 x 64, op. 812.

Ex libris Zbigniew Nadratowski, X3, 1978, 77 x 80, op. 813.

Ex libris Ludwik Dróżdż, X3, 1978, 87 x 56, op. 814.

Ex libris Monika Jagielińska, X3, 197897 x 98, op. 815.

Ex libris Jadwiga z Żurowskich Kędzierska, X3, 1978, 109 x 85, op. 816.

Ex libris Tadeusz Nuckowski, X3, 1978, 111 x 46, op. 817.

Ex libris Marta Męclewska, X3, 1978, 72 x 59, op. 818.

Ex libris Tadeusz Koziełł – Poklewski, X3, 1978, 89 x 59, op. 819.

Ex libris doc. dr Tadeusz Gasztołd, X3, 1978, 96 x 71, op. 820.

Ex libris Anna Mosiewicz, X3, 1978, 114 x 62, op. 821.

Ex libris Romualda Lachowicz, X3, 1978, 65 x 64, op. 822.

Ex libris Zygmunt Klanowski, X3, 1978, 112 x 45, op. 823.

Ex libris Jolanta Dębowska, X3, 1978, 85 x 79, op. 824.

Ex libris Irena Ryczer, X3, 1978, 111 x 57, op. 825.

Ex libris Janina Powroźnik, X3, 1978, 120 x 56, op. 826.

Ex libris Sławomira Ciepiela, X3, 1978, 103 x 57, op. 827.

Ex libris Franciszek J. Lachowicz, X3, 1978, 73 x 91, op. 828.

Ex libris Natalia Małgorzata de Żurowiczki Żurowska 2 VIII 978 nata est, X3, 1978, 117 x 81, op. 829.

Ex libris dr medycyny Marek Jędrzejewski, X3, 1978, 97 x 57, op. 830.

Ex libris dr med. Włodzimierz Bednorz, X3, 1978, 116 x 64, op. 831.

Ex libris Mieczysław Czerski, X3, 1978, 76 x 66, op. 832.

Ex libris Ewa Sarfis, X3, 1978, 63 x 41, op. 833.

Ex libris Zofia i Franciszek Dembowscy, X3, 1978, 82 x 95, op. 834.

Ex libris Familiae Abensperg Traun, X3, 1978, 100 x 65, op. 835.

Ex libris Marie Eve Cohen, X3, 1978, 97 x 67, op. 836.

Ex libris dr med. Alina Skorykow – Sapińska, X3, 1978, 80 x 48, op. 837.

Ex libris doc. dr med. Stanisław T. Hubl, X3, 1978, 78 x 40, op. 838.

Ex libris Zofia Peter, X3, 1978, 78 x 40, op. 839.

Ex libris MAP [Muzeum Adwokatury Polskiej w Warszawie], X3, 1978, 77 x 60, op. 840.

Ex libris Krystyna Cegielska – Zbinden, X3, 1978, 105 x 45, op. 841.

Ex libris Zofia Chwojka – Charłampowicz, X3, 1978, 118 x 69, op. 842.

Ex libris Rezerwat Archeologiczny w Będkowicach, X3, 1978, 135 x 80, op. 843.

Ex libris Jan Kolek, X3, 1978, 70 x 50, op. 844.

Ex libris Anna Guzowska, X3, 1978, 85 x 46, op. 845.

Ex libris Juliusz Bernard, X2, 1978, 81 x 60, op. 846.

Ex libris Jerzy Matejuk, X2, 1978, op. 847.

Ex libris Maria Grońska, X2, 1978, 92 x 45, op. 848.

Ex libris Olgierd Czerner, X2, 1978, 66 x 38, op. 849.

Ex libris Czesław Rodziewicz, X3, 1978, 125 x 57, op. 850.

Ex libris Zbigniew Bukowski, X2, 1978, 91 x 34, op. 851.

 

1979

Ex libris Aleksandra Świechowska, X3, 1979, 110 x 87, op. 852.

Ex libris Jerzy Olczak, X3, 1979, 81 x 40, op. 853.

Ex libris Janina Koziarska, X3, 1979, 84 x 74, op. 854.

Ex libris Maria Jaroszczyk, X3, 1979, 76 x 90, op. 855.

Ex libris Brunon Kulczycki, X3, 1979, 68 x 50, op. 856.

Ex libris Helena Krukowska, X3, 1979, 47 x 116, op. 857.

Ex libris Maria Pazdyk, X3, 1979, 80 x 50, op. 858.

Ex libris Alicja Lutostańska, X3, 1979, 75 x 82, op. 859.

Ex libris Wojciech Wanicki, X3, 1979, 90 x 74, op. 860.

Ex libris Jolanta Dzida, X3, 1979, 47 x 110, op. 861.

Ex libris Zofia Szostek, X3, 1979, 50 x 109, op. 862.

Ex libris Janina Sikorska, X3, 1979, 85 x 70, op. 863.

Ex libris Feliks Wolski, X3, 1979, 92 x 75, op. 864.

Ex libris Jarosława Szczepańska, X3, 1979, 87 x 65, op. 865.

Ex libris Krystyna Ciborowska, X3, 1979, 45 x 100, op. 866.

Ex libris Krystyna Jędrzejewska, X3, 1979, 80 x 60, op. 867.

Ex libris Zofia et Francis Markey, X3, 1979, 60 x 108, op. 868.

Ex libris Elżbieta Noworyta, X3, 1979, 88 x 60, op. 869.

Ex libris Stanisław Zahorodny, X3, 1979, 108 x 51, op. 870.

Ex libris Gabriela Jeziorska, X3, 1979, 101 x 83, op. 871.

Ex libris Zofia Winiarska, X3, 1979, 72 x 80, op. 872.

Ex libris Elżbieta Nawrot, X3, 1979, 94 x 73, op. 873.

Ex libris Ewa Cywińska, X3, 1979, 78 x 62, op. 874.

Ex libris Anna Czapska, X3, 1979, 69 x 73, op. 875.

Ex libris Renata Saniewska, X3, 1979, 68 x 66, op. 876.

Ex libris Ewa Wroczyńska, X3, 1979, 90 x 52, op. 877.

Ex libris Tamara Samul, X3, 1979, 127 x 46, op. 878.

Ex libris Adalbertus Gregorius de Żurowiczki Żurowski 27.IV.1979 natus est, X3, 1979, 75 x 121, op. 879.

Ex libris Michał Czapski, X3, 1979, 80 x 57, op. 880.

Ex libris Michał Czapski, X2, 1979, 97 x 67, op. 880a.

Ex libris Daniela Zeller, X2, 1979, 98 x 63, op. 881.

Ex libris Elżbieta Stachurska, X2, 1979, 98 x 64, op. 882.

Ex libris F. Ptaszyński, X2, 1979, 98 x 64, op. 883.

Ex libris Irena Myślińska, X2, 1979, 98 x 63, op. 884.

 

1980

Ex libris Wiktor Zin, X2, 1980, 74 x 48, op. 885.

Ex libris Irena Jarzębska, X2, 1980, 100 x 62, op. 886.

Ex libris Janusz Owczarek, X3, 1980, 100 x 85, op. 887.

Ex libris B. Pasierb, X2, 1980, 101 x 63, op. 888.

Ex libris Stanisław Krotoski, X2, 1980, 79 x 59, op. 889.

Ex libris Ewa Marcinkowska, X2, 1980, 101 x 63, op. 890.

Ex libris Mikołaj Hankiewicz, X2, 1980, 101 x 63, op. 891.

Ex libris Wiesław Geras, X3, 1980, 114 x 47, op. 892.

Ex libris Jurij Knebel, X2, 1980, 87 x 63, op. 893.

Ex libris Małgorzata Rawiak, X3, 1980, 97 x 65, op. 894.

Ex libris Michał Pulit, X3, 1980, 97 x 87, op. 895.

Ex libris Halina i Zbigniew Pińscy, X3, 1980, 106 x 91, op. 896.

Ex libris Leszek Broda, X3, 1980, 79 x 50, op. 897.

Ex libris Ignacy Lech, X3, 1980, 72 x 70, op. 898.

Ex libris Waldemar Paprota, X3, 1980, 98 x 65, op. 899.

Ex libris Jan Zaleski, X2, 1980, 99 x 63, op. 900.

Ex libris Alina Dąbrowa, X3, 1980, 90 x 33, op. 901.

Ex libris Edward Lewandowski, X3, 1980, 88 x 105, op. 902.

Ex libris Bożena Garwacka, X2, 1980, 63 x 61, op. 903.

Ex libris Daniel Ciok, X6, 1980, 125 x 101, op. 904.

Ex libris Irena Żurowska, X6, 1980, 99 x 35, op. 905.

Ex libris Ludomir Z. Nadolski, X3, 1980, 50 x 92, op. 906.

Ex libris Rezerwat Archeologiczny Będkowice, X3, 1980, 110 x 98, op. 907.

Ex libris Stanisław Łaś, X3, 1980, 107 x 63, op. 908.

Ex libris Krystyna Karbownik, X3, 1980, 86 x 86, op. 909.

Ex libris Zdzisław Balicki, X3, 1980, 115 x 43, op. 910.

Ex libris Zofia Podgórska, X2, 1980, 78 x 58, op. 911.

Ex libris Waldemar Łątkowski, X2, 1980, 83 x 58, op. 912.

Ex libris Hanna Kierska, X2, 1980, 57 x 90, op. 913.

Ex libris Jan Kolek, X2, 1980, 91 x 54, op. 914.

Ex libris Bogumiła Parczyńska, X2, 1980, 81 x 57, op. 915.

Ex libris Aleksander Kociszewski, X6, 1980, 106 x 106, op. 916.

Ex libris Mirosław Hermaszewski, X6, 1980, 92 x 88, op. 917.

Ex libris Wrocławskie Święto Kwiatów 22 lipca 1980 r., X6, 1980, 111 x 89, op. 918.

Ex libris Maria Terlecka, X6, 1980, 100 x 60, op. 919.

Ex libris Andrzej Gindrych, X3, 1980, 102 x 40, op. 920.

Ex libris Beata Chacińska, X3, 1980, 57 x 72, op. 921.

Ex libris Zamek Piastowski w Świdnicy XIII-XVII wiek, X6, 1980, 76 x 92, op. 922.

Ex libris Michał Suszko, X2, 1980, 58 x 91, op. 923.

Ex libris Cielątkowo gród rycerski XIII w., X6, 1980, 82 x 128, op. 924.

Ex libris Wrocław – Leśnica gródek rycerski XII-XIV w., X6, 1980, 91 x 130, op. 925.

Ex libris Barbara Dąbrowska, X6, 1980, 60 x 70, op. 926.

Ex libris Ludwik Kamiński, X2, 1980, 57 x 90, op. 927.

Ex libris Ryszard Falkowski, X6, 1980, 93 x 75, op. 928.

Ex libris V Zlot Społecznych Opiekunów Zabytków Województwa Jeleniogórskiego r. 1980, X6, 1980, 155 x 98, op. 929.

Ex libris Tarchalice Tadeusz Kaletyn, X2, 1980, 101 x 63, op. 930.

Ex libris Grażyna Zagórska Dariusz Dąbrowa 28-08-1980 „Vivat – Crescat”, X6, 1980, 107 x 65, op. 931.

Ex libris Dorota Maria Skupniewska, X3, 1980, 67 x 67, op. 932.

Ex libris Tarchalice, X2, 1980, 87 x 79, op. 933.

Ex libris XXXV lat planowania przestrzennego na Dolnym Śląsku, X6, 1980, 174 x 100, op. 934.

Ex libris Ewy Keres, X6, 1980, 90 x 117, op. 935.

Ex libris Jerzy Olaf Beer, X3, 1980, 98 x 92, op. 936.

Ex libris Jacek Pachlewski, X3, 1980, 101 x 94, op. 937.

Ex libris Władysław Mędrzejewski, X3, 1980, 103 x 84, op. 938.

Ex libris Janina Pawłocka, X3, 1980, 85 x 83, op. 939.

 

1981

Ex libris Kazimierz Lisowski, X3, 1981, 105 x 83, op. 940.

Ex libris Jerzy Partyka, X3, 1981, 102 x 88, op. 941.

Ex libris Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, X3, 1981, 108 x 106, op. 942.

Ex libris Jerzy Lodowski, X3, 1981, 104 x 72, op. 943.

Ex libris Felicja Bryłowska, X3, 1981, 92 x 87, op. 944.

Ex libris Stanisław Krotoski, X3, 1981, 140 x 45, op. 945.

Ex libris Krzysztof Bilczyński, X2, 1981, 87 x 101, op. 946.

Ex libris Olena Prus, X3, 1981, 85 x 77, op. 947.

Ex libris Joanna Domańska, X3, 1981, 60 x 108, op. 948.

Ex libris Jadwiga Bukowska – Aniszewska, X2, 1981, 89 x 98, op. 949.

Ex libris Józef Cempa, X3, 1981, 126 x 46, op. 950.

Ex libris Krystyna Romanow, X2, 1981, 62 x 99, op. 951.

Ex libris Biblioteka Naukowa Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, X2, 1981, 77 x 82, op. 952.

Ex libris Mieczysław Mazurkiewicz, X3, 1981, 89 x 83, op. 953.

Ex libris Maciej Żurowski, X3, 1981, 91 x 81, op. 954.

Ex libris Barbara Olszewska, X3, 1981, 71 x 66, op. 955.

Ex libris Michał Niemczyk, X3, 1981, 127 x 41, op. 956.

Ex libris Zofia Hakemer, X3, 1981, Ø 61, op. 957.

Ex libris Wrocławskie Święto Kwiatów 1981 r., X6, 1981, 127 x 70, op. 958.

Ex libris Urszula Gucwa, X3, 1981, 103 x 60, op. 959.

Ex libris Henryka Sławińska, X3, 1981, 94 x 66, op. 960.

Ex libris Angelika Engelman, X3, 1981, 93 x 62, op. 961.

Ex libris Angelika Biskupski, X3, 1981, 97 x 60, op. 962.

Ex libris Romuald Biskupski, X3, 1981, 93 x 56, op. 963.

Ex libris Wanda Szulc, X6, 1981, 100 x 55, op. 964.

Ex libris Bogna Durda, X6, 1981, 117 x 49, op. 965.

Ex libris Wiesław Banach, X2, 1981, 93 x 66, op. 966.

Ex libris Barbara Bandurka, X2, 1981, 100 x 63, op. 967.

 

1982

Ex libris Tomasz Bąbel, X3, 1982, 110 x 68, op. 968.

Ex libris Helena Krzykała, X3, 1982, 86 x 61, op. 969.

Ex libris Zdzisław Gil, X3, 1982, 82 x 60, op. 970.

Ex libris Zygmunt Kaliciński, X2, 1982, 80 x 64, op. 971.

Ex libris Kola Janiszewska, X2, 1982, 96 x 87, op. 972.

Ex libris Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo – Ogrodowych Muzeum Narodowego w Warszawie, X2, 1982, 114 x 87, op. 973.

Ex libris Radosław Szanter, X2, 1982, 65 x 76, op. 974.

Ex libris Bronisław Przystasz, X6, 1982, 100 x 45, op. 975.

Ex libris Mirosław Przyłęcki, X3, 1982, 119 x 78, op. 976.

Ex libris Maria Magdalena Jaworska – Łojek, X3, 1982, 87 x 48, op. 977.

Ex libris Emilia Kosińska, X3, 1982, 75 x 58, op. 978.