AGNIESZKA ZAWADZKA (ur. 1974)

1999

Ex libris Kryžiu Kalnas Šiauliai 1998. Bazilionų Bažnyčia, X3, 1999, 133 x 102, op. 1.

 

2000

Ex libris W.[aldemara] Szysza, X3, 2000, 115 x 75, op. 2.

Ex libris Ewy Letkiewicz, X3, 2000, 65 x 117, op. 3.

EL S.G. [Sylwii Grudy], X3, 2000, 98 x 72, op. 7.

Ex libris Rossana and Carlo Pedretti Foundation, X3, 2000, 49 x 110, op. 5.

Ex libris Archivio Leonardismi. From art to science, X3, 2000, 84 x 114, op. 6

Ex libris Kopalni Soli w Wieliczce, X3, 2000, 47 x 85, op. 7.

Ex libris Pescara Giubileo 2000, X3, 2000, 60 x 72, op. 8.

Ex libris Šiaulių P. Višinskio Bibliotekai – 50, X3, 2000, 85 x 90, op. 9.

Ex libris Stara Pisma Sveučilišna Knjižnica Rijeka, X3, 2000, 101 x 55, op. 10.

Ex libri§[!] G. G. [Grzegorza Gozdóra], X3, 2000, 37 x 79, op. 11.

 

2001

Ex libris Biblioteki UMCS [Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej], X3, 2001, 76 x 70, op. 12.

Ex libris E.[wy] P.[iotra] Kuwałek, X3, 2001, 48 x 73, op. 13.

Ex libris Archivio Leonardismi, X3, 2001, 74 x 48, op. 14.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, X3, 2001, 56 x 83, op. 15.

Ex libris Šiauliai J. Janonis Gymnasium – 150, X3, 2001, 80 x 60, op. 16.

Ex libris Muzeum Lubelskie – Zamek, X3, 2001, 88 x 74, op. 17.

Ex libris J.[oanny] F.[ilipa] Śmiechowicz, X3, 2001, 56 x 71, op. 18.

Ex libris Beaty Bębnowskiej, X3, 2001, 85 x 81, op. 19.

Ex libris G.[rzegorza] i A.[gnieszki] Gozdór, X3, 2001, 76 x 32, op. 20.

Ex libris Małgorzaty Klimek, X3, 2001, 49 x 89, op. 21.

Ex libris T.[omasza] Malca, X3, 2001, 38 x 62, op. 22.

Ex libris M[łodzieżowego] D[omu] K[ultury] 2 w Lublinie, X3, 2001, 70 x 48, op. 23.

Ex libris Wydawnictwa TEXT, X3, 2001, 31 x 88, op. 24.

Ex libris Nazim Hikmet 1902 – 2002, X3, 2001, 64 x 62, op. 25.

Ex libris Piotra Bobera, X3, 2001, 90 x 50, op. 26.

 

2002

Ex libris Joanny Wasilewskiej, X3, 2002, 62 x 91, op. 27.

Ex libris Irminy Tomankiewicz Kozaczyńskiej, X3, 2002, 96 x 52, op. 28.

Ex libris M.[ałgorzaty] Gałązki, X3, 2002, 67 x 46, op. 29.

Ex libris G.[rzegorza] Gozdóra, X3, 2002, 47 x 73, op. 30.

Ex libris A.[dama] Styki, X3, 2002, 99 x 55, op. 31.

E.L. Gozdór [Agnieszki, Grzegorza], X3, 2002, 76 x 51, op. 32.

Ex libris Galerii Mini-Tawa, X3, 2002, 41 x 70, op. 33.

EL Barbary Zawadzkiej, X3, 2002, 83 x 65, op. 34.

Ex libris B.[arbary] i T.[adeusza] Zawadzkich, X3, 2002, 123 x 43, op. 35.

EL M.[arka] Butryma, X3, 2002, 76 x 42, op. 36.

Ex libris T.[eresy] M.[irosława] Gozdór, X3, 2002, 78 x 65, op. 37.

Ex libris Ewy Woch, X3, 2002, 60 x 55, op. 38.

Ex libris Anny Charlińskiej Błaszczak, X3, 2002, 79 x 42, op. 39.

Ex libris Marcina Wilka, X3, 2002, 85 x 113, op. 40.

Ex libris A.[gnieszki] Gozdór, X3, 2002, 102 x 52, op. 41.

Ex libris J.[oanny] i D.[ariusza] Król. Mąż żony głową, swego męża ona głowy koroną, X3, 2002, 70 x 47, op. 42.

Ex libris Ilony Nowak, X3, 2002, 57 x 50, op. 43.

Ex libris Biblioteki Śląskiej, X3, 2002, 65 x 54, op. 44.

Ex libris Instytutu Sztuk Pięknych WA UMCS [Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej], X3, 2002, 86 x 59, op. 45.

Ex libris Jóźwika Z.[bigniewa], X3, 2002, 66 x 30, op. 46.

Ex libris Alicji Snoch Pawłowskiej, X3, 2002, 47 x 71, op. 47.

Ex libris Andrzeja Kota, X3, 2002, 77 x 67, op. 48.

Ex libris S.[ylwii] i P.[awła] Gozdór, X3, 2002, 77 x 51, op. 49.

Ex libris J.[agody] Czareckiej, X3, 2002, 49 x 74, op. 50.

Ex libris Marii Sękowskiej, X3, 2002, 94 x 45, op. 51.

Ex libris Marii Polakowskiej Prokopiak, X3, 2002, 65 x 72, op. 52.

Ex libris B.[arbara] i Z.[bigniew] Jóźwik, X3, 2002, 70 x 55, op. 53.

Ex libris Tadeusza Zawadzkiego, X3, 2002, 78 x 73, op. 54.

Ex DVD A.[gnieszki] i G.[rzegorza] Gozdór, X3, 2002, 52 x 67, op. 55.

Ex libris Alaina Eager, X3, 2002, 45 x 92, op. 56.

Ex libris Aaron Eager, X3, 2002, 90 x 67, op. 57.

Ex libris Andrew Eager, X3, 2002, 55 x 95, op. 58.

Ex libris Carlene and Paul Eager, X3, 2002, 102 x 65, op. 59.

 

2003

Ex libris „Man and Fish” University Library of Rijeka, X3, 2003, 98 x 82, op. 60.

Ex libris Galerii Pod Podłogą, X3, 2003, 70 x 69, op. 61.

Ex libris Z.[bigniew] Liwak, X3, 2003, 73 x 96, op. 62.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, X3, 2003, 101 x 77, op. 63.

Ex libris M.[ikołaja] Smoczyńskiego, X3, 2003, 103 x 28, op. 64.

Ex libris Sławka Plewko], X3, 2003, 85 x 85, op. 65.

Ex libris M.[agdaleny] Bąk, X3, 2003, 97 x 72, op. 66.

Ex libris Blanki i Justyny Gałkowskich, X3, 2003, 108 x 42, op. 67.

Ex libris Grzegorza Gozdóra, X3, 2003, 104 x 72, op. 68.

Ex libris Muzeum Przyrodnicze – Kazimierz Dolny, X3, 2003, 64 x 79, op. 69.

 

2004

Ex libris A.[gnieszki] Gozdór. Książek nie oddaję, X3, 2004, 32 x 60, op. 70.

Ex libris Andrzej Mądry, X3, 2004, 64 x 77, op. 71.

Ex libris B.[eaty] Bębnowskiej, X3, 2004, 59 x 65, op. 72.

Ex libris Meda, X3, 2004, 73 x 60, op. 73.

Ex libris Krzysztofa Szymanowicza, X3, 2004, 67 x 84, op. 74.

Ex libris Macieja Abramowicza, Irminy Tomankiewicz Kozaczyńskiej Abramowicz, X3, 2004, 54 x 117, op. 75.

Ex libris Anny Perłowskiej-Weiser, X3, 2004, 75 x 71, op. 76.

Ex libris Hani Weiser, X3, 2004, 87 x 40, op. 77.

Ex libris Piotr Weiser, X3, 2004, 83 x 42, op. 78.

Ex libris Bogusław Pyrgies, X3, 2004, 84 x 47, op. 79.

Ex libris Ani Dziubickiej. Czytam z ręki, X3, 2004, 55 x 36, op. 80.

Ex libris Heleny Kawczyńskiej, X3, 2004, 85 x 41, op. 81.

Ex libris Agi Ikwanty, X3, 2004, 43 x 47, op. 82.

Ex libris Laima Naujokiene, X3, 2004, 53 x 69, op. 83.

Ex libris Krzysztofa Ciesielskiego, X3, 2004, 60 x 100, op. 84.

 

2005

Ex libris Andrzeja Nowakowskiego, X3, 2005, 95 x 45, op. 85.

Ex libris Dariusza Larusa, X3, 2005, 87 x 76, op. 86.

Ex libris Aimable Dufatanye, X3, 2005, 97 x 30, op. 87.

Ex libris Cezarego Jurko, X3, 2005, 62 x 57, op. 88.

Ex libris Oleni Gajdamaki [cyr] i Witalija Padałki [ukr], X3, 2005, 100 x 55, op. 89.

Ex libris Britta et Nicolas Poignon, X3, 2005, 115 x 43, op. 90.

Ex libris M.[ariana] Majkuta, X3, 2005, 76 x 57, op. 91.

Ex libris Helmi Knobel, X3, 2005, 70 x 51, op. 92.

 

2006

Ex libris Zbigniewa Jóźwika, X3, 2006, 55 x 44, op. 93.

Ex libris Tarasa Szumiejski, X3, 2006, 62 x 48, op. 94.

Ex libris Artura Popka i po wyprawie…, X3, 2006, 109 x 38, op. 95.

Ex libris Witalija Padałki [cyr], X3, 2006, 48 x 67, op. 96.