CZESŁAW WOŚ (ur. 1944)

Do 2013 wykaz kompletny

 

1980

Ex libris Henryk Wójcik. Polonica, Canadiana, P1/X3, 1980, 80 x 56, op. 1.

Ex libris Henryk Wójcik. Polonica, Canadiana, P1/X3, 1980, 65 x 45, op. 2.

Ex libris Związek Harcerstwa Polskiego, P1/X3, 1980, 55 x 60, op. 3.

Ex libris Zenon Kaczmarzyk, P1, 1980, 60 x 78, op. 4.

Ex libris Abbatiae Tynecensis O.S.B., P1, 1980, 95 x 77, op. 5.

Ex libris Monasterii Tynecensis OSB, X3, 1980, 95 x 66, op. 6.

Ex libris Mieczysława Szostaka, X3, 1980, 104 x 80, op. 7.

 

1981

Ex libris Agnieszki Fiedler, S, 1981, 78 x 53, op. 8.

Ex libris Joasi Fiedler, S, 1981, 77 x 53, op. 9.

Ex libris Macieja Gogulskiego, S, 1981, 80 x 52, op. 10.

Ex libris Witolda Leraczyka, P1, 1981, 59 x 55, op. 11.

Ex libris Jolanty Nowickiej, S, 1981, 79 x 56, op. 12.

 

1982

Libri N.(orbert) Lippóczy, X3, 1982, 92 x 60, op. 13.

Libri N. L. [Norbert Lippóczy], X3, 1982, 84 x 40, op. 14.

Ex libris Pątek Kazimierz. Warszawa, X3, 1982, 94 x 66, op. 15.

Ex libris Kazimierz Pątek, X3, 1982, 107 x 64, op. 16.

Libri Pątek Kazimierz, X1, 1982, 80 x 59, op. 17.

Ex libris Mieczysława Szostaka, X1, 1982, 85 x 65, op. 18.

Ex libris Józefa Tadeusza Czosnyki, X1, 1982, 87 x 73, op. 19.

Ex libris klasztoru O.O. Pasjonistów w Sadowie – Golgota, X3, 1982, 95 x 72, op. 20.

Ex libris Przemysława Dąbrowskiego, P1, 1982, 87 x 47, op. 21.

Ex libris Przemysława Dąbrowskiego. Ostrovia 1909, P1, 1982, 69 x 49, op. 22.

Ex libris Jana Pawła II, X3, 1982, 80 x 55, op. 23.

 

1983

Ex libris Jana Kolka, X3, 1983, 95 x 65, op. 24.

Ex libris Jana Kolka, X3, 1983, 45 x 92, op. 25.

Ex libris Ewy Barabaś, X3, 1983, 67 x 97, op. 26.

Ex libris Ewy Barabaś, X3, 1983, 45 x 44, op. 27.

Ex libris Zygmunta Rykierta, X3, 1983, 65 x 72, op. 28.

Ex libris Zygmunta Rykierta, X3, 1983, 48 x 66, op. 29.

Ex libris Tadeusza Kurpaskiego, X3, 1983, 62 x 67, op. 30.

Ex libris Tadeusza Kurpaskiego, X3, 1983, 62 x 45, op. 31.

Księgi antyczne Przemysława Michałowskiego, X3, 1983, 80 x 68, op. 32.

Z ksiąg antycznych Przemysława Michałowskiego, X3, 1983, 75 x 54, op. 33.

Ex libris Justyny Duży, P1, 1983, 53 x 80, op. 34.

Ex libris T. Kurpaski, X3, 1983, 79 x 89, op. 35.

Ex libris Książnicy Szczecińskiej im. St.(anisława) Staszica, X3, 1983, 110 x 65, op. 36.

Ex libris Fundacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Szczecinie, X3, 1983, 85 x 65, op. 37.

Ex libris L. O. Ostrów, X6, 1983, 58 x 35, op. 38.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrowie Wlkp., X3, 1983, 77 x 65, op. 39.

Ex libris Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie, X3, 1983, 35 x 95, op. 40.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie, X3, 1983, 30 x 80, op. 41.

Ex libris Domu Kultury Zagłębia Miedziowego w Lubinie, X3, 1983, 35 x 95, op. 42.

Ex libris Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1983, 95 x 87, op. 43.

Ex libris Tow.(arzystwa) Przyjaciół Kazimierza Dol.(nego), X3, 1983, 70 x 103, op. 44.

Ex libris P.T.K., X3, 1983, 48 x 18, op. 45.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego, X3, 1983, 45 x 75, op. 46.

Ex libris T.P.K. Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego, X3, 1983, 70 x 21, op. 47.

 

1984

Ex libris Grajewskiego Włodzimierza, X3, 1984, 86 x 60, op. 48.

Ex libris I.(reny) K.(azimierza) Samborskich, X3, 1984, 83 x 53, op. 49.

Ex libris R.(yszarda) Balonia, X3, 1984, 80 x 42, op. 50.

Ex libris Klemensa Raczaka, X3, 1984, 73 x 65, op. 51.

Ex libris R. Senskiego, X3, 1984, 90 x 55, op. 52.

Ex libris Muzeum Rzemiosł Drzewnych Środa Śl.(ąska), X3, 1984, 110 x 65, op. 53.

Ex libris Muzeum Rzemiosł Drzewnych Środa Śl.(ąska), X3, 1984, 65 x 70, op. 54.

Ex libris Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śląskiej, X3, 1984, 60 x 48, op. 55.

Ex libris M.(uzeum) R.(zemiosł) D.(rzewnych) Środa Śl.(ąska), X3, 1984, 38 x 32, op. 56.

Ex libris Z.(dzisława ) Dąbka, X3, 1984, Ø 71, op. 57.

Ex libris Anieli Kornaszewskiej, X3, 1984, 80 x 47, op. 58.

Ex libris Jacka Zuchowskiego, P1, 1984, 100 x 68, op. 59.

Ex libris H.(enryka) Wojtasa, X3, 1984, 73 x 55, op. 60.

Ex libris Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie, X3, 1984, 74 x 78, op. 61.

Ex bibliotheca Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej, X3, 1984, 67 x 58, op. 62.

Ex libris Teresy Jańczak, X3, 1984, 60 x 57, op. 63.

Libri B.W. [Bożena Woś], X3, 1984, 63 x 53, op. 64.

Ex libris Mariana Grześczyka, X3, 1984, 70 x 57, op. 65.

 

1985

Ex libris Ryszarda Bandosza z Piastowa, X3, 1985, 85 x 52, op. 66.

Ex libris K. Lissy, X3, 1985, 50 x 79, op. 67.

Libri R. Bartoszka, X3, 1985, 59 x 51, op. 68.

Ex libris Mariana Trachimowicza, X3, 1985, 71 x 75, op. 69.

Ex libris Klubu Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolskim, X3, 1985, 62 x 60, op. 70.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół F. Chopina w Ostrowie Wlkp., X3, 1985, 67 x 60, op. 71.

Ex libris Liceum Ogólnokształcące Ostrów Wielkopolski, X3, 1985, 80 x 58, op. 72.

Ex libris H.(eleny) Sawickiej, X3, 1985, 75 x 70, op. 73.

Ex libris W.(ładysława) Kościelniaka, X3, 1985, 76 x 45, op. 74.

Ex libris Zespołu Szkół Technicznych MERA ZAP Ostrów Wielkopolski, P1, 1985, Ø 67, op. 75.

Ex libris Ireneusza Jabłonki, X3, 1985, Ø 64, op. 76.

Libri J. A. Piekarz, C3+C5, 1985, 82 x 60, op. 77.

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego, C3+C5, 1985, 75 x 50, op. 78.

Libri K. Parfianowicz, C3+C5, 1985, 67 x 49, op. 79.

Ex libris Alfreda Gaudy, C3+C5, 1985, 73 x 58, op. 80.

Ex libris G. A. Woś [Grażyna, Anna], C3+C5, 1985, 88 x 81, op. 81.

 

1986

Ex libris Koła Numizmatycznego PTAiN Stargard Szczeciński, X3, 1986, Ø 70, op. 82.

Ex libris Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, X1, 1986, 96 x 114, op. 83.

Ex libris Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy Jarocin, X3, 1986, 66 x 83, op. 84.

Księgozbiór P.O.K.B. Jarocin, X3, 1986, 68 x 68, op. 85.

Ex libris P.O.K.B., X3, 1986, Ø 68, op. 86.

Ex libris P.O.K.B. Jarocin – 40 lat, X3, 1986, 68 x 68, op. 87.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, X1, 1986, 97 x 43, op. 88.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, X3, 1986, 90 x 50, op. 89.

Ex libris Muzeum H.(enryka) Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, X3, 1986, 85 x 52, op. 90.

Ex libris Muzeum H.(enryka) Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, X3, 1986, 84 x 73, op. 91.

Ex libris D.(ariusza) Korcza, X3, 1986, Ø 69, op. 92.

Libri K. [Korcza], X3, 1986, 95 x 68, op. 93.

Libri C. W. [Czesław Woś], X3, 1986, 78 x 70, op. 94.

Ex libris Zespołu szkół Górniczych im. S. Matuszczaka w Lubinie, C3+C5, 1986, 80 x 53, op. 95.

Ex libris Zespołu Szkół Górniczych im. S. Matuszczaka w Lubinie, C3+C5, 1986, Ø 75, op. 96.

Ex libris Mariana Walczaka, C3+C5, 1986, 67 x 70, op. 97.

Ex libris Mariana Walczaka, C3+C5, 1986, 82 x 75, op. 98.

Libri R.(yszard) Baloń, C3+C5, 1986, 93 x 70, op. 99.

Ex libris Centrum Miedziorytu w Lubinie, C3, 1986, 97 x 85, op. 100.

 

1987

Ex libris Sławomira Grzegorka, X3, 1987, 76 x 49, op. 101.

Ex libris C.(zesław) Woś, X2, 1987, 45 x 95, op. 102.

Ex libris J. A. Piekarz, X2, 1987, 45 x 95, op. 103.

Ex libris Hinterhaus Wiesbaden, X3, 1987, 95 x 80, op. 104.

Ex libris Hesische Staatstheater Wiesbaden, X3, 1987, 93 x 66, op. 105.

Ex libris Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. W. S. Reymonta w Wieruszowie, C3+C5, 1987, 68 x 70, op. 106.

Ex libris Haliny Duży, C3, 1987, 80 x 78, op. 107.

Ex libris Wojtek Polcyn, C3, 1987, 78 x 78, op. 108.

Ex libris Anieli Kornaszewskiej, C3+C5, 1987, 78 x 78, op. 109.

Ex libris Paul G. Becker, R+C3, 1987, 94 x 73, op. 110.

Ex libris Ewy Jabłonki, C3+C5, 1987, 60 x 80, op. 111.

Ex libris Muzeum im. St.(anisława) Staszica Hrubieszów, C3+C5, 1987, 71 x 58, op. 112.

Ex libris Muzeum im. St.(anisława) Staszica w Hrubieszowie, C3, 1987, 77 x 60, op. 113.

Libri B.(ożeny) Woś, C3+C5, 1987, 65 x 57, op. 114.

Ex libris Zofii Chatian, C3+C5, 1987, Ø 67, op. 115.

 

1988

Ex libris in memoriam Herbert Ott, X3, 1988, 73 x 65, op. 116.

Ex libris WBP w Suwałkach, C3, 1988, 78 x 78, op. 117.

Ex libris Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych, C3, 1988, 80 x 74, op. 118.

Ex libris Henryk Wójcik, C3, 1988, 88 x 68, op. 119.

Ex libris Cita Di Pescara D’Annunzio – 88, C3+R, 1988, 95 x 75, op. 120.

Ex libris G. Chudy, C3, 1988, 68 x 62, op. 121.

Ex libris MBP w Turku, C3, 1988, 62 x 43, op. 122.

Ex libris Technikum Kolejowe w Ostrowie Wlkp., C3, 1988, 59 x 76, op. 123.

 

1989

Ex libris Salone Del Libro Torino 88, X2, 1989, 64 x 57, op. 124.

Ex libris A. J. Markiewicza, C3, 1989, 68 x 95, op. 125.

Ex libris ks. Wacław Buryła, C3+R, 1989, Ø 87, op. 126.

Ex libris Heinz Feuerhack, C3+R, 1989, 104 x 68, op. 127.

Ex libris Kazimierza Piłata, C3, 1989, 87 x 71, op. 128.

 

1990

Ex libris 25 Jahre Kreis und Utobibliothek Kronach 1964 – 1989, C3, 1990, 78 x 64, op. 129.

Ex libris Ani Woś, C3, 1990, 50 x 60, op. 130.

Ex libris A.(leksandry) Szymańskiej, C3+C5, 1990, 49 x 93, op. 131.

Ex libris Tadeusz Chrzanowski, C3+C5, 1990, 85 x 59, op. 132.

Ex libris Łucji Huzarewicz, C3, 1990, 70 x 38, op. 133.

 

1991

Ex libris Jana Pawła II, P7, 1991, 80 x 65, op. 134.

Ex libris Jana Pawła II, C3, 1991, 78 x 60, op. 135, op. 135.

Ex libris Jana Pawła II, C3, 1991, 80 x 58, op. 136, op. 136.

Ex libris ks. Krzysztofa Grobelnego, C3, 1991, 98 x 80, op. 137.

Ex libris Mirosława Choińska, C3, 1991, 102 x 70, op. 138.

Ex libris Henryk Wójcik. In memoriam ofiarom Katynia, C3, 1991, 88 x 54, op. 139.

Ex libris H.(enryk) Wójcik. In memoriam Katyń, Starobielsk, Kozielsk, Ostaszków, C3, 1991, 88 x 54, op. 140.

 

1992

Ex libris Keltia Ed Aosta Centenario Di J. R. R. Tolkien 1892 – 1992, C3, 1992, 82 x 62, op. 141.

Ex libris Keltia Ed. Aosta – Centenario Di J. R. R. Tolkien (1892 – 1992), P7, 1992, 90 x 73, op. 142.

Ex libris Teresa Costa Gramunt, C3, 1992, 100 x 60, op. 143.

Ex libris Arkadiusz Skrzypaszek, C3, 1992, 86 x 68, op. 144.

Ex libris numismaticis Wł.(adysław) Gębczyk, C3, 1992, 75 x 69, op. 145.

Ex libris Krzysztofa Wróblewskiego, C3, 1992, 100 x 74, op. 146.

Ex libris Reihold Jordan, C3, 1992, 105 x 100, op. 147.

Ex libris Małgorzaty Pielok, C3, 1992, 84 x 98, op. 148.

Ex libris Janusz Mikołaj Szymański, C3+C5, 1992, 79 x 100, op. 149.

Ex libris Henryka Stopikowskiego, C3, 1992, 108 x 87, op. 150.

Ex libris Herbert Schwarz, C3, 1992, 108 x 85, op. 151.

 

1993

Ex libris Andrzej Niekrasz, C3, 1993, 112 x 87, op. 152.

Ex libris Krzysztof Walczak, C3, 1993, 98 x 68, op. 153.

Ex libris Maciej M. Kozłowski, C3, 1993, 112 x 84, op. 154.

Ex libris Mieczysław Radojewski, C3, 1993, 88 x 80, op. 155.

Ex libris Mario De Filippis, C3, 1993, 95 x 78, op. 156.

Ex libris Reinhold Jordan, C3, 1993, 82 x 69, op. 157.

Ex libris Udo Franz, C3, 1993, 90 x 73, op. 158.

Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie, C3, 1993, 78 x 80, op. 159.

Ex libris J. F. Chassaing, C3, 1993, 100 x 87, op. 160.

Ex libris Eugeniusza Czarnego, C3, 1993, 91 x 95, op. 161.

Ex libris B.(ohdan) Rutkowiak, C3, 1993, 98 x 87, op. 162.

Ex libris Pierre Sejournant, C3, 1993, 97 x 87, op. 163.

Ex libris Herbert Schwarz, C3, 1993, 118 x 71, op. 164.

 

1994

Ex libris Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, C3, 1994, 94 x 84, op. 165.

Ex libris Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, C3, 1994, 108 x 88, op. 166.

Ex libris Antoni Jodłowski, C3, 1994, 113 x 80, op. 167.

Ex libris Bożena Giedych, C3, 1994, 96 x 74, op. 168.

Ex libris Irena Koźmińska, C3, 1994, 96 x 72, op. 169.

Ex libris Pietro Paolo Tarasco, C3, 1994, 95 x 73, op. 170.

Ex libris Luc Van Den Briele, C3, 1994, 93 x 73, op. 171.

Ex libris Angelo Arrigoni, C3, 1994, 95 x 73, op. 172.

Ex libris Klemens Raczak, C3, 1994, 87 x 60, op. 173.

Ex libris A.(ndrzeja) Włodarskiego, C3, 1994, 68 x 102, op. 174.

Ex libris A.(ndrzeja) Włodarskiego, C3, 1994, 87 x 65, op. 175.

Ex libris Anna Wacowska, C3, 1994, 88 x 66, op. 176.

Ex libris Lions Club Di Arezzo Host, C3, 1994, 89 x 89, op. 177.

Ex libris Lions Club Di Soveria Mannelli, C3, 1994, 89 x 100, op. 178.

 

1995

Ex libris Olaf Gropp. AD. [Albrecht Dürer], C3, 1995, 90 x 77, op. 179.

Ex libris Józefa Zdunka, C3, 1995, 79 x 63, op. 180.

Ex libris Józefa Zdunka, X3, 1995, 89 x 81, op. 181.

Ex libris Familiae Hänel, C3, 1995, 123 x 80, op. 182.

Ex libris Juri Orlov, C3, 1995, 122 x 80, op. 183.

Ex libris Iwony Świtały, C3, 1995, 112 x 78, op. 184.

Ex libris Ewa Matecka, C3, 1995, 118 x 73, op. 185.

Ex libris Romy Kowalickiej, C3, 1995, 119 x 78, op. 186.

Ex libris Beate Beckmann, C3, 1995, 119 x 78, op. 187.

Ex libris Pamela Kladzyk, C3, 1995, 118 x 78, op. 188.

Ex libris Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy, C3, 1995, 71 x 105, op. 189.

Ex libris Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy, C3, 1995, 94 x 100, op. 190.

PF 1996, op. Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 1995, 110 x 70, op. 191.

191a. PF 1996, C3, 1995, 106 x 68, op. 191a.

 

1996

Ex libris S.(tanisława) Czarnieckiego, C3, 1996, 124 x 80, op. 192.

Ex libris Zbigniew Jóźwik, C3, 1996, 125 x 80, op. 193.

Ex libris Muzeum S.(tanisława) Staszica w Pile, C3, 1996, 113 x 83, op. 194.

Ex libris Antoni Schollenberger, C3, 1996, 116 x 80, op. 195.

Ex libris Józefa Maleszewskiego, C3, 1996, 117 x 80, op. 196.

Ex libris Elvyra Katalina Kraučiunaite. Catechismus 450, C3, 1996, 109 x 70, op. 197.

Ex libris A. M. in memoriam Guillermo E. Hudson, C3, 1996, 111 x 66, op. 198.

Ex libris Marii i Marka Rzeźniaków na Szurze, C3, 1996, 115 x 72, op. 199.

Ex libris Pawła Kuszczyńskiego, C3, 1996, 124 x 78, op. 200.

Ex libris Jarosław Włodarczyk, C3, 1996, 65 x 95, op. 201.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (Quo Vadis), C3, 1996, 114 x 84, op. 202.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 1966, C3, 1996, 114 x 92, op. 203.

Ex libris Romana Muchy, C3, 1996, 110 x 64, op. 204.

Ex libris Stevens Hilde, C3, 1996, 111 x 66, op. 205.

Ex libris Martin R. Baeyens, C3, 1996, 111 x 66, op. 206.

 

1997

Ex libris Muzeum Okręgowego w Zamościu, C3, 1997, 114 x 77, s., op. 207, op. 207.

Ex libris Marii Gutowskiej, C3, 1997, 112 x 67, op. 208.

Ex libris Alicji Wątek, C3, 1997, 115 x 67, op. 209.

Ex libris Krystyny Błoszko Kałuża, C3, 1997, 111 x 60, op. 210.

Ex libris Dr Wiktor Dziulikowski, C3, 1997, 115 x 68, op. 211.

Ex libris Klemensa Żubera, C3, 1997, 130 x 75, op. 212.

Ex libris in memoriam Seweryn Baraniak, C3, 1997, 130 x 69, op. 213.

Ex libris in memoriam Seweryn Baraniak, C3, 1997, 130 x 74, op. 214.

Ex musicis Liuteria Nel Mezzogiorno Gianluca Sulli, C3, 1997, 123 x 70, op. 215.

Ex musicis Liuteria Nel Mezzogiorno Tadeusza Ortyla z Sanoka, C3, 1997, 116 x 70, op. 216.

Ex musicis Liuteria Nel Mezzogiorno Andrzeja Leraczyka, C3, 1997, 124 x 70, op. 217.

Ex libris Asociacion Madres De Plaza De Mayo, C3, 1997, 106 x 55, op. 218.

Ex libris Jose Hernandez. In memoriam, C3, 1997, 118 x 70, op. 219.

Ex libris Marii Duławskiej, C3, 1997, 108 x 70, op. 220.

Ex libris Czesława Miłosza, C3, 1997, 107 x 75, op. 221.

Ex libris Wisławy Szymborskiej, C3, 1997, 118 x 74, s., op. 222.

Ex libris G. Bagdonavičius 1901 – 1986 Šiauliai, X3, 1997, 129 x 55, op. 223.

Ex libris Tadeusza Ortyla z Sanoka, C3, 1997, 106 x 75, op. 224.

Ex libris Muzeum Regionalnego PTTK w Krotoszynie. In memoriam Hieronim Ławniczak 1920 – 1987, C3, 1997, 99 x 65, op. 225.

Ex libris Muzeum Regionalnego im. H.(ieronima) Ławniczaka w Krotoszynie. 40 lat Muzeum 1957 – 1997, X3, 1997, 106 x 74, op. 226.

Ex libris Helga Winterstein, C3, 1997, 112 x 66, op. 227.

P.F. 98 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 1997, 102 x 74, op. 228.

 

1998

Ex libris Janiny i Władysława Kościelniaków, C3, 1998, 97 x 77, op. 229.

Ex libris Ludomira Markiewicz, C3, 1998, 112 x 75, op. 230.

Ex libris Alfreda Witolda Oruby, C3, 1998, 112 x 63, op. 231.

Ex libris Willy Bras Pennincx, C3, 1998, 117 x 70, op. 232.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, C3, 1998, 94 x 60, op. 233.

Ex libris Andrzeja Buchańca, C3, 1998, 112 x 63, op. 234.

Ex libris Józefa Bondarczyka, C3, 1998, 108 x 70, op. 235.

Ex libris Jerzego Sówki, C3, 1998, 88 x 69, op. 236.

Ex libris Tadeusza Ortyla, C3, 1998, 123 x 70, op. 237.

Ex libris Otakar Mařik, C3, 1998, 117 x 67, op. 238.

Ex libris Pawła Kluszczyńskiego, C3, 1998, 122 x 65, op. 239.

Ex libris Stanisława Lema, C3, 1998, 130 x 89, op. 240.

Ex libris Muzeum Archidiecezjalne Wrocław 1898 – 1998, C3, 1998, 121 x 76, op. 241.

Ex libris Traku Istorijos Muzjejus – 50, C3, 1998, 118 x 66, op. 242.

Ex libris Bibliotheca Zola Predosa, C3, 1998, 83 x 63, op. 243.

Ex libris Muzeum Ślężańskiego w Sobótce, C3, 1998, 95 x 72, op. 244.

P.F. 1999 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 1998, 98 x 70, op. 245.

 

1999

Ex libris Sveučilišna Knjižnica Rijeka, C3, 1999, 118 x 75, op. 246.

Ex libris Jana Pawła II. Kryžiu Kalnas Šiauliai 1998, C3, 1999, 110 x 70, op. 247.

Ex libris Jana Pawła II. Kryžiu Kalnas Šiauliai 1998, C3, 1999, 90 x 76, op. 248.

Ex libris A(kademii) S(ztuk) P(ięknych) Kraków, C3, 1999, 93 x 55, op. 249.

Ex libris A.(kademii) S.(ztuk) P.(ięknych) w Krakowie, C3, 1999, 94 x 73, op. 250.

Ex libris Janiny Saffarini, C3, 1999, 105 x 74, op. 251.

Ex libris Barbary Darkowskiej, C3, 1999, 107 x 74, op. 252.

Ex libris Aktobe. K. Zhubanov Uniwersitu Library, C3, 1999, 113 x 77, op. 253.

Ex libris Aktobe. K. Zhubanov Uniwersitu, C3, 1999, 112 x 78, op. 254.

Ex libris Donata Ratajczak, C3, 1999, 110 x 75, op. 255.

Ex libris Juliusza Jarończyka, C3, 1999, 109 x 75, op. 256.

Ex numismaticis Tadeusza Ortyla, C3, 1999, 70 x 70, op. 257.

Ex libris Aliny Anasiewicz, C3, 1999, 83 x 64, op. 258.

Ex libris Biblioteka Roztoczańskiego Parku Narodowego, C3, 1999, 98 x 57, op. 259.

Ex libris Piotra Kondraciuka, C3, 1999, 114 x 77, op. 260.

Ex libris Edmunda Kamińskiego, C3, 1999, 105 x 66, op. 261.

Ex libris Franca Bergo. Universita Del Melo, C3, 1999, 110 x 75, op. 262.

Ex libris Remo Palmirani – L’uomo del Nuovo Millennio, C3, 1999, 100 x 75, op. 263.

Ex libris Massimo Finistrella. Ad Maiorem Dei Gloriam, C3, 1999, 114 x 77, op. 264.

Ex libris Jerzego Napieracza, C3, 1999, 110 x 70, op. 265.

Ex libris Biblioteka Klubu Garnizonowego w Międzyrzeczu, C3, 1999, 123 x 70, op. 266.

Ex libris Wity Szulc. Habent sua fata libelli, C3, 1999, 66 x 60, op. 267.

Ex libris Marii Aulich, C3, 1999, 91 x 70, op. 268.

Ex libris Krzysztofa Kmiecia. Kasztanowiec. Guadalupe 1999, C3, 1999, 98 x 74, op. 269.

Ex libris Gernot Blum, C3, 1999, 111 x 70, op. 270.

Ex libris Paul Becker, C3, 1999, 99 x 80, op. 271.

Ex libris Zdzisława Kotuły, C3, 1999, 110 x 70, op. 272.

P.F. 2000 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 1999, 118 x 50, op. 273.

P.F. 2000 (Bożena i Czesław Wosiowie). Wesołych Świąt, C3, 1999, 120 x 50, op. 274.

P.F. 2000 Bożena i Czesław Wosiowie, C3, 1999, 120 x 50, op. 275.

 

2000

Ex libris E. Naron [habent sua fata libelli], CAD, 2000, 90 x 75, op. 276.

Ex libris Ovidiu Petca. Mihai Eminescu, C3, 2000, 110 x 70, op. 277.

Ex libris Dumitru Cerna [Mihai Eminescu], C3, 2000, 115 x 70, op. 278.

Ex libris Muza Rubackyte [M.K.Č. – 125], C3, 2000, 110 x 69, op. 279.

Ex libris Ikuo Murata (M. K. Čiurlionis – 125], C3, 2000, 123 x 81, op. 280.

Ex libris Tadeusza Tyszki, C3, 2000, 110 x 75, op. 281.

Ex libris Andrzeja Szlęzaka, C3, 2000, 110 x 75, op. 282.

Ex libris Istanbul 2000, C3, 2000, 110 x 72, op. 283.

Ex libris Museo Ideale Leonardo Da Vinci, C3, 2000, 112 x 80, op. 284.

Ex libris Biblioteca Di Leonardo, C3, 2000, 96 x 85, op. 285.

Ex libris Archivio Leonardismi, C3, 2000, 97 x 80, op. 286.

Ex libris Rossana and Carlo Pedretti Foundation, C3, 2000, 97 x 85, op. 287.

Ex libris Krystyny i Sylwestra Staniewiczów, C3, 2000, 96 x 67, op. 288.

Ex libris Krystyny i Sylwestra Staniewiczów, C3, 2000, 96 x 67, op. 289.

Ex libris Stanisława Śliwy, C3, 2000, 110 x 80, op. 290.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, C3, 2000, 110 x 75, op. 291.

Ex libris Zygmunta Gontarza. In memoriam Józef Poniatowski, C3, 2000, 89 x 77, op. 292.

Ex libris Ryszarda Lechowicza. F. Chopin, C3, 2000, 108 x 70, op. 293.

Ex libris Małgorzata Mika-Baranowska, Polonaise F. Chopin, C3, 2000, 109 x 75, op. 294.

Ex libris Marzija Żaksygarina, C3, 2000, 110 x 68, op. 295.

Ex libris Anuar Otegen Tana, C3, 2000, 95 x 63, op. 296.

Ex libris Pescara. Giubileo 2000, C3, 2000, 149 x 98, op. 297.

Ex libris Museum Arad. Ioan Slavici. Arad Romania, C3, 2000, 111 x 76, op. 298.

Ex libris Ruth Gorr, C3, 2000, 92 x 107, op. 299.

Ex libris Biblioteca Comunale Di Lomazzo Anno-2000, C3, 2000, 91 x 71, op. 300.

P.F. 2001 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2000, 108 x 50, op. 301.

 

2001

Ex libris Stara Pisma Sveučilišna Knjižnica Rijeka, C3, 2001, 115 x 72, op. 302.

Ex libris Stara Pisma Sveučilišna Knjižnica Rijeka, C3, 2001, 114 x 68, op. 303.

Ex libris Fondation Filip France. In memoriam Józef Poniatowski, C3, 2001, 90 x 70, op. 304.

Ex libris Pauliny Budacz, C3, 2001, 110 x 76, op. 305.

Ex libris Barbary i Jerzego Budaczów, C3, 2001, 110 x 73, op. 306.

Ex libris Podkarpackie Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi, C3, 2001, 130 x 102, op. 307.

Ex libris Jana Kaczmarka, C3, 2001, 129 x 94, op. 308.

Ex libris Arkadij Worobijow, C3, 2001, 123 x 88, op. 309.

Ex libris Zbigniew Kubeczka, C3, 2001, 123 x 74, op. 310.

Ex libris Massimo Battolla, C3, 2001, 111 x 64, op. 311.

Ex L. MB Battolla, C3, 2001, 111 x 64, op. 312.

Ex L. MB Battolla, C3, 2001, 111 x 64, op. 313.

Ex libris Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, C3, 2001, 121 x 75, op. 314.

Ex libris Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, C3, 2001, 121 x 75, op. 315.

Ex libris Museo Ideale Leonardo da Vinci, C3, 2001, 105 x 82, op. 316.

Ex libris Museo Ideale Leonardo da Vinci, C3, 2001, 100 x 83, op. 317.

Ex libris Archivio Leonardismi, C3, 2001, 105 x 82, op. 318.

Ex libris Takao Sano. Ptak papuga 2001, C3, 2001, 100 x 100, op. 319.

Ex libris Istvan Molnar. Ptak paw 2001, C3, 2001, 103 x 91, op. 320.

Ex libris Nazim Hikmet 1902 – 2002, C3, 2001, 103 x 91, op. 321.

Ex libris Nazim Hikmet 1902 – 2002, C3, 2001, 103 x 91, op. 322.

Ex libris Nazim Hikmet 1902 – 2002, C3, 2001, 103 x 91, op. 323.

Ex libris Oriol M. Divi, C3, 2001, 120 x 73, op. 324.

Ex libris Ani Woś, C3, 2001, op. 325.

Ex libris Massimo Finistrella. Memento Romane tu regere imperio populos, C3, 2001, 129 x 95, op. 326.

 

2002

Ex libris Janiny Saffarini , C3, 2002, 111 x 78, op. 327.

Ex libris Barbary Darkowskiej, C3, 2002, 111 x 83, op. 328.

Ex libris Anna Buta Kluska, C3, 2002, 111 x 80, op. 329.

Ex libris Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim 1952 – 2002, C3, 2002, 95 x 64, op. 330.

Ex libris Stanisława Dydka, C3, 2002, 111 x 72, op. 331.

Ex libris Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, C3, 2002, 109 x 77, op. 332.

Ex libris Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, C3, 2002, 98 x 74, op. 333.

Ex libris Stanisława Czarnieckiego, C3, 2002, 112 x 72, op. 334.

Ex libris Kopalnia Soli Wieliczka – Trasa Turystyczna sp. z o.o., C3, 2002, 110 x 76, op. 335.

Ex libris, In memoriam Antoni Kenar, X3, 2002, 143 x 78, op. 336.

Ex libris Henryka Wojtasa, X3, 2002, 140 x 91, op. 337.

Ex libris Henryka Grajka, X3, 2002, 138 x 72, op. 338.

Ex libris Bożeny Woś, X3, 2002, 140 x 68, op. 339.

Ex libris księgozbioru prof. Edwarda Serwańskiego dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, C3, 2002, 124 x 84, op. 340.

Ex libris Ewy Andrysiak, C3, 2002, 109 x 73, op. 341.

Ex libris Bożeny Walczak, C3, 2002, 94 x 69, op. 342.

Ex libris Grażyny Sinieckiej, C3, 2002, 93 x 71, op. 343.

Ex libris Stanisława Pażuchy, C3, 2002, 110 x 85, op. 344.

Ex libris Oli Kiełb Szawuły, C3, 2002, 110 x 85, op. 345.

Ex libris Krystyny Nowosielskiej, C3, 2002, 111 x 77, op. 346.

Ex libris Janusza Tarchalskiego, C3, 2002, 109 x 79, op. 347.

Ex libris Izabelli i Stanisława Śliwów z Wodzisławia, C3, 2002, 95 x 72, op. 348.

Ex libris Bożeny Woś, C3, 2002, 89 x 77, op. 349.

Ex libris Grażyny Woś, C3, 2002, 81 x 81, op. 350.

P.F. 2003 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2002, 122 x 53, op. 351.

 

2003

Ex libris Agnieszki Duczmal, C3, 2003, 113 x 107, op. 352.

Ex libris Jerzego Maksymiuka, C3, 2003, 115 x 115, op. 353.

Ex libris Filharmonii Śląskiej w Katowicach. In memoriam Grzegorz Fitelberg, C3, 2003, 117 x 109, op. 354.

Ex libris, in memoriam Janusz M. Szymański, C3, 2003, 110 x 78, op. 355.

Ex Biblioteca Bodio Lomnago 2003, C3, 2003, 118 x 71, op. 356.

Ex libris ks. Piotr Rossa, C3, 2003, 126 x 90, op. 357.

Ex libris Francisco Bernat Sigales, C3, 2003, 122 x 86, op. 358.

Ex libris Bogusława Olechnowskiego, C3, 2003, 53 x 57, op. 359.

Ex libris Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą, C3, 2003, 103 x 79, op. 360.

Ex libris Jana Pawła II, C3, 2003, 125 x 76, op. 361.

Ex libris Koło Zakładowe PTTK przy Mahle Krotoszyn, C3, 2003, 114 x 79, op. 362.

Ex libris Maurizio Schvarzman for the peace, C3, 2003, 99 x 78, op. 363.

Ex libris Muzeum Narodowe Wrocław Oddział Panorama Racławicka. 110 rocznica powstania Panoramy Racławickiej, C3, 2003, 104 x 72, op. 364.

Ex libris Muzeum Narodowe we Wrocławiu Oddział Panorama Racławicka. 110 rocznica powstania Panoramy Racławickiej, C3, 2003, 110 x 85, op. 365.

Ex libris Marii Kryjom – Motyl 2003, C3, 2003, 97 x 78, op. 366.

Ex libris Krystyny Kowalczyk, C3, 2003, 94 x 78, op. 367.

Ex libris University Library of Rijeka. Man and Fish, C3, 2003, 100 x 79, op. 368.

Ex libris Ilyes Istvan, C3, 2003, 109 x 55, op. 369.

Ex libris Bożeny Woś, C3, 2003, 98 x 90, op. 370.

Ex libris Czesław Woś, C3, 2003, 98 x 91, op. 371.

Ex libris, in memoriam Romy Kowalickiej, C3, 2003, 110 x 77, op. 372.

Ex libris Krystyny Sylwestrzak, C3, 2003, 100 x 76, op. 373.

Ex libris Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, C3, 2003, 100 x 93, op. 374.

Ex libris Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, C3+ST, 2003, 102 x 63, op. 375.

P.F. 2004 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2003, 115 x 61, op. 376.

 

2004

Ex libris Kabaretu „Piwnica Pod Baranami, C3, 2004, 98 X 81, op. 377.

Ex libris Anny Dymnej, C3, 2004, 90 x 80, op. 378.

Ex libris Zbigniewa Osenkowskiego, C3, 2004, 80 x 75, op. 379.

Ex libris Mariana Rumina, C3, 2004, 106 x 69, op. 380.

Ex libris Halina, Eugeniusz Czarny, C3, 2004, 97 x 78, op. 381.

Ex libris Krzysztofa Kmiecia, C3, 2004, 123 x 61, op. 382.

Ex libris Heleny Sawickiej, C3, 2004, 75 x 69, op. 383.

Ex libris Marii Łowczowskiej, C3, 2004, 106 x 76, op. 384.

Ex libris Czesława Erbera, C3, 2004, 96 x 68, op. 385.

Ex libris Tadeusza Szumarskiego, C3, 2004, 93 x 70, op. 386.

Ex libris Remo Palmirani. Il Bosco Stregato 2004, C3, 2004, 115 x 70, op. 387.

Ex libris Adriano Benzi. Il Bosco Stregato 2004, C3, 2004, 115 x 70, op. 388.

Ex libris Agostino Pietrasanta. Il Bosco Stregato 2004, C3, 2004, 115 x 70, op. 389.

Ex libris Leszka Puchały, C3, 2004, 95 x 65, op. 390.

Ex libris, In memoriam ks. Jerzy Popiełuszko, C3, 2004, 113 x 71, op. 391.

Ex libris Zygmunta Lesiewicza, C3, 2004, 100 x 74, op. 392.

Ex libris Ryszarda Zawadowskiego, C3, 2004, 93 x 64, op. 393.

Ex Biblioteca Bodio Lomnago 2004, C3, 2004, 100 x 83, op. 394.

Ex libris Henryka Wojtasa. Papa Giulio 1503 – 2003, C3, 2004, 98 x 66, op. 395.

Ex libris ks. Mariusz Białobłocki, C3, 2004, 92 x 76, op. 396.

Ex libris Marii Podskarbi, C3, 2004, 105 x 58, op. 397.

Ex libris Anny Strzeleckiej, C3, 2004, 95 x 65, op. 398.

Ex libris J. Strzelczyka, X3, 2004, 100 x 66, op. 399.

Ex libris Jana Strzelczyka, X3, 2004, 105 x 66, op. 400.

P.F. 2005 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2004, 124 x 72, op. 401.

 

2005

Ex libris Museo Casa Natal De Cervantes Alcala De Henares, C3, 2005, 97 x 79, op. 402.

Ex libris Małgorzaty Gajdy, C3, 2005, 103 x 73, op. 403.

Ex libris Jolanty Kowalskiej, C3, 2005, 118 x 78, op. 404.

Ex libris Jolanty Kowalskiej, C3, 2005, 118 X 78, op. 405.

Ex libris J.S. Batury , X3, 2005, 120 x 75, op. 406.

Ex libris Romana Polerowicza, X3, 2005, 120 x 72, op. 407.

Ex libris J.T. Czosnyki, X3, 2005, 96 x 70, op. 408.

Ex libris Andrejs M. Eizans, X3, 2005, 97 x 73, op. 409.

Ex libris Jerzego Weinberga, C3, 2005, 79 x 79, op. 410.

Ex libris Moniki Urbanik, C3, 2005, 69 x 74, op. 411.

Ex libris Zbigniewa Beli, C3, 2005, 94 x 57, op. 412.

Ex libris muzeum J.J. Paderewskiego. Kąśna Dolna, C3, 2005, 96 x 57, op. 413.

Ex libris Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, C3, 2005, 107 x 68, op. 414.

Ex libris Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, C3, 2005, 7107 x 81, op. 415.

In memoriam Joannes Paulus II, C3, 2005, 127 x 74, op. 416.

Ex libris Rodziny Kałuża, C3, 2005, 105 x 65, op. 417.

P.F. 2006 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2005, 113 x 71, op. 418.

 

2006

Ex libris tipoteca italiana fondazione, C3, 2006, 108 x 70, op. 419.

Ex l. tipoteca italiana fondazione, C3, 2006, 96 x 74, op. 420.

Ex libris Lech Kokociński, C3, 2006, 47 x 38, op. 421.

Ex libris Magdaleny Wieczorek, C3, 2006, 96 x 60, op. 422.

Ex libris Marii i Dariusza Czarneckich, C3, 2006, 68 x 80, op. 423.

Ex libris Wiesława Szlachta, C3, 2006, 108 x 78, op. 424.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, C3, 2006, 106 x 82, op. 425.

Ex libris Zbigniewa Osenkowskiego, C3, 2006, 110 x 78, op. 426.

Ex libris Czesława Wosia, C3, 2006, 107 x 83, op. 427.

Ex libris izabelli i stanisława śliwów, C3, 2006, 93 x 69, op. 428.

Ex libris Ewy Szląpek, C3, 2006, 90 x 70, op. 429.

Ex libris Centrum Paderewskiego W Kąśnej Dolnej In Memoriam Anny Knapik, C3, 2006, 114 x 71, op. 430.

Ex libris Centrum Paderewskiego W Kąśnej Dolnej, C3, 2006, 115 x 71, op. 431.

Ex libris Zbigniew Kubeczka, C3, 2006, 125 x 77, op. 432.

Ex libris Barbary Katarzyny i Czesława Erberów, C3, 2006, 109 x 79, op. 433.

Ex libris ks. Romana Zroja, C3, 2006, 113 x 75, op. 434.

Ex libris Biblioteki Publicznej W Ostrowie Wielkopolskim, C3, 2006, op. 435.

P.F. 2006 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2006, op. 436.

 

2007

Ex libris Tadeusz Ramik (W. Pol), C3, 2007, 117 x 78, op. 437.

Ex libris Michała Witaka (Wincenty Pol), C3, 2007, 95 x 72, op. 438.

Z ksiąg Lecha Kokocińskiego, C3, 2007, 33 x 33, op. 439.

Ex libris Stanisława Malaka, C3, 2007, 121 x 78, op. 440.

Ex musicis Krystyny Szymańskiej. Centrum Paderewskiego – Tarnów, Kąśna Dolna, C3, 2007, 97 x 74, op. 441.

Ex libris k. Lachowicza, C3, 2007, 86 x 67, op. 442.

Ex libris 50 lat biblioteki w Ołoboku, 800 lat Ołoboku 1207 – 2007, C3, 2007, 96 x 79, op. 443.

Ex libris Wasyl Leonienko, C3, 2007, 99 x 76, op. 444.

Ex libris Zhou Dongshen, C3, 2007, 97 x 83, op. 445.

Ex libris Yannis Kyriakidis, C3, 2007, 96 x 82, op. 446.

Ex libris A. M. (Anny Matysiak) 800 lat Ołoboku 1207 – 2007, C3, 2007, 96 x 80, op. 447.

Ex libris Ewy Andrysiak, C3, 2007, 98 x 73, op. 448.

Ex libris Danuty Jankowskiej, C3, 2007, 97 x 74, op. 449.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, C3, 2007, 93 x 76, op. 450.

Ex libris libris Danieli Musidlak, C3, 2007, 95 x 72, op. 451.

P.F. 2008 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2007, 133 x 75, op. 452.

 

2008

Ex libris Gdański Archipelag Kultury. Wyspa Skarbów. Gdańskie Lwy, C3+C5, 2008, 113 x 84, op. 453.

Ex libris Fundacji „Wspólnota Gdańska. Gdańskie Lwy”, C3+C5, 2008, 113 x 87, op. 454.

Ex libris Lang Dong. Beijing, C3+C5, 2008, 108 x 100, op. 455.

Ex libris Biblioteca Bodio Lomnago, C3, 2008, 94 x 75, op. 456.

Ex libris Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, C3, 2008, 109 x 75, op. 457.

Ex libris Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, C3, 2008, 109 x 70, op. 458.

Ex libris Robert Mazur. Latarnia Morska, C3, 2008, 123 x 85, op. 459.

Ex libris Romualda Nowaka, C3, 2008, 73 x 98, op. 460.

Ex libris Małgorzaty Wesołowskiej, C3, 2008, 99 x 70, op. 461.

Ex libris Jerzego Gnerowicza, C3, 2008, 100 x 81, op. 462.

Ex libris Ewy Marciniak, C3, 2008, 112 x 80, op. 463.

Ex libris Rasa Prismontiene, C3, 2008, 110 x 64, op. 464.

Ex libris Piotr Boljuch, C3, 2008, 98 x 80, op. 465.

P.F. 2009 Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2008, 127 x 70, op. 466.

 

2009

In memoriam Izabelli Śliwy współtwórczyni „Galerii Pod Brzozą”, C3, 2009, 120 x 97, op. 467.

Ex libris Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim. In memoriam Krzysztof Trzciński, C3, 2009, 122 x 86, op. 468.

Ex libris Jerzego Wiśniewskiego, C3, 2009, 120 x 73, op. 469.

Ex libris Benedykta Rożmiarka, C3, 2009, 120 x 73, op. 470.

Ex libris Konrada Bula, C3, 2009, 120 x 73, op. 471.

Ex bibliotheca Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 2000-2008, C3, 2009, 115 x 79, op. 472.

Ex libris Biblioteca Bodio Lomnago, X3, 2009, 129 x 98, op. 473.

Ex libris Biblioteca Bodio Lomnago, X3, 2009, 129 x 98, op. 474.

Ex libris Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, C3, 2009, 101 x 78, op. 475.

Ex libris Adama Pochopienia, C3, 2009, 104 x 87, op. 476.

Ex libris Małgorzaty Gorgoń, C3, 2009, 114 x 88, op. 477.

Ex libris Jadwigi Gidel, C3, 2009, 95 x 81, op. 478.

Ex libris Iwony Plucner, C3, 2009, 109 x 82, op. 479.

Ex libris Bożeny Szal Truszkowskiej, C3, 2009, 125 x 96, op. 480.

P.F. Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2009, 132 x 76, op. 481.

 

2010

Ex libris Jerzego Wasilkowskiego, C3, 2010, 117 x 66, op. 482.

Ex libris Ewy Karolewskiej, C3, 2010, 115 x 68, op. 483.

Ex libris Bogumiły Celer. Jan Brito, C3, 2010, 118 x 75, op. 484.

Ex libris Kazimiery Lissy Kalafarskiej, C3+C5, 2010, Ø 85, op. 485.

Zbiory regionalne Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu , C3, 2010, 103 x 78, op. 486.

Ex libris Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, C3, 2010, 93 x 73, op. 487.

Ex libris Jana Grząki, C3, 2010, 112 x 80, op. 488.

Ex libris Macieja Jońcy, C3, 2010, 91 x 65, op. 489.

Ex libris Rafała Czocha, C3, 2010, 95 x 78, op. 490.

Ex libris Bartłomieja Szyndlera – Racławice, Warszawa, Szczekociny, Maciejowice, C3, 2010, 125 x 95, op. 491.

Ex libris Leszka Cierpiałowskiego, C3, 2010,120 x 87, op. 492.

Ex libris Władysław Owczarzy. Fryderyk Chopin, C3, 2010,117 x 68, op. 493.

Ex libris Mariana Majkuta. Poturzyn 1830, C3, 2010, 116 x 71, op. 494.

Ex libris Romana Muchy. Poturzyn 1830, C3, 2010, 125 x 77, op. 495.

Ex libris Edwarda Suskiego. Poturzyn 1830-2010, C3, 2010, 125 x 80, op. 496.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, C3, 2010, 33 x 33, op. 497.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, C3, 2010, 36 x 34, op. 498.

Księgozbiór Lipskich z Lewkowa, C3, 2010, 82 x 58, op. 499.

Ex libris Bożeny Woś, C3, 2010, 120 x 73, op. 500.

Ex libris Barbary Klein – Szymańskiej, C3, 2010, 122 x 73, op. 501.

Ex libris Mieczysława Bielenia, C3, 2010, 122 x 73, op. 502.

Ex libris Muzeum Zamkowego w Malborku 50 lat, C3, 2010, 122 x 74, op. 503.

P.F. Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2010, 135 x 74, op. 504.

 

2011

Ex libris Krzysztofa Lachowicza, C3, 2011, 116 x 67, op. 505.

Ex libris Honoraty Skoczylas, C3, 2011, 113 x 55, op. 506.

Biblioteka Naukowa PAU I PAN. Secesja. Młoda Polska. Art Deco. Druga wystawa ekslibrisów Kraków 2011, C3, 2011, 112 x 67, op. 507.

Ex libris Muzeum Biograficznego Czesława Miłosza w Krakowie. Czesław Miłosz 1911-2004, C3, 2011, 97 x 67, op. 508.

Ex libris Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, C3, 2011, 97 x 68, op. 509.

Ex libris Romana Polerowicza. Joannes Paulus PP II, C3, 2011, 98 x 78, op. 510.

Ex libris Czesława Wosia, C3, 2011, 113 x 71, op. 511.

Ex libris Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, C3, 2011, 113 x 72, op. 512.

Ex libris Torill Elisabeth Larsen, C3, 2011, 112 x 56, op. 513.

Ex libris Ani Darkowskiej, C3, 2011, 111 x 77, op. 514.

Ex libris Stanisława Śliwy. Stefan Żeromski 1854-1925, C3, 2011, 114 x 72, op. 515.

Ex libris Danuty Rodziewicz, C3, 2011, 123 x 78, op. 516.

P.F. Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2011, 130 x 70, op. 517.

 

2012

Ex l. in memoriam Krzysztof Kmieć, C3, 2012, 116 x 72, op. 518.

Ex libris Jadwigi Miluśkiej – Stasiak, C3, 2012, 112 x 71, op. 519.

Ex libris Krzysztofa Wróblewskiego, C3, 2012, 117 x 67, op. 520.

Ex libris Rajmunda Aszkowskiego, C3, 2012, 117 x 67, op. 521.

Ex libris Katarzyny Kubiak, C3, 2012, 108 x 69, op. 522.

Ex libris Leonid Kuris, C3, 2012, 85 x 72, op. 523.

Ex libris Bereniki, C3, 2012, 88 x 70, op. 524.

Ex libris ks. Biskupa Edwarda Janiaka, C3, 2012, 149 x 98, op. 525.

Ex libris Haliny Osenkowskiej, C3, 2012, 98 x 55, op. 526.

Ex libris Biblioteki Publicznej Gminy I Miasta odolanów im. Ks. A. Ludwiczaka, C3, 2012, 87 x 79, op. 527.

P.F. Jadwiga i Zygmunt Gontarzowie, C3, 2012, 143 x 71, op. 528.

 

2013

Ex libris Petras Repsys RVP LIGONINE-110, C3, 2013, 99 x 62, op. 529.

Ex libris Eugeniusza Kozaka, C3, 2013, 118 x 71, op. 530.

Ex libris Karola Franka. Muzeum Drukarstwa. Galeria Przystanek Grafika, C3, 2013, 120 x 71, op. 531.

Ex libris Władysław Owczarzy, C3, 2013, 124 x 72, op. 532.

Ex libris Aleksandr Grigoriew, C3, 2013, 120 x 72, op. 533.

Ex libris Piotra Maślińskiego, C3, 2013, 120 x 73, op. 534.

Ex libris ks. prof. Antoniego Dębińskiego, C3, 2013, 120 x 72, op. 535.

Ex libris Zdzisława Różanka, C3, 2013, 94 x 51, op. 536.

Ex libris Agnieszki Gibasiewicz, C3+C5, 2013, 127 x 72, op. 537.

Ex libris Agnieszki Lipskiej, C3, 2013, 113 x 74, op. 538.

Ex libris Leszka Samińskiego, C3, 2013, b.w., op. 539.

Ex libris Zbigniewa Osenkowskiego, C3, 2013, 124 x 71, op. 540.

Ex libris Ewy Obały, C3, 2013, 70 x 85, op. 541.

 

2014

Ex libris Gladys Munoz, C3, 2014, 105 x 76.