TYRSUS WENHRYNOWICZ (1924 – 2002)

Wykaz sporządził Zbigniew Osenkowski, który po śmierci Tyrsusa Wenhrynowicza otrzymał od Diomira Wenhrynowicza (syn artysty) wszystkie klocki drzeworytnicze artysty i materiały po nim.

 

* znak przy liczbie porządkowej oznacza wykonane odbitki graficzne avant la lettre, czyli bez inskrypcji (bez właściciela).

 

1942

Tирса (Tyrsa), P1, 1942, 62×82.

Tирса (Tyrsa) , P1, 1974, 62×82.

1943

Opioнa (Oriona), X2, 1943, 57×82.

Др Володимра Карановича (Dr Wołodymira Karanowicza, P1, 1943, 96×73.

Др Володимра Карановича (Dr Wołodymira Karanowicza), X2, 1943, 94×58.

Oреста Маркова (Oresta Markowa), X2, 1943, 95×61.

1944

Степана (Stepana), P1, 1944, 70×53.

Tирса (Tyrsa), P1, 1944, 43×53.

*  , P1, 1944, 64×54.

Ing. Thel, X2, 1944, 58×53.

*   , P1, 1944, 75×55.

О. Флюнта (O. Flunta), P1, 1944, 53×68.

Венгриновича (Wenhrynowycza), P1, 1944, 92×62.

Tирса (Tyrsa), X2, 1944, 98×48.

Степана (O. Stepana), X2, 1944, 30×18.

Tирса (Tyrsa), X2, 1944, 37×35.

Лідії Копистянської (Lidiji Kopystianśkoji), X2, 1944, 30×31.

*  , X2, 1944, 20×16.

1955

Zofii Wenhrynowicz, X2/2, 1955, 54×34.

1956

Gajewskiego, X2, 1956, 90×80.

Wenhrynowicz Zofii, P1, 1956, 39×27.

Венгринович Софії (Wenhrynowycz Sofiji), P1,      1956, 49×35.

Zofii Wenhrynowicz, P1, 43×52.

Zakładu Archeologii Polski w Krakowie, X2+P1, 1956, 72×65.

Zakładu Archeologii Polski Polskiej Akademii Nauk w Krakowie , X2+P1, 1956, 76×69.

Zakładu Archeologii Polski w Krakowie, P1, 1956, 45×75.

Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN w Krakowie, X2+P1, 1956, 60×42.

1963

Jerzego Szymachy, X2, 1963, 44×44.

Olimpiusza Wenhrynowicza, X2, 1963, 42×64.

Tyrsusa WenhrynowiczaX3+X2, 1963, 130×80.

1965

Machnika, P1, 1965, 57×59.

Prof. Dr Stefana Noska, X2 + P1, 1965, 70×38.

Wenhrynowicz Zofii, P1, 1965, 64×50.

Elżbiety Dąbrowskiej, P1, 1965, 80×65.

Elżbiety Dąbrowskiej, P1, 1965, 98×83.

Elżbiety Dąbrowskiej, P1, 1965, 50×60.

Tирса Венгриновича (Tyrsa Wenhrynowycza), P1, 1965, 54×54.

1966

D/iomir/ W/enhrynowicz/, P1+X2, 1966, 84×41.

Józefa Bednarza, P1, 1966, 82×50.

Zygmunta Bocheńskiego, X3, 1966, 105×58.

Wenhrynowicza, X2, 1966, 28×19

Ks. Józefa Błaszczyka, P1, 1966, 51×45.

Tyrsusa Wenhrynowicza, P1, 1966, 60×60.

B/azyli/ M/acko/, X3/2, 1966, 82×53.

Ks. Józefa Węgrzyna, X3, 1966, 87×63.

Лев Гец (Lew Gec), X3, 1966, 104×74.

Jacek Czeżowski, X2, 1966, 90×60.

Лев Гец (Lew Gec), X2/2, 1966, 92×76.

Leon Getz, X2, 1966, 92×76.

Лев Гец (Lew Gec), X2, 1966, 92×76.

Вітрука (Witruka), X2, 1966, 73×73.

Крипякевича (I. Krypiakewycza), X2/2, 1966, 100×80.

Leon Getz , X2/2, 1966, 92×76.

Stefańskich, X2+X3, 1966, 142×40.

Tyrsusa Wenhrynowicza, X2+X3, 1966, 142×56.

P, X2, 1966, 40×97.

Hani Kozioł, X3, 1966, 71×75.

A/ntoni/ Brosz, X2,  1966, 82×61.

Reinfuss Roman, X2, 1966, 84×47.

Antoni Brosz , X2, 1966, 82×74.

1967

M. Deńko , X2, 1967, 62×58.

Muradela , X3, 1967, 100×54.

1969

K. (Anna Kozioł) , X2, 1969, 53×69.

K. (Anna Kozioł) , X3, 1969, 84×48.

Я. Полянський (J. Polianśkyj), X2, 1969,  88×35.

Pecuch G., X2, 1969, 78×50.

Pucek , X2, 1969, 70×33.

Boguszewska-Chlebowska, X2, 1969,  80×56.

Dobrowolska , X2, 1969,  72×55.

П. С. Лінинський (P. S. Linynskyj), X2, 1969, 78×43.

Ярема (W. Jarema) , X2, 1969, 70×32.

Мацюка (O. Maciuka), X2, 1969, 89×75.

Jelska , X2, 1969, 92×48.

Krystyna Frąckiewicz, X2, 1969, 82×50.

Kasper Swierzowski, X2, 1969, 104×44.

Hanka Urbańczyk, X2, 1969, 67×45.

Olimpiusz Wenhrynowicz, X2, 1969, 77×48.

Diomir Wenhrynowicz, X2, 1969, 70×43.

Ani Siwek, X2, 1969, 60×78.

Antoni Brosz, X2, 1969,  83×50.

Erber , X2, 1969, 77×39.

Roman Reinfuss, X2, 80×46.

Білокінь (S. Biłokiń) , X2, 1969,  80×46.

Camazin Kakovschi, X2, 1969, 87×45.

Wojtyła , X2, 1969,  84×48.

Омелян Клюфас (Omelan Klufas) , X2, 1969,  87×50.

Pawła Szczanieckiego O.S.B , X2, 1969, 75×35.

Вадим Лесич (Wadym Łesycz), X2, 1969, 89×50.

Zbigniew Strzałkowski, X2, 1969, 60×50.

K/arol/ W/ojtyła/, X2, 1969, 90×38.

D/iomir/ W/enhrynowicz/, X2, 1969, 87×43.

Zofia Wenhrynowicz , X2, 1969, 61×34.

Омелян Клюфас (Omelan Klufas), X2, 1969, 84×54.

Krystyna Smolak, X2, 1969, 76×44.

Krystyna Smolak, X2, 1969, 90×47.

Janusz Miryński, X2, 1969, 80×53.

У.С.К.Т (Укр. Сусп. Култ. Тов.) (Ukr. Kult. Tow.) , X2, 1969,  65×50.

Norbert Lippoczy, X2, 1969,62×28

1970

Paweł Zieliński, X2, 1970, 78×45.

*  , X2, 1970, 48×37.

Г. Логвин (H. Łohwyn), X2, 1970, 79×26.

Antoni Brosz, X2, 1970, 60×41.

Tyrs Wenhrynowicz, X2, 1970,102×38.

Iwonki K/amińskiej/, X2, 1970, 34×30.

Miron Pretorius, X2, 1970, 114×40.

Zofii Wenhrynowicz, X2, 1970, 82×32.

Cynkałowski , X2, 1970, 74×50.

Maryli Rodowicz, X2, 1970, 38×79.

O/limpiusz/ W/enhrynowicz/, X2, 1970,55×31.

Івана Геля Тершаківця (Iwana Hela Terszakiwcia), X2, 1970, 80×48.

Henryk Bednarski, X2, 1970, 69×45.

Омелян Клюфас (Omelan Klufas), X2, 1970, 83×43.

Dziulikowski, X2, 1970, 80×51.

Др. Богдана Фараонева (Dra Bohdana Faraonewa), X2, 1970, 77×57.

Fredreum. Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne, X2, 1970, 73×30.

Muzeum Ziemi Przemyskiej, X2, 1970, 69×66.

Archiwum Akt Dawnych Miasta Przemyśla, X2, 1970, 90×47.

Schneyder , X2, 1970, 85×52.

Zofia W/enhrynowicz/, X2, 1970, 60×42.

Jan Gurba, X2, 1970, 66×35.

Омелян Мацілинський (Omelan Maciłynśkyj), X2, 1970, 74×44.

Омелян Мазурик (Omelan Mazuryk) , X2, 1970, 55×34.

Jerzy Napieracz, X2, 1970, 34×68.

Др. Юрій і Стефанія Бережницькі (Dr Jurij i Stefanija Bereżnyćki), X2, 1970, 80×58.

T/yrsus/ Wenhrynowicz , X2, 1970, 74×49.

Stanisław Świątek, X2, 1970, 109×38.

Zdzisław Gajda, X2, 1970, 92×47.

Jerzy Popowicz, X2, 1970, 56×80.

Towarzystwo Upiększania Miasta Przemyśla, X2, 1970, 79×47.

Kasper Świerzowski, X2, 1970, 83×35.

Stanisława Darłakowa, X2/2, 1970, 47×80.

Микола Кузьмович (Mikoła Kuźmowicz), X2, 1970, 75×40.

Barbara i Zbigniew Jóźwikowie, X2, 1970, 68×52.

Ks. B. Fidelus, X2, 1970, 89×60.

Ludmiła Ładyżyńska, X2, 1970, 90×41.

Ładyżyński , X2, 1970, 75×56.

Józef Dużyk, X2, 1970,  78×44.

Olgierd Jędrzejczyk, X2, 1970, 75×51.

KME (Koło Miłośników Ekslibrisu), X2, 1970, 40×61.

Koła Miłośników Ekslibrisu, X2, 1970, 48×47.

In Memoriam Leon Getz, X3/2, 1970, 61×76.

1972

Tyrsusa Wenhrynowicza, X2, 1972, 72×53.

* , X2/2, 1972.

KME (Koło Miłośników Ekslibrisu), P1, 1972, 40×41.

Dyżyk Józef, X2, 1972, 35×78.

Hermann Jung, X2, 1972, 80×50.

Kasper Świerzowski, X2, 1972, 104×44.

Wenhrynowicz , X2, 1972, 72×36.

L.O.K. Kraków Stare Miasto, X2, 1972, 78×48.

1973

Юрій Гура (Jurij Hura), X2, 1973, 60×29

Vang Clemmensen, X2, 1973, 80×40.

A. O. , X2/2 , 1973, 90×47.

* , X2, 1973, 94×37.

Wilkowski Jan, X2/2, 1973,78×42.

Dzidki Dużyk, X2, 1973, 82×38.

Tyrs Wenhrynowicz, X2, 1973, 56×29

Онишкевичів (Onyszkewycziw), X2, 1973, 86×57.

Joannes Dutko D.D.S., X2, 1973, 95×35.

Joannes Dutko D.D.S., X2, 1973, 97×48.

Wojciecha Siemiona, X2, 1973, 85×52.

Joanna Kornaga, X2, 1973, 108×43.

Karola Estreichera, X2, 1973, 90×44.

Bronisław Ferens, X2, 1973, 100×33.

Krakowski Ogród Zoologiczny, X2, 1973, 81×42.

Zbigniew Wawszczak, X2, 1973, 84×51.

Mary Alice Ercolini, X2, 1973, 80×56.

Шум Арядна (Szum Ariadna), X2/2, 1973, 95×40.

Марти Зeлик (Marty Ziełyk), X2, 1973, 76×48.

Maciej Mazur, X2, 1973, 66×68.

Владика Мстислав Митрополит (Władyka Mstysław Mytropołyt) , P1, 1973, 69×55.

Kaspra Świerzowskiego, P1, 1973, 83×42.

Ernest Bryll, X2, 1973, 75×60.

Й. Фаль (J. Fal), X2, 1973, 56×56.

Tadeusz Pieronek, X2, 1973, 75×43.

1974

Prof. Giacomo Tasca, X2/2, 1974, 49×62.

Drukarnia Związkowa, X2, 1974, 45×80.

Stefan Wojciechowski, X2, 1974, 93×32.

Ładyżyński , P1, 1974,62×57.

Piotr Hańczakowski, X2, 1974, 80×40.

Piotr Wyrwa , X2, 1974, 71×52.

Henryk Gawarecki, X2, 1974, 96×55.

Jan Gurba, X2, 1974, 107×26.

Zdzisław Gajda, X2/2, 1974,  76×54.

Józef Bednarz, X2/2, 1974, 65×55.

Tadeusz Wilczyński, X2/2, 1974, 72×50.

Roman Reinfuss, X2/2, 1974, 68×64.

Antoni Brosz, X2/2, 1974, 69×57.

Teodor Cywa, X2/2, 1974, 57×56.

Tyrsus Wenhrynowicz, X2/ 1974, 210×68.

1975

Cieszyński Klub Hobbystów, X2, 1975, 80×53.

Wenhrynowicza, X2, 1975,91×61.

Zbigniew Jóźwik, X2, 1975, 74×43.

Krystyna Karczewska, X2, 1975, 72×45.

Михайло Гайдук (Mychajło Hajduk), X2, 1975, 80×40.

Dr Halina Szymonowicz Rudnicky, X2/2, 1975, 80×47.

O. Mychaluk , X2, 1975, 84×52.

Я. І Д. Раків (J. i D. Rakiw), X2, 1975, 88×48.

Марії і Романа Кобринських (Mariji i Romana Kobrynskych), X2, 1975, 92×52.

Орест Субтельний (Orest Subtelnyj), X2, 1975, 75×47.

Богдан і Оксана Рак (Bohdan i Oksana Rak), X2, 1975, 70×55.

Maria Buczak, X2, 1975,   75×45.

Zbigniew Jabłoński, X2, 1975, 69×46.

Tadeusz Kurpaski, X2, 1975, 75×35.

K.S.- T.W., X2, 1975, 52×30.

Tyrs Wenhrynowicz, X2/2, 1975,   87×44.

Tyrsus Wenhrynowicz, X2/2, 1975, 60×72.

Kukaśki, X2, 1975, 36×37.

Nicholas Kuzmowycz M.D., X2, 1975, 52×52.

Kukaśki – Damice, X2, 1975, 81×42.

Kolekcjoner Polski, X2, 1975, 93×55.

Stanisław Lem, X2, 80×35.

Юліян і Йоана Кульчицькі (Julian i Joanna Kylczyćki), X2, 1975, 78×47.

Bipa Любомира Качмарська (Wira Lubomyra Kaczmarśka), X2, 1975, 86×45.

Ігора і Наталки Соневицьких (Ihoria i Natałky Sonewyćkych), X2, 1975, 84×45.

Mychajło Moroz, X2, 1975, 66×50.

Христя і Степан Чорпіта (Chrystia i Stepan Czorpita), X2, 1975, 88×48.

Калинич Любомир (Kałynycz Lubomyr), X2,1975, 84×38.

Horodeckyj , X2, 1975,76×46.

George A. Gilicinski, X2, 1975, 70×44.

Ryszard Sielski, X2, 1975, 62×30.

Wenhrynowicz , X2, 1975, 86×43.

Towarzystwo Przyjaciół Książki , X2, 1975, 68×60.

Mc Luba, X2, 1975, 50×38.

Klaus Rödel, X2, 1975, 86×50.

B/azyli/ M/acko/, X2, 1975, 85×45.

I/gor/ K/uzyk/, X2, 1975, 60×19.

В. Грабан (W. Hraban), X2, 1975, 48×45.

Wnęk , X2, 1975, 51×40.

Norbert Lippóczy, X2, 77×32.

Kasper Świerzowski, X2 +X6, 1975, 75×43.

Zofia Wenhrynowicz, X2+X6, 1975, 65×50.

Marian Trojan, X2+X6, 1975, 66×58.

Nna Kotowska, X2+X6, 1975, 76×46.

Andrzej Węglowski, X2+X6, 1975, 77×45.

Diomir Wenhrynowicz , X2,1975, 42×38.

1976

Jan Sokołowski, X2, 1976, 70×48.

Юрій Бучацький (Jurij Buczaćkyj), X2, 1976, 65×39.

Andrzej Banach, X2, 1976, 89×42.

Krzysztof Godlewski, X2, 1976, 58×40.

Anny Getz, X2, 1976, 81×48.

Kалини (Kałyny), X2, 1976, 68×50.

Aдріяни (Adrijany), X2, 1976, 84×40.

Aндрій Степаяк (Andrij Stepaniak), X2, 1976, 83×48.

Koło Miłośników Książki i Ekslibrisu Lublin, X2, 1976, 83×50.

In Memoriam Wandy Wojciechowskiej, X2, 1976, 90×50.

Grażyna Pokorny, X2, 1976, 78×38.

Dr Antoni Konstantynowicz, X2, 1976,   83×39.

Barbara Wachowicz, X2, 1976, 60×47.

A. Гриневич (I. A. Hrynewicz) , X2, 1976, 73×45.

Mиколай Денько (O. Mykołaj Deńko) , X2, 1976, 78×25

Др Володимира Поповича (Dr Wołodymyra Popowycza) , X2, 1976,  82×40.

Piotr Hordyński, X2, 1976, 72×48.

Богдан Певний (Bohdan Pewnyj), X2, 1976, 76×32.

Зенон Хоркавий (O. Zenon Chorkawyj) , X2, 1976,   80×40.

Tyrs Wenhrynowicz, X2, 1976, 59×34.

Jacek Lipski, X2, 1976, 82×51.

XXX lat Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze, X2, 1976, 61×61.

Biblioteka im. C. Norwida w Zielonej Górze, X2, 1976, 82×50.

Alexandra Chernenko-Rudnytsky, X2, 1976, 82×55.

Jerzy Napieracz, X2, 1976, 62×31.

1977

Мирослав Клюфас (Myrosław Klufas), X2, 1977, 78×50.

Юрій Кузьмович (Jurij Kyźmowycz), X2, 1977, 71×47.

Т. Ткачук (T. Tkaczuk), X2, 1977, 90×33.

Роман Василишин Гармаш (Roman Wasyłyszyn Harmasz), X2, 1977, 80×43.

Музей Української Культури в Свиднику (Muzeum Ukraińskiej Kultury w Świdniku), X2, 1977, 86×50.

XXV lat SIMP 1977 Sekcja Poligrafów Kraków, X2, 1977, 69×45.

Коць Іванна і Іван (Koć Iwanna i Iwan), X2, 1977, 91×51.

Orion, X2, 1977, 81×40.

Alexandra Chernenko, Iwan Lysiak Rudnytsky, X2, 1977, 82×55.

1978

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Starym Sączu, X2, 1977, 80×53.

Izba Regionalna i Pamięci Narodowej Iwanowice, X2, 1977, 91×49.

Izba Regionalna i Pamięci Narodowej Iwanowice, X2, 1977, 78×55.

Дора і Тарс Горбачеські (Dora i Taras Horbaczewski), X2, 1977, 74×47.

Izba Regionalna i Pamięci Narodowej Iwanowice, X2, 1977, 54×50.

Tyrs Wenhrynowicz, X2, 1977, 89×50.

Ярослав Марія Софія Андрій Щука (Jarosław Marija Sofija Andrij Szczuka) , X2, 1977, 95×44.

Юрій Данилів (Jurij Danyłiw), X2, 1977, 71×45.

Микола і Володимира Ценко (Mykoła i Wołodymyra Cenko), X2, 1977, 85×50.

Марія і о. Мирослав Харина (Marija i o. Myrosław Charyna), X2, 1977,  75×52.

 

1979

Іван Прашко (Iwan Praszko), X2, 1979,  81×43.

Leon Cholewa, X2, 1979, 77×41.

Roman Lazor, X2, 1979, 86×47.

Др Тетяна Цісик (Dr Tetiana Cisyk), X2, 1979, 83×43.

Ганна Черінь (Hanna Czeriń), X2, 1979, 90×39.

Romana Jachtorowycz, X2, 1979, 67×50.

Остап і Іванка Гарасовські (Ostap i Iwanka Harasowśki), X2, 1979, 70×47.

Тетяна Данилів (Tetiana Danyłiw), X2, 1979, 68×44.

Марія Гарасовська (Marija Harasowśka), X2, 1979, 57×45.

Микола Химич (Mykoła Chymycz), X2, 1979, 75×45.

Muzeum Publicum a Nomine Przypkowski Vocatum, X2, 1979, 80×57.

Muzeum Publicum a Nomine Przypkowski Vocatum, X2, 1979, 78×44.

Лемківський Музей (Łemkiwśkyj Muzej), X2, 1979, 76×45.

Muzeum w Łańcucie, X2, 1979, 85×30.

Роман Загайкевич (Roman Zahajkewycz), X2,  1979, 74×44.

Лідія і Василь Кий (Lidija i Wasyl Kyj), X2, 1979,  71×48.

Chrystyna, Albirt Brown, X2, 1979, 61×48.

Евген і Неоніля Стецьків (Ewhen i Neonila Stećkiw), X2, 1979, 71×47.

Dr Bohdan and Irena Hordinsky, X2, 1979, 73×42.

Maria and Bohdan Kramarczuk, X2/2, 1979, 76×43.

Юрій Маївський (Jurij Majiwśkyj), X2, 1979, 73×40.

Adriana Lysak, X2, 1979, 82×41.

1980

Antoni Walaszczyk, X2, 1980, 80×33.

Sielski Ryszard, X2, 1980, 88×40.

Czesław Miłosz, X2, 1980, 72×38.

Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, X2, 1980, 78×45.

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego w Lesznie, X2, 1980,  75×36.

Kowalski, X2, 1980, 85×37.

Jerzy Harasymowicz, X2, 1980, 78×40.

Szczepan Pieniążek, X2, 1980,  82×42.

Wiktor Medwecki, X2, 1980, 75×50.

Ахіль Хрептовський (Achil Chreptowśkyj), X2, 1980, 79×42.

Українське Суспільно Культурне Тов. (Ukrajinśke Suspilno Kylturne Tow.), X2, 1980, 70×45.

Muzeun Narodowe we Wrocławiu, X2, 1980, 97×46.

Towarzystwo Miłośników Wrocławia, X2, 1980, 90×45.

Роман Кобилецький (Roman Kobyłećkyj), X2, 1980, 71×42.

Ruty Naguckiej, X2, 1980, 70×56.

Małgorzata i Krzysztof Pietrakowie, X2, 1980, 85×48.

Jana Giliczyńskiego, X2, 1980, 80×52.

Юрій Яримович (Jurij Jarymowycz), X2, 1980,  82×42.

In Memoriam Stefana Wojciechowskiego, X2, 1980, 95×47.

Юліян і Марія Савчак (Julijan i Marija Sawczak), X2, 1980, 91×49.

Слава Геруляк (Sława Gerulak), X2, 1980, 91×50.

Марія і Дмитро Фаріон (Marija i Dmytro Farion), X2, 1980, 80×45.

Ярослава Панчук (Jarosława Panczuk), X2, 1980, 87×41.

Пилип Демус (Pyłyp Demus), X2, 1980, 75×50.

Tаїса Шеремета (Tajisa Szeremeta), X2, 1980, 75×46.

In Memoriam Marii Konopnickiej, X2, 1980, 80×48.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glichowie, X2, 1980, 83×55.

Józef Tadeusz Czosnyka, X2, 1980, 78×42.

Zofia Ratyńska, X2, 1980, 88×45.

Stanisław Sieradzki „Świst”, X2, 1980, 80×42.

Adam Cudny, X2, 1980, 86×33.

Jan Hasso Agopsowicz, X2, 1980, 107×60.

Tyrsus Wenhrynowicz, X2, 1980, 89×50.

Melnyk , X2, 1980, 78×46.

Władysława i Józef Woźniakowie, X2, 1980, 79×44.

Elżbieta Król, X2, 1980, 64×35.

1981

Nikon Wenhrynowicz, X2, 1981, 70×46.

i T. Гевриків (S. i T. Hewrykiw), X2, 1981,  78×50.

Czesław Erber Erber, X2, 1981, 73×34.

Tomasz Homa, X2, 1981, 29×58.

Muzeum Historyczne w Sanoku, X2, 1981, 76×36.

Michiel Raeymaekrs, X2, 1981, 90×48.

* , X2, 1981, 60×44.

Bohdan Królikowski, X2, 1981, 83×49.

Alfred Gauda, X2, 1981, 59×50.

Barbary Erber, X2, 1981, 43×62.

Bohdan Turyna, X2, 95×43.

Malec, X2, 1981, 85×45.

Jana Pawła II, X2, 1981, 103×41.

1982

Monasterii Lubinensis O.S.B., X2, 1982, 76×50.

Stenia Kanciruk, X2, 1982, 66×33.

Олени Кульчицької In Memoriam (Ołeny Kulczyćkoji), X2, 1982, 79×32.

УСКТ Краків (USKT Krakiw), X2, 1982, 83×50.

Tирса Венгриновича (Tyrsa Wenhrynowicza), X2, 1982, 67×53.

Wenhrynowicz Diomir, X2, 1982, 82×52.

KME (Koło Miłośników Ekslibrisu), X2, 1982, 40×19.

Axel Leier, X2, 1982, 70×43.

Muzeum Regionalne w Puławach, X2, 1982, 75×55.

1983

Lucas Cranch, X2, 1983, 99×57.

Henryk Hermanowicz, X2, 1983, 72×39.

* , X2, 1983, 92×43.

* , X2, 1983, 89×48.

Влодимир Чорновус (Wołodymyr Czornowus), X2, 1983, 114×46.

Anny Krośniak, X2, 1983, 85×48.

*  , X2, 1983, 84×53.

* , X2, 1983, 88×50.

Jana Pawła II, X2, 1983, 91×50.

Adam Wajdowicz, X2, 1983, 79×46.

Jan Adamski, X2,  1983, 81×52.

Маричевський Микола (Maryczewśkyj Mykoła), X2, 1983, 80×52.

Віра Андрушків (Wira Andruszkiw), X2, 1983, 85×44.

О. Колянчук (O. Kolanczuk), X2, 1983, 80×52.

*  , X2, 1983, 87×50.

Mikołaj i Lesław Adamczyk, X2, 1983, 79×47.

*  , X2, 1983, 80×45.

Marty Telesz, X2, 1983, 83×52.

Степана Венгриновича In Memoriam (o. Stepana Wenhrynowicza) , X2, 1983, 80×48.

*  , X2, 1983, 84×47.

Danuta Karcz, X2, 78×53.

Михайло Добряк (Mychajło Dobriak), X2, 1983, 85×46.

Rene Breitestein, X2, 1983, 80×45.

*  , X2, 1983, 78×50.

Зенон Михалевський (Zenon Mychałewśkyj), X2, 1983, 78×51.

Валентин Сімянцев (Walentyn Simiancew), X2, 1983, 74×58.

Юрій Гаецький (Jurij Hajećkyj), X2, 1983, 78×52.

Зенон Франко (Zenon Franko), X2, 1983, 80×50.

Святослав Гординський (Swiatisław Hordynśkyj), X2, 1983, 89×51.

Тарас Мирослав Печерський (Taras Myrosław Peczerśkyj), X2, 1983, 73×50.

Dr Tamara Tymciurak, X2, 1983, 86×51.

Марія і Мирослав Кознарські (Marija i Myrosław Koznarśkyj), X2, 1983, 76×46.

Яро Лозинський (Jaro Łożynśkyj), X2, 1983, 86×43.

*  , X2, 1983, 78×47.

Л. Бурачинська (L. Byraczynśka), X2, 1983, 78×50.

Христина Дзюба Бровн (Chrystyna Dziuba Brown), X2, 1983, 82×53.

*  , X2, 1983,  78×50.

* , X2, 1983, 87×43.

Dr Gerarda Żeberka , X2, 1983, 78×43.

Ірина і Богдан Чайківські (Iryna i Bohdan Czajkiwśki), X2, 1983, 79×46.

Петро Львович (Petro Lwowycz), X2, 1983, 82×53.

Вира і Ярослава Новицьких (Wiry i Jarosława Nowyćkych), X2, 1983, 86×53.

Володимири і Романа Феників (Wołodymyry i Romana Fenykiw)          , X2, 1983,       85×52.

*  , X2, 1983, 82×59.

* , X2, 1983, 90×57.

Ryszard Szot, X2, 1983, 80×43.

*  , X2, 1983, 87×42.

Tyrs Wenhrynowicz, X2,1983, 77×40.

*  , X2, 1983, 87×48.

Barbara Czajka, X2, 1983, 73×53.

*  , X2, 1983, 72×40.

Agata Skóra, X2, 1983, 77×63.

Angelika Maria Metzger, X2, 1983, 83×55.

1984

Palasthy Lajos, X2, 1984, 100×47.

Котис (Kotys), X2, 1984, 80×32.

1985

Роман Сулик (Roman Sułyk), X2, 1985, 78×41.

1986

Павло Стефанівський (Pawło Stefaniwśkyj), X2, 1986, 87×44.

Оріон Венгринович (Orion Wenhrynowicz), X2, 1986, 60×49.

Anny Krośniak, X2, 1986, 70×35.

*  , X2, 1986, 89×44.

Богдан Мартинюк (Bohdan Martyniuk), X2, 1986, 66×45.

УСКТ (USKT), X2, 1986, 87×39.

*  , X2, 1986, 66×45.

Dr Zygmunt F. Dobrowolski, X2, 1986, 65×43.

Харитя Крупка (Charytia Krupka), X2, 1986, 74×50.

*  , X2, 1986, 83×36.

*   , X2, 1986, 72×35.

Тетяни Чорновус (Tetiany Czornowus), X2, 1986, 82×30.

Ewa i Adam Baczyńscy, X2, 1986, 65×44.

Ani Springwald, X2, 1986, 56×40.

ex eroticis, X2, 1986, 64×52.

Eva Jagrell, X2, 1986, 49×40.

Adam Macedoński, X2, 1986, 60×34.

Romuald Biskupski, X2, 1986, 44×35.

Urszula Janicka-Krzywda, X2, 1986, 67×40.

Ryszard Brykowski, X2, 1986, 65×46.

Jarosław Giemza, X2, 1986, 75×33.

1987

Зірка Савчинська (Zirka Sawczynśka), X2, 1986, 75×45.

Володимир і Ореста Фединяк (Wołodymyr i Oresta Fedyniak), X2, 1986, 54×51.

Марта Шиприкевич (Marta Szyprykewycz), X2, 1986, 62×43.

1988

ex eroticis, X2, 1988, 28×53.

ex eroticis, X2, 1988, 39×54.

Bohdana Kanciuka, X2, 1988, 43×43.

ex eroticis, X2, 1988, 37×37.

ex eroticis, X2, 1988, 50×32.

ex eroticis, X2, 1988, 35×35.

Oлена і Микола Климишин (Ołena i Mykoła Kłymyszyn), X2, 1988, 45×37.

Бандера (Bandera), X2, 1988, 66×36.

Jarosław. Olha Duzyj, X2, 1988, 56×36.

Б. Х. Турченюк (B. Ch. Tyrczeniuk), X2, 1988, 46×46.

ex eroticis, X2, 1988, 45×48.

ex eroticis, X2, 1988, 54×31.

ex eroticis, X2, 1988, 45×38.

Grażyna Betlej (brak nazwiska), X2, 1988, 92×33.

Piotr Krzywda, X2, 1988, 108×30.

Дора Горбачевська (Dora Horbaczewśka), X2, 1988, 53×35.

Miejsko Gminna Biblioteka w Węgorzewie, X2, 1988, 73×43.

Prof. Dr Jan Grochowski, X2, 1988, 60×40.

Jerzy Masior, X2, 1988, 70×41.

Biblioteka Miejska w Ełku, X2, 1988, 60×45.

Muzeum Ziemi Proszowickiej, X2, 1988, 65×46.

Bohoniki, X2, 1988, 92×51.

Muzeum na Zamku w Dębnie, X2, 1988, 67×35.

Bohdan Martyniuk, X2, 1988, 63×37.

1989

Zarząd Woj. PTTK Kraków, X2, 1989, 60×41.

*   , X2, 1989, 56×35.

Krakowski Kwartet Ekslibrisofiłów, X2, 1989, 45×33.

1990

Ф. В. (Фундація св. Володимира) F. W. (Fundacja św. Włodzimierza) , X2, 1990, 47×40.

Др Вол. Мокрого (Dr Woł. Mokroho), X2, 1990, 75×44.

Школа ім. Маркіяна Шашкевича Перемишль (Szkoła im. Markijana Szaszkewycza Peremyszl), X2, 1990, 76×55.

Др Юрій Копилюк (Dr Jurij Kopyluk), X2, 1990, 78×56.

1992

Rafała Domagały , X2, 1992,  84×46.

1994

*   , X2, 1994, 72×42.

Ю. Гаврилюка (J. Hawryluka), X2, 1994, 55×51.

Ірини Богун (Iryny Bohun), X2, 1994, 64×53.

Jerzy Napieracz, X2, 1994, 140×37.

Журавлі (Żurawli), X2, 1994, 89×59.

*  , X2, 1994, 60×55.

Galeria Ekslibrisu Dom Kultury „Podgórze” w Krakowie, X2, 1994, 48×48.

Зїзд Перемишлян Перемишль 3-26.VI.1994 (Zjazd Przemyślan, Przemyśl), X2, 1994, 65×59.

*  , X2, 1994, 65×56.

* , X2, 1994, 82×48.

1995

*  , X2,  1995, 44×74.

I Krakowskie Spotkanie Miłośników Ekslibrisu 13-15.X.1995, X2, 1995, 70×78.

*  , X2, 1995, 70×60.

*  , X2, 1995, 79×50.

*  , X2, 1995, 94×55.

*   , X2, 1995, 50×50.

*   , X2, 1995, b.w.

*   , X2, 1995, 76×54.

*   , X2, 1995, 52×50.

*  , X2, 1995, 58×55.

*  , X2, 1995, 95×49.

Edward Kaczmarz, X2, 1995, 62×60.

Morten Zondag, X2, 1995, 72×55.

* , X2, 1995, 65×60.

Тадей Карабович (Tadej Karabowicz), X2, 1995, 78×43.