JERZY WAYGART (ur. 1951)

1977

Ex libris dr Jerzy Waygart, X3, 1977, 87 x 90, op. 1.

Ex libris Lesława Kowalczyka, X3, 1977, 73 x 105, op. 2.

Ex libris D.[anuty] Żarnowieckiej, X3, 1977, 110 x 70, op. 3.

Ex libris dra H.[enryka] Kaczkowskiego, X3, 1977, 90 x 65, op. 4.

Ex libris K.[rzysztofa] Waygarta, X3, 1977, 136 x 85, op. 5.

Ex libris Jerzego Waygarta, X3, 1977, 80 x 66, op. 6.

Ex libris Muzeum Narodowego Wrocław, X3, 1977, 150 x 100, op. 7.

Ex libris H.[enryka Juniewicza, X3, 1977, 98 x 78, op. 8.

Ex libris wrocławski A.D. 78, X3, 1977, 77 x 117, op. 9.

 

1978

Ex libris J. [Jerzego Waygarta], C4, 1978, 110 x 84, op. 10.

Ex libris A. [Anny Gronowskiej], C4, 1978, 99 x 80, op. 11.

Ex libris Janeczki [Waygart] – Opole 1978, C4, 1978, 98 x 81, op. 12.

Ex libris Art. pl. A.[ndrzeja] Żarnowieckiego A.D. 1978, C4, 1978, 97 x 80, op. 13.

Ex libris A.[rtura] Kijaka, C4, 1978, 105 x 84, op. 14.

Ex libris A.[nny] Paszkiewicz – 1978, C4, 1978, 104 x 82, op. 15.

Exl. Anna Gronowska, C4, 1978, 79 x 63, op. 16.

Ex libris J.[anusza] Halickiego A.D. 1978, C4, 1978, 70 x 63, op. 17.

Ex musicis Internazionale Congresso dell Ex-libris Lugano, C4, 1978, 80 x 75, op. 18.

Ex musicis XVII Internazionale Congresso dell Ex-libris, C4, 1978, 89 x 91, op. 19.

Ex musicis XVII Internazionale Congresso dell Ex-libris, C4, 1978, 48 x 69, op. 20.

Ex musicis Internazionale Congresso dell Ex-libris Lugano, C4, 1978, 78 x 80, op. 21.

Ex libris Magdy [Korytowskiej], X3, 1978, 122 x 48, op. 22.

EL J. [Jerzy Różański], X3, 1978, 91 x 61, op. 23.

Ex libris Barbary [Waygart], X3 col., 1978, 95 x 75, op. 24.

Ex libris Wojciecha [Tyca], X3, 1978, 89 x 60, op. 25.

Ex libris Bożeny Łyp A.D. 78, X3, 1978, 93 x 58, op. 26.

El. Ewy [Stepy Mo-Gr] A.D. 78, X3, 1978, 57 x 80, op. 27.

Ex libris G.[rażyny] Cyunelis, X3, 1978, 75 x 80, op. 28.

EL RYS, X3, 1978, 76 x 80, op. 29.

Ex libris JW [Jerzy Waygart], X3, 1978, 94 x 68, op. 30.

EL Jerzego Różańskiego, X3, 1978, 73 x 59, op. 31.

Ex libris St.[anisława] Dawskiego, X3, 1978, 93 x 94, op. 32.

Ex RYS 78, X3, 1978, 90 x 73, op. 33.

El JW [Janina Waygart], X3, 1978, 83 x 63, op. 34.

Ex libris K.[rzysztofa] Waygarta A.D. 78, X3, 1978, 83 x 67, op. 35.

EL dra J.[erzego] Waygarta, X3, 1978, 79 x 58, op. 36.

Ex libris A.[ndrzeja] Jurkiewicza A.D. 78, X3, 1978, 70 x 58, op. 37.

Ex libris Westerplatte 1939 – 1979, C4, 1978, 70 x 60, op. 38.

Ex libris Ewy Błażewskiej, X3, 1978, 78 x 63, op. 39.

P.F. 79 Dosiego Roku, X3, 1978, 74 x 67, op. 40.

Ex libris [in memoriam] Monte Cassino 1944, X3, 1978, 76 x 65, op. 41.

Ex libris Pamięci A.K. i Powstania Warszawskiego, X3 col, 1978, 88 x 60, op. 42.

 

1979

Ex libris MRD A.D. 1979 [Międzynarodowy Rok Dziecka], X3, 1979, 89 x 71, op. 43.

Ex libris MRD 79 [Międzynarodowy Rok Dziecka], X3, 1979, 87 x 70, op. 44.

Ex libris Ząbkowice Śląskie 79, X3, 1979, 76 x 40, op. 45.

Ex libris WiMBP Wrocław, X3, 1979, 100 x 69, op. 46.

Ex libris Białowieży, X3, 1979, 49 x 59, op. 47.

Ex libris Barbary [Waygart] 79, X3 col., 1979, 72 x 78, op. 48.

Ex libris K.[rzysztofa] Rytki 1979, X3, 1979, 103 x 59, op. 49.

Ex libris Biblioteki Rękopisów na Piasku A.D. 79, X3, 1979, 78 x 83, op. 50.

Ex libris Elżbiety Chmurowskiej A.D. 1979, X3, 1979, 75 x 74, op. 51.

Ex libris Biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu, X3, 1979, 83 x 58, op. 52.

Ex libris Biblioteki Przedszkola Nr 16 Wrocław, X3, 1979, 54 x 73, op. 53.

Ex libris S.[ławomira] Spychalskiego Wrocław 1979, X3, 1979, 68 x 58, op. 54.

Ex libris WBP im. St. Grochowiaka w Lesznie A.D. 79, X3, 1979, 78 x 70, op. 55.

Ex libris WBP im. St. Grochowiaka w Lesznie, X3, 1979, 65 x 108, op. 56.

Ex libris Biblioteki Państwowego Domu Dziecka Nr 6 W-w, X3, 1979, 67 x 75, op. 57.

Ex libris Sławomira Spychalskiego, X3, 1979, 65 x 81, op. 58.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 1979, 70 x 111, op. 59.

Ex libris Księża Salezjanie Bukowica – Grabowno Małe 1655, X3, 1979, 76 x 64, op. 60.

Ex libris Anny [Paszkiewicz], X3, 1979, 112 x 58, op. 61.

Ex libris Jerzy Waygart, X3, 1979, 72 x 57, op. 62.

Ex libris A.A.S.T. di Jesolo Lido, X3, 1979, 80 x 61, op. 63.

Ex libris A.A.S.T. di Jesolo Lido, C4+C7, 1979, 78 x 70, op. 64.

Ex libris A.A.S.T. di Jesolo Lido, C4, 1979, 77 x 59, op. 65.

Ex libris dra Z.[bigniewa] Religi A.D. 79, X3, 1979, 58 x 90, op. 66.

Ex libris doc. W.[itolda] Sitkowskiego 1979, X3, 1979, 74 x 74, op. 67.

Mea Officina Wratislavia, X3, 1979, 50 x 44, op. 68.

Ex libris Ewy Agnieszki Andrzeja Gamzy Sobierajskich 1979, X3, 1979, 65 x 45, op. 69.

Ex libris …, X3, 1979, 54 x 80, op. 70.

Ex libris Marka Czarnoty A.D. 1979, C4, 1979, 90 x 65, op. 71.

Ex libris Stefana Skrzypka A.D. 1979, X3, 1979, 83 x 78, op. 72.

Ex libris B.[ożeny] i G.[ośki] Gołębskich 79, X3, 1979, 64 x 85, op. 73.

Ex libris E.[dwarda] Oberkiewicza, C4, 1979, 65 x 80, op. 74.

Ex libris St.[efana] Skrzypka, C4+C7, 1979, 88 x 58, op. 75.

Ex libris Muzeum Ziemi Rawickiej, C4, 1979, 80 x 60, op. 76.

P.F. 1980, C4, 1979, 80 x 70, op. 77.

 

1980

Ex libris Cz.[esława] Rodziewicza, C4, 1980 67 x 58, op. 78.

Ex libris Muzeum Ziemi Rawickiej – Przywilej lokacyjny 1639, X3, 1980, 75 x 66, op. 79.

Ex libris Krakowa A.D. 80, X3, 1980, 83 x 69, op. 80.

Ex libris 450-lecie urodzin Jana Kochanowskiego, C4, 1980, 82 x 69, op. 81.

Ex libris 450-lecie urodzin Jana Kochanowskiego 1530-1980, C4, 1980, 69 x 60, op. 82.

Ex libris Muzeum Ziemi Rawickiej, X3, 1980, 77 x 55, op. 83.

Ex libris Jerzego Bajdy, X3, 1980, 63 x 56, op. 84.

Ex libris Leszczyńskiego Tow. Kulturalnego, C4, 1980, 74 x 64, op. 85.

Ex libris Leszczyńskiego Tow. Muzycznego, C4, 1980, 80 x 65, op. 86.

Ex libris WOAK W-w [Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski we Wrocławiu], C4, 1980, 83 x 60, op. 87.

Ex libris WOAK W-w [Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski we Wrocławiu], C4, 1980, 80 x 64, op. 88.

Ex libris WOAK W-w [Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno – Konserwatorski we Wrocławiu], C4, 1980, 81 x 66, op. 89.

In memoriam dra JW [Jerzy Waygart], C7, 1980, 81 x 66 , op. 90.

Ex libris Adama Bończy – Pióro, C4, 1980, 81 x 65, op. 91.

Ex libris A.[ndrzeja] Batora – nie każde usta całują, C4+C7, 1980, 76 x 64, op. 92.

Ex libris Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego, C4+C7, 1980, 80 x 65, op. 93.

Ex libris Leszka Kowalczyka, C4+C7, 1980, 76 x 66, op. 94.

Sygnatura JW [Jerzego Waygarta], X3, 1980, 73 x 70, op. 95.

EL JW [Jerzego Waygarta]. Tu syta wieku leży Rozyna, C4+C7, 1980, 82 x 65, op. 96.

Kochanowskiemu. Tu syta wieku leży Rozyna, X3 col., 1980, 113 x 109, op. 97.

Sygnatura BM [Barbary Mazur], X3, 1980, 62 x 93, op. 98.

Sygnatura JR [Jerzego Różańskiego], X3, 1980, 82 x 91, op. 99.

Sygnatura LK [Leszka Kowalczyka], X3, 1980, 95 x 72, op. 100.

Barbary Mazur, C4, 1980, 82 x 66, op. 101.

Sygnatura AŻ [Andrzeja Żarnowieckiego], X3, 1980, 72 x 75, op. 102.

Sygnatura AB [Adama Bończy], X3, 1980, 77 x 62, op. 103.

Sygnatura JW [Janiny Waygart], X3, 1980, 70 x 70, op. 104.

Sygnatura MCz [Marka Czarnoty], X3, 1980, 69 x 57, op. 105.

Sygnatura St.S. [Stefana Skrzypka], X3, 1980, 68 x 73, op. 106.

Sygnatura JH [Janusza Halickiego], X3, 1980, 130 x 55, op. 107.

P.F. Literacka Nagroda Nobla – Czesław Miłosz – 1980, C3, 1980, 79 x 69, op. 108.

In memoriam Tadeusza Zawadzkiego – Baon – Zośka, C4, 1980, 79 x 69, op. 109.

P.F., 1981, C4+C7, 1980, 65 x 50 , op. 110.

 

1981

In memoriam M. Konopnickiej – Adesso parla, C4, 1981, 65 x 82, op. 111.

Ex libris J.J. Halickich [Jagi i Janusza], C4, 1981, 80 x 70, op. 112.

Ex libris Monasterii Lubinensis O.S.B., C4+C7, 1981, 82 x 64, op. 113.

Ex libris Monastrerii B. Mariae Virginis de Lubin, C7, 1981, 80 x 66, op. 114.

Ex libris Abbatiae Tynecensis O.S.B., C4, 1981, 60 x 79, op. 115.

Ex libris Monasterii S.S. Petri et Pauli in Tyniec, C4, 1981, 70 x 60, op. 116.

Ex libris Bibliotheca Comunale Centrale di Milano 1981, C4+C7, 1981, 79 x 70, op. 117.

Ex libris Bibliotheca Comunale Centrale di Milano 1981, C4+C7, 1981, 79 x 64, op. 118.

In memoriam 56, 68, 76, 80, C4+C5, 1981, 80 x 67, op. 119.

VI Giełda Ekslibrisów – Rawicz 81, C4+C5 col., 1981, 90 x 71, op. 120.

Ex libris Jana Pawła II – Polaka, C4+C5, 1981, 86 x 69, op. 121.

Ze zbiorów grafiki M.M. Czarnotów, C4, 1981, 97 x 83, op. 122.

Ex libris T.[adeusza] Kurpaskiego – Myślę to mam szczęście, C4, 1981, 85 x 70, op. 123.

P.F. 1982, X3, 1981, 70 x 115, op. 124.

Ex libris Szalonego szachisty, X3, 1981, 72 x 83, op. 125.

P.F. Żarnowieckie Andrzejki 1981, X3, 1981, 75 x 76, op. 126.

Ex libris Szalonego szachisty, X3, 1981, 91 x 82, op. 127.

P.F. 1982, C4+C5, 1981, 95 x 75, op. 128.

 

1982

Ex libris Muzeum Etnograficznego w Opolu, C4+C5, 1982, 95 x 75, op. 129.

Ex libris Muzeum miasta Środy Śląskiej, C4+C5, 1982, 88 x 74, op. 130.

Ex libris L.[eszka] Kowalczyka, C4, 1982, 78 x 64, op. 131.

P.F. 100:2 J.[anusza] Halickiego, C4+C5, 1982, 104 x 69, op. 132.

Ex libris Citta di Penne, C4, 1982, 94 x 74, op. 133.

Ex libris Wacka Duplagi, C4, 1982, 100 x 76, op. 134.

Ex libris Gabi Łukomskiej, C4, 1982, 80 x 70, op. 135.

ExL 1472-1553-1983 B.[arbary] W.[aygart]. Lucas Cranach d.A, C4+C7, 1982, 80 x 73, op. 136.

Ex musicis Z.[bigniewa] Namysłowskiego – 25-lecie, P1, 1982, 58 x 75, op. 137.

[bez napisów – ekslibris własny artysty], X3, 1982, 70 x 70, op. 138.

In memoriam 1830-1980-19…, X3, 1982, 90 x 70, op. 139.

 

1983

P.F. 1983 – I na tej ziemi kiedyś wulkan wybuchnie, C3, 1983, 89 x 70 , op. 140.

In memoriam A.[lfreda] Kubina, C3+C5, 1983, 80 x 70, op. 141.

EL A.P. [Anny Paszkiewicz] – Lucas Cranach d.A., C4+C5, 1983, 89 x 72, op. 142.

Ex libris Erich Aulitzky, C4, 1983, 104 x 88, op. 143.

EL A.F.C.E.L., C4+C5, 1983, 90 x 74, op. 144.

Ex libris Wojtka Kurpaskiego, C4, 1983, 86 x 80, op. 145.

Ex libris Romualda M. Łuczyńskiego, C4, 1983, 75 x 96, op. 146.

Ex libris Biblioteki Muzeum Zamku w Łańcucie, C4+C5+C7, 1983, 80 x 85, op. 147.

Ex collectione Wacka Duplagi, P1, 1983, 60 x 50, op. 148.

Ex libris Drustvo Prijatieliev Mineralov [cyr.], C4 col., 1983, 92 x 69, op. 149.

Ex libris D.P.M. [Drustvo Prijatieliev Mineralov], C4+C5, 1983, 110 x 87, op. 150.

Ex libris Marka Paski – To ja, C4+C5, 1983, 114 x 75, op. 151.

P.F. 1984, C3+C5, 1983, 109 x 104, op. 152.

 

1984

Ex libris Marty Paterak, C3+C5, 1984, 110 x 75, op. 153.

Ex libris H.[enryka] Grajka – Dzieciom A.K. – 01.VIII.44-84, C2+C5+C7, 1984, 111 x 80, op. 154.

Ex libris Małgorzaty Milewskiej X3 col., 1984, 108 x 74, op. 155.

EL B.J.M.W. – Wielka Noc [Barbara Mateusz Jerzy Waygart], C4+C7+X3, 1984, 103 x 75, op. 156.

Ex libris Herbert Schwarz, C7, 1984, 106 x 68, op. 157.

Ex Bibliotheca Muzeum Drzewnych – Środa Śląska, C4+C7, 1984, 145 x 55, op. 158.

EL Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śląskiej, C4, 1984, 89 x 81, op. 159.

Ex libris Citta di Cortona, C4+C7, 1984, 151 x 71, op. 160.

Ex libris JG [Jerzego Giżyckiego], C4, 1984, 100 x 76, op. 161.

Ex libris V.[ilem] Stransky, C4+C5, 1984, 83 x 67, op. 162.

Ex libris W.[ojciecha] Łuczaka, C3+C5, 1984, 90 x 55, op. 163.

EL L.[eszka] owalczyka, C4+C5, 1984, 95 x 70, op. 164.

Ex libris Bormio 1985 – La montagna e lo sport, C4+C5, 1984, 88 x 60, op. 165.

Ex libris Bormio 1985 – La montagna e lo sport, C4+C5, 1984, 110 x 60, op. 166.

Ex libris luc van den Briele, C2+C5, 1984, 89 x 63, op. 167.

 

1985

Ex libris T.[adeusza] Szumarskiego. A.D., C2+C7, 1985, 80 x 100, op. 168.

Ex libris T.[adeusza] Kurpaskiego, C4+C7, 1985, 95 x 64, op. 169.

Ex libris Cz.[esława] Smoleńskiego, C4, 1985, 78 x 64, op. 170.

Ex libris L.[eszka] Pliniewicza, C4+C7, 1985, 72 x 61, op. 171.

Ex libris M.[ieczysława] Radojewskiego 1980-1985, C4+C7, 1985, 94 x 67, op. 172.

EL J.T. [Jerzego Turowicza], C3, 1985, 139 x 56, op. 173.

Ex libris Architektura i ludzie Kazimierza Dolnego, C4+C7, 1985, 88 x 71, op. 174.

Ex libris Architektura i ludzie Kazimierza Dolnego, C4+C7, 1985, 75 x 60, op. 175.

Ex libris M.[ariana] Klincewicza, C4+C7, 1985, 90 x 76, op. 176.

Ex libris Mateusza [Waygarta], C2+C4+C7 col., 1985, 78 x 96, op. 177.

EL T.Ż. [Teresy Żurawskiej], C4+C7, 1985, 90 x 61, op. 178.

Ex libris JG [Jerzego Giżyckiego], C4+C7, 1985, 91 x 73, op. 179.

P.F. 86, C4, 1985, 64 x 52, op. 180.

Ex libris U.[rsula] Rieve, C4+C7, 1985, 89 x 72, op. 181.

Z książek o czarach, czarownicach i czartach Czarnoty Marka, C4+C7, 1985, 85 x 74, op. 182.

 

1986

Ex musicis Olafa [Honszy], C4+C7, 1986, 85 x 65, op. 183.

Łańcuckie ex musicis Marty Paterak, C4+C7, 1986, 100 x 75, op. 184.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – 86, C4+C7, 1986, 85 x 56, op. 185.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – 86, C4+C7, 1986, 76 x 61, op. 186.

Ex musicis Barbary Waygart, C4+C7, 1986, 115 x 70, op. 187.

EL K.K. [Katarzyny Klincewicz], C4+C7, 1986, 90 x 57, op. 188.

Ex libris Helmut Arndt, C4+C7, 1986, 85 x 60, op. 189.

Ex libris Ewald Rieve, C4+C7, 1986, 80 x 70, op. 190.

Ex libris K.J. Lago Maggiore, C4+C7, 1986, 85 x 60, op. 191.

Ex libris … Lago Maggiore, C3+C5, 1986, 64 x 83, op. 192.

EL J.W. [Jerzego Waygarta], C4+C7, 1986, 103 x 62, op. 193.

Ex libris K.[laus] Rödel, C4+C7, 1986, 117 x 64, op. 194.

EL of Modern Art Gallery – Wiesbaden, C4+C5+C7, 1986, 73 x 80, op. 195.

Ex libris The Hesse State Theatre – Wiesbaden, C4+C5+C7, 1986, 69 x 90, op. 196.

EL of Cabaret “Rear House” – Wiesbaden, C4+C5, 1986, 90 x 65, op. 197.

EL A.[rtura] Kijaka, C4, 1986, 69 x 85, op. 198.

EL K.W. [Krzysztofa Waygarta], C4+C5, 1986, 100 x 60, op. 199.

EL J.W. [Jerzego Waygarta], C2, 1986, 65 x 63, op. 200.

P.F. 87, C2+C4+C7, 1986, 70 x 70, op. 201.

Ex libris U.[rsula], E.[wald] Rieve, C2+C4+C5, 1986, op. 202.

 

1987

Ex libris Dickinson College Library, C4+C5, 1987, 79 x 63, op. 203.

Ex libris Dickinson College Library, C4+C5, 1987, 80 x 65, op. 204.

Ex libris Dickinson College Library, C2+C4+C5, 1987, 64 x 80, op. 205.

Ex libris Dzieln. Biblioteki Publicznej Wrocław – Fabryczna, P1, 1987, 100 x 80, op. 206.

Ex libris D.B.P. Wrocław – Fabryczna – oddział dla dzieci, P1, 1987, 95 x 70, op. 207.

Ex libris D.B.P. Wrocław Fabryczna `87, P1, 1987, 92 x 63, op. 208.

Ex musicis A.[ndrzeja] Góralskiego, C4+C5, 1987, 84 x 78, op. 209.

Ex libris B.[ogny] Balickiej, C4+C5, 1987, 89 x 65, op. 210.

 

1988

EL J.W. [Jerzego Waygarta], C2+C5, 1988, 87 x 68, op. 211.

EL BL [Borys Lewy], C4+C5, 1988, 84 x 70, op. 212.

EL Z.D. [Zdzisława Dąbka], C2+C5+C7, 1988, 79 x 69, op. 213.

EL J.Ł., [Jerzy Łaba], C2+C5+C4, 1988, 93 x 70, op. 214.

EL Klubu Fotogr. “Miraż” Ośr. Kultury Mirostowice, C2+C4+C7, 1988, 79 x 80, op. 215.

Ex libris Sekcji Plastyki Ośr. Kultury Mirostowice, C2+C4+C7, 1988, 83 x 64, op. 216.

EL Citta di Pescara – D`Annunzio `88, C2+C4+C5, 1988, 90 x 70, op. 217.

Ex libris Muzeum Okr. W Zamościu, C2, 1988, 93 x 50, op. 218.

 

1989

EL H.[ermann] Wiese, C3+C5, 1989, 70 x 67, op. 219.

EL M.Cz. [Marka Czarnoty], C3+C5, 1989, 89 x 64, op. 220.

Ex libris Wł. Grubera, C3+C5, 1989, 89 x 59, op. 221.

Ex libris Salone del Libro – Torino 1989, C3+C5, 1989, 95 x 59, op. 222.

Ex libris Muzeum B. Prusa w Nałęczowie, C3+C5, 1989, 80 x 66, op. 223.

Ex libris Marii Kląskały, C3+C2+C7, 1989, 70 x 65, op. 224.

 

1990

EL B.[arbary] Waygart, C2+C5, 1990, 75 x 60, op. 225.

Ex libris Geert H. van der Zee, C3+C5, 1990, 83 x 58, op. 226.

Ex libris M. P. Szydłów, C3+C5, 1990, 82 x 58op. 227.

Ex libris Cz.[esława] Rodziewicza, C3, 1990, 69 x 63, op. 228.

Ex libris Jerzego Wienera, C3+C5, 1990, 76 x 60, op. 229.

Ex libris T.[adeusza Wrońskiego], C3+C4+C5, 1990,79 x 59, op. 230.

 

1991

Ex libris Torino. 24-28 settembre 1991, C3+C5, 1991, 75 x 64, op. 231.

Ex libris of Library Astra – Sibu 1861–1991, C3+C5, 1991, 74 x 64, op. 232.

Ex libris Vilniaus Viesoji Biblioteka – Gedimini 650, C3+C5, 1991, 66 x 55, op. 233.

Ex libris A.[ndrzeja] Włodarskiego, C3+C4+C5+C7, 1991, 74 x 64, op. 234.

Ex libris Adama Michnika A.D. 91, C3+C4+C5, 1991, 74 x 62, op. 235.

Ex libris Ryszarda Bandosza, C3+C4+C7, 1991, 65 x 53, op. 236.

Ex libris C.I.O. Bibliotheque, C3+C4+C7, 1991, 76 x 65, op. 237.

Ex libris C.I.O. Bibliotheque, C3+C4+C7, 1991, 78 x 66, op. 238.

Ex libris C.I.O. Bibliotheque, C3, 1991, 69 x 50, op. 239.

Ex libris Hermann Wiese, C3+C4, 1991, 70 x 55, op. 240.

 

1992

Ex libris Lucjana Owczarenki, C3, 1992, 65 x 55, op. 241.

Ex libris Ireny Rylskiej, C3, 1992, 56 x 77, op. 242.

Ex libris Cz.[esława] Rodziewicza, C3, 1992, 54 x 51, op. 243.

Ex libris Konrada Grudy, C3+C5, 1992, 69 x 52, op. 244.

Ex libris Eha Nurmiste, C3+C5, 1992, 70 x 64, op. 245.

Ex libris Vydunas 125 Silute, C3+C5, 1992, 95 x 64, op. 246.

Ex libris R.M. Łuczyńskiego, C3+C2, 1992, 65 x 87, op. 247.

 

1993

Ex libris Ani i Piotra Szczeniowskich, C2+C3+C7, 1993, 80 x 80, op. 248.

Libri Teatru Commedia dell Arte, C3+C7, 1993, 97 x 58, op. 249.

Ex libris Jean Francois Chassaing, C7, 1993, 100 x 56, op. 250.

Ex libris T.[adeusza] Kurpaskiego, C2+C3+C7, 1993, 74 x 55, op. 251.

Ex libris Ewy Guzowskiej, C3+C7, 1993, 88 x 58, op. 252.

Ex libris Artura Belinga, C3+C5, 1993, 83 x 64, op. 253.

Ex libris Alka Grzondziela, C3+C5, 1993, 75 x 60, op. 254.

P.F. 1994, C3+C4+C5, 1993, 70 x 93, op. 255.

In memoriam Tadeusz Steć, C3+C4+C5, 1993, 70 x 85, op. 256.

 

1994

Ex musicis Peteras Vailionis, C3, 1994, 85 x 63, op. 257.

Ex libris Algimantas Svazas, C3+C5, 1994, 90 x 55, op. 258.

Ex libris J.[anusza] M.[ikołaja] Szymańskiego – Gargantua, F. Rabelais, C3+C5+C7, 1994, 90 x 56, op. 259.

Ex libris Tuberculosis Sanatorium in Aukstoji Panemune, C3, 1994, 95 x 60, op. 260.

In memoriam Ursuli Rieve, C3, 1994, 60 x 40, op. 261.

Ex libris Marty Paterak, C3+C7, 1994, 95 x 53, op. 262.

Ex libris Lago Maggiore, C3+C5, 1994, 100 x 60, op. 263.

Libri J.W. [Jerzego Waygarta], C2+C4+C7, 1994, 81 x 50, op. 264.

Ex libris Dr Hermann Wiese, C3, 1994, 89 x 60, op. 265.

Ex libris Andrzeja Włodarskiego, C3+C2, 1994, 60 x 71, op. 266.

Ex libris J.[acka] Lalaka, C3+C5, 1994, 79 x 66, op. 267.

P.F. 1995 – B.J.M.W. [Barbara, Jurek, Mateusz Waygartowie], C3+C5, 1994, 107 x 65, op. 268.

 

1995

Ex libris M.D. [Marii Dziedziniewicz], C3, 1995, 68 x 60, op. 269.

Ex libris Benoit Junod, C3+C5, 1995, 105 x 56, op. 270.

 

1997

Libri W.[iesława] Jurewicza, C3, 1997, 80 x 57, op. 271.

Libri H.[erbert] Schwarz, C3+C5, 1997, 90 x 65, op. 272.

Libri T.[omasza] Zielińskiego, C3+C7, 1997, 89 x 55, op. 273.

Ex libris Piotra Gielca, C2+C5, 1997, 83 x 50, op. 274.

Ex musicis Brzozy [Lidii], C3+C5, 1997, 95 x 57, op. 275.

EL P.[iotra] Zołotajkina, C3+C7, 1997, 90 x 69, op. 276.

Ex libris A.[ndrzeja] Kocińskiego, C3+C7, 1997, 100 x 65, op. 277.

 

1998

Libri Muzeum Żup w Wieliczce, C3+C5+C7, 1998, 88 x 76, op. 278.

Ex libris Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu 1898-1998, C3+C5, 1998, 85 x 75, op. 279.

Ex libris Muzeum Literatury – Warszawa – A.M. 1798-1998, C2+C3+C7, 1998, 86 x 71, op. 280.

Ex libris Tadeusza Ortyla, C3+C5, 1998, 95 x 65, op. 281.

Ex libris T.[adeusza] Ortyla, C3, 1998, 88 x 65, op. 282.

Ex libris G.[rzegorza] Pawlaka, C3, 1998, 90 x 60, op. 283.

Ex libris Wiktora Dziulikowskiego, C3, 1998, 95 x 69, op. 284.

Ex libris Tadeusza Ortyla. I kto kim rządzi?, C3+C5+C7, 1998, 102 x 66, op. 285.

Libri T.[omasza] Pissa. Każdy gdzieś płynie, C3+C5, 1998, 71 x 88, op. 286.

 

1999

Sobótczańskie libri Wojtka F.[abisiaka], C3+C5, 1999, 81 x 65, op. 287.

 

2002

Libri Muzeum Pożarnictwa – Stara Wieś, C3+C5, 2002, 98 x 64, op. 288.

Ex libris P.S.P. w Brzozowie, C3+C5, 2002, 99 x 70, op. 289.

In memoriam prof. A.[lfreda] Długosza, C3+C5, 2002, 93 x 67, op. 290.

 

2003

Ex libris Man and Fisch, C3+C5, 2003, 86 x 71, op. 291.

Libri University Library of Rijeka, C3+C5, 2003, 80 x 75, op. 292.

Libri Tomka Knapika, C3+C5, 2003, 95 x 65, op. 293.

In memoriam 25 lat pontyfikatu JP II. 1978 – 2003, C3+C5, 2003, 94 x 76, op. 294.

P.F. 2004, C3+C5, 2003, 96 x 83, op. 295.

Ex libris Tadeusza Kukiza, C3+C5, 2003, 96 x 61, op. 296.

 

2004

Ex libris J.[anusza] Ryby, C3+C5, 2004, 110 x 65, op. 297.

Ex libris Grzegorza Zimnego, C3+C5 col., 2004, 103 x 56, op. 298.

In memoriam P.[iotra] Skrzyneckiego, C3+C5, 2004, 88 x 65, op. 299.

In memoriam M.[ieczysława] Radojewskiego, C3+C5, 2004, 90 x 61, op. 300.

Ex libris Massimo Battola, C3+C5, 2004, 93 x 64, op. 301.

Ex libris P.[iotra] Ryby, C3+C5, 2004, 90 x 70, op. 302.

Ex libris prof. Anny Paszkiewicz, C3+C5 col., 2004, 95 x 66, op. 303.

P.F. 2005, C3+C5, 2004, 105 x 58, op. 304.

 

2005

Ex libris Archeological Museum of Lefkada, C3+C5, 2005, 100 x 67, op. 305.

Ex aniqe dr Peter Labuhn, C3+C5+C7, 2005, 88 x 80, op. 306.

Wesołych Świąt i Nowego Roku 2006, C3+C5+C7 col., 2005, 95 x 64, op. 307.

Ex libris Familii Erberów, C3+C5+C4, 2005, 90 x 64, op. 308.

 

2006

Ex musicis Tadeusza Ortyla. Świat jest pełen muzyki, C3+C5+C7, 2006, 95 x 64, op. 309.

Libri A.[ndrzeja] Góralskiego, C3+C2+C4+C5, 2006, 92 x 60, op. 310.

P.F. 2007, C3+C5, 2006, 88 x 70, op. 311.

 

2007

Ex libris prof. Z.[ygmunta] Gontarza, C3+C4+C5+C7, 2007, 100 x 66, op. 312.

Libri M.[ieczysława] Bielenia, C3, 2007, 106 x 55, op. 313.

Ex libris A.[ndrzeja] Znamirowskiego, C3+C5, 2007, 95 x 73, op. 314.

Libri Janiny Saffarini, C3+C5, 2007, 95 x 73, op. 315.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej Gliwice, C3+C4+C5+C7, 2007, 92 x 69, op. 316.

Ex libris Michała Witaka. Galeria jest obrazem życia, C3+C5+C7, 2007, 90 x 65, op. 317.

In memoriam J.M. Szymańskiego 1938–1998, C3+C5+C7, 2007, 110 x 70, op. 318.

 

2008

Ex libris Krzysztofa Karpińskiego, C3+C5+C4, 2008, 107 x 67, op. 319.

Libri Ewy Sząpek, C3+C4+C7, 2008, 105 x 60, op. 320.

Pikselakowe libri Iwony Plucner, C3+C4+C7, 2008, 80 x 70, op. 321.

Ex libris Edyty Purzyckiej, C3+C4+C5, 2008, 96 x 61, op. 322.

Ex libris Roberta Mazura, C3, 2008, 90 x 67, op. 323.

Wrocławskie libri Andrzeja Jaworskiego, C3, 2008, 90 x 63 , op. 324.

 

2009

Ex libris Pawła Pateraka, C3+C4+C5, 2009, 85 x 65, op. 325.

 

2010

Libros de Arte Robert Mazur, C3+C5+C7+C4,2010, b.w., op.326.