ZYGMUNT WAŚNIEWSKI (1921 – 1976)

Wykaz kompletny

 

1938

Ex libris St. Waśniewskiego, piórko + tusz, 1938, 74 x 62.

 

1939

Ex libris S[tanisława] W[Waśniewskiego], piórko + tusz, 1939, 41 x 31.

 

1943

Ex libris Lecha P. [Pajdowskiego], piórko + tusz, 1943, 33 x 50.

Ex libris panny Nuli Chamcówny, piórko + tusz, 1943, 92 x 43.

Ex libris S[tanisława] W[Waśniewskiego], piórko + tusz, 1943, 90 x 92.

Ex libris X. Iwanieckiego, piórko + tusz, 1943, 69 x 35.

Z księgozbioru Danuty Kowalczewskiej, piórko + tusz, 1943, 37 x 52.

 

1944

Ex libris Anny Waśniewskiej, piórko + tusz, 1944, 47 x 47.

Ex libris Leszka Pajdowskiego, piórko + tusz, 1944, 61 x 48.

Książka J.S., piórko + tusz, 1944, 83 x 42.

 

1947

Ex libris Aleksandra Śnieżki, piórko + P1, 1947, 59 x 76.

 

1955

Ex libris Zygmunta Waśniewskiego, X3, 1955, 84 x 55.

 

1958

Ex libris córeczki Urszuli Waśniewskiej, C4, 1958, 38 x 37.

Ex libris Leszka Kaćmy, C4, 1958, 80 x 59.

Ex libris Maria Janton, C4, 1958, 79 x 38.

Ex libris R. Ergetowskiego, C4, 1958, 78 x 45.

Ex libris R. Ergetowskiego, C4, 1958, 71 x 64.

Ex libris R. Ergetowskiego, C4, 1958, 78 x 61.

Ex libris Waśniewskiego, C4, 1958, 85 x 52.

Ex libris Zygmunt Waśniewski, ceratoryt, 1958, 144 x 94.

 

1959

Ex libris W. Podlachy, X3, 1959, 113 x 41.

Ex libris Z. Waśniewskiego, X3, 1959, 133 x 76.

Książka Wojtusia Waśniewskiego, X3, 1959, 105 x 90.

 

1960

Ex libris Aliny Rogalskiej, X3, 1960, 187 x 68.

Ex libris Dom Książki Wrocław. Dni Wrocławia 2-9.V-1960, tusz + P1, 1960, 118 x 53.

Ex libris H. G. [Helena Getyńska], X3, 1960, 88 x 69.

Ex libris S.B. Wojewódzkiego, X3, 1960, 85 x 102.

Ex libris X lat Domu Ksiązki Wrocław (1950 – 1960), piórko + P1, 1960.

Ex libris XV lat wyzwolenia Dolnego Śląska Dom Książki, piórko + P1, 1960.

Książeczka Wojtusia, X3, 1960, 90 x 72.

 

1961

Ex libris Dni Oświaty, Ksiązki i Prasy Dom Książki, piórko + P1, 1961, 87 x 65.

Ex libris Dni Wrocławia maj 1961 Dom Książki, piórko + P1, 1961.

 

1962

Ex libris A. Willa, X3, 1962, 136 x 52.

Ex libris Dni Oświaty, Książki i Prasy, piórko + P1, 1962, 97 x 64.

Ex libris Dni Wrocławia Dom Ksiązki, piórko + P1, 1962, 109 x 75.

Ex libris Dom Ksiązki Wrzesień Jeleniogórski 1962, X3, 1962, 75 x 44.

Ex libris Dzień Działacza Kultury, piórko + P1, 1962, 83 x 62.

Ex libris Heleny Limanowskiej, X3, 1962, 65 x 50.

Ex libris Księgarza, Bibliotekarza i Pracownika Kultury, piórko + P1, 1962, 118 x 82.

Ex libris Miecia Hoffmana, X3, 1962, 113 x 54.

Ex libris Mieciusia Zdanowicza, X3, 1962, 105 x 61.

Ex libris Rudolfa Krzywca, X3, 1962, 67 x 38.

Ex libris S. Komorowskiego, X3, 1962, 78 x 70.

Ex libris Stanisława Gruczyńskiego, X3, 1962, 106 x 72.

Ex libris T. Solski 1962, X3, 1962, 64 x 52.

Ex libris Tydzień Ziem Zachodnich i Północnych, piórko + P1, 1962, 103 x 75.

Ex libris Wacława Długoborskiego, X3, 1962, 79 x 65.

 

1963

Ex libris Antoni Brosz, X3, 1963, 108 x 62.

Ex libris Dni Wrocławia Dom Książki, piórko + P1, 1963, 94 x 68.

Ex libris St. Wojewódzkiego, X3, 1963, 127 x 65.

Ex libris Ulki Waśniewskiej, X3, 1963, 90 x 65.

Ex libris W. Kozłowskiego, X3, 1963, 80 x 55.

Ex libris Zygmunt Waśniewski art. grafik, X3, 1963, 81 x 88.

mgr Wojciechowskiego, X3, 1963, 78 x 58.

Kozłowski, X3, 1963, 65 x 48.

 

1964

Ex libris doktora medycyny Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1964, 107 x 82.

Ex libris doktora Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1964, 91 x 58.

Ex libris H. Walczaka mgr praw, X3, 1964, 63 x 52.

Ex libris magister Marian Wojciechowski Bibl. Numizmatyczna, X3, 1964, 70 x 70.

Ex libris Mariana Wojciechowskiego, X3, 1964, 68 x 58.

Ex libris mgr Mariana Wojciechowskiego, X3, 1964, 86 x 65.

Ex libris T. Solski. Detur digniori, X3, 1964, 71 x 68.

Kozłowski, X3, 1964, 66 x 47.

 

1965

Ex libris Antoniego Brosza, X3, 1965, 122 x 55.

Ex libris Janina Orłowska, X3, 1965, 155 x 82.

Ex libris Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, piórko + P1, 1965, 65 x 35.

Ex libris Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, piórko + P1, 1965, 97 x 53.

Ex libris XX-lecie Bibliotek Publicznych na Dolnym Śląsku WiMBP Wrocław, piórko + P1, 1965, 103 x 58.

Ex libris Zygmunta Waśniewskiego, X3, 1965, 132 x 79.

 

1966

Ex li dr Wiktor Dziulikowski, X3, 1966, 78 x 73.

Ex libris A. Bratkowskiej, X3, 1966, 105 x 94.

Ex libris A. Brosza, X3, 1966, 145 x 79.

Ex libris dr Zdzisława Gergowicza (I), X3, 1966, 112 x 80.

Ex libris dr Zdzisława Gergowicza (II), X3, 1966, 109 x 68.

Ex libris Halinki Pawlikowskiej, X3, 1966, 130 x 67.

Ex libris J. Chwałczyka, X3, 1966, 122 x 67.

Ex libris K. Kuligowskiego, X3, 1966, 120 x 78.

Ex libris S. Grabczyka, X3, 1966, 103 x 92.

Ex libris Tadeusza Solskiego MCMLXVI, X3, 1966, 78 x 83.

Ex libris Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 1.X.1966, piórko + P1, 1966, 106 x 46.

 

1967

Ex libris A. Brosza z Krakowa, X3, 1967, 120 x 56.

Ex libris Bogny Jakubowskiej, X3, 1967, 111 x 71.

Ex libris Gabrieli Wolfke, X3, 1967, 83 x 70.

Ex libris Gianni Mantero (I), X3, 1967, 70 x 57.

Ex libris Jana Raczkowskiego, X3, 1967, 72 x 65.

Ex libris Jerzego Orkusza, X3, 1967, 79 x 64.

Ex libris koło Przyjaciół WiMBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 1967, C8, 1967, 96 x 110.

Ex libris mgr Henryk Sadowski, X3, 1967, 102 x 61.

Ex libris mgr inżynier J. Dmochowski, X3, 1967, 99 x 65.

Ex libris Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelinie, piórko + P1, 1967, 92 x 60.

Ex libris Stanisława Pękalskiego, X3, 1967, 130 x 63.

Ex libris Tadeusza Presza, X3, 1967, 63 x 66.

Książka Elżbiety Wojewódzkiej, X3, 1967, 90 x 54.

Książka Hani Łyp, X3, 1967, 95 x 54.

Stanisław Gruczyński, X3, 1967, 96 x 64.

 

1968

Ad captandam benevolentiam Andrzej Ryszkiewicz, C8, 1968, 116 x 65.

Ex libris Dr Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1968, 65 x 80.

Ex libris Gazeta Robotnicza XV-lecie, piórko + tusz, 1968, 94 x 82.

Ex libris Giovanni del Papa, X3, 1968, 98 x 86.

Ex libris o motywie chrześcijańskim, X3, 1968, 96 x 66.

Ex libris Polskie Tow. Lekarskie Oddział we Wrocławiu, X3, 1968, 102 x 65.

Ex libris Społeczne Pogotowie Czytelnicze, piórko + P1, 1968, 130 x 53.

Ex libris WTPSP [Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych], X3, 1968, 98 x 60.

Muzeum archidiecezjalne we Wrocławiu, X3, 1968, 45 x 65.

Muzeum archidiecezjalne we Wrocławiu, X3, 1968, 94 x 69.

 

1969

Turkiewicza, X3, 1969, 64 x 45.

Ex libris Andrzeja Wacławczyka, X3 barwny, 1969, 130 x 72.

Ex libris Stanisław Żmijewski, X3, 1969, 111 x 53.

Miesięcznik Odra – Wrocław – (z okazji 100 numeru), X3, 1969, 95 x 90.

 

1970

Ex libris biblioteka Antoniego Knota, X3, 1970, 125 x 83.

Ex libris PiMBP imienia Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śl., piórko + P1, 1970, 115 x 87.

Ex libris PiMBP imienia Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach Śl., piórko + P1, 1970, 117 x 68.

Ex libris Stefan Kossek (I), X3, 1970, 77 x 54.

Ex libris Stefan Kossek (II), X3, 1970, 87 x 72.

Ex libris WiMBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, piórko + P1, 1970, 62 x 59.

Ex libris WiMBP we Wrocławiu. Człowiek. Świat. Polityka, piórko + P1, 1970, 60 x 37.

Exlibrisy Zygmunta Waśniewskiego, X3, 1970, 132 x 80.

Ludmiła Waśniewska VIII 70, X3, 1970, 88 x 65.

 

1971

EL Artystyczny Symposion Breille`a Wrocław 1971, X3, 1971, 146 x 105.

Ex libris A.D. 1971 mgr Mariana Wojciechowskiego, X3, 1971, 112 x 92.

Ex libris dr. Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1971, 126 x 95.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sobótce, X3, 1971, 108 x 77.

Ex libris profesora doktora Bolesława Olszewicza, X3, 1971, 151 x 80.

Ex libris W.Z. [Waśniewski Zygmunt], X3, 1971, 55 x 43.

Ex libris Wiesława Gruszczyka (I), X3, 1971, 91 x 69.

Ex libris Wiesława Gruszczyka (II), X3, 1971, 85 x 65.

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa im. Władysława Spasowskiego Złotoryja, X3, 1971, 63 x 59.

Przyjaciołom serdeczne życzenia noworoczne przesyła Z. Waśniewski 1972 W. Wratislaviana, X3, 1971, 200 x 58.

Ze zbioru erotyków Jerzego Drużyckiego, X3, 1971, 105 x 68.

 

1972

Biblioteka Dziecięca Wrocław Fabryczna, piórko + P1, 1972, 64 x 60.

EL D. Hannytkiewicz, X3, 1972, 109 x 69.

Ex Bibliotheca Wrocław Śródmieście 15.2.72, X3, 1972, 88 x 69.

Ex libris 25-lecie PiMBP w Węgorzewie, X3, 1972, 84 x 64.

Ex libris Biblioteki Dziecięcej Kornela Makuszyńskiego Wrocław Śródmieście, X3, 1972, 100 x 61.

Ex libris Dz.B.P. Wrocław Fabryczna, piórko + P1, 1972, 63 x 81.

Ex libris Dz.B.P. Wrocław Fabryczna, piórko + P1, 1972, 83 x 62.

Ex libris Koło Przyjaciół WiMBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 1972, X3, 1972, 81 x 75.

Ex libris L.P.F. 1973 od Zygmunta Waśniewskiego Wrocław, X3, 1972, 130 x 60.

Ex libris lekarza medycyny Barbary Walczak, X3, 1972, 102 x 52.

Ex libris Muzeum Lat szkolnych S. Żeromskiego w Kielcach, X3, 1972, 84 x 53.

Ex libris PiMBP 1947 – 1972 w Złotoryi, X3, 1972, 91 x 69.

Ex libris PiMBP im. Mikołaja Reja w Sycowie, piórko + P1, 1972, 93 x 64.

Ex libris Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy, piórko + P1, 1972, 102 x 48.

Ex libris Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1972, 52 x 73.

Ex libris WiMBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 25-lecie, X3, 1972, 115 x 66.

Ex libris WiMBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, tusz + P1, 1972, 75 x 56.

Ex libris Włodzimierza Sawy Borysławskiego, X3, 1972, 140 x 86.

Ex libris Wojciecha Waśniewskiego, X3, 1972, 163 x 50.

Pamięci Mariana Wójciaka, X3, 1972, 84 x 68.

POKP 25 [Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej we Wrocławiu], X3, 1972, 59 x 56.

POKP [Z. Waśniewski], X3, 1972, 95 x 56.

[Z. Waśniewski], X3, 1972, 155 x 110.

 

1973

Barbara Trębacz, X3, 1973, 69 x 53.

EL Andrzej Jochelson, X3, 1973, 115 x 69.

EL Jerzy Drużycki, X3, 1973, 112 x 51.

Ex lib. Henryk Raczyniewski Malbork 73, X3, 1973, 125 x 55.

Ex libris 25-lecie WiMBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, X3, 1973, 115 x 67.

Ex libris Maria Przywecka Samecka, X3, 1973, 100 x 59.

Ex libris Marii Noworolskiej, X3, 1973, 132 x 65.

Ex libris mgr Józefa Puciłowskiego, X3, 1973, 172 x 62.

Ex libris WiMBP we Wrocławiu im. Tadeusza Mikulskiego, piórko + P1, 1973, 75 x 57.

Ireny Bróż, X3, 1973, 55 x 79.

P.F. 1974 Waśniewski, X3, 1973, 74 x 48.

PiMBP w Namysłowie im. Stanisława Wasilewskiego (25 lat w służbie społecznej), piórko + P1, 1973, 70 x 95.

 

1974

Ex libris Grzegorza Matuszaka, X3, 1974, 95 x 65.

Ex libris Muzeum Miasta Środy Śląskiej, X3, 1974, 115 x 78.

Ex libris Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie Pomnik XXX-lecia PRL, X3, 1974, 113 x 60.

Ex libris profesor doktor Bolesław Olszewicz, X3, 1974, 87 x 55.

Ex libris Vello Mijal, X3, 1974, 75 x 88.

Helena Tuszyńska Maria Aleksander Jochelson, X3, 1974,90 x 85.

P.F. Z. Waśniewski, X3, 1974, 135 x 56.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie, X3, 1974, 94 x 79.

S.B.P. Wrocław – Miasto, X3, 1974, 127 x 70.

 

1975

Z.W. od Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1975, 110 x 70.

Ex libris 1975, 3, 1975, 105 x 80.

Ex libris W. Dziulikowski – Wesołych Świąt oraz Pomyślnego Nowego Roku 1976, X3, 1975, 155 x 75.

Ex libris WiMBP 20 lat Dzielnicowych Bibliotek Publicznych Wrocławia, X3, 1975, 148 x 80.

Ex libris Wojciech Waśniewski, X3, 1975, 112 x 75.

P.F. 1976 od Zygmunta Waśniewskiego, X3, 1975, 118 x 77.

 

1976

Ex libris 20 lat 1956 – 1976 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie, piórko + P1, 1976, 189 x 151.

Ex libris dzielnicowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Krzywoustego – Psie Pole, X3, 1976, 143 x 85.

Ex libris Miejskiego Domu Kultury w Wojcieszowie, tusz + P1, 1976, 110 x 75.

Ex libris Miejskiej Biblioteki publicznej w Wojcieszowie, X3, 1976, 117 x 67.

Ex libris Muzeum im. Józefa Elsnera w Grodkowie, piórko + P1, 1976, 103 x 87.

Ex libris Z.B., X3, 1976, 125 x 68.

Gabrieli Skomorowskiej, X3, 1976, 145 x 76.