KAZIMIERZ SZOŁTYSEK (ur. 1939)

Do 2004 r. – wykaz kompletny

 

1971

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, C4+C7, 1971, 109 x 60, op. 1.

 

1972

Jerzego Kaczmarskiego, C4+C7, 1972, 89 x 48, op. 2.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, C4+C7, 1972, 82 x 69, op. 3.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy 1948 – 1973, C4+C7, 1972, 116 x 49, op. 4.

Arch. Bronisława Jabłońskiego, C4+C5+C7, 1972, 72 x 66, op. 5.

MBP Dąbrowa Górnicza „Zbiory Literatury Społeczno-Politycznej”, C4+C7, 1972, 29 x 93, op. 6.

J. Gajdzińskich, C4 rel., 1972, 71 x 43, op. 7.

 

1974

Dom Książki Katowice 74, C4+C5+C7, 1974, 70 x 60, op. 8.

Dom Książki Katowice 74 „Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy”, C4+C7, 1974, 99 x 45, op. 9.

Dom Książki Katowice „ Człowiek – Świat – Polityka”, C4+C7, 1974, 103 x 50, op. 10.

Henryka Morcinka, C4+C7, 1974, 44 x 119, op. 11.

Romuald Korus, C4+C7, 1974, 86 x 59, op. 12.

Anna Wallis, C4+C7, 1974, 104 x 50, op. 13.

 

1975

Józefa Błaszczyka, C4+C7, 1975, 104 x 70, op. 14.

 

1976

mgr K. Barszczewska, C4+C7, 1976, 109 x 48, op. 15.

 

1977

G. Kalla, C4+C7, 1977, 109 x 48, op. 16.

Muzeum Lenina w Warszawie, C4+C7 rel., 1977, 44 x 54, op. 17.

Muzeum Lenina w Warszawie. C4+C7 rel., 1977, 107 x 53, op. 18.

Muzeum Lenina w Warszawie, C4+C7 rel., 1977, 50 x 118, op. 19.

Muzeum Lenina w Warszawie, C4+C7 rel., 1977, 108 x 60, op. 20.

Muzeum Lenina w Warszawie, C4+C7 rel., 1977, 88 x 60, op. 21.

KEG Szołtysek, C4+C7 rel., 1977, 83 x 60, op. 22.

J. Pawlas, C4+C7, 1977, 40 x 118, op. 23.

Alojzy Pyka, C4+C7 rel., 1977, 50 x 99, op. 24.

Muzeum Zabrze, C4+C7 rel., 1977, 97 x 50, op. 25.

 

1978

Karlheinz, Gizela Kricke, C4+C7 rel., 1978, 60 x 88, op. 26.

R. Komosiński, C4+C7 rel., 1978, 74 x 54, op. 27.

Koło Przyjaciół Biblioteki przy MBP w Zabrzu, C4+C7 rel., 1978, 124 x 92, op. 28.

 

1979

In memoriam Tadeusz Przypkowski1905 – 1977, C4+C7 rel., 1979, 132 x 65, op. 29.

Ex collectione Musaeum Publicum a Nomine Familiae Przypkowski Vocatum Jędrzejów Polonia, C4+C7 rel., 1979, 83 x 85, op. 30.

Ex collectione Musaeum Publicum a Nomine Familiae Przypkowski Vocatum Jędrzejów Polonia, C4+C7 rel., 1979, 80 x 128, op.31.

Pamięci Tadeusza Przypkowskiego 1905 – 1977, C4+C7 rel., 1979, 98 x 90, op. 32.

Pamięci Tadeusza Przypkowskiego, C4+C7 rel., 1979, 88 x 82, op. 33.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, C4+C7 rel., 1979, 92 x 80, op. 34.

 

1980

Dr J. Czabanka „Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień”, C4+C7 rel., 1980, 124 x 80, op. 35.

Dr Wiktor Dziulikowski, C4+C7 rel., 1980, 130 x 80, op. 36.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, C4+C7 rel., 1980, 129 x 88, op. 37.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze, C4+C7 rel., 1980, 110 x 99, op. 38.

Jan Kochanowski 1530 – 1584 „Najsłynniejszy poeto między poetami/ Ty nigdy nie umierasz zawdy jesteś z nami” /Miastkowski”, C4+C7 rel., 1980, 122 x 90, op. 39.

Jan Kochanowski, C4+C7 rel., 1980, 122 x 86, op. 40.

Jan Kochanowski 1530 – 450 – 1980, C4+C7 rel., 1980, 98 x 75, op. 41.

Jan Kochanowski „Niewinna duszo/ o Waś/ Ty już w niebie/ A jam tu został/ nieszczęsny bez Ciebie…”, C7 rel., 1980, 98 x 88, op. 42.

Jan Kochanowski 1530 – 1584, C4+C7 rel., 1980, 64 x 106, op. 43.

Jan Kochanowski 1530 – 1584 „Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim” Tren VIII, C4+C7 rel., 1980, 116 x 68, op. 44.

Janusz Krowicki, C4+C7 rel., 1980, 111 x 108, op. 45.

ZHP, C4+C7 rel., 1980, 123 x 99, op. 46.

Związek Harcerstwa Polskiego, C4+C7 rel., 1980, 79 x 80, op. 47.

Georgij Polkowski, C4+C7 rel., 1980, 102 x 90, op. 48.

Klaus Rődel Interexlibris `80 Frederikshavn, C7 rel., 1980, 97 x 99, op. 49.

Zabytki Wrocławia – Katedra 2 p. XIV w., C4+C7 rel., 1980, 129 x 90, op. 50.

Zabytki Wroclawia – Kościół św. Krzyża po 1288 i 1 p. XIV w., C4+C7 rel., 1980, 129 x 90, op. 51.

Zabytki Wrocławia „Srebrny talar Mennicy Wrocławskiej 1544”, C4+C7 rel., 1980, 150 x 90, op. 52.

Sofia – rzymska rotunda św. Georgija, C4+C7 rel., 1980, 111 x 111, op. 53.

Kazanłyk – trackie malarstwo IV w. pne., C4+C7 rel., 1980, 111 x 111, op. 54.

Maria Konopnicka 1842 – 1910 – 1980, C4+C7 rel., 1980, 119 x 95, op. 55.

Klemens Raczak, C4+C7 rel., 1980,, 61 x 119, op. 56.

Klaus Rődel, C4+C7 rel., 1980, 129 x 89, op. 57.

Elżbieta – Kazimierz Szołtysek, C4+C7 rel., 1980, 128 x 80, op. 58.

S. Kornelia S. Humilitas, C4+C7 rel., 1980, 136 x 100, op. 59.

 

1981

OSB Karol Meissner, C7 rel., 1981, 141 x 55, op. 60.

Monasteri Petri et Pauli in Tyniec, C4+C7 rel., 1981, 120 x 108, op. 61.

1500 rocznica urodzin św. Benedykta „Celem życia zjednoczenie z Bogiem”, C4+C7 rel., 1981, 127 x 90, op. 62.

Monchengladbach Munster (Basilica Minor), C4+C7 rel., 1981, 85 x 118, op. 63.

Monchengladbach ‘Kraftig Wurzig, Goldbraun Schimmernd, Obergariges Bier”, C4+C7 rel., 1981, 86 x 118, op. 64.

Monasteri Lubinensis O. S. B. „Miłość, Pokora, Pobożność”, C4+C7 rel., 1981, 128 x 95, op. 65.

Biblioteka Narodowa w Warszawie, C7 rel., 1981, 113 x 94, op. 66.

Ing. Jiři Soukup, C4+C7 rel., 1981, 110 x 98, op. 67.

Dla Papieża Jana Pawła II, 16. X. 1978, C4+C7 rel., 1981, 135 x 90, op. 68.

Jan Baranowicz, C4+C7 rel., 1981, 130 x 89, op. 69.

Jan Baranowicz „Uzupelnienie/ moje rzeźby:/ korzeniowe wiersze!/ nie piórem, ostrzem scyzoryka/ pisałem wasze/ zwrotki”, C4+C7 rel., 1981, 125 x 82, op. 70.

Luc van Briele Mechelen, C4+C7 rel., 1981,, 128 x 95, op. 71.

Kochanej Gosi – Tatuś, C4+C7 rel., 1981, 109 x 104, op. 72.

 

1982

Florian Śmieja „Nie zabliźnił pamięci czas…”, C4+C7 rel., 1982, 127 x 75, op. 73.

In memoriam Józefa Michałka 1934 – 1981, C4+C7 rel., 1982, 128 x 79, op. 74.

H. Jan van Buul, C4+C7 rel., 1982, 118 x 68, op. 75.

Jan Rhebergen, C4+C7 rel., 1982, 79 x 108, op. 76.

Henryk Jarkulisz, C4+C7 rel., 1982, 99 x 98, op. 77.

Karlheinz Blumenberg, C4+C7 rel., 1982, 98 x 81, op. 78.

Inge + Klaus Rődel, C4+C7 rel., 1982, 119 x 89, op. 79.

 

1983

„Panorama’ Tygodnik Ilustrowany, C4+C7 rel., 1983, 118 x 90, op. 80.

Elżbieta Szołtysek, C4+C7 rel., 1983, 113 x 50, op. 81.

Didier Kowalik, C7 rel., 1983, 79 x 102, op. 82.

E. K. Szołtysek, C7 rel., 1983, 114 x 70, op. 83.

dr Michał Jeleń, C4+C5+C7 rel., 1983, 110 x 78, op. 84.

Walter, Barbara Miśdziol, C4+C7 rel., 1983, 129 x 79, op. 85.

Ursula Rieve, C4+C7 rel., 1983, 128 x 80, op. 86.

Romuald Dilling, C4+C7 rel., 1983, 130 x 62, op. 87.

RomuLD Dilling, C4+C7 rel., 1983, 89 x 98, op. 88.

 

1984

X Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Malbork – Polska 1984, C4+C7 rel., 1984, 130 x 80, op. 89.

Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, C4+C7 rel., 1984, 123 x 97, op. 90.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, C4+C7 rel., 1984, 139 x 96, op. 91.

Małgorzata Szołtysek, C4+C7 rel., 1984, 139 x 78, op. 92.

Karlheinz Kricke, C4+C7 rel., 1984, 78 x 115, op. 93.

Prof. Jan Jargoń, C4+C7 rel., 1984, 120 x 84, op. 94.

Herbert Schwarz, C4+C7 rel., 1984,, 130 x 78, op. 95.

Vilem Stransky, C4+C7 rel., 1984, 118 x 97, op. 96.

Friedrich Schiller 1759 – 1805 – 1984, C7 rel., 1984, 118 x 106, op. 97.

In memoriam Friedrich Schiller 1759 – 1805 – 1984, C7 rel., 1984, 133 x 89, op. 98.

Eberhard, Marie Kaldonek, C4+C7 rel., 1984, 128 x 90, op. 99.

Ewald Riewe, C4+C7 rel., 1984, 128 x 88, op. 100.

G. Jan Rhebergen, C4+C7 rel., 1984, 109 x 103, op. 101.

Klaus Rődel, C4+C7 rel., 1984, 79 x 110, op. 102.

 

1985

Albert Dűrer 1498 „Selbstbildnis des Dreizehnjahrign 1484”, C4+C7 rel., 1985, 124 x 99, op. 103.

Albert Dűrer, C4+C7 rel., 1985, 120 x 70, op. 104.

Albert Dűrer „Melancolia”, C4+C7 rel., 1985, 118 x 70, op. 105.

Albert Dűrer im Exlibris, C4+C7 rel., 1985, 98 x 80, op. 106.

Bormio 1985 ‘La montagna e lo sport”, C4+C7 rel., 1985, 98 x 88, op. 107.

Stefan Żeromski 1864 – 1925 „Ujmie nareszcie brzegi wiślane plemię w jedno zrośnięte” /Wisła?, C4+C7 rel., 1985, 130 x 99, op. 108.

Stefan Żeromski 1864 – 1925 „Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei” /Przedwiośnie/, C4+C7 rel., 1985, 129 x 104, op. 109.

Walter, C4+C7 rel., 1985, 129 x 99, op. 110.

Andrzej Brożek, C7 rel., 1985, 109 x 95, op. 111.

Witkacy 1885 – 1985, C4+C7 rel., 1985, 94 x 120, op. 112.

Teatr Nowy Zabrze 1959 – 1984, C4+C7 rel., 1985, 90 x 109, op. 113.

Monika Beyer, C4+C7 rel., 1985, 100 x 73, op. 114.

MAIL ART. Postmuseum Stockholm Sweden, C7 rel., 1985, 77 x 78, op. 115.

Dirk Rohlf, C4+C7 rel., 1985, 80 x 120, op. 11.

Ks. Wilhelm Piotrowski II Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II 1983, C4C5C7 rel., 1985, 104 x 81, op. 117.

Elżbiety, C4+C7 rel., 1985, 100 x 80, op. 118.

 

1986

Krystian Zimmerman IX Międzynarodowy Konkurs Chopinowski 1985, I Nagroda, C4+C7 rel., 1986, 125 x 100, op. 119.

Artur Rubinstein, C4+C7 rel., 1986, 126 x 100, op. 120.

Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej XX lat, 1905 nagroda Nobla, C4+C7 rel., 1986, 84 x 132, op. 121.

Fini Schwarz, C4+C7 rel., 1986, 89 x 113, op. 122.

Ursula Rieve, C4+C7 rel., 1986, 125 x 100, op. 123.

 

1987

Art. plast. Kazimierz Szołtysek „Człowiek może utracić życie ale nie nadzieję”, C4+C7 rel., 1987, 130 x 90, op. 124.

SEP – 30 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WBP Zabrze, C4+C7 rel., 1987, 130 x 98, op. 125.

Yvonne Folek, C4+C7 rel., 1987, 120 x 80, op. 126.

Dietrich Moser, C4+C7 rel., 1987, 89 x 130, op. 127.

N. Paprotny Kunstmaler, C4+C7 rel., 1987, 129 x 89, op. 128.

Herwig Boyer Rechtsanwalt, C4+C7 rel., 1987, 129 x 98, op. 129.

 

1988

Rawicz `88, C4+C7 rel., 1988, 118 x 95, op. 130.

Gabriele d`Annunzio 1938 – 1988, C4+C7 rel., 1988, 128 x 98, op. 131.

Henryk Wójcik, C4+C7 rel., 1988, 138 x 103, op. 132.

 

1989

Ursula Rieve, C4+C7 rel., 1989, 98 x 150, op. 133.

Marek Czarnota, C4+C7 rel., 1989, 141 x 103, op. 134.

Heinz Huffki, C4+C7 rel., 1989, 112 x 152, op. 135.

 

1990

Klaus Thoms, C4+C7 rel., 1990, 128 x 98, op. 136.

Pardubice 1340 – 1990, 650 Let, C4+C7 rel., 1990, 145 x 108, op. 137.

Pardubice 1340 – 1990, C4+C7 rel., 1990, 101 x 151, op. 138.

Klaus Rődel, C4+C7 rel., 1990, 128 x 109, op. 139.

Herbert Schwarz, C4+C7 rel., 1990, 129 x 97, op. 140.

Kreis – und Autobibliothek Kronach 1964 – 1989, C4+C7 rel., 1990, 128 x 95, op. 141.

President Dr Gernot Blum, C4+C7 rel., 1990, 132 x 120, op. 142.

Stanisław Pietrek, C4+C7 rel., 1990, 130 x 97, op. 143.

 

1992

Bürgit Gőbel, C4+C7 rel., 1992, 139 x 110, op. 144.

Marianne Paprotny – Gasser, C4+C7 rel., 1992, 148 x 111, op. 145.

Mirosława Kopaczel – Pieniążkiewicz, C4+C7 rel., 1992, 140 x 110, op. 146.

Jűrgen Neumann, C4+C7 rel., 1992, 140 x 109, op. 147.

In memoriam Prof. Dr Dr Manfred Bierther 1938 – 1987, C4+C7 rel., 1992, 149 x 104, op. 148.

 

1993

Herbert Horst Pyka, C4+C7 rel., 1993, 151 x 111, op. 149.

Horst Grisar, C4+C7 rel., 1993, 150 x 115, op. 150.

 

1994

Castle Park Arts Centre Frodsham, C4+C7 rel., 1994, 130 x 90, op. 151.

Dr nauk med. Piotr Pyka, C4+C7 rel., 1994, 150 x 100, op. 152

 

1995

Władysław Gębczyk, C4+C7 rel., 1995, 110 x 130, op. 153.

In memoriam Irena Nowakowska – Acedańska, C4+C7 rel., 1995, 15 x 90, op. 154.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, C4+C7 rel., 1995, 140 x 105, op. 155.

 

1997

Krzysztof Nitsch, C4+C7 rel., 1997, 140 x 105, op. 156.

Jacek Zimosz, C4+C7 rel., 1997, 140 x 100, op. 157.

Bernard Szczech, C7, rel., 1997, 120 x 80, op. 158.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, C4+C7 rel., 1997, 120 x 148, op. 159.

 

1998

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, C4+C7 rel., 1998, 140 x 110, op. 160.

Józef Kubica, C4+C7 rel., 1998, 145 x 105, op. 161.

 

1999

Tadeusz Ortyl, C7 rel., 1999, 130 x 80, op. 162.

Papież Jan Paweł II Gliwice 15. 06. 1999, C4+C7 rel., 1999, 140 x 115, op. 163.

Gabriele Neumann Kolbenz, C4C5 rel., 1999, 150 x 105, op. 164.

Barbara Johannes Golawski, C4+C7 rel., 1999, 1999, 150 x 100, op. 165.

 

2000

Ks. Józef Kusche, C4+C7 rel., 2000, 130 x 100, op. 166.

Marian Oslislo, C4+C7 rel., 2000, 137 x 99, op. 167.

Hong-Kong Central Library, C4+C7 rel., 2000, 130 x 108, op. 168.

Kazimierz Górecki, C4+C7 rel., 2000, 130 x 100, op. 169.

Ex libris Dina 1861 – 1955, C7 rel., 2000, 130 x 105, op. 170.

Kurmangazy, C4+C7 rel., 2000, 130 x 103, op. 171.

Pescara Giubileo 2000, C4+C7 rel., 2000, 127 x 100, op. 172.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu, C4+C7 rel., 2000, 130 x 120, op. 173.

 

2002

Elżbiety, C4+C7 rel., 2002, 130 x 78, op. 174.

Elka – Kazik, C4+C7 rel., 2002, 140 x 100, op. 175.

Tadeusz Ortyl, C4+C7 rel., 2002, 2002, 128 x 97, op. 176.

 

2003

Gliwice, C4+C7 rel., 2003, 2003, 100 x 130, op. 177.

Władysław Gębczyk, C4+C7 rel., 2003, 2003, 140 x 88, op. 178.

Filharmonia Śląska w Katowicach, VII Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, C7 rel., 2003, 127 x 100, op. 179.

Grzegorz Fitelberg 1879 – 1953, C4+C7 rel., 2003, 120 x 120, op. 180.

In memoriam Grzegorz Fitelberg 1879 – 1953, C7 rel., 2003, 32 x 110, op. 181.

 

2004

Jerzy Grabowski, C4+C7 rel., 2004, 150 x 100, op. 182.