BOHDAN RUTKOWIAK (ur. 1933)

WYKAZ KOMPLETNY

1964

Ex libris M.[ariana] Królaka, X3, 1964, 75 x 45, op. 1.

Ex libris dr Tadeusza Zdankiewicza, X3, 1964, 80 x 33, op. 2.

 

1965

Ex libris dr Tadeusza Zdunkiewicza, X3, 1965, 88 x 42, op. 3.

 

1968

Ex libris Joanny Rutkowiak, X3, 1968, 70 x 44, op. 4.

 

1969

Ex libris Joanny Rutkowiak, X3, 1969, 72 x 33, op. 5.

Ex libris Lechosława Rutkowiaka, X3, 1969, 95 x 52, op. 6.

 

1970

Ex libris K.[azimierza] Rudnickiego, X3, 1970, 130 x 39, op. 7.

Ex libris LR [Lechosława Rutkowiaka], X3, 1970, 71 x 48, op. 8.

 

1972

Ex libris H[aliny] Górnej-Bartel, X3, 1972, 43 x 52, op. 9.

 

1974

Ex libris Bohdana Rutkowiaka, X3, 1974, 71 x 46, op. 10.

 

1976

Ex libris Stanisława Cąkały, C8, 1976, 50 x 50, op. 11. – tylko próba

Ex libris St.[anisława] Cąkały, C8, 1976, 59 x 49, op. 12. – tylko próba

Ex libris St.[anisława] Cąkały, X3, 1976, 44 x 50, op. 13.

Ex libris G.[rażyny] Olszewskiej, X3, 1976, 103 x 25, op. 14.

Ex libris Bohdana Rutkowiaka, X3, 1976, 81 x 40, op. 15.

 

1977

Ex libris K.[rystyny] Wolańczyk-Rutkowiak, X3, 1977, 119 x 33, op. 16.

Ex libris K.[rystyny] Wolańczyk-Rutkowiak, X3, 1977, 140 x 41, op. 17.

Ex libris K.[rystyny] Wolańczyk-Rutkowiak, X3, 1977, 118 x 51, op. 18.

 

1979

Ex libris Lechosława Rutkowiaka, X3, 1979, 96 x 34, op. 19.

Ex libris K.[rystyny] Wolańczyk-Rutkowiak, X3, 1979, 80 x 60, op. 20.

Ex libris Barbary Waliszewskiej, X3, 1979, 94 x 40, op. 21.

 

1984

Ex libris Citta di Cortona, X3, 1984, 130 x 50, op. 22.

Ex libris Citta di Cortona, X3, 1984, 118 x 55, op. 23.

Ex libris J.[erzego] Dybickiego, X3, 1984, 128 x 58, op. 24.

Ex libris J.[ana] Tropiły, X3, 1984, 103 x 39, op. 25.

Ex libris H.[uberta] Twardowskiego, X3, 1984, 114 x 66, op. 26.

Książka Kasi Rutkowiak, X3, 1984, 68 x 42, op. 27.

Ex libris J.[erzego] Dybickiego, X3, 1984, 130 x 52, op. 28.

Ex libris Tadeusza Zdankiewicza, X3, 1984, 46 x 72, op. 29.

Ex libris E[dwarda] Strzeleckiego, X3, 1984, 83 x 47, op. 30.

Ex libris J.[adwigi] Grundboeck, X3, 1984, 88 x 60, op. 31.

Ex libris M.[atthaeus] Stöber, X3, 1984, 47 x 72, op. 32.

Ex libris Stanisława Wrzołka [2x], X3, 1984, 106 x 44, op. 33.

Ex libris J.[erzego] Kity, X3, 1984, 59 x 52, op. 34.

Ex libris B.[ohdana] Dziemidoka, X3, 1984, 46 x 94, op. 35.

Dosiego roku zdrowych świąt, X3, 1984, 60 x 84, op. 36.

Ex libris B.[ożeny] Mindowicz, X3, 1984, 45 x 63, op. 37.

 

1985

Ex libris K.[lemensa] Raczaka, X3, 1985, 65 x 51, op. 38.

Ex libris lek. wet. J.[erzego] Dudryka, X3, 1985, 45 x 65, op. 39.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1985, 70 x 65, op. 40.

Ex libris Bohdana Rutkowiaka, X3, 1985, 83 x 64, op. 41.

Ex collectione Musei Agriculturae Ciechanoviensis, X3, 1985, 87 x 69, op. 42.

In memoriam sacerdotis Christophori Kluk, X3, 1985, 77 x 123, op. 43.

Ex libris Steni Muszyńskiej, X3, 1985, 61 x 65, op. 44.

Ex libris prof. E.[dwarda] Pinkiewicza, X3, 1985, 56 x 71, op. 45.

Wesołego Alleluja życzy Rutkowiak, X3, 1985, 65 x 33, op. 46.

Ex libris prof. Anny Cąkałowej, X3, 1985, 80 x 52, op. 47.

BW [Barbara Waliszewska], X3 col., 1985, 80 x 60, op. 48.

Ex libris B[ohdana] Rutkowiaka, TW, 1985, 55 x 34, op. 49.

Ex libris prof. S[tefana] Kossakowskiego, C8, 1985, 79 x 50, op. 50.

Ex libris Ryszarda Bandosza, X3, 1985, 66 x 64, op. 51.

Gloria in excelsis, X3, 1985, 57 x 67, op. 52.

 

1986

Ex libris lek. wet. Ewy Tropiło, X3, 1986, 108 x 32, op. 53.

Ex libris Societatis Polonae Scientiarum Veterinariarum, X3, 1986, 104 x 40, op. 54.

Libri Kasi Rutkowiak, X3, 1986, 54 x 39, op. 55.

Ex col.lectione Musei Agriculturae Ciechanoviecensis, X3, 1986, 79 x 69, op. 56.

Ex libris Societatis Polonae Scientiarum Veterinariarum, X3, 1986, 106 x 41, op. 57.

Ex libris Jana Tropiło. Zioła dla zwierząt wg Dykcyonarza J. K. Kluka z 1786 r., C8, 1986, 58 x 45, op. 58.

Ex libris M.[ario] De Filippis. La musique de la nature, X3, 1986, 86 x 56, op. 59.

Ex col.lectione prezesa Z.L i T.W., dyrektora W. Z. Wet. w Poznaniu, przyjaciela zwierząt i niektórych ludzi, doktora nauk weterynaryjnych Jarogniewa Kozłowskiego, X3, 1986, 90 x 61, op. 60.

Ex libris lek. we Kazimierza Rudnickiego [zawęźlony jamnik z opatrunkiem na nosie i kwiatem w pysku], X3, 1986, 49 x 52, op. 61.

Ex libris doc. dr hab. J.[ana] Tropiło. Zioła dla zwierząt wg Dykcyonarza J. K. Kluka z 1786 r., C8, 1986, 60 x 47, op. 62.

Ex libris docenta J.[ana] Tropiło. Zioła dla zwierząt wg Dykcyonarza księdza Jana Krzysztofa Kluka z roku 1786, C8, 1986, 60 x 46, op. 63.

Ex col.lectione librorum antiquorum Societatis Polonae Scientiarum Veterinariarum, X3, 1986, 93 x 62, op. 64.

Ex libris lek. wet. K.[rzysztofa] Czubka, X3, 1986, 63 x 64, op. 65.

Ex libris M.[ario] De Filippis. Kurpie, X3, 1986, 66 x 42, op. 66.

Ex libris Mario De Filippis. Kaszuby, X3, 1986, 67 x 41, op. 67.

E.L. M.[ario] G[iulia] De Filippis. Pałuki, X3, 1986, 64 x 46, op. 68.

EL Giulia Mario De Filippis. Podhale, X3, 1986, 65 x 42, op. 69.

Ex libris Mario De Filippis. Rzeszów, X3, 1986, 72 x 43, op. 70.

Ex libris M[ario] + G[iulia] De Filippis. Polish folk ornament, X3/2, 1986, 64 x 46, op. 71.

Ex col.lectione Ottmar Premstaller. Ars veterinaria – ars difficilis est, X3, 1986, 97 x 50, op. 72.

Ex libris Justyny Czosnyki, X3, 1986, 49 x 48, op. 73.

Ex libris Jana Karolczyka. Scientiae veterinariae spiritu crescunt!, X3, 1986, 103 x 49, op. 74.

Ex libris Bohdana Rutkowiaka. Ars veterinaria fortes iuvat, X3, 1986, 100 x 50, op. 75.

Ex col.lectione Familiae Wrzołek, X3, 1986, 72 x 57, op. 76.

Ex libris Janusza Głuszczyńskiego. Nic nie przeraża weterynarza, X3, 1986, 78 x 55, op. 77.

PF ’87 Familiae Rutkowiak, X3, 1986, 69 x 49, op. 78.

 

1987

Książka Kasi i Olgi, X3, 1987, 81 x 58, op. 79.

Ex libris VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Warszawa 1987, X3, 1987, 83 x 49, op. 80.

Książki historyczne lek. wet. M.[ieczysława] Kacia, X3 col., 1987, 82 x 57, op. 81.

Zbiór książek radiologicznych prof. dr hab. St.[anisława] Kopera, X3, 1987, 62 x 39, op. 82.

Księgozbiór Wydziału Weterynaryjnego SGGW – AR. Piotr Seifman 1823 – 1903, X3, 1987, 78 x 60, op. 83.

Ex libris dr J.[erzego] Kossaka [panorama starego Gdańska nad skalpelem, laury], X3, 1987, 47 x 79, op. 84.

Ex libris płk prof. dr hab. Stefana Kossakowskiego, X3, 1987, 81 x 47, op. 85.

Ex libris prof. Wiesława Bareja, X3, 1987, 60 x 71, op. 86.

Ex libris Tomasza Hebla. Weterynaria, X3, 1987, 79 x 34, op. 87.

Ex libris Stanisława Cąkały. Artes veterinariae mirabiles sunt!…, X3, 1987, 73 x 41, op. 88.

Ex libris St.[anisława] Pytla, X3, 1987, 80 x 43, op. 89.

Ex libris W.[acława] Pietraszewskiego. Gdańskie Towarzystwo Miłośników Listewki, X3, 1987, 71 x 54, op. 90.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1987, 85 x 36, op. 91.

Ex libris M.[ario] De Filippis, X3, 1987, 56 x 54, op. 92.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1987, ø 52 x 54, op. 93.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1987, 60 x 41, op. 94.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1987, 60 x 39, op. 95.

Ex libris doktora Zdzisława Bereznowskiego, X3, 1987, 49 x 46, op. 96.

Anno Domini MCMLXXXVII quo bonum, felix, faustum fortunatumque sit!, X3, 1987, 53 x 62, op. 97.

 

1988

Ex libris H.[aliny] Z.[dzisława] Dąbków, X3, 1988, 78 x 47, op. 98.

Libri Z.[Zygmunta] Szymczaka, X3, 1988, 66 x 49, op. 99.

Ex libris Bohdan Rutkowiak, Gojawiczyńskiej 4B/27, PL-80-286 Gdańsk, X3, 1988, 35 x 46, op. 100.

Ex libris A.[ndrzeja] Kota, X3, 1988, 43 x 57, op. 101.

Ex libris J.[ózefa] T.[adeusza] Czosnyki, X3, 1988, 71 x 48, op. 102.

Ex libris Wojskowego Ośrodka Naukowo-Badawczego Służby Weterynaryjnej. 50 lat, X3, 1988, 77 x 62, op. 103.

Książki weterynaryjne Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych O.N.Z. na Bliskim Wschodzie, X3, 1988, 62 x 56, op. 104.

Ex libris prof. dr hab. Antoniego Żebrackiego, X3, 1988, 44 x 57, op. 105.

Ex libris Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 25 lat, X3, 1988, 63 x 50, op. 106.

Ex libris Citta Di Pescara D’Annunzio 1988, X3, 1988, 104 x 60, op. 107.

Ex libris Citta Di Pescara D’Annunzio 1988, X3, 1988, 85 x 60, op. 108.

Ex libris Muzeum Okręgowego w Zamościu, X3, 1988, 86 x 74, op. 109.

Ex libris rodziny Jakubowskich, X3, 1988, 64 x 46, op. 110.

Ex libris Muzeum Okręgowego w Zamościu, X3, 1988, 90 x 57, op. 111.

PF ’89, X3, 1988, 80 x 35, op. 112.

 

1989

Ex libris Adama T.[adeusza] Leżaka, X3, 1989, 66 x 47, op. 113.

Ex libris Pana Słonia, X3, 1989, 47 x 40, op. 114.

Książki Olgi Rutkowiak, X3, 1989, 39 x 46, op. 115.

Książki patriotyczne lek. wet. K.[azmierza] Rudnickiego, X3, 1989, 89 x 70, op. 116.

Książki J.[adwigi] i M.[ariana] Grundboeck o Polsce i Polakach, X3 col., 1989, 67 x 55, op. 117.

In memoriam dr wet. T. Nowosielskiego, X3, 1989, 76 x 53, op. 118.

Ex libris lek. wet. M.[arka] M.[arcina] Grabkowskiego, X3, 1989, 60 x 35, op. 119.

Ex libris weterynaryjnego zoologa parazytologicznego – doktor Ewy Żuchowskiej, X3, 1989, 62 x 37, op. 120.

Ex libris K.[azimierza] Rosłanowskiego, X3, 1989, 60 x 42, op. 121.

Ex libris A.[lojzego] Ramisza, X3, 1989, 60 x 48, op. 122.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1989, 60 x 22, op. 123.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1989, 62 x 20, op. 124.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1989, 60 x 23, op. 125.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1989, 60 x 21, op. 126.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1989, 60 x 21, op. 127.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1989, 60 x 24, op. 128.

Ex libris M. De Filippis, X3, 1989, 60 x 22, op. 129.

Ex libris górala na Kaszubach Andrzeja Klępa, X3, 1989, 70 x 35, op. 130.

 

1990

Ex libris ZOO Gdańsk, X3, 1990, 90 x 42, op. 131.

Ex libris Poziomki. K[rystyna] S[tella], X3, 1990, 60 x 48, op. 132.

Profesor dr hab. Bohdan Rutkowiak. Konsultacje weterynaryjne, X3, 1990, 30 x 87, op. 133.

X-ray investigations in Wild life… czyli o metodzie poszukiwania niejakiego Jonasza. II Kursokonferencja Pracowników Ogrodów Zoologicznych, Gdańsk, maj 1990, X3, 1990, 87 x 70, op. 134.

znak firmowy, X3, 1990, 43 x 34, op. 135. – próba

Ex libris Wandy Golińskiej, X3, 1990, 77 x 31, op. 136.

Ex libris G[rażyny] & A[ndrzeja] Czajkowskich, X3, 1990, 70 x 38, op. 137.

RWET prof. dr B. Rutkowiak, tel. 47-97-43, X3, 1990, 35 x 35, op. 138. – znak firmowy

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1990, 52 x 42, op. 139.

P.F. ’90. Lepszego 1991 roku życzą Rutkowiakowie, X3 col., 1990, 55 x 68, op. 140.

 

1991

Ex libris księdza St.[anisława] Dubiela. 90-27.5-91, X3, 1991, 81 x 49, op. 141.

Ex libris dr Staniewicza, X3, 1991, 56 x 36, op. 142.

In memoriam lekarzy weterynarii pomordowanych w łagrach Z.S.R.R., X3, 1991, 89 x 64, op. 143.

Ex libris Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 175 lat, X3, 1991, 70 x 56, op. 144.

Ex libris Jana Pawła II, X3, 1991, 41 x 35, op. 145.

Ex libris rencisty P-743462/20, X3, 1991, 49 x 45, op. 146.

Ex libris Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Malborku, X3, 1991, 68 x 44, op. 147.

PF ’91 [zamiast ‘92] Zdrowych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzą Rutkowiakowie z Rabusiem, X3, 1991, 60 x 80. – bez nr opus – pomyłka!

 

1992

Ex libris dr wet. Jana Stypuły, X3, 1992, 50 x 55, op. 148.

Ex libris prof. dr hab. E.[dmunda] Prosta, X3, 1992, 58 x 36, op. 149.

Ex libris Kazimierza Uszyńskiego, X3, 1992, 63 x 44, op. 150.

Mickiewicziana Jana Tropiły, X3, 1992, 63 x 48, op. 151.

In memoriam dr Jana Bondarenki, X3, 1992, 66 x 47, op. 152.

Ex libris dr Erik Skovenborg, X3, 1992, 68 x 51, op. 153.

Ex libris dr A.[natola] Bucharewicza, X3, 1992, 63 x 47, op. 154.

Ex libris Muzeum Weterynarii. 10 lat, X3, 1992, 68 x 51, op. 155.

*EL J.[erzego] Jastrzębskiego, X3, 1992, 48 x 67, op. 156.

Ex libris lek. wet. Zygmunta Skowrońskiego, X3, 1992, 50 x 39, op. 157.

PF ’93. Wesołych Świąt, pomyślnego 1993 roku życzą Rutkowiakowie, X3, 1992, 63 x 58, op. 158.

Ex libris Krystyny Wołoszyn, X3, 1992, 48 x 63, op. 159.

Ex libris A.[leksandra] Wyrwińskiego, X3, 1992, 67 x 60, op. 160.

Ex libris Pawła Sysy, X3, 1992, 85 x 44, op. 161.

 

1993

Ex eroticis Jan Rhebergen, X3, 1993, 52 x 57, op. 162.

In memoriam księdza doktora wet Szczepana Gracza, X3, 1993, 75 x 47, op. 163.

In memoriam lek. wet. Czesława Górniewicza, X3, 1993, 62 x 50, op. 164.

Ex eroticis Czesława Wosia, X3, 1993, 62 x 40, op. 165.

Ex libris lek. wet. Z.[bigniewa] Żaka, X3, 1993, 47 x 51, op. 166.

In memoriam lek. wet. Wacława Pietraszewskiego, X3, 1993, 63 x 46, op. 167.

Ex libris dr hab. Tadeusza Kubińskiego, X3, 1993, 60 x 60, op. 168.

Ex libris Urszuli i Jerzego Białoboków. Michałów, X3, 1993, 56 x 64, op. 169.

Ex col.lectione lek. wet. J.[erzego] Harlanda, X3, 1993, 51 x 51, op. 170.

winieta martyrologiczna, X3, 1993, 56 x 61, op. 171.

Ex col.lectione Dr Ottmar Premstaller, X3, 1993, 63 x 56, op. 172.

Ex col.lectione Mario De Filippis, X3, 1993, 74 x 61, op. 173.

Ex libris ks. prałata Wincentego Marczuka, X3, 1993, 68 x 43, op. 174.

Ex libris Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego. 75 lat, X3, 1993, 83 x 48, op. 175.

Ex libris płk dr wet. Andrzeja Skoczka, X3, 1993, 52 x 36, op. 176.

Ex libris lek. wet. Tadeusza Popławskiego, X3, 1993, 76 x 49, op. 177.

Ex libris prof. Z.[dzisława] Wajdy, X3, 1993, 71 x 44, op. 178.

 

1994

Ex libris prof. A.[bdona] Stryszaka. St. Petrus Chrystologus, X3, 1994, 88 x 58, op. 179.

Ex libris W.[iesławy] A.[ndrzeja] Czerwińskich, X3, 1994, 58 x 40, op. 180.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1994, 55 x 46, op. 181.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1994, 59 x 43, op. 182.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1994, 62 x 39, op. 183.

Ex libris prof. dr hab. A[ntoniego] Schollenbergera. Dr Francois Rabelais: 1494 – 1553, X3, 1994, 65 x 65, op. 184.

Ex libris dr Erik Skovenborg. Les moutons de Panurge, X3, 1994, 90 x 65, op. 185.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1944, 57 x 42, op. 186.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1994, 75 x 48, op. 187.

In memoriam poległych powstańców warszawskich, X3, 1994, 100 x 85, op. 188.

Ex libris Anny i Stanisława Cąkałów. Św. Roch, X3, 1994, 88 x 60, op. 189.

Ex libris Zbigniewa Jóźwika, X3, 1994, 94 x 60, op. 190.

Pamiati A.[natolija] L.[eontewicza] Chochłowa. S-tyj Georgij [cyr], X3, 1994, 91 x 59, op. 191.

Ex libris Krystyny Rutkowiak. S-t Francesco, X3, 1994, 87 x 61, op. 192.

Ex libris Jana Tropiły. St. Eligius, X3, 1994, 87 x 51, op. 193.

Ex libris Aliny Twardowskiej. Św. Hieronim, X3, 1994, 86 x 59, op. 194.

PF 95. Pomyślnych Świąt życzą K.[rystyna] B.[ohdan] Rutkowiakowie, X3, 1994, 112 x 105, op. 195.

 

1995

Ex libris Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Sanitas animalium pro salute homini, X3, 1995, 80 x 48, op. 196.

Ex libris Polish Veterinary Chamber, X3, 1995, 70 x 59, op. 197.

Ex libris Gabrieli Kitowskiej, X3, 1995, 99 x 37, op. 198.

Ex libris Mariana Muszyńskiego, X3, 1995, 79 x 51, op. 199.

Ilustracje do tomiku wierszy Kobryńczuka, X3, 1995, op. 200.

Ex libris prof. W.[łodzimierza] Klucińskiego, X3, 1995, 61 x 48, op. 201.

Ex libris Teresy Szydłowskiej, X3, 1995, 82 x 44, op. 202.

In memoriam zaginionych lekarzy weterynarii, X3, 1995, 64 x 62, op. 203.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe, X3, 1995, 94 x 72, op. 204.

Ex libris Jana Zwierzchowskiego, X3, 1995, 94 x 74, op. 205.

Ex libris lek. wet. Włodzimierza Przewoskiego, X3, 1995, 77 x 60, op. 206.

Pomyślnych Świąt oraz szczęśliwego 1996 roku życzą Rutkowiakowie, X3, 1995, 82 x 59, op. 207.

Ex libris lekarza wet. Mirosława Kalickiego, X3, 1996, 61 x 58, op. 208.

Ex libris dr Stanisława Czupy, X3, 1996, 77 x 39, op. 209.

Ex libris dr K.[rystyna] Grabowskiego, X3, 1996, 66 x 38, op. 210.

Ex libris Afina Sawidis [cyr], X3, 1996, 55 x 46, op. 211.

Ex libris dr wet. Andrzeja Komorowskiego, X3, 1996, 89 x 28, op. 212.

Ex libris dr Ogi Makarski, X3, 1996, 60 x 59, op. 213.

Ex libris Halina Makarski, X3, 1996, 66 x 59, op. 214.

Przerywniki do wierszy F. Kobryńczuka, X3, 1996, op. 215.

Ex libris K[rystyny] S[uchorskiej], TW, 1996, 80 x 52, op. 216.

el jt [Jana Tropiły], TW/2, 1996, 115 x 60, op. 217.

el k.r. [Krystyny Rutkowiak], TM/2, 1996, 98 x 53, op. 218.

Zdrowych i pomyślnych Świąt, szczęśliwego Nowego 1997 Roku życzą Rutkowiakowie z córkami, X3/2+ST, 1996, 95 x 70, op. 219

 

1997

Ex libris Leona Saby, X3, 1997, 65 x 66, op. 220.

Ex libris Ryszarda Bartla, X3, 1997, 95 x 72, op. 221.

EL Krzysztofa Kmiecia. Aesculus hippocastanum, X3, 1997, 89 x 70, op. 222.

Ex libris Carlos Kiš, X3, 1997, 51 x 69, op. 223.

Ex libris dr Józefa Zakrzewskiego, X3, 1997, 65 x 70, op. 224.

Ex libris Rasmus Poul Johansen, X3, 1997, 53 x 66, op. 225.

Ex libris J.[anusza] Dernesa, X3, 1997, 70 x 32, op. 226.

Ex libris Michała Targowskiego, X3, 1997, 72 x 57, op. 227.

In memoriam dr Heleny Jurgielewiczowej – pierwszej kobiety, która w Polsce ukończyła studia weterynaryjne, X3 col., 1997, 105 x 69, op. 228.

Pamięci kobiet w polskiej weterynarii. Prof. dr Irena Maternowska 1898 – 1941, X3 col., 1997, 91 x 65, op. 229.

Novartis. 30 lat pracy dyrektora Wyrwińskiego [logo firmy Novartis], monotypia, 1997, 145 x 110, op. 230.

Ex libris Claudio Lara, X3/3, 1997, 68 x 63, op. 231.

Ex libris lek. wet. Jana Wittenberga, TW col., 1997, 115 x 89, op. 232.

Księgozbiór Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie 1927 – 1997, X3, 1997, 61 x 61, op. 233.

Księgozbiór Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie 1927 – 1997, X3 + ST, 1997, 92 x 86, op. 233a.

Ex libris Maurizio Schwarzman, X3, 1997, 78 x 70, op. 234.

Ex libris króla białych kurierów Władysława Ossowskiego, TW, 1997, 103 x 80, op. 235.

PF ’98. Wesołych Świąt, zdrowego Nowego Roku życzą Rutkowiakowie, X3, 1997, 57 x 47, op. 236.

 

1998

Księgozbiór Wojewódzki Zakład Weterynarii w Gdańsku, X3, 1998, 82 x 78, op. 237.

Dzieła Adama Mickiewicza w zbiorach Jana Tropiły, X3, 1998, 100 x 82, op. 238.

Ex libris Mirosława Łakomego, X3, 1998, 61 x 85, op. 239.

Ex libris Ivan Katić, X3, 1998, 68 x 53, op. 240.

Ex libris Pawła Pertyńskiego, X3, 1998, 65 x 63, op. 241.

Ex libris Henryka Stopikowskiego, X3/2, 1998, 61 x 31, op. 242.

Z kolekcji Walentego Bema, X3, 1998, 64 x 85, op. 243.

Ex libris dr wet Jana Krupy, X3, 1998, 80 x 51, op. 244.

Adam M[ickiewicz] u Olgi R[utkowiak], TW, 1998, 80 x 70, op. 245.

grafika [liście krwawnika], TW col., 1998, 55 x 43, op. 246.

grafika [fragmenty liści i korzonków], TW col., 1998, 74 x 52, op. 247.

Ex libris Jana Jaroszuka, X3/3, 1998, 95 x 72, op. 248.

Ex libris Wolfgang Kohl, X3, 1998, 67 x 56, op. 249.

Ex libris Christiane Kohl, TW col., 1998, 65 x 45, op. 250.

Ex libris Christiane Kohl [, TW, 1998, 84 x 63, op. 251.

grafika [fragmenty roślin], TW col., 1998, 80 x 50, op. 252.

Ex libris Mirosława Rekowskiego, X3/2, 1998, 88 x 64, op. 253.

Ze zbiorów Muzeum Farmacji UJ w Krakowie [Mandragora], X3, 1998, 80 x 49, op. 254.

Ex libris Krzysztofa Piechockiego, X3, 1998, 75 x 67, op. 255.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, X3, 1998, 67 x 53, op. 256.

 

1999

Ex libris Luigi Casalino, X3, 1999, 77 x 62, op. 257.

Ex libris Zdzisława i Zofii Chyłków, X3, 1999, 109 x 35, op. 258.

Ex col.lectione M.[ieczysława] Radojewskiego, X3, 1999, 63 x 62, op. 259.

Ex libris Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, X3, 1999, 70 x 62, op. 260.

Ex libris lek. wet. Józefa Naczka, X3, 1999, 70 x 58, op. 261.

Ex libris Elena Davicino, X3, 1999, 122 x 30, op. 262.

Ex libris Małgorzaty i Wojciecha Kaziorów, X3, 1999, 63 x 68, op. 263.

Pamięci Jana Bema z Krobi, X3, 1999, 72 x 71, op. 264.

Ex libris Włodzimierza Przewoskiego, X3, 1999, 87 x 64, op. 265.

Ex libris Katarzyny Rutkowiak, X3, 1999, 65 x 66, op. 266.

Ex libris Leonarda Pikiela, X3, 1999, 75 x 55, op. 267.

Ex libris Katarzyny Godos, X3, 1999, 70 x 57, op. 268.

Ex libris Krystyny Eysymontt, X3, 1999, 67 x 72, op. 269.

PF MM [2000]. Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku [tekst w kilku językach] życzą K.[rystyna] i B.[ohdan] Rutkowiakowie, X3, 1999, 100 x 60, op. 270.

 

2000

Ex libris Krzysztofa Kmiecia 50, X3, 2000, 88 x 60, op. 271.

Ze zbiorów profesora Tomasza Janowskiego, X3, 2000, 75 x 56, op. 272.

Ex col.lectione Zygmunta Gontarza, X3, 2000, 60 x 63, op. 273.

Ex libris Paola Ginepri, X3, 2000, 56 x 46, op. 274.

Ex libris Zdzisława Wolańczyka, X3, 2000, 57 x 52, op. 275.

Ex libris Jana Kaczorowskiego, X3, 2000, 88 x 33, op. 276.

Ex collectione dr wet. Wiesława Losiaka, X3, 2000, 93 x 40, op. 277.

Ex libris Janiny Saffarini, TW, 2000, 103 x 79, op. 278.

Ex libris Ryszarda Bandosza, X3, 2000, 81 x 74, op. 279.

PF 2001. Zdrowych Świąt, dobrego nowego wieku życzą Rutkowiakowie, X3 col., 2000, 81 x 50, op. 280 [na grafice omyłkowo 279].

 

2001

Ex musicis lekarza wet Józefa Świokło, X3, 2001, 84 x 45, op. 281.

Ex libris Ireneusza Wiśniewskiego, X3, 2001, 75 x 70, op. 282.

Ex libris Zbigniewa Osenkowskiego, X3 col., 2001, 94 x 50, op. 283.

Ex libris Mieczysława Bielenia, X3 col., 2001, 56 x 45, op. 284.

Ex libris Barbary Darkowskiej, TW col., 2001, 78 x 58, op. 285.

Ex libris lek. wet Anny Weiler, X3, 2001, 62 x 37, op. 286.

Ex libris lek. wet. Małgorzaty Barancewicz, X3, 2001, 80 x 54, op. 287.

Z kolekcji Witolda Rudzińskiego, X3, 2001, 105 x 35, op. 288.

Ex libris Wojciecha Szwedy, X3/4, 2001, 80 x 71, op. 289.

Ex libris Piotra Zadury, X3, 2001, 80 x 56, op. 290.

Ex libris Klemensa Raczaka 90, X3, 2001, 85 x 61, op. 291.

Ex libris Leonid Kuris, X3, 2001, 60 x 83, op. 292.

Ze zbiorów Macieja Gajeckiego, X3, 2001, 63 x 76, op. 293.

PF 2002. Dobrych Świąt, Dosiego 2002 Roku życzą Rutkowiakowie, TW, 2001, 90 x 31, op. 294.

 

2002

Ex libris Marty Barej, C8, 2002, 57 x 77, op. 295.

grafika [fragmenty roślinne], TW, 2002, 75 x 54, op. 296.

grafika [młode owoce dereni], TW col., 2002, 60 x 62, op. 297.

grafika [kwiatostan [pąki] czarnego bzu], TW, 2002, 50 x 76, op. 298.

In memoriam Christine Premstaller, TW col., 2002, 57 x 54, op. 299.

Ex libris Krystyny Rutkowiak, TW col., 2002, 60 x 80, op. 300.

Ex libris Janiny Saffarini, TW col., 2002, 87 x 27, op. 301.

Ex libris Luigi Casalino, TW col., 2002, 55 x 52, op. 302.

Ex libris Józefa Szarka, X3, 2002, 82 x 62, op. 303.

Ex libris Guus Willemsen, X3, 2002, 71 x 81, op. 304.

Ex col.lectione Tadeusza Ortyla, X3, 2002, 63 x 51, op. 305.

Ex libris Dr Emil Kunze, X3, 2002, 62 x 77, op. 306.

Ex libris Alfreda Gaudy, X3, 2002, 70 x 56, op. 307.

Ex libris Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, X3, 2002, 82 x 59, op. 308.

Z kolekcji profesora Janusza Gilla, X3 col., 2002, 75 x 46, op. 309.

Warszawska Galeria Ekslibrisu, X3, 2002, 37 x 34, op. 310.

Ex libris Marcina Pikiela, X3, 2002, 61 x 69, op. 311.

Ex libris Wiesławy Rutkowiak, TW, 2002, 78 x 58, op. 312.

Ex libris Krzysztofa Kmiecia. Rana exlibristica sicca, TW col., 2002, 61 x 39, op. 313.

grafika niededykowana pt: „Jesienny wiatr” [trawa], TW, 2002, 53 x 93, op. 314.

grafika [suszki], TW, 2002, 28 x 77, op. 315.

grafika [suszki], TW, 2002, 47 x 28, op. 316.

grafika niededykowana [liść ostu], TW col., 2002, 78 x 58, op. 317.

Ex libris Bente Johansen, X3, 2002, 80 x 60, op. 318.

Ex libris Lju Chen, TW col., 2002, 78 x 30, op. 319.

 

2003

[PF] [kwiat hortensji], TW col., 2003, 80 x 80, op. 320.

Z kolekcji Danuty Cedzyńskiej, X3, 2003, 66 x 76, op. 321.

Ex libris DB [David Bekker], TW, 2003, 58 x 59, op. 322.

Ex libris Juri Orlov, TW col., 2003, 58 x 58, op. 323.

Z kolekcji poety prof. Franciszka Kobryńczuka, X3, 2003, 77 x 63, op. 324.

Kolekcja ekslibrisu europejskiego K.[rzysztofa] Kmiecia, X3, 2003, 77 x 79, op. 325.

Ex libris lekarza wet. Romana Szmidta, X3, 2003, 81 x 60, op. 326.

Ex libris Tadeusza Szumarskiego, X3, 2003, 59 x 69, op. 327.

Ex libris Elżbiety Prościewicz. Motyl, X3, 2003, 61 x 71, op. 328.

Ex libris profesor Krystyny Tropiło, X3, 2003, 69 x 60, op. 329.

Ex libris Krystyny Martusewicz, X3, 2003, 71 x 60, op. 330.

Ex libris mgr farm.[acji] Iwony Dymarczyk, X3, 2003, 72 x 62, op. 331.

Ex libris Bartłomieja Szyndlera, X3, 2003, 76 x 58, op. 332.

Ex libris Societas Polonae Scientiarum Veterinariarum Div. Gedanensis, X3, 2003, 104 x 45, op. 333.

grafika [liść ostu wydmowego z Krety], TW, 2003, 39 x 52, op. 334.

PF 2004, TW/2, 2003, 78 x 58, op. 335.

grafika [kompozycja roślinna z liściem ostu], TW, 2003, 72 x 54, op. 336.

grafika [dziki owies], TW, 2003, 47 x 75, op. 337.

grafika [komarnica, skrzydła ważki], TW col., 2003, 80 x 60, op. 338.

 

2004

Ex libris Alicji Filip, X3, 2004, 61 x 60, op. 339.

Zbiór książek o Egipcie Wiesławy i Lechosława Rutkowiaków, X3, 2004, 76 x 49, op. 340.

In memoriam Mieczysław Radojewski, X3, 2004, 62 x 85, op. 341.

Ex libris Dady Góreckiej, TW, 2004, 58 x 38, op. 342.

E.L. Olgi R.[utkowiak], TW col., 2004, 73 x 44, op. 343.

Z kolekcji prof. Zygmunta Pejsaka, X3, 2004, 68 x 57, op. 344.

Ex libris profesora Ryszarda Badury, X3, 2004, 75 x 49, op. 345.

Ex libris Sabiny Żarnowskiej, X3, 2004, 68 x 37, op. 346.

Ex libris Ewy Kręglickiej, X3, 2004, 42 x 31, op. 347.

Ex libris dyrlaege Anton Rosenbom, X3, 2004, 75 x 44, op. 348.

Ex libris Olgi Rutkowiak, X2, 2004, 43 x 43, op. 349. – próbny drzeworyt sztorcowy, bez powielania i rozpowszechniania.

Ex col.lectione Bohdana R.[utkowiaka], TW col., 2004, 53 x 78, op. 350.

grafika niededykowana [hortensja], TW, 2004, 80 x 60, op. 351.

grafika niededykowana [hortensja pnąca], TW col., 2004, 53 x 40, op. 352.

EXL B.[ohdana] R.[utkowiaka], TW, 2004, 44 x 53, op. 353.

grafika niededykowana [splot korzeni], TW, 2004, 100 x 64, op. 354.

Ex libris Mariana Kosmowskiego, X3, 2004, 78 x 61, op. 355.

grafika niededykowana [pelargonia], TW col., 2004, 67 x 58, op. 356.

grafika niededykowana [kwiat wśród traw], TW col., 2004, 58 x 50, op. 357.

Ex libris Ireny Hebel, TW col., 2004, 58 x 48, op. 358.

[PF 2005]. Gloria in Excelsis. Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego 2005 Roku życzą K. B. Rutkowiakowie, X3, 2004, 63 x 76, op. 359.

grafika niededykowana, TW col., 2004, 49 x 58, op. 360.

Ex libris Marii Aleksandry Kmieć, TW col., 2004, 68 x 58, op. 361.

Wesołych Świąt, Dosiego 2005, TW col., 2004, 58 x 79, op. 362.

 

2005

Ex libris Tadeusza Deptulskiego, X3, 2005, 74 x 60, op. 363.

Ex libris Stanisława Wysockiego, X3, 2005, 97 x 45, op. 364.

Kolekcja marynistyczna Andrzeja Znamirowskiego, X3, 2005, 82 x 42, op. 365.

Ex libris Krystyny Staniewicz, TW col., 2005, 58 x 57, op. 366.

grafika niededykowana [suszki], TW, 2005, 57 x 66, op. 367.

grafika niededykowana [mech], TW col., 2005, 67 x 49, op. 368.

Ex libris Magdy Pertyńskiej, TW, 2005, 59 x 90, op. 369.

Ex libris Eli Aarup, TW col., 2005, 57 x 58, op. 370.

Ex L. Krystyny Petter, TW col., 2005, 57 x 48, op. 371.

Ex col.lectione A.[rtur] M.[aria] Da Mota Miranda, TW col., 2005, 63 x 87, op. 372.

Ex libris Barbary Koper, TW col., 2005, 78 x 59, op. 373.

Ex libris prof. dr hab. Jadwigi Juśko-Grundboeck. 80 lat, TW col., 2005, 65 x 67, op. 374.

Ex libris Krystyny Rutkowiak. Ślimak 2005, TM col., 2005, 63 x 85, op. 375.

Ex libris Kasi Rutkowiak. Kenia Safari 2005, TW col., 2005, 62 x 86, op. 376.

 

2006

Zbiór ekslibrisów Jana Tropiły, TW col., 2006, 83 x 43, op. 377.

Ze zbiorów Jadwigi Preis, TW col., 2006, 88 x 62, op. 378.

Ex col.lectione Zbigniewa Osenkowskiego, TW col., 2006, 67 x 88, op. 379.

Ex libris Bohdana Rutkowiaka. 50 lat pracy w zawodzie lekarza weterynarii, X3, 2006, 78 x 76, op. 380.

Ex libris Leszka Puchały, TW col., 2006, 78 x 68, op. 381.

Ex libris Jana Karolczyka. Katowice 2006, X3, 2006, 74 x 51, op. 382.

Ex libris Hanny Dziemidok, TW col., 2006, 58 x 58, op. 383.

Ex L. Paola Ginepri, TW col., 2006, 68 x 88, op. 384.

Ex libris Anny Urbańczyk, TW col., 2006, 49 x 58, op. 385.

To jest ekslibris wykonany przez Bohdana Rutkowiaka dla wnuka Olafa w dniu jego urodzin 3 maja 2006 roku, TW col., 2006, 67 x 64, op. 386.

Ex libris Jolanty Wojciechowskiej, TW col., 2006, 67 x 67, op. 387.

Ex libris Anny Strzeleckiej, TW col., 2006, 67 x 48, op. 388.

Ex libris Krystyny Szczukowskiej, TW col., 2006, 92 x 92, op. 389.

grafika [kompozycja], TW col., 2006, 68 x 83, op. 390. – próba

Ex libris Ole Hjorth, TW col., 2006, 81 x 56, op. 391.

grafika [suszki], TW col., 2006, 68 x 47, op. 392.

Ex libris Ole Hjorth Ex libris, X3, 2006, 69 x 60, op. 393.

Dobrych Świąt, zdrowia w 2007 roku życzą Krysia i Danek Rutkowiakowie, TW col., 2006, 65 x 68, op. 394.

 

2007

Ex libris dr wet. Marka Kacprzyńskiego, X3, 2007, 59 x 58, op. 395.

Ex libris Izby Pamięci Wincentego Pola w Gdańsku – Sobieszewie, TW col., 2007, 84 x 55, op. 396.

Ex libris Domu Kultury Wyspa Skarbów w Gdańsku – Sobieszewie, TW col., 2007, 67 x 67, op. 397.

grafika [pelargonia], TW col., 2007, 86 x 62, op. 398.

Ex libris prof. dr hab. Jana Rogowskiego, X3, 2007, 70 x 60, op. 399.

grafika [płatek papuziego tulipana], TW col., 2007, 69 x 68, op. 400.

Ex libris Erik Skovenborg, TW col., 2007, 67 x 65, op. 401.

PF ’08, TW col., 2007, brak wym., op. 402.

PF ’08, TW col., 2007, 87 x 64, op. 403.

 

2008

Ex libris Andrzeja Stelmasiewicza. Leo Gedanensis, C8, 2008, 93 x 57, op. 404.

Ex col.lectione Olgi Rutkowiak. Leones Gedanenses. Jan Heve[lius], X3, 2008, 92 x 92, op. 405.

Ex col.lectione Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, X3, 2008, 85 x 65, op. 406.

Ex libris B[ohdana] R[utkowiaka]. Leo Gedanensis, C8, 2008, 59 x 59, op. 407.

Ex libris Fundacji Wspólnota Gdańska. Leones Gedanenses, C8, 2008, 59 x 93, op. 408.

Ex col.lectione Kamila Leńskiego. Czas gdańskich lwów na Wyspie Skarbów, C8, 2008, 92 x 60, op. 409.

Ex libris Fundacji Wspólnota Gdańska [rdest ptasi, logo Fundacji], TW col., 2009, 63 x 86, op. 410.

Ex libris Günter Grass, C8, 2008, 92 x 74, op. 411.

Ex libris Magdy Hebel, C8, 2008, 66 x 53, op. 412.

Ex libris Haliny Szczurek, TW col., 2008, 69 x 70, op. 413.

Ex libris Ilona & Bjarne Aakermann, TM [TW + tłocz.], 2008, 60 x 49 + 20 x 49, op. 414.

Ex libris Alina Hubert. 50, TW col., 2008, 91 x 70, op. 415.

PF 2009, TW, 2008, 89 x 39, op. 416.

Ex libris Łukasza Sysy, TW col., 2008, 48 x 48, op. 417.

 

2009

Ex libris Krystyny Rutkowiak, TW col., 2009, 88 x 69, op. 418.

Ex libris Krystyny Rutkowiak, TW, 2009, 90 x 67, op. 419.

Ex libris Helenki Rutkowiak-Hjorth, TW col., 2009, 87 x 87, op. 420.

Ex libris mgr Marty Miodowicz, TW col., 2009, 88 x 48, op. 421.

Ex libris Eli i Bartka Tropiłów. Rana sicca secunda, TW col., 2009, 75 x 81, op. 422.

Ze zbiorów Alicji Filip, TW col., 2009, 108 x 60, op. 423.

Ex libris Bożeny Mindowicz, TW col., 2009, 63 x 95, op. 424.

P.F. 2010, TW col., 2009, 59 x 79, op. 425.

Zdrowych Świąt, Dobrego Roku 2010, TW col., 2009, 63 x 89, op. 426.

Ex libris Aliny i Huberta Twardowskich, TW col., 2009, 50 x 88, op. 427.

 

2010

Ex libris Elżbiety Wieczorek-Platy, TW col., 2010, 50 x 88, op. 428.

grafika [rozchodnik], TW col., 2009, 68 x 48, op. 429.

grafika [kwiat], TW col., 2010, 97 x 45, op. 430. – również ekslibris Roberta K[rawczyka]

Ex libris BR [Bohdana Rutkowiaka]. Angelus polonicus pius in patriam, X3, 2010, 110 x 87, op. 431.

grafika 10•04•2010. Herba sumus [zniszczony krzewik trawy], TW col., 2010, 68 x 83, op. 432.

Ex l. Olgi R[utkowiak], TW col., 2010, brak wym., op. 433.

Ze zbioru aniołów Jolanty Wojciechowskiej. Angelus polonicus pius in patriam, CGD, 2010, 90 x 105, op. 434.

PF ’11, CGD, 2010, brak wym., op. 435.

Wesołych Świąt, Dobrego Roku życzą Rutkowiakowie, CGD, 2010, 54 x 64, op. 436.

Ze zbiorów lek. wet. Andrzeja Juchniewicza, C8 col., 2010, 88 x 69, op. 437.

grafika noworoczna [stylizowane tulipany], CGD, 2010, 40 x 150, op. 438.

Pomyślnych Świąt, Dobrego 2011 Roku życzą Rutkowiakowie, CGD, 2010, 100 x 65, op. 439.

 

2011

Ex libris Ewy i Marka Kamionowskich, C8 col., 2011, 68 x 70, op. 440.

PF ’11 [trzy róże], CGD, 2010[!], 100 x 40, op. 441.

Ex libris Ryszarda Bandosza. Polski anioł patriotyczny, C8 col., 2011, 85 x 41, op. 442.

In memoriam Krzysztof Kmieć, TW col., 2011, 57 x 59, op. 443.

Ex libris Klaus Rödel, TW col., 2011, 86 x 59, op. 444.

Ex libris Klary Rutkowiak-Hjorth, TW col., 2011, 72 x 72, op. 445.

Ex musicis Ch.[ristiane] Kohl, TW col., 2011, 88 x 60, op. 446.

Ex libris K.[rystyna] & L.[eon] S.[ylwester] Staniewicz, TW col., 2011, 73 x 40, op. 447.

Ex L. Janiny Saffarini, TW col., 2011, 71 x 52, op. 448.

Ex libris Krystyny Milko-Kurek, TW col., 2011, 98 x 59, op. 449.

PF MMXII, TW col., 2011, 73 x 31, op. 450.

 

2012

P.F. 2012, TW col., 2012, 86 x 28, op. 451.

[Grafika], TW col., 2012, 71 x 71, op. 452.

Ex libris Teresy Ostrowskiej, TW col., 2012, 73 x 40, op. 453.

P.F. 2013, TW col., 2012, 34 x 74, op. 454.

Ex collectione Danuty Krawczyk, TW col., 2012, 83 x 50, op. 455.

P.F. 2013, TW col., 2012, 47 x 34, op. 456.

Ex libris Pauliny Fijołek, TW col., 2012, 45 x 63, op. 457.

 

2013

Ex L. Anny Wojtas, TW col., 2013, 70 x 40, op. 458.

[Grafika], TW col., 2013, 62 x 72, op. 459.

Z kolekcji Gabrieli Rak, TW col., 2013, 78 x 58, op. 460.

Ex libris Mariana M. [Muszyńskiego]. 80 lat, TW col., 2013, 70 x 68, op. 461.

Ex libris Ewy Krysiak, TW col., 2013, 40 x 74, op. 462.

Ex libris Danuty Onuferko, TW col., 2013, 95 x 33, op. 463.

Ex L. K. [Krystyny] Eysymontt, TW col., 2013, 50 x 60, op. 464.

Ex libris Ryszarda Bandosza, TW col., 2013, 56 x 53, op. 465.

Ex libris Jana Krupy, TW col., 2013, 73 x 37, op. 466.

[Grafika], TW col., 2013, 67 x 44, op. 467. [mech]

Ex libris 80 lat Jana Tropiły, TW col., 2013, 40 x 48, op. 468.

Ex libris Moniki Łobacz, TW col., 2013, 38 x 64, op. 469.

In memoriam Klemensa Raczaka, TW col., 2013, 50 x 66, op. 470.

Ex libris Ewy Maćkowiak, TW col., 2013, 35 x 75, op. 471.

Ex libris C M Witańskich [Czesława Marii], TW col., 2013, 71 x 39, op. 472.

Ex libris B.R. [Bohdan Rutkowiak], TW col., 2013, 30 x 70, op. 473.

[Grafika], TW col., 2013, 50 x 34, op. 474. [z bukieciku od Huberta Twardowskiego na 80 urodziny B…R – [Bohdana Rutkowiaka]]

EL Jana T. [Tropiły], TW col., 2013, 73 x 40, op. 475.

Ex L. Ludmiły Krupy, TW col., 2013, 48 x 50, op. 476.

[Grafika], TW col., 2013, 79 x 44, op. 477. [płatek tulipana i szypułka truskawki]

[Grafika], TW col., 2013, 60 x 55, op. 478. [kompozycja]

P.F. 2014, TW col., 2013, 45 x 44, op. 479.

[Grafika], TW col., 2013, 59 x 45, op. 480. [kwiaty z ogrodu H.T. na urodziny Bohdana Rutkowiaka, dla Krychny]

Ze zbiorów rodziny Rutkowiaków , C8, 2013, 64 x 84, op. 481.

[Grafika], TM col., 2013, 66 x 50, op. 482. [kompozycja]

P.F. 2014, TW col., 2013, 68 x 48, op. 483.

[Grafika], TW col., 2013, 74 x 47, op. 484. [ważka]

Ex libris Grażyny Czajkowskiej, TW col., 2013, 58 x 70, op. 485.

Ex libris Kasi Rutkowiak, TW col., 2013, 44 x 50, op. 486.

Ex libris doktora Cezarego Gugi, TW col., 2013, 60 x 38, op. 487.

P.F. 2014 , TW col., 2013, 55 x 58, op. 488. [Dobrego 2014 Roku oraz Pomyślnych Świąt życzą Krysia i Danek Rutkowiakowie]

Ex libris Kasi Rutkowiak Hjorth, TW col., 2013, 70 x 73, op. 489.

[Grafika], TW col., 2013, 60 x 50, op. 490. [gałązka wajgeli]

[Grafika], TW col., 2013, 68 x 83, op. 491. [zepsuty liść funkii]

[Grafika], TM col., 2013, 58 x 58, op. 492. [kompozycja]

Ex libris Olgi Rutkowiak – Krawczyk, TW col., 2013, 66 x 66, op. 493.

Ex libris Babci Krysi, C8, 2013, 60 x 60, op. 494.

Ex libris Krystyny Rutkowiak, TW col., 2013, 57 x 75, op. 495.

 

2014

Ex libris Ewy Kamionowskiej, TW col., 2014, 58 x 68, op. 496.

Ex L. B.R. [Bohdan Rutkowiak], TW col., 2014, 51 x 48, op. 497.

[Grafika], TW col., 2014, 75 x 40, op. 498. [kompozycja]

Ex L. [Bohdan Rutkowiak], TW col., 2014, 70 x 40, op. 499.

Ex L. B.R. [Bohdan Rutkowiak], TW col., 2014, 52 x 38, op. 500.

Ex L. B.R. [Bohdan Rutkowiak], TW col., 2014, op. 501.

Ex L. B.R. [Bohdan Rutkowiak], TW col., 2014, op. 502.

Ex L. B.R. [Bohdan Rutkowiak], TW col., 2014, op. 503.

Grafika – “Dzidziu i Jarka – dobrana parka”, TW, 2014, op. 504.

Grafika – Drugie uroczyste wyniesienie koguta bez flaków, X6, 2014, op. 505.

Ex libris Jana Tropiły, TW, 2014, op. 506.

Ex libris Krystyny Rutkowiak, TW, 2014, op. 507.

Grafika Blacha I, TW, 2014, op. 508.

Grafika Blacha II, TW, 2014, op. 509.

Grafika Blacha III, TW, 2014, op. 510.

Grafika, TW, 2014, op. 511.

Ex libris RB, TW, 2014, op. 512.

Ex libris RB, TW, 2014, op. 513.

Z kolekcji Krystyny Rutkowiak, TW, 2014, op. 514.

Grafika, TW, 2014, op. 515.

Ex libris Pawła Sysy, TW, 2014, op. 516.

Grafika – Pamięci Janusza Mindowicza, TW, 2014, op. 517.

Grafika, TW, 2014, op. 518.

Grafika, TW, 2014, op. 519.

Ex libris Wiesi Rutkowiak, TW, 2014, op. 520.

In memoriam Janeczki Saffarini, TW, 2014, op. 521.

Ex libris BR, TW, 2014, op. 522.

Ex libris BR, TW, 2014, op. 523.

Ex libris BR, TW, 2014, op. 524.

Ex libris Wojciecha Łuczaka, TW, 2014, op. 525.

Grafika, TW, 2014, op. 526.

Grafika, TW, 2014, op. 527.

Grafika, TW, 2014, op. 528.

Grafika, TW, 2014, op. 529.

Grafika, TW, 2014, op. 530.

Grafika, TW, 2014, op. 531.

Ex libris Andrzeja Zycha, TW, 2014, op. 532.

Grafika, TW, 2014, op. 533.

Grafika, TW, 2014, op. 534.

 

2015

Grafika, TW, 2015, op. 535.

Ex libris Olgi, TW, 2015, op. 536.

Ex libris Włodzimierza Gibasiewicza, TW, 2015, op. 537.

Ex libris Gutka, TW, 2015, op. 538.

Ex libris Gutka, TW, 2015, op. 539.

Grafika, TW, 2015, op. 540.

Grafika, TW, 2015, op. 541.

Ex libris Roberta Krawczyka, TW, 2015, op. 542.

Grafika, TW, 2015, op. 543.

Grafika, TW, 2015, op. 544.

Grafika, TW, 2015, op. 545.

Grafika, TW, 2015, op. 546.