JERZY RÓŻAŃSKI (ur. 1947)

1975

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1975, 105 x 74, op. 1.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 1975, 110 x 86, op. 2.

Ex libris dr W[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1975, 102 x 80, op. 3.

Ex libris dr med. W[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1975, 113 x 75, op. 4.

Ex libris Różańskiego[Jerzego], X3, 1975, 96 x 85, op. 5.

Ex libris W.[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1975, 99 x 66, op. 6.

Ex libris dr W[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1975, 143 x 65, op. 7.

Ex libris Miroslav Rosa, X3, 1975, 110 x 70, op. 8.

Ex libris R.[omana] Tarnowskiego, X3, 1975, 126 x 76, op. 9.

Ex libris W.[iktora] Dz.[iulikowskiego], X3, 1975, 102 x 77, op. 10.

Ex libris Dziulikowskiego, X3, 1975, 63 x 43, op. 11.

Ex libris W.[iktora] Dz.[iulikowskiego], X3, 1975, 64 x 42, op. 12.

Ex libris Jerzy Różański, X3, 1975, 60 x 38, op. 13.

Ex libris WD[Wiktora Dziulikowskiego], X3, 1975, 61 x 40, op. 14.

Ex libris dr med. Wiktor Dziulikowski, X3, 1975, 93 x 56, op. 15.

Ex libris W.[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1975, 109 x 70, op. 16.

Ex libris WD[Wiktora Dziulikowskiego], X3, 1975, 46 x 43, op. 17.

Ex libris Wiktor Dziulikowski, X3, 1975, 80 x 39, op. 18.

Ex libris Dziulikowskiego[Wiktora], X3, 1975, 154 x 45, op. 19.

Ex libris Wiktor Dziulikowski Wrocław 1975, X3, 1975, 71 x 60, op. 20.

Ex libris Wiktor Dziulikowski, X3, 1975, 66 x 69, op. 21.

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1975, 57 x 41, op. 22.

Ex libris Wiktor Dziulikowski. Pierwsze, nie szkodzić. Primum, non nocere, Hipokrates, X3, 1975, 60 x 69, op. 23.

Ex libris E.[lżbieta] Dziulikowska, X3, 1975, 65 x 54, op. 24.

Ex libris Wiktora Dziulikowskiego. AN, X3, 1975, 72 x 51, op. 25.

Ex libris W[iktor] Dziulikowski, X3, 1975, 100 x 50, op. 26.

Ex libris W[iktor] Dziulikowski, X3, 1975, 98 x 80, op. 27.

Ex libris dr med. Albrecht Scholz, X3, 1975, 93 x 70, op. 28.

Ex libris Z.[ofii] Dmyszewicz. Kwiaty Wrocławia, X3, 1975, 78 x 71, op. 29.

Ex libris S.[tefan] Hlibowicki, X3, 1975, 98 x 66, op. 30.

Ex libris B.[ogusław] Segal, X3, 1975, 72 x 61, op. 31.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1975, 49 x 76, op. 32.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 1975, 94 x 71, op. 33.

 

1976

Ex libris dr med. Wiktor Dziulikowski, X3, 1976, 94 x 60, op. 34.

Ex libris W[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1976, 90 x 60, op. 35.

Ex libris Zootechnik Wandy Różańskiej, X3, 1976, 55 x 91, op. 36.

Ex libris Bogdana Makuszaka. BHP w pracy. Brak części zamiennych, X3, 1976, 98 x 57, op. 37.

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1976, 103 x 70, op. 38.

Ex libris Zootechnik Wandy Różańskiej, X3, 1976, 55 x 101, op. 39.

Ex libris Zootechnik Wandy Różańskiej, X3, 1976, 55 x 102, op. 40.

Ex libris dr W.[iktora] Dziulikowskiego. Nicolaus Copernicus, X3, 1976, 99 x 60, op. 41.

Ex libris dr med. W[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1976, 79 x 117, op. 42.

Ex libris dr med. Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1976, 81 x 80, op. 43.

Ex libris W.[iktora] Dziulikowskiego. Mozart, X3, 1976, 83 x 69, op. 44.

Ex libris Macieja Dmyszewicza, X3, 1976, 77 x 60, op. 45.

Ex libris S.[tefana] Hlibowickiego. Huygens, X3, 1976, 77 x 60, op. 46.

Ex libris W[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1976, 82 x 75, op. 47.

Ex libris Grażyny Segal Hlibowickiej, X3, 1976, 78 x 70, op. 48.

Ex libris W.[iktora] Dziulikowskiego, X3, 1976, 54 x 73, op. 50.

Ex libris Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1976, 66 x 56, op. 51.

Ex libris Klaus Rödel, X3, 1976, 95 x 82, op. 52.

Ex libris A[rtur] M.[ario] Da Mota Miranda, X3, 1976, 80 x 70, op. 53.

Ex libris dr med. Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1976, 70 x 47, op. 54.

Ex libris W.[iktora] Dziulikowskiego. Johann Straus – Baron Cygański, X3, 1976, 60 x 102, op. 55.

 

1977

Ex libris romanistyka Barbary Hlibowickiej, X3, 1977, 70 x 55, op. 56.

Ex libris med. Janusza Węglarza. Chirurgia, X3, 1977, 59 x 55, op. 57.

Ex libris M[iędzyzakładowy] D[zielnicowy] D[om] K[ultury] Wrocław, X3, 1977, 46 x 70, op. 58.

Ex libris Nadieżdi Korż Nikołajewnej[cyr] Wrocław 77, X3, 1977, 107 x 75, op. 59.

Ex libris Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1977, 53 x 78, op. 60.

 

1978

Ex libris Jarosława Białożyta, X3, 1978, 70 x 88, op. 61.

Ex libris Jana Kozłowskiego, X3, 1978, 38 x 56, op. 62.

Ex libris Jana Białożyta, X3, 1978, 80 x 60, op. 63.

EL M.[arty] Korytowskiej, X3, 1978, 94 x 46, op. 64.

Ex libris J.[erzego] Waygarta, X3, 1978, 101 x 81, op. 65.

Ex libris J.[erzego] Waygarta, C4, 1978, 70 x 57, op. 66.

EL JW.[Jerzego Waygarta], X3, 1978, 71 x 55, op. 67.

EL B[Barbary Mazur], X3, 1978, 71 x 54, op. 68.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1978, 71 x 54, op. 69.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego. 78, X3, 1978, 80 x 58, op. 70.

Ex libris Andrzeja Żarnowieckiego. AD 1978, X3, 1978, 91 x 70, op. 71.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 1978, 70 x 75, op. 72.

 

1979

Ex libris Obrońców Warszawy 1939 1979, X3, 1979, 82 x 60, op. 73.

Ex libris Obrońców Pokoju 1939 1979, X3, 1979, 82 x 61, op. 74.

Ex libris P-37 421. 1939 1979, X3 col, 1979, 82 x 60, op. 75.

Ex libris Agnieszki[Hlibowickiej], X3, 1979, 65 x 85, op. 76.

Ex libris – MRD – 1979[Międzynarodowy Rok Dziecka], X3, 1979, 46 x 75, op. 77.

Ex libris Biblioteki Przedszkola Nr 7 we Wrocławiu, X3 col, 1979, 79 x 59, op. 78.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego. J.[uliusz] Słowacki. Tu dzisiaj Polak błąka się wygnany, w nędzy – i brat już nie pomaga bratu, X3, 1979, 79 x 58, op. 79.

Ex libris Biblioteki Przedszkola Nr 7 we Wrocławiu, X3, 1979, 71 x 71, op. 80.

Ex libris Władysława Porejki, X3, 1979, 116 x 70, op. 81.

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1979, 70 x 65, op. 82.

Ex libris Lidii Dunal, X3, 1979, 77 x 58, op. 83.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 1979, 71 x 70, op. 84.

Ex libris A[ndrzeja] Wacławczyka, X3, 1979, 101 x 70, op. 85.

Ex libris Elżbiety Grochulskiej-Segal. Ochrona środowiska, X3, 1979, 70 x 80, op. 86.

Ex libris J.[erzego] Waygarta, C4, 1979, 69 x 60, op. 87.

Wiktora D[ziulikowskiego], X3, 1979, 36 x 64, op. 88.

PF 1980. Dosiego Roku, X3, 1979, 85 x 63, op. 89.

 

1980

Ex libris Ziemi Rawickiej. Sigillum oppidi Jutrosin, X3, 1980, ø 63, op. 90.

Ex libris Ziemi Rawickiej. Sigillum Civitatis Rawicz, X3, 1980, ø 65 x 61, op. 91.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], C4, 1980, 60 x 50, op. 92.

Ex libris Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. K.[arola] Kurpińskiego w Lesznie, C4, 1980, 71 x 70, op. 93.

Ex libris W.[andy] Różańskiej, C4, 1980, 79 x 59, op. 94.

Ex libris Towarzystwa Miłośników Wrocławia, C4, 1980, 59 x 50, op. 95.

Ex libris J.[erzego] Waygarta, C4, 1980, 82 x 59, op. 96.

Ex libris Towarzystwa Miłośników Wrocławia, C4, 1980, 60 x 49, op. 97.

Ex libris Towarzystwa Miłośników Wrocławia, C4, 1980, 82 x 55, op. 98.

Ex libris Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego w Lesznie, C4, 1980, 79 x 68, op. 99.

EL JH[Janusza Halickiego], C4+C7, 1980, 81 x 65, op. 100.

Ex libris Jerzego Waygarta, X3, 1980, 71 x 54, op. 101.

EL JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1980, 97 x 41, op. 102.

EL JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1980, 103 x 56, op. 103.

Ex libris 450-lecia urodzin Jana Kochanowskiego. Gościu siądź pod mym liściem…, C4, 1980, 82 x 70, op. 104.

[Ex libris] JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1980, ø 63 x 62, op. 105.

Ex libris 450-lecia ur[odzin] Jana Kochanowskiego. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, X3, 1980, 79 x 70, op. 106.

Ex libris na nabożną. „Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, czego się miła tak często spowiadasz?”, X3, 1980, 102 x 71, op. 107.

Ex libris Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Batalionu „Zośka” w Sulejówku, X3, 1980, 80 x 71, op. 108.

Ex libris Czesława Miłosza. Nobelpris 1980. Co czynisz na gruzach Katedry Świętego Jana, poeto, w ten ciepły wiosenny dzień?, X3, 1980, 89 x 65, op. 109.

Ex libris Janusza Halickiego, X6 col, 1980, 104 x 77, op. 110.

Ex libris J.[erzego] Waygarta, X6 col, 1980, 88 x 68, op. 111.

EL Andrzeja Żarnowieckiego, C4, 1980, 84 x 73, op. 112.

Ex libris Marka Szepieli, X3, 1980, 79 x 59, op. 113.

 

1981

EL Marka Czarnoty, C4+C7, 1981, 78 x 42, op. 114.

Ex libris Czesława Rodziewicza, C4, 1981, 77 x 54, op. 115.

Ex libris Stefana Skrzypka, C4, 1981, 59 x 81, op. 116.

Ex libris Cz.[esława] Rodziewicza, C4, 1981, 70 x 60, op. 117.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X6 col, 1981, 98 x 62, op. 118.

EL MCZ[Marka Czarnoty], X3, 1981, 90 x 60, op. 119.

Ex libris Biblioteca Comunale Centrale Di Milano 1981, X3, 1981, 95 x 67, op. 120.

Ex-libris Biblioteca Comunale Centrale Di Milano 1981, C4, 1981, 59 x 80, op. 121.

Ex libris Biblioteca Comunale Centrale Di Milano 1981, C4, 1981, 60 x 55, op. 122.

Ex libris monasterii ss Petri et Pauli in Tyniec, X3, 1981, 87 x 60, op. 123.

Ex libris Marka Czarnoty, X6, 1981, 83 x 59, op. 124.

Ex libris monasterii Lubinensis O.S.B., X3, 1981, 55 x 82, op. 125.

Ex libris monasterii B. Marie Virginis de Lubin. S Benedetto patrono d’Europa, X3, 1981, 89 x 80, op. 126

EL Jarka Białożyta, X3, 1981, 80 x 58, op. 127.

Ex libris Romana Tarnowskiego, X3, 1981, 94 x 70, op. 128.

Ex libris Jerzego Waygarta, X3, 1981, 99 x 28, op. 129.

EL RYS, X3, 1981, 62 x 54, op. 130.

EL RYS, X3, 1981, 71 x 93, op. 131.

Ex libris A.[ndrzeja] Żarnowieckiego, X3, 1981, 80 x 60, op. 132.

JH[Janusza Halickiego], X3, 1981, 80 x 45, op. 133.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X6, 1981, 79 x 64, op. 134.

Ex libris Wandy Różańskiej, X6, 1981, 89 x 65, op. 135.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X6, 1981, 89 x 59, op. 136.

Ex libris Wandy Różańskiej, X6, 1981, 79 x 59, op. 137.

Ex libris papieża Jana Pawła II, X3, 1981, 95 x 70, op. 138.

Ex libris Jana Pawła II. Boże, nie stój daleko ode mnie, Boże mój, spiesz mi na pomoc, C4, 1981, 66 x 49, op. 139.

Ex libris M[arka] M[irosławy] Czarnotów, X3, 1981, 100 x 63, op. 140.

Ex libris LK[Leszka Kowalczyka], X3, 1981, 90 x 65, op. 141.

Ex libris R.[omualda] M.[ariusza] Łuczyńskiego, X3, 1981, 47 x 58, op. 142.

Ex libris Leszka Kowalczyka, X3, 1981, 80 x 60, op. 143.

Ex libris Z.[bigniewa] Różańskiego, X3, 1981, 123 x 70, op. 144.

Ex libris Cz.[esława] Rodziewicza, X3, 1981, 54 x 90, op. 145.

Ex libris W.[andy] Różańskiej, X3, 1981, 112 x 60, op. 146.

Ex libris Mirosławy Czarnoty, X3, 1981, 90 x 70, op. 147.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1981, 67 x 90, op. 148.

Ex libris RJ[Różańskiego Jerzego], X3, 1981, 74 x 60, op. 149.

Ex libris MC[Marka Czarnoty], X6, 1981, 75 x 58, op. 150.

Ex libris B.[arbary] Mazur, X3, 1981, 75 x 67, op. 151.

Ex libris Baśki M.[azur], X3, 1981, 61 x 54, op. 152.

Ex libris Wandy R.[óżańskiej], X3, 1981, 61 x 54, op. 153.

Ex libris Mirki Cz.[arnoty], X3, 1981, 62 x 54, op. 154.

Ex libris Jurka W.[aygarta], X3, 1981, 62 x 55, op. 155.

Ex libris Marka Cz.[arnoty], X3, 1981, 62 x 54, op. 156.

Ex libris Jurka R.[óżańskiego], X3, 1981, 62 x 54, op. 157.

Ex libris W.D.[Wiktora Dziulikowskiego], X6 col, 1981, 76 x 62, op. 158.

EL R.[omana] Tarnowskiego, X3, 1981, 90 x 50, op. 159.

Ex libris M.[ieci] Lorek, X3, 1981, 80 x 60, op. 160.

Ex libris Marka Czarnoty. Solidarność, X6 col, 1981, 115 x 55, op. 161.

Ex libris M.[irosławy] Czarnoty, X6 col, 1981, 56 x 44, op. 162.

EL Marka Czarnoty. Sierpień 1980 – 1981 Solidarność, X3, 1981, 59 x 59, op. 163.

EL J.R.[Jerzego Różańskiego], X3, 1981, 74 x 65, op. 164.

Ex libris Cz.[esława] Rodziewicza, X3, 1981, 102 x 65, op. 165.

Ex libris Czarka Tarnowskiego, X3, 1981, 101 x 75, op. 166.

Ex libris Marka Szepieli, X3, 1981, 80 x 74, op. 167.

Ex libris Jerzego Waygarta, X3, 1981, 80 x 56, op. 168.

Ex libris Wandy R.[óżańskiej], X3, 1981, 79 x 60, op. 169.

Ex libris Marka Czarnoty, X3, 1981, 100 x 60, op. 170.

Ex libris Jurka R.[óżańskiego], X3, 1981, 80 x 59, op. 171.

Ex libris 40-lecia AK, X3 col, 1981, 55 x 50, op. 172.

Ex libris 40-lecia AK, X3 col, 1981, 81 x 41, op. 173.

Ex libris pamięci maj.[ora] Marka Segala, X3, 1981, 60 x 50, op. 174.

EL – Karoliny Różańskiej, X3, 1981, 60 x 40, op. 175.

PF 1982. Dosiego Roku, X3 col, 1981, 80 x 51, op. 176.

Ex libris Zbigniewa Ogielskiego, X3, 1981, 76 x 51, op. 177.

Ex libris Józefa Tadeusza Czosnyki, X3, 1981, 40 x 76, op. 178.

Ex libris szalonego szachisty, X3, 1981, 76 x 60, op. 179.

Ex libris szalonego szachisty, X3, 1981, 86 x 63, op. 180.

Ex libris szalonego szachisty, X3, 1981, 69 x 60, op. 181.

Ex libris bardzo szalonego szachisty, X3, 1981, 64 x 50, op. 182.

Ex libris 1956 1968 1970 1976 1980, X3, 1981, 60 x 79, op. 183.

Ex libris 1956 1968 1970 1976 1980, X3, 1981, 60 x 79, op. 183.

Ex libris Gosi Tarnowskiej, X3, 1981, 40 x 81, op. 184.

Ex libris Muzeum Festiwali Chopinowskich w Dusznikach, X3, 1981, 50 x 80, op. 185.

Ex libris F.[ryderyk] Chopin, X3, 1981, 82 x 56, op. 186.

Ex libris Wandy i Jurka[Różańskich], X3, 1981, 76 x 40, op. 187.

Ex libris Baśki i Jurka[Waygartów], X3, 1981, 78 x 48, op. 188.

Ex libris J.[ózefa] T.[adeusza] Czosnyki, X3, 1981, 48 x 80, op. 189.

Ex libris Moniki i Grześka[Różańskich], X3, 1981, 66 x 84, op. 190.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 1981, 51 x 45, op. 191.

Ex libris 1981, X3 col, 1981, 46 x 60, op. 192.

Ex libris Grudzień 1981, X3, 1981, 48 x 60, op. 193.

Ex libris J.R.[Jerzego Różańskiego], X3, 1981, 55 x 81, op. 194.

Ex libris Z.[bigniewa] Ogielskiego, X3, 1981, 59 x 55, op. 195.

Ex libris Grudzień 1970 – 1981, X3 col, 1981, 60 x 97, op. 196.

Ex libris Grudzień 1970 – 1981, X3 col, 1981, 60 x 97, op. 196.

EL MC[Marka Czarnoty], X3, 1981, 70 x 55, op. 197.

EL MC[Marka Czarnoty], X3, 1981, 62 x 50, op. 198.

EL MC[Marka Czarnoty], X3, 1981, 86 x 60, op. 199.

EL 600 lat[Matki Boskiej Częstochowskiej], X3, 1981, 86 x 60, op. 200.

EL MC[Marka Czarnoty], X3, 1981, 86 x 60, op. 201.

 

1982

Ex libris Andrzeja Segala, X3, 1982, 75 x 50, op. 202.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 1982, 75 x 60, op. 203.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 1982, 53 x 44, op. 204.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1982, 84 x 60, op. 205.

Ex libris Romana Tarnowskiego, X3, 1982, 65 x 55, op. 206.

Ex libris 600 lecia Matki Bożej Jasnogórskiej, X3, 1982, 108 x 59, op. 207.

Ex libris Kazimierza Pszczółkowskiego, X3, 1982, 69 x 59, op. 208.

50 lecie urodzin Janusza Halickiego. PF, C4, 1982, 68 x 49, op. 209.

In memoriam, ex libris. Arbeit Macht Frei, X3 col, 1982, 114 x 65, op. 210.

In memoriam. „Strajk”, „Zomo”, „XII-81”, , X3 col, 1982, 60 x 97, op. 211.

Ex libris Marka Czarnoty, X3, 1982, 67 x 50, op. 212.

EL M[ieczysława] Radojewskiego, X3, 1982, 84 x 70, op. 213.

Ex libris Eli Pszczółkowskiej, X3, 1982, 86 x 54, op. 214.

Ex libris Ryszarda Dzika, X3, 1982, 85 x 55, op. 215.

Ex libris Jana Kozłowskiego, X3, 1982, 80 x 47, op. 216.

Ex libris L.D.[Lucjana Dudy], X3, 1982, 80 x 70, op. 217.

Ex libris 600 lecia Matki Boskiej Jasnogórskiej, X3, 1982, 83 x 58, op. 218.

Ex libris Giovanna Colombo, X3, 1982, 76 x 56, op. 219.

In memoriam poległym w Katyniu, X3 col, 1982, 126 x 71, op. 220.

Ex libris Giovanna Colombo, X3 col, 1982, 85 x 55, op. 221.

Ex libris Krystyny Ł.[uczyńskiej], X3, 1982, 61 x 45, op. 222.

JR[Jerzego Różańskiego]. Sierpień 1980 – 1982, X3, 1982, 40 x 70, op. 223.

In memoriam 31 Sierpień 1982 [, X3 col, 1982, 62 x 53, op. 224.

Ex libris Z.[bigniewa] Łamasza, X3, 1982, 86 x 50, op. 225.

Libri Jana Białożyta, X3, 1982, 92 x 35, op. 226.

Ex libris Z.[bigniewa] Łamasza, X3, 1982, 75 x 37, op. 227.

Ex libris R[yszard] Cisowski, X3, 1982, 87 x 50, op. 228.

Ex libris Wandy R.[óżańskiej], X3, 1982, 80 x 50, op. 229.

In memoriam[Maksymiliana Kolbe], X3, 1982, 60 x 45, op. 230.

In memoriam O. M.[aksymiliana] Kolbe, X3, 1982, 60 x 45, op. 231.

10.10.1982 San M.[aksymilian] Kolbe, X3, 1982, 110 x 39, op. 232.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1982, 31 x 87, op. 233.

Ex libris Jurka R.[óżańskiego], X3, 1982, 80 x 51, op. 234.

Ex libris Giovanna Colombo. Leonardo Da Vinci, X3, 1982, 61 x 51, op. 235.

Ex libris Jerzego Różańskiego. Michelangelo, X3, 1982, 60 x 55, op. 236.

Ex libris R.[omualda] M.[ariusza] Łuczyńskiego, X3, 1982, 66 x 49, op. 237.

Dosiego Roku 1983, X3, 1982, 81 x 50, op. 238.

Ex libris[ślepy], X3 col, 1982, 97 x 55, op. 239.

Ex libris SF, X3, 1982, 81 x 50, op. 240.

Dosiego Roku 1983, X6 col, 1982, 81 x 46, op. 241.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], C4+C7, 1982, 80 x 65, op. 242.

Ex libris SF J.R.[Jerzego Różańskiego], C4, 1982, 109 x 69, op. 243.

 

1983

Ex libris M.[arii] Sitko, X3, 1983, 90 x 61, op. 244.

Ex libris Andrzeja Żarnowieckiego. AD 1983, X6 col, 1983, 79 x 77, op. 245.

Ex libris…………, C4, 1983, 58 x 40, op. 246.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 1983, 82 x 52, op. 247.

Ex libris Romualda Mariusza Łuczyńskiego. 30 lat minęło to o życiu jest, a to jest ex libris Romualda Łuczyńskiego. IV 1983, X3, 1983, 51 x 53, op. 248.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 1983, 37 x 71, op. 249.

Ex libris Romualda M.[ariusza] Łuczyńskiego, X3, 1983, 61 x 45, op. 250.

Ex libris Marcina Czarnoty, X3 col, 1983, 70 x 60, op. 251.

Ex libris Lucjana Dudy, X3, 1983, 61 x 55, op. 252.

Ex libris Zbigniewa Ogielskiego, X3, 1983, 97 x 60, op. 253.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1983, 48 x 71, op. 254.

Ex libris Sibel Nuran Ulu, X3, 1983, 107 x 51, op. 255.

Sex libris PH[Pavel Hlavaty], X6, 1983, 102 x 67, op. 256.

1830 – 1983[153 rocznica Powstania Listopadowego], X3, 1983, 82 x 41, op. 257.

Ex libris J.[anusza] Halickiego, C4, 1983, 51 x 51, op. 258.

I.[n] M.[emoriam] K.C.[Kamila Cypriana], X3, 1983, 71 x 60, op. 259.

In memoriam C.[ypriana] K.[amila] Norwi[da]. 100 R.[ocznica] śmie[rci], C4, 1983, 51 x 54, op. 260.

Ex libris B.[arbary] Rogulskiej, X3, 1983, 62 x 44, op. 261.

Ex libris Marka Czarnoty. Boże coś Polskę, X3, 1983, 89 x 57, op. 262.

Ex libris Marka Czarnoty. Boże coś Polskę, X3 col, 1983, 89 x 60, op. 262.

MC[Marka Czarnoty]. 1980 – 1983 sierpień, X3, 1983, 43 x 69, op. 263.

Ex libris Marcina Czarnoty, X3, 1983, 62 x 57, op. 264.

Ex libris Marcina Czarnoty, X3 col, 1983, 62 x 57, op. 264.

Ex libris Władysława Kudelskiego – Serpelice 83, X3, 1983, 64 x 42, op. 265.

Ex libris Marcina Czarnoty, X3, 1983, 66 x 86, op. 266.

Ex libris Marcina Czarnoty, X3 col, 1983, 66 x 86, op. 266.

Ex libris Romualda Mariusza Łuczyńskiego, X3, 1983, 59 x 45, op. 267.

Ex libris[Józef] Pinior, X3, 1983, 60 x 45, op. 268.

Ex libris Lecha Wałęsy. Nobelpris 1983, X3, 1983, 81 x 46, op. 269.

Ex libris RMŁ[Romualda Mariusza Łuczyńskiego], X3, 1983, 80 x 60, op. 270.

Ex libris Mirosławy Czarnoty, X3, 1983, 65 x 50, op. 271.

Ex libris Mirosławy Czarnoty, X3 col, 1983, 65 x 50, op. 271.

Ex libris W.[ładysława] Kudelskiego, X3, 1983, 61 x 45, op. 272.

Ex libris Basi Kudelskiej, X3, 1983, 41 x 65, op. 273.

Ex libris Dzidki i Andrzeja Wasilewskich, X3, 1983, 58 x 80, op. 274.

[Dos]iego Roku 1984, X3 col, 1983, 85 x 50, op. 275.

Ex libris Ryszarda Dębskiego, X3, 1983, 65 x 79, op. 276.

PF 1983. Christmas, X3, 1983, 115 x 62, op. 277.

Ex-libris Giovanna Colombo, C4, 1983, 58 x 49, op. 278.

 

1984

In memoriam F.[ryderyk] Schiller, X3, 1984, 65 x 55, op. 279.

Grafika: medal z profilem F. Schillera w wieńcu laurowym, jego autografem i datami „1759 – 1805”, X6, 1984, ø 72, op. 280.

Ex libris R.[yszarda] Dembskiego, X3, 1984, 80 x 59, op. 281.

EL [autograf F. Schillera, gęsie pióro], X6, 1984, 93 x 64, op. 282.

EL [autograf F. Schillera, gęsie pióro], X3, 1984, 95 x 64, op. 282.

Ex libris dr E.[lżbiety] Grochulskiej Segal. 20-2-1984, X6 col, 1984, 66 x 60, op. 283.

In memoriam F.[ryderyk] Schiller 1759 – 1805 – 1984, C4, 1984, 80 x 55, op. 284.

Grafika: portret i autograf F. Schillera, C4, 1984, 79 56, op. 285.

Ex-libris MCz[Marka Czarnoty], X3, 1984, 97 x 69, op. 286.

Ex libris Marka Czarnoty, X3, 1984, 130 x 57, op. 287.

Ex-libris Edmunda Puzdrowskiego, X3, 1984, 59 x 60, op. 288.

Ex libris Anny M[arii] Łukasik-Czerekowskiej, X3, 1984, 72 x 47, op. 289.

[Ex libris] ZM[Zbigniewa Mroza], X3, 1984, 91 x 47, op. 290.

[Ex libris] JK[Jany Krejcovej], C4, 1984, 48 x 12, op. 291.

[Ex libris] RMŁ[Romualda Mariusza Łuczyńskiego], C4, 1984, 34 x 11, op. 292.

[Ex libris] A.Ł. [Aleksandry Łuczyńskiej], C4, 1984, 35 x 20, op. 293.

[Ex libris] JR[Jerzego Różańskiego], C4, 1984, 34 x 16, op. 294.

[Ex libris] RMŁ[Romualda Mariusza Łuczyńskiego], C4, 1984, 55 x 35, op. 295.

[Ex libris] J.K.[Jany Krejcovej], C4, 1984, 45 x 20, op. 296.

Ex libris Citta Di Cortona, C4, 1984, 89 x 59, op. 297.

Ex libris Citta Di Cortona, C4, 1984, 70 x 53, op. 298.

[Ex libris] WR[Wandy Różańskiej], C4, 1984, 78 x 55, op. 299.

ExL Riccobon Bruno, C4, 1984, 55 x 39, op. 300.

[Ex libris] K.Ł.[Krystyny Łuczyńskiej], C4, 1984, 79 x 21, op. 301.

[Ex libris] M.CZ.[Mirosławy Czarnoty], C4, 1984, 80 x 21, op. 302.

  1. J.R.[Jerzego Różańskiego]. 1980 – 1984 sierpień, X3, 1984, 80 x 70, op. 303.

Ex-libris ks. J.[erzego] Popiełuszki, X3 col, 1984, 65 x 52, op. 304.

In memoriam ks. J.[erzego] Popiełuszki. 19.X.1984, X3 col, 1984, 70 x 51, op. 305.

Ex-libris Postmuseum Stockholm, X3, 1984, 86 x 51, op. 306.

Ex-libris Postmuseum Sweden, C4, 1984, 34 x 20, op. 307.

Ex libris Bormio 1985 La Montagna e lo Sport, C4+X6, 1984, 71 x 55, op. 308.

Ex libris Bormio 1985 La Montagna e lo Sport, C4, 1984, 50 x 50, op. 309.

Ex libris Bormio 1985 La Montagna e lo Sport, C4, 1984, 51 x 36, op. 310.

Ex libris Wandy Różańskiej. AD[Albrecht Dürer], C4+X6, 1984, 88 x 60, op. 311.

PF 1985, X6, 1984, 70 x 51, op. 312.

Ex libris lek. wet. Mariana Wilkina, X3, 1984, 43 x 63, op. 313.

Ex libris Marka Czarnoty, C4, 1984, 57 x 30, op. 314.

Ex libris Jany Krejcovej, C4+X6, 1984, 75 x 59, op. 315.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], C4, 1984, 73 x 56, op. 316.

 

1985

Ex libris Sergio Guidi, C4, 1985, 65 x 56, op. 317.

Ex libris Petr Krejči, X3, 1985, 74 x 59, op. 318.

Ex libris Wojciecha Cieślaka, X3, 1985, 80 x 50, op. 319.

Ex libris Marka Czarnoty, X3, 1985, 82 x 55, op. 320.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 1985, 93 x 62, op. 321.

Ex libris Stefana Skrzypka [akt kobiecy], X3, 1985, 82 x 38, op. 322.

Ex libris Romualda M.[ariusza] Łuczyńskiego, X3, 1985, 84 x 54, op. 323.

Ex libris Petr Krejči, X3, 1985, 54 x 49, op. 324.

Ex libris Lucyny i Jacka Szechińskich, X3, 1985, 79 x 56, op. 325.

Ex libris Nakoniecznego Piotra, X3, 1985, 61 x 34, op. 326.

EL Marka Czarnoty, X3, 1985, 34 x 26, op. 327.

EL Wojciecha Cieślaka, X3, 1985, 54 x 34, op. 328.

Ex libris R.[omualda] M.[ariusza] Łuczyńskiego, X3, 1985, 61 x 31, op. 329.

EXL J.[erzego] Różańskiego, X3, 1985, 48 x 29, op. 330.

Ex libris Nakoniecznego Piotra, X3, 1985, 67 x 38, op. 331.

EL Stefana Skrzypka, X3, 1985, 50 x 28, op. 332.

Ex libris[Ichigoro Uhido – napis alfabetem japońskim], X3, 1985, 59 x 32, op. 333.

Ex libris Yamaguchi Hiroo. Ningyo, X3, 1985, 69 x 70, op. 334.

Ex libris J.[ose] Herrero Angelats, X3, 1985, 59 x 31, op. 335.

Ex libris Architektura i Ludzie miasta Kazimierza Dolnego, X3, 1985, 92 x 73, op. 336.

Ex libris Architektura i Ludzie m[iasta] Kazimierza Dolnego, X3, 1985, 66 x 41, op. 337.

Ex libris Pawła Wiktorskiego, X3, 1985, 60 x 45, op. 338.

Ex libris R.M.Ł.[Romualda Mariusza Łuczyńskiego]. Architektura i Ludzie M.[iasta] Kazimierza Dolnego, C4, 1985, 49 x 63, op. 339.

Ex-libris dr Cz.[esława] Erbera, C4, 1985, 66 x 57, op. 340.

Sex libris Romuald M[ariusz] Łuczyński, X3, 1985, 66 x 60, op. 341.

Ex libris Krysi Urbach, X3, 1985, 108 x 38, op. 342.

Ex-libris W.[ojciecha] Muszyńskiego, X3, 1985, 59 x 26, op. 343.

Ex libris Barbary Muszyńskiej, X3, 1985, 101 x 75, op. 344.

PF 1986 Jerzy Różański, X3, 1985, 98 x 70, op. 345.

Ex libris Bibl.[oteca] Isl.[amica] Giuseppe Mirabella, X3, 1985, 86 x 78, op. 346.

Ex libris Biblioteca Islamica W.[ojciecha] Muszyńskiego, X3, 1985, ø 90, op. 347.

 

1986

Ex libris Jerzego Różańskiego[arab.], X3, 1986, 123 x 102, op. 348.

EL J.R.[Jerzego Różańskiego], C4, 1986, 35 x 19, op. 349.

Ex libris Jurka R.[óżańskiego], C4, 1986, 34 x 19, op. 350.

Ex libris Giuseppe Mirabella, X3, 1986, 82 x 66, op. 351.

Ex libris W.[ojciecha] Muszyńskiego, C4, 1986, 30 x 58, op. 352.

Ex libris D.[idier] Kowalik, C4, 1986, 50 x 40, op. 353.

Ex libris Del Sole Francesco Lago Maggiore, C4, 1986, 82 x 73, op. 354.

Ex libris Wojtka Muszyńskiego, X3, 1986, 82 x 64, op. 355.

Ex libris Bibliotheca Islamica Giuseppe Mirabella, X3, 1986, 158 x 85, op. 356.

Ex libris Bibliotheca Islamica Wandy Różańskiej, X3, 1986, ø 100, op. 357.

Ex libris Ireny Langsam, X3, 1986, 84 x 72, op. 358.

Ex libris W.[andy] Różańskiej, X3, 1986, 95 x 66, op. 359.

Ex libris Barbary Muszyńskiej, X3, 1986, 89 x 70, op. 360.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1986, 93 x 68, op. 361.

P.F. AD. 1987, X3, 1986, 79 x 98, op. 362.

 

1987

Ex libris Herbert Schwarz, C2+C4, 1987, 84 x 65, op. 363.

Ex libris Helmut Arndt. Wiesbaden 1987, X3, 1987, 96 x 70, op. 364.

Ex libris Bibliotheca Islamica Giuseppe Mirabella, X3, 1987, 56 x 62, op. 365.

Ex libris Giuseppe Mirabella[arab.], X3, 1987, 45 x 140, op. 366.

Ex libris Ireny Langsam, X3, 1987, 88 x 58, op. 367.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1987, 83 x 57, op, 368.

In memoriam M.[ieczysława] Mazurkiewicza, X3, 1987, 57 x 69, op. 369.

Ex libris Giuseppe Mirabella, X3, 1987, 95 x 68, op. 370.

Ex libris Ireny Langsam, X3, 1987, 108 x 89, op. 371.

Ex libris Henryka Wójcika, X3, 1987, 60 x 98, op. 372.

EL Giuseppe Mirabella X3, 1987, 70 x 67, op. 373.

Ex libris Henryk Wójcik, X3, 1987, 53 x 83, op. 374.

Ex libris Jo Kohn, X3, 1987, 105 x 81, op. 375.

Ex libris J.[o] Kohn [, X6 col, 1987, 102 x 77, op. 376.

Ex libris Giuseppe Mirabella[arabski napis:] „Nie ma Boga prócz Allacha, bez wątpienia”, X3, 1987, 59 x 132, op. 377.

Ex libris Jo Kohn, X3, 1987, 55 x 80, op. 378.

Ex libris Jo Kohn, X6, 1987, 99 x 57, op. 379.

PF – 1988 J[erzy] Różański, X3, 1987, 127 x 64, op. 380.

 

1989

Ex libris Islamica Giuseppe Mirabella, X3, 1989, 52 x 111, op. 381.

Ex libris Isl[amica] G.[iuseppe] Mirabella, X3, 1989, 74 x 108, op. 382.

Ex libris isl.[amica] Giuseppe Mirabella, X3, 1989, 94 x 131, op. 383.

Ex libris Bibliotheca Islamica Giuseppe Mirabella, X3, 1989, ø 130, op. 384.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 1989, 80 x 101, op. 385.

 

1990

Ex libris G.[iuseppe] Mirabella, X3, 1990, 59 x 48, op. 386.

Ex libris G.[rzegorza] Janasa, X3, 1990, 61 x 48, op. 387.

Ex libris Grzegorza Janasa, X3, 1990, 76 x 50, op. 388.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1990, 73 x 91, op. 389.

Ex libris Henryk Wójcik, X3 col, 1990, 78 x 94, op. 390.

Ex libris Franckiewicz Jan. Battle of Britain, X3, 1990, 71 x 72, op. 391.

Ex libris Grzegorza Janasa, X3, 1990, 70 x 65, op. 392.

Ex libris Henryk Wójcik, X3, 1990, 73 x 40, op. 393.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1990, 96 x 97, op. 394.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X6, 1990, 92 x 97, op. 394.

Ex libris Henryk Wójcik. Katyń, Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk in memoriam pomordowanych przez NKWD 1940 1990, X3 col, 1990, 91 x 63, op. 395.

Ex libris Henryk Wójcik. Katyń, Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk in memoriam pomordowanych przez NKWD 1940 1990, X6 col, 1990, 90 x 62, op. 395.

Ex libris Henryk Wójcik. Katyń, Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk in memoriam pomordowanych przez NKWD 1940 1990, X3/2 col, 1990, 103 x 75, op. 395.

Ex libris G.[rzegorza] Janasa, X3, 1990, 74 x 40, op. 396.

 

1992

Ex libris Teresy Zwarycz, X3, 1992, 86 x 70, op. 397.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 1992, 94 x 84, op. 398.

Ex libris Teresy Zwarycz, X3, 1992, 92 x 76, op. 399.

Ex libris Giuseppe Mirabella, X3, 1992, 58 x 103, op. 400.

 

1993

Ex libris Bogdana Stachowiaka, X6, 1993, 106 x 92, op. 401.

Ex libris Teresy Zwarycz, X3, 1993, 91 x 64, op. 402.

Ex libris Bogdana Stachowiaka, X3, 1993, 80 x 53, op. 403.

EL J.[erzego] Różańskiego, X3, 1993, 68 x 46, op. 404.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1993, 78 x 52, op. 405.

Ex libris Zbigniewa Cholawy, X3, 1993, 85 x 75, op. 406.

Ex libris Ambrożego Grzeni, X6, 1993, 88 x 73, op. 407.

Ex libris Ambrżego[!] Grzeni, X3, 1993, 78 x 51, op. 408.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 1993, 35 x 101, op. 409.

Ex libris Andrzeja Włodarskiego, X3, 1993, 71 x 40, op. 410.

Ex libris Grzeni Ambrożego, X3, 1993, 57 x 112, op., 411.

Ex libris W.[andy] Różańskiej, X3, 1993, 49 x 69, op. 412.

Ex libris Ambrożego Grzeni, X3, 1993, 112 x 50, op. 413.

Ex libris Wandy Juzwenko, X3, 1993, 85 x 45, op. 414.

Ex libris Mieci Lorek, X3, 1993, 60 x 41, op. 415.

Andrzeja Włodarskiego, X3, 1993, 46 x 90, op. 416.

Ex libris Janiny Grzeni, X3, 1993, 63 x 73, op. 417.

Ex libris Aliny i Antoniego Ślosarczyków, X3, 1993, 84 x 49, op. 418.

Ex libris Andrzeja Włodarskiego, X3, 1993, 82 x 69, op. 419.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1993, 66 x 55, op. 420.

Ex libris Wandy Różańskiej. Spływ Dunajcem. Sokolica, X3, 1993, 72 x 89, op. 421.

Ex libris Jerzego Zmarza. Wieża Korniaktowska i kopuła Dominikanów Lwów, X3, 1993, 105 x 68, op. 422.

 

1994

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 1994, 89 x 70, op. 423.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 1994, 59 x 59, op. 424.

Ex libris Teresy Zwarycz. Lwów, Kat.[edra] Ormiańska, X3, 1994, 92 x 58, op. 425.

Ex libris Krzysztofa Grzeni, X3, 1994, 99 x 57, op. 426.

Ex libris Krzysztofa Grzeni, X3 col, 1994, 99 x 57, op. 426.

Ex libris Wandy R.[óżańskiej]. Dunajec – Pieniny – Trzy Korony, X3, 1994, 43 x 107, op. 427.

Ex libris Jurka R.[óżańskiego], X3, 1994, 32 x 32, op. 428.

Ex libris Wandy Juzwenko, X3, 1994, 82 x 80, op. 429.

Ex libris Wandy Różańskiej, Niedzica, zamek, X3, 1994, 62 x 105, op. 430.

Ex libris Z.[dzisławy] Łyczko, X3, 1994, 52 x 44, op. 431.

Ex libris Danuty Tomczyk, X3 col, 1994, 60 x 53, op. 432.

Ex libris S.[tanisława] Kozłowskiego, X3, 1994, 123 x 30, op. 433.

Ex libris L.[eona] Kulika, X3, 1994, 84 x 54, op. 434.

Ex libris Kazimierza Wiercigrocha, X3, 1994, 105 x 65, op. 435.

Marii Webb, X3, 1994, 32 x 32, op. 436.

A.[ndrzeja] Mazonia, X3, 1994, 82 x 31, op. 437.

Ex libris Jana Franciszka Szajnera. Katedra Lwów, X3, 1994, 130 x 47, op. 438.

Ex libris Henrik Rasmussen, Hanne Westerkom, X3, 1994, 85 x 65, op. 439.

Ex libris Romana Hłonda, X3, 1994, 153 x 51, op. 440.

 

1995

Ex libris Jerzego Waygarta, C3+C4, 1995, 71 x 54, op. 441.

Ex libris T.[eresy] Zwarycz, C3+C4, 1995, 85 x 57, op. 442.

 

1996

Ex libris Wandy Różańskiej, C3, 1996, 71 x 65, op. 443.

Ex libris Aliny i Antoniego Ślosarczyków, C3+C4, 1996, 59 x 75, op. 444.

Ex libris A.[ntoniego] Ślosarczyka, C3+C4, 1996, 49 x 53, op. 445.

Ex libris prof. dr hab. Bohdana Rutkowiaka, C3+C4, 1996, 88 x 50, op. 446.

Ex libris lek.[arza] wet.[erynarii] Janusza Marii Tatomira, C3+C4, 1996, 40 x 59, op. 447.

Ex libris Jerzego Waygarta, C3+C4, 1996, 79 x 70, op. 448.

 

1997

Ex libris Aliny Tylko, X3, 1997, 130 x 61, op. 449.

Ex libris Krzysztofa Wróblewskiego, C3+C4, 1997, 91 x 59, op. 450.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3+C4, 1997, 108 x 72, op. 451.

Ex libris Ewy Gudzowskiej, C3+C4, 1997, 53 x 81, op. 452.

 

1998

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, C4, 1998, 55 x 40, op. 453.

Ex libris Dom Kultury „Podgórze”, C3+C4, 1998, 83 x 64, op. 454.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, X6, 1998, 97 x 87, op. 455.

Ex libris Muzeum Żup Krakowskich, C4, 1998, 65 x 50, op. 456.

Ex libris Lidii Kuczyńskiej, C4, 1998, 79 x 84, op. 457.

Ex libris Muzeum Archidiecezjalne Wrocław 1898 – 1998, C3, 1998, 80 x 58, op. 458.

 

1999

Ex libris Jerzy Różański. Celtic, X3, 1999, 67 x 67, op. 459.

Ex libris Jerzy Różański. Celtic, X6, 1999, 83 x 84, op. 459.

Ex libris Alfreda Gaudy, X3, 1999, 82 x 55, op. 460.

Ex libris Alfreda Gaudy, X6, 1999, 86 x 74, op. 460.

Ex libris Krajowy Dom Twórczości Ludowej w Lublinie, X6, 1999, 85 x 74, op. 461.

Ex libris Wandy Różańskiej. Celtic, X3, 1999, 74 x 53, op. 462.

Ex libris Wandy Różańskiej. Celtic, X6, 1999, 81 x 58, op. 462.

Ex libris Krajowy Dom Twórczości Ludowej w Lublinie, X3, 1999, ø 62, op. 463.

Ex libris Krajowy Dom Twórczości Ludowej w Lublinie, X6, 1999, ø 64, op. 463.

 

2000

Ex libris Bożeny Woś, C3, 2000, 85 x 65, op. 464.

 

2001

Ex libris Andrzeja Włodarskiego, C3+C4, 2001, 85 x 51, op. 465.

Ex libris Herbert Schwarz, C3+C4, 2001, 65 x 60, op. 466.

Ex libris Dom Kultury „Podgórze”, C3, 2001, 78 x 72, op. 467.

Ex libris Antoniego Ślosarczyka, C3+C4, 2001, 59 x 50, op. 468.

Ex libris W.[andy] Różańskiej, C3+C4, 2001, 88 x 70, op. 469.

 

2002

Ex libris Dr Józefa Piotrowicza, X6, 2002, 129 x 76, op. 470.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Kierat polski, X6, 2002, 78 x 58, op. 471.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2002, 67 x 47, op. 472.

Ex libris Wandy Różańskiej. Celtic, X3, 2002, 88 x 60, op. 473.

Ex libris Wandy Różańskiej. Celtic, X6, 2002, 89 x 62, op. 473.

Ex libris Jerzego Różańskiego. Celtic, X3, 2002, 89 x 59, op. 474.

Ex libris Jerzego Różańskiego. Celtic, X6, 2002, 91 x 62, op. 474.

Ex libris Wandy Różańskiej. Celtic, X3, 2002, 87 x 58, op. 475.

Ex libris Wandy Różańskiej. Celtic, X6, 2002, 90 x 62, op. 475.

Ex libris Jerzego Różańskiego. Celtic, X3, 2002, 73 x 53, op. 476.

Ex libris Jerzego Różańskiego. Celtic, X6, 2002, 78 x 58, op. 476.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. J. Słowacki, X3 col, 2002, 133 x 90, op. 477.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. J. Słowacki, X6 col, 2002, 121 x 81, op. 477.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 2002, 120 x 79, op. 478.

Ex libris Z.[bigniewa] Różańskiego, X3, 2002, 122 x 79, op. 479.

Ex libris M.[irosława] Różańskiego, X3, 2002, 123 x 79, op. 480.

Ex libris G.[rzegorza] Różańskiego, X3, 2002, 122 x 79, op. 481.

Ex libris Ferdinand Felnhofer, X3, 2002, ø 58, op. 482.

Ex libris Ferdinand Felnhofer, X6, 2002, ø 60, op. 482.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, C3+C4, 2002, 65 x 55, op. 483.

 

2003

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, C3, 2003, 72 x 70, op. 484.

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego. 90 lat, C3, 2003, 105 x 89, op. 485.

Ex libris dr med. Wiktora Dziulikowskiego. 90 lat, C3, 2003, 90 x 57, op. 486.

Ex libris Różańskiej Wandy, C3, 2003, 50 x 65, op. 487.

Ex libris Czesława Miłosza, C3, 2003, 89 x 69, op. 488.

Ex libris Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 185 lat, C3, 2003, 89 x 69, op. 489.

Ex libris Wisławy Szymborskiej, C3, 2003, 88 x 59, op. 490.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3, 2003, 73 x 70, op. 491.

Ex libris Jan Paweł II. 1978 2003, C3, 2003, 84 x 55, op. 492.

Ex libris 960 lat Opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu, C3, 2003, 70 x 70, op. 493.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, C3, 2003, 65 x 49, op. 494.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3, 2003, 71 x 60, op. 495.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3, 2003, 58 x 40, op. 496.

Ex libris Różańskiej Wandy, C3, 2003, 79 x 58, op. 497.

Ex libris Różańskiej Wandy, C3, 2003, 80 x 64, op. 498.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, C3, 2003, 29 x 56, op. 499.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3, 2003, 25 x 56, op. 500.

Ex libris Jan Paweł pp II. 1978 2003, C3, 2003, 84 x 51, op. 501.

P.F. A.D. 2004 Jerzy Różański, C3, 2003, 139 x 80, op. 501a.

 

2004

[Ex libris] 960 lat Opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu, C3, 2004, 89 x 69, op. 502.

Ex libris Piwnica Pod Baranami, C3 +C5, 2004, 80 x 75, op. 503.

Ex libris Anny Dymnej, C3+C5, 2004, 81 x 81, op. 504.

Ex libris Wandy, C3+C5, 2004, 30 x 53, op. 505.

Ex libris dr med. Wiktor Dziulikowski, Polon[ia] Wratisl[awia], X6, 2004, ø 52, op. 506.

Ex libris, in memoriam Mieczysława Radojewskiego, C5 col, 2004, 64 x 50, op. 507.

Ex libris Czesława Rodziewicza, C5, 2004, 94 x 56, op. 508.

Ex libris Jurka[Różańskiego], C3+C5, 2004, 50 x 49, op. 509.

Ex libris Massimo Battolla, C3+C5, 2004, 90 x 66, op. 510.

Ex libris Battolla Massimo, C3+C5, 2004, 65 x 50, op. 511.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego. Moja Wenus 8.06.2004, C3+C5, 2004, 53 x 48, op. 512.

Ex libris Janusza Halickiego, C3+C5 col, 2004, 85 x 80, op. 513.

Ex L Jerzego Różańskiego, C3+C5, 2004, 58 x 47, op. 514.

 

2005

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3+C5, 2005, 63 x 82, op. 515.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, C3+C5, 2005, 100 x 65, op. 516.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3+C5, 2005, 89 x 69, op. 517

Ex libris Mirosławy Różańskiej, X3, 2005, ø 57, op. 518.

Ex libris Mirosławy Różańskiej, X6, 2005, ø 60, op. 518.

Ex libris dr med. Wiktora Dziulikowskiego, C3+C5, 2005, 106 x 90, op. 519.

Ex libris Massimo Battolla, C3+C5, 2005, 90 x 71, op. 520.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3+C5, 2005, 105 x 70, op. 521.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, C3+C5, 2005, 81 x 54, op. 522.

Ex libris Muzeum w Gliwicach. Zamek Piastowski, C3+C5, 2005, 90 x 66, op. 523.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, C3+C5, 2005, 80 x 60, op. 524.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], C3+C5, 2005, 82 x 54, op. 525.

Ex libris Jacka Cieżkowicza, C3+C5, 2005, 79 x 60, op. 526.

In memoriam Jan Paweł II. 1920 – 2005. 21:37, C5, 2005, 74 x 51, op. 527.

Ex libris Jacka Cieżkowicza, C3+C5+X6, 2005, 48 x 84, op. 528.

Ex libris Romualdas Dunauskas. Gubernija, Saules žiedu nuo 1665, C3+C5, 2005, 68 x 61, op. 529.

Ex libris Gubernija, Saules žiedu nuo 1665, C3+C5, 2005, 90 x 66, op. 530.

Ex libris Gubernija, Saules žiedu nuo 1665, C3+C5, 2005, 90 x 54, op. 531.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3+C5+X6, 2005, 82 x 65, op. 532.

Ex libris Arnolda Czaplińskiego, X3, 2005, 126 x 95, op. 533.

Ex libris Różańskiej Wandy. Bieszczady, C3+C5, 2005, 54 x 69, op. 534.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, C3+C5, 2005, 30 x 53, op. 535.

Ex libris Günter Langner, X3, 2005, 106 x 68, op. 536.

Ex libris Arnolda Czaplińskiego, C3+C5, 2005, 64 x 44, op. 537.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, C3, 2005, 35 x 30, op. 538.

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego, C3+C5, 2005, 68 x 57, op. 539.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. 260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. 1746 – 2006, C3+C5, 2005, 59 x 68, op. 540.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, C3+C5, 2005, 49 x 50, op. 541.

Wesołych Świąt i Nowego Roku 2006, C3+C5+X6 col, 2005, 86 x 123, op. 542.

 

2006

Ex libris dr med. W.[iktora] Dziulikowskiego. 260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, C3+C5, 2006, 91 x 71, op. 543.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego. Aya Irini, X3, 2006, 71 x 59, op. 544.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. 490 rocznica polskiego ekslibrisu. MDXVI – MMVI, C3+C5, 2006, 97 x 69, op. 545.

Ad aeternam memoriam Katowice M.T.G. 28.01.2006, 17:15, 65 ofiar, X3 col, 2006, 102 x 72, op. 546.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3, 2006, 59 x 45, op. 547.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, C3+C5, 2006, 79 x 59, op. 548.

Ex libris Czesława Rodziewicza, C4, 2006, 70 x 57, op. 549.

Ex libris Joachima Wojaka, C3+C5, 2006, 48 x 56, op. 550.

Ex libris Stefana Wieczorka, C3+C5, 2006, 51 x 50, op. 551.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3, 2006, 69 x 59, op. 552.

Ex libris Anny Wieczorek, C3+C5+X6, 2006, 73 x 53, op. 553.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3+X6, 2006, 81 x 52, op. 554.

Ex libris Ireny Wojak, C3+C5+X6, 2006, 80 x 61, op. 555.

Ex libris Dmyszewicza Maćka, X3, 2006, 79 x 54, op. 556.

Ex libris Ryszarda Belki, C3, 2006, 64 x 44, op. 557.

Ex libris Barbary Belki, C3+X6, 2006, 72 x 70, op. 558.

Ex libris Marty Jurasik, C3, 2006, 74 x 60, op. 559.

Ex libris Macieja Dmyszewicza, X3, 2006, 90 x 71, op. 560.

Ex libris Różańskiego Jerzego, C3, 2006, 64 x 50, op. 561.

Ex libris dr Jacka Ciężkowicza, C3+C5, 2006, 40 x 59, op. 562.

Ex libris Bogusława Segala, C3+C5, 2006, 69 x 59, op. 563.

Ex libris Jerzego Waygarta. 30 lat pracy twórczej, C3, 2006, 100 x 69, op. 564.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego. 29.03.2006 r., C3+C5, 2006, 64 x 44, op. 565.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3+C5, 2006, 29 x 35, op. 566.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego. 260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, C3+C5, 2006, 60 x 55, op. 567.

Probatum est, Ad calendas graecas memento. Katyń, Ostaszków, Starobielsk, Kozielsk 1940. Pomordowanym przez bolszewicką swołocz, C3+C5, 2006, 98 x 68, op. 568.

Ex libris Rotary Club Acqui Terme, C3+C5, 2006, 84 x 45, op. 569.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3+C5, 2006, 35 x 26, op. 570.

Ex libris Dr Wiktora Dziulikowskiego, C4, 2006, 56 x 45, op. 571.

Ex libris Rotary Club Acqui Terme, C3+C5, 2006, 64 x 55, op. 572.

Ex libris Wiktora Dziulikowskiego, C3+C4+C5, 2006, 64 x 60, op. 573.

Ex libris Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, C3+C4, 2006, 80 x 60, op. 574.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. 750-lecie lokacji miasta. Cracovia, C3+C4, 2006, 97 x 75, op. 575.

Ex libris Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. In memoriam Anny Knapik, C3+C5, 2006, 85 x 60, op. 576.

Ex libris Anny Woźniakowskiej, C3+C5, 2006, 80 x 63, op. 577.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. 15-lecie Galerii Ekslibrisu D.[omu] K.[ultury] „Podgórze” w Krakowie 1991 – 2006, C3+C5, 2006, 70 x 69, op. 578.

Ex libris ŠU[Šiauliai University] Humanitariniam Fakultetui – 50. Humanae prof. Bronius Maskuliünas, C3+C5 col, 2006, 75 x 54, op. 579.

Ex libris 15 lecie Galerii Ekslibrisu w Krakowie. D.[om] K.[ultury] „Podgórze”, C3+C5, 2006, 96 x 65, op. 580.

EXL – Maćka Dmyszewicza, X3, 2006, 119 x 57, op. 581.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3+C5, 2006, 53 x 33, op. 582.

Ex libris – Zbyszka Różańskiego, X3, 2006, 42 x 72, op. 583.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2006, 110 x 40, op. 584.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2006, 113 x 40, op. 585.

Ex libris Ryszarda Belki, C3+C5, 2006, 62 x 40, op. 586.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3, 2006, 37 x 31, op. 587.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3, 2006, 36 x 28, op. 588.

Ex libris ŠU[Šiauliai University] Humanitariniam Fakultetui – 50. Doc. Valentina Šimkuviene, C3, 2006, 60 x 59, op. 589.

Ex libris dr Krzysztofa Kmiecia. Aesculus hippocastanum, X6 col, 2006, 71 x 60, op. 590.

Ex libris dr Krzysztofa Kmiecia. Sativa castanea[powinno być Castanea sativa], X6 col, 2006, 56 x 45, op. 591.

Ex libris dr Krzysztofa Kmiecia, X6 col, 2006, 77 x 46, op. 592.

Ex libris Małgorzaty Buchaniec, C3+X6 col, 2006, 60 x 87, op. 593.

Ex libris dr Stanisława Czarnieckiego, C3, 2006, 79 x 61, op. 594.

Ex libris Zenka Klausa, C3, 2006, 84 x 44, op. 595.

Ex libris dr Andrzeja Buchańca, C3, 2006, 69 x 50, op. 596.

Ex libris Wandy i Jerzego Różańskich, C3+C5, 2006, 34 x 62, op. 597.

Ex libris Zenka Klausa, X3 col, 2006, 55 x 71, op. 598.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3 col, 2006, 59 x 50, op. 599.

Wandy Różańskiej, X3, 2006, 74 x 66, op. 600.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2006, 67 x 24, op. 601.

Ex libris Karoliny Klaus, X3, 2006, 98 x 50, op. 602.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3 col, 2006, 91 x 76, op. 603.

Ex libris Wandy Różańskiej. 35 lat 1971 – 2006, 11-XII, X3 col, 2006, 78 x 73, op. 604.

Ex libris JR[Jerzego Różańskiego], X3, 2006, 86 x 56, op. 605.

In memoriam 13 XII 1981 Solidość 13 XII 2006, X3, 2006, 49 x 76, op. 606.

Dosiego Roku 2007, C3+X6 col, 2006, 73 x 113, op. 607.

Ex libris Mariana Majkuta, C3, 2006, 68 x 50, op. 608.

Ex libris M.R[Mirosława Różańskiego], X3, 2006, 106 x 54, op. 609.

Ex libris G.R[Grzegorza Różańskiego], X3, 2006, 139 x 55, op. 610.

Ex libris ZR[Zbigniewa Różańskiego], X3, 2006, 90 x 53, op. 611.

Ex libris Mat.[eusza] R.[óżańskiego], X3, 2006, 81 x 87, op. 612.

In memoriam Kopalnia „Halemba” Ruda Śląska 21.11.2006, 1030 m, 16:30, 23 ofiary, X3 col, 2006, 66 x 50, op. 613.

Ex libris dr Stanisława Czarnieckiego. 750 lecie lokacji miasta Krakowa, C3+C5, 2006, 93 x 75, op. 614.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, C3+C5, 2006, 90 x 70, op. 615.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3, 2006, 85 x 54, op. 616.

Ex libris K.[rzysztofa] Kmiecia, C3, 2006, 69 x 58, op. 617.

 

2007

Ex libris I LO Biblioteka Szkolna. 100 lat budynku LO Nr 1 we Wrocławiu, X3 col., 2007, 80 x 67, op. 618.

Ex libris dr. Tomasza Sumy, X3, 2007, 81 x 65, op. 619.

Ex libris Wandy R. [Różańskiej], X3, 2007, 70 x 30, op. 620.

Ex libris Barbary B., X3, 2007, 70 x 30, op. 621.

Ex libris Wandy H., X3, 2007, 70 x 30, op. 622.

Ex libris Anny W., X3, 2007, 70 x 30, op. 623.

Ex libris Jerzego R. [Różańskiego], X3, 2007, 70 x 30, op. 624.

Ex libris Ireny W., X3, 2007, 70 x 30, op. 625.

Ex libris Muzeum Zamkowego w Malborku, C3+C4+C5, 2007, 78 x 64, op. 626.

Ex libris J. Różańskiego, C3+C4, 2007, 84 x 59, op. 627.

Ex libris Wandy i Jerzego Różańskich, X3, 2007, 60 x 78, op. 628.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2007, 51 x 56, op. 629.

Ex libris 100 rocznica budynku szkoły LO Nr 1 we Wrocławiu 1907 – 2007, X3, 2007, 80 x 59, op. 630.

Ex libris W. J. Różańskich, X3, 2007, 68 x 88, op. 631.

Ex libris J. Różańskiego, C3+C7, 2007,84 x 58, op. 632.

Ex libris dr Krzysztofa Kmiecia, X6+C3, 2007, 73 x 67. op. 633.

Ex libris 200 rocznica urodzin Wincentego Pola 1807 – 2007, C3, 2007, 59 x 60, op. 634.

Ex libris 1907 – 2007. Victoriaschule. 100 lecie budynku szkoły LO Nr I we Wrocławiu, C3+C7, 2007, 69 x 54. op. 635.

Ex libris 200 rocznica urodzin Wincentego Pola 1807 – 2007, C3, 2007, 79 x 59, op. 636.

Ex libris Biblioteki Śląskiej w Katowicach, X6 col., 2007, 80 x 60, op. 637.

Ex libris dr K. Kmiecia, X3, 2007, 91 x 33, op. 638.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3, 2007, 67 x 50, op. 639.

Ex libris Leona Kulika, X3, 2007, 83 x 45, op. 640.

Ex libris Leonii Seregi, X3, 2007, 75 x 49, op. 641.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2007, 64 x 49, op. 642.

Ex libris Jacka B. Kasztelanica, X6, 2007, 88 x 60, op. 643.

Ex libris Jacka B. Kasztelanica, X3, 2007, 88 x 60, op. 643.

Ex libris Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. 190 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki 1817 – 2007, X3, 2007, 87 x 54, op. 644.

Ex libris 1817 – 2007 Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. 190 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, X3, 2007, 72 x 60, op. 645.

Ex libris J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007, 85 x 87, op. 646.

Ex libris help – Rospuda Greenpeace, X3, 2007, 97 x 75, op. 647.

Ex libris J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007,Ø 60, op. 648.

Ex libris Greenpeace help – Rospuda, X3, 2007, 72 x 26, op. 649.

Ex libris dr. K. Kmiecia, X3, 2007, 53 x 27, op. 650.

Ex libris A. Znamirowskiego, X6 col. + C3, 2007, 71 x 62, op. 651.

Ex libris dr Krzysztofa Kmiecia, X3, 2007, 17 x 71, op. 652.

Ex libris Wandy i Jerzego Różańskich, X3, 2007, 29 x 61, op. 653.

Ex libris Jacka B. Kasztelanica, X6 col. + C3, 2007, 82 x 65, op. 654.

Ex libris T.S. [Tomasz Suma], X3, 2007, 14 x 10, op. 655.

EL A. Znamirowskiego, X3, 2007, 16 x 57, op. 656.

Ex libris J.R. [Jerzego Różańskiego]. 190 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, X6+C3, 2007, 57 x 65, op. 657.

EL K. Kmiecia, X3, 2007, 25 x 15, op. 658.

Ex libris dr. Tomasza Sumy, X6 col. + C3, 2007, 70 x 37, op. 659.

Ex libris Zbyszka Różańskiego, X3, 2007, 12 x 70, op. 660.

Ex libris R.[óżańskiej] Wandy, X3, 2007, 25 x 16, op. 661.

EL J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007, 15 x 60, op. 662.

Ex libris Mateusza R.[óżańskiego], X3, 2007, 72 x 35, op. 663.

Ex libris Bernardy Kuraś, X6 col., 2007, 60 x 46, op. 664.

Ex libris Mirki R.[óżańskiej], 72 x 40, op. 665.

Ex libris 60 lat Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej, X6 col. + C3, 2007, 76 x 67, op. 666.

Ex L. J.[erzego] Różańskiego, X6 col., 2007, 61 x 44, op. 667.

Ex libris B. i R. Belków, X3, 2007, 86 x 51, op. 668.

In memoriam 2.4.2005 Joannes Paulus PP. 21:37, X6 col., 2007, 88 x 48, op. 669.

Ex libris W.B., X3, 2007, 63 x 13, op. 670.

Ex libris Tomasza Sumy, X3, 2007, 82 x 62, op. 671.

Ex libris Z.R., X3, 2007, 40 x 12, op. 672.

Ex libris Jacka B. Kasztelanica, X3, 2007, 87 x 50, op. 673.

Ex libris Ryszarda Belki, X3, 2007, 75 x 43, op. 674.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2007, 63 x 45, op. 675.

Ex libris Andrzeja Leciejewskiego, X3, 2007, 80 x 24, op. 676.

Ex libris islamica Janiny Saffarini, X3, 2007, 87 x 118, op. 677.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2007, 70 x 43, op. 678.

Ex libris 60 lat Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej, X6 col., 2007, 93 x 57, op. 679.

Ex libris 60 lat Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej, X3, 2007, 115 x 75, op. 679.

Ex libris J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007, 51 x 10, op. 680.

Ex libris Farida Saffarini, X3, 2007, 42 x 125, op. 681.

Ex libris Krzysztofa Lachowicza. 190 rocznica śmierci T. Kościuszki 1746 – 1817 – 2007, C3+C7, 2007, 80 x 54, op. 682.

EL J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007, 9 x 60, op. 683.

Ex libris Romualda Nowaka. 190 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki 1746 – 1817 – 2007, C3+C7, 2007, 83 x 54, op. 684.

Ex libris Stefana Hlibowickiego, X3, 2007, 86 x 52, op. 685.

Ex libris W.R. [Wandy Różańskiej], X3, 2007, 50 x 10, op. 686.

Ex libris Stefana Hlibowickiego, X3, 2007, 98 x 51, op. 687.

EL J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007, 12 x 58, op. 688.

Ex libris Henryka B., X3, 2007, 48 x 31, op. 689.

Ex libris T.[omasza] Sumy, X3, 2007, 73 x 15, op. 690.

Ex libris islam.[ica] Janiny Saffarini, X3, 2007, 33 x 70, op. 691.

Ex libris islam.[ica] Janiny Saffarini, X6, 2007, 33 x 70, op. 691.

Ex libris Wandy Homańczuk, X3, 2007, 32 x 68, op. 692.

Ex libris Wandy Homańczuk, X6 col., 2007, 32 x 68, op. 692.

Ex libris J.R. [Jerzego Różańskiego], X6, 2007, 70 x 45, op. 693.

Ex libris J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007, 90 x 57, op. 693.

Ex libris W. i J. Różańskich, X3, 2007, 69 x 52, op. 694.

Ex libris G.H., X3, 2007, 35 x 10, op. 695.

Ex libris Z.B., X3, 2007, 12 x 43, op. 696.

Ex libris Jana Kaczkowskiego, X3, 2007, 62 x 60, op. 697.

Ex libris dr. K. Kmiecia, X3, 2007, 65 x 34, op. 698.

Ex libris dr. K. Kmiecia, X6 col., 2007, 65 x 34, op. 698.

Ex libris Vida Kazakieviciene Taurage 500, X6+C3, 2007, 66 x 59, op. 699.

Ex libris A. Znamirowskiego, X6+C3, 2007, 63 x 60, op. 700.

Ex libris W.B., X3, 2007, 61 x 12, op. 701.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2007, 19 x 58, op. 702.

Ex libris Moniki Różańskiej, X3, 2007, 22 x 58, op. 703.

Ex libris Stanisława Czarnieckiego, C3, 2007, 70 x 55, op. 704.

Ex libris S.B. [Segala Bogusława], X3, 2007, 60 x 10, op. 705.

Ex libris Danute Naujokiene. Taurage – 500, X6+C3, 2007, 63 x 50, op. 706.

Ex libris Dr Anny Brzeckiej, X3, 2007, 90 x 60, op. 707.

Ex libris A. CH. [A. Chabraszewski], X3, 2007, 57 x 8, op. 708.

Ex libris K. Kmiećia (!), X6 col., 2007, 55 x 50, op. 709.

Ex libris A. Wieczorek, X3, 2007, 65 x 46, op. 710.

Ex libris Biblioteca Bodio Lomnago 2008, X3, 2007, 100 x 55, op. 711.

Ex libris Joachima Wojaka, X3, 2007, 60 x 62, op. 712.

Ex libris Teresy Jatczak, X3, 2007, 100 x 75, op. 713.

Ex libris Tomasza Sumy, X3, 2007, 78 x 67, op. 714.

ExL. A. Pasikowskiego, X3, 2007, 77 x 67, op. 715.

Ex libris WR [Wanda Różańska], X3, 2007, 30 x 10, op. 716.

Ex libris Janiny Saffarini, X3, 2007, 81 x 43, op. 717.

Celtic – Ex libris, X6, 2007, 88 x 78, op. 718.

Celtic – Ex libris, X3, 2007, 88 x 78, op. 718.

Celtic – Ex libris, X6, 2007, 94 x 69, op. 719.

Celtic – Ex libris, X6, 2007, 94 x 69, op. 719.

Ex libris Tomasza Sumy, C3, 2007, 79 x 64, op. 720.

Ex libris Bernardy Kuras, X3, 2007, 58 x 32, op. 721.

Ex libris J.R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2007, 45 x 11, op. 722.

Ex libris A. Kuszlik – Czajkowskiej, X3, 2007, 74 x 43, op. 723.

Ex libris J.B. Kasztelanica, C3+X6, 200763 x 37, op. 724.

Ex libris Anny Kusznik – Czajkowskiej, C3+X6, 2007, 93 x 57, op. 725.

Ex libris Janiny Saffarini, C3+X6 col., 2007, 76 x 67, op. 726.

PF – AD 2008, X3, 2007, 96 x 122, op. 727.

Ex libris Farida Saffarini, X3, 2007, 70 x 28, op. 728.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2007, 58 x 39, op. 729.

Sex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2007, 80 x 40, op. 730.

 

2008

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2008, 102 x 58, op. 731.

Ex libris MR, X3, 2008, 30 x 11, op. 732.

Ex libris J.B. Kasztelanica, X3, 2008, 55 x 54, op. 733.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2008, 70 x 55, op. 734.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2008, Ø 62, op. 735.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, X3, 2008, 22 x 16, op. 736.

Ex libris A. Znamirowskiego, X3, 2008, 80 x 41, op. 737.

Ex libris J.[anusza] Halickiego, X6 col., 2008, 66 x 44, op. 738.

Ex libris Teresy Czaplińskiej, X3, 2008, 74 x 45, op. 739.

Ex libris Biblioteca Bodio Lomnago 2008, X6 col., 2008, 65 x 80, op. 740.

Ex libris Tomasza Sumy, C3, 2008, 65 x 48, op. 741.

Ex libris J.[erzego] Różańskiego, C3+X6 col., 2008, 58 x 47, op. 742.

Ex libris A.[ndrzeja] Żarnowieckiego, X3, 2008, 89 x 60, op. 743.

Ex libris Teresy Czaplińskiej. JP pp II, X3, 2008, 77 x 64, op. 744.

Ex libris Gdańskie Lwy. Gdański Archipelag Kultury. Wyspa Skarbów, X3, 2008, 80 x 64, op. 745.

Exl. Karoliny Różańskiej, X3, 2008, 70 x 53, op. 746.

Ex libris J.[aniny] Saffarini, X3, 2008, 91 x 55, op. 747.

Ex libris Alojzego Biernata, X6+C7, 2008, 80 x 66, op. 748.

Exl. A. Chabraszewskiego, X3, 2008, 63 x 33, op. 749.

Ex libris Gdańskie Lwy. Gdański Archipelag Kultury, C3+X6 col., 2008, 75 x 77, op. 750.

Ex libris Joanny Chabraszewskiej, X3, 2008, 79 x 44, op. 751.

Ex libris K. Kmiecia, X3, 2008, 86 x 23, op. 752.

Ex libris Tomasza Sumy. Latarnia morska, C3+X6 col., 2008, 75 x 62, op. 753.

Ex libris J.[ana] Kaczkowskiego, X3, 2008, 79 x 36, op. 754.

Ex libris J. B. Kasztelanica. Latarnia morska, C3+X6 col., 2008, 72 x 43, op. 755.

Ex libris Z. Czyszczonia, X3, 2008, 79 x 31, op. 756.

Ex libris Michała Witaka, X3, 2008, 70 x 54, op. 757.

Ex libris J. Masionka, X3, 2008, 50 x 33, op. 758.

Ex libris J. Różańskiego, X3, 2008, 95 x 71, op. 759.

Ex libris B. Segala, X3, 2008, 80 x 50, op. 760.

Ex libris J. Masionka, X3, 2008, 57 x 21, op. 761.

Ex libris Tomasza Sumy, X3, 2008, 68 x 48, op. 762.

Ex libris Ireny Langsam, X3, 2008, 46 x 32, op. 763.

Ex libris J.B. Kasztelanica, X3, 2008, 80 x 46, op. 764.

Ex libris Bogusława Segala. Lefkada 2008, C3+X6, 2008, 82 x 59, op. 765.

Ex libris dr. Tomasza Sumy. Lefkada 2008, C3+X6, 2008, Ø 75, op. 766.

Ex libris Muzeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, X3, 2008, 105 x 65, op. 767.

Ex libris J.[Jerzego] Waygarta, X3, 2008, 80 x 50, op. 768.

Ex libris Krzysztofa Lachowicza, X3, 2008, 95 x 67, op. 769.

Ex libris Romualda Nowaka, X6+C3, 2008, 90 x 69, op. 770.

In memoriał Wojtka Cieślaka, X3, 2008, 70 x 52, op. 771.

Ex libris Lecha Wałęsy. 25-lecie Nagrody Nobla 1983 – 2008, X3, 2008, 100 x 70, op. 772.

Ex libris dr. Tomasza Sumy, X3, 2008, 86 x 53, op. 773.

Ex libris S. Czarnieckiego, X3, 2008, 75 x 51, op. 774.

Ex duomo moi Jana Sakwerdy, X3 col., 2008, 92 x 57, op. 775.

Ex duomo moi Jana Sakwerdy, X6 col., 2008, 92 x 57, op. 775.

Ex libris J. [Jacka] B.[Bolesława] Kasztelanica, X3, 2008, 72 x 55, op. 776.

AD 2009 Jerzy Różański, X3, 2008,100 x 121, op. 777.

Ex libris Opactwa o.o. Benedyktynów w Tyńcu. 965 lat, X6+C3, 2008, 74 x 57, op. 778.

Ex libris Aleksandra Ch. [Chabraszewska], X3, 2008, 60 x 23, op. 779.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3, 2008, 50 x 58, op. 780.

 

2009

Ex libris 965 lat opactwa benedyktynów w Tyńcu, X3, 2009, 97 x 68, op. 781.

Ex libris J.[Jerzego] Różańskiego, X3, 2009, 85 x 55, op. 782.

Ex libris A. [Aleksandra] Chabraszewskiego, X3, 2009,78 x 47, op. 783.

Ex libris Pawła Bila, X3, 2009, 63 x 36, op. 784.

Ex libris J.[Jerzego] Różańskiego, X3, 2009, 45 x 70, op. 785.

Exl. Michała Witaka, C3+C5+X6 col., 2009, 53 x 75, op. 786.

Ex libris Danuty Dońskiej – Marciniakowej, X3, 2009, 92 x 65, op. 787.

Ex libris Oliwi Babińskiej, X3, 2009, 42 x 47, op. 788.

Ex libris Janiny Saffarini, C3+C5+X6 col., 2009, 52 x 70, op. 789.

Ex libris J.[Jerzego] Różańskiego, C3, 2009, 69 x 49, op. 790.

EL Anny Buty – Kluski, X3, 2009, 77 x 52, op. 791.

Ex libris Tomasza Sumy, C3+X6 col., 2009, 63 x 63, op. 792.

Ex libris J. [Jacka] B.[Bolesława] Kasztelanica, X6 col.+C3, 2009, 62 x 62, op. 793.

Ex libris Joanny Chabraszewskiej, X3, 2009, 80 x 57, op. 794.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2009, 80 x 65, op. 795.

Ex libris 965 lat opactwa oo. benedyktynów w Tyńcu, X3, 2009, 80 x 62, op. 796.

Ex libris Wandy Różańskiej, C3+X6, 2009, 62 x 64, op. 797.

Ex libris Danuty Dońskiej – Marciniakowej, C3+X6 col., 2009, 62 x 81, op. 798.

Ex libris Jerzego Różańskiego, C3, 2009, 74 x 60, op. 799.

Ex libris A.[Andrzeja] Znamierowskiego, X6 col., 2009, 84 x 75, op. 800.

Ex libris Tomasza Sumy, X6+C3, 2009, 83 x 77, op. 801.

Ex libris Muzeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, X3, 2009, 116 x 77, op. 802.

Ex libris Romualda Nowaka. Tadeusz Kościuszko, X6, 2009, 73 x 72, op. 803.

Ex libris K. Lachowicza, X6 col., 2009, 78 x 62, op. 804.

Ex libris U. Chabraszewskiej, X3, 2009, 77 x 57, op. 805.

Ex libris Farida Saffarini, X3, 2009, 107 x 50, op. 806.

Ex libris Pawła Bila, X3, 2009, 55 x 38, op. 807.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Belovezhskaya Pushcha 2009. 600 lat, X6 col. + C3, 2009, 96 x 72, op. 808.

Ex libris Janiny Saffarini, X3, 2009, 69 x 67, op. 809.

Ex libris Jerzego Różańskigo, X3, 2009, 72 x 47, op. 810.

Ex libris Tomasza Sumy. 600 lat Puszczy Białowieskiej, X6 col., 2009, 75 x 59, op. 811.

Ex libris Grześka Różańskiego, X3, 2009, 66 x 52, op. 812.

Ex libris Janiny Saffarini, X3, 2009, 46 x 73, op. 813.

Ex libris Jacka B. Kasztelanica, X6 + C4, 2009, 75 x 61, op. 814.

Ex libris Wandy Różańskiej, C4, 2009, 70 x 51, op. 815.

Exl. Wandy Różańskiej, X3, 2009, 30 x 46, op. 816.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2009, 107 x 77, op. 817.

Ex libris Karoliny Różańskiej, X3, 2009, 102 x 67, op. 818.

Ex libris Zbyszka Różańskiego, X3, 2009, 75 x 55, op. 819.

Ex libris Mirka Różańskiego, X3, 2009, 70 x 50, op. 820.

Ex libris Janiny Saffarini, X6+C4+C7, 2009, 89 x 70, op. 821.

Ex libris W. Babińskiej, X3, 2009, 67 x 47, op. 822.

Ex libris I. Chabraszewskiej, X3, 2009, 67 x 52, op. 823.

Ex libris Anny Buty – Kluski, X3, 2009, 123 x 50, op. 824.

Ex libris Michała Witaka, X3, 2009, 81 x 65, op. 825.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3/2, 2009, 94 x 72, op. 826.

Ex libris M. Różańskiej, X3, 2009, 71 x 25, op. 827.

Ex libris Janiny Saffarini, X3, 2009, 56 x 130, op. 828.

PF A.D. 2010, X3/2, 2009, 95 x 140, op. 829.

Ex libris D. Dońskiej – Marciniakowej, X3, 2009, 96 x 71, op. 830.

In memoriam 19.XI.2009 Karoliny Różańskiej, X3 col., 2009, 86 x 64, op. 831.

 

2010

Ex libris Sebastiana Juchy, X3, 2010, 80 x 61, op. 832.

Ex libris Jarosława M. Podlesnego, X3, 2010, 102 x 67, op. 833.

Pam.[ięci] K. Różańskiej, X3, 2010, 60 x 80, op. 834.

Ex libris W.J. Różańskich, X3, 2010, 26 x 73, op. 835.

Ex libris Janiny Saffarini, X3, 2010, 93 x 72, op. 836.

Ex Foridy Saffarini, X3, 2010, 33 x 108, op. 837.

Ex libris Sebastiana Juchy, C3+C5, 2010, 69 x 60, op. 838.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2010, 65 x 56, op. 839.

Ex libris Mateusza Różańskiego, X3, 2010, 95 x 51, op. 840.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2010, 82 x 64, op. 841.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2010, 77 x 67, op. 842.

Ex libris Tomka Sumy, X3, 2010, 91 x 62, op. 843.

Ex libris Beaty Gratys, X3, 2010, 86 x 66, op. 844.

Ex libris Bogusława Segala, C3, 2010, 60 x 61, op. 845.

Ex libris Tomasza Sumy, C3, 2010, 48 x 45, op. 846.

Exlibris Jerzego Różańskiego, C3, 2010, 78 x 48, op. 847.

Ex libris Zbigniewa Różańskiego, X3, 2010, 76 x 52, op. 848.

Ex libris Tomasza Sumy, C3, 2010, 83 x 50, op. 849.

Ex libris A. [Andrzeja] Znamirowskiego. 1410 Grunwald 2010, X3/2, 2010, 90 x 51, op. 850.

Ex libris Tomasza Sumy. 1410 Grunwald 2010, X3/2, 2010, 90 x 51, op. 851.

Ex libris Uli Chabraszewskiej, X3, 2010, 106 x 44, op. 852.

Ex libris Pawła Lawdy, X3, 2010, 84 x 50, op. 853.

Jerzy R. Mój exlibris, X3, 2010, 100 x 65, op. 854.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, X3, 2010, 100 x 61, op. 855.

Ex libris Mateusza Różańskiego, X3/3, 2010, 105 x 80, op. 856.

Ex libris Mirka Różańskiego, X3, 2010, 98 x 60, op. 857.

Ex libris Grześka Różańskiego, X3/3, 2010, 102 x 67, op. 858.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2010,106 x 65, op. 859.

Ex libris Zbigniewa Różańskiego, X3/5, 2010, 90 x 80, op. 860.

Pamięci Janusza Halickiego 1932 – 2010, C3/2, 2010, 80 x 48, op. 861.

Ex libris Anny Kuszlik – Czajkowskiej. 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza 1911 – 2011. „W starości wybrałem się do miejsc, po których błądziła moja wczesna młodość. Rozpoznałem zapachy, linie polodowcowych pagórków, owalne misy jezior. Stanąłem nad wodą i tak jak wtedy lekko łuszczyła się fala…”, X6+C3, 2010, 105 x 72, op. 862.

Ex libris Tomasza Sumy, X3, 2010, 103 x 65, op. 863.

Ex libris Bogusława Białasa, X3, 2010, 75 x 47, op. 864.

PF 2011, X3, 2010, 80 x 117, op. 865.

 

2011

Ex libris Bogusława Świachy, X3, 2011, 75 x 45, op. 866.

Ex libris Krzysztofa Lachowicza. 265 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, X3, 2011, 60 x 46, op. 867.

Ex libris Krzysztofa Lachowicza. 265 rocznica urodzin Tadeusz Kościuszko, X6+C3, 2011, 70 x 70, op. 868.

Ex libris Krzysztofa Lachowicza. 265 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, C3, 2011, 73 x 58, op. 869.

Ex libris W. J. [Wandy i Jerzego] Różańskich, X3, 2011, 85 x 65, op. 870.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2011, 80 x 60, op. 871.

Ex libris Anny Kuszlik – Czajkowskiej. 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza 1911 – 2011. Nobelpris 1980, X6+C3, 2011, 80 x 80, op. 872.

Ex libris Tomka Sumy, X3, 2011, 50 x 10, op. 873.

Ex libris Kasi Różańskiej, X3, 2011, 38 x 40, op. 874.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2011,60 x 71, op. 875.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2011, 68 x 48, op. 876.

Ex libris J. R. [Jerzego Różańskiego], X3, 2011, 82 x 7, op. 877.

In memoriam dr Krzysztof Kmieć 1950 – 2011, C3/2, 2011, 80 x 55, op. 878.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2011, 37 x 71, op. 879.

 

 

 

 

Ex libris Wiki – Wiktorii Huk, X3, 2011, 98 x 52, op. 884.

Ex libris Anny Huk, X3, 2011,105 x 28, op. 885.

Ex libris Uli Chabraszewskiej, X3, 2011, 78 x 55, op. 886.

Ex libris J. Różańskiego, X3, 2011, 75 x 56, op. 887.

Ex libris W. Różańskiej, X3, 2011, 80 x 26, op. 888.

Exl. Anny Dubaniewicz, 83 x 58, op. 889.

Ex libris Wandy Różańskiej, X3, 2011, 90 x 40, op. 890.

Exl. Jerzego Różańskiego, X3, 2011, 58 x 57, op. 891.

Ex libris Jolanty Dubaniewicz, X3, 2011, 100 x 62, op. 892.

Ex libris Barbary Kudelskiej, X3, 2011, 96 x 67, op. 893.

Ex libris Bogusława Segala, X3, 2011, 70 x 41, op. 894.

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2011, 66 x 66, op. 895.

Ex libris Kasi Różańskiej, X3, 2011, 66 x 47, op. 896.

Ex libris Józi Różańskiej, X3, 2011, 88 x 61, op. 897.

PF 2012, X3, 2011, 87 x 125, op. 898.

Ex libris Grześka Różańskiego, X3, 2011, 64 x 58, op. 899.

Ex libris Mateusza Różańskiego, X3, 2011, 70 x 47, op. 900.

Ex libris Z. Różańskiego, X3, 2011, 70 x 42, op. 901.

Ex libris Olka Chabraszewskiego, X3, 2011, 83 x 51, op. 902.

 

2012

Ex libris Jerzego Różańskiego, X3, 2012, 82 x 56, op. 903.

Ex libris Katarzyny Gieros, C3, 2012, 66 x 53, op. 904.

Ex libris P. Babińskiego, X3, 2012, 70 x 50, op. 905.

Ex libris Sławka Babińskiego, X3, 2012, 46 x 91, op. 906.