WOJCIECH ŁUCZAK (ur. 1946)

Wykaz kompletny

Od 2011 roku Wojciech Łuczak nie tworzy już ekslibrisów.

 

1962

Ex libris S.Ł. [Stanisław Łuczak], X1, 1962, 98 x 24, op. 1.

Ex libris S.Ł. [Stanisław Łuczak], X1, 1962, 118 x 45, op. 2.

Ex libris M [Maciej Gaca], X1, 1962, 39 x 66, op. 3.

Zbiór mgr Gacy [Januarego], X1, 1962, 57 x 173, op. 4.

Ex libris Kazimiery Tymienieckiej, X3, 1962, 103 x 70, op. 5.

Ex libris mgr K. [Krzysztofa] Schmude, X1, 1962, 46 x 85, op. 6.

Libri KJ [Kazimierz Jułga], X1, 1962, 48 x 117, op. 7.

Ex libris K. [Kazimierz] Poprawski, X3, 1962, 33 x 46, op. 8.

Ex libris mgr Lewandowskiego [Alojzego], X3, 1962, 60 x 30, op. 9.

Ex libris M. [Mieczysława] Błochowiaka, X3, 1962, 80 x 76, op. 10.

 

1963

Ex libris mgr Ewy Springer, X1, 1963, 37 x 67, op. 11.

Ex bibliotheca Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, X3, 1963, 124 x 62, op. 12.

Ex libris W. [Wojciecha] Łuczaka, X3, 1963, 72 x 102, op. 13.

Ex libris mgr Jana Żurka, X1, 1963, 47 x 34, op. 14.

Ex libris mgr Wandy Tetzlaff, X1, 1963, 59 x 54, op. 15.

Zbiór Przemysława Łuczaka , X1, 1963, 53 x 82, op. 16.

Ex libris mgr Ewy Springer, X1, 1963, 61 x 90, op. 17.

Książka E.S. [Ewy Springer], X1, 1963, 58 x 48, op. 18.

Ex libris E.S. [Ewy Springer], X1, 1963, 56 x 107, op. 19.

Ex libris mgr Jana Szkaradka, X1, 1963, 68 x 72, op. 20.

Zbiór Sława Łuczak , X1, 1963, 22 x 29, op. 21.

Ex libris Wojciecha Łuczaka, X1, 1963, 80 x 59, op. 22.

Ex libris mgr Ewy Springer, X1, 1963, 66 x 62, op. 23.

mgr Ewy [Springer], X1, 1963, 55 x 53, op. 24.

Ex libris Barbary Gruszczanki, X3, 1963, 50 x 63, op. 25.

 

1964

Ex libris mgr Ewy Springer, X1, 1964, 47 x 76, op. 26.

Zbiór WŁ [Wojciech Łuczak], X1, 1964, 53 x 39, op. 27.

Zbiór P. [Piotra] Zaręby , X1, 1964, 31 x 64, op. 28.

Ex libris W. [Witolda] Wąsika, X1, 1964, 72 x 75, op. 29.

 

1965

Libri M. [Macieja] Gacy, X1, 1965, 47 x 60, op. 30.

Ex libris Ewy [Springer], X1, 1965, 38 x 108, op. 31.

Ex libris e [Ewy Springer], X3, 1965, 26 x 51, op. 32.

Ex libris W. [Wojciecha] Łuczaka, X1, 1965, 67 x 50, op. 33.

Ex libris Stanisława Łuczaka, X1, 1965, 80 x 88, op. 34.

Zbiór Jurka [Jerzy Cieśliński], C4, 1965, 46 x 67, op. 35.

Zbiór Jerzy Cieśliński, C4, 1965, 77 x 90, op. 36.

Libri Sławy [Łuczak], C4, 1965, 61 x 90, op. 37.

Ex libris T.A. [Tomasz Aleksandrowicz], C4, 1965, 41 x 57, op. 38.

Ex libris KN [Krystyna Nowak], C4, 1965, 50 x 96, op. 39.

Libri Kasi [Kazimiera Drzewiecka], X1, 1965, 46 x 93, op. 40.

Oli Nowak, X3/2, 1965, 25 x 98, op. 41.

Libri Iwony [Lewandowskiej], X1, 1965, 42 x 27, op. 42.

Libri S.E. [Springer Ewa], X1, 1965, 31 x 24, op. 43.

Libri Kasi Drzewieckiej, X1, 1965, 55 x 93, op. 44.

Ex libris lek. med. Anny Bilskiej, X1, 1965, 50 x 68, op. 45.

Libri W. [Wiesława] Theiss, X3, 1965, 115 x 34, op. 46.

Ex libris Andrzeja Chwieduka, X1, 1965, 45 x 94, op. 47.

Ex libris K. [Krystyny] Walter, X3/2, 1965, 28 x 82, op. 48.

biór P. [Piotra] Klimkiewicza, X1, 1965, 65 x 63, op. 49.

Ex libris M. [Mieczysława] Błochowiaka, C4, 1965, 58 x 92, op. 50.

Ex libris mgr M. [Mariana] Sikory, X3/2, 1965, 51 x 104, op. 51.

Ex libris Ryszarda Krzywki, X1, 1965, 94 x 51, op. 52.

Libri Stanisława Łuczaka , X3, 1965, 92 x 76, op. 53.

Libri Iwony [Lewandowskiej], X1, 1965, 32 x 72, op. 54.

Libri Przemysława Łuczaka, X1, 1965, 57 x 48, op. 55.

Ex libris P. [Przemysława] Łuczaka, X1, 1965, 70 x 115, op. 56.

Ex libris Sławy Łuczak, X3, 1965, 54 x 86, op. 57.

Zbiór G. [Grażyna Niedźwiecka], X1, 1965, 31 x 63, op. 58.

eS [Ewa Springer], X1, 1965, 28 x 71, op. 59.

Ex libris S.Ł. [Stanisław Łuczak], X1, 1965, 47 x 66, op. 60.

Ex libris mgr Ewy Springer, X1, 1965, 112 x 87, op. 61.

Libri eD [Edwin Dzięciołowski] , X1, 1965, 26 x 73, op. 62.

Ex libris E.S. [Ewy Springer], X1, 1965, 50 x 26, op. 63.

Ex libris Zofii Springerowej, X1, 1965, 42 x 45, op. 64.

Ex libris M. [Marii] Markiewicz, X1, 1965, 53 x 59, op. 65.

Libri m. [Marii] Markiewicz, X1, 1965, 57 x 37, op. 66.

Ex libris mgr Przemysław Niedźwiedziński, X1, 1965, 57 x 96, op. 67.

Ex libris Zofii Springerowej, X1, 1965, 55 x 78, op. 68.

Ex libris inż. K. [Kazimierz] Szulisławski, X1, 1965, 87 x 117, op. 69.

Ex libris dr inż. Janusz Surmiński, X1, 1965, 75 x 54, op. 70.

Ex libris T.S. [Tadeusz Solski], X1, 1965, 44 x 25, op. 71.

Libri Ewy [Springer], X1, 1965, 40 x 33, op. 72.

Ex libris Ewa Tessmer, X1, 1965, 28 x 33, op. 73.

Ex libris J. [Janina] Wlazłowska, X1, 1965, 30 x 58, op. 74.

Libri (ślepy), X1+X3, 1965, 34 x 24, op. 75.

Ex libris E.S. [Ewy Springer], X1, 1965, 58 x 42, op. 76.

Ex libris K. [Kazimiera] Drzewiecka, X1, 1965, 27 x 51, op. 77.

Ex libris (ślepy), X1, 1965, 20 x 45, op. 78.

Ex libris Dzięciołowski [Edwin], X1, 1965, 85 x 62, op. 79.

Ex libris Ewa Solecka, X1, 1965, 93 x 57, op. 80.

Zbiory T. [Tadeusz] Solski, X1, 1965, 40 x 78, op. 81.

Ex libris W. [Witold] Wąsik, X1/2, 1965, 46 x 50, op. 82.

Ex libris K. [Kazimierz] Poprawski, X1, 1965, 100 x 80, op. 83.

Ex libris Tadeusza Jagodzińskiego, X1, 1965, 80 x 77, op. 84.

Ex libris mgr Stefan Wesołowski, X1/2, 1965, 77 x 52, op. 85.

Ex libris E. [Ewa] Springer, X1/3, 1965, 43 x 66, op. 86.

Ex libris [Zbigniew Dolatowski], X1/2, 1965, 30 x 27, op. 87.

Ex libris Zofia Springerowa 1.1.1966, X1, 1965, 63 x 135, op. 88.

Ex collectione librorum E. Spr. [Ewa Springer], X1, 1965, 26 x 74, op. 89.

Ex libris Ewy [Springer], X1, 1965, 56 x 100, op. 90.

Ex libris H. [Helena] Karpińska, X1, 1965, 65 x 55, op. 91.

Zbiór Seweryna Łuczaka, X1, 1965, 48 x 77, op. 92.

Książka Sława SŁ [Sława Łuczak], X3, 1965, 43 x 51, op. 93.

Ex libris Ewa Solecka, X1, 1965, 38 x 122, op. 94.

Ex libris Basi 14.12.1965 [Barbara Jagodzińska], X3, 1965, 41 x 62, op. 95.

Ex libris Wojciech Łuczak, X6, 1965, 87 x 86, op. 96.

Ex libris Przemka [Przemysław Łuczak], X6, 1965, 58 x 41, op. 97.

Ex archeologicis mgr Ewa Springer, X6, 1965, 88 x 118, op. 98.

Ex libris Ewa Springer 24.12.1965, X6, 1965, 97 x 67, op. 99.

Ex musicis W. [Witold] Kocikowski, X6, 1965, 91 x 62, op. 100.

Ex libris Johs. H. Johansen, X6, 1965, 57 x 54, op. 101.

 

1966

Ex libris Wojciech Łuczak, X6, 1966, 49 x 125, op. 102.

Ex libris W. [Władysław] Dziarłowski, X6, 1966, 44 x 53, op. 103.

Ex libris B. [Bogdan] Koczorowski, X6, 1966, 62 x 86, op. 104.

Ex libris dr Wiktor Dziulikowski, X6, 1966, 44 x 94, op. 105.

Ex libris dr med. M. [Maksymilian] May, X6, 1966, 40 x 63, op. 106.

Ex libris inż. J. [Józef] Raburski, X6, 1966, 35 x 42, op. 107.

Ex libris J. [Julia] Mękicka, X1, 1966, 46 x 68, op. 108.

Ex libris J. [Julia] Mękicka, X1, 1966, 32 x 56, op. 109.

Ex libris P. [Przemysław] Łuczak, X3/2, 1966, 63 x 68, op. 110.

Ex libris A. [Albert] Collart, X1, 1966, 50 x 69, op. 111.

Ex libris S. [Stanisław] Łuczak, X1, 1966, 35 x 50, op. 112.

Ex libris M. [Melania] Klichowska, X1, 1966, 39 x 49, op. 113.

Ex libris Zbigniew Dolatowski, X1, 1966, 48 x 74, op. 114.

Ex libris St. [Stanisław] Łuczak, X1, 1966, 78 x 107, op. 115.

Ex libris Ewa Solecka, X3, 1966, 65 x 118, op. 116.

Ex libris A. [Andrzej] Chwieduk, X3/3, 1966, 54 x 113, op. 117.

Ex libris Józefina Dawid Gomez, X6, 1966, 43 x 99, op. 118.

Ex libris Anna Kujawa, X6, 1966, 62 x 37, op. 119.

Ex libris Elżbieta Wawrzyńska, X6, 1966, 50 x 106, op. 120.

Ex libris Janusz Rydzykowski, X3/3, 1966, 64 x 125, op. 121.

Ex bibliotheca numismatica Włodzimierz Egiersdorff, C4, 1966, 64 x 93, op. 122.

Ex libris Maria Kujawa, X6, 1966, 35 x 82, op. 123.

Ex libris Piotr Milchert, X6, 1966, 62 x 72, op. 124.

Ex libris Ania Kujawa, X6, 1966, 49 x 87, op. 125.

Ex libris Wiesława Nowak, X6, 1966, 115 x 62, op. 126.

Ex libris in memoriam Tadeusz Solski, X6, 1966, 122 x 80, op. 127.

Ex libris numizm. SC Julia Mękicka, X6, 1966, Ø 50, op. 128.

Ex libris dr Wiktor Dziulikowski, X6, 1966, 69 x 67, op. 129.

Ex libris Sława Łuczak, X6, 1966, 45 x 56, op. 130.

Ex musicis J.R. [Janusz Rydzykowski], X6, 1966, 54 x 52, op. 131.

Ex libris prof. dr Jan Sokołowski, X6, 1966, 49 x 87, op. 132.

Ex musicis SŁ [Sława Łuczak], X6, 1966, 31 x 48, op. 133.

Ex libris E. [Ewa] Springer, X6, 1966, 56 x 133, op. 134.

Ex libris P.Ł. [Przemysław Łuczak], X6, 1966, 37 x 56, op. 135.

Ex libris Ewa Rosińska, X6, 1966, 57 x 75, op. 136.

Ex libris Ewa Springer 24.12.1966, X6, 1966, 92 x 71, op. 137.

Ex musicis F. [Feliks] Wagner, X6, 1966, 26 x 89, op. 138.

 

1967

Ex libris J.S. [Janusz Szymański], X6, 1967, 52 x 80, op. 139.

Ex libris Klub Książki “Nowej Wsi” 1967, X6, 1967, 60 x 89, op. 140.

Ex libris A.R., X6, 1967, 35 x 33, op. 141.

Ex libris A.D., X6, 1967, 32 x 47, op. 142.

Ex libris F.W., X6/2, 1967, 65 x 115, op. 143.

Ex libris Biblioteki Garnizonowej, X6, 1967, 70 x 80, op. 144.

Ex libris Przemysław Michałowski, X6, 1967, 81 x 72, op. 145.

Ex libris P.M. [Przemysław Michałowski], X6, 1967, 52 x 77, op. 146.

Ex libris B. [Bolesław] Michalak, X6, 1967, 65 x 98, op. 147.

 

1968

Ex libris K.N. [Kazimierz Niewiadomski], X3/3, 1968, 72 x 80, op. 148.

Ex libris Zb.[igniew] Czerniawski, X6, 1968, 65 x 52, op. 149.

Ex libris K. [Kazimierz] Chmura, X6, 1968, 68 x 60, op. 150.

Ex libris Zd.[zisław] Stolarczyk, X6, 1968, 36 x 57, op. 151.

Ex libris dr med. W.D. [Wiktor Dziulikowski], X6, 1968, 41 x 74, op. 152.

Ex libris dr med. Wiktor Dziulikowski, X6, 1968, 54 x 74, op. 153.

Ex libris L. Danielewska, X6, 1968, 70 x 67, op. 154.

Ex libris Maryśki [Maria Łuczak], X6, 1968, 70 x 44, op. 155.

Ex libris Joanna Lewandowska, X6+P1, 1968, 78 x 77, op. 156.

Ex libris Gianni Mantero, X1, 1968, 44 x 84, op. 157.

Ex libris G.M. [Gianni Mantero], X1, 1968, 44 x 43, op. 158.

Ex libris Stanisław Helsztyński, X1, 1968, 107 x 93, op. 159.

Ex libris 25 lat Ludowego Wojska Polskiego 1943-1968, X3, 1968, 37 x 85, op. 160.

Ex libris 25 lat Ludowego Wojska Polskiego, X3, 1968, 64 x 65, op. 161.

Ex libris 25 lat Ludowego Wojska Polskiego 1943-1968, X3, 1968, 81 x 84, op. 162.

Ex libris 25 lat Ludowego Wojska Polskiego 1943-1968, X3, 1968, 68 x 77, op. 163.

Ex libris Romuald Kowalczuk, X1, 1968, 36 x 58, op. 164.

Ex libris K. [Karel] Suszka, X6, 1968, 64 x 61, op. 165.

Ex libris M.B. [Mieczysław Błochowiak], X6, 1968, 68 x 54, op. 166.

Ex libris Roman Sikora, X6, 1968, 58 x 83, op. 167.

 

1969

Ex libris Józef Frach, X1, 1969, 45 x 50, op. 168.

Ex libris Józef Frach, X1, 1969, 39 x 38, op. 169.

Ex libris Zbigniew Strzałkowski, X1, 1969, 53 x 58, op. 170.

Ex libris J.K. [Jerzy Kamiński], X1, 1969, 51 x 49, op. 171.

Ex libris Seweryna Łuczak, X1, 1969, 49 x 70, op. 172.

Ex libris K. [Kazimierz] Wejchert, X1, 1969, 46 x 75, op. 173.

Ex libris Krysi Walter, X1, 1969, 75 x 55, op. 174.

Ex libris St.[anisław] Łuczak, X1, 1969, 86 x 102, op. 175.

Ex libris Feliks Wagner, X1, 1969, 62 x 72, op. 176.

Ex libris O. [Olgierd] Błażewicz, X1, 1969, 39 x 55, op. 177.

Ex libris Maria Łuczak, X1, 1969, 52 x 89, op. 178.

Ex libris lek. med. J. [Jadwiga] Kicuł, X1, 1969, 40 x 55, op. 179.

Ex libris Stefan Kicuł, X6, 1969, 62 x 55, op. 180.

Ex libris W. [Wiosny] Kochanowskiej, X6, 1969, 79 x 70, op. 181.

Ex libris A. [Adam] Kochanowski, X1, 1969, 46 x 82, op. 182.

Ex libris mgr Witold Lasota – IKP, X1, 1969, 50 x 57, op. 183.

Ex libris K. Flieger, X1, 1969, 52 x 81, op. 184.

Ex libris K. [Kazimierz] Michałowski, X6, 1969, 50 x 77, op. 185.

Ex libris Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu, X6, 1969, 51 x 87, op. 186.

Ex libris Hak`a [Henryk Walter], X6, 1969, 71 x 40, op. 187.

Ex libris archeologiae Julia Mękicka, X2, 1969, 50 x 58, op. 188.

Ex libris Andor Semsey, X6/2, 1969, 67 x 88, op. 189.

Ex libris A. [Andor] Semsey, X6/2, 1969, 63 x 66, op. 190.

Ex libris A. [Antoni] Brosz, X6/2, 1969, 72 x 106, op. 191.

Ex libris Antoni Brosz, X6, 1969, 104 x 96, op. 192.

Ex libris Antoni Brosz, X6, 1969, 80 x 72, op. 193.

Ex libris Cz. [Czesław] Romiński, X6/2, 1969, 74 x 60, op. 194.

Ex libris Robert Satanowski, X6, 1969, 45 x 83, op. 195.

Ex libris P. [Przemysław] Łuczak, X6/2, 1969, 60 x 75, op. 196.

Ex libris W. [Wojciech] Łuczak, X2, 1969, 31 x 40, op. 197.

Ex libris K. [Kazimierz] Michałowski, X1, 1969, 60 x 72, op. 198.

Ex libris A.K. [Anatolij Kałasznikow], X6, 1969, 57 x 40, op. 199.

Ex libris Niny [Janina Noetselmann], X6/3, 1969, 75 x 70, op. 200.

Ex libris K.W. [Krystyna Walter], X6, 1969, 15 x 15, op. 201.

Ex libris K.W. [Krystyna Walter], X6/2, 1969, 15 x 19, op. 202.

 

1970

Ex libris in memoriam Stefania z Medeyskich Heydowa, X2+X6, 1970, 45 x 60, op. 203.

Z varsavianów Jana Rogali, X6, 1970, 52 x 90, op. 204.

Ex libris lek. med. M. Podkowińska, X6, 1970, 25 x 58, op. 205.

Ex libris B. [Barbara] Szymańska, X6/2, 1970, 47 x 64, op. 206.

Ex libris lek. med. K. [Kazimierz] Kowalczyk, X6/2, 1970, 40 x 36, op. 207.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, X6/2, 1970, 58 x 65, op. 208.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, X6/2, 1970, 58 x 65, op. 209.

Ex libris Jerzy Kamiński 23.04.1970, X6/2, 1970, 43 x 62, op. 210.

Ex libris Wiktor Mieczysław Jankowski, X6/3, 1970, 40 x 73, op. 211.

Ex libris Bolesław Ewert, X1, 1970, 44 x 67, op. 212.

Ex libris Romuald Ekowski, X6/3, 1970, 34 x 74, op. 213.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, X6/2, 1970, 58 x 65, op. 214.

Ex libris 25-lecie Powiatowej Biblioteki Publicznej im. St. Przybyszewskiego w Inowrocławiu, X6, 1970, 55 x 69, op. 215.

Ex libris Maria Ewert, X1, 1970, 46 x 65, op. 216.

Ex libris Stanisław Łuczak, X6/3, 1970, 36 x 75, op. 217.

Ex libris Maria Łuczak, X6/3, 1970, 36x  75, op. 218.

Ex libris dr Barbara Szymańska, X1, 1970, 45 x 70, op. 219.

Ex libris Janusz Kryszak, X6, 1970, 45 x 61, op. 220.

Из книг проф. В.М. Фридкина, X6, 1970, 48 x 60, op. 221.

Ex libris H. [Henryk] Walter, X2, 1970, 29 x 38, op. 222.

Ex bibliotheca numismatica Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, X2, 1970, 41 x 57, op. 223.

Ex libris Mieczysław Bieleń, X6, 1970, 51 x 78, op. 224.

Ex libris Henryk Walter, X6, 1970, 58 x 59, op. 225.

Ex libris Ireny Heydowej, X6, 1970, 48 x 64, op. 226.

Książki o miastach Stefan Kotarski , X1, 1970, 80 x 75, op. 227.

Ex bibliotheca Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, X6, 1970, 57 x 73, op. 228.

Ex libris Niny Noetselmann, X6, 1970, 54 x 70, op. 229.

Ex libris Krystyna Mękicka, X1, 1970, 78 x 90, op. 230.

Ex libris Julia Mękicka, C3, 1970, 68 x 102, op. 231.

Ex libris Maria Łuczak 8.12.1970, C3, 1970, 50 x 55, op. 232.

 

1971

Ex libris mgr Marian Wojciechowski, X6, 1971, 43 x 70, op. 233.

Ex libris in memoriam Ewgenija Nikołajewicza Goliachowskogo 1902-1971, X6, 1971, 55 x 65, op. 234.

Ex libris ks. Dobromir Ziarniak, X6, 1971, 68 x 79, op. 235.

Ex libris Auguste Martin, X6/2, 1971, 47 x 86, op. 236.

Ex libris mgr Marta Chomicka, X6, 1971, 53 x 87, op. 237.

Ex libris Janusz Szymański (porcelana), X6, 1971, 65 x 67, op. 238.

Ex libris Janusz Szymański, X6, 1971, 46 x 80, op. 239.

Ex libris W.E. Włodzimierz Egiersdorff, X6, 1971, 46 x 58, op. 240.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., X6, 1971, 50 x 86, op. 241.

Ex libris Andrzej Kempa, X6, 1971, 62 x 65, op. 242.

 

1972

Ex libris D. [Danuta] Sielicka, X6, 1972, 70 x 70, op. 243.

Ex libris Franciszek Moskwa, X6, 1972, 59 x 79, op. 244.

Ex libris Mudr Ivan Kuhn, X6, 1972, 41 x 85, op. 245.

Ex libris Rajmund Lewandowski, X6, 1972, 46 x 77, op. 246.

Ex libris Bibliotek Dziecięcych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., X6, 1972, 45 x 83, op. 247.

Ex libris 25 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., X6, 1972, 42 x 73, op. 248.

Ex libris Mieczysław Pożarski, X6, 1972, 48 x 83, op. 249.

Ex libris Wojciech Łuczak, X6, 1972, 71 x 76, op. 250.

Ex libris prof. dr Zygmunt Latoszewski, X6, 1972, 54 x 58, op. 251.

Ex libris Jerzy Sosnowski, X6, 1972, 40 x 81, op. 252.

Ex libris dr med. Jan Dzwonkowski, X6, 1972, 51 x 81, op. 253.

Ex libris prof. dr Roman Drews, X6, 1972, 49 x 63, op. 254.

Ex libris Antoni Lewandowski, X6, 1972, 51 x 75, op. 255.

Ex libris Zdzisława Lewandowska, X6, 1972, 50 x 67, op. 256.

Ex libris Feliks Wagner, X6, 1972, 57 x 83, op. 257.

Ex libris P. [Przemysław] Michałowski, X6, 1972, 49 x 66, op. 258.

Ex libris K. [Klemens] Raczak, X6, 1972, 33 x 65, op. 259.

Przybyszewsciana Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, X6, 1972, 53 x 77, op. 260.

Ex libris Tadeusz Peksa, X6, 1972, 35 x 76, op. 261.

Ex libris prof. Jerzy Pietrkiewicz, X6, 1972, 45 x 61, op. 262.

Ex libris Mieczysław Nowakowski, X6, 1972, 58 x 58, op. 263.

 

1973

Ex libris Zdzisława Lewandowska, X6, 1973, 62 x 66, op. 264.

Ex libris Antoni Lewandowski, X6, 1973, 71 x 51, op. 265.

Ex libris Dagnija Dreika, X6, 1973, 54 x 58, op. 266.

Ex libris Rajmund Lewandowski, X6, 1973, 49 x 67, op. 267.

Ex libris Rajmund Lewandowski, X6, 1973, 55 x 74, op. 268.

Ex libris Zdzisława Lewandowska, X6, 1973, 52 x 80, op. 269.

Ex libris Tadeusz Kurpaski, X6, 1973, 44 x 56, op. 270.

Ex libris P. Urban Hodel, X6, 1973, 31 x 103, op. 271.

Ex libris lek. med. Romualda Taranda – Kicińska, X6, 1973, 37 x 61, op. 272.

Ex libris Mudr Ivan Kuhn, X6, 1973, 41 x 62, op. 273.

Ex libris Mudr Ivan Kuhn, X6, 1973, 42 x 70, op. 274.

Ex libris Rajmund Lewandowski, X6, 1973, 41 x 64, op. 275.

Ex libris Barbary Matuszakowej, X6, 1973, 42 x 62, op. 276.

Exl. St. [Stanisław] Łuczak, X6, 1973, 47 x 51, op. 277.

Exl. W [Wojciech Łuczak], X6, 1973, 49 x 56, op. 278.

Exl. Ed [Edmund Węclewski], X6, 1973, 41x  47, op. 279.

 

1974

Exl. Marysi [Maria Łuczak], X6, 1974, 45 x 54, op. 280.

Ex libris Barbary Szymańskiej, X6, 1974, 41 x 53, op. 281.

Bajki Kasi [Katarzyna Łuczak], X6, 1974, 44 x 52, op. 282.

Ex libris F. [Frits] Haans, X6, 1974, 41 x 47, op. 283.

Ex libris K. [Krzysztof] Dzierżanowski, X6, 1974, 41 x 49, op. 284.

Ex libris Edy [Edmund Węglewski], X6, 1974, 48 x 54, op. 285.

Ex libris Ryszard Musielak, X6, 1974, 44 x 53, op. 286.

Ex libris Bogdan Koczorowski, X6, 1974, 44 x 52, op. 287.

Ex libris Marii i Stanisława Frankowskich, X6/2, 1974, 64 x 52, op. 288.

Ex libris Marysi Łuczak, X6, 1974, 39 x 52, op. 289.

 

1975

Ex libris Wojciech Łuczak, X2, 1975, 40 x 48, op. 290.

Ex libris Semsey A. [Andor], X2, 1975, 40 x 49, op. 291.

EL A. [Andor] Semsey, X2, 1975, 39 x 49, op. 292.

Ex libris Grzegorz Matuszak, X2, 1975, 45x  57, op. 293.

Ex libris Zenon Kuta, X2, 1975, 45 x 58, op. 294.

 

1976

Ex libris Feliks Wagner, X2, 1976, 36 x 55, op. 295.

Ex libris Feliks Wagner, X2, 1976, 34 x 52, op. 296.

Ex libris Feliks Wagner, X2, 1976, 34 x 40, op. 297.

Ex libris Aniela Halwa, X2, 1976, 35 x 53, op. 298.

Ex libris Marysi [Maria Łuczak], X2, 1976, 43 x 54, op. 299.

Ex libris Andrzej Kompf, X2, 1976, 40 x 53, op. 300.

Ex libris Tadeusz Łaszkiewicz, X2, 1976, 35 x 42, op. 301.

Ex libris Mariola Krzysztof Brudni, X2, 1976, 37 x 54, op. 302.

Ex libris W [Wojciech Łuczak], X2, 1976, 37 x 50, op. 303.

Ex libris 50 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, X2, 1976, 40 x 59, op. 304.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, X2, 1976, 35x  56, op. 305.

 

1977

Ex libris Agnieszka Lesiewicz, X2, 1977, 35 x 48, op. 306.

Ex libris in memoriam Janina Wagner, X2, 1977, 57 x 64, op. 307.

Ex libris Janina Jelska, X2, 1977, 36 x 45, op. 308.

Ex libris Tadeusz Konieczka, X2, 1977, 35x  50, op. 309.

Ex libris W [Wojciech Łuczak], X2, 1977, 34 x 41, op. 310.

Ex libris Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, X2, 1977, 43 x 56, op. 311.

Ex libris Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim, X2, 1977, 39 x 57, op. 312.

 

1978

Ex libris Małgorzaty i Adama Ciesielskich, X2, 1978, 40 x 48, op. 313.

Ex libris Wiesław Zawadzki, X2, 1978, 43 x 53, op. 314.

Ex libris dr Reny Mendel, X2, 1978, 30 x 59, op. 315.

Ex libris Janusz M. Szymański, X2, 1978, 42 x 50, op. 316.

Ex libris Kazimiery Franke Casey, X2, 1978, 47 x 53, op. 317.

Ex libris W. [Wojciech] Połomski, X2, 1978, 32 x 41, op. 318.

Ex libris Marek Czechowski, X2, 1978, 38 x 43, op. 319.

Ex libris Janusz Kretowicz, X2, 1978, 35 x 48, op. 320.

Ex bibliotheca Irena i Wojciech Heydowie, X2, 1978, 48 x 59, op. 321.

Ex libris Bożeny i Karola Czechowskich, X2, 1978, 36 x 47, op. 322.

Ex libris Inge i Klaus Rödel, X2, 1978, 46 x 58, op. 323.

Ex libris in memoriam Janina Wagner, X2, 1978, 55 x 62, op. 324.

Ex libris BS [Barbara Szymańska], X2, 1978, 7 x 8, op. 325.

Ex libris Pawła Ziemińskiego, X2, 1978, 38 x 45, op. 326.

Ex libris Wiesław Zawadzki, X2, 1978, 47 x 58, op. 327.

 

1979

Ex libris Zbigniew Syska, X2, 1979, 36 x 50, op. 328.

Ex libris Zbigniew Stadnicki, X2, 1979, 36 x 52, op. 329.

Ex libris Jadwigi Rużyłło – Stasiakowej, X2, 1979, 42 x 47, op. 330.

Ex libris Zofia Januszkiewicz, X2, 1979, 45 x 53, op. 331.

Ex libris Maria Niewitecka, X2, 1979, 45 x 54, op. 332.

Ex libris Andrzej Januszkiewicz, X2, 1979, 45 x 53, op. 333.

Ex libris Anety Trzaskowskiej, X2, 1979, 29 x 44, op. 334.

Ex libris Karol Maj, X2, 1979, 34 x 41, op. 335.

Ex libris dr A. Putz, X2, 1979, 40 x 43, op. 336.

Cymelia ex Bibliotheca Tadeusz Kukiz, X2, 1979, 39 x 44, op. 337.

Ex libris Andrzej Szymański, X2, 1979, 33 x 45, op. 338.

Ex libris Feliks Wagner, X2, 1979, 40 x 64, op. 339.

Ex libris JMS [Janusz Mikołaj Szymański], X2, 1979, 28 x 38, op. 340.

Ex libris Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 1919-1979, X2, 1979, 67 x 110, op. 341.

Ex libris Mieczysław Donajewski, X2, 1979, 43 x 65, op. 342.

Ex libris in memoriam Janina Wagner, X2, 1979, 44 x 55, op. 343.

Ex libris Jadwigi i Zygmunta Gontarzów, X2, 1979, 46 x 54, op. 344.

Z książek o Tatrach Wiesława Zawadzkiego, X2, 1979, 47 x 49, op. 345.

Ex bibliotheca Jerzy Z. Golski, X2, 1979, 37 x 46, op. 346.

 

1980

Ex libris Jerzy Gliński, X2, 1980, 44 x 55, op. 347.

Ex libris Kazimierz Niewitecki, X2, 1980, 45 x 46, op. 348.

Ex libris Janusz Szymański, X2, 1980, 35 x 48, op. 349.

Ex libris dr Joanna Cholewicka, X2, 1980, 28 x 40, op. 350.

Ex libris dr med. Daniel Włodarczyk, X2, 1980, 35 x 43, op. 351.

Ex libris Biblioteka Pedagogiczna w Inowrocławiu – 30 lat, X2, 1980, 36 x 55, op. 352.

Ex libris Marek Czechowski, X2, 1980, 36 x 46, op. 353.

Ex libris Dana a Jiri Slavinsky, X2, 1980, 28 x 39, op. 354.

Ex libris Krzysztof Zawadzki, X2, 1980, 34 x 45, op. 355.

Ex libris Jan Karpiński, X2, 1980, 39 x 36, op. 356.

Ex libris B.B. [Barbara Baczyńska], X2, 1980, 28 x 35, op. 357.

Ex libris Jadwigi i Wiesława Zawadzkich, X2, 1980, 49 x 51, op. 358.

Ex libris Stanisław Kaźmierski, X2, 1980, 31 x 40, op. 359.

Ex libris Zbigniew Stadnicki, X2, 1980, 36 x 52, op. 360.

 

1981

Ex libris Klaus Schlüter, X2, 1981, 49 x 57, op. 361.

Ex libris Wacław Błażejewski, X2, 1981, 39 x 57, op. 362.

Ex libris Gernot Blum, X2, 1981, 41 x 51, op. 363.

Ex libris Katarzyna I.B. Curtis, X2, 1981, 45 x 52, op. 364.

Ex libris Mikołaj J.B. Curtis, X2, 1981, 42 x 50, op. 365.

Ex libris Anna M.S. Curtis, X2, 1981, 37 x 45, op. 366.

Ex libris Urban Klein, X2, 1981, 41 x 44, op. 367.

EL JMS [Janusz Mikołaj Szymański], X2, 1981, 22 x 28, op. 368.

 

1982

Ex libris W [Wojciech Łuczak], X2, 1982, 40 x 45, op. 369.

Ex libris Janusz Mikołaj Szymański, X2, 1982, 49 x 62, op. 370.

Ex libris Maria Łuczak, X2, 1982, 29 x 47, op. 371.

Ex libris Andrzej Polubiec, X2, 1982, 46 x 54, op. 372.

Ex libris Fondazione C. Collodi Pescia Centenario di Pinocchio (1883-1983), X2, 1982, 50 x 63, op. 373.

Z naszych druków Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, X2, 1982, 40 x 78, op. 374.

Ex libris dr Gustaw Mądroszyk, X2, 1982, 43 x 50, op. 375.

Ex libris Zbigniew Ogielski, X2, 1982, 38 x 54, op. 376.

EL G.M. [Grzegorz Matuszak], X2, 1982, 50 x 51, op. 377.

Ex libris Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu, X2, 1982, 44 x 59, op. 378.

Ex libris Barbara Kozera, X2, 1982, 41 x 47, op. 379.

 

1983

Ex libris Uly i Kristin Faerster, X2, 1983, 35 x 47, op. 380.

Ex libris Jerzy Woźniak, X2, 1983, 43 x 43, op. 381.

Ex libris WiMBP im. J. Lelewela w Koszalinie, X2, 1983, 46 x 53, op. 382.

Ex libris Stefan Anioła, X2, 1983, 36 x 52, op. 383.

Ex libris Stanisław Wacław Bogatko, X2, 1983, 40 x 50, op. 384.

Ex libris Nigel D. Walker, X2, 1983, 35 x 47, op. 385.

Ex libris Feliks Wagner, X2, 1983, 47 x 59, op. 386.

ExL JMS [Janusz Mikołaj Szymański] , X2, 1983, 6 x 6, op. 387.

Ex libris Helmut Arndt, X2, 1983, 46 x 47, op. 388.

 

1984

Ex libris Helmut Arndt, X2, 1984, 49 x 42, op. 389.

Ex libris prof. Józef Burszta, X2, 1984, 56 x 45, op. 390.

Z książek Stefana Grońskiego, X2, 1984, 52 x 38, op. 391.

Ex libris Muzeum im. J. Kasprowcza w Inowrocławiu, X2, 1984, 48 x 47, op. 392.

Ex libris Jana Pazdura, X2, 1984, 59 x 35, op. 393.

Ex libris Ottmar Premstaller, X2, 1984, 51 x 37, op. 394.

Ex libris Klemens Raczak, X2, 1984, 54 x 37, op. 395.

Ex libris Ursula Rieve, X2, 1984, 39 x 36, op. 396.

Ex libris Barbara i Janusz Szymańscy, X2, 1984, 49 x 57, op. 397.

Ex l [Barbara] S[zymańska], X2, 1984, 5 x 4, op. 398.

 

1985

Ex libris Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, X2, 1985, 63 x 49, op. 399.

Ex libris Dasha Talmy, X2, 1985, 51 x 42, op. 400.

Ex libris M[ieczysław] Bieleń, X2, 1985, 45 x 32, op. 401.

Ex libris Czesław Skowroński, X2, 1985, 36 x 41, op. 402.

Ex libris Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 61 x 38, X2, 1985, op. 403.

Księgozbiór Podręczny Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 52 x 37, X2, 1985, op. 404.

Ex libris Helmut Arndt, 57 x 40, X2, 1985, op. 405.

Ex libris Hermann Wiese, 53 x 42, X2, 1985, op. 406.

Ex libris dr med. Bronisław Zbigniew Machura, 54 x 37, X2, 1985, op. 407.

Ex libris Barbara Szymańska, 43 x 37, X2, 1985, op. 408.

Ex l H[anna] W[asyluk], 6 x 7, X2, 1985, op. 409.

 

1986

Ex libris dr Andrzej Anulewicz, 52 x 55, X2, 1986, op. 410.

Ex libris dr Maria Klimek, 44 x 40, X2, 1986, op. 411.

Ex libris Milchert – Inowrocław, 53 x 46, X2, 1986, op. 412.

Ex musicis Jacek Anulewicz, 50 x 42, X2, 1986, op. 413.

Ex numismatics WK de Bruijn, 41 x 51, X2, 1986, op. 414.

Ex libris Aleksander Sobiczewski, 48 x 55, X2, 1986, op. 415.

Ex libris Günther Ewig, 52 x 51, X2, 1986, op. 416.

 

1987

Ex libris Biblioteka RCK–Mielec im. Janusza Meissnera, 45 x 61, X2, 1987, op. 417.

Ex libris Małgorzata, Piotr Gierak, 45 x 51, X2, 1987, op. 418.

Hausweiler, 58 x 55, X2, 1987, op. 419.

Ex libris Wydawnictwo „Sport i Turystyka“ Warszawa, 48 x 49, X2, 1987, op. 420.

Ex libris Wydawnictwo „Sport i Turystyka“ Warszawa, .49, X2, 1987, op. 421.

Ex libris Jadwigi Jakubowskiej, 48 x 39, X2, 1987, op. 422.

Ex libris Tadeusz Kachlak, 43 x 48, X2, 1987, op. 423.

Ex l A[nna Kochlewska], 5 x 5, X2, 1987, op. 424.

Ex libris Janusz Mikołaj Szymański, 78 x 99, C2, 1987, op. 425.

Ex libris Monika W[irginia] Urbanowska, 50 x 47, X2, 1987, op. 426.

Ex libris Wiesław Johan, 51 x 37, X2, 1987, op. 427.

 

1988

Ex libris M[ałgorzata], J[acek] Ryncarz, 53 x 35, X2, 1988, op. 428.

Ex libris Józef Rudek, 46 x 54, X2, 1988, op. 429.

Ex libris Małgorzata i Andrzej Kłossowscy, 49 x 37, X2, 1988, op. 430.

Ex libris mgr Janusz Sobieszczański, 52 x 38, X2, 1988, op. 431.

Ex libris Monika W. Urbanowska, 54 x 29, X2, 1988, op. 432.

 

1989

Ex libris Józef Rudek, C2, 1989, 89 x 75, op. 433.

Exl Get [Eugeniusz Get – Stankiewicz], C2+szablon, 1989, 62 x 54, op. 434.

Ex libris Wojtek Polcyn, 52 x 38, X2, 1989, op. 435.

Ex libris Marek Trzaskowski, 47 x 41, X2, 1989, op. 436.

Ex libris Adam Borowczyk, 45 x 38, X2, 1989, op. 437.

Ex libris Gilbert Vandermoere, 55 x 47, X2, 1989, op. 438.

Ex libris Tomasz Rakoca, 41 x 36, X2, 1989, op. 439.

Ex libris R. S. Zbytkowie, 46 x 42, X2, 1989, op. 440.

Ex libris Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 49 x 32, X2, 1989, op. 441.

Ex libris Aleksander Kulikowski, 50 x 45, X2, 1989, op. 442.

Ex libris Dariusz Borkowski, 80 x 67, C2, 1989, op. 443.

Ex libris Lars C. Stolt, 47 x 46, X2, 1989, op. 444.

Ex libris Mariusz Mross, 47 x 43, X2, 1989, op. 445.

Ex libris Daniel de Bruin, 44 x 53, X2, 1989, op. 446.

 

1990

Ex libris W. [Wojciech] Jakubowski, C2, 1990, 54 x 73, op. 447.

Ex eroticis Brigitte und Gernot Blum, C2, 1990, 66 x 84, op. 448.

Ex libris dr med. Gernot Blum, C2, 1990, 61 x 88, op. 449.

Mijn Boek Gilbert Yandermoere, C2, 1990, 71 x 82, op. 450.

  1. 451.

Ex libris Ichigoro Uchida, C2, 1990, 60 x 71, op. 452.

  1. 453.

Ex libris Marian Bakx, C2, 1990, 61 x 68, op. 454.

Ex libris N.A. Bakx, C2+szablon, 1990, 48 x 53, op. 455.

Ex libris Krystyna Staniewicz, C2, 1990, 57 x 86, op. 456.

Ex libris N.A. Bakx, C2, 1990, 85 x 101, op. 457.

Księgozbiór Familii Staniewiczów (Herb Gozdawa), C2, 1990, 72 x 62, op. 458.

 

1991

Ex libris Didier Kowalik, C2, 1991, 68 x 68, op. 459.

  1. 460.

Ex libris dr Edward Towpik, C2+szablon, 1991, 96 x 74, op. 461.

Ex libris Maciej Kaczmarski, C2, 1991, 66 x 65, op. 462.

Ex libris W.K. de Bruijn, C2, 1991, 87 x 65, op. 463.

Ex libris Krzysztof Dzierżanowski, C2+szablon, 1991, 87 x 69, op. 464.

Ex libris Wojciech Łuczak, C2+szablon, 1991, 112 x 85, op. 465.

Ex libris Hermann Wiese, C2+szablon, 1991, 79 x 69, op. 466.

Ex libris Ichigoro Uchida, C2+szablon, 1991, 88 x 76, op. 467.

Ex libris Magdalena i Józef Rudek, C2+szablon, 1991, 67 x 87, op. 468.

  1. 469.

Ex libris Monika W. Urbanowska, C2, 1991, 87x  70, op. 470.

 

1992

Ex libris Willem van de Weerd, C2, 1992, 65 x 87, op. 471.

Ex libris H. [Henryk] Starssberg, C2+szablon, 1992, 78 x 73, op. 472.

Ex libris M.P. de Haas, C2, 1992, 84 x 64, op. 473.

Ex libris dr Wolfgang Pungs, C2, 1992, 75 x 85, op. 474.

  1. 475.
  2. 476.

Ex libris Marietta i Cari Hagedorn, C2+szablon, 1992, 72 x 64, op. 477.

Ex libris Jerzy Meduniecki, C2+szablon, 1992, 67 x 70, op. 478.

Ex libris Henryk Wójcik, C2, 1992, 88 x 64, op. 479.

 

1993

Ex libris Hildegard Pungs, C2, 1993, 86 x 73, op. 480.

Ex libris Monika W. Urbanowska 9Herb Prus I), C2, 1993, 86 x 58, op. 481.

Ex libris dr med. Gernot Blum, C2, 1993, 76 x 66, op. 482.

El B. i K. Buszewicz, C2+szablon, 1993, 62 x 46, op. 483.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze. Zbiory regionalne, C2, 1993, 91 x 70, op. 484.

Exl Mirosław Abramowicz, C2+szablon, 1993, 90 x 91, op. 485.

Ex libris Vasilis Zevgolis, C2, 1993, 118 x 84, op. 486.

 

1994

Ex libris Ichigoro Uchida, C2, 1994, 68 x 61, op. 487.

Ex libris Krzysztofa Wróblewskiego, C2, 1994, 77 x 63, op. 488.

  1. 489.

Ex libris dr Wolfgang Pungs, C2, 1994, 85 x 45, op. 490.

Ex libris Henryk Wójcik, C2, 1994, 71 x 62, op. 491.

Ex libris Akiko Uchida, C2, 1994, 77 x 85, op. 492.

Ex libris Andrzej Włodarski, C2, 1994, 63 x 55, op. 493.

Ex libris Mieczysław Bieleń, C2, 1994, 75 x 89, op. 494.

 

1995

Ex libris Krzysztofa Wróblewskiego, C2, 1995, 80 x 79, op. 495.

Ex libris Bożena Włodarczyk, C2, 1995, 67 x 90, op. 496.

Ex libris Hartmut Oppermann, C2+szablon, 1995, 102 x 91, op. 497.

 

1996

Ex libris dr med. D. [Danieli] Włodarczyk, C2+akwarela, 1996, 96 x 80, op. 498.

  1. 499.

Ex libris Waldemar Dylewski, C2+szablon, 1996, 107 x 78, op. 500.

Ex libris Mieczysław Bieleń, C2, 1996, 45 x 37, op. 501.

  1. 502.

Ex libris Joanna Grochowska, C2, 1996, 102 x 79, op. 503.

 

1997

Ex libris Spartaco Cadioli, C2, 1997, 74 x 68, op. 504.

Ex libris Chihiro Nakanishi, C2, 1997, 74 x 77, op. 505.

Ex libris Jerzy Meduniecki, C2, 1997, 106 x 78, op. 506.

Ex libris Doris Thiel, C2+szablon, 1997, 79 x 89, op. 507.

Ex libris Edward Towpik, C2, 1997, 82 x 68, op. 508.

Ex libris Biblioteka Klubu POW w Bydgoszczy, C2, 1997, 97 x 57, op. 509.

Ex libris Zygmunt Mackiewicz, C2, 1997, 84 x 48, op. 510.

Tyszkiewicziana Kochlewskich , C2, 1997, 75 x 45, op. 511.

 

1998

Ex libris Chihiro Nakanishi, C2+szablon, 1998, 70 x 77, op. 512.

Ex libris Sergiusz Najar, C2, 1998, 77 x 52, op. 513.

In memoriam Janusz M. Szymański (1938 – 1998), C2, 1998, 63 x 47, op. 514.

 

1999

Z bibliofilskiej półki Wojtka Kochlewskiego , C2, 1999, 76 x 62, op. 515.

Ex libris Mieczysław Bieleń, C2, 1999, 99 x 79, op. 516.

Ex libris K, S. Staniewiczów [Krystyny, Sylwestra], C2, 1999, 68 x 77, op. 517.

El B., W. Jakubowscy [Bogna, Wojciech], C2, 1999, 103 x 118, op. 518.

Exl Wojciech Łuczak, C2, 1999, 105 x 118, op. 519.

Ex libris G.M. [Grzegorz Matuszak], C2, 1999, 105 x 118, op. 520.

Ex libris M.A.J.H. [Maria, Agnieszka, Józef Henkowie], C2, 1999, 102 x 119, op. 521.

 

2000

Ex libris Emil Kunze, C2, 2000, 103 x 115, op. 522.

Für Miri , C2, 2000, 104 x 115, op. 523.

Ex libris Andrzej Jaworski, C2, 2000, 91 x 74, op. 524.

 

2001

Ex libris dr H. Masthoff, C2+szablon, 2001, 88 x 73, op. 525.

EL M. B. [Mieczysław Bieleń], C2+stempel, 2001, 87 x 93, op. 526.

EL S.S. [Sylwester Staniewicz], C2+stempel, 2001, 84 x 92, op. 527.

Ex libris Sylwester Staniewicz, C2, 2001, 73 x 62, op. 528.

 

2002

Ex libris Klaus Rödel, C2, 2002, 85 x 93, op. 529.

Ex libris Łukasz walczak, C2, 2002, 75 x 73, op. 530.

Exl Leo Bednarik, C2, 2002, 104 x 115, op. 531.

 

2003

Ex libris Rosemarie Aschenbach, C2, 2003, 97 x 100, op. 532.

Ex libris dr Peter Labuhn, C2, 2003, 100 x 109, op. 533.

 

2004

ExL M/arina/ S/tappen/, C2, 2004, 78 x 76, op. 534.

Ex libris M/ieczysława/ Bielenia, C2, 2004, 72 x 78, op. 535.

Ex libris Mieczysława Bielenia, C2, 2004, 83 x 88, op. 536.

Ex libris Romana Nowoszewskiego, C2, 2004, 78 x 73, op. 537.

Ex libris Macieja Rydla, C2, 2004, 74 x 65, op. 538.

 

2005

Ex libris Ichigoro Uchida, C2, 2005, 77 x 65, op. 539.

Ex libris Mariusza Mierzwińskiego, C2, 2005, 73 x 77, op. 540.

Ex libris Elżbieta Lischka, C2, 2005, 89 x 91, op. 541.

Ex libris Jacek Maria Świerzy, 2005, C2, 90 x 83, op. 542.

 

2006

Ex libris Zbigniew Zarywski, C2, 2006, 60 x 64, op. 543.

Ex libris Emil Kunze, C2, 2006, 91 x 83, op. 544.

Ex L J/acek/M/aria/Ś/wierzy/, C2/2, 2006, 100 x 100, op. 545.

Ex libris Reglinde Lattermann, C2, 2006, 93 x 86, op. 546.

Ex libris Wolfgang Wissing, C2, 2006, 92 x 90, op. 547.

 

2007

Ex libris Daniel Zalewski, C2, 2007, 74 x 61, op. 548.

 

2008

Ex libris Reglinde Lattermann, C2, 2008, 75 x 74, op. 549.

In Memoriam Janusz M. Szymański, C2, 2008, 81 x 72,op. 550.

Ex libris Grzegorz Matuszak, C2 + szablon, 2008, 99 x 112, op. 551.

Ex libris Wojciech Łuczak, C2/2 + ołówek, 2008, 108 x 99, op. 552.

Ex libris J/acek/M/aria/Świerzy, C2, 2008, 60 x 55, op. 553.

Ex L J/acek/M/aria/Ś/wierzy/, C2, 2008, 42 x 42, op. 554.

Ex libris K/rystyny/, S/ylwestra/ Staniewiczów, C2, 2008, 92 x 81, op. 555.

 

2009

Ex libris Wolfgang Wissing, C2, 2009, 90 x 71, op. 556.

Ex libris Ryszard Tupin, C2, 2009, 64 x 70, op. 557.

 

2010

Ex libris Jerzy Meduniecki, C2, 2010, 90 x 90, op. 558.

Ex libris Jacek M/aria/ Świerzy, C2/2, 2010, 109 x 90, op. 559.

Ex libris Jacek M/aria/ Świerzy, C2, 2010, 90 x 90, op. 560.

Ex libris Grzegorz Matuszak, C2, 2010, 99 x 119, op. 561.

Ex libris Elżbieta Lischka, C2, 2010, 90 x 90, op. 562.

Ex libris Grzegorz Matuszak, C2, 2010, 90 x 90, op. 563.

 

2011

Ex libris K/rzysztofa/ Dzierżanowskiego, C2, 2011, 78 x 67, op. 564.