STANISŁAW ŁUCZAK (1912 – 1980)

Stanisław Łuczak ekslibrisy tworzył okazjonalnie, na marginesie swojej głównej pracy artystycznej.

 

1947

Ex libris Krystyny Mazurkiewicz, X2, 1947, 80 x 80.

Ex libris Krystyny Mazurkiewicz, X2, 1947, 85 x 53.

 

1948

Ex libris Kryst.[yny] Mazurkiewicz, X2, 1948, 57 x 70.

Ex libris Kryst.[yny] Mazurkiewicz, X2, 1948, 76 x 44.

Ex libris Laury Krystyny Mazurkiewicz, X2, 1948, 87 x 93.

 

1949

Ex libris dr K. Żurowski, X3, 1949, 115 x 105.

Ex libris S. Ł. [Stanisława Łuczaka], X2, 1949, 75 x 73.

Ex libris Stanisława Łuczaka, X2, 1949, 77 x 53.

 

1950

Ex libris WŁ [Wojciech Łuczak], X1, 1950, 46 x 102.

Ex libris ES [Ewa Springer], X1, 1950, 76 x 100.

 

1953

Ex libris Sława Łuczak, X3, 1953, 88 x 133.

 

1955

Ex libris Sława Łuczak, X1, 1955, 93 x 73.

 

1956

Libri SŁ [Stanisław Łuczak], X2, 1956, 72 x 52.

 

1959

Ex libris K. Schmude, X2, 1959, 121 x 80.

Ex libris PŁ [Przemysław Łuczak], X2, 1959, 75 x 85.

 

1960

Ex libris dr K. Żurowski, X1, 1960, 115 x 102.

Ex libris inż. arch. mgr Tadeusza Żurowskiego, X1, 1960, 104 x 104.

Ex libris prof. Zenona Kopcia, X2, 1960, 112 x 82.

Ex libris Ewy Springer, X1, 1960, 75 x 55.

 

1961

Ex libris Józefa Aleksandrowicza, X1, 1963, 120 x 100.

 

1962

Ex libris mgr TW, X1, 1962, 70 x 46.

Ex libris HW [Henryk Walter], X1, 1962, 37 x 27.

 

1963

Ex libris inż. arch. mgr Tadeusza Żurowskiego, X1, 1963, 113 x 63.

Ex libris inż. arch. mgr Tadeusza Żurowskiego, X1, 1963, 104 x 109.

Ex libris S. Ł. [Stanisława Łuczaka], X2, 1963, 62 x 77.

Ex libris mgr K. Schmude, X2, 1963, 75 x 77.

Ex libris ES [Ewa Springer], X1, 1963, 55 x 59.

Ex libris Józefa Aleksandrowicza, X2, 1963, 120 x 98.

 

1964

Ex libris inż. K. Szulisławski, X1, 1964, 108 x 97.

Libri L. S. Nykowie, X1, 1964, 115 x 105.

Ex libris inż. St. Pijanowski, X1, 1964, 126 x 93.

Ex libris Henryka Waltera, X1, 1964, 137 x 73.

Ex libris Henryk Walter, X1, 1964, 78 x 85.

 

1966

Ex libris dr Maria Grońska, X1, 1966, 85 x 100.

Ex libris dr Maria Grońska, X1, 1966, 111 x 63.

Ex libris E.[wy] Springer, X1, 1966, 118 x 90.