STANISŁAW ŁUCKIEWICZ (1900 – 1989)

1942

Ex bibliotheca Xawery Hr. Grocholski, X2, 1942, 112 x 56.

Ex libris Stanisław Łuckiewicz. Varsaviana, X2, 1942, 78 x 75.

 

1943

Ex libris Mieczysław Edward Kafel, X2, 1943, 112 x 61.

Ex libris Leopold Pobóg Kielanowski, X2, 1943, 68 x 58.

Ex libris Czesława Ręczajskiego, X2, 1943, 77 x 51.

 

1944

Ex libris Stanisława Mierzejewskiego, X2, 1944, 82 x 46.

 

1945

[Ex libris] P.K., X2, 1945, 64 x 56.

 

1947

Ex libris Stanisława Mierzejewskiego, X2, 1947, 81 x 47.

 

1956

Ex libris dr. Stanisława Aulicha, X2, 1956, 63 x 53.

Ex libris dr A. i W. Deręgowskich, X2, 1956, 84 x 57.

 

1957

Ex libris Stefana Kotarskiego, X2, 1957, 84 x 67.

 

1959

Bibliotheca varsaviana 1944-1959 Włodzimierz Egiersdorff, X2, 1959, 80 x 64.

 

1979

Ex libris Włodzimierza Pawlaka, X2, 1979, 90 x 61.

 

1980

Książka Ireny Giżyckiej, X2, 1980, 62 x 43.

 

Rok nieustalony

Bibliotheca erotica Alfons Karny, X2, r.n., 79 x 41.

Ex libris Małgorzata Radwan Pragłowska, X2, r.n., 92 x 71.