RYSZARD ŁOMAŃSKI

1984

Ex libris Neli i Morosława Turowskich, X3, 1984, 95 x 67, op. 2.

 

1987

Ex libris Filii dla Dzieci M[iejskiej] B[iblioteki] w Turku, X3, 1987, 67 x 60,  op. 21.

Ex libris Marii – Krzysztofa Malickich, X3, 1987, 68 x 58, op. 23.

Ex libris Marii – Zbigniewa Kopczyńskich, X3, 1987, 74 x 56, op. 24.

Ex libris Muzeum Okręgowego w Zamościu, X3, 1987, 71 x 46, op. 27.

 

1988

Ex libris Klubu Rolnika w Łazach, X3, 1988, 75 x 52, op. 29.

Ex libris Dorota Józef Baściuk, X3, 1988, 76 x 44, op. 30.

Ex libris Gustawa Lisa, X3, 1988, 51 x 38, op. 31.

Ex libris Grażyny Banach, X3, 1988, 78 x 55, op. 32.

Ex libris Teresy Walczak, X3, 1988, 58 x 38, op. 37.

Ex libris Citta Di Pescara. D’Annunzio 1988, X3, 1988, 73 x 56, op. 39.

Ex libris Muzeum Okręgowego w Zamościu, X3, 1988, 56 x 38, op. 40.

Ex libris Mirostowicki Ośrodek Kultury Sekcja Plastyki, X3, 1988, 90 x 67, op. 41.

Ex libris Roman Maria Otręba, X3, 1988, 74 x 65, op. 42.

Ex libris Halina Andrzej Zosuł, X3, 1988, 71 x 60, op. 43.

Ex libris Haliny Zdzisława Dąbków, X3, 1988, 85 x 40, op. 44.

 

1989

Ex libris Jadwigi Antoniego Urbańskich, X3, 1989, 62 x 45, op. 45.

Ex libris Genowefy, Janusza Szymańskich, X3, 1989, 65 x 46, op. 46.

Ex libris Biblioteki Prezydenta Miasta Starachowice, X3, 1989, 66 x 47, op. 47.

Ex libris Biblioteki PSM im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach [Państwowej Szkoły Muzycznej], X3, 1989, 66 x 48, op. 48.

 

1990

Ex libris Edwarda Szpocińskiego, X3, 1990, 68 x 41, op. 49.

 

1992

Ex libris Jonas Pilka, X3, 1992, 57 x 52,  op. 51.

Ex libris Juozas Tumaitis, X3, 1992, 96 x 44, op. 52.

 

1993

Ex libris Ewa i Marek Pala, X3, 1993, 63 x 43, op. 53.

Ex libris Anny i Macieja Zydlewiczów, X3, 1993, 63 x 43, op. 54.

 

1994

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, X3, 1994, 80 x 35, op. 55.

Ex libris Danuty Trawińskiej-Słabędzkiej, X3, 1994, 71 x 46,  op. 56.

Ex libris Galeria Ekslibrisu, X3, 1994, 84 x 42,  op. 57.

Ex libris Jadwigi Dzienis, X3, 1994, 71 x 44,  op. 58.

Ex libris Muzeum Żup Krakowskich, X3, 1994, 54 x 62, sno. op. 59.

Ex libris Juliusza Szczęsnego Batury, X3, 1994, 61 x 51,  op. 60.

Ex libris Andrzeja Wróbla, X3, 1994, 75 x 57,  op. 61.

Ex libris Waldemara Kowalczyka, X3, 1994, 80 x 52,  op. 62.

Ex libris Zygmunta Gontarza, X3, 1994, 75 x 45,  op. 63.

Ex libris Kopalni Soli w Wieliczce, X3, 1994, 61 x 50,  op. 64.

Ex libris Zespołu Szkół Górniczych w Lubinie. 1963, X3, 1994, 76 x 50,  op. 65.

Ex libris Zofii Tadeusza Szymaszczyków, X3, 1994, 60 x 52,  op. 66.

Ex libris Teatru STU, X3, 1994, 63 x 45,  op. 67.

Ex libris Beaty Krzysztofa Urbańskich, X3, 1994, 65 x 54,  op. 68.

Ex libris Muzeum Miasta Krakowa, X3, 1994, 64 x 42,  op. 69.

Ex libris Piotra Wróbla, X3, 1994, 62 x 35,  op. 70

 

1995

Ex libris Ewy Zydlewicz, X3, 1995, 71 x 63,  op. 71.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, X3, 1995, 71 x 62, op. 72.

Ex libris Antonio Gomesz, X3, 1995, 58 x 55,  op. 73.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, X3, 1995, 69 x 56, op. 74.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, X3, 1995, 66 x 52, op. 75.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, X3, 1995, 60 x 62, op. 76.

 

1996

Ex libris Krzysztofa Wróblewskiego, X3, 1996, 61 x 50,  op. 78.

Ex libris Bohdana Rutkowiaka, X3, 1996, 67 x 31,  op. 79.

Ex libris Justyny Czosnyki, X3, 1996, 60 x 41,  op. 80.

Ex libris Władysława Gębczyka, X3, 1996, 68 x 52,  op. 81.

Ex libris Kopalni Soli w Wieliczce, X3, 1996, 57 x 45,  op. 82.

Ex libris Muzeum Miasta Krakowa, X3, 1996, 70 x 39,  op. 83.

Ex libris Włodzimierza Przewoskiego, X3, 1996, 55 x 36,  op. 84.

Ex libris Krystyny Rutkowiak, X3, 1996, 36 x 55,  op. 85.

Ex libris Sylwii Bombały, X3, 1996, 73 x 47,  op. 86.

Ex libris Janiny Saffarini, X3, 1996, 68 x 44,  op. 87.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie. 50 lecie, X3, 1996, 65 x 53,  op. 88.

 

1997

Ex libris Marty Skowrońskiej, X3, 1997, 68 x 50,  op. 91.

 

1998

Ex libris Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarowie, X3, 1998, 76 x 64,  op. 92.

Ex libris Żarowskiego – Ośrodka Kultury w Żarowie, X3, 1998, 75 x 63,  op. 93.

Ex libris Kopalni Soli w Wieliczce, X3, 1998, 62 x 49,  op. 94.

Ex libris Kopalni Soli w Wieliczce, X3, 1998, 58 x 38,  op. 95.

Ex libris Tadeusza Ortyla z Sanoka, X3, 1998, 72 x 51,  op. 96.

Ex libris Ewy Szumilas, X3, 1998, 71 x 48,  op. 97.

 

1999

Ex libris Domu Twórczości Ludowej w Lublinie, X3, 1999, 59 x 54,  op. 98.

Ex libris Beaty – Leszka Buchowskich, X3, 1999, 64 x 50,  op. 99.

Ex libris Burmistrza Miasta Żarowa, X3, 1999, 59 x 55,  op. 100.

Ex libris Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 180 lat, X3, 1999, 86 x 68,  op. 101.

 

2007

Ex libris Muzeum Panoramy Racławickiej, X3, 2007, 59 x 67,  op. 102.

Ex libris Muzeum Panoramy Racławickiej, X3, 2007, 70 x 58,  op. 103.

Ex libris Marii Warias. St. Wyspiański 1907 – 2007, X3, 2007, 65 x 52,  op. 104.

 

2008

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów, X3, 2008, 63 x 54,  op. 105.

Ex libris Biblioteka Jacka B. Kasztelanica, X3, 2008, 66 x 53,  op. 106.

Ex libris Rajmunda Aszkowskiego, X3, 2008, 61 x 53,  op. 107.

Ex libris Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, X3, 2008, 69 x 50,  op. 108.

Ex libris Krzysztofa Lachowicza, X3, 2008, 66 x 44,  op. 109.

Ex libris Muzeum Panoramy Racławickiej, X3, 2008, 49 x 53,  op. 110.

Ex libris Ryszarda Bandosza, X3, 2008, 68 x 50, op. 111.

 

2009

Ex libris Zofii Jerzego Woźnicy, X3, 2009, 44 x 58, op. 112.

Ex libris Karoliny Taborskiej, X3, 2009, 61 x 42, op. 113.

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie. 60-lecie 1949 – 2009, X3, 2009, 78 x 58, op. 114.

Ex libris Mirosława Ryszarda Mazepy, X3, 2009, 64 x 52, op. 115.

Ex libris Ireneusza Traczyka, X3, 2009, 59 x 64, op. 116.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, X3, 2009, 75 x 63, op. 117.

Ex libris Józefa Tadeusza Czosnki, X3, 2009, 96 x 68, op. 118.

Ex libris Romualda Nowaka, X3, 2009, 86 x 58, op. 119.

Ex libris Krzysztofa Kmiecia, X3, 2009, 83 x 74, op. 120.

Ex libris Biblioteki Opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu, X3, 2009, 68 x 77, op. 121.

 

2010

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego, X3, 2010, 69 x 51, op. 124.

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Elizy Orzeszkowej w Strzegomiu, X3, 2010, 87 x 59, op. 125.

Ex libris Mariusza Lomanskiego, X3, 2010, 81 x 55, op. 126.

Ex libris in memoriam ks. Jana Twardowskiego, X3, 2010, 63 x 72, op. 127.

Ex libris in memoriam Jana Pawła II, X3, 2010, 79 x 42, op. 128.

Ex libris Moniki Góreckiej, X3, 2010, 65 x 58, op. 129.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świdnicy im. Tadeusza Kościuszki, X3, 2010, 66 x 54, op. 130.

Ex libris Senola – ex libris Idy, X3, 2010, 71 x 64, op. 131.

Ex libris Ryszarda Raszkiewicza, X3, 2010, 77 x 69, op. 132.

Ex libris Stanisławy Biernackiej, X3, 2010, 83 x 48, op. 133.

 

2011

Ex libris Magdy Zbigniewa Bojczuków, X3, 2011, 67 x 51, op. 137.

Ex libris in memoriam Czesława Miłosza 1911 2004, X3, 2011, 67 x 62, op. 138.

Ex libris in memoriam Czesława Miłosza 1911 2004, X3, 2011, 72 x 47, op. 139.

Ex libris Kuby Bojczuka, X3, 2011, 62 x 53, op. 140.

Ex libris Jadwigi Ryszarda Łomańskich, X3, 2011, 81 x 39, op. 141.

Ex libris Muzeum Panoramy Racławickiej, X3, 2011, 71 x 56, op. 142.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, X3, 2011, 69 x 41, op. 143.

Ex libris Haliny Józefa Bondarczyków, X3, 2011, 79 x 55, op. 144.

Ex libris Marii Żarskiej, X3, 2011, 66 x 54, op. 145.

Ex libris Adrianny Majchrzak, X3, 2011, 77 x 52, op. 146.

Ex libris Kasi Tomka Ziemińskich, X3, 2011, 58 x 61, op. 147.

Ex libris Jerzego Zagórskiego, X3, 2011, 65 x 66, op. 148.

Ex libris Józefa Zdunka, X3, 2011, 53 x 68, op. 149.

Ex libris Joanny Dawid, X3, 2011, 69 x 74, op. 150.

PF 2012 – dopisek: Do Siego Roku, X3, 2011, 69 x 49.

 

2012

Ex libris Jadwigi i Józefa Łapety, X3, 2012, 71 x 62, op. 151.