JAN RYSZARD KŁOSSOWICZ (1924 – 2002)

1972

Ex libris Dni Oświaty, Książki i Prasy. D.D.K. Starówka 1972, P1, 1972, 66 x 57.

Ex libris XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 1972 Wrocław Stare Miasto, P1, 1972, 53 x 53.

II Kiermasz Wrocławskich Upominków D.D.K. Starówka. Dni Wrocławia 6-9 maja 1972, P1, 1972, 115 x 80.

 

1973

Ex libris D.D.K. Starówka. VII Człowiek – Świat – Polityka, P1, 1973, 78 x 79.

Ex libris (3x) Dni Oświaty, Książki i Prasy. Wrocław Stare Miasto 1973, P1, 1973, 91 x 80.

 

1974

Ex libris 20 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wrocław Stare Miasto 1974. XXX-Lecie PRL, P1, 1974, 69 x 60.

 

1975

Ex libris Państwowe Studium Kulturalno – Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu 15 lat, P1, 1975, 72 x 44.

Ex libris Państwowe Studium Kulturalno – Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu 1960 – 1975, P1, 1975, 73 x 54.

Ex libris Państwowe Studium Kulturalno – Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu, P1, 1975, 70 x 44.

Ex libris Państwowe Studium Kulturalno – Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu 1960 – 1975, P1, 1975, 73 x 54.

Ex libris XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Wrocław Stare Miasto 1975, P1, 1975, 126 x 71.

 

1976

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, P1, 1976, 103 x 82.

Ex libris Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis, P1, 1976, 103 x 82.

Ex libris dra Antoniego Gucwińskiego, P1, 1976, 80 x 80.

Ex libris Feliksa Szleszkowskiego, P1, 1976, 110 x 95.

Ex libris Ireny Dronsejko, P1, 1976, 60 x 50.

Ex libris Jacek Szleszkowski, P1, 1976, 99 x 85.

Ex libris Krystyny Dronsejko, P1, 1976, 117 x 70.

Ex libris Rodziny Derszet Kłosowiczów, P1, 1976, Ø 82.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, P1, 1976, 143 x 100.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Marta Burbianka, P1, 1976, 143 x 100.

Ex libris Urszuli i Krzysztofa Borkowskich, P1, 1976, 120 x 80.

Ex libris Zygmunta Kimaczyńskiego, P1, 1976, 67 x 42.

 

1977

Ex libris Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Wratislavia Totus Silesia Urbs Celeberrima, P1, 1977, 126 x 77.

Ex libris dra Antoniego Gucwińskiego, P1, 1977, 100 x 78.

Ex libris dra Antoniego Gucwińskiego, P1, 1977, Ø 87.

Ex libris Elżbiety i Jerzego Machowczyków, P1, 1977, 108 x 80.

Ex libris Ewy Głodowskiej, P1, 1977, 130 x 65.

Ex libris Ireny Dronsejko, P1, 1977, 95 x 75.

Ex libris I-sza eliminacja XII-go Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Amatorskiej, Wrocław Stare Miasto, Kwiecień 1977, P1, 1977, 105 x 82.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego. SBP.  Zasłużeni Bibliotekarze. Janina Kelles – Krauz, P1, 1977, 180 x 100.

Ex libris Wydawnictw Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, P1, 1977, 74 x 70.

Ex libris Zygmunta Kimaczyńskiego, P1, 1977, 85 x 58.

 

1978

Biblioteka Uniwersytecka Wrocław ul. Szajnochy 10, P1, 1978, 105 x 150.

Ex libris Adama Skury. Gut Ding will haben Weile, P7, 1978, 140 x 85.

Ex libris Adama Skury. Gut Ding will haben Weile, P1, 1978, 138 x 110.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej Wrocław, P1, 1978, Ø 93.

Ex libris Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis, P1, 1978, 90 x 77.

Ex libris Elżbiety i Jerzego Machowczyków, K, 1978.

Ex libris Ireny Grzybowskiej, P7, 1978, 102 x 90.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Helena Murmyłło 1899 – 1970, P1, 1978, 182 x 100.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Władysław Romanowski 1901 – 1962, P1, 1978, 145 x 100.

Ex libris WiMBP Wrocław. Janusz Korczak 1870 – 1978, P7, 1978, 138 x 97.

Ex libris WiMBP Wrocław. Janusz Korczak 1878 – 1978, P1, 1978, 140 x 95.

Ex libris WiMBP Wrocław. Janusz Korczak 1878 – 1978, P1, 1978, 87 x 60.

Ex libris WiMBP Wrocław. Książka – Dziecko – Współczesność marzec 1978, P7, 1978, 128 x 90.

Ex libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Tadeusz Mikulski 1909-1958, P1, 1978, 100 x 80.

 

 

1979

Ex libris Adama Skury Gut Ding Will Haben Weile, P7, 1980, 138 x 105.

Ex libris Adama Skury Gut Ding Will Haben Weile, P7, 1980, 140 x 85.

Ex III Ogólnopolska Wystawa Ekslibrisów Bibliotek Publicznych Wrocław 1979, P7, 1979, 129 x 85.

Ex libris Barbary Chułerańskiej, P1, 1979, 75 x 66.

Ex libris Barbary Chułerańskiej, P1, 1979, 79 x 71.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej Międzynarodowy Rok Dziecka 1979, P1, 1979, 83 x 69.

Ex libris dr Bartłomieja Kuzaka, P1, 1979, 112 x 88.

Ex libris Kazimierza Sołtysika, P1, 1979, 101 x 75.

Ex libris Przedszkola NR 5 Miłośnikom Ptaków Dostarczam Klatki Bez Prętów Tanio! Kochajcie Ptaki …, P7, 1979, 148 x 108.

III Ogólnopolska Wystawa Ekslibrisów Bibliotek Publicznych Wrocław 1979. Zaproszenie, P7, 1979.

Wrocław 1979 III Ogólnopolska Wystawa Ekslibrisów Bibliotek Publicznych Druk Okolicznościowy, P7, 1979, 130 x 85.

 

1980

Ex libris Barbary Chułerańskiej, P7, 1980, 106 x 95.

Ex libris Biblioteki Dzielnicowej Wrocław – Psie Pole. Po trzykroć muszą zwyciężyć kłamliwi…, P1, 1980, 88 x 60.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Wystawa Jak Człowiek Tworzył Książkę Maj 1980, P7, 1980, 88 x 55.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Międzynarodowy Rok Dziecka 1979, P1, 1979, 82 x 68.

Ex libris Hanny Jurczak – Gucwińskiej, P7, 1980, 121 x 77.

Ex libris Huberta Cioski, P1, 1980, 105 x 101.

Ex libris Hufca ZHP im. Baonu Zośka w Sulejówku. Książki o tych…, P7, 1980, 107 x 54.

Ex libris Jana Ryszarda Kłossowicza. Kto przeżyje wolnym będzie, kto umiera wolny już, P1, 1982, 115 x 81.

Ex libris Kazimierza Sołtysika, P7, 1980, 102 x 75.

Ex libris Kazimierza Urbaniaka, K, 1980.

Ex libris Kazimierza Urbanika, P1, 1980, 98 x 90.

Ex libris Maria i Jan Halupczok, P1, 1980, 110 x 85.

Ex libris Maria i Jan Halupczok, P7, 1980, 110 x 85.

Ex libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu im. Mikulskiego. Dni Wrocławia, 35-lecie Wyzwolenia Wrocławia, P7, 1980, 108 x 96.

Ex libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Maria Konopnicka 1842 – 1910, P7, 1980, 131 x 80.

Zaproszenie (Na Sesję Kultura w Prasie Wrocławskiej EJ 1945 – 1980), P7, 1980, 138 x 100.

 

1981

Biblioteka Uniwersytecka Młodzieży Szkół Wrocławskich. Wystawa ilustracji w książkach dziecięcych, maj 1981, P1, 1981, Ø 65.

Ex libris Jana Pawła II semper fidelis, P1, 1981, 141 x 88.

Ex libris Koła Solidarność przy Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Witay Maiowa Jutrzenko, P7, 1981, 112 x 80.

Ex libris Monasterii b. Mariae Virginis de Lubin, P7, 1981, 135 x 91.

 

1982

Biblioteka Uniwersytecka Młodzieży Szkół Wrocławskich. Wystawa podręczników szkolnych, maj 1982, P1, 1982, 99 x 71.

Ex Bibliotheca Claromontana MCCCLXXXII – MCMLXXXII, P7, 1982, 113 x 70,

  1. Maksymilian Maria Kolbe. 14.VIII.1941 – 10.X.1982. Od kogo, gdzie i jak cierpienie przyjdzie niepokalanej samej wiadomo, P7, 1982, 115 x 75.
  2. Maximilianus Maria Kolbe MCMXLI – MCMLXXXII. I dano każdemu z nich…, P7, 1982, 113 x 70.

Św. Męczennik o. Maksymilian M. Kolbe 14.VIII.1941 – 10.X.1982. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa, P7, 1982, 108 x 80.

 

1983

Ex libris Agnieszki Kamionki. Patriam Adamus non quia magna est sed quia nostra, P1, 1983, 106 x 80.

Ex libris DBP Wrocław Psie Pole 1945 – 1982 V Wystawa Ekslibrisu Bibliotek Polskich, P7, 1983, 116 x 83.

Ex libris Elżbiety i Mieczysława Mazurkiewiczów, P1, 1983, 113 x 70.

Ex libris Inezy i Józefa Kocięckich. Patriam amamus non quia magna est sed quia nostra, P1, 1983, 120 x 72.

Ex libris TPK. Towarzystwo Przyjaciół Książki Oddział Wrocławski, P1, 1987, 80 x 75.

Ex libris TPK. Towarzystwo Przyjaciół Książki Oddział Wrocławski. VII Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Książki Duszniki – Zdrój 18-20 lutego 1983, P1, 1987, 129 x 90.

Ex libris Romualda Łuczyńskiego, P1, 1983, 90 x 77.

Ex libris Stanislai Lemi, C4, 1983, 112 x 70.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Anna Guzowska 1929 – 1982, P1, 1983, 137 x 101.

Ex libris X. Stanisława Miśtaka, P1, 1983, 80 x 80.

 

1984

Ex libris Alicji Waśniewskiej, P1, 1984, 91 x 60.

Ex libris Anny Cesarczyk, P1, 1984, 84 x 70.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wystawa książek fantastyczno – naukowych, maj 1984, P1, 1984, 117 x 81.

Ex libris Janusza Bylińksiego, P1, 1984, 77 x 50.

Ex libris Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Kamińskiego w Żmigrodzie, P1, 1984, 110 x 70.

Ex libris Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Kamińskiego w Żmigrodzie. Książka Twój przyjaciel, P1, 1984, 95 x 70.

Ex libris Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Kamińskiego w Żmigrodzie. 40 lecie powrotu Żmigrodu do Macierzy, P1, 1984, 82 x 70.

Ex libris Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich, P1, 1984, 104 x 73.

Ex libris Piotra Krzysztofa Marszałka, P1, 1984, 86 x 60.

Ex libris Romana Sękowskiego, P1, 1984, 96 x 59.

Ex libris Teresy i Tadeusza Kłosowiczów, P7, 1984, 112 x 81.

Ex libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, P1, 1984, 105 x 78.

 

1985

Ex Bibliotheca Claromontana MCCCLXXXII – MCMLXXXII, P1, 1985, 103 x 72.

Ex Bibliotheca Facultatis Iuris & Administrationis Universitatis Wratislaviensis, P1, 1985, 76 x 60.

Ex Bibliotheca Facultatis Iuris et Administrationis Universitatis Wratislaviensis, P1, 1985, 60 x 58.

Ex libris DBP Wrocław – Fabryczna im. Andrzeja Struga, P1, 1985, 79 x 70.

Ex libris dr Heleny Żukowskiej, P1, 1985, 139 x 85.

Ex libris Filii Dzielnicowej Biblioteki im. Andrzeja Struga Wrocław – Fabryczna. 40 lecie Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy maj 1985, P1/2, 1985, 90 x 63.

Ex libris Filii Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Wrocław – Fabryczna. Czytelnictwo jest jedyną sztuką dla sztuki, którą w naszych czasach da się obronić – Jarosław Iwaszkiewicz, P1/2, 1985, 80 x 67.

Ex libris Jerome Lefebvre, P7, 1985, 124 x 88.

Ex libris Marcina Stańdy, P1, 1985, 111 x 80.

Ex libris Oddziału Dla Dzieci DBP Wrocław – Fabryczna 1984, P1, 1985, 85 x 60.

Ex libris Oddziału Dla Dzieci DBP Wrocław – Fabryczna 1985, P1/4, 1985, 95 x 70.

Ex libris prof. dra Karola Sosnowskiego, P1, 1985, 144 x 80.

 

1986

Biblioteka Uniwersytecka Młodzieży Szkół Wrocławskich. Wystawa: Ekslibris znak własnościowy kolekcjonera książek 1986, P1, 1986, 71 x 48.

 

1987

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 70 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917 – 1987, P1, 1987, 117 x 86.

Ex libris in memoriam Mieczysława Mazurkiewicza, P1, 1987, 109 x 62.

Ex libris Księgarni im. Ryszarda Hajduka w Opolu. 40 lecie PRL, P1, 1987, 80 x 52.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Mieczysław Mazurkiewicz 1927 – 1985, P1, 1987, 135 x 100.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Prof. dr Karol Głombiowski, P1, 1987, 145 x 100.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Dr Franciszek Pajączkowski 1905 – 1970, P1, 1987, 139 x 100.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Prof. dr Bronisław Kocowski 1907 – 1980, P1, 1987, 144 x 100.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Prof. dr Antoni Knot 1904 – 1982, P1, 1987, 146 x 97.

 

1988

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wystawa: 70-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 1918 – 1988, P1, 1988, 151 x 100.

Ex libris Józefa Długosza, P1, 1988, 74 x 61.

Ex libris Monasterii B. Mariae Virginis de Lubin, P1, 1988, 135 x 91.

Ex libris prof. dr Paul Raabe Dr H.C. Univ. Jagiell. Cracov. Die XXIV mensis inv. A.D. MCM LXXXVIII, P1, 1988, 146 x 102.

P.F. `89. Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis Anno 1989, P1, 1988, składanka.

 

1989

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Książki z obrazkami. Wystawa dla dzieci i młodzieży maj 1989, P1, 1989, 131 x 91.

Ex libris Bibliothecae Universitatis Wratislaviensis. Amor librorum nos vint, P1, 1989, 117 x 90.

Ex libris Haliny Kierskiej, P1, 1989, 113 x 80.

Ex libris Stefana Kubowa, P1, 1989, 125 x 90.

Ex libris Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Wrocławskiego, Zasłużeni Bibliotekarze. Halina Pabisz 1930 x 1988, P1, 1989, 128 x 93.

Ex libris Wolfram Freiherr von Strachwitz und Gross-Zauche, P1, 1989, 113 x 83.

 

1990

Ex libris Andrzeja Włodarskiego, P1, 1990, 86 x 66.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 45 lat 1945 – 1990, P1, 1990, 100 x 95.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 50 lecie 1945 – 1995, P1, 1990, 102 x 64.

Ex libris Bibliothecae Universitatis Wratislaviensis. Anno MCMXC Elzeviriana, P1, 1990, 101 x 73.

 

1991

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Witay Mayowa Jutrzenko, Vivant wszystkie stany! 3 Maya 1791-1991, P1, 1991, 90 x 66.

P.F. `92. Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis Anno 1992, P1, 1991, składanka.

 

1992

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 500-lecie wielkiej wyprawy. Krzysztof Kolumb odkrywca Ameryki 1492 – 1992, P1, 1992, 83 x 61.

Kamieniec. Beresteczko. Kircholm. Cecora. Chocim. Zbaraż. Kijów. Bar. Lida. Lwów. Pińsk. Halicz. Wilno. Buczacz. Kostiuchnowka. Zadworze, P1, 1992, 128 x 91.

 

1993

Ex libris Balbina i Klemens Raczak, K, 1993, 123 x 84.

 

1994

Ex libris Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie. Hej chłopce, bagnet na broń! P7, 1994, 126 x 100.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 50 rocznica Powstania Warszawskiego 1944 – 1994. Biblioteka Uniwersytecka – Młodzieży. Wystawa 1994, P1, 1994, 117 x 85.

Ex libris Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 50 rocznica Powstania Warszawskiego 1944 – 1994. Biblioteka Uniwersytecka – Młodzieży. Wystawa 1994, P1, 1994, 118 x 86.

 

1995

Ex libris Adrian Lefebvre, P7, 1995, 87 x 61.

Ex libris Barbary Róży Lefebvre, P7, 1995, 124 x 95.

Ex libris Edmunda Panka, P1, 1995, Ø 111.

Ex libris Ex libris Stowarzyszenia Miłośników Lublińca. 53 Rocznica Męczeńskiej Śmierci w Oświęcimiu – Brzezince 9.VIII.1942 Edyta Stein , P1, 1995, 90 x 53.

Ex libris Ex libris Stowarzyszenia Miłośników Lublińca. Błogosławiona Edyta Stein 53 Rocznica Męczeńskiej Śmierci w Oświęcimiu 9.VIII.1942, P1, 1995, 93 x 54.

Ex libris Ex libris Stowarzyszenia Miłośników Lublińca. Błogosławiona Edyta Stein 53 Rocznica Męczeńskiej Śmierci w Oświęcimiu 9.VIII.1942, P1, 1995, 75 x 65.

Ex libris Michel et Francoise Lefebvre, P7, 1995, 116 x 83.

Ex libris Teresy i Tadeusza Kłossowiczów, P7, 1995, 152 x 113.

Ex libris Thomas Lefebvre, P7, 1995, 124 x 86.

 

1996

Ex libris dr Hanny Zielińskiej, P7, 1996, 95 x 67.

Ex libris dra Jana Trafidło, P1, 1996, 115 x 75.

Ex libris dra Ryszarda Małychy, P7, 1996, 117 x 65.

Ex libris dra Ryszarda Nawarkiewicza. Civitatis Varsoviensis, P7, 1996, 135 x 95.

Ex libris dra Ryszarda Nawarkiewicza. Civitatis Warsoviensis, P7, 1996, 130 x 90.

Ex libris Marcel Liabastre, P7, 1996, 125 x 86.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 1846–1916. Ku pokrzepieniu serc, K. 1996, 93 x 93.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 1896 – 1996, K, 1996, 90 x 70.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. 100 rocznica rozpoczęcia druku “Krzyżaków”, K, 1996, 123 x 70.

Ex libris Ryszarda Małychy, P1, 1996, 108 x 65.

 

1997

Ex libris Adama Kłossowicza, P7, 1997, 115 x 77.

Ex libris Mikołaja Kłossowicza, P7, 1997, 112 x 76.

Ex libris Sebastiana Kłossowicza, P7, 1997, 115 x 90.

Ex libris Tadeusza Ortyla z Sanoka, P7, 1997, 125 x 80.

Ex numizmaticis (!) Tadeusza Ortyla z Sanoka (A), P7, 1997, 140 x 95.

 

1998

Ex libris Józefa Długosza, P1, 1998, 75 x 61.

Ex libris Tadeusza Ortyla z Sanoka, P7, 1998, 104 x 79.

Ex libris Tadeusza Ortyla z Sanoka, P7, 1998, 122 x 89.

Ex libris Tadeusz Ortyl z Sanoka, P7, 1998, 124 x 89.

Ex numizmaticis (!) Tadeusza Ortyla z Sanoka (B), P7, 1998, 114 x 82.

Ex numizmaticis (!) Tadeusza Ortyla z Sanoka (C), P1, 1998, 78 x 57.

 

2000

Ex libris Andrzeja Kluska. Medicus curat natura sanat, K, 2000, 121 x 82.

Ex libris Eleonory Kłossowicz, K, 2000, 120 x 90.

 

2001

Ex libris dra Wiktora Dziulikowskiego, K, 2001, 125 x 77.

Ex libris dra Wiktora Dziulikowskiego, K, 2001, 126 x 85.

 

Rok nieznany

Ex libris dr Lidii Bonio. Medicus curat natura sanat, K, r.n., 97 x 78.

Ex libris dra Juliana Silbera. Bene dignoscitur, bene curatur, K, r.n., 110 x 77.

Ex libris Krzysztofa Radosława Mazurskiego, P1, r.n., 80 x 88.