ZBIGNIEW JÓŹWIK (ur. 1937)

1969

Ex libris Andrzeja Teske, X3, 1969, 82 x 55, op. 45.

 

1970

Ex libris dra Tadeusza Chomickiego, X3, 1970, 95 x 58, op. 72.

 

1971

Ex libris J.(ana) S.(tefanii) Gurbów, X3, 1971, 86 x 47, op. 88.

Ex libris Adam Gąsiorowski, X3, 1971, 85 x 62, op. 92.

Ex libris Ryszard Orłowski, X3, 1971, 73 x 60, op. 96.

 

1972

Ex libris WiMBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Informacja Bibliografia Lubelszczyzny, X3, 1972, 55 x 88.

Ex libris WiMBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, X3, 1972, 57 x 88.

Ex libris E.(uiusz) Gąsior (plaster miodu), X3, 1972, 68 x 53, op. 108.

 

1973

Ex libris WiMBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Dział Instrukcyjno – Metodyczny, X3, 1973, 60 x 100.

Ex libris Zbiory Specjalne WiMBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, X3, 1973, 53 x 111.

Ex libris WiMBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, X3, 1973, 56 x 92.

Ex libris Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Puławach, X3, 1973, 70 x 45.

 

1974

Ex libris Bohdana Królikowskiego, X3, 1974, 122 x 24, op. 163.

Ex libris O.O. Franciszkanów Kraków, X3, 1974, 82 x 63, op. 180.

Ex libris Halina Auderska, X3, 1974, 50 x 76, op. 181.

Ex libris Bronisław Jasicki, X3, 1974, 97 x 57, op. 182.

Ex libris Pawła Sikory, X3, 1974, 88 x 65, op. 185.

 

1975

Ex libris Jørge Vils-Pedersen, X3, 1975, 107 x 43, op. 199.

Ex libris J.(ørge) Vils-Pedersen, X3, 1975, 99 x 51, op. 201.

 

1976

Ex libris James Cormick, X3, 1976, 95 x 50, op. 210.

Ex libris Leo Arras, X3, 1976, 88 x 56, op. 214.

Ex libris W. Michalskiego, X3, 1976, 86 x 53, s.

 

1977

Ex libris Ellen Wenske, X3, 1977, 47 x 42, op. 232.

Ex libris Wojewódzka Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 1907 1977, X3, 1977, 95 x 42, op. 236.

Ex libris G.(rzegorz) L. Seidler, X3, 1977, 84 x 48, op. 237.

 

1978

Libri W.(iesławy) Fajks, X3, 1978, 70 x 35, op. 248.

Ex libris J.(ózef) De Belder. Carpe Diem, X3, 1978, 65 x 60, op. 252.

Ex libris Elżbieta Skrzyńska, X3, 1978, 70 x 52, op. 260.

 

1979

Ex libris Wiesław Skrzydło, X3, 1979, 76 x 55, op. 272.

Ex libris Sigrid – Hans Gottmann, X3, 1979, 87 x 60, op. 279.

Ex libris S.(ergiusz) Riabinin, X3, 1979, 70 x 68, op. 286.

Ex libris Danuta i Karol Musioł, X3, 1979, 93 x 36, op. 289.

 

1980

Libri O. K. Maurycy Sulej, X3, 1980, 85 x 50, op. 299.

Ex libris Familiae Jóźwików. Jóźwiczówka, X3, 1980, 90 x 62, op. 300.

Ex libris D.(arinka) Čobal, X3, 1980, 81 x 39, op. 303.

Ex libris Towarzystwo Muzyczne w Lesznie im. K. Kurpińskiego, X3, 1980, 106 x 52, op. 307.

Ex libris Karl Herbert Müller, X3, 1980, 90 x 60, op. 314.

Ex libris Leszka Marii Roupperta. AZS UMCS, X3, 1980, 67 x 44, op. 317.

Zbiory Domina Nostra SS. Niepokalanki, Szymanów – Jazłowiec, X3, 1980, 85 x 76, op. 318.

Ex libris A(dda) A(rno) Piechorowski, X3, 1980, 64 x 27, op. 322.

Ex libris Vincent V. Haas, X3, 1980, 55 x 62, op. 323.

 

1981

Ex libris Ferdynand Rymarz, X3, 1981, 95 x 38, op. 330.

Ex libris Zinaida Kara, X3, 1981, 85 x 30, op. 334.

Ex libris Grzegorz Jakiel, X3, 1981, 77 x 74, op. 335.

Ex libris papieża Jana Pawła II, X3, 1981, 75 x 40, op. 337.

Ex libris Paul G. Becker, X3, 1981, 70 x 41, op. 339.

 

1982

Libri Annegret Schult, X3, 1982, 91 x 51, op. 341.

Ex libris Stanisława Bujaka, X3, 1982, 71 x 53, op. 343.

Libri Annegret Schult, X3, 1982, 67 x 50, op. 344.

Ex libris I.(lse) H.(orst) Schult, X3, 1982, 35 x 25, op. 345.

Ex libris Wojtka Zgłobickiego, X3, 1982, 75 x 56, op. 347.

Ex libris Ruth Irlet, X3, 1982, 90 x 37, op. 351.

Ex libris Moniki Adamczyk, X3, 1982, 75 x 54, op. 352.

Ex libris Z.(dzisław) J. Raczyński, X3, 1982, 67 x 43, op. 356.

Ex libris Citta di Penne, X3, 1982, 88 x 42, op. 358.

 

1983

Libri H.(ans) J.(oachim) Bandilla, X3, 1983, 85 x 46, op. 361.

Ex libris Sergiusz Riabinin, X3, 1983, 115 x 58, op. 362.

Ex libris Ewald Rieve, X3, 1983, 80 x 53, op. 364.

Ex libris Wojtylianorum Instytutu Jana Pawła II KUL w Lublinie, X3, 1983, 79 x 43, op. 365.

Ex libris Roman Sękowski, X3, 1983, 96 x 52, op. 366.

Ex libris Romualda M. Łuczyńskiego. Ex dono W. Strzelewicza, X3, 1983, 105 x 56, op. 367.

Ex libris Joanny Janik, X3, 1983, 73 x 52, op. 375.

Ex libris Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach, X3, 1983, 75 x 54, op. 378.

 

1984

Ex libris Ryszard Pietkiewicz, X3, 1984, 92 x 45, op. 379.

Ex libris A.(gieszka) W.(ojtek) Machajek, X3, 1984, 71 x 56, op. 380.

Ex libris Muzeum Majdanek, X3, 1984, 88 x 49, op. 381.

E.L. in memoriam F. Schiller 1759 – 1805, X3, 1984, 89 x 38, op. 386.

Ex libris Mario De Filippis, X3, 1984, 89 x 40, op. 389.

Ex libris Ruth Irlet, X3, 1984, 73 x 33, op. 392.

Ex libris P.(aul) G. & D.(orota) Becker, X3, 1984, 76 x 68, op. 395.

 

1985

Ex libris Haliny i Marka Kucharczyków, X3, 1985, 75 x 52, op. 402.

Ex libris X. Stefan Regmunt, X3, 1985, 73 x 44, op. 404.

Ex libris Jerzy Świderski, X3, 1985, 65 x 63, op. 410.

Ex libris Jerzy Cieszkowski, X3, 1985, 80 x 77, op. 411.

Ex libris o. Albina Sroki OFM, X3, 1985, 92 x 57, op. 413.

Ex libris Marek Ciembroniewicz, X3, 1985, 79 x 35, op. 414.

 

 

1986

Ex-libris Piotr Rouppert, X3, 1986, 65 x 61, op. 421.

Ex libris Monika Cieślik, X3, 1986, 75 x 59, op. 431.

Ex libris Hildegard Pungs, X3, 1986, 90 x 53, op. 433.

Ex libris the Reverend Judith Liro, X3, 1986, 64 x 50, op. 435.

Ex libris Anny i Tadeusza Zakrzewskich, X3, 1986, 83 x 55, op. 436.

Ex libris Wojciechowstwo Kochlewscy, X3, 1986, 75 x 58, op. 439.

 

1987

Ex libris Nuny – Kazika Pękalów, X3, 1987, 67 x 45, op. 541.

 

1988

Ex libris Winfried Lipscher. Ojcze nasz. Vater unser, X3, 1988, 80 x 45, op. 469.

Ex libris B. Piasecki, X3, 1988, 77 x 49, op. 471.

 

1989

Ex libris Stanisławy Drozd, X3, 1989, op. ?

Ex libris Salone del Libro Torino, X3, 1989, op. ?

Ex libris Jean-Paul Glasson, X3, 1989, op. ?

Ex libris Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, X3, 1989, op. ?

Ex libris Polacy – Polakom Lublin dla Lwowa, X3, 1989, op. ?

Ex libris Andrzej Czarnocki, X3, 1989, op. ?

Ex libris Bob van Leusen, X3, 1989, op. ?

Ex libris Inge Nechwatal, X3, 1989, 86 x 32, op. 478.

Ex libris A. De Waard, X3, 1989, 85 x 52, op. 479.

In memoriam Henryk Gawarecki 1912 1989, X3, 1989, 80 x 56, op. 483.

Ex libris Jerzy Resz, X3, 1989, 95 x 43, op. 490.

 

1990

Ex libris B. Schimmelpfeng M.A, X3, 1990, op. ?

Ex libris Konrad Gruda, X3, 1990, op. ?

Ex libris Macieja Królikowskiego, X3, 1990, op. ?

Ex libris Familiae Święsów, X3, 1990, op. ?

 

1991

Ex libris Jerzy Jakowicki Sterydy, X3, 1991, op. ?

Ex libris Barbara Tarnowska, X3, 1991, op. ?

Ex libris Konrad Gruda. Laßdich nicht leben! Geh deinen weg!, X3, 1991, 92 x 75, op. 508.

Ex libris Oddział Lubelski PTAiN 1951 1991. XL, X3, 1991, 65 x 87, op. 516.

 

1992

Ex libris Wiesław P.(iotr) Łyjak, X3, 1992, 90 x 65, op. 522.

Ex libris Towarzystwo Regionalne „Pokolenia” w Wierzchowiskach, X3, 1992, 90 x 70, op. 523.

Ex libris Hanna Lewandowska-Stanek, X3, 1992, Ø 49, op. 524.

Ex libris Janina Skuczyńska, X3, 1992, 71 x 48, op. 529.

Ex libris M.(arii) M.(ariana) Pulinów, X3, 1992, 65 x 52, op. 530.

Ex libris Flory Janik, X3, 1992, 65 x 61, op. 531.

 

1993

Ex libris Danuty Musioł, X3, 1993, 48 x 28, op. 532.

Ex libris Karoli Rühl, X3, 1993, 65 x 65, op. 534.

Ex libris Romana Fiuta, X3, 1993, 60 x 54, op. 536.

Ex libris Agnieszka i Artur Kuśnierz, X3, 1993, 75 x 62, op. 537.

 

1994

Ex libris Familiae Lorenz, X3, 1994, 78 x 61, op. 539.

Ex libris o. Leon Dyczewski, X3, 1994, 99 x 70, op. 540.

Ex libris Janusz Korczak. Realschule Morsbach, X3, 1994, 90 x 70, op. 541.

Ex libris Stadtbücherei Geisenheimer, X3, 1994, 82 x 90, op. 542.

Ex libris Tanja Duhme, X3, 1994, 82 x 65, op. 543.

Ex-libris John McClellan Marshall. Veritas. Lex, X3, 1994, 75 x 63, op. 544.

 

1995

Ex libris B.(ohdan) Rutkowiak, X3, 1995, 104 x 48, op. 545.

Ex libris Władysław Ćwik, X3, 1995, 93 x 50, op. 547.

Ex libris Stanisława Burda, X3, 1995, 96 x 64, op. 548.

Ex libris Macieja Jóźwika, X3, 1995, 86 x 35, op. 549.

Ex libris Magda Mariusz Słomscy, X3, 1995, 91 x 47, op. 550.

Ex libris Halina Wolska, X3, 1995, 91 x 62, op. 551.

Ex libris Barbary Jóźwik, K, 1995, 87 x 56, op. 552.

Ex libris Barbary Jóźwik, X3, 1995, 92 x 59, op. 552.

Ex libris D. H. Domke, X3, 1995, 82 x 55, op. 553.

Ex libris Lublin. UMCS. Expedition. Spitsbergen Calypsobyen, X3, 1995, 67 x 52, op. 554.

 

1996

Ex libris Stanisława Czarnieckiego, X3, 1996, 64 x 52, op. 555.

Ex libris Czesław, X3, 1996, 76 x 43, op. 557.

Ex libris Znamirowski Andrzej, X3, 1996, 105 x 54, op. 558.

Ex libris Bruno Schiefer. Bärenhöhle. Honig, X3, 1996, 91 x 59, op. 559.

Ex libris Michał Hilchen, X3/2, 61 x 52, op. 560.

Ex libris Frank Buchman Caux-50, X3, 1996, 82 x 56, op. 561.

Ex libris Olaf Georg Issinger Universitas Othiniensis, X3, 1996, 104 x 58, op. 562.

Ex libris Vilnius Universiteto Biblioteka. „Catechismus 450”, X3, 1996, 110 x 75, op. 563.

Ex libris Mathias Bongard, X3, 71 x 72, op. 564.

Ex libris Oliwki Janik, X3, 1996, 77 x 60, op. 565.

PF 1977 Konrad Gruda. Rechenschaft. „Nur die Lumpe Sind Bescheiden, Brave Freuen Sich Der Tat” Wolfgang von Goethe, X3, 1996, 115 x 79, op. 566.

 

1997

Ex libris Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. 1948, X3, 1997, 82 x 53, op. 567.

Ex libris Michała Janika, X3, 1997, 105 x 43, op. 568.

Ex libris Ks. Tadeusz Grzesik, X3, 1997, 82 x 58, op. 569.

Ex libris R.(ajko) Pavlovec. Društvo Exlibris Sloveniae 1967 – 1997, X3, 1997, 93 x 48, op. 570.

Ex libris Flory Janik, X3, 1997, 73 x 45, op. 571.

Ex libris Birgit Göbel, X3, 1997, 75 x 60, op. 572.

Ex libris Hanns Dieter Hüsch, X3, 1997, 91 x 54, op. 573.

Ex libris Ani Janik, X3, 1997, 76 x 60, op. 574.

Ex libris Klasztor o.o. Franciszkanów Bł. J.(ana) D.(unsa) Szkota w Lublinie, X3, 1997, 65 x 60, op. 575.

 

1998

Libri Jolanta Kowalczykówna, X3, 1998, 68 x 39, op. 576.

Ex libris Pawła Buczyńskiego, X3, 1998, 68 x 58, op. 577.

Ex libris Msgr. Wolfram Krusenotto. Edith Stein, X3, 1998, 112 x 50, op. 578.

Ex libris X. Stanisław Wielgus. Deo et Patriae. KUL, X3, 1998, 120 x 64, op. 579.

Ex libris X. Stanisław Wielgus. Deo et Patriae. KUL, P1, 1998, 84 x 44, op. 579.

Ex libris Wiesława Ferenc, X3, 1998, 82 x 65, op. 580.

Ex libris P(rzemka) Omieczyńskiego O.K., X3, 1998, 85 x 66, op. 581.

Ex libris Anny Brajerskiej, X3, 1998, 90 x 70, op. 582.

 

1999

Ex libris Eset Żubanow. Kudajbergen Żubanow [cyr] 1899 – 1938, X3, 1999, 79 x 55, op. 583.

Ex libris Kuršenu bažnyčia. Ex libris Kryžiu Kalnas Šiauliai 1998”, X3, 1999, 117 x 80, op. 584.

Ex libris the University Library of Rijeka. „50th Anniversary of the Council of Europe(!)”, X3, 1999, 135 x 50, op. 585.

Ex libris Monika Knechtges, X3, 1999, 89 x 74, op. 586.

Ex libris Uwe Hartig, X3, 1999, 98 x 68, op. 587.

Ex libris Agnieszki Gozdór, X3, 1999, 88 x 62, op. 588.

E.L. O.O. Benedyktyni Tyniec 955 lat. Ora et labora, X3, 1999, 111 x 50, op. 589.

Ex libris Jerzy M. Sołdek, X3, 1999, 68 x 55, op. 590.

Ex libris Daukšos „Postilei-400” A.(ntanas) Šakalys, X3, 1999, 86 x 72, op. 591.

 

2000

Ex libris Kardynał Józef Glemp, X3, 2000, 115 x 75, op. 592.

Ex libris Alicja Koczyńska, X3, 2000, 79 x 63, op. 593.

Ex libris Biblioteca Ideale Di Leonardo, X3, 2000, 83 x 100, op. 594.

Ex libris Inki i Tomka Celejowskich, X3, 2000, 81 x 60, op. 595.

Ex libris Bożeny Woś. Chopiniana, X3, 2000, 81 x 73, op. 596.

Ex libris Pescara Giubileo 2000, X3, 2000, 96 x 68, op. 597.

Ex libris Stad Sint Niklaas, X3, 2000, 113 x 59, op. 598.

 

2001

Ex libris Mariana Puliny, X3, 2001, 105 x 65, op. 599.

Ex libris Jürgen Röttger, X3, 2001, 78 x 60, op. 600.

Ex libris Sveučilišna Knjižnica Rijeka „Stara Pisma”, X3, 2001, 77 x 40, op. 601.

Ex libris Eva Kleemann Keune, X3, 2001, 82 x 49, op. 602.

Ex libris Ryszarda Szczygła, X3, 2001, 66 x 62, op. 603.

Ex libris Gabrieli Klauzy, X3, 2001, 106 x 53, op. 604.

Ex libris Museo Ideale Leonardo Da Vinci), X3, 2001, 72 x 60, op. 605.

Lubliniana Jerzego Kowalczyka, X3, 2001, 108 x 56, op. 606.

Ex libris Romana Nowoszewskiego, X3, 2001, 63 x 47, op. 607.

Ex libris Šiauliai J. Janosis Gymnasium-150. In memoriam G.(erardas) Bagdonavičius, X3, 2001, 105 x 74, op. 608.

Ex libris Roberta Pająka, X3, 2001, 77 x 54, op. 609.

Ex libris Janiny Skuczyńskiej, X3, 2001, 66 x 60, op. 610.

Ex libris Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS Lublin  X3, 2001, 74 x 52, op. 611.

 

2002

Ex libris Stanisław Jaromi OFM Conv., X3, 2002, 90 x 57, op. 612.

Ex libris P. Felicijan Pevec OFM Novo Mesto, X3, 2002, 76 x 56, op. 613.

Ex libris Knijžnica(!) Frančiškanskega Samostana Novo Mesto, X3, 2002, 92 x 57, op. 614.

Ex libris MWT, X3, 2002, 85 x 60, op. 615.

Ex libris Julity i Dariusza Kotowskich, X3, 105 x 50, op. 616.

Ex libris Jerzego Kozłowskiego. Kabaret „UPUPA”, X3, 2002, 75 x 63, op. 617.

Ex libris Tadeusza Petrowicza, X3, 2002, 83 x 87, op. 618.

Ex libris Franciszkanów Konwentualnych w Lublinie, X3, 2002, 93 x 68, op. 619.

Ex libris Izy Szajer, X3, 2002, 70 x 64, op. 620.

Ex libris Društvo Ekslibris(!) Sloveniae – XXXV, X3, 2002, 82 x 52, op. 621.

Ex libris Marek Hryniewiecki OFM Conv., X3, 2002, 85 x 50, op. 622.

Ex libris s. Janina I.(mmakulata) Adamska O.C.D., X3, 2002, Ø 53 x 55, op. 623.

Ex libris Ks. Sławomir Fundowicz, X3, 2002, 84 x 62, op. 624.

Ex libris Lech Kokociński. LK, X3, 2002, 82 x 53, op. 625.

Biblioteka Kwiatonowicka Magdy M.(iller) Kaspra Ś.(wierzowskiego), X3, 2002, 82 x 65, op. 626.

Leopolitania Lecha Kokocińskiego, X3, 2002, 51 x 50, op. 627.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, X3, 2002, 46 x 40, op. 628.

Książek nie pożyczam! Lech Kokociński, X3, 2002, 52 x 60, op. 629.

 

2003

Ex libris Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie, X3, 2003, Ø 59 x 65, op. 630.

Ex libris Jerzego Kasprzaka, X3, 2003, 95 x 60, op. 631.

Ex-libris A.(gnieszki) J.(erzego) Weinbergów, X3, 2003, 88 x 42, op. 632.

Ex libris W.(iesławy), J.(ózefa) Kaczorów. Solidarność, X3, 2003, 68 x 50, op. 633.

Ex-libris Mieczysława Sirko, X3, 2003, 92 x 40, op. 634.

Ex libris University Library of Rijeka. „Man of(!) Fish”, X3, 2003, 55 x 77, op. 635.

Ex libris Aliny Aleksandrowicz, X3, 2003, 100 x 60, op. 636.

Ex libris Krystyny Nowosielskiej, X3, 2003, 72 x 43, op. 637.

Ex libris Agnieszka, Jerzy Weinberg, X3, 2003, 105 x 45, op. 638.

Ex libris Lucjana Nowosielskiego, X3, 2003, 73 x 50, op. 639.

Ex libris Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej, X3, 2003, 90 x 56, op. 640.

Ex-libris Rajmunda Aszkowskiego, X3, 2003, 87 x 60, op. 641.

Ex libris Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, X3, 2003, 78 x 63, op. 642.

Ex libris Lech Kokociński, X3, 2003, 34 x 45, op. 643.

Ex libris Andrzej Gawroński, X3, 2003, 67 x 55, op. 644.

Ex libris Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, X3, 2003, 66 x 58, op. 645.

Ex libris Andrzej Wąsek, X3, 2003, 90 x 48, op. 646.

Ex libris Jarosław Markuszewski, X3, 2003, 86 x 54, op. 647.

Lecha Kokocińskiego Leopolitana serdeczne, X3, 2003, 64 x 90, op. 648.

Ex libris Andrzeja Malingi, X3, 2003, 84 x 38, op. 649.

 

2004

Ex libris Jana Gurby. Jana Gurby 75 lat, X3, 2004, 95 x 50, op. 650.

Ex libris Lech Kokociński, X3, 2004, 35 x 26, op. 651.

Ex libris Bożena Czerska, X3, 2004, 93 x 49, op. 652.

Ex libris L.(ech) Kokociński, X3, 2004, 60 x 42, op. 653.

Ex libris Jarosław Markuszewski, X3, 2004, 63 x 37, op. 654.

Ex libris Julia Markuszewska, X3, 2004, 69 x 49, op. 655.

Ex libris Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie. 60 lat, X3, 2004, 73 x 53, op. 656.

Leopolitana Lecha Kokocińskiego, X3, 2004, 40 x 38, op. 657.

Ex-libris and Utena. In memoriam Vincas Kisarauskas 70, X3, 2004, 76 x 60, op. 658.

Ex libris and Utena. K.(lemensas) Kupriunas, X3, 2004, 85 x 53, op. 659.

Libri LK [Lecha Kokocińskiego], X3, 2004, Ø 38 x 39, op. 660.

Ex libris Walerii Misiewicz, X3, 2004, 54 x 75, op. 661.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, X3, 2004, 49 x 47, op. 662.

Ex libris Wojciecha Kochlewskiego, X3, 2004, 52 x 52, op. 663.

Ex libris Romana Nowoszewskiego, X3, 2004, 75 x 50, op. 664.

Księgozbiór Lecha Kokocińskiego, X3, 2004, 39 x 58, op. 665.

Ex libris Marzeny i Czarka Baćkowskich, X3, 2004, 61 x 73, op. 666.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, X3, 2004, 45 x 36, op. 667.

 

2005

Ex libris Zbigniewa Muszyńskiego, X3, 2005, 83 x 40, op. 668.

Ex libris Dariusz Pączkowski, X3, 2005, 77 x 40, op. 669.

Ex libris Dariusz Pączkowski, X3, 2005, 51 x 55, op. 670.

Ex libris Andrzej Jaworski, X3, 2005, 65 x 53, op. 671.

Ex libris L.(ech) Kokociński, X3, 2005, 31 x 40, op. 672.

Ex libris Kaszubiana Dariusza Pączkowskiego, X3, 2005, 47 x 54, op. 673.

Ex libris Jerzego Weinberga, X3, 2005, 70 x 40, op. 674.

Cracoviana D.(ariusz) Pączkowski, X3, 2005, 45 x 43, op. 675.

Ex libris Jerzy Sprawka, X3, 2005, 65 x 50, op. 676.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, X3, 2005, 79 x 56, op. 677.

Ex libris Jerzy Krzyżewski, X3, 2005, 68 x 44, op. 678.

Ex libris In memoriam 85 lat księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia w Łodzi. 1920 – 2005. F:W:, X3, 2005, 72 x 62, op. 679.

Ex libris A.(gnieszki) K.(amila) J.(erzego) Weinbergów, X3, 2005, 69 x 58, op. 680.

 

2006

Ex libris TIF Tipoteca Italiana, X3, 2006, 113 x 60, op. 681.

Ex libris Agnieszka Zawadzka, X3, 2006, 68 x 47, op. 682.

Ex libris and Utena. Klemensas Kupriunas, X3, 2006, 140 x 75, op. 683.

(Ex libris) DP [Dariusz Pączkowski], X3, 2006, 28 x 22, op. 684.

Ex libris Janiny Huppenthal, X3, 2006, 80 x 65, op. 685.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, X3, 2006, 48 x 38, op. 686.

Ex libris Zygmunta Mańkowskiego, X3, 2006, 70 x 50, op. 687.

Ekslibrisologia Kokocińskiego Lecha, X3, 2006, 39 x 34, op. 688.

Ex libris Barbary Jóźwik, X3, 2006, 46 x 43, op. 689.

Ex libris Bohdana Rutkowiaka. 50 lat pracy, 2006, X3, 95 x 48, op. 690.

„Ex libris „AIDO” Draugijai-100” E. Jodinskaite, X3, 2006, 76 x 59, op. 691.

Ex libris Š(iauliai) U(niversity) Humanitariniam Fakultetui-50. Jonas Pauža, X3, 2006, 55 x 46, op. 692.

Ex libris Biblioteka(!) Bodio Lomnago 2006, X3, 2006, 86 x 67, op. 693.

Ex libris Zbigniewa Osenkowskiego, X3, 2006, 85 x 45, op. 694.

Ex libris ks. Waldemara Krzywińskiego, X3, 2006, 61 x 42, op. 695.