HENRYK GRAJEK (1940 – 2003)

Wykaz kompletny 

 

1968

Ex libris Dr A. – R. Bagińskich, P1, 1968, 118 x 47.

Ex libris Henryka Chudaka – Tempus edax rerum, X3, 1968, 83 x 66.

Ex libris mgr Jana Rogali, X3, 1968, 70 x 73.

Ex libris Staszka Kota, X3, 1968, 80 x 75.

Ex libris Tadeusza Śliwy, X3, 1968, 88 x 49.

Ex libros dr. Tadeusza Petru – Citius altius fortius, X3, 1968, 76 x 82.

Ex musicis Andrzeja Krauze, X3, 1968, 79 x 71.

 

1969

Ex libris Dr Bruno Müller, 88 x 57.

Ex libris Dr Zbigniewa Micha – Aeskulapius, X3, 1969, 93 x 56.

Ex libris Henryka Chojnackiego, X3, 1969, 80 x 94.

Ex libris Jana Rogali, kontrakwaforta, 1969, 79 x 70.

Ex libris Kasi Grajek, X3 col., 1969, 60 x 41.

Ex libris Księdza Jana, X3, 1969, 88 x 57.

Ex libris Zdzisława Adamczyka, X3 col., 1969, 85 x 43.

Z książek Kasi i Piotrusia Grajków, X3, 1969, 52 x 71.

 

1970

Ex Bibliotheca erothica mgr inż. Jerzego Stockiego, X3, 1970, 80 x 49.

Ex libris H. Grajka, X3 col., 1970, 36 x 19.

Ex libris inż. Czesława Olejarza, X3, 1970, 88 x 54.

Ex libris Księdza Jana, X3, 1970, 108 x 44.

Ex libris Leszka Kowalika, X3, 1970, 75 x 95.

Ex libris Rajmunda Niwińskiego, X3, 1970, 62 x 102.

Ex libris S. Dróżdża [Stanisław], X3, 1970, 76 x 39.

Ex libris Wł. Maruszewskiego, X3, 1970, 88 x 73.

Ex libris Z. Kobylańskiego, X3, 1970, 85 x 57.

Ex libris Z. Laborowicza, X3, 1970, 89 x 42.

Libri G. i H. Chudaków, X3, 1970, 77 x 52.

 

1971

Erotica Mariana Marosza, X3, 1971, 90 x 86.

Ex biblioteka erotica mgr. inż. Jerzego Steckiego, X3, 1971, 80 x 50.

Ex libris A. Glińskiego, X3, 1971, 95 x 52.

Ex libris dr. Zbigniewa Micha, X3, 1971, 92 x 55.

Ex libris G. Matuszaka, X3, 1971, 91 x 70.

Ex libris inż. Czesława Olejarza, X3, 1971, 96 x 52.

Ex libris Jana Czerniaka, X3, 1971, 110 x 60.

Ex libris Jana Rogali, X3, 1971, 95 x 59.

Ex libris Jerzego Gruka, X3, 1971, 82 x 43.

Ex libris ks. Jana, X3, 1971, 107 x 43.

Ex libris L. Kowalika, X3, 1971, 137 x 73.

Ex libris M.B.P. im. Wł. Broniewskiego w Boguszowie, X3, 1971, 70 x 100.

Ex libris M.B.P. im. Wł. Broniewskiego w Boguszowie, X3, 1971, 80 x 87.

Ex libris M.R. [Marian Rogala], X3, 1971, 76 x 55.

Ex libris Mariana Rogali, X3, 1971, 102 x 45.

Ex libris MR, X3, 1971, 75 x 60.

Ex libris Norbert Lippóczy, X3, 1971, 81 x 68.

Ex libris Romualda Kozłowskiego, X3, 1971, 122 x 44.

Ex libris St. Dominika, X3, 1971, 97 x 56.

Ex libris St. Drożdża, X3, 1971, 96 x 90.

Ex libris Stanisława Dróżdża, X3, 1971, 90 x 93.

Ex libris Z. Kobylańskiego, X3, 1971, 85 x 57.

Ex libris Zygmunta Waśniewskiego – AD 1971, X3, 1971, 73 x 39.

Ex libris Zygmunta Waśniewskiego, X3, 1971, 83 x 39.

Libri G. i  H. Chudaków, X3, 1971, 86 x 51.

 

1972

Erotica Mariana Marosza, X3, 1972, 88 x 85.

Ex libris Czesława Olejarza. Księgi nie do pożyczenia, X3, 1972, 93 x 50.

Ex libris dr. Tadeusza Petru – Citius altius fortius, X3, 1972, 75 x 81.

Ex libris Dr Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1972, 102 x 74.

Ex libris E. i K. Wałczyków, X3, 1972, 79 x 108.

Ex libris Edmunda Janowiaka, X3, 1972, 108 x 68.

Ex libris Edmunda Janowiaka, X3, 1972, 67 x 62.

Ex libris H. Grajka, X3, 1972, 91 x 36.

Ex libris Lucjana Klonowskiego, X3, 1972, 107 x 69.

Ex libris Mariana Rogali, X3, 1972, 98 x 46.

Ex libris Norbert Lippóczy, X3, 1972, 81 x 69.

Książka Kasi Grajek, X3/2, 1972, 60 x 41.

Silesiana Jana Engla – Mons Silensis, X3, 1972, 100 x 60.

 

1973

Ex libris Andrzeja Krause, X3, 1973, 78 x 86.

Ex libris Edmunda Janowiaka, X3, 1973, 110 x 65.

Ex libris Ewy, X3, 1973, 83 x 47.

Ex libris Jana Rogali, X3, 1973, 88 x 72.

Ex libris Krause A., X3, 1973, 90 x 47.

Ex libris Piotra Grajka, X3, 1973, 58 x 79.

Ex libris T. Kurpaski, X3, 1973, 101 x 58.

Ex libris T. Kurpaski, X3, 1973, 111 x 54.

Ex libris T. Gudzowskiego, X3, 1973, 90 x 50.

Ex libris Tadeusza Gudzowskiego, X3, 1973, 100 x 71.

Ex libris Tadeusza Gudzowskiego, X3, 1973, 70 x 74.

Ex libris Zbigniewa Abla, X3, 1973, 97 x 47.

 

1974

Ex libris Adama, X3, 1974, 84 x 46.

Ex libris Antoniego Malinowskiego, X3, 1974, 83 x 58.

Ex libris Ewy, X3, 1974, 85 x 48.

Ex libris Jana Rogali, X3, 1974, 87 x 71.

Ex libris Kasi Grajek, X3, 1974, 60 x 40.

Ex libris Kasi i Piotrusia, X3, 1974, 78 x 76.

Ex libris Krause A., X3, 1974, 90 x 48.

Ex libris T. Gudzowski, X3, 1974, 88 x 50.

Ex libris T. Kurpaski, X3, 1974, 100 x 60.

Ex libris Tadeusz Kurpaski, X3/2, 1974, 131 x 76.

Z książek Kasi i Piotrusia Grajków, X3, 1974, 53 x 72.

 

1975

Ex libris L. Kowalika, X3, 1975, 138 x 74.

Ex libris Stanisława Dróżdża, X3, 1975, 91 x 67.

Ex libris Stanisława Dróżdża, X3, 1975, 92 x 90.

Ex libris T. Kurpaski, X3, 1975, 98 x 56.

Ex libris T. Kurpaski, X3, 1975, 111 x 53.

Ex libris Zbigniewa Abla, X3, 1975, 96 x 47.

Z książek J. Semkówa, X3, 1975, 53 x 40.

 

1976

Ex libris Andrzeja Krause, X3, 1976, 90 x 47.

Ex libris Dr Andrzeja Miśty, X3, 1976, 80 x 59.

Ex libris G. Polkowskij, X3, 1976, 60 x 45.

Ex libris G. Polkowskij, X3, 1976, 80 x 55.

Ex libris H. Grajka, X3, 1976, 47 x 31.

Ex libris Henryka Grajka, X3, 1976, 36 x 19.

Ex libris in memoriam Z. Waśniewski, X3, 1976, 87 x 58.

Ex libris in memoriam Z. Waśniewski, X3, 1976, 89 x 58.

Ex libris Janusza Halickiego, X3, 1976, 100 x 47.

Ex libris Karola Potysza, X3, 1976, 90 x 47.

Ex libris Leon Podsiadły, X3, 1976, 97 x 45.

Ex libris Leszka Kowalika, X3, 1976, 135 x 75.

Ex libris Ryszarda, X3, 1976, 65 x 58.

Ex libris Stanisława Dróżdża, X3, 1976, 90 x 70.

Ex libris Staszka Kota, X3/3, 1976, 88 x 76.

Ex libris T. Gudzowski, X3, 1976, 83 x 48.

Ex libris Wł. Maruszewskiego, X3, 1976, 88 x 72.

In memoriam Zygmunt Waśniewski, X3, 1976, 142 x 106.

Libris T. Gudzowskiego, X3, 1976, 88 x 47.

 

1977

Ex libris H. Grajka, X3, 1977, 45 x 30.

Ex libris Janusza Halickiego, X3, 1977, 100 x 47.

Ex libris Leon Podsiadły, X3, 1977, 97 x 45.

Ex libris MBP im. Władysława Broniewskiego w Boguszowie – Gorcach, X3, 1977, 79 x 48.

Ex libris W. Bylińskiego, X3, 1977, 97 x 68.

Ex libris W. Krakowiecki, X3/2, 1977, 80 x 46.

In memoriam Tadeusz Przypkowski, X3, 1977.

In memoriam Zygmunt Waśniewski, X3, 1977, 140 x 106.

 

1978

Ex libris E. i K. Wałczyków, X3, 1978, 77 x 103.

Ex libris G. P. Polkowskowo [cyr], X3/2, 1978, 108 x 55.

Ex libris Janusza Halickiego, X3, 1978, 100 x 48.

Ex libris Jerzego Semkówa, X3, 1978, 113 x 73.

Ex libris Ryszarda, X3, 1978, 91 x 78.

Ex libris Tadeusz Kurpaski – Wratislaviensis Moneta Argentea, X3 col., 1978, 130 x 73.

Ex libris W. Perskiewicza, X3/2, 1978, 100 x 78.

Ex musicis XVII Congresso Internazionale Dell`Ex Libris Lugano 1978, X3, 1978, 115 x 69.

Ex musicis XVII Congresso Internazionale Dell`Ex Libris Lugano 1978, X3, 1978, 160 x 79.

Ex musicis XVII Congresso Internationale dell’ex libris Lugano 1978, X3 col., 1978, 105 x 98.

In memoriam Tadeusz Przypkowski, X3, 1978, 96 x 78.

 

1979

Ex libris Alfreda Gaudy, X3, 1979, 94 x 79.

Ex libris Biblioteki Dziecięc. Folii nr 3 DBP Wrocław Psie Pole, X3, 1982, 82 x 66.

Ex libris Citta di Penne, X3 col., 1979, 72 x 51.

Ex libris G [Grzegorza Matuszaka], X3, 1979, 65 x 72.

Ex libris G. Matuszak, X3, 1979, 68 x 40.

Ex libris G. Matuszaka, X3, 1979, 92 x 70.

Ex libris Stefana Skrzypka, X3, 1979, 73 x 64.

Ex libris T. Wrony, X3, 1979, 82 x 47.

Ex libris W[ilhelma] Z[dzisława] Potysza, X3, 1979, 85 x 80.

Ex libris Zdzisława Adamczyka, X3, 1979, 87 x 44.

 

1980

Ex libris Antoniego Malinowskiego, X3, 1980, 82 x 55.

Ex libris Cz. Miłosza – Nobel 80, X3/2, 1980, 84 x 68.

Ex libris E. Marciszaka, X3, 1980, 95 x 38.

Ex libris E[ugeniusza] Marciszaka, X3, 1980, 37 x 95.

Ex libris Ewy Andryszczak, X3, 1980, 88 x 70.

Ex libris G [Grzegorza Matuszaka], X3, 1980, 70 x 90.

Ex libris G. Matuszak, X3, 1980, 67 x 40.

Ex libris Giuseppe Cauti, X3/3, 1980, 106 x 73.

Ex libris Janusza Halickiego, X3 col., 1980, 118 x 58.

Ex libris Lata Obozowego ZHP, X3, 1980, 87 x 86.

Ex libris Lata Obozowego ZHP, X3/2, 1980, 87 x 86.

Ex libris Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, X3/2, 1980, 104 x 90.

Ex libris Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, X3, 1980, 120 x 52.

Ex libris Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, X3, 1980, 118 x 51.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, X3 col. 1980, 105 x 90.

Ex libris Muzeum Historycznego Miasta Wrocławia, X3/2, 1980, 110 x 63.

Ex libris Stefana Skrzypka, X3, 1980, 67 x 40.

Ex libris T[adeusza] Wrony Kulturalnego, X3, 1980, 45 x 82.

Ex libris Tow.[arzystwa] Muzycznego im. K. Kurpińskiego w Lesznie, X3, 1980, 105 x 70.

Ex libris VII Drużyny Harcerskiej im. mjra H. Sucharskiego w Boguszowie Gorcach. Harcerski Zwiad, X3/2, 1980, 125 x 87.

Ex libris W. Krakowiecki, X3/3, 1980, 80 x 47.

Ex libris WRZZ w Lesznie. 100 lecie ruchu robotniczego, X3/2, 1980, 89 x 82.

 

1981

Ex libris Citta di Penne, X3, 1981, 115 x 55.

Ex libris dr Tadeusza Kukisa [powinno być: Kukiza], X3, 1981, 86 x 63.

Ex libris dr Tadeusza Kukiza, X3, 1981, 86 x 63.

Ex libris Francesco Magnani, X3, 1981, 96 x 98.

Ex libris Janusza Halickiego, X3, 1981, 118 x 60.

Ex libris Johannes Paulus II – PAX in terra hominibus, X3/2, 1981, 160 x 71.

Ex libris Justyny Dobrosławy Czosnyki, X3, 1981, 90 x 71.

Ex libris Monasterii Lubinensis O.S.B. 1075 – 1981, X3/4, 1981, 117 x 86.

Ex libris Monasterii SS. Petri et Pauli in Tyniec, X3/3, 1981, 102 x 76.

Ex libris Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej, X3/2, 1981, 89 x 131.

Ex libris Stanisława Kotełki, X3, 1981, 99 x 51.

Ex libris Stanisława Kotełki, X3, 1981, 108 x 66.

Ex libris W. Bylińskiego, X3, 1981, 97 x 69.

Ex libris W. Krakowiecki, X3 col., 1981, 80 x 47.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publ. w Lesznie im. Stanisława Grochowiaka, X3, 1981, 99 x 53.

Ex libris Zbyszka Kobylańskiego. Vive la petite difference, X3, 1981, 85 x 46.

Ex musicis Józefa T. Czosnyki – Chopin, X3, 1981, 91 x 72.

PF ’90. Unser taglich brot gibe uns heute. Henryk Grajek Poland, X3, 1981, 79 x 74.

 

1982

Ex libris Andrzeja Flanka, X3, 1982, 125 x 46.

Ex libris Anny Buchniewicz, X3, 1982, 50 x 88.

Ex libris Antoniego Malinowskiego, X3, 1982, 82 x 56.

Ex libris Biblioteki Dziecięc. Filii nr 3 DBP Wrocław Psie Pole, X3, 1982, 82 x 66.

Ex libris Citta di Penne, X3, 1982.

Ex libris Genia Marciszaka Poety Rzewnego, X3, 1982, 78 x 60.

Ex libris Henryka Grajka, X3, 1982, 80 x 76.

Ex libris Joannes Paulus II – Pax in Terra, Hominibus, X3 col., 1982, 158 x 71.

Ex libris Józefa T. Czosnyki, X3, 1982, 68 x 72.

Ex libris Leszczyńskiego Tow. Kulturalnego, X3 col., 1982, 109 x 85.

Ex libris Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, X3, 1982, 109 x 63.

Ex libris poety rzewnego Genia Marciszaka, X3, 1982, 79 x 61.

Ex libris Romana Kulasa, X3, 1982, 76 x 62.

Ex libris Tow. Muzycznego im. Kurpińskiego w Lesznie, X3, 1982, 105 x 69.

Ex libris Włodzimierza K. Utechta, X3, 1982, 106 x 64.

Ex libris Zbigniewa Zajęckiego, X3/2, 1982, 115 x 52.

Januszowi – Henryk – Ad multos annos – kupę lat, X3, 1982, 80 x 59.

 

1983

Ex collectione kancer Stefana Skrzypka, X3, 1983, 100 x 54.

Ex libris dr Tadeusza Kukiza, X3, 1983 94 x 68.

Ex libris Jerzego Waygarta, X3, 1983, 71 x 87.

Ex libris Mario de Filippis, X3 col., 1983, 105 x 72.

Ex libris Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, X3, 1983, 119 x 51.

Ex libris Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śl., X3, 1983, 119 x 52.

Ex libris Ursula Rieve, X3, 1983, 101 x 50.

Ex libris WBP w Legnicy, X3, 1983, 69 x 98.

Ex libris W.Z. Potysza, X3, 1983, 84 x 80.

Ex libris Zofii i Karola Przybyszów z Żubrowa, X3 col., 1983, 94 x 71.

 

1984

Ex libris Bormio 1985 La Montana e lo Sport, X3 col. 1984, 99 x 71.

Ex libris Bormio 85 La Montana e lo Sport, X3 col. 1984, 69 x 103.

Ex libris Bormio 85 La Montana e lo Sport, X3 col. 1984, 86 x 65.

Ex libris dr. Tadeusza Kukiza, X3, 1984, 97 x 83.

Ex libris H. Grajka, X3, 1984, 103 x 45.

[Ex libris] Henryk Wójcik. From Books About Polish Jews, X3, 1984, 112 x 59.

[Ex libris] Henryk Wójcik. From Books About Polish Jews, X3/2, 1984, 112 x 59.

Ex libris Iwony Gaudy, X3, 1984, 85 x 70.

Ex libris Jerzego Waygarta, X3, 1984, 71 x 88.

Ex libris Jose Herrero Angelats, X3, 1984, 82 x 107.

Ex libris Mario de Filippis, X3, 1984, 115 x 74.

Ex libris Mario de Filippis, X3 col., 1984, 115 x 74.

Ex libris Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śl., X3, 1984, 67 x 76.

Ex libris Romualda M. Łuczyńskiego. Defloratorus, X3, 1984, 65 x 86.

Ex libris Ursula Rieve, X3 col., 1984, 120 x 61.

Ex libris Ursula Rieve. Friedrich Schiller, X3 col., 1984, 123 x 97.

Ex musicis Stefana Skrzypka, X3, 1984, 97 x 56.

 

1985

Ex libris Bogdan Kršić Beograd, X3, 1985, 90 x 74.

Ex libris Citta di Cortona, X3, 1985, 114 x 95.

Ex libris Citta di Cortona, X3 col., 1985, 135 x 64.

Ex libris Francesco Magnani, X3, 1985, 95 x 97.

Ex libris Henryk Wójcik. Purchased from the H.G. Skov Collectio, X3, 1985, 113 x 61.

Ex libris in memoriam Horst Bienek, X3, 1985, 64 x 75.

Ex libris in memoriam Stefan Żeromski, X3 col., 1985, 82 x 85.

Ex libris in memoriam Stefan Żeromski, X3 col., 1985, 105 x 85.

Ex libris Kasi Hull, X3 col., 1985, 111 x 73.

Ex libris numismaticis Udo Franz, X3, 1985, 70 x 103.

Ex libris La Montagna E Lo Sport Bormio `85, X3, 1985, 85 x 65.

Ex libris Iwa Stiftung, X3, 1985, 91 x 55.

Ex libris Lars C. Stolt, X3, 1985, 104 x 53.

Ex libris Lars C. Stolt, X3, 1985, 115 x 50.

Ex libris Lars C. Stolt, X3, 1985, 121 x 55.

Ex libris Lars C. Stolt, X3 col., 1985, 121 x 55.

Ex libris Reinhold Jordan, X3, 1985, 76 x 91.

Ex libris Reinhold Jordan, X3 col., 1985, 76 x 91.

Ex libris Reinhold Jordan, X3 col., 1985, 76 x 91 (odmiana barw).

 

1986

Ex libris imf Wiesbaden, X3, 1986, 111 x 82.

Ex libris ing. Zygmunt Konop, X3, 1986, 107 x 71.

Ex libris Lago Maggiore, X3 col., 1986, 101 x 69.

Ex libris Marieke und Ermonne Haas, X3, 1986, 84 x 69.

Ex libris Mario de Filippis, X3, 1986, 104 x 74.

Ex libris Piotra Grajka, X3, 1986, 88 x 74.

Vincent Haas, X3, 1986, 100 x 60.

 

1987

Ex libris Edward Sawicki, X3, 1987, 70 x 100.

Ex libris Fleurs du mal, X3, 1987, 103 x 47.

Ex libris Henryk Grajek, X3, 1987, 87 x 61.

Ex libris Jean – Marie Pierre Daul. Katyń, X3, 1987, 82 x 61.

Ex libris Jerzego Karykowskiego, X3, 1987, 91 x 72.

Ex libris Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie, X3 col., 1987, 80 x 83.

Ex libris Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, X3 col., 1987, 90 x 70.

Ex libris Rainer und Marieke Haas, X3, 1987, 78 x 84.

Ex libris Thierry Poulain Aesculapius, X3, 1987, 97 x 50.

Ex libris Vincent Haas, X3, 1987, 118 x 77.

Ex libris WBP w Legnicy, X3, 1987, 69 x 98.

Ex musicis Faustas Strolia, X3 col., 1987, 68 x 78.

Ex musicis Stephanie Schröder, X3, 1987, 58 x 71.

 

1988

Ex libris Citta di Pescara D`Annunzio `88, X3 col. 1988, 74 x 84.

Ex libris Citta di Pescara D`Annunzio `88, X3 col. 1988, 93 x 62.

Ex libris Hannelore Moritz, X3, 1988, 88 x 56.

Ex libris Henryk Grajek, X3, 1988, 82 x 49.

Ex libris Josette Baury – Salone del Libro Torino `89, X3, 1988, 86 x 66.

Ex libris Kombinatu PGR Żary, X3, 1988, 57 x 67.

Ex libris Miejsko – Gminna Biblioteka w Mikołajkach, X3, 1988, 75 x 62.

Ex libris redakcji Tygodnika Krajobrazy, X3, 1988, 86 x 55.

Ex libris Ryszarda Lubickiego, X3, 1988, 71 x 75.

Ex libris Sandra, Erika und Uwe Wolf, X3, 1988.

Ex libris Stacja Oceny Odmian Grabik, X3, 1988, 83 x 49.

Ex musicis Andreas Boelssen, X3, 1988, 59 x 85.

Ex musicis Ermone (!) Haas, X3, 1988, 70 x 90.

Ex musicis Ermonne Haas, X3, 1988, 75 x 65.

Ex musicis Vincent Haas, X3, 1988, 83 x 70.

In memoriam Ewald Rieve, X3, 1988, 53 x 83.

 

1989

Ex libris Eleonore Staib, X3 col., 1989, 65 x 46.

Ex libris Fundation Taylor, X3, 1989, 64 x 64.

Ex libris Jiri Soukup, X3, 1989, 78 x 65.

Ex libris Noriko Tchkada, X3, 1989, 81 x 55.

Ex libris Rodziny Dąbków, X3, 1989, 67 x 55.

Ex libris Vilnius Metropolis Lituaniae, X3 col., 1989, 101 x 61.

Ex libris Vilnius Metropolis Lituaniae, X3 col., 1989, 105 x 61.

In memoriam Gen. Jan Henryk Dąbrowski 1755 – 1818, X3 col., 1989, 112 x 155.

 

1990

Ex libris Darius Kuolys, Żalgiriui – 580, X3, 1990, 53 x 65.

 

1991

Ex libris Iwa Stiftung, X3, 1991, 79 x 41.

Ex libris The Iwa Fundation, X3, 1991, 42 x 83.

 

1993

Andrzeja K. [Kowalskiego], X3/2, 1993.

Ex libris Les Papeteries D`Arche, X3, 1993, 74 x 67.

Sexlibris Pavel Hlavaty. Ocenzurowano, X3, 1993, 99 x 82.

 

1994

Ex libris Andrzeja Kowalskiego, X3, 1994, 77 x 46.

Ex libris Dr Zenona Zienkowicza, X3, 1994, 115 x 70.

Ex libris Josette Baury, X3, 1994, 75 x 65.

Ex libris Le Papeteries A`Arches, X3, 1994, 74 x 67.

Ex libris Vincent Haas, X3, 1994, 115 x 75.

Ex libris Waldka Konopa, X3, 1994, 100 x 60.

Ex libris Willy Feliers, X3, 1994, 84 x 76.

Ex musicis Andreas Boelssen, X3, 1994, 60 x 85.

Ex musicis Ermonne Haas, X3, 1994, 75 x 65.

Ex musicis Strolia, X3, 1994, 67 x 78.

 

1995

Ex libris Biblioteca Comunale di Lomazzo 1995, X3, 1995, 84 x 50.

Ex libris Willy Feliers, X3, 1995, 85 x 76.

Ex libris V PLSZ Birute Użkuraityte, X3 col., 1995, 107 x 84.

 

1996

Ex libris Bankas Hermis. Utena 735, X3, 1996, 60 x 90.

Ex libris Bartka Grajka, X3, 1996, 93 x 63.

Ex libris Bartka Grajka, X3/2, 1996, 91 x 76.

Ex libris Dr Andrzeja Miśty, X3, 1996, 78 x 59.

Ex libris Utena 735 Bankas Hermis, X3, 1996, 60 x 96.

Ex libris Karolinki Hull, X3, 1996, 112 x 63.

Ex libris Kasi Hull, X3, 1996, 73 x 67.

Ex libris Michel Butor, X3, 1996, 64 x 71.

Ex libris Michel Butor, X3, 1996, 60 x 70.

Ex libris Piotra Grajka. Verlaine. 100 rocznica śmierci poety, X3, 1996, 96 x 73.

 

1997

Ex libris Bartka [Grajka], X3, 1997, 100 x 53.

Ex libris Bartka Grajka, X3/2, 1997, 116 x 70.

Ex libris Bartka Grajka, X3, 1997, 92 x 53.

Ex libris Biblioteca Zola Predosa, X3 col., 1997, 64 x 55.

Ex libris Karolinki Hull, X3, 1997, 114 x 62.

Ex libris Kasi Hull, X3/2, 1997, 72 x 68.

Ex libris Michel Butor, X3, 1997, 50 x 84.

Ex libris Michel Butor, X3, 1997, 64 x 71.

Ex libris Pierre Sejournant – Rabelais 1494 – 1994, X3, 1997, 66 x 39.

Ex libris Utena 735 Bankas Hermis. Apage satanas Till, X3, 1997.

 

1998

Ex libris 50 Aniversario Israel, X3 col., 1998, 95 x 58.

Ex libris Kasi Hull. 1798 – 1998, X3 col., 1998, 101 x 59.

Ex libris Muzeum Archidiecezjalne Wrocław 1898 – 1998, X3, 1998, 103 x 63.

Ex libris Muzeum Archidiecezjalne Wrocław 1898 – 1998, X3 col., 1998, 109 x 64.

Ex libris Muzeum Archidiecezjalne Wrocław 1898 – 1998, X3 col., 1998, 109 x 64.

 

1999

Ex libris Darka Hulla, X3, 1999, 103 x 64.

Ex libris Kopalni Soli w Wieliczce, X3 col., 1999, 75 x 62.

Ex libris Piotra Grajka, X3, 1999, 110 x 75.

Ex libris Tibor Ritz, X3 col., 1999, 110 x 76.

Polonica Henryk Wójcik, X3, 1999, 105 x 55.

 

2000

Ex libris Biblioteca Comunale di Lomazzo 2000, X3, 2000, 65 x 74.

Ex libris Biblioteca Comunale di Lomazzo 2000, X3, 2000, 80 x 77.

Ex libris Biblioteca Comunale di Lomazzo 2000, X3, 2000, 74 x 80.

Ex libris Jana Pawła II 1920 – 2000, X3, 2000, 101 x 52.

Ex libris Pescara Giubileo 2000, X3, 2000, b.w.

 

2001

Ex musicis Bartka Grajka. Liuteria Nel Mezzogiorno, X3, 2001, 150 x 100.

 

2002

Ex libris Edka Kostki, X3, 2002, 70 x 74.

Ex libris H. Hnatiuka – Ars longa vita do d…, x3, 2002, 90 x 90.

Ex libris Henryka Króla, X3, 2002, 66 x 76.

Ex libris ing. Vaclav Wicher, X3, 2002, 108 x 49.

Ex libris Jan Kousal, X3, 2002, 60 x 70.

Ex libris Marek Malinowski. MM, X3, 2002, 74 x 75.

Ex libris Romka Gilety Też Poety, X3, 2002, 71 x 61.

Ex libris Zdzisława Władysława Żurka Poety, X3, 2002, 65 x 55.

In memoriam Zdzisława Wł. Żurka 1947 – 2002, X3, 2002, 170 x 111.

Pamięci Krzysztofa Kieślowskiego 1941 – 96, X3, 2002, 136 x 98.

 

Rok nieznany

Ex libris Agnieszki Grajek. Apage satanas till, X3, r.n., 79 x 79.

Ex libris Algis Uzdila, X3, r.n., 90 x 42.

Ex libris AN, X3, r.n., 81 x 42.

Ex libris Bożeny Woś, X3 col., r.n., 80 x 83.

Ex libris Jean Francois Chassaign, X3, r.n., 66 x 78.

Ex libris Jean Francois Chassaign, X3, r.n., 65 x 60.

Ex libris rodziny Standzoń, X3, r.n., 80 x 65.

Ex libris Stefana Skrzypka, X3 col., r.n., 72 x 63.

Ex libris Z.R. Klekowscy, X3, r.n., 50 x 70.