JÓZEF GOLEC (1935 – 2017)

Pełny spis opus.

Zob. również: Ekslibris koronkowy

1982

Ex libris J.[ózefa] Golca, X3, 1982, 61 x 93, op. 1.

 

1986

Ex libris Golec Józef, TW, 1986, 44 x 60, op. 1 a.

Ex libris J.[ózefa] Golca, TW, 1986, 40 x 70, op. 2.

Ex libris Józefa Golca, TW, 1986, 27 x 57, op. 3.

Ex libris Danuty Golec, TW, 1986, 50 x 47, op. 4.

Ex libris Golca, TW, 1986, 40 x 70, op. 5.

 

1987

Ex libris Mirki Rygiel, TW, 1987, 34 x 43, op. 6.

Ex libris Lubomira Wyrzykowskiego, TW, 1987, 46 x 62, op. 7.

 

1990

Ex libris Biblioteki Tschammera w Cieszynie, TW, 1990, 71 x 65, op. 7a.

Ex libris K.[azimierz] Ŝĉurek, TW, 1990, 52 x 46, op. 8.

Ex libris Kazimierz Szczurek, TW, 1990, 40 x 55, op. 8 a.

Ex libris Stefanii Bojdy, TW, 1990, 59 x 50, op. 9.

Ex libris Krystyny Babiarz, TW, 1990, 64 x 59, op. 10.

Ex libris L.[udwika] Siekierskiego, TW, 1990, 65 x 33, op. 11.

Ex libris JŻ [Jerzego Żyły], TW, 1990, 59 x 81, op. 12.

Ex libris Józef Golec, TW, 1990, 43 x 60, op. 13.

Ex libris Biblioteko de Elementa Lernejo Nro 8 je nomo de Jan Matejko en Sopot. Szkoła Stowarzyszona UNESCO, TW, 1990, 55 x 54, op. 14.

Ex libris Szkoła podstawowa nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie. Szkoła stowarzyszona UNESCO, TW, 1990, Ø 49, op. 14a.

Ex libris Stefanii Bojdy, TW, 1990, 41 x 70, op. 15.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 1990, 59 x 55, op. 15a.

 

1992

Ex libris Karola Szmeka, TW, 1992, 65 x 41, op. 16.

Ex libris M.[Mariana] Żyromskiego, TW, 1992, 58 x 41, op. 17.

Ex libris in memoriam Zofii Kossak-Szatkowskiej 1890 – 1968, TW, 1992, 75 x 56, op. 18.

Ex libris Erazma Nawrowskiego, TW, 1992, 62 x 63, op. 19.

Ex libris in memoriam Max Rostal 1905 – 1991, TW, 1992, 43 x 65, op. 20.

Ex libris in memoriam [Akiba Rubinstein] 1882 – 1961, TW, 1992, 60 x 46, op. 21.

Ex libris Biblioteki Bonifratrów w Cieszynie, TW, 1992, 63 x 36, op. 22.

Ex libris Ojca Marcina M. Łobozka, TW, 1992, 49 x 41, op. 23.

Ex libris Biblioteki Dekanatu w Cieszynie, TW, 1992, 60 x 26, op. 24.

Ex libris Kazimierza Szczurka, P1, 1992, 55 x 46, op. 25.

Ex libris Oddziału PTTK imienia A. Majkowskiego w Sopocie, TW, 1992, 46 x 68, op. 26.

Ex libris Józefa Waszuta, TW, 1992, 62 x 49, op. 27.

 

1993

Ex libris Biblioteki Parafialnej św. Marii Magdaleny w Cieszynie, TW, 1993, 52 x 46, op. 28.

Ex libris Lidii Szkaradnik, TW, 1993, 87 x 25, op. 29.

Ex libris T.[eresy] Waszut, TW, 1993, 69 x 48, op. 30.

Ex libris Stefanii Bojdy, TW, 1993, 64 x 34, op. 31.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 1993, 43 x 56, op. 31a.

Ex libris Józefa Kornbluma, TW, 1993, 46 x 30, op. 32.

Ex libris Józefa Kornbluma, TW, 1993, 72 x 43, op. 33.

Ex libris (ślepy), TW, 1993, 55 x 75, op. 34.

Ex libris Stefanii Bojdy, TW, 1993, 52 x 40, op. 35.

Ex libris Esperanta Biblioteko en Ciesyno, TW, 1993, 33 x 61, op. 36.

Ex libris Esperanta Biblioteko en Ciesyno, TW, 1993, 40 x 42, op. 37.

Ex libris Józefa Tadeusza Czosnyki, TW, 1993, 55 x 62, op. 38.

Ex libris Józefa Waszuta, TW, 1993, 63 x 52, op. 39.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 1993, 35 x 62, op. 40.

Ex libris in memoriam Gustawa Morcinka 1891 – 1963, TW, 1993, 61 x 49, op. 41.

Ex libris Szkoły Podstaw. Nr 10 im. Fryderyka Chopina w Sopocie, TW, 1993, 50 x 70, op. 42.

Ex libris Józefa Golca, P1, 1993, 53 x 63, op. 43.

Ex libris Józefa Golca, TW, 1993, 50 x 62, op. 44.

Ex libris Biblioteka MZC Cieszyn [Macierzy Ziemi Cieszyńskiej], TW, 1993, 62 x 46, op. 45.

Ex libris Biblioteki Pedagogicznej Cieszyn, TW, 1993, 60 x 65, op. 46.

Ex libris WZJ [Wojnar Zyta Józefa], TW, 1993, 50 x 80, op. 46a.

Ex libris Jadwigi Wróblewskiej, TW, 1993, 61 x 45, op. 47.

Ex libris in memoriam Anton Gruda 1892 – 1976, TW, 1993, 43 x 73, op. 48.

Ex libris Otmar Gruda, TW, 1993, 45 x 65, op. 48a.

Ex libris Dr. Gerd Gruda, TW, 1993, 45 x 72, op. 49.

Ex libris Justynki Stokłosy, TW, 1993, 30 x 57, op. 49a.

Ex libris D.[anuty] J.[ana] Żebrowskich, TW, 1993, 73 x 48, op. 50.

Ex libris in memoriam Pawła Niemca, TW, 1993, 60 x 54, op. 51.

Ex libris Franciszka Pasza. Wyszliście na zwycięstwa zew, TW, 1993, 62 x 40, op. 52.

Ex libris Biblioteki Parafialnej Gwiazda Morza w Sopocie, TW, 1993, 73 x 41, op. 53.

Ex libris Edwarda Tarkowskiego, TW, 1993, 74 x 62, op. 54.

Ex libris Edwarda Tarkowskiego, TW, 1993, 48 x 70, op. 54a.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 1993, 48 x 58, op. 55.

Ex libris Józef Golec, TW, 1993, 54 x 72, op. 56.

Ex libris Stanisława Zahradnika, TW, 1993, 45 x 62, op. 57.

Ex libris Leszek Wierzbicki, TW, 1993, 32 x 58, op. 58.

Ex libris L. Wierzbicki, TW, 1993, 29 x 56, op. 59.

Ex libris Haliny Szostek, TW, 1993, 35 x 62, op. 60.

Ex libris Pawła Stanieczka, TW, 1993, 73 x 26, op. 61.

Ex libris Franka Pasza, TW, 1993, 26 x 60, op. 62.

Ex libris Wład. Oszeldy, TW, 1993, 40 x 60, op. 63.

Ex libris Jana Szczepańskiego, TW, 1993, 74 x 61, op. 64.

Ex libris Wład. Oszeldy, TW, 1993, 47 x 66, op. 65.

Ex libris Jadwigi Oszeldowej, TW, 1993, 44 x 50, op. 66.

Ex libris Jerzy Oszelda, TW, 1993, 35 x 52, op. 67.

Ex libris Teodora Cienciały, TW, 1993, 46 x 69, op. 68.

Ex libris in memoriam Wilhelm Steinitz 1863 – 1900, TW, 1993, 51 x 74, op. 69.

Ex libris Leon Miękina, TW, 1993, 51 x 74, op. 70.

Ex libris Jana Olbrychta, TW, 1993, 40 x 70, op. 70a.

Ex libris Lubomiły i Ewy Golec, TW, 1993, 45 x 24, op. 71.

Ex libris Wojsława Suchty, TW, 1993, 83 x 26, op. 72.

Ex libris GE [Golec Ewa], TW, 1993, 45 x 64, op. 73.

 

1994

Ex libris ks. Henryka Satławy, TW, 1994, 52 x 34, op. 74.

Ex libris Jana Brody, TW, 1994, 73 x 62, op. 75.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 1994, 50 x 40, op. 75a.

Ex libris Jerzego Oszeldy, TW, 1994, 42 x 50, op. 76.

Ex libris Witolda Iwanka, TW, 1994, 55 x 62, op. 77.

Ex libris T.[eresy] Waszut, TW, 1994, 49 x 35, op. 77a.

Ex libris Krzysztofa Brożka, TW, 1994, 45 x 70, op. 78.

Ex libris Roberta Daniela, TW, 1994, 39 x 39, op. 78a.

Ex libris St. Siostrzonka, TW, 1994, Ø 65, op 79.

Ex libris Emilii Michalskiej, TW, 1994, 64 x 28, op. 79a.

Ex libris Tadeusza Maciejczyka, TW, 1994, 71 x 24, op. 80.

Ex libris Kazimierza J. Węgrzyna, TW, 1994, 60 x 39, op. 81.

Ex libris Rafała Sikory, TW, 1994, 33 x 39, op. 81a.

Ex libris K.J. Węgrzyna, TW, 1994, 44 x 55, op. 82.

Ex libris Księgarni „Exlibris” w Cieszynie, TW, 1994, 48 x 42, op. 83.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 1994, 55 x 57, op. 84.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 1994, 55 x 55, op. 85.

Ex libris Ani Żurek, TW, 1994, 43 x 40, op. 86.

Ex libris Eugeniusza Kozaka, TW, 1994, 56 x 76, op. 86a.

Ex libris Stanisława Stoszka, TW, 1994, 55 x 77, op. 87.

Ex libris Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie, TW, 1994, 42 x 68, op. 88.

Ex libris Joasi Niemiec, TW, 1994, 32 x 69, op. 88a.

 

1995

Ex libris Barbary Madzi, TW, 1995, 73 x 50, op. 89.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 1995, 57 x 75, op. 89a.

Ex libris Józefa Golca, TW, 1995, Ø 30, op. 90.

Ex libris Beaty Sabath-Rozmus, TW, 1995, 53 x 45, op. 91.

Ex libris Szymona Wrony, TW, 1995, 66 x 63, op. 91a.

Ex libris Jana Szczepańskiego, TW, 1995, 41 x 60, op. 92.

Ex libris Karola Zieliny, TW, 1995, 76 x 54, op. 93.

Ex libris Pawła Raszki, TW, 1995, 74 x 44, op. 94.

Ex libris Marii Szymańskiej, TW, 1995, 84 x 41, s., op. 95.

Ex libris Koła “Literackie Wzloty” w Cisownicy, TW, 1995, 58 x 49, op. 96.

Ex libris Józefy Zyty Saramy-Wojnar, TW, 1995, 62 x 61, op. 97.

Ex libris ks. Janusza Sikory, TW, 1995, 78 x 32, op. 98.

Ex libris Eugeniusza Daszkowskiego, TW, 1995, ø 46 x 50, op. 99.

Ex libris Danuty Simoni, TW, 1995, 60 x 42, op. 100.

Ex libris Jana Brody, TW, 1995, 46 x 52, op. 101.

Ex libris Mieczysława Kurza, TW, 1995, 68 x 44, op. 102.

Ex libris Władysława Sikory, TW, 1995, 66 x 50, op. 103.

Ex libris Biblioteka Parafii Ewangelickiej w Cisownicy, TW, 1995, 61 x 38, op. 104.

Ex libris [efana] Króla, TW, 1995, 32 x 42, op. 105.

Ex libris Stefana Króla, TW, 1995, 30 x 61, op. 105a.

Ex libris florystyki [winno być florystki] Danuty Simoni, TW, 1995, 66 x 50, op. 106.

Ex libris Jana Sztwiertni, TW, 1995, 71 x 65, op. 107.

Ex libris in memoriam Jerzego Kukuczki, TW, 1995, 75 x 53, op. 108.

Ex libris Danut[y] Simoni, TW, 1995, 68 x 53, op. 109.

Ex libris Dra Jerzego Szewsa, TW, 1995, 53 x 80, op. 110.

Ex libris L. [Lubomiły] Golec, TW, 1995, 42 x 72, op. 111.

Ex libris Krystyny Szklorz, TW, 1995, 75 x 57, op. 112.

Ex libris Danuty Niemiec, TW, 1995, 73 x 60, op. 113.

Ex libris Stanisława Kubiciusa, TW, 1995, 49 x 49, op. 114.

Ex libris Stanisława Kubiciusa, TW, 1995, 49 x 52, op. 114a.

Ex libris Haliny Oreł, TW, 1995, 65 x 47, op. 115.

Ex libris Janusza Guziura, TW, 1995, 52 x 41, op. 115a.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 6 imienia Adama Mickiewicza w Sopocie, TW, 1995, 51 x 69, op. 116.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 8 imienia Jana Matejki w Sopocie, TW, 1995, 60 x 45, op. 117.

Ex libris Grażyny i Jerzego Koziełów, TW, 1995, 71 x 70, op. 118.

Ex libris Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, TW, 1995, 75 x 30, op. 119.

Ex libris Krzysztofa Marciniuka, TW, 1995, 36 x 57, op. 119a.

Ex libris Anny i Wandy Siczek, TW, 1995, Ø56, op. 120.

 

1996

Ex libris Ireny Kiszy, TW, 1996, 55 x 37, op. 121.

Ex libris Anetki Żwak, TW, 1996, 28 x 58, op. 121a.

Ex libris in memoriam Samuel Adalberg 1868-1939, TW, 1996, 45 x 51, op. 122.

Ex libris in memoriam Samuel Adalberg 1868-1939, TW, 1996, 48 x 70, op. 123.

Ex libris in meoriam Szmuel Josef Agnon 1888-1970, TW, 1996, 46 x 75, op. 124.

Ex libris ks. Ławika, TW, 1996, 28 x 47, op. 125.

Ex libris ks. Tadeusza Nowakowskiego, TW, 1996, 55 x 53, op. 126.

Ex libris in memoriam Szolem Alejchem 1859 – 1916, TW, 1996, 47 x 70, op. 127.

Ex libris in memoriam S. Anski 1863-1920, TW, 1996, 55 x 71, op. 128.

Ex libris Raphaela Blumenfeldta, TW, 1996, 40 x 52, op. 129.

Ex libris Raphael Blumenfeldt, TW, 1996, 51 x 56, op. 130.

Ex libris Gertrudy Pisarek, TW, 1996, 61 x 50, op. 131.

Ex libris in memoriam Jana Kubisza, TW, 1996, 46 x 65, op. 131a.

Ex libris Raphaela Blumenfeldta, TW, 1996, 45 x 65, op. 132.

Ex libris Mosze Janaj, TW, 1996, 62 x 87, op. 133.

Ex libris Czesława Szatkowskiego, TW, 1996, 56 x 57, op. 134.

Ex libris in memoriam [Berek Joselewicz] 1764 – 1809, TW, 1996, 76 x 48, op. 135.

Ex libris in memoriam Ida Kamińska 1899 – 1980, TW, 1996, 67 x 51, op. 136.

Ex libris in memoriam Efreim Moses Lilien 1874-1925, TW, 1996, 50 x 75, op. 137.

Ex libris in memoriam Ullman Wiktor 1898-1944, TW, 1996, 51 x 65, op. 138.

Ex libris Benne Vankin, TW, 1996, 56 x 77, op. 139.

Ex libris GD [Golec Danuty], TW, 1996, 54 x 44, op. 140.

Ex libris Haliny Szostek, TW, 1996, 47 x 48, op. 140a.

Ex libris Jonas Goebel, TW, 1996, 40 x 59, op. 141.

Ex libris Reinhard Goebel, TW, 1996, 65 x 40, op. 142.

Ex libris Julia Goebel, TW, 1996, 60 x 37, op. 143.

Ex libris H. Szostek, TW, 1996, 55 x 22, op. 143a.

Ex libris Renate Goebel, TW, 1996, 64 x 49, op. 144.

Ex libris Edmunda Rosnera, TW, 1996, 50 x 27, op. 145.

Ex libris Edmunda Rosnera, TW, 1996, 45 x 38, op. 145a.

Biblioteka Gminna im. Jerzego Gajdzicy w Cisownicy, TW, 1996, 58 x 77, op. 146.

Ex libris Ludwika Rosnera, TW, 1996, 23 x 43, op. 146a.

Ex libris Ireny Kiszy, TW, 1996, 75 x 51, op. 147.

Ex libris Bartka Kuboka, TW, 1996, 58 x 63, op. 148.

Ex libris Ludwik Rosner, TW, 1996, 52 x 47, op. 148a.

Ex libris in memoriam Jan Tichlawski 1883-1963, TW, 1996, 52 x 70, op. 149.

Ex libris Anny Więzik, TW, 1996, 46 x 46, op. 149a.

Ex libris in memoriam Anny Tuschinskiej 1841-1939, TW, 1996, 38 x 65, op. 150.

Ex libris por memoro pri Anna Tuschinski 1841 – 1939. Pionirino de Gdanska esperanta movado, TW, 1996, 57 x 43, op. 151.

 

1997

Ex libris in memoriam Jerzego Jedlińskiego, TW, 1997, 39 x 78, op. 152.

Ex libris Ireny Kiszy, TW, 1997, 78 x 39, op. 153.

Ex libris Hanny Marcinkowskiej, TW, 1997, 55 x 61, op. 154.

Ex libris Anny Jakubik, TW, 1997, 67 x 51, op. 155.

Ex libris Księżnicy w Cieszynie [winno być Książnicy], TW, 1997, 70 x 56, op. 156.

Ex libris Biblioteki Parafialnej Św. Michała Archanioła w Sopocie, TW, 1997, 44 x 67, op. 156a.

Ex libris Józefa Kornbluma, TW, 1997, 45 x 60, op. 157.

Ex libris Wiesława Jakubika, TW, 1997, 75 x 56, op. 158.

Ex libris B. i A. Klimków, TW, 1997, 55 x 70, op. 158a.

Ex libris M. Szarzec, TW, 1997, 62 x 46, op. 159.

Ex libris in memoriam Sławomiry Heyn, TW, 1997, 41 x 46, op. 160.

Ex libris in memoriam Micha Józef Berdyczewski, TW, 1997, 50 x 70, op. 161.

Ex libris Heleny Molak, TW, 1997, 39 x 40, op. 162.

Ex libris Grzegorza Berendta, TW, 1997, 44 x 58, op. 163.

Ex libris in memoriam Chaim Nachman Bialik 1873-1934, TW, 1997, 52 x 67, op. 164.

Ex libris Henryka Jabłońskiego, TW, 1997, 35 x 82, op. 165.

Ex libris Raphael Blumenfeldt, TW, 1997, 48 x 75, op. 166.

Ex libris Raphael Blumenfeld, P1, 1997, 85 x 52, op. 167.

Ex libris in memoriam Moses L. Lilienblum 1843-1910, TW, 1997, 43 x 70, op. 168.

Ex libris Jadwigi Kotarskiej, TW, 1997, 44 x 60, op. 169.

Ex libris Kazimierza Małychy, TW, 1997, 48 x 63, op. 170.

Ex libris SS [Salomei Sucharewicz], TW, 1997, 48 x 63, op. 171.

Ex libris in memoriam Mojcher Sforim Mendele, TW, 1997, 53 x 84, op. 172.

Ex libris Icchak Lejb Perec 1851-1915, TW, 1997, 51 x 65, op. 173.

Ex libris Ireny Kiszy, TW, 1997, ø 22, op. 174.

Ex libris Krystyny Jagiełło, TW, 1997, 53 x 54, op. 175.

Ex libris Krystyny Jagiełło, TW, 1997, 42 x 50, op. 176.

Ex libris Jadwigi Jędrzejczyk. 1997, TW, 1997, 40 x 50, op. 177.

Ex libris Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Stefana Żeromskiego w Sopocie, TW, 1997, 50 x 40, op. 178.

Ex libris Izabelli Becker, TW, 1997, 45 x 76, op. 179.

Ex libris Witolda Symonowicza, TW, 1997, 75 x 61, op. 180.

Ex libris Jana Marka, TW, 1997, 64 x 45, op. 181.

Ex libris Mieczysława Guldy, TW, 1997, 65 x 54, op. 182.

Ex libris Kamili Golec, TW, 1997, 35 x 23, op. 183.

Ex libris Mirosława Proskurnickiego, TW, 1997, 79 x 62, op. 184.

Ex libris L.[ubomiły] D.[anuty] Golec, TW, 1997, 60 x 59, op. 185.

Ex libris Ireny Becker, TW, 1997, 49 x 76, op. 186.

Ex libris Haliny Piotrowskiej. In memoriam Karol Wawracz, TW, 1997, 94 x 67 i 84 x 61, op. 187.

Ex libris Tadeusza Fliska, TW, 1997, 50 x 43, op. 188.

Ex libris Ks. Romana Zrója. Klub Filatelistyczny Święty Gabriel, TW, 1997, 70 x 48, op. 189.

Ex libris in memoriam Pawła Stalmacha 1824 – 1891, TW, 1997, 60 x 56, op. 190.

Ex libris el ŝipo Zamenhof, TW, 1997, 61 x 64, op. 191.

Ex libris in memoriam Pawła stalmacha 1824-1891, TW, 1997, 49 x 65, op. 192.

Ex libris E. W. Hojdysza, TW, 1997, 61 x 50, op. 193.

 

1998

Ex libris Pawła Puczka, TW, 1998, 50 x 62, op. 194.

Ex libris Jana Sikory, TW, 1998, 72 x 50, op. 195.

Ex libris G. Domańskiej, TW, 1998, 58 x 43, op. 196.

Ex libris Raphaela Blumenfelda, TW, 1998, 68 x 41, op. 197.

Ex libris Raphael Blumenfeldt, TW, 1998, 50 x 55, op. 198.

Ex libris Jadwigi Greger, TW, 1998, 48 x 69, op. 199.

Ex libris in memoriam Martin Buber 1873-1965, TW, 1998, 56 x 76, op. 200.

Ex libris Moryca Livchica, TW, 1998, 33 x 80, op. 201.

Ex libris Moryca Liwshica, TW, 1998, 51 x 75, op. 202.

Ex libris in memoriam Salomon Buber 1827-1906, TW, 1998, 51 x 71, op. 203.

Ex libris in memoriam Charlie Chaplin, TW, 1998, 60 x 35, op. 204.

Ex libris in memoriam Józef Chasanowicz 1844-1919, TW, 1998, 55 x 80, op. 205.

Ex libris Alberta Einsteina, TW, 1998, 67 x 49, op. 206.

Ex libris Heleny Molak, TW, 1998, 27 x 75, op. 206a.

Ex libris in memoriam Alberta Einsteina 1878-1955, TW, 1998, 68 x 46, op. 207.

Ex libris in memoriam Mordechaj Gebirtig 1877-1942, TW, 1998, 63 x 55, op. 208.

Ex libris in memoriam Ludwik Gumplowicz 1838 – 1909, TW, 1998, 78 x 56, op. 209.

Ex libris in memoriam Emanuel Lasker 1868-1941, TW, 1998, 50 x 72, op. 210.

Ex libris Rivka Pleser, TW, 1998, 50 x 55, op. 211.

Ex libris AM [Albin Makowski], TW, 1998, 42 x 65, op. 212.

Ex libris Teresy Remiszewskiej, TW, 1998, 63 x 53, op. 213.

Ex libris Danuty Simoni. Florystyka, TW, 1998, 80 x 55, op. 214.

Ex libris Janiny Saffarini, TW, 1998, 41 x 52, op. 215.

Ex libris Kazimierza Sławskiego, TW, 1998, Ø 52, op. 216.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego, TW, 1998, 70 x 33, op. 217.

Ex libris Teresy Remiszewskiej, TW, 1998, 54 x 65, op. 218.

Ex libris Bolesława Wita i Wojciecha Święcickich, TW, 1998, 55 x 41, op. 219.

Ex libris The Central Library Tel Aviv University. In memoriam Raszi 1040-1105, TW, 1998, 50 x 68, op. 220.

Ex libris in memoriam Julian Tuwim 1894-1963, TW, 1998, 45 x 60, op. 221.

Ex libris Alfred Hetschko, TW, 1998, 58 x 45, op. 221a.

Ex libris ks. Jana Twardowskiego, TW, 1998, 71 x 40, op. 222.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego, TW, 1998, 75 x 45, op. 223.

Ex libris ks. Jana Twardowskiego, TW, 1998, 41 x 76, op. 224.

 

1999

Ex libris ks. Jana Twardowskiego, TW, 1999, 55 x 39, op. 225.

Ex libris Ireny Szczygłowskiej, TW, 1999, 55 x 78, op. 226.

Ex libris ks. Jana Twardowskiego, TW, 1999, 80 x 46, op. 227.

Ex libris in memoriam Jerzy Kosiński 1933 – 1991, TW, 1999, 82 x 41, op. 228.

Ex libris Heleny Chmiel, TW, 1999, 58 x 40, op. 229.

Ex libris Romana Watrasa, TW, 1999, 62 x 45, op. 230.

Ex libris Lidii Lankocz, TW, 1999, 55 x 60, op. 231.

Ex libris Pawła raszki, TW, 1999, 63 x 53, op. 232.

Ex libris Wł.[adysława] Sosny, TW, 1999, 63 x 39, op. 233.

Ex libris Władysława Sosny, TW, 1999, 80 x 33, op. 234.

Ex libris Jacka Majewskiego, TW, 1999, Ø63, op. 235.

Ex libris Jacka Majewskiego, TW, 1999, 68 x 65, op. 236.

Ex libris in memoriam Karola Kozieła, TW, 1999, 46 x 46, op. 237.

Ex libris Jana Mitręgi, TW, 1999, 72 x 44, op. 238.

Ex libris Marii Borkowskiej – Flisek, TW, 1999, 47 x 62, op. 238a.

Ex libris Szkoły Podstawowej imienia Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 1999, Ø 60, op. 239.

Ex libris Jana Brody, TW, 1999, 40 x 45, op. 240.

Ex libris Władysława Sosny, TW, 1999, Ø 48, op. 241.

Ex libris Stefana Bielaka, TW, 1999, 45 x 62, op. 242.

Ex libris Teresy Borejko, TW, 1999, 35 x 65, op. 243.

Ex libris Józefa Golca, TW, 1999, 44 x 66, op. 244.

Ex libris A. T. Sikorów, TW, 1999, 65 x 84, op. 244a.

Ex libris in memoriam Albert Einstein 1879 – 1955, TW, 1999, 60 x 49, op. 245.

Ex libris Jacka Karnowskiego, TW, 1999, 53 x 45, op. 245a.

Ex libris Dudi Fischer, TW, 1999, 48 x 68, op. 246.

Ex libris Jacka Karnowskiego, TW, 1999, 56 x 64, op. 246a.

Ex libris in memoriam Gaon z Wilna, Eliasz ben Salomon Zelman z Wilna, TW, 1999, 51 x 75, op. 247.

Ex libris in memoriam Mordechaj Gebirtig, TW, 1999, 45 x 62, op. 248.

Ex libris in memoriam Mordechaj Gebirtig, TW, 1999, 58 x 70, op. 249.

Ex libris Jadwigi Greger, TW, 1999, 30 x 72, op. 250.

Ex libris Klemensa Kamińskiego, TW, 1999, 52 x 66, op. 251.

Ex libris in memoriam Edwardy Kamińskiej 1907-1966, TW, 1999, 45 x 60, op. 252.

Ex libris in memoriam Maksymilian Goldstein 1880-1942, TW, 1999, 45 x 70, op. 253.

Ex libris in memoriam Leopold Gottlieb 1880-1934, TW, 1999, 50 x 73, op. 254.

Ex libris in memoriam Maurycy Gotlieb 1856 – 1879, TW, 1999, 65 x 49, op. 255.

Ex libris Raphael Grünzweig, TW, 1999, 47 x 42, op. 256.

Ex libris Raphael Grünzweig, TW, 1999, 44 x 44, op. 257.

Ex libris Raphael Grünzweig, TW, 1999, 66 x 39, op. 258.

Ex libris Raphael Grünzweig, TW, 1999, 54 x 76, op. 259.

Ex libris in memoriam Marian Hemar 1901 – 1972, TW, 1999, 56 x 48, op. 260.

Ex libris Joseph Jastrow 1863-1944, TW, 1999, 43 x 55, op. 261.

Ex libris in memoriam Markus Jastrow 1829-1903, TW, 1999, 45 x 65, op. 262.

Ex libris in memoriam Kazimierza Majorkiewicza 1902 – 1953, TW, 1999, 72 x 38, op. 263.

Exlibriso por memoro pri Kazimiero Majorkiewicz 1902-1953, TW, 1999, 50 x 70, op. 264.

Ex libris Grzegorza Berendta, TW, 1999, 72 x 39, op. 265.

Ex libris Roberta Markus. The Jewish National & University Library in Jerusalem, TW, 1999, 58 x 92, op. 266.

Ex libris Roberta Markus, TW, 1999, 40 x 91, op. 267.

Ex libris Teresy Nemere, TW, 1999, 49 x 49, op. 268.

Ex libris in memoriam Moses Mendelsohn 1729 – 1786, TW, 1999, 67 x 49, op. 269.

Ex libris ks. Płatka, TW, 1999, 53 x 59, op. 270.

Ex libris L. Rajkowskiego, TW, 1999, 67 x 53, op. 271.

Ex libris Aron Mondshein, TW, 1999, 53 x 73, op. 272.

Ex libris Aron Mondshein, TW, 1999, 58 x 85, op. 273.

Ex libris Aron Mondshein, TW, 1999, 46 x 70, op. 274.

Ex libris Aron Mondshein, TW, 1999, 43 x 85, op. 275.

Ex libris Edwarda Kozyry, TW, 1999, 50 x 66, op. 276.

Ex libris Rivka Pleser, TW, 1999, 65 x 64, op. 277.

Ex libris in memoriam Artur Rubinstein 1886-1982, TW, 1999, 49 x 73, op. 278.

Ex libris dr. Dan Simon, TW, 1999, 40 x 58, op. 279.

Ex libris dr. Dan Simon, TW, 1999, 77 x 40, op. 279a.

Ex libris in memoriam Isaak Bashewis Singer 1904-1991, TW, 1999, 80 x 67, op. 280.

Ex libris Teresy Remiszewskiej, TW, 1999, 55 x 65, op. 281.

Ekslibriso por memoro pri L. L. Zamenhof, TW, 1999, 61 x 45, op. 282.

Ekslibriso por memoro L. L. Zamenhof 1859 – 1917, TW, 1999, 70 x 54, op. 283.

Ex libris Maji Mirskiej, TW, 1999, 52 x 68, op. 284.

Ekslibriso por memoro pri Hugo Steiner, TW, 1999, 31 x 65, op. 285.

Ex libris Danuty Barańczyk, TW, 1999, 78 x 55, op. 286.

Ex libris Jana Puczka, TW, 1999, 46 x 67, op. 287.

Ex libris Stanisława Szczygła, TW, 1999, 50 x 70, op. 288.

Ex libris Koła Literackiego „Cisownickie Wzloty”, TW, 1999, 57 x 50, op. 289.

Ex libris E. Twardowskiej, TW, 1999, 50 x 61, op. 290.

Ex libris Agroturystycznego Gospodarstwa „U Zająca”, TW, 1999, 78 x 53, op. 291.

Ex libris ks. Jana Kozieła, TW, 1999, 35 x 79, op. 291a.

Ex libris Tadeusza Grudniewskiego, TW, 1999, 45 x 63, op. 292.

Ex libris Tadeusza Sławka, TW, 1999, 81 x 48, op. 293.

Ex libris Wandy Sztwiertni. Koło Gospodyń Wiejskich, TW, 1999, 74 x 57, op. 294.

Ex libris Roberta Danela, TW, 1999, 58 x 40, op. 295.

Ex libris Roberta Danela, TW, 1999, 72 x 31, op. 296.

Ex libris Małej Książnicy Cisownickiej, TW, 1999, 48 x 40, op. 297.

Ex libris Jerzego Buzka, TW, 1999, 59 x 39, op. 298.

Ex libris Małej Książnicy Cisownickiej, TW, 1999, 59 x 45, op. 299.

Ex libris E.[ugenii] Larysz, TW, 1999, 78 x 51, op. 300.

Ex libris ks. Adama Drożdża, TW, 1999, 67 x 50, op. 301.

Ex libris Jerzego Hławiczki, TW, 1999, 90 x 49, op. 302.

Ex libris Franciszka Giecka, TW, 1999, 61 x 51, s., op. 303.

Ex libris H.[eleny] Gross, TW, 1999, 78 x 62, op. 304.

Ex libris Gabrieli Chromec, TW, 1999, 59 x 48, op. 305.

Ex libris Eligiusza Sitka, TW, 1999, 66 x 43, op. 306.

 

2000

Ex libris A.[liny] S.[tanisława] Brzezinów, TW, 2000, 65 x 52, op. 307.

Ex libris Aliny i Stanisława Brzezinów. Agroturystyczne Gospodarstwo, TW, 2000, 84 x 50, op. 308.

Ex libris Lubomiły Golec, TW, 2000, 35 x 66, op. 309.

Ex libris Apolonii Grochocińskiej, TW, 2000, 40 x 61, op. 310.

Ex libris Zofii Kamienieckiej, TW, 2000, 42 x 64, op. 311.

Ex libris Mariana Fuksa, TW, 2000, 34 x 81, op. 312.

Ex libris in memoriam Mosze Lejb Halpern 1886-1932, TW, 2000, 49 x 68, op. 313.

Ex libris in memoriam Zygmunt Menkes 1896-1986, TW, 2000, 49 x 60, op. 314.

Ex libris Mariana Kosteckiego, TW, 2000, 91 x 61, op. 315.

Ex libris Henryka Kozaczuka, TW, 2000, 53 x 59, op. 316.

Ex libris Henryka Kozaczuka, TW, 2000, 58 x 70, op. 317.

Ex libris Erazma Nawrowskiego, TW, 2000, 50 x 65, op. 318.

Ex libris A. [Adama] Sulaka, TW, 2000, 49 x 67, op. 319.

Ex libris Szkoła Podstawowa im. L. Zamenhofa w Zagórniku, TW, 2000, 55 x 55, op. 320.

Ex libris in memoriam Chaim Zelig Słonimski 1810-1904, TW, 2000, 56 x 80, op. 321.

Ex libris Szymon Szurmiej, TW, 2000, 41 x 71, op. 322.

 

2001

Ex libris in memoriam Mela Hutermilch, TW, 2001, 50 x 55, op. 323.

Ex libris Edwarda Kislera, TW, 2001, 53 x 52, op. 324.

Ex libris in memoriam [J.[anusz] Korczak], TW, 2001, 66 x 50, op. 325.

Ex libris ks. Tadeusza Bacha, TW, 2001, 46 x 75, op. 326.

Ex libris Piotra Dowejki, TW, 2001, 56 x 69, op. 327.

Ex libris Szymona Szurmieja, TW, 2001, 50 x 77, op. 328.

Ex libris Gołdy Tencer, TW, 2001, 46 x 69, op. 329.

Ex libris Zofii Kamienieckiej, TW, 2001, 53 x 67, op. 330.

Ex libris in memoriam Mojżesz Szorr 1874-1941, TW, 2001, 52 x 73, op. 331.

Ex libris A. Pettyna, TW, 2001, 42 x 78, op. 332.

Ex libris E. Sitka, TW, 2001, 40 x 82, op. 333.

Ex libris The Central Library Tel Aviv University, TW, 2001, 47 x 75, op. 334.

Ex libris Eligiusza Sitka, TW, 2001, 45 x 61, op. 335.

Ex libris The Central Library Tel Aviv University, TW, 2001, 45 x 80, op. 336.

Ex libris por memoro pri Józef Toczyński 1906-1989, TW, 2001, 41 x 56, op. 337.

Ex libris In memoriam Józefa Toczyskiego, TW, 2001, 69 x 48, op. 337a.

Ex libris Jewish National and University Library Jerusalem, TW, 2001, 77 x 50, op. 338.

Ex libris in memoriam Maurycy Trębacz 1863-1941, TW, 2001, 45 x 74, op. 339.

El librokolekto de Wojewodia Estraro de PEA en Gdańsk, TW, 2001, 57 x 57, op. 340.

Ex libris i.m. Maurycy Trębacz 1863-1941, TW, 2001, op. 341.

Ex libris in memoriam Julian Tuwim 1894 – 1963, TW, 2001, 61 x 44, op. 342.

 

2002

Ex libris BogusławaSobola In memoriam Antoni Grabowski1857-1921, TW, 2002, 47 x 61, op. 343.

Ex libris in memoriam Bruno Schultz 1892 – 1942, TW, 2002, 76 x 35, op. 344.

Ex libris Barbary Baranowskiej, TW, 2002, 59 x 67, op. 345.

Ex libris Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sopocie imienia Jana Matejki, TW, 2002, 60 x 45, op. 346.

Ex libris Tymka Kuboka, TW, 2002, 50 x 70, op. 347.

Ex libris in memoriam Albert A. Michelson 1852-1931, TW, 2002, 50 x 70, op. 348.

Ex libris Andre Ochodlo, TW, 2002, 60 x 58, op. 349.

Ex libris Janiny Pieróg, TW, 2002, 46 x 75, op. 350.

Ex libris Janiny Pieróg. Józef Toczyński 1906-1989, TW, 2002, 63 x 53, op. 351.

 

2003

Ex libris Józefa Częścika, TW, 2003, 50 x 53, op. 352.

Ex libris Karola Macury, TW, 2003, 54 x 65, op. 352a.

Ex libris Andre Ochodlo, TW, 2003, 45 x 68, op. 353.

Ex libris Tadeusza Tomoszka, TW, 2003, 57 x 83, op. 353a.

Ex libris Danuty Simoni. Cisownica, TW, 2003, Ø 66, op. 354.

El esperanta libro-kolekto de Biblioteko de Katolika Universitato en Lublino, TW, 2003, 43 x 75, op. 355.

Ex libris Szk. Nr 40 przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku, TW, 2003, Ø 59, op. 356.

Ex libris Jerzego Wieckiego, TW, 2003, 38 x 80, op. 357.

 

2004

Ex libris Białostockiego Towarzystwa Esperantystów, TW, 2004, 39 x 77, op. 358.

Ex libris Anny Sikory, TW, 2004, 50 x 60, op. 358a.

Ex libris Konstantyna Dominika, TW, 2004, 73 x 38, op. 359.

Ex libris Pawła Majętnego, TW, 2004, 53 x 86, op. 360.

Ex libris Hugo Steiner 1878-1969. Pro memoro IEMV [Internacia Esperanto Muzeo en Vieno – Międzynarodowe Muzeum Esperanta w Wiedniu], TW, 2004, 40 x 66, op. 360a.

Ex libris Hugo Steiner 1878 1969. Por memoro IEMV [Internacia Esperanto Muzeo en Vieno – Międzynarodowe Muzeum Esperanta w Wiedniu], TW, 2004, 69 x 43, op. 361.

Ex libris FG [Franciszka Giecka], TW, 2004, 68 x 55, op. 362.

Ex libris Henryka Kosickiego, TW, 2004, 48 x 44, op. 363.

EL Heleny Gross, TW, 2004, 53 x 70, op. 363a.

Ex libris Edwarda Kozyry, TW, 2004, 54 x 69, op. 364.

Ex libris Ireny i Edwarda Kozyrów, TW, 2004, 52 x 72, op. 365.

Ex libris Bpa K.[onstantyna] Dominika, TW, 2004, 69 x 39, op. 366.

Ex libris Biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszwie, TW, 2004, 50 x 60, op. 367.

Ex libris Barbary Podżorskiej, TW, 2004, 50 x 71, op. 368.

Ex libris Tadeusza Kojmy, TW, 2004, 50 x 63, op. 368a.

Ex libris ks. Stanisława Płatka. 1980 GELG – Gdanska Esperanta Liturgia Grupo, TW, 2004, 39 x 65, op. 369.

Ex libris M.[arty] Czyż. Jura Gajdzika 1777 1840 Cisownica, TW, 2004, 60 x 43, op. 369a.

Ex libris Władysławy Rumińskiej, TW, 2004, 40 x 72, op. 370.

Ex libris Zuzanny Goławskiej, TW, 2004, 41 x 65, op. 370a.

Ex libris Ludwika Siekierskiego. Por memoro Zenon Klemensiewicz 1891 – 1960, TW, 2004, 73 x 50, op. 371.

Ex libris Zofii Śmistek, TW, 2004, 55 x 73, op. 372.

Ex libris Józefa Golca dla Małej Książnicy Cisownickiej, TW, 2004, 69 x 41, op. 373.

Ex libris Danuty Brańczyk, TW, 2004, 59 x 80, op. 373a.

El librokolekto Ludmiły Ambros, TW, 2004, 47 x 76, op. 374.

Ex libris 700-lecia Cisownicy 1305-2005, TW, 2004, 45 x 53, op. 374a.

Ex libris Emilii i Jana Botorów, TW, 2004, 82 x 51, op. 375.

 

2005

Ex libris Leny Rybicy, TW, 2005, 50 x 68, op. 375a.

Ex libris Espero Katolika. Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista [Międzynarodowa Katolicka Unia Esperantystów], TW, 2005, Ø 60, op. 376.

Ex libris Wiesława Tomaszewskiego, TW, 2005, 51 x 73, op. 377.

Ex libris Uniwersala Esperanto Asocio, TW, 2005, 40 x 71, op. 378.

Ex libris Heleny Wróbel, TW, 2005, 49 x 75. op. 378 a.

Ex libris Biblioteko de UEA en Roterdamo, TW, 2005, 53 x 70, op. 379.

Ex libris in memoriam Jakub Natanson 1832-1884, TW, 2005, 49 x 65, op. 380.

Ex libris Heleny Morzoł, TW, 2005, 43 x 55, op. 381.

Ex libris por memoro Ep-o K.[onstantyn] Dominik 1870 1942, TW, 2005, 76 x 49, op. 382.

Ex libris por memoro Benedykt Dybowski 1833-1930, TW, 2005, 42 x 62, op. 383.

El libro kolekto P[ast]ro Stanisław Płachta, TW, 2005, 52 x 66, op. 384.

Ex libris por memoro Tadeusz Pleskaczyński 1909-1996, TW, 2005, 46 x 73, op. 385.

Ex libris Danuty Simoni, TW, 2005, 45 x 68, op. 386.

Ex libris Barbara Pietrzak. Universala Esperanto Asocio, TW, 2005, 51 x 52, op. 387.

Ex libris Barbary Pietrzak, TW, 2005, 54 x 53, op. 388.

Ex libris Barbary Pietrzak, , TW, 2005, 52 x 65, op. 389.

 

2006

Ex libris por memoro Kalina Pieńkiewicz kaj Zbigniew Dobrzyński. Pola Esperanta Teatro 1962 1981, TW, 2006, 68 x 50, op. 390.

Ex libris Jadwigi Gibczyńskiej, TW, 2006, 55 x 70, op. 391.

Ex libris dr Marii Kicińskiej, TW, 2006, 78 x 48, op. 392.

Ex libris Anny Kozłowskiej, TW, 2006, 65 x 47, op. 393.

Ex libris Anne Hansen, TW, 2006, 45 x 33, op. 393a.

Ex libris Aleksandry Iwanowskiej, TW, 2006, 40 x 56, op. 394.

Ex libris por memoro pri Jan Zawada 1891-1891, TW, 2006, 41 x 66, op. 395.

Ex libris Veterana Sekcio de PEA [Pola Esperanto Asocio], TW, 2006, 43 x 68, op. 396.

Ex libris Niny Pietuchowskiej, TW, 2006,44 x 70, 397.

Ex libris Jana Brody, TW, 2006, 39 x 54, op. 398.

Ex libris Hanny i Andrzeja Pettynów, TW, 2006, 37 x 67, op. 399.

El librokolekto Z. Banet – Fornal, TW, 2006, 57 x 74, op. 400.

Ex libris Haliny Biernackiej, TW, 2006, 50 x 77, op. 401.

Ex libris C. [czesaw] Biedulski, TW, 2006, op. 402.

Ex libris Czesława Biedulskiego, TW, 2006, 40 x 67, op. 403.

Ex libris Marii Markowskiej, TW, 2006, 44 x 70, op. 404.

Ex libris Andrzeja Marszałkowskiego, TW, 2006, 47 x 77, op. 405.

Ex libris Ryszarda Perkowskiego, TW, 2006, 48 x 71, op. 406.

Ex librs Szymona Datnera, TW, 2006, 73 x 50, op. 407.

Ex libris Jarosław Parzyszek. Por memoro Jakob Sapiro 1897-1941, TW, 2006, 53 x 63, op. 408.

EL librokolekto de Osmo Buller, TW, 2006, 50 x 60, op. 409.

Ex libris Arkadiusza Nowaka, TW, 2006, 57 x 55, op. 410.

Ex libris Jarosława Parzyszka, TW, 2006, 50 x 69, op. 411.

Ex libris Jarosław Parzyszek. Esperanto, TW, 2006, 67 x 37, op. 412.

Ex libris Jadwigi Czarneckiej, TW, 2006, 49 x 69, op. 413.

Ex libris jarosław Parzyszek. Por memoro pri Jakobo Papiro 1897-1941, TW, 2006, 50 x 69, op. 414.

Ex libris Stefanii Palicy, TW, 2006, 45 x 65, op. 415.

Ex libris Romana Dobrzyńskiego, TW, 2006, 48 x 60, op. 416.

Ex libris Romana Dobrzyńskiego, TW, 2006, 66 x 50, op. 417.

Ex libris in memoriam ks. Henryka Paruzela 1913-1977, TW, 2006, 53 x 60, op. 418.

Ex libris In memoriam Izrael Lejzerowicz 1901 1942, TW, 2006, 68 x 51, op. 419.

Ex libris in memoriam Szymon datner 1902-1989, TW, 2006, 42 x 70, op. 420.

Ex libris Zofii Kamienieckiej, TW, 2006, 58 x 65, op. 421.

Ex libris Władysławy Kearney, TW, 2006, 61 x 52, op. 422.

Ex libris Matyldy Kejny, TW, 2006, 42 x 54, op. 423.

Ex libris Kazimierza Leji, TW, 2006, 45 x 66, op. 424.

Ex libris Ewy Kocjan, TW, 2006,55 x 72, op. 425.

El mia librokolekto S. [Stanisław] Dąbek, TW, 2006, 32 x 69, op. 426.

Ex libris Bronisławy Kozieł. Amor libro tum nos unit, TW, 2006, 55 x 74, op. 427.

Ex libris Zbigniewa Tylkowskiego, TW, 2006, 50 x 75, op. 428.

Ex libris Esperanta Biblioteko je nomo de Z. [Zbigniew] Tomanek kaj S. [Stefan] Tuszer en Malbork, TW, 2006, 50 x 82, op. 428a.

Ex libris Hanny Bilińskiej, TW, 2006, 57 x 65, op. 429.

Ex libris Barbary Baranowskiej ”Gdanska Esperantisto”, TW, 2006, 55 x 70, op. 430.

Ex libris Aliny Błaszczak, TW, 2006, 60 x 72, op. 431.

Ex libris Krzysztofa Garbaciaka, TW, 2006, 44 x 68, op. 432.

Ex libris A. [Antoniego] Górskiego, TW, 2006, 34 x 68, op. 433.

Ex libris Małgorzaty Handzlik, TW, 2006, 37 x 73, op. 434.

Ex libris Jerzego Siegera, TW, 2006, 52 x 46, op. 435.

El miaj libroj Lech Kosieniak, TW, 2006, 66 x 48, op. 436.

Ex libris por memoro Salomon Kornfeld-Grenkamp 1896 1943, TW, 2006, 68 x 52, op. 437.

Ex libris Zbigniewa Tomanka, TW, 2006, 57 x 45, op. 438.

Ex libris Stefana Tuszera, TW, 2006, 52 x 80, op. 439.

Ex libris Ireneusza Wilczyńskiego, TW, 2006, 77 x 54, op. 440.

Ex libris Janusza Wolaka, TW, 2006, 55 x 69, op. 441.

Ex libris Jonasa Justa, TW, 2006, 55 x 58, op. 442.

Ex libris Remigiusza Kossakowskiego, TW, 2006, 71 x 48, op. 443.

Ex libris Józefa Golca, TW, 2006, 50 x 54, op. 444.

Ex libris E. Kozyry en Malbork, TW, 2006, 49 x 68, op. 445.

El esperanta libro kolekto de edwardo kozyra el Malbork, TW, 2006, 55 x 51, op. 446.

Ex libris J. [Józefa] Waliszewskiego. Tow. Esp. FLAMO, TW, 2006, 38 x 72, op. 447.

Ex libris in memoriam Remigiusz Kossakowski 1931 – 2004, TW, 2006, Ø 53 x 52, op. 448.

Ex libris Kazimierza Krzyżaka, TW, 2006, 83 x 41, op. 449.

Ex libris Jerzego Fornala, TW, 2006, 45 x 80, op. 450.

Ex libris Mieczysława Pietrzykowskiego. Kvindek jaroj de Gdanska Esperanta Rondo „Verda Vojo” 1957 – 2007, TW, 2006, 75 x 56, op. 451.

 

2007

Ex libris in memoriam Ks. A.[ntoniego] Troszyńskiego, TW, 2007, 72 x 51, op. 452.

Ex libris Jadwigi Wasiuk, TW, 2007, 37 x 69, op. 453.

Ex libris Domiceli Emler, TW, 2007, 60 x 47, op. 454.

Ex libris Danieli Emler. Gdynia, TW, 2007, Ø 46, op. 455.

Ex libris mia libro Veli Hämäläinen, TW, 2007, 42 x 49, op. 456.

Mia libro Veli Hämäläinen, TW, 2007, 53 x 48, op. 457.

Ex libris Veli kaj Sylvia Hämäläinen, TW, 2007, 45 x 58, op.

Ex libris Veli kaj Sylvia Hämäläinen, TW, 2007, 60 x 41, op. 459.

Ex libris mia libro Veli Hämäläinen, TW, 2007, 40 x 58, op. 460.

Ex libris Mia libro Sylvia Hämäläinen, TW, 2007, 54 x 45, op. 461.

Ex libris Bohdana Wasilewskiego. Por memoro S-ta m. Kolbe 1891-1941, TW, 2007, 45 x 66, op. 462.

Ex libris Książnicy Cieszyńskiej, TW, 2007, 53 x 64, op. 463.

Ex libris Zofii Śmistek, TW, 2007, 48 x 77, op. 464.

Ex libris Zofii Śmistek. Esperanto, TW, 2007, Ø60, op. 465.

Ex libris Anety Oleś Jaszowskiej, TW, 2007, 41 x 69, op. 466.

Ex libris Miroslavo Vojalski. 110 jaroj de Lodzia tramvajo 1898-1908-2008. 100 jaroj de E.[esperanto] Movado en Lodzo, TW, 2007, 48 x 63, op. 467.

 

2008

Ex libris Tomasza Jaszowskiego, TW, 2008, 39 x 74, op. 468.

Ex libris Zofii Śmistek. In memoriam Kazimierz Bein Kabe, TW, 2008, 64 x 54, op. 469.

Ex libris Zofii Wojalskiej, TW, 2008, 75 x 47, op. 470.

Ex libris in memoriam Tadeusza Szewery. Parolas Lodzo pri Esperanto movado, TW, 2008, 50 x 76, op. 471.

Ex libris Franciszka Giecka, TW, 2008, 67 x 53, op. 472.

Ex libris Krystyny Stendery, TW, 2008, 51 x 62, op. 473.

Ekslibriso de M. Marczak. 94-a Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko 25.07 – 1.08.2009, TW, 2008, 42 x 59, op. 474.

Ex libris Zdzisława Glajcara. In memoriam Kazimierz Szczurek 1925-2000, TW, 2008, 47 x 67, op. 475.

El librokolekto Roberta Kamińskiego, TW, 2008, 56 x 60, op. 476.

Ex libris Tomasza Beczały, TW, 2008, 54 x 57, op. 477.

Ex libris por memoro izrael Lejzerowicz 1901-1944, TW, 2008, 43 x 60, op. 478.

Libro de Jozefo Golec por la kolekto de esperanto-biblioteko de Lublina Katolika Universitato de Johano Paulo la Dua, TW, 2008, 49 x 53, op. 479.

Ex libris Jerzego Wałgi, TW, 2008, 55 x 71, op. 480.

Ex libris Anny Gutowskiej. In memoriam Włodzimierz Pfeifer, TW, 2008, 53 x 67, op. 481.

Ex libris Elżbiety Karczewskiej, TW, 2008, 53 x 55, op. 482.

Ex libris Elżbiety Karczewskiej. Por memoro Naskigdomo de Ludovoko Zamenhof en Bjalistoko, TW, 2008, 54 x 75, op. 483.

Ex libris Elżbiety Karczewskiej, TW, 2008, 50 x 79, op. 484.

Ex libris Z. [Zofia] Banet – Fornalowa. In memoriam Juliusz Balbin 1917-2006, TW, 2008, 43 x 54, op. 485.

Ex libris Roberta Kamińskiego, TW, 2008, 49 x 71, op. 486.

Mia libro Robert Kamiński, TW, 2008, 66 x 47, op. 487.

Ex libris J.[adwigi] Greger, TW, 2008, 59 x 53, op. 488.

Ex libris in memoriam Tyburcjusz Tyblewski 1933-1998, TW, 2008, 50 x 74, op. 489.

Ex libris Piotra Łupeżowca, TW, 2008, 52 x 47, op. 490.

Ex libris Zofii Banet – Fornalowej. Por memoro Rabindranath Tagore 1861-1941, TW, 2008, 54 x 65, op. 491.

Ex libris Bohdana Wasilewskiego. Veterana sekcio de PEA, TW, 2008, Ø55, op. 492.

Ex libris Jerzego Szalbota, TW, 2008, Ø58, op. 493.

Ex libris Kazimierza Lincera, TW, 2008, 68 x 47, op. 494.

Ex libris Tomasza Wiśniewskiego. Por memoro pri Jakobo Szapiro 1897-1941, TW, 2008, 53 x 72, op. 495.

Ex libris in memoriam Haliny Weinstein 1902 – 1942, TW, 2008, 71 x 41, op. 496.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu, TW, 2008, 68 x 58, op. 497.

Ex libris por memoro Edvardo Wiesenfeld 1892-1943?, TW, 2008, Ø57, op. 498.

Ex libris Ludoviko Kristoforo Zaleski – Zamenhof. Por memoro Ludoviko Zamenhof 1859-1917, TW, 2008, 50 x 71, op. 499.

Ex libris Józefa Golca. Sto lat gdańskiego ruchu esperanckiego 1907-2007, TW, 2008, 48 x 67, op. 500.

Ex libris Biblioteki Oddziału PZE w Warszawie. 100-lecie ruchu esperanckiego w Warszawie 1908-2008, TW, 2008, 52 x 58, op. 501.

Ex libris Biblioteko de UEA Universala Esperanto Asocio, TW, 2008, 60 x 81, op. 502.

Ex libris Heroldo de Esperanto, TW, 2008, 75 x 75, op. 503.

L. Marta Czyż, TW, 2008, 67 x 50, op. 504.

Ex libris Elementa Lernejo n-ro 8 je nomo de Jan Matejko Sopot Pollando, TW, 2008, 68 x 50, op. 505.

Ex libris in memoriam Stefania Stipal 1903-2001, TW, 2008, 44 x 66, op. 506.

Ex libris Marii Flisek, TW, 2008, 42 x 47, op. 507.

Ex libris J.[aniny] Daranowskiej Łukaszewskiej, TW, 2008, 57 x 58, op. 508.

Ex libris Warda Jahel Tel Aviv, TW, 2008, 50 x 55, op. 509.

Ex libris Lili Susser, TW, 2008, 47 x 74, op. 510.

Ex libris Symchy Kellera, TW, 2008, 45 x 72, op. 511.

Ex libris Lidii Lankocz, TW, 2008, 39 x 83, op. 512.

Ex libris Zbigniew Wacławik. Ta książka ma wrócić do mnie, TW, 2008, 58 x 73, op. 513.

Ekslibriso de Sofio Banet-Fornal. Por memoro de Lidja Zamenhof 1904 – 1942. Per homaranismo – Bahai – kredo al paco [przez człowieczeństwo – bahaizm – zgodę do pokoju], TW, 2008, 71 x 40, op. 514.

Ex libris Ekslibriso de Sofio Banet-Fornal. Akordo – Solidareco – Amikeco – Amo. La Zamenhofa Familia, TW, 2008, 47 x 72, op. 515.

Ex libris Tomasza Wróbla, TW, 2008, 53 x 47, op. 516.

Ex libris Danuty Simoni. Jura Gajdzica z Cisownicy, TW, 2008, Ø69, op. 517.

Ex libris Henryka Odiasa, TW, 2008, 48 x 72, op. 518.

Ex libris Mirosława Wojalskiego. In memoriam dr Seweryn Sterling 1864 – 1932 – lekarz, popularyzator higieny społecznej i oświaty sanitarnej, dział. społ., TW, 2008, 59 x 58, op. 519.

Ex libris por memoro Jakobo Ŝapiro 1897-1941, TW, 2008, 55 x 64, op. 520.

Ex libris Kazimierza Józefa Węgrzyna, TW, 2008, 65 x 88, op. 521.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego, TW, 2008, 46 x 53, op. 522.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 2008, 30 x 80, op. 523.

Ex libris Mirosława Zbigniewa Wojalskiego. In memoriam Juliana Tuwima, TW, 2008, 58 x 55, op. 524.

Ex libris [Mirosława Wojalskiego]. In memoriam [Ary Sternfeld] 1905 – 1980, TW, 2008, 55 x 57, op. 525.

Ex libris M.[irosława] Z.[bigniewa] Wojalskiego. In memoriam Julian Tuwim 1894 – 1963, TW, 2008, 54 x 59, op. 526.

Ex libris Teresy Waszut. In memoriam Jury Gajdzicy z Cisownicy 1777-1840, TW, 2008, 50 x 55, op. 527.

Ex libris Kristoforo Ludoviko Zaleski – Zamenhof, TW, 2008, 46 x 71, op. 528.

Ex libris in memoriam Marian Mokwa 1889-1987, TW, 2008, 50 x 68, op. 529.

Ex libris Biblioteki Szkoły Podst. Nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie, TW, 2008, Ø55, op. 530.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego, TW, 2008, 67 x 55, op. 531.

Ex libris in memoriam Lidja Zamenhof. Esperanto. Bahaismo 1904 – 1942, TW, 2008, 48 x 63, op. 532.

Ex libris Fundacji imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, TW, 2008, 62 x 38, op. 533.

Ex libris Esperanto – Muzeo en Bjalistoko. Por memoro L.L. Zamenhof 1859-1917, TW, 2008, 46 x 68, op. 534.

Ekslibriso de Sofio Banet – Fornal. Homaranismo fontis de solidareco kaj amo familia, TW, 2008, 48 x 68, op. 535.

Ex libris Biblioteki Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Gdańsku, TW, 2008, 55 x 52, op. 536.

Ex libris Michała Sameta, TW, 2008, 71 x 58, op. 537.

Ex libris Michała Ruckiego, TW, 2008, 70 x 47, op. 538.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego. In memoriam Jura Gajdzica 1777-1840, TW, 2008, 47 x 63, op. 539.

Ekslibriso de Henriko Kosicki. Vivo sen libroj estas morto [życie bez książki jest śmiercią], TW, 2008, 63 x 44, op. 540.

Ex libris M.Z. Wojalskiego. In memoriam Izrael Poznański 1833-1900, TW, 2008, 49 x 68, op. 541.

Ex libris Krystyny Macińskiej. Por memoro de la Johano Paulo Dua, TW, 2008, 76 x 44, op. 542.

Ex libris Stanisława Mandraka, TW, 2008, 55 x 57, op. 543.

Ex libris Mirosławy Mazur, TW, 2008, 38 x 71, op. 544.

Ex libris in memoriam Erazma Nawrowskiego 1907 – 2001, TW, 2008, 71 x 50, op. 545.

Ekslibriso de J. Fornal, TW, 2008, 39 x 65, op. 546.

EL libro-kolekto „Trajno” Rikardo Bandoŝ, TW, 2008, 65 x 48, op. 547.

Ex libris Zofii Banet-Fornalowej. Por memoro Janusz Korczak 1878 – 1942, TW, 2008, 71 x 52 i 68 x 51, op. 548.

Ex libris Zofii Banet – Fornalowej. Por menoro pri J. Korcak 1878-1942, TW, 2008, 50 x 72, op. 549.

Ex libris Zofii Banet – Fornalowej. Por menoro pri Ludoviko Zamenhof 1859-1917, TW, 2008, Ø50, op. 550.

Ex libris Karola Gajdzicy, TW, 2008, 55 x 55, op. 551.

Ex libris Lidii Szkaradnik, TW, 2008, 49 x 70, op. 552.

Mia libro Maria Bejm, TW, 2008, 63 x 55, op. 553.

Ex libris in memoriam Leo Belmont 1865-1941, TW, 2008, 45 x 67, op. 554.

Ex libris Heleny Gross, TW, 2008, 50 x 48, op. 555.

Ex libris in memoriam Odo Bujwid 1857 – 1942, TW, 2008, 67 x 43, op. 556.

Ex libris Józefa Golca, TW, 2008, 48 x 48, op. 557.

Ex libris Danuty Simoni, TW, 2008, 54 x 70, op. 558.

Ex libris Danuty Simoni, TW, 2008, 50 x 66, op. 559.

Ex libris Jerzego Słuszniaka, TW, 2008, 39 x 63, op. 560.

Ex libris Barbary Madzi, TW, 2008, 52 x 78, op. 561.

Ex libris Barbary Madzi, TW, 2008, 54 x 62, op. 562.

Ex libris [ślepy], TW, 2008, 60 x 88, op. 563.

Ex libris Karola Linerta. In memoriam Izydora Palowskiego 1922 1984, TW, 2008, 62 x 48, op. 564.

Ex libris Z.[ofii] i J.[erzego] Fornalów. Espero, TW, 2008, 66 x 47, op. 568.

Ex libris ks. R. Foryckiego, TW, 2008, 68 x 49, op. 569.

El la libraro de P-ro Romano Forycki. Servi al homoj kaj ami Dion [służyć ludziom I Bogu], TW, 2008, 56 x 42, op. 570.

Mia libro [Moja książka] Alina Giecek, TW, 2008, 75 x 62, op. 571.

Ex libris Henryki Szarzec, TW, 2008, Ø49, op. 572.

Ex libris Józefa Golca, TW, 2008, 63 x 53, op. 573.

Ex libris Josefo Golec. Por memoro pri H.[ans] C.[hristian] Andersen, TW, 2008, 78 x 51, op. 574.

Ex libris Jerzego Starzec. In memoriam Jura Gajdzica 1777-1840-2010, TW, 2008, 54 x 55, op. 575.

Ex libris Danuty Pilch. In memoriam Jury Gajdzicy 1777-1840, TW, 2008, 50 x 56, op. 576.

Ekslibriso de Jozef Golec. Por memoror Leono Zamenhoff 1875-1934, TW, 2008, Ø 48, op. 577.

Ex libris Ryszarda Góralczyka. Gdynia Radmor, TW, 2008, 66 x 52, op. 578.

Ex libris Jadwigi Greger, TW, 2008, 45 x 62, op. 579.

Ex libris A. Grzębowskiego, TW, 2008, 49 x 60, op. 580.

Ex libris D. Simoni, TW, 2008, 45 x 67, op. 581.

Ex libris Krystyny Bujok z Gajdziców, TW, 2008, 55 x 55, op. 582.

Ex libris Barbary Kamińskiej. In memoriam M. J. Ziomek 1906 – 1966, TW, 2008, Ø 50, op. 583.

Ex libris Jerzego Kłody. In memoriam Jury Gajdzicy, TW, 2008, 39 x 65, op. 584.

Ex libris Krystyny Bujok z Gajdziców. In memoriam Rudolfa Gajdzica 1902-1981, TW, 2008, 48 x 62, op. 585.

Ex libris Karola Gajdzicy z Drogomyśla, TW, 2008, 65 x 40, op. 586.

Ex libris Robert Kamiński, TW, 2008, 70 x 36, op. 587.

Ex libris rodzeństwa Henryki i Jerzego Starzec z Cisownicy – Pasiek, TW, 2008, 43 x 70, op. 588.

Ex libris Lidii Szkaradnik, TW, 2008, 52 x 69, op. 589.

Ex libris Krystyny Bujok z Gajdziców. In memoriam Jura Gajdzica z Cisownicy 1777-1840, TW, 2008, 58 x 52, op. 590.

Ex libris Zenona Klemensiewicza. Por memoro pri Baudouin De Courtenay 1845 – 1929, TW, 2008, 73 x 46, op. 591.

Ex libris Haliny Komar, TW, 2008, 46 x 61, op. 592.

Ex libris Kazimierza J. Węgrzyna, TW, 2008, 60 x 75, op. 593.

Ex libris Szkoły Podstawowej w Cisownicy imienia Jury Gajdzicy, TW, 2008, Ø 63, op. 594.

Ex libris Danuty Simoni. In memoriam Jury Gajdzicy miłośnika ogrodu i kwiatów, TW, 2008, 63 x 58, op. 595.

Ex libris Henryki i Jerzego Starzec z Cisownicy, TW, 2008, 35 x 80, op. 596.

Ex libris Andrzeja Pilcha. In memoriam Jury Gajdzica 1777-1840 – pierwszego chłopskiego ekslibrisisty, TW, 2008, 40 x 63, op. 597.

Ex libris in memoriam Tadeusza Kotarbińskiego 1886 – 1981, TW, 2008, 57 x 45 i 69 x 53, op. 598.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego. In memoriam Jury Gajdzica 1777-1840. pamiętnikarz, bibliofil, pierwszy chłop ekslibrisista, TW, 2008, 47 x 70, op. 599.

Ex libris in memoriamIzrael Lejzerowicz 1901-1944, TW, 2008, 69 x 50, op. 600.

Ex libris Stefana Króla, TW, 2008, 38 x 60, op. 601.

Ex libris Lidii Ligęzy, TW, 2008, 55 x 44, op. 602.

Ex libris Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzica w Cisownicy, TW, 2008, 65 x 76, op. 603.

Ex libris Gertrudy Proksy, TW, 2008, 59 x 57, op. 604.

Ex libris Grażyny Brachaczek GOK, TW, 2008, 51 x 71, op. 605.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Sopocie, TW, 2008, 66 x 42, op. 606.

Ex libris Józefa Arszenika, TW, 2008, 50 x 52, op. 607.

Ex libris Bogusławy Pożorskiej, TW, 2008, 55 x 53, op. 608.

Ex libris Parafii Kościoła Polskiego w Paryżu, TW, 2008, 48 x 68, op. 609.

EL RB [Ryszarda Bandosza], TW, 2008, 40 x 60, op. 610.

Ex libris Bolesława Staronia, TW, 2008, 34 x 61, op. 611.

Ex libris Szpital Morski im. PCK, TW, 2008, 51 x 51, op. 612.

Ex libris in memoriam Alis Garman – Horodysz 1905-1984, TW, 2008, 52 x 63, op. 613.

Ex libris Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze, TW, 2008, 69 x 59, op. 614.

Ex libris Jacka Karnowskiego, TW, 2008, 45 x 50, op. 615.

Ex libris Mieczysława Pietrzykowskiego, TW, 2008, 62 x 49, op. 616.

Ex libris Mieczysława Pietrzykowskiego, TW, 2008, 49 x 62, op. 617.

Ex libris Haliny Molak – Olczak, TW, 2008, 55 x 75, op. 618.

Ex libris Jana Kozłowskiego, TW, 2008, 55 x 75, op. 619.

Ex libris Edwarda M. Brezy, TW, 2008, 50 x 65, op. 620.

Ex libris Haliny Piotrowskiej, TW, 2008, 50 x 73, op. 621.

Ex libris II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, TW, 2008, 48 x 72, op. 622.

Ex libris in memoriam Klara Silbernik – Zamenhof, TW, 2008, 30 x 62, op. 623.

Ex libris Mateusz Kusznierewicz, TW, 2008, 62 x 45, op. 624.

Ex libris Klaus Rödel, TW, 2008, 54 x 57, op. 625.

Ex libris Ewy Siurawskiej, TW, 2008, 43 x 66, op. 626.

Ex libris Bogusława Sobola, TW, 2008, 38 x 78, op. 627.

Ex libris Halina Ziegler. Sopot, TW, 2008, 48 x 43, op. 628.

Ex libris Bogusława Sobola, TW, 2008, 44 x 66, op. 629.

Ex libris Andrzeja Sochackiego, TW, 2008, 39 x 67, op. 630.

Ex libris Jagny Mirskiej-Gent, TW, 2008, Ø 56, op. 631.

Ex libris Jana Wantuły in memoriam. Najdawniejszy polske ekslibris chłopski, TW, 2008, 45 x 61, op. 632.

Ex libris Abrahama Horodysza. In memoriam Erasmus 1467 1537, TW, 2008, 70 x 52, op. 633.

Ex libris Krzysztofa Śliwińskiego, TW, 2008, 68 x 53, op. 634.

Ex libris Leszka Łęgowskiego. In memoriam Antoni Grabowski 1857-1921, TW, 2008, 52 x 74, op. 635.

Ex libris in memoriam Izrael Lejzerowicz 1902 – 1944, TW, 2008, 71 x 57, op. 636.

Ex libris Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, TW, 2008, 67 x 53, op. 637.

Ex libris Hans Chistian Andersen Museum, TW, 2008, Ø 75, op. 638.

Ex libris H.[ans] C.[hristian] Andersen Museum – Odense, TW, 2008, 70 x 70, op. 639.

Ex libris Kurt Tschenett. Erasmus 1469 1536, TW, 2008, 67 x 63, op. 640.

Ex libris Boekhandel by Kurt Tschenett Amsterdam. Erasmus 1467 1537, TW, 2008, 73 x 61, op. 641.

EL Mia kolekto Bohdana Wasilewskiego, TW, 2008, 88 x 50, op. 642.

EL Mia libro kolekto Bohdana Wasilewskiego, TW, 2008, 71 x 47, op. 643.

Ex libris Grzegorza Błaszczoka. Grand Prix Goleszowa w szachach 2008, TW, 2008, 68 x 56, op. 643a.

 

2009

Ex libris Hans Christian Andersen Museum – Odense, TW, 2009, 65 x 54 i 73 x 60, op. 644.

Ex libris Bohdano Vasilevski, TW, 2009, 47 x 63, op. 645.

Ex libris Ewy Puzio, TW, 2009, 50 x 63, op. 646.

Ex libris Andrzeja Wawrzyniaka. MAiP [Muzeum Azji i Pacyfiku], TW, 2009, 64 x 43, op. 647.

Ex libris Kristinos Miśkinienes, TW, 2009, 55 x 73, op. 648.

Ex libris Kristinos Miśkinienes, TW, 2009, 30 x 82, op. 649.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego. In memoriam Fryderyk Chopin 1810-1848, TW, 2009, 70 x 66, op. 650.

Ex libris Jana Pawła II papieża wolności, TW, 2009, 75 x 86, op. 651.

Ex libris Urszuli Wieczorek, TW, 2009, 57 x 55, op. 652.

Ex libris Wojciecha Fułka, TW, 2009, 60 x 48, op. 653.

Ex libris Jakuba Pieńkowskiego, TW, 2009, 70 x 30, op. 654.

Ex libris ks. Józefa Zielonki, TW, 2009, 70 x 47, op. 655.

el librokolekto en Etujo de Pastro Jozefo Zielonka Olszanka, TW, 2009, 53 x 70, op. 656.

Ex libris ks. Józefa Zielonki, TW, 2009, 32 x 72, op. 657.

Ex libris in memoriam Maksymiliana Ziomka 1906-1966, TW, 2009, 50 x 70, op. 658.

Ex libris Krystyny Zmitrowicz. In memoriam E(pisco)po Vladislao Miziołek 1914-2000, TW, 2009, 42 x 59, op. 659.

El libro kolekto Krystyny Zmitrowicz, TW, 2009, 44 x 63, op. 660.

Ex libris XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi, TW, 2009, 71 x 56, op. 661.

Ex libris Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie, TW, 2009, 50 x 66, op. 662.

Ex libris Esperanta Klubo “Verda Vojo” en Gdansko IFEF, TW, 2009, 37 x 68, op. 663.

Ex libris Teresy i Józefa Waszutów, TW, 2009, Ø 64, op. 664.

Ex libris Jerzego Kukucza, TW, 2009, 37 x 65, op. 665.

Ex libris Jana Lorka, TW, 2009, 72 x 45, op. 666.

Ex libris Kasi Sulman, TW, 2009, 40 x 57, op. 666a.

Ex libris K. Kota, TW, 2009, 40 x 65, op. 667.

Ex libris H. Marcinkowskiej, TW, 2009, 37 x 58, op. 668.

Ex libris Piotra Barczyńskiego, TW, 2009, 37 x 58, op. 668a.

Ex libris Kasi Sulman, TW, 2009, 49 x 55, op. 668b.

Ex libris Kazimierza Kołakowskiego, TW, 2009, 44 x 65, op. 669.

Ex libris Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki „Brodwino”, TW, 2009, 48 x 65, op. 669a.

Ex libris Eugeniusza Matkowskiego, TW, 2009, 49 x 65, op. 670.

Ex libris in memoriam Abrahama Horodysza 1898-1987, TW, 2009, 48 x 62, op. 671.

Ex libris Biblioteki Oddziału PZE [Polski Związek Esperantystów] w Warszawie, TW, 2009, 44 x 60, op. 672.

Ex libris Klubu Esperanto przy Muzeum Azji i Pacyfiku Warszawa, TW, 2009, 53 x 53, op. 673.

Ex libris Konversacia Esperanto – Rondo MW [Koło Marynarki Wojennej], TW, 2009, 64 x 45, op. 674.

Ex libris Sopockiego Domu Seniora, TW, 2009, 44 x 65, op. 675.

Ex libris Biblioteko de UEA [Światowy Związek Esperantystów]. UEA Esperanto Roterdamo 1908 – 2008, TW, 2009, 93 x 73, op. 676.

Witold Pieńkowski. Ta książka ma wrócić do mnie, TW, 2009, 63 x 57, op. 677.

Ex libris Danuty Brańczyk. Dlo pamięci Jury Gajdzicy, TW, 2009, 52 x 56, op. 678.

Ex libris Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. 2010 – Międzynarodowy Rok Chopinowski, TW, 2009, 78 x 53, op. 679.

Ex libris Daniela Kadłubca. Dlo pamięci Jury Gajdzicy, TW, 2009, 58 x 82, op. 680.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 2009, 51 x 78, op. 681.

Ex libris Ryszarda Bandosza. Jura Gajdzica 1777-1840 in memoriam, TW, 2009, 45 x 64, op. 682.

Ex libris Danuty Malec. Jura Gajdzica 1777-1840, TW, 2009, 60 x 66, op. 683.

Ex libris ks. Jana Kozieła. Jura Gajdzica in memoriam, TW, 2009, 50 x 65, op. 684.

Ex libris Janusza Spyry. Jura Gajdzica Dlo pamięci narodu ludzkiego, TW, 2009, 45 x 64, op. 685.

Ex libris Karola Kłody. Jura Gajdzica z Cisownicy in memoriam, TW, 2009, 52 x 64, op. 686.

Ex libris Janiny i Jana Miklerów, TW, 2009, 33 x 54, op. 687.

Ex libris Galerii Ekslibrisu Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2009, Ø 51, op. 688.

Ex libris rodziny Heleny, Jana i Pawła Podżorskich, TW, 2009, 47 x 57, op. 689.

Ex libris Michała Glazy, TW, 2009, 66 x 48, op. 690.

Ex libris Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, TW, 2009, 47 x 61, op. 691.

Ex libris Krakowskiej Galerii Ekslibrisu A.[ndrzeja] Znamirowskiego, TW, 2009, 94 x 70, op. 692.

Ex libris Krakowskiej Galerii Ekslibrisu A.[ndrzeja] Znamirowskiego, TW, 2009, 87 x 67, op. 692a.

Ex libris in memoriam [Artura Rubinsteina] 1886 – 1982, TW, 2009, 72 x 46, op. 693.

Ex libris Józefa Golca. In memoriam Artur Rubinstein 1886-1982, TW, 2009, 50 x 72, op. 693a.

Ex libris M.[irosława] Z.[bigniewa] Wojalskiego. In memoriam Aleksander Tansman 1897 – 1986, TW, 2009, 67 x 54, op. 694.

Ex libris Józefa Golca. In memoriam Artura Rubinsteina 1886 1982, TW, 2009, 73 x 50, op. 695.

Ex libris Danuty i Andrzeja Pilchów, TW, 2009, 53 x 63, op. 696.

Gdo tom ksionżke ukradnie tymu rynka odpadnie u samego ramiynio urośnie mu z kamynio J.G., TW, 2009, 70 x 51, op. 697.

Ex libris Józefa Golca dla zbiorów Redakcji „Słowo Żydowskie”, TW, 2009, 51 x 57, op. 698.

Ex libris Andrzeja Lacela. Muzeum Powozów w Puńcowie, TW, 2009, 66 x 76, op. 699.

Ex libris Cezarego Molina, TW, 2009, 73 x 55, op. 700.

Ex libris Danuty Simoni, TW, 2009, Ø 60, op. 701.

Ex libris Danuty Simoni. Ludoviko Zamenhof 1859 – 1917, TW, 2009, 54 x 52, op. 702.

Mia libro [Moja książka] Danuta Simoni, TW, 2009, 74 x 59 i 61 x 47, op. 703.

Ex libris Danuty Simoni, TW, 2009, 65 x 65 i 56 x 56, op. 704.

Ex libris Anny Stanieczek, TW, 2009, 46 x 56, op. 705.

Ex libris Jerzego Wałgi. In memoriam Teresa Wałga, TW, 2009, Ø 77, op. 706.

Ex libris Alicji Daniel – Ozgi, TW, 2009, 53 x 70, op. 707.

Ex libris D-ro L.[udoviko] L.[azaro] Zamenhof kreinto de esperanto 1859 – 1917, TW, 2009, 84 x 67, op. 708.

 

2010

Ex libris Wydawnictwa Augustana w Bielsku – Białej, TW, 2010, 50 x 70, op. 709.

Ex libris Zuzanny Brody, TW, 2010, Ø 60, op. 710.

Ex libris Zofii Śmistek Łódź, TW, 2010, 55 x 65, op. 711.

Ex libris Beaty Pieńkowskiej, TW, 2010, 56 x 62, op. 712.

Ex libris Izby Pamięci Jury Gajdzicy, TW, 2010, Ø 53, op. 713.

Ex libris Zuzanny Brody, TW, 2010, Ø 55, op. 714.

Ex libris Gajdzicówka. In memoriam Jury Gajdzicy z Cisownicy 1777-1840, TW, 2010, 65 x 80, op. 715.

Ex libris Anny Gajdzicy. In memoriam Jury Gajdzicy 1777-1840, TW, 2010, 52 x 66, op. 716.

Ex libris Ekslibris Museum Frederikshavn, TW, 2010, 62 x 80, op. 717.

Ex libris Hans Christian Andersen Museum – Odense, TW, 2010, 98 x 84, s, op. 718.

Ex libris Kasi Liszko. In memoriam Wład. Lew 1912-1987, TW, 2010, 55 x 55, op. 719.

Ex libris Jana Pawła II papieża wolności, TW, 2010, 90 x 74, op. 720.

Ex libris Klaus Rödel, TW, 2010, 60 x 60, op. 721.

Ex libris Parafii Ewang. Goleszów, TW, 2010, Ø 50, op. 722.

Ex libris Astrologusa, TW, 2010, 80 x 122, op. 723.

Z kolekcji esperanckiej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, TW, 2010, 66 x 64, op. 724.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego, TW, 2010, 65 x 52, op. 725.

Ex libris Hans Christian Andersen Museum Odense, TW, 2010, 81 x 81, op. 726.

Ex libris Ireny Wojnar. In memoriam prof. Bogdan Suchodolski 1903 – 1992, TW, 2010, 46 x 48, op. 727.

Ex musicis Pauliny Pieńkowskiej, TW, 2010, 47 x 44, op. 728.

Ex libris parafii rzymskokatol. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, TW, 2010, 83 x 44, op. 729.

Ex libris parafii rzymskokatol. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie, TW, 2010, 68 x 48, op. 730.

Ex libris Instytutu Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, TW, 2010, 72 x 38, op. 731.

Ex libris ks. Dariusza Dobbka. Dzwon im. Jana Pawła II w kościele misjonarzy p.w. Zesłania Ducha Świętego. Wotum Wdzięczności, TW, 2010, 74 x 44, op. 732.

Ex libris Kazimierza Józefa Węgrzyna z Kubalonki, TW, 2010, 29 x 60, op. 733.

Ex libris Parafii Ewang. Goleszów, TW, 2010, Ø 60, op. 734.

Z księgozbioru ks. Dariusza Dobbka, TW, 2010, 56 x 53, op. 735.

Ex libris Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle, TW, 2010, 70 x 37, op. 736.

Ex libris Józefa Golca, TW, 2010, 64 x 46, op. 737.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego, TW, 2010, 44 x 57, op. 738.

Ex libris I.[reny] Maliborskiej, TW, 2010, Ø 64, op. 739.

Ex libris Katarzyny Liszko. In memoriam Wł. Lew 1912-1987, TW, 2010, 48 x 52, op. 740.

Ex libris Urszuli Szmidt, TW, 2010, 50 x 64, op. 741.

Ex libris Małgorzaty i Piotra Lew, TW, 2010, 45 x 65, op. 742.

Ex libris Teresy Waszut. Por memoro Ireny Kiszy 1940 2004, TW, 2010, 69 x 45, op. 743.

Ex libris Oddziału PTTK w Cieszynie, TW, 2010, 63 x 45, op. 744.

Ex libris Kluge Ewy, TW, 2010, 71 x 40, op. 745.

Ex libris Galerii Małysz, TW, 2010, 30 x 66, op. 746.

Ex libris Muzeum Okręgowego Krosno, TW, 2010, 68 x 36, op. 747.

Ex libris Muzeum Etnograficznego w Krakowie, TW, 2010, 52 x 59, op. 748.

Ex libris Schroniska PTTK na Szyndzielni, TW, 2010, 59 x 65, op. 749.

Ex libris Muzeum Śląska Cieszyńskiego, TW, 2010, 83 x 63, op. 750.

Ex libris Domu Turysty w Zakopanem, TW, 2010, 52 x 46, op. 751.

Ex libris Biblioteki Schroniska na Stożku, TW, 2010, 46 x 63, op. 752.

Ex libris Muzeum Tatrzańskiego Zakopane, TW, 2010, 69 x 45, op. 753.

Ex libris Muzeum Browaru Żywiec, TW, 2010, 55 x 50, op. 754.

Ex libris Muzeum Zabytkowej Kopalni w Tarnowskich Górach, TW, 2010, Ø 56, op. 755.

Ex libris Schroniska PTTK im. Wł.[adysława] Orkana na Turbaczu, TW, 2010, 65 x 51, op. 756.

Ex libris Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej-Wilcze, TW, 2010, 57 x 52, op. 757.

 

2011

Ex libris Muzeum Ustrońskiego imienia Jana Jarockiego, TW, 2011, 68 x 68, op. 758.

Ex libris Klaus Rödel. Museum Frederikshavn, TW, 2011, 70 x 53, op. 759.

Ex libris Mirosława Dzidowskiego, TW, 2011, 71 x 47, op. 760.

Ex libris G.[rażyny] Krasickiej, TW, 2011, 68 x 41, op. 761.

Ex libris Muzeum Beskidzkie imienia Andrzeja Podżorskiego założone w 1964 r. w Wiśle, TW, 2011, 64 x 49, op. 762.

Ex libris Krzysztofa Szelonga. In memoriam ks. Leopold Jan Szersznik 1747 – 1814, TW, 2011, 86 x 64, op. 763.

Ex libris Wojciecha Grajewskiego, TW, 2011, 72 x 60, op. 764.

Ex libris Józefa Golca dla Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, TW, 2011, 68 x 58, op. 765.

Z księgozbioru H. i B. Sabath [Helena i Beata], TW, 2011, Ø 60, op. 766.

Ex libris Beaty Sabath, TW, 2011, Ø 55, op. 767.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu, TW, 2011, 80 x 50, op. 768.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, TW, 2011, 70 x 39, op. 769.

Ex libris Beaty Sabath, TW, 2011, 70 x 53, op. 770.

Ex libris ks. Z.[ygmunta] Iwickiego, TW, 2011, 78 x 61, op. 771.

Ex libris ks. Zygmunta Iwickiego Rycerza Grobu Chrystusa w Jerozolimie, TW, 2011, 73 x 62, op. 772.

Ex libris ks. Z.[Zygmunta] Iwickiego, TW, 2011, 64 x 53, op. 773.

Ex libris Alfreda Znamirowskiego, TW, 2011, 70 x 69, op. 774.

Ex libris Beaty Sabath, TW, 2011, 70 x 53, op. 775.

Ex libris Ani Sabath, TW, 2011, 70 x 32, op. 776.

Ex libris Agnieszki Sabath, TW, 2011, 70 x 25, op. 777.

Ex libris Andrzeja Sabatha, TW, 2011, 71 x 25, op. 778.

Ex libris TE [Towarzystwa Esperanckiego] Flamo, TW, 2011, Ø 57, op. 779.

Ex libris Joanny i Rafała Grajewskich. Brenna, TW, 2011, 67 x 45, op. 780.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego. In memoriam Fr. Chopina, TW, 2011, 71 x 50, op. 781.

Ta książka ma wrócić do mnie – Wojciech Święs, TW, 2011, 61 x 50, op. 782.

Ex libris [ślepy], TW, 2011, 60 x 73, op. 782a.

 

2012

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy zał. 1790, TW, 2012, 100 x 83, op. 783.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, TW, 2012, 105 x 77, op. 784.

Ex libris Klaus Rödel. Museum Frederikshavn, TW, 2012, 96 x 66, op. 785.

Ex libris MBP w Opolu im. Jana Pawła II papieża wolności, TW, 2012, 96 x 78, op. 786.

Ex libris Magdy Tatary, TW, 2012, 76 x 60, op. 787.

Ex libris Macieja Rawicza Sztum, TW, 2012, 69 x 49, op. 788.

Ex libris Łucji Brzeżyckiej, TW, 2012, 47 x 44, op. 789.

Ex libris Macieja Rawicza Sztum, TW, 2012, 50 x 53, op. 790.

Ex libris Frederikshavn Kunstmuseum Og Exlibrissamling, TW, 2012, 39 x 69, op. 791.

Ex libris Tobiasza Kaźmierskiego, TW, 2012, 68 x 38, op. 792.

Ex libris Anny Fedrizzi – Szostok, TW, 2012, Ø 53, op. 793.

Ex libris Doroty Ślusarczyk, TW, 2012, 64 x 46, op. 794.

Ex libris Josefo Waliszewski, TW, 2012, 49 x 55, op. 795.

Ex libris Romualdo Skaliński, TW, 2012, 48 x 52, op. 796.

Ex libris Rafała Cholewy, TW, 2012, 55 x 48, op. 797.

Ex libris Eugenii Larysz, TW, 2012, 68 x 58, s., op. 798.

 

2013

Ex libris Emilia und Rajmund Glembin, TW, 2013, 83 x 57, op. 799.

Ex libris Internacia Esperanto – Museo en Wieno, TW, 2013, 85 x 82, op. 800.

Ex libris Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie. Szkoła Stowarzyszona UNESCO, TW, 2013, Ø 54, op. 801.

Ex libris Biblioteki Szkoły Podstawowej WZR [Wojewódzkiego Zespołu Rehabilitacyjnego] w Sopocie, TW, 2013, 53 x 68, op. 802.

Ex libris Niepublicznej Szkoły Podstawowej imienia Leonardo da Vinci we Wrocławiu, TW, 2013, 62 x 48, op. 803.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie, TW, 2013, 57 x 52, op. 804.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Sopocie, TW, 2013, 68 x 51, op. 805.

Ex libris Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia św. M. Grodzieckiego w Cieszynie, TW, 2013, 71 x 52, op. 806.

Ex libris Krzysztofa Puzika. In memoriam Gustawa Morcinka 1891 – 1962, TW, 2013, 54 x 52, op. 807.

Ex libris A.[ndrzeja] Znamirowskiego Kraków. In memoriam JTC [Józef Tadeusz Czosnyka] 1931 [winno być 1930] – 2012, TW, 2013, 59 x 49, op. 808.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, Ø 46, op. 809.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, 46 x 44, op. 810.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Ekslibrisologia, TW, 2013, 55 x 42, op. 811.

Ex libris et musicis Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, Ø 43, op. 812.

Ex libris A.[ndrzeja] Znamirowskiego, TW, 2013, 70 x 43, op. 813.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 101 w Krakowie, TW, 2013, 69 x 53, op. 814.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Cracoviana, TW, 2013, 66 x 49, op. 815.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Ekslibrisologia, TW, 2013, 58 x 47, op. 816.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Marynistyka, TW, 2013, 57 x 54, op. 817.

Z księgozbioru „Wielcy Ludzie” A.[ndrzeja] Znamirowskiego, TW, 2013, 58 x 42, op. 818.

Ex libris A.[ndrzeja] Znamirowskiego. In memoriam Albrecht Dürer 1471 – 1528, TW, 2013, 56 x 48, op. 819.

Z księgozbioru „Wielcy Ludzie” A.[ndrzeja] Znamirowskiego, TW, 2013, 55 x 44, op. 820.

Ex libris A.[ndrzeja] Znamirowskiego. „Wielcy Ludzie”. In memoriam Rembrandt van Rijn 1606 – 1669, TW, 2013, 46 x 47, op. 821.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. “Ludzie Sztuki”, TW, 2013, 44 x 55, op. 822.

Z księgozbioru Krzysztofa A. Puzika z Żabiego Kraju, TW, 2013, 53 x 46, op. 823.

Z księgozbioru ekslibrisu Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, 43 x 60, op. 824.

Ex libris A. Znamirowskiego. In memoriam Czesław Miłosz, TW, 2013, 64 x 42, op. 825.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. In memoriam Edvard Grieg 1843 1907, TW, 2013, 66 x 65, op. 826.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. In memoriam Alfred Nobel 1833 / 1896, TW, 2013, 54 x 70, op. 827.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. In memoriam Vasco da Gama 1460 – 1524, TW, 2013, 58 x 43, op. 828.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. In memoriam Michał Anioł, TW, 2013, 74 x 45, op. 829.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. In memoriam Wolter 1694 – 1778, TW, 2013, 67 x 47, op. 830.

Biblioteka Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, 44 x 39, op. 831.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, 22 x 20, op. 832.

Ex libris Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, TW, 2013, 26 x 27, op. 833.

Ex libris A.[ndrzeja] Znamirowskiego, TW, 2013, 65 x 49, op. 834.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Marynistyka, TW, 2013, 70 x 58, op. 835.

Ex libris Emila Golca, TW, 2013, 66 x 43, op. 836.

Ex libris A. Znamirowskiego. In memoriam JTC 1930 2012. Józef Tadeusz Czosnyka zostawił nam drzwi do skarbca znaków własnościowych książki nadal otwarte, TW, 2013, 80 x 57, op. 837.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki 1930 – 2012, TW, 2013, Ø 60, op. 838.

In memoriam, ex libris Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa 1930 – 2012, TW, 2013, 74 x 42, op. 839.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Czosnykalia, TW, 2013, Ø 54, op. 840.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Józefa T. Czosnyki Wojcieszów. Całą duszę zaprzedał ekslibrisom, TW, 2013, Ø 63 x 61, op. 841.

Ex libris A. Znamirowskiego. In memoriam J. T. Czosnyki 1930 2012, TW, 2013, 64 x 44, op. 842.

Z księgozbioru Justyny Czosnyki. In memoriam ex libris Józefa Tadeusza Czosnyki 1930 – 2012. Ekslibrisy były jego wielką miłością, TW, 2013, 70 x 55, op. 843.

Z księgozbioru Justyny Czosnyki. In memoriam mego ojca Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa 1930 – 2012, TW, 2013, 59 x 85, op. 844.

Ex libris in memoriam J. T. Czosnyka 1930 – 2012, TW, 2013, 50 x 45, op. 845.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, Ø 44, op. 846.

Ze zbiorów A. Znamirowskiego. Cracoviana, TW, 2013, Ø 48, op. 847.

Ex libris Justyny Czosnyki. JTC [Józef Tadeusz Czosnyka], TW, 2013, 60 x 59, op. 848.

Z księgozbioru Justyny Czosnyki. In memoriam Józef Tadeusz Czosnyka 1930 – 2012. Ekslibrisy były jego największą miłością, TW, 2013, 68 x 58, op. 849.

Ex libris krakowskiej Galerii Ekslibrisu, TW, 2013, 59 x 55, op. 850.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, 69 x 55, op. 851.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, 80 x 54, s., op. 852.

Ta książka oraz cały zbiór biblioteczny ekslibrisologii, i nie tylko, należy do Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2013, 80 x 75, s., op. 853.

Ex libris Jerzego Nogowczyka, TW, 2013, 42 x 74, op. 854.

Ex libris Szk. Podst. nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi, TW, 2013, 94 x 58, op. 855.

Ex libris Teatrologii, Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie, TW, 2013, 57 x 59, op. 856.

Ex libris Szk. Podst. im. H C. Andersena w Karsku, TW, 2013, 61 x 55, op. 857.

Ex libris Józefa Golca. In memoriam Józefa T. Czosnyki wybitnego kolekcjonera i popularyzatora ekslibrisów. 1930 – 2012, TW, 2013, 69 x 52, op. 858.

Ex libris [ślepy], TW, 2013, 74 x 105, op. 859.

Z księgozbioru Krzysztofa Puzika z Żabiego Kraju. Libri nos unit, TW, 2013, 59 x 62, op. 860.

Ex libris Teresy Waszut. In memoriam Paweł Jeleń 1813-1888, TW, 2013, 52 x 73, op. 861.

Ex libris Joanny Pałasz – Kolaśnej, TW, 2013, 44 x 53, op. 862.

Ex libris Pawła Stanieczka. In memoriam Kurt Pusch 1877-1931, TW, 2013, 45 x 65, op. 863.

Ex libris Kurt Tschenett Amsterdam, TW, 2013, 63 x 68, op. 864.

Ex libris Kurt Tschenett Amsterdam, TW, 2013, 63 x 62, op. 865.

Ex libris Teresy Waszut. In memoriam Jan Jeleń 1808-1874, TW, 2013, 49 x 60, op. 866.

Ex libris Katol. Lic. Ogólno. Im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, TW, 2013, 61 x 82, op. 867.

Ex libris Katol. Lic. Ogólno. Im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, TW, 2013, 64 x 84, op. 868.

In memoriam J.[ózefa] T.[adeusza] Czosnyki 1930 – 2012, TW, 2013, Ø 49, op. 869.

Ex libris – Czosnykalia, TW, 2013, 61 x 60, op. 870.

Ex libris Michała Witaka WGE [Warszawska Galeria Ekslibrisu]. In memoriam JTC [Józef Tadeusz Czosnyka] 1930 2012, TW, 2013, 75 x 39, op. 871.

Ex libris Warszawskiej Galerii Ekslibrisu. In memoriam JTC [Józefa Tadeusza Czosnyki], TW, 2013, 62 x 60, op. 872.

Ex libris Janiny Saffarini. In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki 1930 – 2012, TW, 2013, Ø 62, op. 873.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki 2013. Wystawa, TW, 2013, 58 x 52, op. 874.

Ex libris Wydziału Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Sopotu, TW, 2013, 60 x 63, op. 875.

Z księgozbioru Biblioteki Szk. Podst. Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, TW, 2013, 47 x 60, op. 876.

Ex libris Anderseniana Szkoły Podstaw. Nr 8 im. J. Matejki w Sopocie, TW, 2013, 65 x 42, op. 877.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni, TW, 2013, 55 x 55, op. 878.

Ex libris A. Znamirowskiego, TW, 2013, 65 x 46, op. 879.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. in memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa w pierwszą rocznicę śmierci 2012-2013 wybitnego kolekcjonera i popularyzatora ekslibrisów, TW, 2013, 60 x 62, op. 880.

Ex libris A. Znamirowskiego. In memoriam J.T. Czosnyki, TW, 2013, 59 x 72, op. 881.

Ex libris Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śl. In memoriam J.T. Czosnyki, TW, 2013, 60 x 48, op. 882.

Ex libris A. Znamirowskiego. In memoriam J.T. Czosnyki 1930 – 2012, TW, 2013, 53 x 66, op. 883.

Ex libris Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie. In memoriam J.T. Czosnyki, TW, 2013, 59 x 67, op. 884.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Środzie Śl. Czosnykalia, TW, 2013, 74 x 41, op. 885.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Środzie Śl. Czosnykalia, TW, 2013, 70 x 37, op. 886.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam J.T. Czosnyki, TW, 2013, 50 x 72, op. 887.

Ex libris A. Znamirowskiego 2013. Czosnykalia, TW, 2013, Ø 59, op. 888.

Ex libris katalogów śp. Józefa Tadeusza Czosnyki 1930-2012, TW, 2013, 46 x 74, op. 889.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki z Wojcieszowa polskiego giganta popularyzacji ekslibrisu, TW, 2013, 54 x 75, op. 890.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego Cracoviana, TW, 2013, 59 x 60, op. 891.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam harcmistrza J.T. Czosnyki, TW, 2013, 37 x 62, op. 892.

In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki 1930 – 2012. Honoris Gratia, TW, 2013, 59 x 60, op. 893.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki 1930-2012, TW, 2013, 59 x 51, op. 894.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Józef Tadeusz Czosnyka 1930-2012 kolekcjoner i popularyzator ekslibrisów, TW, 2013, 49 x 75, op. 895.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki, TW, 2013, 50 x 86, op. 896.

Ex libris J.T. Czosnyki, TW, 2013, 56 x 26, op. 897.

In memoriam Józef Tadeusz Czosnyka 1930-2012 zasłużony kolekcjoner i propagator ekslibrisów, TW, 2013, 47 x 71, op. 898.

Ex libris Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, TW, 2013, 56 x 79, op. 899.

Ex libris pamięci J.T. Czosnyki, TW, 2013, 40 x 41, op. 900.

In memoriam J.T. Czosnyka 1930-2012, TW, 2013, 52 x 68, op. 901.

Ex libris Józefa Tadeusza Czosnyki. In memoriam 1930 – 2012, TW, 2013, 34 x 63, op. 902.

In memoriam J.T. Czosnyka, TW, 2013, 45 x 70, op. 903.

Ex libris Józefa Tadeusza Czosnyki, TW, 2013, 39 x 62, op. 904.

Ex libris Ośrodka Pontyfikatu Jana Pawła Ii w Rzymie. In memoriam Józef T. Czosnyka, TW, 2013, 64 x 46, op. 905.

Ex libris pamięci śp. Józefa Tadeusza Czosnyki 1930-2012, TW, 2013, 58 x 50, op. 906.

Ex libris in memoriam J.T. Czosnyki, TW, 2013, 53 x 54, op. 907.

Ex libris in memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki 1930-2012, TW, 2013, 64 x 64, op. 908.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki zasłużonego kolekcjonera i popularyzatora ekslibrisów, TW, 2013, Ø 60, op. 909.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Odkrywanie Józefa Tadeusza Czosnyki w 1. rocznicę śmierci, TW, 2013, 38 x 80, op. 910.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Pamięci Józefa Czosnyki, TW, 2013, 53 x 57, op. 911.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Chwała Józefowi Tadeuszowi Czosnyce za to czego dokonał dla popularyzacji ekslibrisu, TW, 2013, 52 x 65, op. 912.

Ex libris Natalii Bałycz, TW, 2013, 50 x 64, op. 913.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. J. T. Czosnyka życie ofiarował ekslibrisom, TW, 2013, 52 x 60, op. 914.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Odkrywanie Józefa Tadeusza Czosnyki w pierwszą rocznicę śmierci, TW, 2013, 52 x 61, op. 915.

Ex libris A. Znamirowskiego. Czosnykalia, TW, 2013, 63 x 62, op. 916.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. J. T. Czosnyka pod pierwszą lupą, TW, 2013, 41 x 69, op. 917.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Pamięci hm. J. T. Czosnyki popularyzatora ekslibrisów harcerskich, TW, 2013, 38 x 71, op. 918.

Ex libris A. Znamirowskiego. Pamięci Józefa T. Czosnyki, TW, 2013, Ø 51, op. 919.

Ex libris Sopockiego klubu Jeździeckiego, TW, 2013, 56 x 68, op. 920.

Ex libris A. Znamirowskiego. Pamięci J. T. Czosnyki, TW, 2013, 65 x 73, op. 921.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Józef Tadeusz Czosnyka 1930 – 2012. Zasłużony kolekcjoner i propagator ekslibrisów, TW, 2013, 85 x 85, op. 922.

Ex libris Michała Witaka, TW, 2013, 50 x 48, op. 923.

In memoriam Józefa Tadeusza Czosnyki, TW, 2013, 64 x 59, op. 924.

Wystawa In memoriam Józef Tadeusz Czosnyka z Wojcieszowa 1930-2012, TW, 2013, 75 x 93, op. 925.

Ex libris Michała Jeszke, TW, 2013, 53 x 55, op. 926.

Ex libris Anna Kacprowicz, TW, 2013, 60 x 93, op. 927.

Ex libris ks. Zygmunta Iwickiego Rycerza Grobu Chrystusa w Jerozolimie, TW, 2013, 65 x 84, op. 928.

Ex libris ks. Zygmunta Iwickiego Rycerza Grobu Chrystusa w Jerozolimie, TW, 2013, 60 x 77, op. 929.

Ex libris Joanny Tomaszewskiej, TW, 2013, 49 x 51, op. 930.

Ex libris Katolickie LO im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie, TW, 2013, 54 x 70, op. 931.

Ex libris prof. J. Szczepańskiego, TW, 2013, Ø 72, op. 932.

Ex libris Roberta Danela, TW, 2013, Ø 65, op. 933.

Ex libris Leona Miękiny, TW, 2013, Ø 65, op. 934.

Ex libris Hanny Skrzydlińskiej, TW, 2013, 56 x 66, op. 935.

Ex libris Rajmunda Głembina, TW, 2013, Ø 65, op. 936.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 2013, 48 x 69, op. 937.

Ex libris Józefa Golca, TW, 2013, 51 x 62, op. 938.

Ex libris Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, TW, 2013, 59 x 70, op. 939.

Ex libris Bernadety Łacek, TW, 2013, 60 x 67, op. 940.

Ex libris A.[ndrzeja] i B.[Bernadety] Łacków. Izba Pamięci Przodków na Wilczym w Istebnej, TW, 2013, 65 x 59, op. 941.

Ex libris [ślepy], TW, 2013, 65 x 52, op. 942.

Ex libris [ślepy], TW, 2013, 92 x 73, op. 943.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 1 imienia Armii Krajowej w Sopocie, TW, 2013, 52 x 82, op. 944.

Ex libris I LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Sopocie, TW, 2013, 56 x 80, op. 945.

Ex libris Janiny Kurowskiej, TW, 2013, 32 x 46, op. 946.

Ex libris Realgymnasium, TW, 2013, 44 x 64, op. 946a.

Ex libris Józefa Golca dla Zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, TW, 2013, 45 x 55, op. 947.

Ex libris Józefa Golca dla Zbiorów Gdańskiej Biblioteki PAU, TW, 2013, 40 x 48, op. 947a.

Ex libris Sopockiej Akademii Tenisowej, TW, 2013, 48 x 55, op. 948.

Ex libris Józefa Golca, TW, 2013, 31 x 31, op. 948a.

Ex libris in memoriam Jana Kropa 1940-2009, TW, 2013, 80 x 80, op. 949.

Ex libris Ober Lyzeum Zoppot, TW, 2013, 62 x 90, op. 950.

Ex libris Elise Puttner, TW, 2013, 46 x 47, op. 951.

Ex libris EFJ [Ernst Friedrich Jahnke], TW, 2013, 32 x 48, op. 952.

Ex libris MW [Marie Weyl], TW, 2013, 32 x 45, op. 953.

Ex libris Aus Büchersamlung Pestalozzischule Zoppot, TW, 2013, 57 x 86, op. 954.

Ex libris Lichnerowicz Ewy, TW, 2013, 55 x 72, op. 955.

 

2014

Ex libris Kowala Samińskiego. Sto lat introligatorni w Cieszynie 1916-2016, TW, 2014, 65 x 75, op. 956.

Ex libris Samińskiego Leszka Cieszyn, TW, 2014, 66 x 86, op. 957.

Ex libris Leszka Samińskiego, TW, 2014, 70 x 86, op. 958.

Ex libris Janusza Samińskiego, TW, 2014, 57 x 70, op. 959.

Ex libris Karola Franka, TW, 2014, 70 x 69, op. 960.

Ex libris Leszka i Janusza Samińskich, TW, 2014, 64 x 80, op. 961.

Ex libris Janusza Samińskiego Cieszyn, TW, 2014, 64 x 50, op. 962.

Ex libris Bibl. Miej. w Cieszynie. In memoriam Ludwiki Rabin 1889-1968, TW, 2014, 60 x 87, op. 963.

Z księgozbioru Wojciecha Grajewskiego, TW, 2014, 60 x 80, op. 964.

Ex libris Michaela Morysa – Twardowskiego, TW, 2014, 70 x 58, op. 965.

Ex libris Głębin ER [Emilia Rajmund], TW, 2014, 48 x 62, op. 966.

Ex libris Idziego Panica. In memoriam Mieszko I Cieszyński 1254-1315, TW, 2014, Ø 70, op. 967.

Ex libris Michaela Morysa – Twardowskiego. In memoriam Przemysława I Noszaka 1334-1410, TW, 2014, Ø 70, op. 968.

Ex libris Michaela Morysa – Twardowskiego. In memoriam Elzbietay Lukrecji 1599-1653, TW, 2014, 68 x 80, op. 969.

Ex libris Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie. Przemysław I Noszak 1334-1410, TW, 2014, 54 x 77, op. 970.

Ex libris INTRO ALS [Anna, Leszek Samińscy], TW, 2014, 40 x 60, op. 971.

Ex libris Brygidy Łuczak, TW, 2014, 52 x 59, op. 972.

Ex libris Marzeny i Grzegorza Butowskich, TW, 2014, 70 x 52, op. 973.

Ex libris Stanisława Stoszka, TW, 2014, 60 x 75, op. 974.

Ex libris Abrahama Lincolna University and Museum, TW, 2014, 69 x 79, op. 975.

Ex libris Karola Franka, TW, 2014, 64 x 62, op. 976.

Ex libris Lincoln Library and Museum, TW, 2014, Ø 80, op. 977.

Ex libris Beaty i Witolda Pieńkowskich, TW, 2014, 54 x 57, op. 978.

Ex libris [ślepy], TW, 2014, 74 x 82, op. 979.

Z księgozbioru rodzinnego Beaty i Witka Pieńkowskich, TW, 2014, 60 x 52, op. 980.

Ex libris Muzeum Śląska Cieszyńskiego, TW, 2014, 58 x 47, op. 981.

Ex libris Redakcji Wiadomości Ratuszowych UM w Cieszynie, TW, 2014, 46 x 65, op. 982.

Ex libris BW [Beaty i Witolda] Pieńkowskich, TW, 2014, Ø 57, op. 983.

Ex libris Michała Kajstury Żabi Kraj, TW, 2014, 40 x 59, op. 984.

Ex libris Wojciecha Grajewskiego, TW, 2014, Ø 63, op. 985.

Ex libris Teresy Waszut, TW, 2014, 51 x 65, op. 986.

Ex libris Stefana Króla. Pamięci Bruno Konczakowskiego 1881-1951 wybitnego cieszyńskiego kupca i kolekcjonera, TW, 2014, 54 x 73, op. 987.

Ex libris Stefana Króla. In memoriam ks. Jerzego Prutka 1807-1875, TW, 2014, Ø 62, op. 988.

Ex libris Tadka Cinala, TW, 2014, 65 x 49, op. 989.

Ex libris Jacka Karnowskiego, TW, 2014, 57 x 60, op. 990.

Ex libris Jana Kiszy, TW, 2014, 65 x 95, op. 991.

Ex libris Ryszarda Macury burmistrza miasta Cieszyna, TW, 2014, 78 x 88, op. 992.

Ex libris Szkoły Podst. Im. H.C.. Andersena w Jawidzu, TW, 2014, 64 x 67, op. 993.

Ex libris Szkoły Podstawowej nr 318 Im. H.C.. Andersena w Warszawie, TW, 2014, 45 x 75, op. 994.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. H.C.. Andersena w Bolechowie, TW, 2014, 68 x 58, op. 995.

Ex libris Elżbiety Hoffmann, TW, 2014, 80 x 58, op. 996.

Ex libris Zespołu Szkół im. H.C. Andersena w Bydgoszczy, TW, 2014, 62 x 73, op. 997.

Z księgozbioru Anderseniana Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, TW, 2014, 47 x 72, op. 998.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. Pamięci króla bajkopisarzy H. Ch. Andresena, TW, 2014, 45 x 43, op. 999.

 

2015

Ex libris Tomasza Sumy. 500 lat ekslibrisu polskiego 1516 – 2016, TW, 2015, 45 x 66, op. 1000.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego 500 lat ekslibrisu polskiego 1516 – 2016, TW, 2015, 47 x 66, op. 1001.

EL T. Sumy Pięćset lat ekslibrisu polskiego 1516, TW, 2015, 60 x 72, op. 1002.

Ex libris Tomasza Sumy Pięćsetlecie historii ekslibrisu polskiego, TW, 2015, 80 x 59, op. 1003.

Ex libris Tomasza Sumy, TW, 2015, 55 x 60, op. 1004.

Ex libris Tomasza Sumy. Pamięci Macieja Drzewickiego prymasa Polski, wielkiego humanisty i właściciela pierwszego polskiego ekslibrisu 1516, TW, 2015, 76 x 75, op. 1005.

Z księgozbioru Tomasza Sumy historii 500 lat polskiego ekslibrisu, TW, 2015, 47 x 73, op. 1006.

Ex libris Anderseniana Szk. Podst. Nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, TW, 2015, 21 x 72, op. 1007.

Z księgozbioru Tomasza Sumy 500 lat polskiego ekslibrisu, TW, 2015, 60 x 73, op. 1008.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 60 x 47, op. 1009.

Ex libris Lic. Ogólnokszt. Tow. Ewang., TW, 2015, 57 x 57, op. 1010.

Ex libris ekslibrisologa dr Tomasza Sumy, TW, 2015, 48 x 72, op. 1011.

Ex libris dr Tomasza Sumy, TW, 2015, 40 x 63, op. 1012.

Ex libris Biblioteki Szk. Podst. Nr 3 im. Janosza Korczaka w Cieszynie, TW, 2015, 53 x 66, op. 1013.

Z księgozbioru ekslibrisowej pasji dr Tomasza Sumy, TW, 2015, 43 x 82, op. 1014.

Ex libris dr Tomasza Sumy 1516, TW, 2015, 59 x 54, op. 1015.

Z księgozbioru bibliologa dr Tomasza Sumy, TW, 2015, 50 x 59, op. 1016.

Z księgozbioru ekslibrisologii Tomasza Sumy, TW, 2015, 50 x 56, op. 1017.

Z księgozbioru A. Znamirowskiego 500 lat ekslibrisu polskiego, TW, 2015, 49 x 80, op. 1018.

Ex libris Tomasza Sumy. Pięćsetlecie polskiego ekslibrisu 1516-2016, TW, 2015, 71 x 73, op. 1019.

Z księgozbioru Tomasza Sumy, TW, 2015, 46 x 41, op. 1020.

Z księgozbioru Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 53 x 59, op. 1021.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach, TW, 2015, 60 x 65, op. 1022.

Z księgozbioru Krzysztofa Puzika z Żabiego Kraju, TW, 2015, 54 x 76, op. 1023.

Ex libris Szkoły Podstawowej imienia Emilii Michalskiej w Pruchnej, TW, 2015, 57 x 65, op. 1024.

Ex libris Szkoły Podstawowej imienia Pawła Koszara w Mnichu, TW, 2015, 56 x 68, op. 1025.

Ex libris Szk. Podst. Nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu, TW, 2015, 48 x 63, op. 1026.

Ex libris Lic. Ogólnokszt. Im. M. Kopernika w Cieszynie, TW, 2015, 63 x 60, op. 1027.

Z księgozbioru Zespołu Szkół w Książu Wielkim imienia Wincentego Witosa, TW, 2015, 53 x 72, op. 1028.

Ex libris Szkoły Podstaw. Im. Roalda Amundsena w Skroniowie, TW, 2015, 55 x 63, op. 1029.

Ex libris Liceum Ogólnokszt. Imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, TW, 2015, 47 x 70, op. 1030.

Ex libris Gimnazjum imienia Gabrieli Hun – Hohnstein w Kończycach Wielkich, TW, 2015, 45 x 65, op. 1031.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 45 x 62, op. 1032.

Ex libris Szkoły Podstaw. Imienia Pawła Stalmacha w Bażanowicach, TW, 2015, 60 x 83, op. 1033.

Z księgozbioru Biblioteki I Gdańskiego Gdańskiego Liceum Katolickiego św. Wojciecha, TW, 2015, 50 x 72, op. 1034.

Z księgozbioru Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Świętego Wojciecha w Tczewie, TW, 2015, 65 x 65, op. 1035.

Ex libris Liceum Ogólnokszt. Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, TW, 2015, 54 x 67, op. 1036.

Ex libris LOTE [Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego] w Cieszynie, TW, 2015, 59 x 56, op. 1037.

Ex libris GTE [Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego] w Cieszynie, TW, 2015, 56 x 57, op. 1038.

Ex libris SPTE [Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego] w Cieszynie, TW, 2015, 60 x 56, op. 1039.

Ex libris E. W. Sosnów, TW, 2015, 49 x 69, op. 1040.

EL Józefa Golca 500 lat polskiego ekslibrisu, TW, 2015, 60 x 69, op. 1041.

Ex libris Tomasza Sumy 1516 – 2016, TW, 2015, 53 x 63, op. 1042.

Ex libris Tomasza Sumy 1516 – 2016, TW, 2015, 60 x 60, op. 1043.

Ex libris TS [Tomasza Sumy 1516 – 2016], TW, 2015, 37 x 45, op. 1044.

Ex libris A. Znamirowskiego 1516 – 2016, TW, 2015, 44 x 41, op. 1045.

Ex libris Basi Zubrzyckiej, TW, 2015, 53 x 57, op. 1046.

Ex libris Barbary Zubrzyckiej, TW, 2015, 54 x 64, op. 1047.

Ex libris B. Zubrzycka, TW, 2015, 58 x 57, op. 1048.

Ex libris Muzeum Drukarstwa w Cieszynie zał. 1996, TW, 2015, 67 x 73, op. 1049.

Ex libris in memoriam K. Bojdy z Cieszyna 1936-2014, TW, 2015, 66 x 73, op. 1050.

Ex libris Karola Chmiela. Karol Bojda 1934-2014 był jednym z nas, TW, 2015, 51 x 77, op. 1051.

Ex libris Stefanii Bojdy. Pamięci Karola Bojdy ojca chrzestnego Człapoków 1976, TW, 2015, 65 x 64, op. 1052.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 41 x 58, op. 1053.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 45 x 68, op. 1054.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 57 x 59, op. 1055.

Ex libris pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 60 x 67, op. 1056.

Ex libris Stefanii Bojdy. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014 przyjaciela ptaków, TW, 2015, 45 x 65, op. 1057.

Ex libris Klubu HDK PCK [Honorowych Dawców Krwi] w Cieszynie. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 40 x 61, op. 1058.

Ex libris Karola Bojdy HDK 18 litrów, TW, 2015, 39 x 59, op. 1059.

Ex libris Anny Żurek. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 58 x 49, op. 1060.

Z księgozbioru St.[efana] Króla. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 59 x 65, op. 1061.

Ex libris Józefa Golca. Odkrywanie Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 43 x 60, op. 1062.

Ex libris Stefana Króla. Wystawa Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 45 x 63, op. 1063.

Ex libris Stefanii Bojdy. Wystawa Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 49 x 63, op. 1064.

Ex libris Henryki Jałowiec Cieszyn. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 61 x 67, op. 1065.

Ex libris Oddz. PTTK w Cieszynie. In memoriam Karola Bojdy 1936-2014 zasłużony kolekcjoner i działacz turystyczny, TW, 2015, 75 x 75, op. 1066.

Ex libris Oddz. PTTK w Cieszynie. In memoriam Karola Bojdy 1936-2014 zasłużony kolekcjoner i działacz turystyczny, TW, 2015, 79 x 78, op. 1067.

Z księgozbioru Stefanii Bojdy. Pamięci Karola Bojdy działacza turystycznego i kolekcjonera , TW, 2015, 53 x 67, op. 1068.

Ex libris Karola Chmiela. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 58 x 71, op. 1069.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 48 x 69, op. 1070.

Z ekslibrisowej Biblioteki pięćsetlecia polskiego ekslibrisu Tomasza Sumy 1516-2016 , TW, 2015, 53 x 67, op. 1071.

Ex libris Karola Chmiela z Cieszyna, TW, 2015, 60 x 66, op. 1072.

Z księgozbioru dr. Tomasza Sumy. Pięćsetlecie polskiego ekslibrisu , TW, 2015, 73 x 50, op. 1073.

Ex libris Ani Żurek. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 52 x 59, op. 1074.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 35 x 57, op. 1075.

Z księgozbioru Stefanii Bojdy , TW, 2015, 47 x 67, op. 1076.

Ex libris Karola Chmiela, TW, 2015, 44 x 60, op. 1077.

Ex libris Henryki Jałowiec. Pamięci Karola Bojdy 1936-2014, TW, 2015, 61 x 59, op. 1078.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 37 x 63, op. 1079.

Ex libris Stefana Króla, TW, 2015, 60 x 64, op. 1080.

Ex libris Jana Koniecznego. Pamięci Karola Bojdy kolekcjonera stempli turystycznych, TW, 2015, 58 x 63, op. 1081.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 66 x 65, op. 1082.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 28 x 68, op. 1083.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 42 x 64, op. 1084.

Ex libris Karola Chmiela, TW, 2015, 68 x 68, op. 1085.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 65 x 65, op. 1086.

Ex libris T. [Tomasza] Sumy 1516-2016, TW, 2015, 52 x 70, op. 1087.

Ex libris Karola Bojdy, TW, 2015, 35 x 62, op. 1088.

Z księgozbioru Tomasza Sumy 2016 1516 Rok Polskiego Ekslibrisu , TW, 2015, 60 x 70, op. 1089.

Z księgozbioru Tomasza Sumy 1516-2016, TW, 2015, 68 x 68, op. 1090.

Ex libris Biblioteki Gminnej w Goleszowie, TW, 2015, 61 x 74, op. 1091.

Ex libris Janiny Chmiel, TW, 2015, 44 x 60, op. 1092.

Z księgozbioru K. J. Grajcara wójta gminy w Goleszowie , TW, 2015, 61 x 75, op. 1093.

Ex libris Małgorzaty Furmaniuk, TW, 2015, 52 x 61, op. 1094.

Ex libris Jolanty Warsińskiej, TW, 2015, 48 x 61, op. 1095.

Ex libris [ślepy], TW, 2015, 64 x 80, op. 1096.

Ex libris EBEN – EZER Dzięgielów, TW, 2015, 40 x 55, op. 1097.

Ex libris Szkoły Podstawowej w Goleszowie. In memoriam Andrzeja Cinciały z Kozakowic 1825-1898, TW, 2015, 42 x 69, op. 1098.

Ex libris Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, TW, 2015, 57 x 70, op. 1099.

Ex libris Ewy Wigezzi – Skałki, TW, 2015, 32 x 69, op. 1100.

z ksiónżek Stacha Malinowskiego z Goleszowa, TW, 2015, 50 x 70, op. 1101.

Ex libris Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie, TW, 2015, 56 x 60, op. 1102.

Op. 1103 – brak w dorobku

Ex libris Michała Kajstury. In memoriam Oskara Zawiszy 1878-1933 kompozytora i działacza oświatowo-kulturalnego, TW, 2015, 42 x 56, op. 1104.

Ex musicis A. Znamirowskiego. Mozartiana, TW, 2015, 47 x 69, op. 1105.

Ex libris Karola Linerta. Szachowy turniej MOKATE – OPEN Goleszów, TW, 2015, 59 x 70, op. 1106.

Ex musicis Anny Stanieczek, TW, 2015, 31 x 63, op. 1107.

Ex libris Koła łowieckiego HUBERTUS w Goleszowie, TW, 2015, 46 x 60, op. 1108.

Ex libris Józefa Waszuta, TW, 2015, 46 x 59, op. 1109.

Ex libris Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 6 imienia Józefa Kreta w Ustroniu, TW, 2015, 51 x 70, op. 1110.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. 600-lecie urodzin ks. Jana Długosza ojca polskiej historiografii 1415-1480, TW, 2015, 45 x 70, op. 1111.

Ex libris Zesp. Szk. Katol. Im. Ks. Jana Długosza we Włocławku. Pamięci Patrona Szkoły w 600-lecie jego urodzin 1415, TW, 2015, 48 x 71, op. 1112.

Ex libris Gimnazjum Nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego, TW, 2015, 49 x 70, op. 1113.

Ex libris Oli Bury, TW, 2015, 62 x 66, op. 1114.

Ex libris Sopockiej Szkoły Muzycznej I Stopnia imienia Stanisława Moniuszki, TW, 2015, 52 x 67, op. 1115.

Z księgozbioru Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu , TW, 2015, 50 x 70, op. 1116.

Ex libris SP 2 Ustroń, TW, 2015, 50 x 60, op. 1117.

Z książek szachowych Bibl. SP Nr 8 w Sopocie , TW, 2015, 55 x 65, op. 1118.

Ex libris SP 8 w Sopocie, TW, 2015, 54 x 60, op. 1119.

Ex libris Biblioteka Gminna im. Jury Gajdzica w Goleszowie, TW, 2015, 55 x 70, op. 1120.

Ex libris Romana Muchy, TW, 2015, 73 x 70, op. 1121.

Ex libris T. Sumy. 500 lat polskiego ekslibrisu 1516-2016, TW, 2015, 50 x 60, op. 1122.

Ex libris Szk. Podst. Imienia Janusza Korczaka w Cieszynie 1942, TW, 2015, 45 x 70, op. 1123.

Ex libris Szk. Podst. Nr 57 w Gdańsku im. gen. Władysława Andersa, TW, 2015, 46 x 70, op. 1124.

Ex libris Zespół Szkół w Kocku im. płk Berka Joselewicza 1764-1809, TW, 2015, 42 x 71, op. 1125.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Floriana S. Ceynowy 1817-1881 w Sierakowicach, TW, 2015, 56 x 70, op. 1126.

Ex libris Biblioteki Gimnazjum Nr 1 imienia Antoniego Abrahama w Kartuzach 1869-1923, TW, 2015, 60 x 50, op. 1127.

Ex libris SZkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Somoninie, TW, 2015, 51 x 70, op. 1128.

Ex libris Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach, TW, 2015, 52 x 70, op. 1129.

Ex libris Zesp. Szk. Nr 2 imienia A. Majkowskiego w Kartuzach, TW, 2015, 45 x 68, op. 1130.

Ex libris Szk. Podst. Im. Jana Pawła II w Brusach, TW, 2015, 47 x 66, op. 1131.

Ex libris Pryw. Szk. Muz. Im. A. Rubinsteina w Gdańsku, TW, 2015, 45 x 69, op. 1132.

Ex libris Gimnazjum Nr 2 im. St. Staszica w Żywcu, TW, 2015, 55 x 63, op. 1133.

Ex libris Zespołu Szkół imienia księdza Józefa Londzina w Zabrzegu, TW, 2015, 50 x 65, op. 1134.

Ex libris Tomasza Sumy 1516-2016, TW, 2015, 38 x 60, op. 1135.

Ex libris LS [Lidii Szkaradnik] Ustroń, TW, 2015, 57 x 69, op. 1136.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie, TW, 2015, 47 x 68, op. 1137.

Ex libris Szk. Podstaw.. im. Jana z Kolna w Kolnie, TW, 2015, 48 x 68, op. 1138.

Ex libris Szk. Tow. Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku – Białej TW, 2015, 52 x 68, op. 1139.

Ex libris I lic. Ogólnokszt. Im. H. Derdowskiego w Kartuzach, TW, 2015, 48 x 67, op. 1140.

Ex libris Gimnazjum im. Józefa Conrada w Tychach, TW, 2015, 45 x 65, op. 1141.

Ex libris Liceum Ogólnokszt. im. króla Władysława Jagiełły w Płocku, TW, 2015, 47 x 69, op. 1142.

Ex libris Muzeum Ustrońskiego, TW, 2015, 58 x 69, op. 1143.

Ex libris Muzeum Ustrońskiego imienia Jana Jarockiego 1986, TW, 2015, 54 x 70, op. 1144.

Ex libris Katarzyny Szkaradnik Ustroń, TW, 2015, 62 x 69, op. 1145.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. W. Szymborskiej w Konikowie, TW, 2015, 57 x 68, op. 1146.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Sieradzu, TW, 2015, 46 x 69, op. 1147.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach 1846-1916, TW, 2015, 47 x 69, op. 1148.

Ex libris Zesp. Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, TW, 2015, 45 x 69, op. 1149.

Ex libris Gimnazjum im. Józefa I. Kraszewskiego w Wilnie, TW, 2015, 45 x 68, op. 1150.

Ex libris Stanisława Konopki, TW, 2015, 37 x 62, op. 1151.

Ex libris ze zbiorów Muzeum Marii Skalickiej, TW, 2015, 64 x 80, op. 1152.

Ex libris Akademii ks. Jana Długosza w Częstochowie, TW, 2015, 58 x 79, op. 1153.

Ex libris Gimnazjum Nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem. In memoriam Olgi i Andrzeja Małkowskich, TW, 2015, 34 x 63, op. 1154.

Z księgozbioru Tomasza Sumy 1516-2016, TW, 2015, Ø 64, op. 1155.

Z księgozbioru A. Znamirowskiego. Pięćsetlecie historii polskiego ekslibrisu 1516-2016, TW, 2015, 55 x 80, op. 1156.

Ex libris Tomasza Sumy 500 lat polskiego ekslibrisu 1516-2016, TW, 2015, 61 x 85, op. 1157.

Ex libris Kasi Szkaradnik, TW, 2015, Ø 60, op. 1158.

Z księgozbioru Gimnazjum Niepublicznego imienia Krzysztofa Kolumba w Bydgoszczy, TW, 2015, 55 x 59, op. 1159.

Ex libris Jana Sztefka. Gromada Górali na Śl. Cieszyńskim, TW, 2015, 54 x 53, op. 1160.

Ex libris Redakcji Gazeta Ustrońska, TW, 2015, 52 x 75, op. 1161.

Ex libris Józefa Golca. Jura Gajdzica  1777-1840, TW, 2015, 62 x 50, op. 1162.

Z księgozbioru szkoły Podst. Imienia Fryderyka Chopina w Żarach, TW, 2015, 56 x 66, op. 1163.

Ex libris Szk. Podst. Nr 56 imienia Charles de Gaulle`a w Poznaniu, TW, 2015, 33 x 64, op. 1164.

Ex libris KAP [Krzysztofa Arkadiusza Puzika], TW, 2015, 51 x 70, op. 1165.

Ex libris Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwido K. Langera w Cieszynie, TW, 2015, 44 x 68, op. 1166.

Z księgozbioru Katol. Szk. Podst. im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie , TW, 2015, 53 x 72, op. 1167.

Ex libris Agnieszki Piejki, TW, 2015, 32 x 55, op. 1168.

Z księgozbioru chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pamięci Prymasa Macieja Drzewickiego w pięćsetną rocznicę powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, TW, 2015, 62 x 87, op. 1169.

Ex libris Renaty Kubok, TW, 2015, 36 x 59, op. 1170.

Ex libris Redakcji Panorama Goleszowska, TW, 2015, 38 x 58, op. 1171.

Z księgozbioru Krzysztofa Arkadiusza Puzika, TW, 2015, 48 x 68, op. 1172.

Ex libris Zesp. Szk. Ogólnokszt. Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, TW, 2015, 48 x 70, op. 1173.

Ex libris Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Gdańsku, TW, 2015, 48 x 58, op. 1174.

Ex libris Akademii im. Ks. Jana Długosza w Częstochowie, TW, 2015, 53 x 60, op. 1175.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego. 500 lat polskiego ekslibrisu 1516-2016, TW, 2015, 55 x 73, op. 1176.

Ex libris Kowala Samiński. Sto lat Introligatorni 1918-2018, TW, 2015, 62-77, op. 1177.

Ze zbójnickiego księgozbioru Jónka Sztefka, TW, 2015, Ø 52, op. 1178.

Ex libris Biblioteki Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, TW, 2015, 42 x 54, op. 1179.

Ex libris T. Sumy, TW koronkowy, 2015, 66 x 70, op. 1180.

Ex librisAndrzeja Znamirowskiego. 600-lecie urodzin Jana Długosza, TW, 2015, 45 x 68, op. 1180a.

Ex libris Alicji Danel – Ozgi, TW, 2015, 49 x 36, op. 1181.

Ex libris Krzysztofa Arkadiusza Puzika z Mnicha, TW, 2015, 50 x 65, op. 182.

Ex libris Józefa Golca do zbiorów Biblioteki Gminnej w Goleszowie, TW, 2015,30 x 41 , op. 1183.

Ex libris Krzysztofa Puzika. Pamięci Franciszka Kocura 1896-1940, TW, 2015, 43 x 67, op. 1184.

Ex libris inż. Krzysztofa Puzika, TW, 2015, 57 x 45, op. 1185.

Ex librisSzkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, TW, 2015, 49 x 75, op. 1186.

Z księgozbioru Sz. Podst. im. Jana Matejki w Sopocie 1838-1893, TW, 2015, 68 x 70, op. 1187.

Z księgozbioru Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, TW, 2015, 50 x 65, op. 1188.

Ex libris pominięty w spisie – op. 1189.

Z księgozbioru Galerii Ekslibrisu w Krakowie. In memoriam Andrzeja Znamirowskiego wybitnego ekslibrisologa, TW, 2015, 46 x 51, op. 1190.

Ex libris Józefa Golca. In memoriam Andrzeja Znamirowskiego – zasłużonego popularyzatora ekslibrisów, TW, 2015, 60 x 79, op. 1191.

Ex libris T. Sumy. In memoriam Andrzeja Znamirowskiego wybitnego ekslibrisologa, TW, 2015, 46 x 53, op. 1192.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego wielce zasłużonego popularyzatora ekslibrisów, TW, 2015, 50 x 78, op. 1193.

Ex libris Władka Owczarzego. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego jednego z nas, TW, 2015, 52 x 51, op. 1194.

Ex libris Helena Gent 6/7, TW, 2015, 64 x 80, op. 1195.

Ex libris Leszka Samińskiego. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego 1944-2015, TW, 2015, 40 x 53, op. 1196.

Ex libris W. Owczarzego. In memoriam Andrzeja Znamirowskiego1944-2015, TW, 2015, 45 x 53, op. 1197.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 55 x 62, op. 1198.

Ex libris inż. Krzysztofa Puzika, TW, 2015, 50 x 65, op. 1199.

Ex libris Andrzeja Korbiela. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 50 x 66, op. 1200.

Ex libris Michała Kajstury. In memoriam Ludwika Kobieli 1897-1945, TW, 2015, 48 x 58, op. 1201.

Ex libris Krzysztofa Puzika, TW, 2015, 38 x 59, op. 1202.

Ex libris Michała Kajstury, TW, 2015, 45 x 58, op. 1203.

Ex libris Domu Kult. “Podgórze” in memoriam A. Znamirowskiego, TW, 2015, 56 x 56, op. 1204.

Ex libris Marty Peruckiej – Tytko. AZ [Pamięci Andrzeja Znamirowskiego], TW, 2015, 60 x 56, op. 1205.

Z księgozbioru Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 25 x 60, op. 1206.

Ex libris Andrzeja Korbiela. In memoriam Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 58 x 54, op. 1207.

Ex libris A. Korbiela. Pamięci AZ, TW, 2015, 50 x 57, op. 1208.

Ex libris Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 48 x 68, op. 1209.

Ex libris Andrzeja Korbiela. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 58 x 106, op. 1210.

Ex libris Tomasza Sumy. In memoriam Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 55 x 70, op. 1211.

Ex libris Andrzeja Korbiela. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego twórcy Galerii Ekslibrisu w Krakowie, TW, 2015, 65 x 64, op. 1212.

Ex libris Danuty Simoni z Cieszyna, TW, 2015, 60 x 64, op. 1213.

Ex libris Niepubl. Szk. Podst. im. A. Einsteina w Lublinie, TW, 2015, 52 x 53, op. 1214.

Ex libris Lucyny Rolkiewicz. Pamięci ojca, Andrzeja Znamirowskiego, którego były ekslibrisy, TW, 2015, 57 x 67, op. 1215.

Ex libris Lucyny Rolkiewicz, TW, 2015, 57 x 70, op. 1216.

Ex libris Andrzeja Korbiela. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 65 x 70, op. 1217.

Z księgozbioru Ryszarda Bandosza. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego , TW, 2015, 60 x 42, op. 1218.

Ex libris Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 55 x 52, op. 1219.

Z księgozbioru Galerii Ekslibrisu w Krakowie. Pamięci Józefa Tadeusza Czosnyki i Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, Ø 63, op. 1220.

Ex libris Marty Peruckiej – Tytko, TW, 2015, 55 x 50, op. 1221.

Ex libris Józefa Króla, TW, 2015, 40 x 74, op. 1222.

Ex libris Józefa Króla, TW, 2015, 50 x 69, op. 1223.

Ex libris Stefanii Bojdy, TW, 2015, 38 x 72, op. 1224.

Ex libris Andrzeja Korbiela. Pamięci Andrzeja Znamirowskiego, TW, 2015, 50 x 61, op. 1225.

Ex libris Muzeum Śląska Cieszyńskiego, TW, 2015, 56 x 72, op. 1226.

Moje książki Dominika Kluge, TW, 2015, 67 x 65, op. 1227.

Ex libris Ireny French, TW, 2015, 53 x 68, op. 1228.

Ex libris Michała Kajstury, TW, 2015, 54 x 38, op. 1229.

Ex libris Beata Woźniczka, TW, 2015, 40 x 65, op. 1230.

Z księgozbioru Miejskiej Bibl. Publ. w Sopocie. 500 lat polskiego ekslibrisu, TW, 2015, 53 x 81, op. 1231.

Ex libris Parafii Gwiazda Morza w Sopocie, TW, 2015, 56 x 80, op. 1232.

Z księgozbioru Marii Osińskiej. Gdańsk. Bóg jest miłością , TW koronkowy, 2015, 60 x 90, op. 1233.

Ex libris Agnieszki Fluda – Krokos, TW, 2015, 54 x 38, op. 1234.

Ex libris Ireny French, TW, 2015, 50 x 28, op. 1235.

 

2016

Ex libris KK [Krzysztof Kuczkowski] TPS [Towarzystwo Przyjaciół Sopotu], TW koronkowy, 2016, 49 x 70, op. 1236.

Ex libris TPS [Towarzystwo Przyjaciół Sopotu]. Sopot. Pięćsetlecie polskiego ekslibrisu 1516, TW koronka, 2016, 70 x 86, op. 1237.

Z księgozbioru Krzysztofa Puzika z Żabiego Raju. Libri nos unit, TW, 2016, 70 x 73, op. 1238.

Ex libris Dominiki Kluge, TW, 2016, 45 x 60, op. 1239.

Ex libris. C. Andersen Skolen – Odense, TW, 2016, 75 x 112, op. 1240.

Z księgozbioru Szk. Podst. im. Jana Matejki w Sopocie, TW koronka, 2016, 70 x 87, op. 1241.

Ex libris Michała Kluge, TW, 2016, 47 x 58, op. 1242.

Ex libris Kaspra Kluge, TW, 2016, 33 x 70, op. 1243.

Ex libris Katarzyny i Darka Szczecinów, TW, 2016, Ø 62, op. 1244.

Z księgozbioru Leszka Samińskiego, TW, 2016, 30 x 28, op. 1245.

Ex libris (ślepy). Koń by się uśmioł, TW, 2016, 61 x 55, op. 1246.

Ex libris Zosi Piekar, TW, 2016, 47 x 60, op. 1247.

Ex libris Joli & Jurka Hławiczków, TW, 2016, 47 x 60, op. 1248.

Ex libris Witolda Pieńkowskiego, TW, 2016, 48 x 60, op. 1249.

Ex libris Jana Karkoszki, TW, 2016, 43 x 72, op. 1250.

Ex libris Antoniego Skiby, TW, 2016, 67 x 61, op. 1251.

Ex libris Szkoła Podstaw. imienia Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, Ø 52, op. 1252.

Ex libris Szk. Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 52 x 65, op. 1253.

Ex libris Szk. Podstaw. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 50 x 75, op. 1254.

Ex libris  Ewy Kluge, TW, 2016, 48 x 44, op. 1255.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 43 x 63, op. 1256.

Ex libris Szk. Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy w 240 rocznicę jego urodzin 1777-1840-2017, TW, 2016, 45 x 70, op. 1257.

Ex libris Szk. Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 37 x 37, op. 1258.

Ex libris Szkoły Podstaw. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 48 x 75, op. 1259.

Ex libris Koła Krajozn. – Turyst. „Czantoria” przy Szkole Podstaw. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, Ø 62, op. 1260.

Ex libris Beaty Pieńkowskiej, TW, 2016,Ø 56, op. 1261.

Ex libris musicis Szkoły Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 45 x 51, op. 1262.

Ex libris Szkoły Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 40 x 61, op. 1263.

Ex libris UKS „Cisownica” [Uczniowski Klub Sportowy], TW, 2016, 35 x 62, op. 1264.

Ex libris Szkoły Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016,40 x 60 , op. 1265.

Ex libris UKS [Uczniowski Klub Sportowy], TW, 2016, 46 x 57, op. 1266.

Ex libris Tadeusza Gluzy, TW, 2016, 37 x 53, op. 1267.

Ex libris Przemysława Misiarza, TW, 2016, 50 x 65, op. 1268.

Ex libris Eli Stanieczek, TW, 2016, 59 x 55, op. 1269.

Ex libris Wiekowej Cisownickiej Szkoły zał. 1790, TW, 2016, 47 x 50, op. 1270.

Ex libris Szk. Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 59 x 90, op. 1271.

Z księgozbioru Emilii & Rajmunda Głembinów, TW, 2016, 75 x 60, op. 1272.

Ex libris SP im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 60 x 72, op. 1273.

Ta książka jest własnością Szkoły Podstaw. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 56 x 94, op. 1274.

Ex libris Szk. Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 70 x 70, op. 1275.

Ex libris SP im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, , op. 1276.

Ex libris SP im. Jury Gajdzicy w Cisownicy. 500 lecie polskiego ekslibrisu, TW, 2016, 65 x 80, op. 1277.

Ex libris Szkoły Podstawowej imienia Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 50 x 73, op. 1278.

Ex libris Szkoły Podstawowej imienia Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 45 x 70, op. 1279.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 55 x 65, op. 1280.

Ex libris E. [Eugenii] Larysz, TW koronka, 2016, 55 x 80, op. 1281.

Ex libris Szk. Podst. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 48 x 60, op. 1282.

Z księgozbioru musicis Rodziny Pieńkowskich, TW, 2016, 65 x 45, op. 1283.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 50 x 55, op. 1284.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 61 x 50, op. 1285.

Ex libris Szkoły Podstaw. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 56 x 57, op. 1286.

Ex libris Szkoły Podstaw. im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 50 x 58, op. 1287.

Ex libris Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, TW, 2016, 60 x 75, op. 1288.

Ex libris Ryszarda St. Zienkiewicza. Sopot aabbaa, TW, 2016, 78 x 78, op. 1289.