JERZY DRUŻYCKI (1930 – 1995)

Wykaz kompletny

 

1954

Ex libris Jerzego Drużyckiego, tusz, 1954, 50 x 40, op. 1.

Ex libris Romana Ziemiańskiego, tusz, 1954, 50 x 40, op. 2.

Ex libris Stefana Włodarczyka, tusz, 1954, 50 x 40, op. 3.

 

1967

In memoriam Marian Wójciak, X3, 1967, 100 x 82, op. nlb.

 

1968

Ex libris J.D. [Jerzy Drużycki], X3, 1968, 84 x 62, op. 4.

Ex libris J.D. [Jerzy Drużycki], X3, 1968, 36 x 40, op. 5.

Ex libris Jerzy St. Drużycki journaliste Wrocław, X3, 1968, 58 x 60, op. 6.

 

1969

Ex libris Jerzy Drużycki. Wratislaviana, autocynkotypia/3, 1969, 64 x 40, op. 7.

Ex libris J. St. Drużycki, T/2, 1969, 50 x 30, op. 8.

Ex libris J. St. Drużycki, gipsoryt, 1969, 62 x 40, op. 9.

Ex libris J. St. Drużyckiego, gipsoryt, 1969, 62 x 45, op. 10.

Ex libris Jerzego Drużyckiego, gipsoryt /3, 1969, 50 x 30, op. 11.

Libri J.D. [Jerzy Drużycki], autocynkotypia /2, 1969, 50 x 30, op. 12.

Ex libris J. St. Drużyckiego, autocynkotypia /2, 1969, 50 x 30, op. 13.

E.L. J.D. [Jerzy Drużycki], gipsoryt, 1969, 72 x 42, op. 14.

Libri T. Presz, gipsoryt, 1969, 32 x 32, op. 15.

Ex libris J.D. [Jerzy Drużycki], gipsoryt, 1969, 73 x 63, op. 16.

Ex libris Jerzego Drużyckiego, C4, 1969, 52 x 32, op. 17.

 

1970

Ex libris Z. Waśniewski 1970, X3, 1970, 68 x 60, op. 18.

Ex libris Jerzego S. Drużyckiego, X3, 1970, 67 x 53, op. 19.

Ex libris JH 1970 [Janusza Halickiego], X3, 1970, 67 x 42, op. 20.

Ex libris Tadeusza Przypkowskiego, X3, 1970, 155 x 69, op. 21.

Ex libris Kazimierz Kuligowski 1945 – 1970, X3, 1970, 135 x 85, op. 22.

Ex libris Tadeusz Przypkowski, X3, 1970, 94 x 103, op. 23.

Ex libris Lech Kokociński, X3, 1970, 63 x 105, op. 24.

Ex libris Tadeusza Przypkowskiego z Jędrzejowa, X3, 1970, 97 x 106, op. 25.

Ex libris Stanisława Chacińskiego, X3, 1970, 70 x 80, op. 26.

Ex libris Jerzy Drużycki, X3, 1970, 90 x 56, op. 27.

Ex libris dra Wiktora Dziulikowskiego, X3, 1970, 78 x 43, op. 28.

Ex libris Tadeusz Przypkowski, X3, 1970, 125 x 73, op. 29.

EL Dawski, X3/2, 1970, 80 x 47, op. 30.

Ex libris Soni Jabrzyk, X3/2, 1970, 127 x 53, op. 31.

Ex libris St. Chaciński, X3, 1970, 98 x 58, op. 32.

Ex libris mgr Z. Janoś, X3, 1970, 90 x 47, op. 33.

Ex libris Maryla Klarzak, X3, 1970, 62 x 49, op. 34.

Ex libris dr Wiktora Dziulikowskiego, X3/2, 1970, 90 x 47, op. 35.

Ex libris Niny Drużyckiej, X3, 1970, 55 x 44, op. 36.

Ex libris Jerzy Drużycki, X3, 1970, 70 x 26, op. 37.

Książka Eli Tomaszyniec, X3, 1970, 75 x 33, op. 38.

Ex libris Alicji Rościszewskiej, X3, 1970, 78 x 43, op. 39.

Ex libris Nina Drużycka, X3, 1970, 108 x 51, op. 40.

Ex libris Barbary Walkiewicz, X3, 1970, 72 x 49, op. 41.

Ex libris JD [Jerzy Drużycki], X3, 1970, 35 x 28.

Ex libris eroticis dr med. Wiktor Dziulikowski, X3, 1970, 76 x 73, op. 43. 

Ex libris Michała Żywienia, X3/2, 1970, 97 x 80, op. 44.

Ex libris Michała Żywienia, X3, 1970, 97 x 80, op. 45.

Ex libris Michała Diamenta, X3, 1970, 83 x 50, op. 46.

EL Dawski, X3/2, 1970, 120 x 70, op. 47.

Ex libris Stanisława Srokowskiego, X3, 1970, 79 x 50, op. 48.

Ex libris Stanisława Srokowskiego, X3, 1970, 98 x 52, op. 49.

Ex libris Mieczysława Radojewskiego, X3, 1970, 102 x 59, op. 50.

Ex libris inż. Jerzego Wałkówskiego, X3, 1970, 88 x 64, op. 51.

Ex libris Jerzy Drużycki, X3, 1970, 58 x 41, op. 52.

Ex libris Jerzy Drużycki, X3, 1970, 46 x 40, op. 53.

Ex libris R. Pollaka, X3, 1970, 55 x 30, op. 54.

Ex libris mgr Gerarda Nowaka, X3, 1970, 92 x 43, op. 55.

Ex libris Zygmunta Waśniewskiego, X3, 1970, 36 x 104, op. 56.

Ex libris Niny Drużyckiej, X3, 1970, 78 x 30, op. 57.

Ex libris Maryli Klarzak, X3, 1970, 120 x 72, op. 58.

Ex libris Alicji Rościszewskiej, X3, 1970, 67 x 44, op. 59.

Płytoteka Krzysztofa Drużyckiego, X3, 1970, 60 x 75, op. 60.

Ex libris Drużyckich – in memoriam Jan Gerard Drużycki 1902 – 1943 – 1945 – 1970, X3, 1970, 123 x 81, op. 61. 

Ex libris Jerzy Wałkówski, X3/2, 1970, 87 x 65, op. 62.

Ex libris dr Wiktor Dziulikowski, X3/2, 1970, 50 x 48, op. 63.

Ex libris HD [Helena Drużycka], X3/2, 1970, 82 x 45, op. 64.

Ex libris T.[Tadeusz] Przypkowski, C4, 1970, 57 x 44, op. 65.

Ex libris ks. Tadeusza Budzińskiego, X3, 1970, 63 x 46, op. 66.

Ex libris ks. Tadeusza Budzińskiego, X3/2, 1970, 109 x 72, op. 67.

Ex libris dr Andrzej Ryszkiewicz, X3, 1970, 153 x 64, op. 68.

Ex libris Laurentowskich [Liliana i Ryszard], X3, 1970, 76 x 57, op. 69.

Ex libris Andrzej Banach, X3, 1970, 69 x 57, op. 70.

Ex libris dr Andrzeja Banacha, X3, 1970, 51 x 103, op. 71.

Ex libris Władysława Biełowicza, X3, 1970, 103 x 68, op. 72.

Ex libris AB [Andrzej Banach], X3, 1970, 52 x 47, op. 73.

Ex libris Andrzeja Banacha, X3/2, 1970, 104 x 102, op. 74.

Ex libris Andrzej Banach z Krakowa, X3, 1970, 98 x 79, op. 75.

Ex libris Andrzeja Banacha – in memoriam T.C.S. [Tadeusz Cieślewski syn] 1895 – 1944 – 1970, X3, 1970, 148 x 63, op. 76.

JD [Jerzy Drużycki], X3, 1970, 48 x 38, op. 77.

Ex libris Andrzeja Banacha, X3, 1970, 87 x 62, op. 78.

Ex libris A. Banach, X3, 1970, 64 x 63, op. 79.

Ex libris Stanisława Gruczyńskiego, X3, 1970, 151 x 61, op. 80.

[Ex libris własny bez napisu – jednorożec i herb Drużyna], X3, 1970, 82 x 60, op. 81.

Ex libris A.R. [Andrzej Ryszkiewicz], X6, 1970, 63 x 61, op. 82.

Ex libris ichtiologicis Wojciech Furmańczyk, X3, 1970, 91 x 63, op. 83.

Ex libris Andrzeja Kempy, X3, 1970, 129 x 103, op. 84.

Ex libris eroticis Andrzeja Kempy, X3, 1970, 122 x 72, op. 85.

Ex libris Krzysztofa Coriolana, X3, 1970, 96 x 73, op. 86.

Ex libris criminologicis Krystyny Kempy, X3 col., 1970, 104 x 63, op. 87.

Ex libris Michała Kuny, X3, 1970, 100 x 76, op. 88.

Ex libris M. K. [Korlatowicza] Cracovie, X3, 1970, 58 x 42, op. 89.

Ex libris Zbigniewa Jóźwika, X3, 1970, 117 x 72, op. 90.

Libri A. Brosz, X3, 1970, 61 x 55, op. 91.

Ex libris Cecylii Dunin, X3, 1970, 135 x 90, op. 92.

Libri Krystyny Kempy, X3, 1970, 74 x 60, op. 93.

Ex libris Cecylii Dunin, X3, 1970, 87 x 82, op. 94.

Ex libris Harry Sjöström, X3, 1970, 117 x 80, op. 95.

Ex libris Jerzego Całkosza magistra artis typographicae, X3/3, 1970, 120 x 73, op. 96.

Ex libris Janusz Halicki, X3/2, 1970, 100 x 80, op. 97.

Ex libris Antoni Brosz, X3, 1970, 95 x 52, op. 98.

Ex libris Bogny i Wojciecha Jakubowskich, X3, 1970, 112 x 60, op. 99.

Ex libris Jan z Bogumina Kuglin, X3, 1970, 117 x 117, op. 100.

Ex libris S. Dawski, X3 oraz X3/2, 1970, 114 x 93, op. 101.

Ex libris Daniela de Tramecourt, C8/intaglio, 1970, 67 x 145, op. 102.

Libri Niny Drużyckiej, C8/intaglio, 1970, 94 x 79, op. 103.

Winieta drugiej teki „RYS-u”, X3, 1970, op. 104.

Metryczka drugiej teki „RYS-u”, X3, 1970, op. 105.

Ex libris dr Nerone Santagiuliana, X6, 1970, 143 x 131, op. 106.

Ex libris poeticis Jerzego Drużyckiego, C4, 1970, 133 x 80, op. 107.

Ex libris Janusza Dunina, C4, 1970, 121 x 44, op. 108.

Ex libris Jerzy Drużycki, C4, 1970, 53 x 109, op. 109.

Ex libris dr Wiktor Dziulikowski, C4, 1970, 56 x 49, op. 110.

Ex libris Andrzeja Banacha, C4, 1970, 85 x 85, op. 111.

Ex libris Janusz Szymański, C4, 1970, 58 x 96, op. 112.

Ex libris S. Dawski, C4, 1970, 56 x 44, op. 113.

Ex libris Grzegorza Matuszaka, X3, 1970, 83 x 61, op. 114.

Ex libris Stanisława Chacińskiego cnotliwego poety, C4, 1970, 70 x 80, op. 115.

Ex libris Barbary Matuszakowej, C4, 1970, 72 x 33, op. 116.

Ex lib. Andrzeja Kempy, C4, 1970, 75 x 43, op. 117.

Ex lib. Andrzeja Kempy, C4, 1970, 93 x 65, op. 118.

PF 1971 (wysyłany tylko! za granicę), C4, 1970, op. 119.

Winieta teki pt. „Erotyki ekslibrisowe Jerzego Drużyckiego“, C4, 1970, op. 120.

Ex lib. Klaus Rödel, C4/3, 1970, 109 x 48, op. 121.

PF 1971. Et in terra Pax hominitus, X3, 1970, op. 122.

Ex lib. eroticis Czesława Erbera, C4, 1970, 61 x 46, op. 123.

Metryczka teki pt. „Erotyki ekslibrisowe Jerzego Drużyckiego“, C4, 1970, op. 124.

Ex libris Jerzy Drużycki. Quidis bene citam at, C4, 1970, 55 x 32, op. 125.

 

1971

Ex libris JD [Jerzy Drużycki], X3, 1971, 57 x 57, op. 126.

Ex libris Klaus Rödel, C4, 1971, 124 x 64, op. 127.

Ex libris Inge Rödel, C4 neg., 1971, 110 x 60, op. 128.

EL Klaus Rödel, C4, 1971, 70 x 63, op. 129.

EL Andrzej Banach, X3, 1971, 150 x 110, op. 130.

EL Tadeusz Budziński, X3, 1971, 100 x 40, op. 131.

EL Inge Rödel, X3, 1971, 87 x 60, op. 132.

Winieta do teki pt. „Jerzy Drużycki – 5 ekslibrisów”, X3, 1971, op. 133.

Metryczka teki pt. „Jerzy Drużycki – 5 ekslibrisów”, X3, 1971, op. 134.

EL Nina Drużycka, X3, 1971, 75 x 90, op. 135.

EL TB [Tadeusz Budziński], X3, 1971, 77 x 77, op. 136.

EL Andrzej Kempa. In memoriam Evgenij Nikołajewicz Goliachowskij, X3, 1971, 130 x 80, op. 137.

EL Julii Mękickiej, X3, 1971, 120 x 120, op. 138.

EL Inge Rödel, C4, 1971, 85 x 54, op. 139.

EL Jerzy Drużycki, X3+C4/2, 1971, 106 x 78, op. 140.

EL JM [Julia Mękicka], C4, 1971, 75 x 75, op. 141.

EL ZZPP •W• [Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii Oddział Wrocław], X3, 1971, 74 x 55, op. 142.

EL Familiae Andrzej Kempa, C4+X3, 1971, 118 x 78, op. 143.

JD [Jerzy Drużycki], X3, 1971, 70 x 40, op. 144.

Ex libris Andrzeja Banacha, C4, 1971, 135 x 75, op. 145.

EL J.Sz. [Janusz Szymański], C4/2, 1971, 105 x 79, op. 146.

EL Tadeusza Kurpaskiego, X3, 1971, 150 x 65, op. 147.

EL Wiesław Biały, X3, 1971, 118 x 72, op. 148.

EL Julii Mękickiej, X3, 1971, 120 x 75, op. 149.

Ex libris Carlo Chiesa, X3, 1971, 121 x 83, op. 150.

EL Elli Banach, X3, 1971, 65 x 65, op. 151.

EL Jerzego Drużyckiego, X3, 1970, 97 x 40, op. 152.

EL Heleny Drużyckiej, X3, 1971, 119 x 77, op. 153.

EL Janiny, Teofila Gibałów, X3, 1971, 82 x 74, op. 154.

EL Tyrsusa Wenhrynowicza, X3, 1971, 100 x 55, op. 155.

EL Niny Drużyckiej, X3, 1971, 97 x 44, op. 156.

[Ex libris niedokończony; kościółek góralski w Zakopanem], X3, 1971, 83 x 65, op. 157.

EL JM [Julia Mękicka], X3, 1971, 97 x 71, op. 158.

EL Vagn Clemmensen, X3, 1971, 120 x 90, op. 159.

EL Tadeusz T. Gudzowski, X3, 1971, 70 x 70, op. 160.

EL JM [Julia Mękicka], X3, 1971, 98 x 74, op. 161.

EL Jørgen Vils Pedersen, X3, 1971, 110 x 76, op. 162.

EL Hotel “Miś” w Sobótce, X3, 1971, 110 x 85, op. 163.

EL JM [Julia Mękicka], C4, 1971, 110 x 76, op. 164.

EL Zbigniewa Dolatowskiego, X3, 1971, 70 x 58, op. 165.

EL Zdzisława Maja (Ostrowiec Świętokrzyski), X3, 1971, 82 x 64, op. 166.

Ex libris litteris Tadeusz T. Gudzowski, P1, 1971, 60 x 60, op. 167.

Ex lib. eroticis J.M.M.B. [Julia Mękicka], X3, 1971, 92 x 58, op. 168.

PF 1972, X3 col., 1971, op. 169.

Ex libris Julii Mękickiej, X3, 1971, 40 x 56, op. 170.

 

1972

Jerzy Drużycki, X1, 1972, 42 x 30, op. 171.

WTPSP [Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych] – Marian Wójciak in memoriam, X3, 1972, 90 x 80, op. 172.

Ze zbioru Stefana Kotarskiego, C8, 1972, 83 x 67 i X3, 1972, 105 x 95, op. 173.

Książeczka Moniki Matuszak, C4, 1972, 86 x 60, op. 174.

Ex libris Józef Heyda, C8, 1972, 138 x 100, op. 175.

DW – [podpis] – Wrocław, X3, 1972, op. 175 A. [DW – Drużycki Wrocław].

Libri JD [Jerzy Drużycki], X3, 1972, 189 x 83, op. 176.

Ex libris Eli, C4, 1972, 110 x 90, op. 177.

Ex libris Eli, C4, 1972, 175 x 94, op. 178.

Ex libris Eli, T+C4/2, 1972, 163 x 95, op. 179.

Ex libris E, C4/2+X3/2+T, 1972, 182 x 90, op. 180.

Libri JD [Jerzy Drużycki], C4+X3+T, 1972, 180 x 73, op. 181.

Libri D [Stanisław Dawski], C8+T, 1972, 100 x 87, op. 182.

Libri KR [Klaus Rödel], C4/2+X3+T, 1972, 175 x 100, op. 183.

Libri a.b. [Andrzej Banach], X3+T, 1972, 127 x 95, op. 184.

E.L. J.M. [Julia Mękicka], C4/3+T, 1972, 159 x 108, op. 185.

Ex libris Cz.e. [Czesław Erber], C4+T, 1972, 128 x 78, op. 185 A.

Ex litteris Ewa Gudzowska, X3, 1972, 56 x 74, op. 186.

Ex libris N.S. [Nerone Santagiuliana], C4/2+X3+T, 1972, 143 x 78, op. 187.

K.R. [Klaus Rödel] 14 Internationale Kongres Helsingør Danmark 1972, C8/2+ST, 1972, 180 x 125, op. 188.

Ex libris D.E.S. [Dansk Exlibris Selskab] 14 Internationale Kongres Helsingør Danmark 1972, X3, 1972, 77 x 34, op. 189.

Ex libris H.C. Skov [Hans Skovenborg], X3, 1972, 143 x 95, op. 190.

Ex libris Marian Miciński, X3, 1972, 92 x 77, op. 191.

Ex libris Antoniego Wojtczaka, X3, 1972, 87 x 67, op. 192.

Ex libris Marka Pazery, X3, 1972, 89 x 67, op. 193.

PF 1973 Jerzy Drużycki, X3, 1972, 120 x 90, op. 194.

Ex libris K.R + J.D. [Klaus Rödel + Jerzy Drużycki], X3, 1972, 90 x 79, op. 195.

PF 1973 Inge & Klaus Rödel C4/3+X3, 1972, 156 x 90, op. 196.

PF 1973 Julia Mękicki Pologne, X3, 1972, 114 x 92, op. 197.

 

1973

Ex libris Zbigniewa Orlika, X3, 1973, 95 x 73, op. 198.

J.G. – Z.J. Czy wejść? Chyba wejść…, X3, 1973, op. 199.

Ex libris Børge Elwi Carlson, X3, 1973, 80 x 80, op. 200.

Ex libris Cz[esława] Erbera, X3, 1973, 110 x 90, op. 201.

Ex libris Lecha Kokocińskiego, C3, 1973, 120 x 75, op. 202.

Ex libris Lars C. Stolt, C4, 1973, 135 x 80, op. 203.

Ex libris Lars C. Stolt, X6+X3, 1973, 100 x 63, op. 204.

Ex libris Lars C. Stolt, X6+X3, 1973, 95 x 75, op. 205.

Ex libris dr Marii Grońskiej, X6+X3, 1973, 90 x 75, op. 206.

Ex libris Barbara i Grzegorz Matuszakowie 1963–1973, C4, 1973, 143 x 100, op. 207.

Ex libris Julia Mękicka, X3+X6, 1973, Ø 95, op. 208.

Ex libris Włodzimierza Mendryka, X3, 1973, 107 x 92, op. 209.

Ex eroticis J.G. – Z.J. [Jan Gurba – Zbigniew Jóźwik], X3, 1973, 123 x 87, op. 210.

Ex libris Niny i Jerzego Drużyckich (1953 – 1973), X3, 1973, 105 x 75, op. 211.

Ex libris dra Kazimierza Czaplińskiego, X3, 1973, 105 x 70, op. 212.

Ex libris Mirosławy Chamiec, X3, 1973, 108 x 70, op. 213.

J[anusza] Benedyktowicza, X3+X6, 1973, 80 x 57, op. 214.

Ex libris Jana Hasso Agopsowicza, X3, 1973, 122 x 82, op. 215.

Ze zbiorów legionowych Kaspra Świeżowskiego, X3+X6, 1973, 115 x 80, op. 216.

Ex libris Mariana Czuba, X3+X6, 1973, 115 x 65, op. 217.

EL Sigismundi Vaśnievsci, X3+X6, 1973, 210 x 110, op. 218.

Ex libris dr. med. Wiktora Dziulikowskiego, X3+X6, 1973, 95 x 70, op. 219.

EL Janusza Halickiego, X3+X6 col., 1973, 80 x 65, op. 220.

Ex libris Klaus Rödel. Exlibristen – Jubilaeum 100 Exlibrisbücher MCMLXXXIV, X3, 1973, 110 x 77, op. 221.

JD [Jerzy Drużycki], X3, 1973, 70 x 70, op. 222.

Ex libris Kurt Antonsen, X3+X6, 1973, 120 x 65, op. 223.

Winieta tytułowa do teki pt. „Ekslibrisy o motywach heraldycznych”, X3+X6, 1973, op. 224.

 Ex libris FD [Familiae Drużycki] – in mem[oriam] Ioanni Gerardi Drużycki 1943 – 1973, X3+X6, 1973, 105 x 95, op. 225.

Ex libris Henry Carlo Skov, X3+X6, 1973, 100 x 60, op. 226.

Andrzeja Banacha, X3+X6, 1973, 65 x 50, op. 227.

Ex libris Jana Hasso Agopsowicza, X3+X6, 1973, 73 x 50, op. 228.

Ex libris Jerzy Blikle 1869, X3, 1973, 105 x 68, op. 229.

Ex libris Harry Sjöström, X3, 1973, 65 x 48, op. 230.

Ex libris dr. Axel Leier, X3, 1973, 110 x 90, op. 231.

Ex libris antiquis Czesława Erbera, C8, 1973, 105 x 95, op. 232.

Ex libris Leszka Rybickiego, X3, 1973, 90 x 75, op. 233.

Ex libris Tadeusza Presza, X3, 1973, 90 x 70, op. 234.

K.J.D. [Krzysztof Jacek Drużycki], X3, 1973, 80 x 45, op. 235.

Ex libris Norbert Lippóczy, X3, 1973, 85 x 70, op. 236.

Ex libris exlibrisologicis Georgii Drużycki, X3, 1973, 120 x 50, op. 237.

Z książek o grafice dr Marii Grońskiej, X3, 1973, 105 x 75, op. 238.

Ex libris Melchiora Wańkowicza, X3, 1973, 105 x 65, op. 239.

Zbiory wielkopolskie Feliksa Wagnera, X3, 1973, 100 x 60, op. 240.

PF Jerzy Drużycki 1974. Polonia Restituta 1944 – 1974, X6, 1973, 115 x 70, op. 241.

 

1974

Ex libris Henryka Gawareckiego, X3, 1974, 110 x 70, op. 242.

Ex libris Towarzystwa Miłośników Lublina, X3, 1974, 105 x 70, op. 243.

Ex libris Polonicis KR [Klaus Rödel], X3, 1974, 115 x 103, op. 244.

Ex libris Erik Skovenborg, X3, 1974, 145 x 85, op. 245.

OKIS [Ośrodek Kultury i Sportu we Wrocławiu], X3, 1974, 80 x 60, op. 246.

Ex libris Skov [Henry Carlo], X3, 1974, 95 x 65, op. 247.

Ex libris K[atarzyna]. Sękowska – o sztuce polskiej i amerykańskiej, X6, 1974, 120 x 85, op. 248.

Ex libris Klaus Rödel. Amor librorum nos unit – 15 Exlibris Kongress Bled – Jugoslavija 1974, X3, 1974, 115 x 105, op. 249.

D [Jerzy Drużycki], X3, 1974, 53 x 47, op. 250.

Ex libris JHA [Jan Hasso Agopsowicz], X3, 1974, 53 x 47, op. 251.

Ex libris Julii Mękickiej. Chateau de Podhorce – 15 Congres International d`Exlibris Bled 1974, X3, 1974, 112 x 70, op. 252.

EL Paul Pfister, 15 C.I.E.L. Bled 1974, X3, 1974, 95 x 48, op. 253.

Luc van der Briele, X3, 1974, 72 x 64, op. 254.

Ex libris Inge & Klaus Rödel, X3, 1974, 35 x 42, op. 255.

Ex libris Prezes E. Kusielewicz, C4, 1974, 108 x 87, op. 256.

Ex libris Günter Hess, X3, 1974, 145 x 90, op. 257.

Libri Ulla Skov, X3, 1974, 120 x 50, op. 258.

PF Jerzy Drużycki 1975, X6, 1974, 200 x 132, op. 259.

 

1975

Libri Jerzego Weinberga, X6, 1975, 118 x 74, op. 260.

Ex medicis Erik Skovenborg, X3, 1975, 98 x 54, op. 261.

Peter Suhr – 50 Jahre, X3, 1975, 165 x 110, op. 262.

Vagn Clemmensen, X3, 1975, 92 x 72, op. 263.

JVP [Jørgen Vils Pedersen], X3, 1975, 102 x 60, op. 264.

FH [Helmer Fogedgaard], X3, 1975, 100 x 52, op. 265.

EL Lucien van der Briele, X3, 1975, 115 x 54, op. 266.

Ex libris Rolf Hapel, X6, 1975, 96 x 50, op. 267.

Harry Sjöström, X3, 1975, 95 x 50, op. 268.

Ex libris Andrzej Lew, X6, 1975, 50 x 45, op. 269.

PF 1976 Nina &Jerzy Drużyccy, X6, 1975, 117 x 81, op. 270.

Ex libris Vaclav Krupka – XVI CIEL Lisboa 1976, X3, 1975, 165 x 78, op. 271.

Ex libris Inge + Klaus Rödel. XVI Congresso Internacional de Ex – Libris Lisboa, X3/3, 1975, 150 x 100, op. 272.

In memoriam Gabrieli Skomorowskiej – 1975, X6, 1975, 125 x 94, op. 272.

 [P.F.] Wielu sukcesów w 1976 roku życzy Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, X6, 1975, 120 x 78, op. nlb.

 

1976

Ex libris Vaclav Krupka. Sol lucent omnibus. XVI Congresso Internacional de Ex – Libris Lisboa 1976, X3, 1976, 168 x 77, op. 273.

Libri Leszka Madeja, X6, 1976, 98 x 66, op. 274.

Ex libris Stanisława Słowika, X6, 1976, 94 x 74, op. 275.

Ex libris Moniki Słowik, X6, 1976, 106 x 70, op. 276.

Ex libris Alojzy Antczak, X6, 1976, 58 x 86, op. 277.

Ex libris Wratislaviana dr Mieczysław Sodel, X6, 1976, 116 x 60, op. 278.

Ex libris Jerzego Drużyckiego, X6 ręcznie coll., 1976, 28 x 29, op. 279.

EL JD [Jerzy Drużycki], X6, 1976, 48 x 39, op. 280.

 Ex libris Jørgen Vils Pedersen – XVI Congresso Internacional de Ex – Libris Lisboa, X6, 1976, 141 x 124, op. 281.

EL Jerzy Drużycki graveur, X6, 1976, 105 x 46, op. 282.

Jerzy Drużycki, X6, 1976, 27 x 27, op. 283.

EL Jerzy Drużycki, X6, 1976, 32 x 32, op. 284.

Ex libris Lippóczy NorbertTallya – Tarnów, X6, 1976, 138 x 101, op. 285.

Rycina okolicznościowa – zaproszenie na ślub Krzysztofa Jacka Drużyckiego i Danuty Wilejdo, X6, 1976, op. 286.

 Ex libris in memoriam Sigismundi Waśniewsci, X6, 1976, 140 x 71, op. 287 A.

Ex libris Adama Zindulskiego, X6, 1976, 75 x 138, op. 287 B.

Od października 1976 r. do marca 1977 r.: 100 wizerunków herbów szlacheckich.

 

1977

Biblioteka im. Ewy i Karola Maleczyńskich Filia DBP Psie Pole we Wrocławiu, X6, 1977, 141 x 101, op. 288.

EL VP [Jørgen Vils Pedersen], X6, 1977, 112 x 83, op. 289.

Winietka na listy: JVP [Jørgen Vils Pedersen] – Briefkopf, X6, 1977, b.w., op. 290.

Ex libris Elżbiety Mazurkiewicz, X6, 1977, 110 x 78, op. 291.

Ex libris Z. i B. Holszańskich, X6, 1977, 132 x 75, op. 292.

PF `78 Ex libris Nina `53 i Jerzy `78 Drużycki XXV, X6, 1977, 134 x 90, op. nlb.

 

1978

Ex libris Mirosławy Czarnotowej, X6, 1978, 109 x 83, op. 293.

Ex libris Citta di Lugano, X6, 1978, 117 x 86, op. 294.

Ex libris Citta di Lugano, X6, 1978, 121 x 69, op. 295.

Ex libris Citta di Lugano, X6, 1978, 129 x 91, op. 296.

Ex libris de arte Jerzy Krzemiński, X6, 1978, 89 x 58, op. 297.

Ex libris Christian Selle Silesius 1902 – 1945, X6, 1978, 124 x 68, op. 298.

Ex libris Jørgen Vils Pedersen. XVII C.I.E.L. Lugano 1978. Carpe diem, X6, 1978, 135 x 80, op. 299.

Ex libris Prof. Paul Pfister. XVII Congres International del`Exlibris Lugano 1978, X3, 1978, 120 x 85, op. 300.

Ex libris Klaus Rödel. XVII Congres International del`Exlibris Lugano 1978, X3, 1978, 110 x 90, op. 301.

Ex libris polonicis Leo Arras, X3, 1978, 136 x 55, op. 302.

Ex musicis Congresso Internazionale dell`Ex libris Lugano 1978, X3, 1978, 110 x 85, op. 303.

Ex libris Lelio Napoleone, X3, 1978, 90 x 25, op. 304 (wersja A i B).

Ex libris Lelio Napoleone, X3, 1978, 95 x 27, op. 305.

Ex libris Søren P. Christensen, X3, 1978, 108 x 73, op. 306.

Ex libris Johs Sylvestersen, X6, 1978, 115 x 85, op. 307.

Ex libris Knud Strandbygaard Jacobsen, X3, 1978, 110 x 75, op. 308.

Ex libris Fränzi Jasper, X6, 1978, 128 x 75, op. 309.

Ex libris Ermelinda Napoleone, X6, 1978, 180 x 75, op. 310.

Ex libris Lorentz May, X3, 1978, 90 x 75, op. 311.

Ex libris Lars C. Stolt, X6, 1978, 103 x 48, op. 312.

Ex libris Lars C. Stolt, X6, 1978, 98 x 90, op. 313.

Ex libris Henry Carlo Skov, X6, 1978, 106 x 93, op. 314. 

PF 1979 Jørgen Vils Pedersen, X6, 1978, 120 x 80, op. 315.

Ex libris Eugeniusza Adamczaka ZNiO, X6, 1978, 116 x 64, op. 316.

Ex libris DBP Psie Pole Wrocław. 27.VI.78 Polska Książka w Kosmosie, X6, 1978, 148 x 91, op. 317.

PF `79 N&J Drużycki, X6, 1978, 28 x 71, op. nlb.

Dosiego Roku 1979 Dom Kultury Budowlanych Wrocław, X6, 1978, 108 x 88, op. nlb.

Dosiego Roku 1979 życzy Dyrektor Przeds. Usług Socjalnych Budownictwa Wrocław, X6, 1978, 74 x 108, op. nlb.

 

 

1979

Ex libris Konrad Gruda, X6, 1979, 76 x 72, op. 318.

Bibliotheca Konrad Gruda, X6, 1979, 86 x 74, op. 319.

Ex libris Finn Olsen, X6, 1979, 111 x 75, op. 320.

Ex libris Finn Olsen, X6, 1979, 79 x 45, op. 321.

Joannes Paulus II Pontifex Maximus, X6, 1979, 140 x 78, op. 322.

Ex libris poeticis Andrzeja Jawienia [Karola Wojtyły], X6, 1979, 160 x 94, op. 323.

Z książek ojczystych Jana Pawła II, X6, 1979, 145 x 83, op. 324.

Ex libris infantilibus J. Dunin, X6, 1979, 66 x 66, op. 325.

Ex libris Fam. de Rugale in Memoriam Viktor M. Rugale, X6, 1979, 123 x 88, op. 326.

Ex libris Mario de Filippis, X6, 1979 (vel 1980), 132 x 84, op. 327.

Ex libris Giulia de Filippis, X6, 1979, 135 x 80, op. 328.

Ex libris Albin Verhenne, X6, 1979, 108 x 68, op. nlb.

P.F. 1980 Jerzy Dużycki. Glories in excelsis deo et in terra pax hominibus, X3, 1979, 178 x 102, op. nlb.

 

1980

Ex libris Christian Andersen Danmark Beront Son. 2.IV.1805 Odense, X3, 1980, 217 x 150, op. 329.

Ex libris Konrad Gruda, Jest gdzieś wyspa szczęśliwa, X3, 1979, 128 x 74 i P7, 1980, 88 x 52, op. 330.

Ex libris Mieczysława Mazurkiewicza. Miłosz Nobel 80, C4, 1980, 105 x 65, op. 331.

Ex libris Zuza i Konrad Gruda, X3, 1980, 112 x 66 i P7, 1980, 90 x 57, op. 332.

Ex libris Giulia de Filippis, X3, 1980, 133 x 79, op. 333.

JP II Polonia semper fidelis, X3, 1980, 115 x 85, op. 334.

EL Agata Heeren – Cervantes: Don Quichotte, X3, 1980, 85 x 70, op. 335.

P.F. 1981 Jerzy Drużycki, X3, 1980, 145 x 62, op. nlb.

Janusz Śliwa, X3, 1980, 60 x 52, op. nlb.

 

1981

 Ex DBP Psie Pole. IV Ogólnopolska Wystawa Ekslibrisów Bibliotek Publicznych Wrocław 1981, X3, 1981, 143 x 102, op. 336.

Stanislaus Augustus D.G. Rex Pol. MD. Lith, X3, 1981, 145 x 85, op. 337.

Ex libris Paul G. Becker. Mönchengladbach. DEG. Jahres Tagung 9-11.10.1981, X3, 1981, 145 x 80, op. 338.

Ex libris Biblioteca Comunale Centrale Di Milano 1981, X3, 1981, 123 x 70, op. 339.

Ex libris Johnny Maeschalck, X3, 1981, 100 x 52, op. nlb.

Ex libris Dom. Doctoris Henrici Gulbinowicz Archiepp. Metr. Wratisl, X3, 1981, 145 x 91, op. nlb.

 

1982

Ex libris Konrad Gruda, X3, 1982, Ø 75, op. 340.

Finn Olsen, X3, 1982, 87 x 62, op. 341.

Agatha Heeren, X3/2, 1982, 78 x 65, op. 342.

Ilse Schult, X3, 1982, 85 x 57, op. 343.

Bibliotheca Claromontana 1382 – 1982, X3, 1982, 160 x 80, op. 344.

Ex libris Kasia Gruda, X6, 1982, 132 x 80, op. 345.

Ex libris Kasia Gruda, P7, 1982, 88 x 52, op. 346.

Ex libris eroticis Horst Schulz, X3, 1982, 103 x 61, op. 347.

Ex libris Helga Schroth, X3, 1982, 93 x 68, op. 348.

 

1983

R.M. Łuczyński, X3, 1983, 80 x 52, op. 349.

Ex bibliotgeca conv. OFM. Niepokalanów, X3, 1983, 135 x 81, op. nlb.

Ex libris ks. biskupa ordynariusza kieleckiego Stanisława Szymeckiego, X3, 1983, 188 x 100, op. nlb.

 

1986

Drużycki 86, X3, 1986, 143 x 105, op. 350.

Ex libris Familiae Georgii Drużycki. Helena Drużycka 27.VI.1903 – 29.V.1984 in memoriam, X3, 1986, 143 x 80, op. 351.

Ex libris Ludwika Drużycka. Lucca, X3, 1986, 120 x 93, op. 352.

EL Chistophori Hyacinthi Druzycki Mag. Phil. Teut. In memoriam N.N.D. Martini Drużycki 1753 – 1853, X3, 1986, 135 x 84, op. 353.

Ex libris Miecislai Jaworski epis copi auxil. Kielcensis. Diligere misericordiam, X3, 1986, 135 x 97, op. 354.

Giulia & Mario de Filippis. Buca di S. Francesco, X3, 1986, 137 x 67, op. 355.

Ex libris Henryk Wójcik. Czesław Miłosz Polish poet & Novelist Nobel prize Winner 1980, X3, 1986, 138 x 85, op. 356.

Ex libris Finn Olsen, X3, 1986, 118 x 70, op. 357.

Ex libris Henryk Wójcik. Henry Carlo Skov 1924 – 1982, X3, 1986, 127 x 70, op. 358.

EL Agaath Van Waterschoot, X3 col., 1986, 120 x 75, op. 359.

Ex libris Jos Van Waterschoot, X3, 1986, 126 x 67, op. 360.

Ex libris mgr Andrzej Metzger antykwariusz, X3, 1986, 97 x 54, op. 361.

Ex libris Zuza i Konrad Gruda, X3, 1986, 90 x 53, op. 362.

Ex libris Henryk Wójcik, X3, 1986, 131 x 88, op. 363.

Ex libris Paula Rokitnicki – Wójcik, X3, 1986, 117 x 62, op. 364.

Ex libris Agatha Heeren. Don Quichote, X3, 1986, 128 x 80, op. 365.

Ex libris dr Hans – Joachim Bandilla, X3, 1986, 145 x 80, op. 366.

EL Gabrieli Sochy, X3, 1986, 115 x 47, op. 367.

Ex libris Rajmund Klarzak, X3, 1986, 143 x 90, op. 368.

Ex libris Stanisława Klarzaka, X3, 1986, 115 x 60, op. 369.

Ex libris anatomicis dr. Hans – Joachim Bandilla, X3, 1986, 145 x 88, op. 370.

EL Janiny i Andrzeja Metzger, X3, 1986, 120 x 65, op. 371.

Ex libris Janiny i Andrzeja Metzger, X3, 1986, 135 x 60, op. 372.

Ex libris Janiny Metzger, X3, 1986, 104 x 50, op. 373.

Andrzej Metzger, X3, 1986, 115 x 80, op. 374.

Ex libris Erika Selle, P7, 1986, 76 x 40, op. 375.

Ex libris Jerzy Giżycki, X3, 1986, 118 x 79, op. 376.

Ex libris Finn Olsen. The Warsaw mer maid, X3, 1986, 90 x 42, op. 377.

Ex libris Henryk Wójcik Purchased From H.C. Skov Collection, X3, 1986, 80 x 40, op. 378.

Ex libris Andrzeja Metzgera antykwariusza, X3, 1986, 90 x 67, op. 379.

Ex libris Agatha Heeren. Miquel Cervantes Saavedra 1547-1616, X3, 1986, 130 x 80, op. 380.

Ex libris Agatha Heeren. XXI Intern. Exlibriscongres FISAE Utrecht `86, X3, 1986, 142 x 72, op. 381.

Ex libris Konrad Gruda. Wiesbaden, C4, 1986, 132 x 90, op. 382.

P.F. Ludwika i Jerzy Drużycki, X3, 1986, 198 x 93, op. 383.

 

 

1987

Ex libris forlaget verlag Klaus Rödel`s 20 Jahre 1967-1987, X3, 1987, 120 x 100, op. 384.

Ex libris Lignicensis Andreas Selle, X6, 1987, 136 x 80, op. 385.

Ex libris Andreas Selle – Lignicensis, X6, 1987, 102 x 65, op. 386.

Ex libris Erika Selle, X6, 1987, 120 x 76, op. 387.

Ex libris Andrzej Metzger, X3, 1987, 82 x 61, op. 388.

In memoriam Herbert Stefan Ott 1915 – 1987, X6, 1987, 123 x 66, op. 389.

EL Andreas Selle. In memoriam Herbert Stefan Ott 1915 – 1987, X6, 1987, 134 x 87,                  op. 390.

 

1988

Ex eroticis AS [Andreas Selle], P5, 1988, 113 x 93, op. 391.

Ex eroticis AS [Andreas Selle], P5, 1988, 102 x 68, op. 392.

In memoriam Christian Selle 1902 Liegnitz – 1988 Bonn, X6, 1988, 130 x 86, op. 393.

Ex libris Andreas Selle, P5, 1988, 90 x 55, op. 394.

Ex libris Erika Selle, P5, 1988, 114 x 74, op. 395.

Ex libris Erika Selle, P5, 1988, 113 x 72, op. 396.

Ex eroticis Andreas Selle, P5, 1988, 110 x 90, op. 397.

Ex libris Andreas Selle, P5, 1988, 112 x 63, op. 398.

Ex libris Erika Selle, P5, 1988, 115 x 76, op. 399.

P.F. Ludwika i Jerzy Drużycki, X3, 1988, 140 x 85, op. 400.

Ex libris Citta di Pescara D`Annunzio 1988, X3, 1988, 170 x 60, op. 401.

Ex libris Mario de Filippis Citta di Pescara D`Annunzio 1988, X3, 1988, 158 x 118, op. 402.

Ex libris Citta di Pescara D`Annunzio 1988, X3, 1988, 177 x 100, op. 403.

Ex eroticis Andreas Selle, P5 z X6, 1988, 121 x 75, op. 404.

Ex eroticis Andreas Selle, X6, 1988, 207 x 130, op. 404.

 

1989

Ex libris Henryk Wójcik. From Former Jerzy Drużycki Collection, X3, 1989, 120 x 80 x P7, 80 x 52, op. 405.

P.F. 1990 Najlepsze życzenia Ludwika i Jerzy Drużyccy, X3, 1989, 137 x 93, op. 406.