JULIUSZ SZCZĘSNY BATURA (ur. 1953)

Wykaz sporządził:

Juliusz Szczęsny Batura [za lata 1992-2012] ; Andrzej Znamirowski i Tomasz Suma [za lata do 1992 r.]

 

Do 1992 roku J. Sz. Batura nie rejestrował wykazu wykonanych przez siebie ekslibrisów. Spis zaczął prowadzić od 1992 roku i uznał wtedy, że do tego roku wykonał 200 ekslibrisów. Stąd pierwszy ekslibris z 1992 r. nosi numer 201.

 

1989

Ex libris Wojciecha Bojara. Dom jest tam, gdzie są książki, X3, 1989, 79 x 77.

 

1990

Ex libris Anny Perkowskiej. Lubię róże takimi jakimi je Bóg stworzył, X3, 1990, 131 x 31.

Ex libris I. W. Nowickich, X3, 1990, 91 x 49.

Ex libris Ireneusza Milczarka, X3, 1990, 92 x 54.

Ex libris Mirosław Zbigniew Wojalski. Ary Sternfeld, X3, 1990, 112 x 58.

Ex libris Muzeum Diabła Polskiego, X3, 1990, 78 x 70.

Ex libris Tadeusz Sasin, X3, 1990, 88 x 60.

Ex libris Tadeusz Sasin. „I thule kresem już ziemi nie będzie” Seneka, X3, 1990, 71 x 63.

Ex libris Tadeusza Sasina, X3, 1990, 110 x 70.

Ex libris Tadeusza Sasina, X3, 1990, 78 x 75.

Ex libris Tadeusza Szumarskiego, X3, 1990, 115 x 64.

 

1991

Ex libris A. [ndrzeja] Znamirowskiego, X3, 1991, 84 x 54.

Ex libris dra medycyny Krzysztofa Wróblewskiego, X3, 1991, 100 x 50.

Ex libris dra medycyny Krzysztofa Wróblewskiego, X3, 1991, 54 x 73.

Ex libris dra medycyny Krzysztofa Wróblewskiego, X3, 1991, 99 x 42.

Ex libris Dra Romana Ostapowicza. Midas, X3, 1991, 82 x 48.

Ex libris Elizy Ramut, X3, 1991, 97 x 73.

Ex libris Elżbiety i Andrzeja Janczewskich, X3, 1991, 96 x 60.

Ex libris Henryka Cyganika, X3, 1991, 83 x 64.

Ex libris Jana Pawła II. Polska – Łomża 1991, X3, 1991, 99 x 51.

Ex libris Joanny Zasłonkówny, X3, 1991, 92 x 44.

Ex libris Krystyny Żelewskiej Mirskiej, X3, 1991, 84 x 66.

Ex libris księdza Stanisława Dubiela. 1990 27.V.1991, X3, 1991, 93 x 70.

Ex libris Lech Ramus, X3, 1991, 81 x 41.

Ex libris T. [adeusza] Mazowieckiego, X3, 1991, 75 x 54.

Z biblioteki szachowej Jerzego Giżyckiego, X3, 1991, 80 x 62.

Z księgozbioru szachowego Jerzego Giżyckiego, X3, 1991, 101 x 49.

Z księgozbioru szachowego Jerzego Giżyckiego, X3, 1991, 95 x 57.

 

1992

Ex libris Blanki Batury, X3, 1992, OP. 201, 68 x 60.

Ex libris Ireny Batury, X3, 1992, OP. 202.

Ex libris Emilii Batury, X3, 1992, OP. 203, 67 x 57.

Ex libris Emilii Waśniowskiej, X3, 1992, OP. 204, 84 x 48.

Ex libris Janka I Jakuba Sobaszków, X3, 1992, OP. 205, 99 x 70.

Ex libris W. [Walter] Kuskowski [Chiron], X3, 1992, op. 206, 90 x 60.

Ex libris W. [Walter] Kuskowski [anioł], X3, 1992, op. 207, 117 x 59.

Ex libris Sylwii Bombały [Siren], X3, 1992, OP. 208, 80 x 54.

Ex libris Emilii Waśniowskiej, X3, 1992, OP. 209, 81 x 46.

El. J. [Janiny], T. [Tadeusza] Osewskich, [Ortys], X3, 1992, OP. 210, 76 x 50.

Ex libris Magdy, Piotra i Jagódki Szczepaników, X3, 1992, OP. 211, 113 x 64.

Ex libris P. [Piotra] Szczepanika [sowa], X3, 1992, OP. 212, 68 x 44.

Ex libris P. [Piotra] Szczepanika, X3, 1992, OP. 213, 82 x 73.

Ex libris Juliusza Batury, X3, 1992, OP. 214, 79 x 50.

Ex libris Zdzisława Jaroszka “ Ab imo pectore “, X3, 1992, OP. 215, 75 x 62.

 

1993

Ex libris Emilii Batury [kogut], X3, 1993, OP. 216, 80 x 65.

Ex libris Domu Kultury Podgórze [smok], X3, 1993, OP. 217, 82 x 62.

Ex libris Jana Pawła II, X3, 1993, OP. 218, 122 x 44.

Ex libris Domu Kultury Podgórze [smok], X3, 1993, OP. 219, 101 x 48.

El. Sylwii Bombały [syrena], X3, 1993, OP. 220, 81 x 49.

EX libris Danuty Kałkus [syrena], X3, 1993, OP. 221, 97 x 48.

Ex libris Anny Andruszkiewicz, X3, 1993, OP. 222, 78 x 55.

Ex libris Romana Bieńka, M. 1543 K., X3, 1993, OP. 223, 88 x 48.

Ex libris Starej Galerii [w Krakowie], X3, 1993, OP. 224, 88 x 62.

Ex libris Józefa Tadeusza Czosnki , M. K., X3, 1993, OP. 225, 91 x 58.

Ex libris Klemensa Kupriunas, X3, 1993, OP. 226, 93 x 45.

Ex libris Z. [Zofii] i Cz. [Czesława] Bagińskich, X3, 1993, OP. 227, 97 x 58.

Ex libris Teatru Wiejskiego „Węgajty”, X3, 1993, OP. 228, 97 x 58.

El. Teatru Lalkowego „Bajama”, X3, 1993, OP. 229, 87 x 58.

El. Farzany Khan, X3, 1993, OP. 230, 92 x 71.

Ex libris Danuty Strumiłło, X3, 1993, OP. 231, 90 x 59.

l. Oli Batury, X3, 1993, OP. 232, 78 x 55.

l. B. [Blanki] i J. [Juliusza] Baturów, X3, 1993, OP. 233, 84 x 55.

Ex libris Małgorzaty Wróblewskiej Markiewicz, X3, 1993, OP. 234, 94 x 48.

Ex libris Dawida Sterna, Abrahama Sterna, X3, 1993, OP. 235, 73 x 62.

Ex libris Dawida Sterna, X3, 1993, OP. 236, 69 x 59.

Ex libris A. [Abrahama] Sterna, X3, 1993, OP. 237, 85 x 69.

l. M. Z. [Mirosława żbigniewa] Wojalskiego. Sternfeldiana, X3, 1993, op. 238, 82 x 68.

Ex libris Państwowej Szkoły Muzycznej … w Augustowie, X3, 1993, OP. 239, 56 x 96.

Ex libris Agnieszki Guzowskiej [statek], X3, 1993, OP. 240, 100 x 64.

Ex libris Ireny i Wojtka Baturów, X3, 1993, OP. 241, 80 x 52.

Ex libris Joanny Anny Łodzińskiej, X3, 1993, OP. 242, 86 x 60.

Ex . l. Emilli Batury, X3, 1993, OP. 243, 95 x 60.

Ex libris Ewy Drzemickiej [wiolonczela], X3, 1993, OP. 244, 96 x 57.

Ex musicie Krzysztofa Drzewickiego, X3, 1993, OP. 245, 95 x 53.

Ex libris Dariusza Michałowskiego, X3, 1993, OP. 246, 96 x 54.

Ex libris Ewy Wysockiej, X3, 1993, OP. 247, 98 x 65.

Ex musicie Maćka Nowakowskiego, X3, 1993, OP. 248, 91 x 55.

Ex libris Włodzimierza Kina KAmińskiego, X3, 1993, OP. 249.

Ex libris Andrzeja Jakimca, X3, 1993, OP. 250.

Ex libris Jerzego Łuszcza, X3, 1993, OP. 251.

Ex libris Czesława Wydrzyckiegi Niemena, X3, 1993, OP. 252, 95 x 61.

Ex libris Czesława Niemena, X3, 1993, OP. 253, 84 x 45.

Ex libris Walter en Maatje Berwouts – Mol, X3, 1993, OP. 254, 82 x 63.

Ex libris Jolanty i Marka Kaczorów, X3, 1993, OP. 255, 81 x 70.

Ex libris Bogusi Zawieji, X3, 1993, OP. 256, 64 x 69.

Ex libris Andrzeja Jakimca, X3, 1993, OP. 257, 83 x 53.

Ex libris Stase Medyce , Panevezys – 490, X3, 1993, OP. 258, 95 x 61.

Ex l. Stase Medyte , Panevezys – 490, X3, 1993, OP. 259, 86 x 61.

Ex libris Stase Medyte ,Panevezys – 490, X3, 1993, OP. 260, 99 x 54.

Ex libris J. [Justyny] Szałwińskiej, X3, 1993, OP. 261, 93 x 69.

l. Ady G. [Grzelewskiej], X3, 1993, OP. 262, 70 x 50.

l. Basi Tomczuk, X3, 1993, OP. 263, 85 x 55.

Ex l. Niemena, X3, 1993, OP. 264, 85 x 59.

l. E. [Eugeniusza] Szulborskiego, X3, 1993, OP. 265, 99 x 65.

l. Piwnicy pod baranami, X3, 1993, OP. 266, 73 x 45.

Ex libris Domu Kultury „Podgórze”, X3, 1993, OP. 267, 92 x 64.

Ex libris A. [Andrzeja Znamirowskiego], X3, 1993, OP. 268, 90 x 68.

Ex libris Andrzeja Znamirowskiego, X3, 1993, OP. 269, 80 x 60.

Ex libris J. [Janusza] Zakrzeńskiego, X3, 1993, op. 270, 78 x 65.

Ex libris K. [Krzysztofa] Jasińskiego „Stu”, X3, 1993, OP. 271, 91 x 70.

Ex libris Stanisława Kisiela, X3, 1993, OP. 272, 79 x 69.

 

1994

Ex lbris M. [Małgorzaty] Wołąsewisc, X3, 1994, OP. 273, 87 x 59.

Ex libris Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, X3, 1994, OP. 274.

EX libris Sylwii Lech, X3, 1994, OP. 275, 88 x 55.

Ex libris Elizy Ramut, X3, 1994, OP. 276, 81 x 48.

Ex libris W. [Wojciecha] Batury 1798, X3, 1994, OP. 277, 98 x 63.

Ex libris Wojtka Batury „Moja harmata psiakrew” X3, 1994, OP. 278, 94 x 74.

Ex libris Burmistrza W. [Wojciecha] Stankiewicza, X3, 1994, OP. 279, 97 x 75.

Ex libris Grzesiek Sobczak, X3, 1994, OP. 280, 93 x 72.

l. D. [Danuty] S. [Strumiłłowej], X3, 1994, OP. 281, 92 x 47,

Ex libris D. i A. S. [Danuty I Andrzeja Strumiłłów], X3, 1994, OP. 282, 87 x 70.

Ex libris S. [Stanislav] Hlinovsky, X3, 1994, OP. 283, 68 x 85.

l. W. [Wojtka] Batury [żółw], X3, 1994, OP. 284, 79 x 60,

Ex libris Oli Batury, [kot], X3, 1994, OP. 285, 78 x 73.

Ex libris Blanki B. [Batury], X3, 1994, OP. 286, 72 x 68.

Ex libris Muzeum Ziemi Augustowskiej 1852, X3, 1994, OP. 287, 68 x 54.

Ex libris Doris Gorke, X3, 1994, OP. 288, 72 x 68.

Ex libris Doris Gorke, X3, 1994, OP. 289, 77x 62.

Ex libris Grzegorza Sobczaka, X3, 1994, OP. 290, 92 x 51.

Ex libris Prof. Anton Naghiu [sowa], X3, 1994, OP. 291, 73 x 69.

Ex libris Alma Mater Beius, X3, 1994, OP. 292, 88 x 65.

Ex libris Universitatea Populara Beius – 94, X3, 1994, OP. 293, 72 x 67.

Ex libris Blanki Batury, X3, 1994, OP. 294, 86 x 65.

Stow. Szarych Szeregów w Warszawie, X3, 1994, OP. 295, 88 x 70.

l. Rafat Khan, X3, 1994, OP. 296, 107 x 69.

Ex libris B. [Bogdan] PIkulicki, X3, 1994, OP. 297, 105 x 59.

Ex libris Agnieszki Niezgody, X3, 1994, OP. 298, 78 x 69.

Ex libris Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie, X3, 1994, OP. 299, 52 x 60.

Ex l. Janiny Jagielskiej, Warszawa 44, X3, 1994, OP. 300, 65 x 45.

Ex libris Krzysztofa Czyżewskiego, X3, 1994, OP. 301, 91 x 69.

Ex libris Ośrodka „ Pogranicze „, X3, 1994, OP. 302, 94 x 81.

Ex libris Szilagyi Ilona, X3, 1994, OP. 303, 92 x 64.

Ex libris Jokuba S. [Strumiłly], X3, 1994, OP. 304, 77 x 55.

EX l. W. [Walter] Kuskowski, X3, 1994, OP. 305, 96 x 69.

Ex libris Rafała Strumiłły, X3, 1994, OP. 306, 99 x 66.

Ex libris Henryka Górskiego, X3, 1994, OP. 307, 91 x 70.

Ex libris Dra hab. Z. G. [Zygmunta Gontarza], X3, 1994, OP. 308, 89 x 58.

Ex libris Tahiry Khan [Raszid ad Din], X3, 1994, OP. 309, 95 x 79.