JERZY BASZKOWSKI (1922 – )

1960

Ex libris Bronisława Seydy, P1, 1960, b.w.

 

1965

Ex libris Pow. i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, P1, 1965, b.w.

Ex libris Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, P1, 1965, 75 x 51.

Książka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, P1, 1965, b.w.

 

1970

Ex libris P. i M. Biblioteki P. im. im. S. Żeromskiego w Nowogardzie. 25 lat powrotu do Macierzy 1945 – 5.III – 1970, P1, 1970, b.w.

Ex libris Oddz. Dziecięcego P. i M. Biblioteki Publ. im. im. S. Żeromskiego w Nowogardzie. 25-lecie powrotu do Macierzy 1945 – 5.III – 1970, P1, 1970, b.w.

 

1972

Ex libris Pow. i Miej. Biblioteka Publ. Nowogard, P1, 1972, b.w.,

 

1974

700 lat Nowogardu, P1, 1974, b.w.

 

1982

Ex libris Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach, P1, 1982, b.w.

 

1991

Ex libris PTAiN Nowogard PTN 1980 – 1991, P1, 1991, b.w.

 

ROK NIEUSTALONY

Ex libris Franciszka Wójcika, P1, r.n., b.w.

Ex libris Jana Torbe, P1, r.n., b.w.

Ex libris PAM Zakład Historii Medycyny, P1, r.n., b.w.

Ex libris Rodziny Ryszarda Godlewskiego, P1, r.n., b.w.

Ex libris Wandy Gondzik, P1, r.n., b.w. (Eskulap)

Ex libris Wandy Gondzik, P1, r.n., b.w. (klepsydra)

Ex libris Zbigniewa Staszczyka, P1, r.n., b.w.