RYSZARD BALOŃ (ur. 1944)

Wykaz za lata 1974 – 2006: kompletny.

 

1974

Ex libris R. [Ryszard] Baloń, 1974, X3, 54 x 87, op. 1.

 

1975

Ex libris R. [Ryszard] Baloń, 1975, X3, 41 x 61, op. 2.

 

1977

Ex libris XXX lecie szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Karola Świerczewskiego – Waltera w Stargardzie, 1977, X3, 50 x 80, op. 3.

 

1979

Ex libris R B [Ryszard Baloń], 1979, X3, 54 x 85, op. 4.

Ex libris K. [Krystyny] Baloń, 1979, X3, 70 x 120, op. 5.

Ex libris KP [koło plastyczne], 1979, X3, 71 x 80, op. 6.

Ex libris KP [koło plastyczne], 1979, X3, 72 x 90, op. 7.

 

1980

Ex libris KP [koło plastyczne] Baloń, 1980, X3, 68 x 117, op. 8.

Ex libris Janusza Poźniaka, 1980, X3, 62 x 82, op. 9.

Ex libris Janusza Poźniaka, 1980, X3, 56 x 108, op. 10.

Ex libris Janusza Poźniaka, 1980, X3, 67 x 67, op. 11.

 

1981

Ex libris Monasterii SS. Petri et Pauli in Tyniec, 1981, X3, 63 x 68, op. 12.

Ex libris Biblioteki Klasztoru Cystersów w Oliwie, 1981, X3, 84 x 71, op. 13.

Ex libris Abatiae Tynecensis OSB, 1981, X3, 61 x 88, op. 14.

Ex libris Monasterii Lubinensis OSB, 1981, X3, 100 x 65, op. 15.

Ex libris Monasterii B. Mariae Virginis de Lubin, 1981, X3, 52 x 129, op. 16.

Ex libris Monasterii Lubinensis OSB, 1981, X3, 54 x 117, op. 17.

 

1982

Ex libris Baloń Stargard, 1982, X3, 114 x 70, op. 18.

Ex libris Baloń Stargard, 1982, X3, 114 x 70, op. 19.

Ex libris Polska ISME Szczecin, 1982, X3, 66 x 105, op. 20.

Ex libris Grażyny Czubiel, 1982, X3, 104 x 70, op. 21.

Ex libris R. [Ryszarda] Balonia, 1982, X3, 58 x 78, op. 22.

Ex libris Janusza Poźniaka, 1982, X3, 99 x 59, op. 23.

Ex libris Czesia Wosia, 1982, X3, 59 x 107, op. 24.

Ex libris Czesia Wosia, 1982, X3, 96 x 54, op. 25.

Eli Krzysia, 1982, X3, 48 x 80, op. 26.

Ex libris Janusza Poźniaka, 1982, X3, 50 x 118, op. 27.

Ex libris Janusza Poźniaka, 1982, X3, 48 x 93, op. 28.

Ex libris (ślepy), 1982, X3, 63 x 75, op. 29.

Ex libris (ślepy), 1982, X3, 58 x 77, op. 30.

 

1983

Ex libris Tadeusza Szumarskiego, 1983, X3, 50 x 80, op. 31.

Ex libris Tadeusza Szumarskiego, 1983, X3, 73 x 100, op. 32.

ELi T. [Tadeusza] Szumarskiego, 1983, X3, 75 x 60, op. 33.

ELi T. [Tadeusza] Szumarskiego, 1983, X3, 73 x 57, op. 34.

ELi T. [Tadeusza] Szumarskiego, 1983, X3, 76 x 59, op. 35.

ELi T. [Tadeusza] Szumarskiego, 1983, X3, 76 x 59, op. 36.

ELi T. [Tadeusza] Szumarskiego, 1983, X3, 73 x 58, op. 37.

ELi TS [Tadeusz Szumarski], 1983, X3, 64 x 75, op. 38.

Eli Aikido , 1983, X3, 93 x 79, op. 39.

Ex libris Aikido, 1983, X3, 112 x 61, op. 40.

Eli Krystyny Baloń , 1983, X3, 61 x 110, op. 41.

Ex libris Z.O. [Zbigniew Ogielski], 1983, X3, 50 x 89, op. 42.

Ex libris Ryszarda Markowa, 1983, C3, 53 x 98, op. 43.

In memoriam Józef Gielniak , 1983, X3, 96 x 107, op. 44.

Ex libris ODN [Oddział Doskonalenia Nauczycieli] Szczecin, 1983, X3, 164 x 78, op. 45.

Ex libris Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stargardzie, 1983, X3, 85 x 62, op. 46.

Ex libris Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stargardzie, 1983, X3, 73 x 106, op. 47.

Ex libris Biblioteki Szkoły Podstawowej we Wrzosowie, 1983, X3, 62 x 119, op. 48.

Ex libris Jana Przały, 1983, X3, 80 x 92, op. 49.

Ex libris Adama Bieńkowskiego, 1983, X3, 70 x 97, op. 50.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, 1983, X3, 80 x 106, op. 51.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, 1983, X3, 80 x 114, op. 52.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, 1983, X3, 80 x 114, op. 53.

Ex libris Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi w Lubinie, 1983, X3, 65 x 59, op. 54.

Ex libris Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi w Lubinie, 1983, X3, 50 x 109, op. 55.

Ex libris Zbigniewa Ogielskiego, 1983, X3, 46 x 56, op. 56.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, 1983, X3, 26 x 116, op. 57.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, 1983, X3, 53 x 75, op. 58.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, 1983, X3, 42 x 54, op. 59.

Ex libris Romka Muchy, 1983, C3, 67 x 40, op. 60.

Ex libris Biblioteki PLSP [Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych] w Szczecinie, 1983, X3, 40 x 51, op. 61.

Ex libris Z.D. [Zdzisław Dąbek], 1983, C3, 40 x 72, op. 62.

Ex libris Domu Kultury Zagłębia Miedziowego w Lubinie, 1983, X3, 75x 83, op. 63.

Ex libris Jerzego Giżyckiego, 1983, X3, 27 x 31, op. 64.

Libri Jerzego Giżyckiego, 1983, X3, 40 x 105, op. 65.

Ex libris Jerzego Giżyckiego, 1983, X3, 92 x 105, op. 66.

Ex libris Jerzego Giżyckiego, 1983, X3, 47 x 50, op. 67.

Ex libris Jerzego Giżyckiego, 1983, X3, 46 x 77, op. 68.

Ex libris Jerzego Giżyckiego, 1983, X3, 63 x 50, op. 69.

Ex libris Czesia Wosia, 1983, X3, 67 x 71, op. 70.

Ex libris Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, 1983, C3, 64 x 114, op. 71.

Ex libris Biblioteki Pedagogicznej w Stargardzie, 1983, X3, 75 x 73, op. 72.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stargardzie, 1983, X3, 115 x 90, op. 73.

Ex libris Z. [Zdzisława] Dąbka, 1983, C4, 84 x 42, op. 74.

Ex libris (ślepy), 1983, X3, 45 x 50, op. 75.

 

1984

Ex libris De Architektura Romualda M. Łuczyńskiego, 1984, X3, 83 x 107, op. 76.

Ex libris Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śląskiej, 1984, X3, 73 x 88, op. 77.

Ex libris Muzeum Rzemiosł Drzewnych w Środzie Śląskiej, 1984, X3, 61 x 92, op. 78.

Ex libris księdza Kazimierza Lubowickiego OMI, 1984, X3, 70 x 103, op. 79.

Ex libris (ślepy), 1984, X3, op. 80.

Ex libris Biblioteki Państwowego Zakładu Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Śliwnie Bałtyckim, 1984, X3, 72 x 97, op. 81.

In memoriam Morihej Uyeshiba Aikidi – Aikikaj – Stargard Szcz., 1984, X3, 110 x 156, op. 82.

Ex libris Waldemara Cwolka, 1984, X3, 64 x 116, op. 83.

Ex libris Klubu Starówka w Szczecinie, 1984, C2, 74 x 58, op. 84.

In memoriam Friedrich Schiller, 1984, C3, 81 x 93, op. 85.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 12 w Stargardzie Szcz., 1984, X3, 63 x 60, op. 86.

In memoriam Mikołaj Pruzio skryba i illuminator Kodeksu Lubińskiego, 1984, C2, 82 x 93, op. 87.

Ex libris Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi w Lubinie, 1984, X3, 99 x 97, op. 88.

Ex libris Ryszarda Markowa, 1984, X3, 85 x 100, op. 89.

Ex libris Ryszarda Markowa, 1984, X3, 78 x 123, op. 90

Ex libris (ślepy), 1984, X3, op. 91.

Ex libris Romka Muchy, 1984, X3, 9 x 79, op. 92.

Ex libris Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej, 1984, X3, 58 x 104, op. 93.

Ex libris (ślepy), 1984, X3, op. 94.

Ex libris Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej. Mikołaj Pruzio skryba i illuminator Kodeksu Lubińskiego, 1984, X3, 102x 92, op. 95.

In memoriam Friedrich Schiller, 1984, X3, 72 x 120, op. 96.

 

1985

Ex libris Alte Pinakothek München, 1985, C3, 90 x 77, op. 97.

Ex libris Stefana Skrzypka AD [Albrecht Dürer], 1985, X3, 81 x 109, op. 98.

Ex libris Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Stargardzie, 1985, X3, 81 x 123, op. 99.

Ex libris Janka Pertkiewicza, 1985, X3, 55 x 88, op. 100.

Ex libris Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim, 1985, X3, 110 x 140, op. 101.

Ex libris 30 lat Ligi Ochrony Przyrody na Ziemi Szczecińskiej, 1985, X3, 54 x 110, op. 102.

Ex libris Architektura i Ludzie m. Kazimierza Dolnego, 1985, X3, 80 x 85, op. 103.

Ex libris Ryszarda Markowa, 1985, X3, 90 x 70, op. 104.

Ex libris H. Z. Dąbków [Haliny, Zdzisława], 1985, X3, 65 x 92, op. 105.

Ex libris Haliny i Zdzisława Dąbków, 1985, X3, 65 x 91, op. 106.

Ex libris Kasi Baloń, 1985, C3, 25 x 63, op. 107.

Ex libris Jana Piekarza, 1985, C3+C5, 72 x 72, op. 108.

Ex libris Teresy Baloń, 1985, C3+C5, 65 x 87, op. 109.

Ex libris Jana Gizy. Architektura i Ludzie m. Kazimierza Dolnego, 1985, C3, 56 x 125, op. 110.

Ex libris Architektura i Ludzie m. Kazimierza Dolnego, 1985, C3, 67 x 90, op. 111.

Eli Alfreda Gaudy, 1985, X3, 10 x 19, op. 112.

 

1986

Ex libris 10 lat Koła ISME w Szczecinie, 1986, X3, 60 x 104, op. 113.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, 1986, C3+C5, 77 x 87, op. 114.

Ex libris Klemensa Raczaka. In memoriam Piccolo Paganini, 1986, C3, 60 x 90, op. 115.

Ex libris Mario Micheletti, 1986, C3+C5, 108 x 85, op. 116.

Ex libris 40 lat Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie, 1986, X3, 90 x 110, op. 117.

Ex libris Henryka Wójcika, 1986, C3+C5, 63x 75, op. 118.

Ex libris Museo del Vino, 1986, C3+C5, 82 x 93, op. 119.

Ex libris Museo del Vino, 1986, C3+C5, 76 x 116, op. 120.

Ex libris Museo del Vino, 1986, C3+C5, 74 x 91, op. 121.

Ex libris A. [Alfred] Gauda, 1986, X3, 42x 123, op. 122.

Ex libris Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Szczecinie – 40 lat, 1986, X3, 85x 95, op. 123.

Ex libris Krystyny Downar, 1986, X3, 80 x 85, op. 124.

Ex libris Radka Gąsowskiego, 1986, X3, 73 x 90, op. 125.

Sex libris Dr. Vilem Stransky, 1986, C3+C5, 76 x 83, op. 126.

Sex libris Dr. Vilem Stransky, 1986, C3+C5, 90 x 60, op. 127.

 

1987

Ex libris Luc Van den Briele, 1987, X3, 80 x 97, op. 128.

Ex libris Gustawa Holoubka, 1987, C3+C5, 53 x 66, op. 129.

Ex libris Jerzego Olejnika, 1987, X3, 70 x 70, op. 130.

Ex libris Gustaw Bracke, 1987, X3, 78 x 115, op. 131.

Ex libris Muzeum Regionalnego PTTK Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, 1987, X3, 90 x 100, op. 132.

Ex libris Gustawa Holoubka, 1987, C3+C5, 53 x 66, op. 133.

Ex libris Janiny Pominkiewicz, 1987, X3, 65 x 88, op. 134.

Ex libris Roland Roveda, 1987, C3+C5, 73 x 102, op. 135.

Ex libris Damiana Kanarka, 1987, X3, 88 x 62, op. 136.

Ex libris Jerzego Giżyckiego, 1987, C3+C5, 60 x 108, op. 137.

Ex libris Jerzego Giżyckiego, 1987, C3+C5, 60 x 108, op. 138.

Ex libris Jerzego Jędrulaka, 1987, C3+C5, 77 x 77, op. 139.

Ex libris dr Marii Żelachowskiej, 1987, X3, 78 x 94, op. 140.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie, 1987, X3, 93 x 103, op. 141.

 

1988

Ex libris Władysława Dziemiańczuka, 1988, X3, Ø 62, op. 142.

Ex libris Roland Roveda, 1988, X2, 65 x 88, op. 143.

Ex libris Jan Bruggheman, 1988, X3, 72 x 82, op. 144.

Ex libris Citta di Pescara – Danunzio `88, 1988, X3, 68 x 100, op. 145.

Ex libris Citta di Pescara – Danunzio `88, 1988, C3, 35 x 118, op. 146.

Ex libris Citta di Pescara – Danunzio `88, 1988, X3, 77 x 102, op. 147.

Ex libris Citta di Pescara – Danunzio `88, 1988, C4, 89 x 71, op. 148.

Ex libris Citta di Pescara – Danunzio `88, 1988, C4, 89 x 71, op. 149.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Suwałkach, 1988, X3, 80 x 120, op. 150.

Ex libris Jan Bruggheman, 1988, C3+C5, 77 x 94, op. 151.

Ex libris Mieczysław Ukleja, 1988, X3, 67 x 91, op. 152.

Ex libris Roland Roveda, 1988, X2, 60 x 70, op. 153.

Ex libris Muzeum Okręgowe w Zamościu, 1988, X3, 70 x 30, op. 154.

Ex libris Muzeum Okręgowe w Zamościu, 1988, X3, 65 x 96, op. 155.

Ex libris Muzeum Okręgowe w Zamościu, 1988, X3, 74 x 65, op. 156.

Ex libris Muzeum Okręgowe w Zamościu, 1988, X3, 84 x 70, op. 157.

Ex libris Muzeum Okręgowe w Zamościu, 1988, C3+C5, 83 x 60, op. 158.

Ex libris Jiri Soukup, 1988, X3, 65 x 57, op. 159.

Ex libris F. [Francesco] Orenes, 1988, X2, 65 x 70, op. 160.

Ex libris Didier Kowalik, 1988, X2, 57 x 88, op. 161.

Ex libris Didier Kowalik, 1988, X2, 62 x 57, op. 162.

Ex libris Władysława Dziemiańczuka, 1988, P1, Ø 65, op. 163.

 

1989

Ex libris Salone del Llibro Torino, 1989, X2, 65 x 89, op. 164.

Ex libris Salone del Llibro Torino, 1989, X2, 56 x 100, op. 165.

Ex libris Salone del Llibro Torino, 1989, C2, 75 x 100, op. 166.

Ex libris Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, 1989, C3+C5, 76 x 100, op. 167.

Ex libris Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, 1989, C3+C5, 65 x 85, op. 168.

Ex libris Szkoły Podstawowej Nr 12 w Stargardzie, 1989, X3, 70 x 99, op. 169.

In memoriam Kreszentia Roveda 1883 – 1951, 1989, X2, 57 x 107, op. 170.

In memoriam Antonio Roveda 1880 – 1954, 1989, X2, 67 x 100, 90 x 75, op. 171.

Ex libris Fondation Taylor, 1989, C2, 90 x 75, op. 172.

Ex libris Vilnius – Metropolis Lituaniae Nikolas Sulkas, 1989, X2, 57 x 107, op. 173.

Ex libris Roland Roveda, 1989, X2, 67 x 86, op. 174.

In memoriam Kreszentia Roveda 1883 – 1951, 1989, X2, 68 x 64, op. 175.

Ex libris Jan & Caroline Bruggheman, 1989, X3, Ø 87, op. 176.

Ex libris Klaus Rödel, 1989, C3+C5, 70 x 92, op. 177.

Ex libris Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie, 1989, X3, 93 x 126, op. 178.

Ex libris Jan Bruggheman, 1989, C3+C5, 60 x 90, op. 179.

 

1990

Ex libris Gustaw Bracke, 1990, C3+C5, 77 x 90, op. 180.

Ex libris Henryk Wójcik, 1990, C3+C5, 88 x 116, op. 181.

 

1991

Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny , 1991, C3+C5, 130 x 150, op. 182.

Ex libris W. [Włodzimierz] Rosochacki, 1991, C3, 70 x 104, op. 183.

 

1992

[Grafika] z cyklu “Rozmowy polskie”, 1992, C3, 60 x 93, op. 184.

[Grafika] z cyklu “Rozmowy polskie” II, 1992, C3, 60 x 93, op. 185.

Ex libris Franco Corradini, 1992, C3+C5, 60x 104, op. 186.

Ex libris Jiri Sokoup, 1992, C3+C5, 76 x 96, op. 187.

Ex libris Lavrent Chassaing, 1992, C3+C5, 75 x 90, op. 188.

Ex libris (ślepy), 1992, C3, op. 189.

Ex libris (ślepy), 1992, C3, op. 190.

 

1993

Ex libris Gustaw Bracke Gerard Mercator und die Kartographie 1512 – 1594, 1993, C3+C5, 80 x 100, op. 191.

[Grafika] Kosmiczny pejzaż X, 1993, X3, 28 x 85, op. 192.

 

1996

Ex libris CIE [Centrum Informacji Edukacyjnej w Szczecinie], 1996, K, op. 193.

Ex libris (ślepy), 1996, X3, op. 194.

Ex libris Hansestsdt Stralsundt. 1996 Stargard Szczeciński, 1996, X3, Ø 95, op. 195.

[Grafika] Kosmiczny złom, 1996, C7, 105 x 145, op. 196.

[Grafika] Tajemnicze światło, 1996, C7, 105 x 145, op. 197.

[Grafika], 1996, C7+C4, 140 x 155, op. 198.

Sex libris (ślepy), 1996, C3+C5, 52 x 100, op. 199.

[Grafika] Zegar ekologiczny, 1996, C3, 102 x 95, op. 200.

 

1997

Ex libris Richard Dabrowski, 1997, C3, 85 x 110, op. 201.

Ex libris Dr Hermann Wiese, 1997, C3+C5, 83 x 100, op. 202.

 

1999

[Grafika] Światło X, 1999, C7, 97 x 123, op. 203.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Lew, 1999, C3, 52 x 63, op. 204.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Strzelec, 1999, C3, 50 x 62, op. 205.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Ryby, 1999, C3, 50 x 56, op. 206.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Waga, 1999, C3, 55 x 56, op. 207.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Byk, 1999, C3, 51 x 46, op. 208.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Baran, 1999, C3, 50 x 55, op. 209.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Koziorożec, 1999, C3, 51 x 60, op. 210.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Skorpion, 1999, C3, 60 x 50, op. 211.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Bliźnięta, 1999, C3, 53 x 69, op. 212.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Bliźnięta, 1999, C3, 53 x 69, op. 213.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Wodnik, 1999, C3, 50 x 65, op. 214.

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Rak, 1999, C3, 40 x 50, op. 215.

 

2000

[Grafika] Z cyklu „Znaki Zodiaku” – Panna, 2000, C8, 70 x 70, op. 216.

[Grafika] Bezkręgowiec, 2000, C8, 131 x 160, op. 217.

[Grafika] Stara dzwonnica, 2000, C8, 132 x 155, op. 218.

[Grafika], 2000, X3, op. 219.

[Grafika] Zaczarowane ogrody, 2000, X3, 210 x 240, op. 220.

 

2001

[Grafika] In memoriam Ravensbruck, 2001, C3, 95 x 145, op. 221.

Ex libris Gedankstete, 2001, C3, 95 x 145, op. 222.

[Grafika] Frezer macht frei, 2001, C3, 81 x 60, op. 223.

Ex libris Marek Czernis, 2001, C3, 63 x 85, op. 224.

 

2002

Ex libris Ryszard Dabrowski, 2002, C3, 70 x 102, op. 225.

 

2003

[Grafika] Wczoraj. Dziś. Jutro – tryptyk, 2003, C8, 19 x 30, op. 226.

[Grafika] Stargard Szczeciński 1243-2003, 2003, C8, op. 227.

[Grafika] Argumentum ad baculum, 2003, C3, 235 x 440, op. 228.

 

2004

Ex libris Piwnicy Pod Baranami, 2004, X3, 90 x 120, op. 229.

Ex libris Grzegorz Turnau, 2004, C8, 75 x 112, op. 230.

Ex libris Leszek Długosz – Piwnica Pod Baranami, 2004, C8, 92 x 112, op. 231.

Ex libris Marek Grechuta, 2004, X3, 80 x 103, op. 232.

Ex libris Jan Kanty Pawluśkiewicz, 2004, X2, 58 x 103, op. 233.

[Grafika] Z cyklu „Zodiakalne pary” Ryby i Byk, 2004, C8, 100 x 107, op. 234.

[Grafika] Z cyklu „Zodiakalne pary” Lew i Skorpion, 2004, C8, 120 x 107, op. 235.

 

2005

[Grafika] Z cyklu „Zodiakalne pary” Baran i Lew, 2005, C8, 120 x 115, op. 236.

[Grafika] Z cyklu „Zodiakalne pary” Baran i Ryby, 2005, C8, 118 x 115, op. 237.

[Grafika] Z cyklu „Między niebem a Ziemią” Bezkręgowiec II, 2005, C8, 165 x 158, op. 238.

[Grafika] Z cyklu „Między niebem a Ziemią” Między niebem a piekłem, 2005, C8, 142 x 120, op. 239.

[Grafika] Z cyklu „Między niebem a Ziemią” Sześć religii, 2005, C8, 89 x 67, op. 240.

Ex libris 60 lat Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku, 2005, C8, 95 x 72, op. 241.

Ex libris Toralf Kleinsorge, 2005, C8, 77 x 117, op. 242.

[Grafika] Z cyklu „Zodiakalne pary” Panna i Byk, 2005, C8, 117 x 117, op. 243.

Ex libris 60 lat Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku, 2005, CRD, 95 x 72, op. 244.

[Grafika] Skorpion, 2005, C8, 290 x 335, op. 245.

[Grafika] Z cyklu „Między niebem a Ziemią” Taniec, 2005, CRD, 163 x 200, op. 246.

 

2006

[Grafika] Feniks, 2006, TW, 170 x 175, op. 247.

[Grafika] Baran I Byk, 2006, TW, 170 x 175, op. 248.

[Grafika] Ptaki, 2006, rys. ołówkiem, 153 x 201, op. 249.

[Grafika] Stargard, 2006, X3, 130 x 190, op. 250.

[Grafika] Stargard, 2006, X3, 126 x 97, op. 251.

[Grafika] Rak, 2006, C3, 55 x 68, op. 252.

[Grafika] Waga, 2006, C3, 60 x 73, op. 253.

[Grafika] Ptaki II, 2006, TW, 233 x 303, op. 254.

[Grafika] Jemioła, 2006, ołówek, op. 255.

[Grafika] Astrologium, 2006, C3, 320 x 335, op. 256.

[Grafika] Uskrzydlona, 2006, C8, 90 x 133, op. 257.

[Grafika] Uskrzydlona, penetrująca, 2006, C8, 150 x 205, op. 258.

[Grafika] Strzelec, 2006, C3, 55 x 70, op. 259.

[Grafika] Zasłużony dla sceny muzycznej w Szczecinie, 2006, C3, 180 x 207, op. 260.

[Grafika] Skorpion i Wodnik, 2006, C8, 150 x 160, op. 261.

 

2013

Ex libris Biblioteka Bodio Lomnago 2013 – 2014, C8, 2013, 128 x 105.

 

2014

Ex libris Muzeum Miasta Ostrowa Wlkp. C8, 2014, 140 x 100.

[Grafika] Między niebem a ziemią – „Filiżanka ciszy”, C8, 2014, 140 x 100.