TADEUSZ ANDRUSIEWICZ (1930 – 2010)

Wykaz kompletny

 

1959

Ex libris Andrzeja Andrusiewicza, C1, 1959, 59 x 27, op. 1.

Ex libris Sławomiry Jarockiej – Skowrońskiej, C1, 1959, 62 x 36, op. 2.

Ex libris M[irosława] Skowrońskiego, C1, 1959, 60 x 30, op. 3.

 

1960

Ex libris Andrzeja Andrusiewicza, C1, 1960, 68 x 30, op. 4.

Ex libris x. dr. Edmunda Barbasiewicza, C1, 1960, 65 x 33, op. 5.

Ex libris K. i T. Andrusiewiczów, C1, 1960, 55 x 49, op. 6.

Ex libris Henryka Skalika, C1, 1960, 60 x 27, op. 7.

Ex libris mgra inż. J[ana] Płotnickiego, C1, 1960, 55 x 29, op. 8.

Ex libris lek. Romualda Gaja, C1, 1960, 60 x 39, op. 9.

Ex libris W. i K. Zdebów, C1, 1960, 60 x 45, op. 10.

Ex libris Hanny Gajowej, C1, 1960, 54 x 36, op. 11.

 

1961

Ex libris B[ohdana] Radwańskiego, C1, 1961, 35 x 62, op. 12.

Ex libris Miry A. [Andrusiewicz], C1, 1961, 45 x 31, op. 13.

Ex libris Mariana Maślanki, C1, 1961, 59 x 39, op. 14.

Ex libris I Bialskiej Szkoły Tysiąclecia w Białej Podlaskiej, C1, 1961, 67 x 38, op. 15.

Ex libris II Państw[owego] Liceum i Gimn[azjum] Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej, C1, 1961, 66 x 29, op. 16.

Ex libris lek. Romualda Gaja, C1, 1961, 68 x 38, op. 17.

Ex libris L. i R. Goleniów, C1, 1961, 56 x 37, op. 18.

Ex libris Henryka Kutnika, C1, 1961, 48 x 28, op. 19.

Ex libris Miry, C1, 1961, 59 x 36, bez nadanego numeru opus.

 

 

1962

Ex libris Jerzego Płotnickiego, C1, 1962, 44 x 42, op. 20.

Ex libris M.[ieczysława] Nowickiego, C1, 1962, 59 x 32, op. 21.

Ex libris St.[anisławy] Radwańskiej, C1, 1962, 53 x 27, op. 22.

Ex libris Ireny Płotnickiej, C1, 1962, 57 x 27, op. 23.

Ex libris Eulalii Szpilewskiej, C1, 1962, 47 x 27, op. 24.

Ex libris J.[erzego] Szpilewskiego, C1, 1962, 49 x 27, op. 25.

Ex libris Ryszarda Boryty, C1, 1962, 76 x 27, op. 26.

Ex libris T.A. [Tadeusz Andrusiewicz], C1, 1962, 64 x 39, op. 27.

Ex libris lek. H. Szaniawskiego, C1, 1962, 66 x 48, op. 28.

Ex libris Sławomiry Jarockiej – Skowrońskiej, C1, 1962, 104 x 52, op. 29.

Ex libris mgra Jana Makarskiego, C1, 1962, 58 x 26, op. 30.

 

1963

Ex libris H. E. Dudków, C1, 1963, 52 x 31, op. 31.

Ex libris Lidii [Mijal – Müllauerowej], C1, 1963, 54 x 28, op. 32.

Ex libris Henryka Bąka, C1, 1963, 68 x 27, op. 33.

Ex libris A. Wojciecha Raitera, C1, 1963, 51 x 30, op. 34.

 

1964

Ex libris dr Lidii Mijal – Müllauerowej, C1, 1964, 55 x 42, op. 35.

Ex libris Teresy i Franciszka Mijalów, C1, 1964, 66 x 39, op. 36.

Ex libris de Tyburcjusz Tyblewski, C1, 1964, 76 x 35, op. 37.

 

1965

Ex libris Wiesława Chachuły, C1, 1965, 55 x 30, op. 38.

 

1966

Ex libris Marii [Drath], C1, 1966, 57 x 28, op. 39.

Ex libris Henry L. Stokowski, C1, 1966, 60 x 37, op. 40.

Ex libris mgr. Jana Rogali, C1, 1966, 55 x 37, op. 41.

Ex libris Jana Dolaty, C1, 1966, 56 x 26, op. 41 a.

Ex libris I Państw.[owego] Liceum i Gimn.[azjum] Ogólnokszt.[ałcącego] im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, C1, 1966, 66 x 28, bez nadanego numeru opus.

 

1967

Ex libris Biblioteka Związkowa DZPL Orzeł [Mysłakowice], C1, 1967, 66 x 39, op. 42.

 

1968

Ex libris Marii Drath, C1, 1968, 63 x 30, op. 43.

Ex libris Adama Epszteina, C1, 1968, 60 x 38, op. 43 a.

 

1969

Ex libris Kazimiery Andrusiewicz, C2, 1969, 49 x 36, op. 44.

 

1970

Ex libris Tadeusza Andrusiewicza, C1, 1970, 59 x 36, op. 45.

 

1971

Ex libris Br. Kubizny , C1, 1971, 65 x 32, op. 46.

Ex libris Tadeusza Andrusiewicza, C1, 1971, 64 x 29, op. 47.

Ex libris Tadeusza Kurpaskiego, C1, 1971, 100 x 42, op. 48.

 

1972

Ex libris Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Środzie Śl.[ąskiej], C1, 1972, 72 x 47, op. 49.

Ex libris Tadeusza Kurpaskiego, C1, 1972, 84 x 51, op. 50.

 

1974

Ex libris Muzeum Miasta Środy Śląskiej, C1, 1974, 82 x 47, op. 51.

 

1976

Księgozbiór turystyczny Tadeusza Kurpaskiego, C1, 1976, 74 x 34, op. 52.

Ex libris Aleksandry Sameckiej, C1, 1976, 77 x 37, op. 53.

Ex libris Zbigniewa Warwaszyńskiego, C1, 1976, 62 x 37, op. 54.

 

1977

Ex libris mgr. inż. St. Żłobickiego. W. Żukrowski – Kamienne tablice, C1, 1977, 83 x 39, op. 55.

 

1979

Ex libris PZW Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze, C1, 1979, 60 x 30, op. 56.

Ex libris mgr Marii Drath , C1, 1979, 57 x 32, op. 57.

Ex libris mgr Marii Drath , C1, 1979, 50 x 29, op. 58.

Ex libris in sacram memoriam Helmuti Fiegler 1937-1974, C1, 1979, 69 x 34, op. 59.

 

1982

Ex libris Marii i Zbigniewa Domosławskich, C1, 1982, 71 x 44, op. 60.

 

1984

Ex libris Andrzeja Andrusiewicza, C2, 1984, 63 x 25, op. 61.

Ex libris mgr Beaty Szaniawskiej, C1, 1984, 70 x 30, op. 62.

 

1989

Ex libris Zbigniewa Domosławskiego. Operandi principiarum scientia, C1, 1989, 59 x 40, op. 63.

Ex libris Pawła Domosławskiego, C1, 1989, 46 x 36, op. 64.

 

1991

Ex libris B. i A. Bujalskich, C1, 1991, 70 x 35, op. 65.

 

1992

Ex libris E. J. Chyczewskich, C1, 1992, 70 x 37, op. 66.

 

1994

In memoriam Krzysztofa K. Baczyńskiego 1921-1944, C1, 1994, 66 x 37, op. 67.

In memoriam gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” 1898-1945, C1, 1994, 68 x 31, op. 68.

Ex libris Biblioteki Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Warszawie, C1, 1994, 69 x 33, op. 69.

Ex libris Grażyny Mazur, C1, 1994, 66 x 34, op. 70.

Ex libris Jolanty Łukasiak 26.01.1980, C1, 1994, 66 x 33, op. 71.

Ex libris Jana Korolewa. In memoriam Vytaurasa Jakstasa 1935-1994, C1, 1994, 80 x 35, op. 72.

In memoriam Marii Skłodowskiej – Curie 1867 – 1934, C1, 1994, 63 x 33, op. 73.

Ex libris OKiE [Ośrodek Kultury i Edukacji] Bemowo Warszawa Wolfkego 7, C1, 1994, 67 x 39, op. 74.

 

1995

Ex libris Józefa T.[adeusza] Czosnyki, C1, 1995, 56 x 40, op. 75.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. 50 lat, C1, 1995, 72 x 37, op. 76.

Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, C1, 1995, 68 x 39, op. 77.

Ex libris Muzeum w Gliwicach, C1, 1995, 75 x 35, op. 78.

Ex libris Kurii Biskupiej w Gliwicach, C1, 1995, 63 x 34, op. 79.

Ex libris Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. 150 lat kolei w Polsce 1845-1995, C1, 1995, 75 x 40, op. 80.

Ex libris Biblioteki Kolejowej KTK w Krakowie, C1, 1995, 69 x 40, op. 81.

In memoriam Hieronima Łopacińskiego 1860-1906, C1, 1995, 76 x 38, op. 82.

Ex libris Woj.[ewódzkiej] Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, C1, 1995, 67 x 36, op. 83.

 

1996

Ex libris prof. dr. hab. Bohdana Rutkowiaka, C1, 1996, 64 x 46, op. 84.

Ex libris lek. wet. E.[dwarda] Górniaka , C1, 1996, 67 x 40, op. 85.

In memoriam Henryka Sienkiewicza 1846-1916, C2, 1996, 63 x 35, op. 86.

Ex libris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, C1, 1996, 56 x 33, op. 87.

Ex libris lek. med. Iwony Hanuli, C1, 1996, 68 x 35, op. 88.

Ex libris mgr Grażyny Kościuk, C1, 1996, 70 x 43, op. 89.

Ex libris Józefa Zdunka, C1, 1996, 72 x 40, op. 90.

Ex libris Tadeusza Ortyla z Sanoka, C1, 1996, 66 x 37, op. 91.

Ex libris M. i Z. Krajczyńskich, C1, 1996, 70 x 35, op. 92.

 

1997

Ex libris Janiny i Huseina Saffarini, C1, 1997, 71 x 30, op. 93.

Ex libris Barbary Darkowskiej, C1, 1997, 68 x 37, op. 94.

Ex libris Katarzyny Godos, C1, 1997, 75 x 32, op. 95.

Ex libris Jana Pawła II. Ut num sint, C1, 1997, 74 x 43, op. 96.

Ex libris Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK Kraków, C1, 1997, 65 x 37, op. 97.

Ex libris Woj. Biblioteki Publ. im. W.S. Reymonta w Skierniewicach, C1, 1997, 73 x 36, op. 98.

Ex libris Tadeusza Ortyla z Sanoka, C1, 1997, 70 x 39, op. 99.

Ex libris Józefa T. Czosnyki. Jeszcze Polska nie zginęła …, C1, 1997, 77 x 42, op. 100.

In memoriam Józefa Wybickiego 1747 – 1822, C1, 1997, 67 x 38, op. 101.

Ex libris Wojciecha Maniewskiego, C1, 1997, 72 x 50, op. 102.

Ex libris Wisławy Szymborskiej, C1, 1997, 78 x 36, op. 103.

Ex libris Czesława Miłosza, C1, 1997, 67 x 41, op. 104.

 

1998

Ex libris Macieja Sikorskiego, C1, 1998, 63 x 34, op. 105.

Ex libris ks. kan. Franciszka Rokickiego, C1, 1998, 70 x 40, op. 106.

Ex libris ks. bpa Tadeusza Rybaka, C1, 1998, 70 x 37, op. 107.

Ex libris Zygmunta Gontarza, C1, 1998, 67 x 33, op. 108.

In memoriam Stanisława Niewiteckiego 1904-1969, C1, 1998, 67 x 34, op. 109.

Ex libris mgr inż. arch. Katarzyny Solarskiej – Gajdy, C1, 1998, 64 x 35, op. 110.

Ex libris Muzeum Archidiecezjalne Wrocław 1898-1998, C1, 1998, 71 x 35, op. 111.

Ex libris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze, C1, 1998, 59 x 37, op. 112.

 

 

1999

Ex libris ks. bpa Stanisława Dziwisza, C1, 1999, 73 x 31, op. 113 A.

Ex libris ks. bpa Stanisława Dziwisza. Boston 2000, C1, 1999, 77 x 31, op. 113 B.

Ex libris Stefana Okoniewskiego, C1, 1999, 68 x 35, op. 114.

Ex libris Jana Pawła II. Św. Kinga. Stary Sącz 1999, C1, 1999, 70 x 33, op. 115.

Ex libris Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, C1, 1999, 61 x 35, op. 116.

Ex libris Janiny Saffarini, C1, 1999, 56 x 30, op. 117.

Ex libris Barbary Darkowskiej, C1, 1999, 60 x 32, op. 118.

Ex libris Katarzyny Godos, C1, 1999, 60 x 29, op. 119.

Ex libris lek. med. Jolanty Szaniawskiej, C1, 1999, 58 x 35, op. 120.

Ex libris Zenona Kędziory, C1, 1999, 65 x 32, op. 121.

Ex libris Barbary Darkowskiej. In memoriam Fryderyka Chopina 1810-1849. Boston 2000, C1, 1999, 61 x 34, op. 122.

Ex libris Andrzeja Andrusiewicza. Boston 2000, C1, 1999, 73 x 33, op. 123.

Ex libris Mieczysława Bielenia. Boston 2000, C1, 1999, 76 x 32, op. 124.

 

2000

Ex libris Jana Pawła II. 1920-2000. Matka Boska Łaskawa z Krzeszowa. Boston 2000, C1, 2000, 73 x 39, op. 125.

Ex libris J. T. Czosnyki. Roma 2000, C1, 2000, 68 x 43, op. 126.

Ex libris Józefa T. Czosnyki, C1, 2000, 60 x 30, op. 127.

In memoriam Wincentego Witosa 1874-1945, C1, 2000, 85 x 40, op. 128.

Ex libris Magdaleny Bytniewskiej, C1, 2000, 67 x 38, op. 129.

Ex libris Marcina Bytniewskiego, C1, 2000, 69 x 31, op. 130.

Ex libris Justyny Czosnyki. Zamek Bolków, C1, 2000, 35 x 56, op. 131.

 

2001

Ex libris mgr Barbary Kobylińskiej, C1, 2001, 67 x 36, op. 132.

Ex libris Barbary Darkowskiej, C1, 2001, 52 x 42, op. 133.

Ex libris Ryszarda Bandosza, C1, 2001, 64 x 40, op. 134.

Ex libris Andrzeja Solarskiego, C1, 2001, 54 x 50, op. 135.

Ex libris Andrzeja Andrusiewicza. Darz Bór, C1, 2001, 59 x 49, op. 136.

Ex libris Janiny Saffarini, C1, 2001, 58 x 40, op. 137.

Ex numismaticis Tadeusza Ortyla z Sanoka, C1, 2001, 60 x 38, op. 138.

 

2002

Ex libris Anny Buta – Kluski, C1, 2002, 55 x 38, op. 139.

 

2003

Ex libris Kingi Wituszkin, C1, 2003, 49 x 32, op. 140.