Grupa GRAFEX

Grupa młodych twórców mająca na celu promocję twórczości ekslibrisu polskiego. Powstała w latach 80. XX w. i działała do połowy lat 90. XX w. Nazwę swą wzięła od dwóch przedrostków: GRAF – czyli grafika i EX – czyli ex libris. Należeli do niej twórcy, którzy posiadali duże osiągnięcia artystyczne i cechowali się ukształtowaną osobowością twórczą. Ideą Grupy było ukazywanie ekslibrisu w oryginalnych koncepcjach twórczych wykraczających poza ortodoksyjne ograniczenia. Wszyscy autorzy Grupy stosowali te najbardziej szlachetne techniki, które w swym warsztacie opanowali najlepiej.

 

Członkowie Grupy GRAFEX:

Ryszard Baloń (Stardard Szczeciński)

Paweł Tomasz Lizurek (Ostrów Wielkopolski)

Zbigniew Ogielski (Inowrocław)

Elżbieta Radzikowska (Poznań)

Henryk Wojtas (Szubin)

Czesław Kazimierz Woś (Ostrów Wielkopolski)