Franciszek Zygarłowski

Biogram: ur. 11.01.1883 w Środzie Wielkopolskiej, zm. 1.07.1954 w Poznaniu, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów, monet, medali, grafiki i bonów wojennych, kupiec. W Poznaniu mieszkał od 1909 r. Przedwojenny właściciel Kolektury Loterii Państwowej oraz magazynu wyrobów tytoniowych w Poznaniu. Współtworzył Towarzystwo Bibliofilów Polskich (1925). Posiadał bogatą bibliotekę pełną starodruków, inkunabułów i rękopisów oraz pierwodruków. Gromadził także literaturę dotyczącą historii Wielkopolski i Poznania, bibliologiczną, numizmatyczną, pamiętnikarską, heraldyczną, ekslibrisologiczną i z historii sztuki.

Czas trwania kolekcji: kolekcja ekslibrisów gromadzona była w dwóch okresach: do 1944 roku i po wojnie.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów gromadzona była w dwóch okresach: do 1944 roku i po wojnie. Pierwsza kolekcja, przedwojenna, z łożona była z około 3.000 ekslibrisów pochodzących od XVIII w. do współczesności. Wchodziła do niej m.in. kolekcja ekslibrisów Gustawa Soubise – Bissiera, zakupiona przez Zygarłowskiego. Cały ten zbiór uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Drugą kolekcję Zygarłowski założył po wojnie. Liczyła ona prawie 2.000 eksponatów. Po śmierci kolekcjonera pozostała w rękach spadkobierców, którzy w 1982 roku odsprzedali ją Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Zygarłowski posiadał własne ekslibrisy.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Rudolf Mękicki

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: pierwsza kolekcja w całości uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Druga kolekcja po śmierci kolekcjonera pozostała w rękach spadkobierców, którzy w 1982 roku odsprzedali ją Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Biuletyn Numizmatyczny” 1955, nr 2/3, s. 52-53; „Exlibris” 1924, z. 5, s. 104; „Silva Rerum” 1925, z. 1, s. 53; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 116; Tenże, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 8-9; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 1030; http://www.bracz.edu.pl/ [dostęp: 4.12.2010].

Rudolf Mękicki, P1, 1922
Rudolf Mękicki, P1, 1922