Tadeusz Roman Żurowski

Biogram: ur. 3.04.1908 w Zagórzu, zm. 26.08.1985 w Warszawie, archeolog, konserwator zabytków, grafik, kolekcjoner i twórca ekslibrisów. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r.. Ukończył najpierw Kurs Teatralny dla kierowników i reżyserów w Zambrowie, później studia z zakresu wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w końcu prehistorię tamże i architekturę na Politechnice Lwowskiej. Przed wojną pracował w Muzeum Ziemi Sanockiej oraz Muzeum Ziemi Czerwieńskiej we Lwowie; w czasie wojny w Muzeum Historycznym Lwowa i Instytucie Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk. Od 1945 w Biurze Odbudowy Stolicy w Warszawie, od 1959 w Ministerstwie Kultury i Sztuki na stanowisku głównego konserwatora zabytków. Był członkiem ZPAP i Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Wykonał 1038 ekslibrisów głównie o tematyce archeologicznej i sztuki ludowej.

Czas trwania kolekcji: gromadzona od 1938 lub 1939 r. do końca wojny

Charakterystyka kolekcji: kolekcja zawierała ekslibrisy twórców polskich i zagranicznych współczesnych Żurowskiemu. Do 1939 r. kolekcja obejmowała ekslibrisy związane ze Lwowem i jego twórcami; liczyła wówczas kilkaset sztuk. Brak informacji, czy kolekcjonowanie było kontynuowane po wojnie.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Tadeusz Roman Żurowski, Stefania Gebus – Baraniecka (1937), Stanisław Łuczak

Lokalizacja kolekcji: Lwów, Warszawa

Losy kolekcji: kolekcja ekslibrisów wraz ze zbiorem ekslibrisów wykonanych przez T.R. Żurowskiego i innymi jego grafikami oraz obrazami została przekazana pośmiertnie przez spadkobierców do Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: T. Żurowski, Dlaczego zbieram exlibrisy?, Lwów 1939, rkps, Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO we Wrocławiu, sygn. VIII-20; W. Gębczyk, Motywy numizmatyczne w ekslibrisach Tadeusza Romana Żurowskiego, „Grosz” 1992, nr 4, s. 4-6; J. Gurba, Ekslibris archeologiczny. Przed osiemdziesięcioleciem pierwszego księgoznaku wykonanego przez Tadeusza Romana Żurowskiego, „Z Otchłani Wieków” 2006, nr 3-4, s. 43-48; T. Suma, Twórczość ekslibrisowa Tadeusza Romana Żurowskiego, „Ex Bibliotheca” 2008, nr 1 (18), s. 7-9; Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Łódź 2010.