Tadeusz Sebastian Żerański

Biogram: ur. 20.01.1880 w Radomiu, zm. 28.03.1947 w Warszawie, bibliofil, bibliograf i leksykograf, kolekcjoner ekslibrisów. Wykształcenie wyższe politechniczne. Przed i po wojnie długoletni dyrektor Zakładów Elektrycznych Brown – Boveri w Warszawie oraz Centraloprzewodu tamże. Współpracował także z Centralnym Zarządem Przemysłu Elektrotechnicznego w Warszawie. Przed wojną gromadził w Warszawie cenną, licząca 4.300 tomów, bibliotekę techniczną (elektrotechnika) i humanistyczną z zakresu historii Polski i literatury polskiej. Poza pracą zawodową pracował nad słownikiem technicznym z zakresu elektrotechniki, opracował Bibliografię elektrotechniczną za rok 1931 (Warszawa 1932). Członek Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie, współorganizator i pierwszy prezes Koła Miłośników Ekslibrisu w Krakowie (1925), później członek Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Współautor Odezwy do zbieraczy exlibrisów (wspólnie z K. Witkiewiczem, 1925).

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów gromadzona w latach międzywojennych, liczyła w połowie lat 20. XX w. 1.100 eksponatów. Posiadał dwa własne ekslibrisy (z pegazem i widokiem Radomia). Kolekcję sprzedał w połowie lat 30. XX w. Tadeuszowi Szpakowskiemu. W czasie II wojny światowej zaczął kolekcjonować ponownie i zdołał zgromadzić kilkaset ekslibrisów polskich. Cała druga kolekcja spłonęła w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego.

Ekslibrisy własne: Posiadał kilka ekslibrisów własnych wykonanych przez Edwardę Przeorską, Kazimierza Wiszniewskiego, Konstantego M. Sopoćkę oraz własnego projektu (dla zbiorów muzycznych).

Lokalizacja kolekcji: Warszawa

Losy kolekcji: pierwszą swoją kolekcję Żerański sprzedał w połowie lat 30. XX w. Tadeuszowi Szpakowskiemu. Cała zaś druga kolekcja spłonęła w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Życie Warszawy” 1947, nr 1989, s. 2; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s. 441; Tenże, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 14; Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa – Łódź 1972, s. 1033.

Konstanty Maria Sopoćko, X2, 1945
Konstanty Maria Sopoćko, X2, 1945