Henryk Zwolakiewicz

Biogram: ur. 1903, zm. 1984 w Lublinie, lubelski plastyk, bibliofil, etnograf, magister, kolekcjoner i twórca ekslibrisów. Absolwent Liceum plastycznego w Lublinie. Badacz regionu lubelskiego. Artysta malarz, pracował w lubelskim szkolnictwie jako nauczyciel w Liceum Plastycznym, później na stanowisku dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 15 (1928-1936), Szkole Podstawowej Nr 20 (1939-1945) i Liceum Plastycznym (1950-1951). Od 1920 r. działacz ZHP.

Czas trwania kolekcji: lata 70. – 80. XX w.

Charakterystyka kolekcji: zbiór ekslibrisów był nieuporządkowany, chaotyczny, zawierał ekslibrisy z lat 1918-1980 oraz XIX w.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: Henryk Zwolakiewicz

Lokalizacja kolekcji: Lublin

Losy kolekcji: Część kolekcji (1224 ekslibrisy) zakupiło Muzeum Zamojskie w 1987 r. od spadkobierców. Pozostałą część kupiła Biblioteka PAN w Gdańsku.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: J. Kowalczyk, Ex-librisy Zwolakiewicza, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1987, nr 3(13), s. 31-33; P. Kondraciuk, Muzealne nabytki, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1988, nr 1(15), s. 66-69.

Tadeusz Wacław Budynkiewicz, T, 1975
Tadeusz Wacław Budynkiewicz, T, 1975