Andrzej Znamirowski

Biogram: ur. 10.11.1944, zm. 15.10.2015 w Krakowie, bibliofil, filatelista, marynista, numizmatyk, społecznik, działacz kulturalno – oświatowy, popularyzator i kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (absolutorium). Od prawie 40 lat zajmuje się upowszechnianiem kultury. W latach 1968-2009 pracował na stanowiskach kierownika, inspektora kulturalno – oświatowego, a następnie dyrektora i zastępcy dyrektora w licznych placówkach kulturalnych i oświatowych w Wieliczce (Klub Kopalni Soli) i Krakowie (Dom Kultury Kolejarza, Ośrodek Kultury Wsi „Scena Ludowa”, Dzielnicowy Ośrodek Kultury „Podgórze”, Dom Kultury „Podgórze”), a także związkach zawodowych. Od 2009 na emeryturze; do końca 2011 roku Galerię Ekslibrisu. Założyciel i kierownik Galerii Ekslibrisu „Podgórze” w Krakowie (1991-2012). Założyciel i wydawca informatora „Ex libris. Co? Gdzie? Kiedy?”. Członek Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego, Towarzystwa Prądnickiego w Krakowie, Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Ściśle współpracował również ze Stowarzyszeniem Podgórze.PL. Był organizatorem licznych wystaw ekslibrisu.

Czas trwania kolekcji: 1991 – 2015

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów, zapoczątkowana w 1991 r., zawierała głównie współczesne ekslibrisy polskie i nieliczne zagraniczne, liczyła około 25.000 eksponatów w większości usystematyzowanych i skatalogowanych.

Ekslibrisy własne: Kolekcjoner posiadał około 250 ekslibrisów własnych wykonanych przez polskich i zagranicznych autorów. Ekslibrisy wykonali: Krzysztof Marek Bąk, Ryszard Bandosz, Katarzyna Barszczak, Juliusz Szczęsny Batura, Tadeusz Wacław Budynkiewicz, Marta Wartalska, Rajmund Aszkowski, Joanna Budzyńska, Stefan Bukowski, Marcin Cziomer, Paweł Drozd, Jan Dubaj, Joanna Dudek, Leszek Frey – Witkowski, Marek Głowacki, Józef Golec, Sabina Gruszecka – Bydłoń, Jerzy Jakubów, Józef Józak, Zbigniew Jóźwik, Aleksandra Jagodzińska, Karina Kopczyńska – Janiszewska, Krzysztof Kmieć, Władysław Kościelniak, Agnieszka Lipska, Ryszard Łomański, Weronika Podstawka, Kazimierz Zbigniew Łoński, Marian Majkut, Zbigniew Markiewicz, Roman Mucha, Jerzy Napieracz, Zbigniew Osenkowski, Zbigniew Podciechowski, Tadeusz ramik, Janina Reszczyk, Jerzy Różański, Krzysztof Rusiecki, Bohdan Rutkowiak, Renata Rychlicka – Benyamin, Helena Sawicka, Małgorzata Seweryn, Jakub Stańda, Kazimierz Szwainowski, Jerzy Waygart, Rafał Werszler, Czesław Woś, Małgorzata Wyka, Karoly Andrusko, Beda Attila, Kosa Balint, Alfonsas Cepauskas, Andriej Diackin, Vladimir Hadomsy, Otto Indulis, Zbigniew Kubeczka, Klemensas Kupriunas, Wasyl Kurawski, Torill Elizabeth Larsen, Wasilij Leonienko, Anuar Otegen – Tana, Vladimir Pechar, Miroslav Pecinka, Ovidiu Petca, Włodimir Popenko, Povilas Siauciunas, Marzija Żaksygarina.

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: część prywatna pozostała w zbiorach rodziny, zaś część publiczna przekazana została do Galerii Ekslibrisu w Krakowie. W 2016 r. prywatną część kolekcji A. Znamirowskiego spadkobiercy podarowali Galerii Ekslibrisu w Krakowie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy, znaczki pocztowe

Bibliografia: Materiały udostępnione przez kolekcjonera; Znaki książkowe Andrzeja Znamirowskiego. Katalog wystawy, Kraków 2009; http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/znamir.html [dostęp: 24.05.2010]; http://podgorze.pl/odszedl-pan-andrzej-znamirowski/ [dostęp: 22.10.2015].