Kazimierz Zieliński

Biogram: daty życia nie znane; przedwojenny poznański bibliofil i kolekcjoner ekslibrisów.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne (przed 1926)

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów polskich i obcych zbierana była przed 1926 rokiem. Brak szczegółowych danych o jej zawartości.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego: artysta nieznany

Lokalizacja kolekcji: Poznań

Losy kolekcji: brak danych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa – Kraków 1927, s.116.