Halina Zdzitowiecka – Jasieńska

Biogram: ur. 27.05.1892 w Białogonie (kieleckie), zm. 03.01.1966 w Krakowie, historyk, bibliotekarz, bibliofil, kolekcjonerka ekslibrisów. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1913) i Sorbony (1913-1915), gdzie uzyskała stopień doktora, a w latach 1020-1923 studiowała kurs bibliotekarstwa i prawo w krakowskiej Szkole Nauk Politycznych. Opracowywała zbiory biblioteczne Biblioteki PAU oraz Biblioteki Wojennej w Krakowie. W latach 1929-1939 pracowała zaś jako korektor wydawnictw w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i równocześnie w latach 1933-1939 jako bibliotekarz w Bibliotece Szkoły Nauk Politycznych. Członek przedwojennego Towarzystwa Miłośników Książki i Koła Miłośników Exlibrisów w Krakowie oraz Związku Bibliotekarzy Polskich. Autorka artykułów z historii ekslibrisu i bibliotek. Redaktor „Silva Rerum”. Gromadziła materiały do dziejów polskiej ilustracji książkowej.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: brak danych o kolekcji.

Ekslibrisy własne: Kolekcjonerka posiadała jeden własny ekslibris autorstwa Janusza Tłomakowskiego.

Lokalizacja kolekcji: Kraków

Losy kolekcji: brak danych

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 1018; Szornel – Dąbrowska, Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922 – 1939, Kraków 2001, s. 187-188.