Stanisław Zarewicz

Biogram: data urodzenia nie ustalona, zm. 1930 we Lwowie; lwowski kolekcjoner ekslibrisów i bibliofil na przełomie XIX i XX w.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne – przed 1926

Charakterystyka kolekcji: Zarewicz posiadał niewielki zbiór ekslibrisów bibliotecznych, liczący 211 eksponatów.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Lwów

Losy kolekcji: Cały swój zbiór ekslibrisów Zarewicz podarował dla Muzeum XX. Lubomirskich w Ossolineum jeszcze przed 1926 rokiem. Zbiór ten, uzupełniający wcześniejszą darowiznę J.W. Zaleskiego (zob.) stanowił pierwszy zbiór ekslibrisów w Ossolineum i jeden z pierwszych w bibliotekach publicznych na ziemiach polskich. Kolekcja ta obecnie znajduje się w Gabinecie Sztuki Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 402; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 1003.