Ludwik Zalewski

Biogram: ur. 30.04.1878 w miejscowości Nakły, pow. ostrołęcki, zm. 7.07.1952 w Lublinie; ksiądz, bibliotekarz, historyk, kolekcjoner ekslibrisów, bibliofil; doktor teologii i filozofii. W 1902 r. ukończył Seminarium Duchowne w Lublinie, w latach 1902–1908 studiował teologię i filozofię na Uniwersytecie we Fryburgu, zakończone doktoratem z zakresu filozofii (1908). Od 1909 do 1923 r. pełnił funkcję kierownika Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie. Prowadził rozliczne badania naukowe nad dziejami książki i księgozbiorów na Lubelszczyźnie, których efekty ogłosił w wielu artykułach. Założyciel i prezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (1926), prezes Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1946), członek Komisji Historii Oświaty PAU (od 1950). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury i pośmiertnie Orderem Białego Kruka.

Czas trwania kolekcji: dwudziestolecie międzywojenne

Charakterystyka kolekcji: kolekcję ekslibrisów tworzył wyłącznie przed II wojną światową. Składała się z ekslibrisów kościelnych, bibliotek polskich XVIII-XX w. i prywatnych z XX w.

Ekslibrisy własne: Zalewski posiadał trzy własne ekslibrisy wykonane przez Kazimierza Wiszniewskiego i Henryka Zwolakiewicza.

Lokalizacja kolekcji: Lublin

Losy kolekcji: Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym cała kolekcja została w całości sprzedana przez Zalewskiego Kazimierzowi Reychmanowi, po śmierci którego nabyła ją Zofia Landauowa. Zbiory Landauowej spłonęły w czasie II wojny światowej.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: „Silva Rerum” 1928, z. 4, s. 31; E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 364; Ś.p. ks. dr Ludwik Zalewski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, z. 4, s. 152; Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, szp. 2575-2576; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 1003-1004; Lublin w ekslibrisie ze zbiorów Stefana Wojciechowskiego. Katalog, Lublin 1974, s. 3.