Józef Wincenty Zaleski

Biogram: ur. 19.03.1883 w Jarosławiu, zm. 1922; bibliotekarz, bibliofil, kolekcjoner ekslibrisów. W 1901 r. studiował filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, której nie ukończył. Od 1901 pracownik lwowskiego Ossolineum jako skryptor. Dostarczał materiały bibliograficzne K. Estreicherowi oraz uzupełniał księgozbiór Biblioteki.

Czas trwania kolekcji: gromadzona od początku dwudziestego stulecia lub od przełomu XIX i XX wieku, do 1912 roku.

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła w 1912 roku 620 ekslibrisów bibliotek polskich.

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Lwów

Losy kolekcji: W 1912 r. Zaleski podarował dla Muzeum XX. Lubomirskich w Ossolineum cały swój zbiór, będącym pierwszym zbiorem ekslibrisów w Ossolineum i jednym z pierwszych w bibliotekach publicznych na ziemiach polskich. Zbiór ten obecnie znajduje się w Gabinecie Sztuki Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 402; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 1003.