Bolesław Wysłouch

Biogram: ur. 1885, zm. 1935 we Lwowie, bibliofil, współorganizator ruchu ludowego w Galicji, polityk, senator I kadencji II Rzeczpospolitej. Absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu. Od 1894 do 1928 roku zaangażował się w działalność polityczną w Galicji, później II Rzeczpospolitej.

Czas trwania kolekcji: Kon. XIX w. – 1935

Charakterystyka kolekcji: kolekcja ekslibrisów liczyła w 1935 roku około 800 eksponatów z XVIII-XIX w. Gromadzona „od lat najmłodszych do późnej starości” (Chwalewik).

Ekslibrisy własne wykonali dla niego:

Lokalizacja kolekcji: Lwów

Losy kolekcji: Po śmierci Wysłoucha jego zbiór przeszedł na własność małżonki, Marii Wysłouchowej. Następnie zaginął w czasie II wojny światowej.

Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonowane: ekslibrisy

Bibliografia: E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa – Kraków 1926, s. 428-429; Tenże, Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949, s. 8.